Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen"

Transkript

1 Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

2 Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet? 2.Hva er praksisnær forskning? 3.Hvordan skal vi få til praksisrettet FoU?

3 Ny lærerutdanning Mål for ny lærerutdanning: Lærerne skal bli gode til å lede Kunne støtte elever med ulike forutsetninger for læring og ulik opplevelse av mestring Innføring i alle sider ved lærerrollen og legge grunnlag for videre profesjonell utvikling i yrket Fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis skal kobles tettere sammen, innholdsmessig og organisatorisk Styrke utdanningsforskningen om og for sektoren

4 Kvalitet i skolen Tradisjonell lærerrolle læreren alene i klasserommet, begrenset lærerrolle og skolens rolle i samfunnet er begrenset Ny lærerrolle læreren som en aktør i et profesjonelt fellesskap, kompetanse knyttet til barns læringsprosesser og evne til å lede læringsprosessen er sentralt, læreren som deltar aktivt i forbedring av egen og skolens praksis

5 Kvalitet i barnehagen Rett til barnehageplass Likverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena, alle barn skal få delta i inkluderende fellesskap Styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende Fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som samsvarer med eksisterende kunnskap om barndom og barns behov Helsefremmende og utjevne sosiale forskjeller, forebygge diskriminering og mobbing

6 Overordnede mål 1. Økt skoleutvikling og barnehageutvikling på Helgeland økt læringsutbytte for den enkelte elev/utvikling og læring for det enkelte barn meningsfylt, utfordrende og utviklende lærergjerning Som gir økt trivsel, verdiskaping, bosetting i regionen 2. Produsere mer forskning om skole/barnehage, også praksisrettet forskning

7 Arbeidsmål Utforskning og forbedring av praksis, som en naturlig aktivitet og integrert del av arbeidet i skoler og barnehager på Helgeland Praksisnær forskning i barnehage og skole som et kompetansemessig satsingsområde og som et viktig forskningsområde ved Høgskolen i Nesna Forskning på praksis i skole og barnehage som en integrert del av lærerutdanningene ved HiNe

8 FoU i skole og barnehage Utforsking og utvikling Et forskende blikk rettet mot aktiviteter i praksis. Studie av praksis på en systematisk måte krever: Et utvalg Begrenset tematikk

9 FoU i skole og barnehage Hvem eier problemet? Problemstillingen må skapes nedenifra og innenfra Valg av tema og utforming av problemstilling må være en demokratisk prosess hvor læreren er hovedaktør

10 FoU i skole og barnehage Aksjonsforskning (Lewin, 1952) Endre praksis Utvikle forståelsen av praksis Endre situasjonen som praksis eller handlingene foregår i (en spiral)

11 FoU i skole og barnehage Refleksjon omkring handling (i ettertid) Lærer tar med seg dette i påfølgende handling Forsker og lærer lærer sammen, utvider sin kunnskap, læringsfellesskapet mellom lærer og forsker utvikles og endres Lokal teori utvikles situasjonsspesifikk og kontekstbundet kunnskap skapes i møte mellom praktiker og forsker, skapt på grunnlag av generell kunnskap og framgangsmåten i vitenskapelige undersøkelser

12 FoU i skole og barnehage Oppsummering: Begge parter lærer og utvikler egen og den andres forståelse av praksis Praktikers læring er aksjonslæring At lærer er hovedaktør sikrer at det forskningen handler om er det samme som det for eksempel det skolen handler om, bl.a. økt læringsutbytte for den enkelte elev.

13 FoU i skole og barnehage Lade-prosjektet: Et tett og utradisjonelt samarbeid over to år mellom forskere ved NTNU og lærere ved Lade skole. «Forskerne skal få bedre forståelse for praksisfeltet. Lærerne skal få en mer reflektert holdning til hvordan de underviser. Til sammen skal dette gi elevene bedre læring.» (Utdanningsdirektoratets nettside) Det har vært utrolig lærerikt. I begynnelsen var dette litt ubehagelig. Det var uvant at forskere og andre lærere satt i klasserommet og observerte meg når jeg underviste (Siw Ellen Jakobsen, 2009) Mange lærere forteller at skolen som lærende organisasjon ikke har fungert i praksis. De er ofte svært alene i arbeidet, uten å vite hva kollegene har gjort i klasserommet ved siden av. Vi erfarte at lærerne trengte hjelp til å lage modeller for hvordan kunnskapsdeling kan skje. Nettopp det har dette prosjektet hjulpet dem med. (May Britt Postholm, 2009)

14 Hva kan skoler og barnehager gjøre? Søke samarbeid med høgskolen Legge til rette for at førskolelærer og lærere kan lære av hverandre og motivere dem til slik læring Legge til rette for og motivere lærere til å delta i FOU arbeid i samarbeid med høgskolen Stimulere lærere og førskolelærer til å ta etterog videreutdanning ved Høgskolen i Nesna Delta på forskningsdager Invitere forskere på høgskolen til å delta i utviklingsarbeid i barnehager og skoler

15 Hva kan høgskolen gjøre? Prioritere ressurser til praksisnær forskning, og kreve at tilsatte forsker på områder vi gir utdanning Kompetanseoppbygging hos vitenskapelige tilsatte på praksisnær forskning, bygge opp kompetanse innenfor forskningsadministrasjon Legge til rett for forskningsnettverk internt og eksternt, sette som krav at lærere inngår i nettverk Legge til rett for forskningsprosjekter i samarbeid med skoler og barnehager, for eksempel gjennom partnerskapsavtaler Endre utdanningene og studieplanene slik at studenter får delta i og får erfaring fra FOU arbeid

16 Forskning i samarbeid med skole og barnehage Kilder: Aanes, T. og Stenvik, T., 2009, Læringsøyeblikk Dahlberg, G., Moss, P og Pence, A., 2007, Fra kvalitet til meningsskaping morgendagens barnehage Postholm, M. og Moen, T., 2009, Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen Utdanningsdirektoratets nettsider

En gløtt inn i undervisningen og lærernes hverdag i et FoU-arbeid

En gløtt inn i undervisningen og lærernes hverdag i et FoU-arbeid Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre

1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre 6 1. ETISKE HANDLINGER FOR BARN, ANSATTE OG FORELDRE Kanvas er en menneskebedrift vi skaper handling og verdi i møtene mellom ansatte i Kanvas og våre interessenter. Kanvas driver etter ideelle prinsipper.

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Kvalitet i skolen, utopi eller oppnåelig virkelighet?

Kvalitet i skolen, utopi eller oppnåelig virkelighet? Berit Wahl Kvalitet i skolen, utopi eller oppnåelig virkelighet? En fenomenologisk studie av hvordan skoleledere og skoleeier opplever at samarbeidet påvirker kvalitet i skolen. Illustrasjonsfoto: Mali

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ»

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG VIL BLI NÅ NYTT Æ» «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR- TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal NTNU PLU, IRIS og SINTEF

Detaljer