NOIS-PIAH XML-import Filformat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOIS-PIAH XML-import Filformat"

Transkript

1 folkehelseinstitutt XML-import Filformat Forfatter: Roar Andersen Godkjent av: - 1 av 1 ENDRINGSOVERSIKT INTRODUKSJON IMPORTFILEN INFEKSJONSREGISTRERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN EKSEMPEL ELEMENT: INFEKSJONERSI ELEMENT: METADATA ELEMENT: INSTITUSJON ELEMENT: TIDSPUNKTGENERERT ELEMENT: GENERERTAVPROGRAMVARE ELEMENT: NAVN ELEMENT: VERSJON ELEMENT: KLIENTID ELEMENT: REGISTRERING ELEMENT: SPESIALITETKODE ELEMENT: AVDELINGSNAVN ELEMENT: ANTALLPASIENTER ELEMENT: ANTALLPASIENTERMEDINFEKSJON ELEMENT: ANTALLPASIENTEROPERERT ELEMENT: ANTALLURINVEISINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLURINVEISINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLNEDRELUFTVEISINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLOVERFLATISKEPOSTOPSARINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLDYPEPOSTOPSARINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLPOSTOPINFEKSJONERINDREORGANHULROM ELEMENT: ANTALLPRIMAREBLODBANEINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLSEKUNDAREBLODBANEINFEKSJONER ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERBENLEDD ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERSENTRALNERVESYSTEMET ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERHJERTEKAR ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERMAGETARM ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERKJONNSORGANENE ELEMENT: ANTALLINFEKSJONEROYEORENESEHALSMUNN ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERHUDBLOTVEV ELEMENT: ANTALLINFEKSJONERANDREDISSEMINERTE KODEVERK SPESIALITETER... 18

2 2 av 5 VALIDERINGSREGLER XML-SKJEMA... 22

3 3 av 1 Endringsoversikt Versjon Dato Av Beskrivelse Morgan Kauppi Første versjon Cathrine Slorbak Review og korrigeringer etter diskusjon med Gero Roar Andersen Skrev om slik at denne dokumenterer formatet på xml-filen som skal benyttes ved import.

4 4 av 2 Introduksjon Dette dokumentet er å beskrive filformatet som benyttes ved XML-import i. Dokumentet er beregnet på teknisk personell som skal utvikle integrasjon med. Hensikten er å beskrive formatet i tilstrekkelig detalj for å gjøre leseren i stand til å generere en gyldig fil for opplastning. Det forventes kjennskap til XML og XSD. 2.1 Importfilen XML-filens skal benytte character encodingen «UTF8 no BOM» (UCS Transformation Format 8- bit, no Byte Order Mark). Dette er det mest vanlige formatet som benyttes av XML-genererende applikasjoner. Maksimal filstørrelse er 5mb.

5 5 av 3 Infeksjonsregistrering for spesialisthelsetjenesten 3.1 Eksempel Følgende er et eksempel på en gyldig XML-fil: 3.2 Element: infeksjonersi Dette er rot-elementet i xml-filen.

6 6 av Navn Beskrivelse Obligatorisk schemaversionmajor Hovedversjonsnummer. Versjonsnummeret Ja Heltall angir hvilken versjon av XML-skjemaet som er benyttet. Hovedversjonsnummeret blir hardkodet av XML-skjemaet. schemaversionminor Underversjonsnummer Ja Heltall 3.3 Element: metadata Dette er rot-elementet til metadataene. Metadataene benyttes kun til logging og feilsøking. Disse vil ikke benyttes til import i vår database. <metadata> </metadata> 3.4 Element: institusjon Elementet skal inneholde navnet på institusjonen som importerer data. Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> <institusjon> </institusjon> </metadata> Tekststreng: karakterer 3.5 Element: tidspunktgenerert Elementet skal inneholde tidspunktet filen ble generert. Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> <tidspunktgenerert> </tidspunktgenerert> </metadata>

7 7 av xs:datetime 3.6 Element: generertavprogramvare Elementet inneholder elementer som beskriver hvilken programvare som institusjonen har benyttet for å generere XML-filen. Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> <generertavprogramvare> </generertavprogramvare > </metadata> 3.7 Element: navn Elementet inneholder navnet på programvaren som institusjonen har benyttet for å generere XML-filen. Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> <generertavprogramvare> <navn> </navn> </generertavprogramvare > </metadata> Tekststreng: karakterer 3.8 Element: versjon Elementet inneholder versjonsnummeret til programvaren som institusjonen har benyttet for å generere XML-filen. Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> <generertavprogramvare> < versjon> </ versjon> </generertavprogramvare > </metadata>

8 8 av Tekststreng: karakterer 3.9 Element: klientid Frivillig element som kan benyttes til å angi en ID fra klienten (programvaren som genererer xml-filen). Dette elementet brukes kun til logging og feilsøking. Verdien blir ikke importert i databasen. <metadata> < klientid> </ klientid> </metadata> Tekststreng: karakterer 3.10 Element: registrering Dette er rot-elementet for en registrering. Alle elementene under denne beskriver innholdet i en registrering. Kardinalitet [1..] 3.11 Element: spesialitetkode Elementet skal inneholde en gyldig kode fra kodeverket Spesialiteter (se kapittel 4.1). <spesialitetkode> </spesialitetkode>

9 9 av Tekststreng: 1-38 karakterer 3.12 Element: avdelingsnavn Elementet skal inneholde navnet på avdelingen som registreringen er fra. < avdelingsnavn> </ avdelingsnavn> Tekststreng: karakterer 3.13 Element: antallpasienter Elementet skal inneholde antall innlagte pasienter kl 08:00 på prevalenstidspunktet. <antallpasienter> </antallpasienter> Heltall: Element: antallpasientermedinfeksjon Elementet skal inneholde antall innlagte pasienter med HAI på prevalenstidspunktet. <antallpasientermedinfeksjon> </antallpasientermedinfeksjon> Heltall: Element: antallpasienteroperert Elementet skal inneholde antall innlagte pasienter operert på prevalenstidspunktet.

10 10 av <antallpasienteroperert> </antallpasienteroperert> Heltall: Element: antallurinveisinfeksjoner Elementet skal inneholde antall urinveisinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. <antallurinveisinfeksjoner> </antallurinveisinfeksjoner> Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.17 Element: antallurinveisinfeksjoner Elementet skal inneholde antall urinveisinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. <antallurinveisinfeksjoner> </antallurinveisinfeksjoner>

11 11 av Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.18 Element: antallnedreluftveisinfeksjoner Elementet skal inneholde antall nedre luftveisinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallnedreluftveisinfeksjoner> </ antallnedreluftveisinfeksjoner> Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.19 Element: antalloverflatiskepostopsarinfeksjoner Elementet skal inneholde antall overflatiske postoperative sårinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antalloverflatiskepostopsarinfeksjoner > </ antalloverflatiskepostopsarinfeksjoner > Navn Beskrivelse Obligatorisk

12 12 av 3.20 Element: antalldypepostopsarinfeksjoner Elementet skal inneholde antall dype postoperative sårinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antalldypepostopsarinfeksjoner > </ antalldypepostopsarinfeksjoner > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.21 Element: antallpostopinfeksjonerindreorganhulrom Elementet skal inneholde antall postoperative infeksjoner i indre organ/hulrom på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallpostopinfeksjonerindreorganhulrom > </ antallpostopinfeksjonerindreorganhulrom > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.22 Element: antallprimareblodbaneinfeksjoner Elementet skal inneholde antall primære blodbaneinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen.

13 13 av < antallprimareblodbaneinfeksjoner > </ antallprimareblodbaneinfeksjoner > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3. Element: antallsekundareblodbaneinfeksjoner Elementet skal inneholde antall sekundære blodbaneinfeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallsekundareblodbaneinfeksjoner > </ antallsekundareblodbaneinfeksjoner > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.24 Element: antallinfeksjonerbenledd Elementet skal inneholde antall infeksjoner i ben og ledd på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen.

14 14 av < antallinfeksjonerbenledd > </ antallinfeksjonerbenledd > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.25 Element: antallinfeksjonersentralnervesystemet Elementet skal inneholde antall infeksjoner i sentralnervesystemet på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallinfeksjonersentralnervesystemet > </ antallinfeksjonersentralnervesystemet > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.26 Element: antallinfeksjonerhjertekar Elementet skal inneholde antall infeksjoner i hjerte/kar systemet på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen.

15 15 av < antallinfeksjonerhjertekar > </ antallinfeksjonerhjertekar > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.27 Element: antallinfeksjonermagetarm Elementet skal inneholde antall infeksjoner i mage/tarm systemet på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallinfeksjonermagetarm > </ antallinfeksjonermagetarm > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.28 Element: antallinfeksjonerkjonnsorganene Elementet skal inneholde antall infeksjoner i kjønnsorganene på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen.

16 16 av < antallinfeksjonerkjonnsorganene > </ antallinfeksjonerkjonnsorganene > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.29 Element: antallinfeksjoneroyeorenesehalsmunn Elementet skal inneholde antall infeksjoner i øye,øre,nese,hals eller munn på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallinfeksjoneroyeorenesehalsmunn > </ antallinfeksjoneroyeorenesehalsmunn > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.30 Element: antallinfeksjonerhudblotvev Elementet skal inneholde antall infeksjoner i hud- og bløtvev på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen.

17 17 av < antallinfeksjonerhudblotvev > </ antallinfeksjonerhudblotvev > Navn Beskrivelse Obligatorisk 3.31 Element: antallinfeksjonerandredisseminerte Elementet skal inneholde antall andre / disseminerte infeksjoner på prevalenstidspunktet. Antallet er fordelt på 3 attributter som angir opphavet til infeksjonen. < antallinfeksjonerandredisseminerte > </ antallinfeksjonerandredisseminerte > Navn Beskrivelse Obligatorisk

18 18 av 4 Kodeverk 4.1 Spesialiteter Kode S02 S0201 S0202 S0203 S0204 S0205 S0206 S0207 S0208 S0209 S0210 S0211 S03 S0301 S0302 S0303 S0304 S0305 S0306 S0307 S0308 S0309 S04 S0401 S0402 S0403 S05 S06 S0601 S0602 S07 S0701 S0702 S0703 S09 S10 S11 S12 S16 A02 K A03/A04 Beskrivelse Kirurgi Generell kirurgi Barnekirurgi Endokrin kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Karkirurgi Kjeve- og ansiktskirurgi Nevrokirurgi Ortopedisk kirurgi Plastikkirurgi Thoraxkirurgi Urologi Indremedisin Endokrinologi og metabolisme Fordøyelsessykdommer Geriatri Hematologi (blodsykdommer) Infeksjonsmedisin Hjertesykdommer Lungesykdommer Nyresykdommer Dialyse Fødselshjelp og kvinnesykdommer Generell gynekologi Gynekologisk onkologi Obstetrikk Hud- og veneriske sykdommer Barnesykdommer Nyfødtmedisin Barneintensiv Nevrologi Generell nevrologi Cerebrovaskulære sykdommer Epilepsi Øre-nese-hals Øyesykdommer Onkologi Revmatologi Fysikalsk medisin/rehabilitering Observasjon Kirurgisk intensiv / overvåking

19 19 av M A03/A04 Medisinsk intensiv / overvåking A06 Akuttmottak 100 Annet/ukjent

20 20 av 5 Valideringsregler Følgende valideringer er påkrevd for at registreringen skal være gyldig. Felt Valideringsregel Feilmelding som oppgis i fagapplikasjonen Antall innlagte pasienter Om «Antall innlagte pasienter kl 08:00» = 0, Antall innlagte pasienter kl. kl 08:00 Antall innlagte pasienter med HAI Antall innlagte pasienter med HAI Antall innlagte pasienter med HAI Antall innlagte pasienter som er operert Antall innlagte pasienter som er operert kan ingen av de andre feltene være <> 0. Om «Antall innlagte pasienter med HAI» = 0, kan ingen av infeksjonsregistreringene være <> 0 «Antall innlagte pasienter med HAI» <= «Antall innskrevne pasienter kl 08:00» Summen av antall infeksjoner som registreres må være >= «Antall innlagte pasienter med HAI». «Antall innlagte pasienter som er operert» <= «Antall innskrevne pasienter kl 08:00» Om «Antall innlagte pasienter som er operert» = 0 må: «Antall dype postoperative sårinfeksjoner» = 0 og Antall overflatiske postoperative sårinfeksjoner = 0 og Antall postoperative infeksjoner i organ/hulrom = 0 08:00 må registreres Antall innlagte pasienter med HAI må registreres Antall innlagte pasienter med HAI > antall innlagte pasienter kl. 08:00 Antall innlagte pasienter med HAI >summen av antall infeksjoner registrert Antall innlagte pasienter som er > antall innlagte pasienter kl. 08:00 Antall innlagte pasienter som er operert må registreres Antall urinveisinfeksjoner Antall nedre luftveisinfeksjoner Antall dype postoperative sårinfeksjoner Antall overflatiske postoperative sårinfeksjoner Antall postoperative infeksjoner i organ/hulrom Antall primære blodbaneinfeksjoner Summen av «Antall urinveisinfeksjoner» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall nedre luftveisinfeksjoner» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Ingen øvrig validering. Ingen øvrig validering. Ingen øvrig validering. Summen av «Antall primære blodbaneinfeksjoner» for «Eget sykehus», Antall urinveisinfeksjoner > antall innlagte pasienter med HAI Antall nedre luftveisinfeksjoner > antall innlagte pasienter med HAI Antall primære blodbaneinfeksjoner> antall

21 Antall sekundære blodbaneinfeksjoner Antall blodbaneinfeksjoner totalt Antall infeksjoner i ben og ledd Antall infeksjoner i sentralnervesystemet Antall infeksjoner i hjerte/kar systemet Antall infeksjoner i mage/tarm systemet Antall infeksjoner i kjønnsorganene Antall infeksjoner i øye, øre, nese, hals eller munn Antall infeksjoner i hudog bløtvev Antall andre/ disseminerte infeksjoner «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall sekundære blodbaneinfeksjoner» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall primære blodbaneinfeksjoner» og «Antall sekundære blodbaneinfeksjoner» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Ingen øvrig validering. Summen av «Antall infeksjoner i sentralnervesystemet» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall infeksjoner i hjerte/kar systemet» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall infeksjoner i mage/tarm systemet» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Summen av «Antall infeksjoner i kjønnsorganene» for «Eget sykehus», «Annet sykehus» og «Annet sykehjem» må være <= «Antall innlagte pasienter med HAI». Ingen øvrig validering. Ingen øvrig validering. Ingen øvrig validering. 21 av innlagte pasienter med HAI Antall sekundære blodbaneinfeksjoner > innlagte pasienter med HAI Antall blodbaneinfeksjoner (primære + sekundære) > antall innlagte pasienter med HAI Antall infeksjoner i sentralnervesystemet > antall innlagte pasienter med HAI Antall infeksjoner i hjerte/karsystemet > antall innlagte pasienter med HAI Antall infeksjoner i mage/tarm systemet > antall innlagte pasienter med HAI Antall infeksjoner i kjønnsorganene > antall innlagte pasienter med HAI

22 22 av 6 XML-skjema <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" xmlns=" targetnamespace=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified" version="1.0"> <xs:simpletype name="antallinfeksjoner"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="0"/> <xs:maxexclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="antallpasienter"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:mininclusive value="0"/> <xs:maxexclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="kodeverkkode"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="38"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:simpletype name="navn"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:attributegroup name="antallinfeksjonerattributegroup"> <xs:attribute name="egeninstitusjon" type="antallinfeksjoner" use="required"/> <xs:attribute name="annetsykehus" type="antallinfeksjoner" use="required"/> <xs:attribute name="annetsykehjem" type="antallinfeksjoner" use="required"/> </xs:attributegroup> <xs:complextype name="antallinfeksjonerelement"> <xs:attributegroup ref="antallinfeksjonerattributegroup"/> </xs:complextype> <xs:complextype name="registrering"> <xs:sequence> <xs:element name="spesialitetkode" type="kodeverkkode"/> <xs:element name="avdelingsnavn" type="navn"/> <xs:element name="antallpasienter" type="antallpasienter"/> <xs:element name="antallpasientermedinfeksjon" type="antallpasienter"/> <xs:element name="antallpasienteroperert" type="antallpasienter"/> <xs:element name="antallurinveisinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallnedreluftveisinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antalloverflatiskepostopsarinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antalldypepostopsarinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallpostopinfeksjonerindreorganhulrom" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallprimareblodbaneinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallsekundareblodbaneinfeksjoner" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonerbenledd" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonersentralnervesystemet" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonerhjertekar" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonermagetarm" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonerkjonnsorganene" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjoneroyeorenesehalsmunn" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonerhudblotvev" type="antallinfeksjonerelement"/> <xs:element name="antallinfeksjonerandredisseminerte" type="antallinfeksjonerelement"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:simpletype name="metadatastring"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="512"/>

23 av </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:complextype name="generertavprogramvare"> <xs:sequence> <xs:element name="navn" type="metadatastring"/> <xs:element name="versjon" type="metadatastring" ></xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="metadata"> <xs:sequence> <xs:element name="institusjon" type="metadatastring"/> <xs:element name="tidspunktgenerert" type="xs:datetime"/> <xs:element name="generertavprogramvare" type="generertavprogramvare"/> <xs:element name="klientid" type="metadatastring" minoccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name="infeksjonersi"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="metadata" type="metadata" minoccurs="1" /> <xs:element name="registrering" type="registrering" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="schemaversionmajor" type="xs:integer" use="required" fixed="1"/> <xs:attribute name="schemaversionminor" type="xs:integer" default="0"/> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema>

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Nasjonal overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner i norske sykehus

Nasjonal overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner i norske sykehus Nasjonal overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner i norske sykehus Hege Line Løwer Seniorrådgiver Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Nasjonale systemer for overvåking

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie

Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Superbrukerforum 15. september 2016 AKS Samhandling Astrid Jones Lie Tjenestebasert adressering hva er det? Adresseregisteret ehenvisninger fra fastleger Snart elektronisk mellom HF er? ehenvisninger fra

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken av antibiotika

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017

FIA Samhandling. Infobruk, 10.februar 2017 FIA Samhandling «FIA Samhandling har som mål å sørge for at elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er effektiv og sikker, etterlever myndighetskrav og foregår enhetlig med høy tillit blant

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent NOIS-PIAH: kodeverk Administrasjonsmåte 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent Aldersgruppe 1 0-4 2 5-9 3 10-19 4 20-29 5 30-39 6 40-49 7 50-59 8 60-69 9 70-79 10 80+ 99 Ukjent Indikasjon

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i norske sykehus. HAI er infeksjoner

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

XML Schema. David Massey MBIB

XML Schema. David Massey MBIB XML Schema David Massey MBIB4140 29-8-2017 Structured information toolkit "XML's new playmates include stylesheets for display and transformation, strong methods for linking resources, tools for data manipulation

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus

rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus rapport 2004:1 Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner og sykehus Rapport 2004:1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Årsrapport 2003 om sykehusinfeksjoner i kommunale helseinstitusjoner

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning

Innhold. Kapasitet Kompetanse Utdanning Innhold Kapasitet Kompetanse Utdanning Nasjonalt utfordringsbilde Hvordan skal vi som nasjon opprettholde en god offentlig sektor og et velfungerende næringsliv når antallet eldre øker mye mer enn tilgangen

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89 Vedlegg 1 til IK-44/89 1.1. Nytt avdelingskodeverk Innholdsfortegnelse... I 1. Bakgrunn... 1 2. Premisser for forslaget... 1 3. Forslagets struktur... 2 4. Lokale koder... 4 5. Eksempler på "hyppig" forekommende

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Påmelding i XML-FORMAT versjon 2.9-1 - Dokumentansvarlig: Terje Dahl Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 2.0 Alle endringer

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

NOIS-PIAH XML-import Filformat for sykehus

NOIS-PIAH XML-import Filformat for sykehus XML-import Filformat for sykehus Forfatter: Roar Andersen (14.12.2015) Godkjent av: André Lomøy Side: 1 av 43 1 ENDRINGSOVERSIKT... 3 2 INTRODUKSJON... 4 2.1 OM... 4 2.2 TEKNISKE DETALJER OM XML-FILEN...

Detaljer

XML Kurs for earkivar

XML Kurs for earkivar Timeplan XML Kurs for earkivar Dette er en 2 dagers kurs i XML og XSD. Kurset er totalt på timer med en repetitsjonstime. Hver time varer ca. 5 minutter og det er lagt opp til times lunsj pause fra 2 til

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning

Olaf Tvede. Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning Olaf Tvede Medisinske og odontologiske spesialiteter ved norske læresteder: Status og vurdering av rekrutteringsforholdene til forskning NIFU skriftserie nr. 14/2002 NIFU Norsk institutt for studier av

Detaljer

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017

Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest. Juni 2017 Analyse av pasientkontakter for pasienter i pågående forløp i Helse Vest Juni 2017 1 Innhold Innledning...3 Forutsetninger og beskrivelse av data...3 Pasientforløp...3 Beskrivelse av data...6 Henvisninger

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2014 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Semistrukturerte data og XML

Semistrukturerte data og XML Semistrukturerte data og XML Innhold Semistrukturerte data XML XML Schema XQuery INF3100 28.4.2009 Ragnhild Kobro Runde Page 2 Semistrukturerte data Data med noe struktur, men ikke i henhold til et strengt

Detaljer

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling

Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling Fristbrudd ved periodeslutt per fagområde, divisjon og avdeling I oppstillingen nedenfor er antall og prosent fristbrudd per fagområde gjengitt. Fristbrudd ved periodeslutt i tall og % 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 27. mai 2009 på sykehus og i uke 22 på helseinstitusjoner

Detaljer

Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH)

Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH) Brukerveileding for bruk av system for registrering av prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten (PIAH) INNHOLD: BESKRIVELSE AV SYSTEMET...2 Sikkerhetskrav og overføring av data...2

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser)

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Metode. Prevalensmaler

Metode. Prevalensmaler Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) våren 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på

Detaljer

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Elisabeth Arntzen prosjektleder 18.10.16 www.lis-utdanning.info

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 84/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 84/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Analyse av spesialitetar i Helse Vest

Analyse av spesialitetar i Helse Vest Analyse av spesialitetar i Helse Vest Evaluering av spesialitetar som bør ha strategisk merksemd September 2017 Formål og mål med analysen 2 Formål med analysen er å framheve kvifor nokre spesialitetar

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn:

Styresak. av styresak 004/10 O. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 26.05.2010 Saksbehandler: Sverre Uhlving Saken gjelder: Sak 050/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF, oppfølging av

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009

NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 NSH konferanse - Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Kristin Dahlen Roar Brenden Krav til datakvalitet Hva brukes pasientdataene til og hvordan kan de bli gode nok? Eksempel på god/ dårlig datakvalitet

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet består av:

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Bruk av base64-koding i hodemeldingen

Bruk av base64-koding i hodemeldingen NOTAT Til eresept-programmet og andre brukere av hodemeldingen Fra Espen Stranger Seland, KITH Dato 3.7.2006 Bruk av base64-koding i hodemeldingen Dette notatet beskriver hvordan vedlegg skal inkluderes

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT PÅ

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 1. desember

Detaljer

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS () Side 1-4: Side 5-23: Oversikt over pakkeforløp ved med angivelse av klinikk,, lokalisering og ansvarsområde i pakkeforløpet. Trykk på den

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet

Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. Sykehuset Innlandet Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015 Sykehuset Innlandet Utfordringsbildet Gjennomførte tiltak Langtidsventende 2013-14 Kontakt med ventende for avklaring Oppfylling ledige

Detaljer

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31 0 ... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 10... 10... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 22... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 29... 30... 30...

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer