Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?"

Transkript

1 Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

2 På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid og føre til endring i skolen? Skjer det endringer i forhold til tilpasset opplæring? Hva skjer i klasserommet i forhold til læring i fellesskap og samarbeidslæring? 2

3 Resultatene fra et forskningsprosjekt Prosjektet Digitale interaktive tavler og tilpasset opplæring fikk støtte fra Kunnskapsløftet- fra ord til handling En skole på Østlandet

4 Tilpasset opplæring og variert undervisning Tilpasset opplæring er en av utfordringene i norsk skole. Fellesskap og mangfold skal ivaretas. Dette krever lærere og skoleledere som har kompetanse i forhold til å se nye muligheter blant annet i digitale verktøy. Når elever arbeider sammen med voksne og med hverandre, kan mangfoldet av evner og talenter bidra til å styrke både fellesskapets og den enkeltes læring og utvikling. (Utdanningsdirektoratet, 2006)(LK06)

5 Hva er tilpasset opplæring? Offentlige styringsdokumenter sier hva tilpasset opplæring er. Det handler om å gi en opplæring som passer for den enkelte eleven (Bachmann, Haug, 2006) Tilpasset opplæring er et virkemiddel for et viktig mål elevens læring (St.meld.nr 16 ( ) Differensiert undervisning innenfor fellesskapet

6 Metodisk tilnærming Kvalitativ metode i form av spørreundersøkelser og gruppeintervju Informantene var lærerne på skolen De hadde brukt Smart Board i 1-2 år Skolen har interaktive tavler i alle klasserom Det er ca 250 elever som er fordelt på 1-7.trinn. De er organisert i to team, ett for småtrinnet og ett for 4-7. På skolen er IKT-ansvarlig i full stilling

7 Spørreskjema Er verktøyet med på å forbedre mulighetene til å tilrettelegge for tilpasset opplæring? Er bruk av Smart Board med på å forbedre mulighetene for læring i fellesskap og samarbeidslæring? Hva skjer i forhold til variasjon og differensiering? Hvordan trekkes elevene inn i undervisningen? På hvilken måter kan bruk av Smart Board være med på å fremme kommunikasjonen i klasserommet?

8 Gruppeintervju Har dere arenaer der dere deler erfaringene med bruk av Smart Board? Har dere mulighet for å reflektere sammen rundt praksis? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være med på å utvikle skolen din?

9 23 lærere 22 svarte på spørreskjemaet 2 gruppeintervjuer ble foretatt ca 4 måneder etter at spørreskjemaene var besvart. De som deltok på gruppeintervju, ble plukket ut. Kriteriene for utvalget var at gruppa skulle bestå både av de som svarte fyldig på spørreskjemaet, og de som ikke hadde skrevet så mye. I hver gruppe var det 4 og 5 personer, og de var fordelt på ulike klassetrinn.

10 Teoretisk tilnærming Vygotskys tenkning er viktig fordi han fremhevet betydningen av at kommunikasjon og samarbeid er sentralt i aktiviteter Samspillet mellom elevene er det som har størst betydning for elevens læring (Kunnskapsdepartementet, 2008: 24).

11 Wartofsky Amerikansk professor i filosofi Han så på verktøyene i tre hierarkiske nivå 1) Primære artefakter 2) Sekundære 3) Tertiære

12 Det fører til flere undervisningsmetoder og ulike fremgangsmåter. En lærer sier: Jeg har fått et nytt verktøy i klasserommet som bidrar til mer variert og kreativ undervisning. Jeg tror dette har gitt et bedre læringsutbytte for elevene. Det er også morsomt å prøve ut noe nytt som har så mange muligheter ved seg

13 Lærerne svarer at den interaktive tavla engasjerer elevene Tavla gir dem ulike måter å nå fram til elevenes forståelse på. Elevene er nysgjerrige, og de føler at det er lett å finne konkrete hjelpemidler som bildestoff, faglenker, drillprogram, dra- og slippoppgaver og filmsnutter.

14 En av lærere uttaler: Jeg tror vi når flere elever enn tidligere. Mange som er visuelle som kanskje ikke klarer å følge med på en vanlig tavle, blir straks mer interesserte når Smart Boarden blir satt på. Elevene spretter frem og vil delta mer aktivt

15 Læringsfellesskap og kommunikasjon Elever og lærer diskuterer ofte sammen. Da er det en mulighet at lærer eller en elev er sekretær og skriver nøkkelord på tavla. Elevene liker å komme fram, peke og trykke. Det virker som dette vekker interesse. Elevene kommer selv med forslag til hva de kan bruke tavla til. En lærer sier: De forklarer/utdyper/viser alene eller i fellesskap. De lager egne arbeider, som de deler med andre

16 Elevene engasjerer seg og blir flinkere til å prate for en større forsamling. Ja, man kan fort finne ut av ting elevene lurer på. Det kan gi grunnlag for en ny diskusjon som man kan ta der og da. Også oppgaveløsning i hel klasse fører til diskusjon om problemløsning.

17 Endring av praksis Vi får så mye gratis i stedet for at vi skal stå og snakke sier en av informantene. Jeg føler at jeg lettere finner konkretiseringsmidler ved hjelp av SB. Jeg synes tavlen er ryddig å bruke, og jeg føler at jeg har elevene med meg i undervisningen på en annen måte. Elevene blir mer aktive og er alltid spente på hva som kommer frem på skjermen

18 Tilfører noe av verdi Det er en flott greie som fenger alle. Hvis noen skulle fjerne det, ville det bli bråk. Dette er ikke bare et stunt. Det fenger både meg og ungene. De kan sjøl gå bort og trykke, og vi har felles fokus. Det de lager, kan vi lagre og se på det et halvt år etterpå. De blir stolte. Arbeid kan legges rett inn i elevmappa og kan vises hjemme Det ligger der.

19 Oppsummering Mer kreativitet i klasserommet Elevene er mer aktive, trekkes mer inn i undervisningen Elevene har fremføring Lagres og hentes fram igjen Bruker Internett (aktuelle hendelser) og faglenker Bruker bilder, video, ped.program og læringsressurser på nett

20 Fort. Bedre læringsutbytte Motiverer Skaper nysgjerrighet Ulike metodiske fremgangsmåter Lettere å differensiere Lettere å få felles fokus felles læringsarena Samhandling, diskusjon og kommunikasjon i klasserommet

21 Diskusjonsspørsmål Spørsmålet er om Smart Board er så brukervennlig og motiverende å håndtere at den kan være en brekkstang for endring, eller blir den bare en mer oppdatert og moderne versjon av den gamle tavla?

22 Lærerne ser muligheter Bruk av Smart Board påvirker læringsrommet. Gir nye rammer for undervisning og læring Læringsomgivelsene utvides Ser tendenser til en endringskultur

23 Fokus rettes fortsatt for mye mot det tilvante, men jeg ser tendenser til at noe skjer på områdene variert undervisning, læringsfellesskap og kommunikasjon og tilpasset opplæring. Bruk av Smart Board er enda ikke godt nok implementert i det daglige arbeid hos alle.

24 Litteratur Forskning om tilpasset opplæring, Kari Bachmann og Peder Haug, Brøyn, Tore og Schultz, Jon-Håkon (2005): IKT og tilpasset opplæring, Oslo: Universitetsforlaget St.meld. nr 16 ( ) ingen stod igjen og hang. Tidlig innsats for livslang læring. Kunnskapsdepartementet (2008) Kvalitet i skolen. Oslo, (St.meld. nr. 31 ( )) Bjørnsrud, H., Nilsen, S. (2008) Tilpasset opplæring: - intensjoner og skoleutvikling. Oslo, Gyldendal akademisk. Wartofsky, M. W. (1979) Models: representation and the scientific understanding. Dordrecht, D. Reidel Pub. Co.

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

A Child miseducated is a Child lost

A Child miseducated is a Child lost Karina Aronsen Olsen A Child miseducated is a Child lost - John F. Kennedy En kvantitativ undersøkelse av lærerens oppfatning av tilrettelegging for høyt presterende elever i undervisningen Masteroppgave

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer