Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg"

Transkript

1 Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse og fordypning.

2 Læringsbrett i grunnskolene i Kongsberg I Kongsberg kommunes kvalitetsutviklingsplan er visjonen «Verden er min mulighet - Prepared for the world» Kongsberg skal ha trygge og inkluderende læringsmiljøer. Vi skal være best på å utvikle fremtidsrettede læringsarenaer gjennom samhandling med næringslivet og bruk av ny teknologi i undervisningen. Foto: Godt Sagt Kommunikasjon, Elin Svilaas Foto: Godt Sagt Kommunikasjon, Elin Svilaas Bakgrunn for satsingen Den grunnleggende tanken bak satsingen på læringsbrett til elever er å innføre ny teknologi sammen med fokus på klasseledelse og vurdering for læring. Samlet vil dette føre til ny og mer relevant undervisningspraksis, samt en ny og effektiv vurderingspraksis. Teknologien har kommet til barnerommet Teknologi, digitale medier og digitale verktøy blir mer og mer gjeldende i samfunnet, også for barn helt fra tidlig alder av. En av fire barn mellom ni og tolv år er på Facebook. Fire av ti barn under tre år har brukt ulike former for nettbrett og smarttelefoner, og til sammen har seks av ti barn fra null til seks år brukt trykkfølsom skjerm. Halvparten av alle barn er under fire år når de bruker datamaskin for første gang. At barn og unge tar i bruk digitale verktøy i ung alder gir spennende pedagogiske muligheter for framtiden.

3 Ved å introdusere læringsbrett som et grunnleggende digitalt redskap i undervisningen gjøres IKT til en nærværende del av undervisning og dagliglivet. Vi vet at elever i større grad blir mer motiverte når skolehverdagen kan relateres til dagliglivet. Foto: Kongsberg kommune Vi har en klar formening om at læringsbrett i undervisningen vil føre til mer motiverte elever, mer aktive elever, mer kreative elever, økt samarbeid mellom elevene og til en høyere grad av elevproduksjon blant alle elever. Ved innføringen av læringsbrett følger en godt utarbeidet plan for pedagogisk opplæring. Opplæringen har også stort fokus på klasseledelse, læringsledelse og vurdering for læring i den nye undervisningssituasjonen som oppstår i klasserommene rundt på de forskjellige skolene.

4 Læringsmiljøer Innføringen av læringsbrett i undervisningen bygger på arbeidet med å utvikle gode, trygge og inkluderende læringsmiljøer samtidig som ny teknologi innføres i undervisningen. Digitale læringsmiljøer Teknologi er ikke lærerens avløser, men et ekstra verktøy i undervisningen. Teknologien åpner muligheten for å arbeide med flere metoder og flere læringsstrategier som støtter elevenes læring. John Hattie: IKT skal være enkelt John Hattie er en annerkjent professor i pedagogikk ved universitetet i Auckland, New Zealand. Han er også en annerkjent forsker innen skole og pedagogikk. Han har samlet og gjennomgått 800 store forskningsundersøkelser. Han har i disse avdekket hvilke faktorer og metoder som har positive og negative effekter på barn og unges læring. Hattie påpeker at digitale verktøy kan ha både positive og negative effekter på læringen. En helt avgjørende forutsetning for at digitale verktøy har en positiv effekt på elevenes læring er at de digitale verktøyene er lett tilgjengelige og enkle å bruke. Både verktøyet og softwaren skal være brukervennlige. Hattie peker på seks faktorer som er avgjørende for en vellykket bruk av digitale verktøy i undervisningen Det anvendes varierende undervisningsmetoder Lærerne får opplæring i å bruke de digitale verktøyene som læringsverktøy At forskjellige læringsstrategier understøttes At eleven har kontroll på læringen At bruken av kameratvurdering og kameratlæring utvides At bruken av vurdering utvides. Spesielt formativ vurdering; eks underveisvurdering og kameratvurdering

5 Kongsberg kommune forsøker å integrere Hatties anbefalinger i arbeidet med læringsbrett. Vi vurderer at læringsbrettformen gjør det enklere å arbeide mot Hatties anbefalinger. Dermed vil dette bidra til bedre forutsetninger for læring for elevene i Kongsberg kommune. Innføringen av læringsbrett øker muligheten for å kunne arbeide på nye måter i læringen. Det å integrere skrift, lyd, bilde og film understøtter kreative og inkluderende læringsmiljøer. Vi vet at elevene har nytte av å få forskjellige læringsstrategier presentert i undervisningen. Læringsbrett åpner for flere læringsstratgier. Samtidig er det påvist at det å fokusere på det visuelle gir muligheter for økt læring. Foto: Kristin Ruud, Microsoft Norge

6 Pedagogisk opplæringsplan, elever og lærere 2 fellesdager, lærere 3 dager i klasserommet Vurdering for lærer Oppfølgingsdager Lærerne skal få en grunnleggende forståelse for lærings- og klasseledelse samt god vurderingspraksis med ipad gjennom opplæring og refleksjon. Læringsledelse: 4 sentrale begreper i tilnærmingen: Mestre Skape Relevans Anerkjennelse Lærere og instruktør lager læringsopplegg som blir tatt ut i klasserommene de tre dagene. Instruktør modellerer undervisningen med lærerne som hjelpere. Fokus: klasseledelse, læringsledelse, vurdering og deling. Lærerne får se hvordan man kan tilnærme seg, uten den usikkerheten som gjerne knytter seg til implementering av ny teknologi. «Vurdering for lærer» tar høyde for at lærerne skal bevisstgjøres sin egen bruk av verktøyene i undervisningen. 1,5 lærer pr klasse. Sammen med lærere settes mål som følges opp av kjent instruktør de 12 første ukene etter oppstart. Skoleledere mottar ukentlige rapport på aktiviteten for egen skole. Lærerne jobber i 3-4 uker med å etablere de første verktøyene(appene) og metodikken i sin undervisningspraksis. Deretter kommer 4 oppfølgingsdager med ca. 4 ukers mellomrom. Gjennom hele denne prosessen holdes det fokus på klasseledelse og mange av prinsippene innenfor Vurdering for læring. Elevenes læring Tilbakemeldinger fra elever, lærere, skoler og kommuner i inn- og utland er entydige når det gjelder sentrale elementer for å kunne få til økt læring: Økt motivasjon Økt aktivitet Økt kreativitet Økt selvfølelse Økt samarbeid Økt produksjon Økt bruk av nærmiljøet og dermed økt relevans i læring Økt deling; vurdering for læring Økt engasjement fra foresatte når det gjelder læring og hjem-skolesamarbeid

7 Forskning Jan-Arve Overland er lærer ved Kongsberg videregående skole. Han har vært tilknyttet fagredaksjonen i NDLA,Nasjonal digital læringsarena, samfunnsfag i 2008 og 2009, og fagredaksjonen Medie- og informasjonskunnskap i For tiden er han engasjert i «På nett», også i regi av Nasjonal digital læringsarena. I tillegg har han vært rådgiver i Kunnskapsdepartementet. Jan-Arve skriver for tiden på en masteroppgave og i den forbindelse skal han forske på Kongsberg kommunes satsing på læringsbrett. Referanser Department of Education and Early Childhood Development, Australia. ipads for learning - In Their Hands Trail, December 2011 Henrik Valstad, NTNU. Introducing the ipad in A Norwegian High School, 2011 IT i folkeskolen, Anvendelse af digitale læremidler - effektmåling, juni 2014 Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Utvärdering av ipad-satsning i Stockholms stad, juni 2013 Odder kommune, Danmark, Digitale læringsmiljøer i Odder kommune, oktober 2012 Bedford High School, Massachusetts, USA Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, USA

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich

FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003. Ola Erstad og Trude Haram Frølich FUNN OG PERSPEKTIVER I PILOT-FORSKNINGEN Oppsummering fra forskningen i PILOT 2000-2003 Ola Erstad og Trude Haram Frølich 1 Bakgrunn PILOT står for Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi.

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Dina Dalaaker Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Vibeke Guttormsgaard Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Stine Therese Ulimoen Pettersen

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer