INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK BENTE HJELSETH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH"

Transkript

1 INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK BENTE HJELSETH

2 Definisjon IUGR (intra-uterin-growthrestriction) (=FGR) En tilstand der fosteret ikke utnytter sitt genetiske vekstpotensiale Det kreves minst to ultralydmålinger for å stille diagnosen. Evt en måling av fosteret størrelse sammenlignet med normal vekstkurve ved sikker svangerskapslengde. Da kan en ikke skille mellom intrauterin veksthemning og SGA (small for gestational age)

3 Sikker terminbestemmelse i avtagende rekkefølge Sikrest er dato for IVF embryo transfer (verifisert med tidlig ul) CRL (crown-rump length) før uke HC, BPD eller FL i uke (24) Sikker informasjon om regelmessig menstr HC, BPD eller FL etter uke 24 Usikker informasjon om siste menstr

4 Definisjon IUGR Normalkurver for fostervekst og vekt og foster biometri er avgjørende Det kan brukes utregnet vekstavvik i prosent av forventet vekt. Mer enn 22% negativt vekstavvik. Eller det kan brukes en estimert fostervekt og percentil. <2,5 percentilen Normalkurver finnes for nordisk befolkning Det finnes også tilpassede tabeller for andre etniske grupper. UK, USA, New Zealand. Andre?

5 Patofysiologi IUGR placenta

6 Patofysiologi IUGR placenta Forandring i placenta med chorangiose (hypoksi), perivilløs fibrinavleiring, infarkter og tromboser Samme forandringer i placenta kan ses ved preeklampsi og placentaløsning Annen placentapatologi er assosiert med IUGR: hemangiom, velamentøst feste av navlesnor, to kar i navlesnor

7 Patofysiologi Føtale faktorer Komosomavvik Trisomier 13/18/21, mosaikker o.a. Fosteranomalier, syndromer Gastrochisis, nyreagenesier, karanomalier Flerlinger Infeksjoner som påvirker fosteret: rubella, CMV, toksoplasmose, syfilis

8 Patofysiologi Maternelle faktorer Kronisk sykdom: hypertensjon, SLE, rheumatiske lidelser, nyresykdom, diabetes, hjerte/lungesykdom, alvorlig anemi Arvelig trombofili: protein S, C eller antitrombin mangel, Faktor V Leiden mutasjon, protrombin mutasjon, hyperhomocysteinemi Ervervet trombofili: Lupusantioagulant positiv, antikardiolipin antistoffer Ernæringssvikt, overvekt, etter fedmeoperasjoner Uterine malformasjoner Gjentatte blødninger i graviditeten

9 Patofysiologi Miljø Toksiske stoff: røyking, alkohol, narkotika Medikamenter: steroider, warfarin, cytostatika, antiepileptika, immunosupressiva

10 Indikasjoner for henvisning Tidligere svangerskapskomplikasjon, vekstretadasjon, preeklampsi, placentaløsning, intrauterin fosterdød Maternell sykdom, fedme, undervekt Avvik i SF mål Lite liv Andre risikofaktorer % av alle gravide blir undersøkt med henblikk på veksthemning

11 Obstetrisisk anamnese Avdekke medikamentbruk, rusmiddelbruk, risikofaktorer Risiko for SGA i nytt svangerskap med ett tidl. sv.skap uten SGA vs. med SGA var h.h.v. 9 og 29 %. 2 tidl. SGA-svangerskap gir 44 % risiko for et 3. svangerskap med tilveksthemning Vist i studier basert på data fra MFR (Bakketeig m.fl.)

12 Videre utredning Ultralyd Biometri BPD (biparietal diameter) og MAD (middel abdominal diameter) og beregning av vektavvik etter e-snurra Mål også FL (femurlengde) Eller Combs metode med HC (hodeomkrets), AC (abdominal omkrets) og FL for vektestimat Kjønnsspesifikke tabeller kan bedre presisjonen Fornyet anatomisk gjennomgang Fostervannsmengde AFI Fosterbevegelser og respirasjonsbevegelser Placentapatologi Forkalkninger, cyster, chorangiom, velamentøst feste Uterusanomali

13 Placentapatologi

14 Videre utredning Doplerundersøkelser Aa uterinae maternoplacentær sirkulasjon PI, tidligdiastolisk notch A umbilicalis føtoplacentær sirkulasjon PI A cerebri media føtal sirkulasjon, hjerneperfusjon. PI. Lav PI viser redistribusjon av blodstrømmen som respons på føtal hypoxemi Ductus venosus føtal sirkulasjon, kompensasjon som over Vena umbilicalis og andre

15 DOPLERKURVE ART. UTERINA

16 DOPLERKURVE ART. UTERINA

17 DOPLERKURVE ART. UTERINA

18 Blodstrømsklasse 0 = normal i art. umbilicalis

19 Blodstrømsklasse II i art. umbilicalis

20 Blodstrømsklasse III a i art. umbilicalis

21 Blodstrømsklasse III b art. umbilicalis

22 Doplerkurve art. Cerebri media

23 Dopler av ductus venosus

24 Dopler av vena umbilicalis

25 Videre utredning CTG registrering evt med computerbasert analyse av korttidsvariabilitet. Den skal være > 3 ms CTG forandringene kommer sent Kromosomprøve kan være aktuelt Utredning for infeksjon. Maternell serologi evt amniocentese for PCR eller dyrkning Utredning av maternelle faktorer

26 Revidert 2009 Pepe Salvesen Flytskjema for kontroll

27 IUGR og forløsning Veksthemning: SGA barn får hyppigere CTG forandringer og har større fare for neonatal acidose. De har høyere forekomst av cerbral parese og påvirket psykomotorisk utvikling. Risikoen øker hvis patologisk sirkulasjon er påvist < 35 uker skal forløses på kvinneklinikk > 35 uker kan forløses på fødeavdelingen i Hammerfest > 37 uker uten tilleggssykdommer kan forløses på fødeavdeling etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig kvinneklinikk

28 IUGR og nytt svangerskap Påvirke de faktorer som lar seg påvirke og som er vist å gi økt risiko for IUGR Røykestopp Seponere, endre medikamenter Lavdose ASA Effekt er best dokumentert ved kombinert IUGR og preeklampsi. Høyrisikopas. får ved ASA-profylakse 17 % redusert risiko for preeklampsi og 10 % redusert risiko for IUGR. Lavmolekylært heparin ved trombofilier og tromboser i placenta

29 IUGR og nytt svangerskap Tidlig ultralyd < uke 12 for å sikre aldersbestemmelse anbefales. UL uke 18 Obs tidlig vekstavvik. Doplerus for senere bruk er nyttig UL uke 24 med fosterbiometri, AFI, dopler aa uterinae. Unormal uterinadopler medfører fare for IUGR, PE, intrauterin fosterdød og placentaløsning. Sterk negativ prediktiv verdi PE hos 1 % mot 30 % ved notch. Også assosiasjon med IUGR og andre kompl. Ingen ass. med late onset PE og HT. Dopler av a. Umbilicalis Ved klasse IIIb forandring er det 36 % sjanse for intrauterin fosterdød Placentaus

30 IUGR og nytt svangerskap Ved påvist vekstavvik gjør i tillegg: Dopler av a cerebri media. Redusert PI. Henvis til utvidet doplerus hvis en ikke får gjort god nok utredning Evt Dopler ductus venosus CTG. Redusert korttidvariabilitet gir økt fare for acidose Vurder lungemodning og forløsning

31 IUGR og forløsning SGA og ARED (blodstrøm klasse IIIb i a.umbilicalis) tilsier snarlig forløsning Ved prematuritet < uke 34 må en vurdere om en kan vente på effekt av kortikosteroider på lungemodning (steroider kan påvirke CTG og Doplerresultat) Ved veksthemning bør en vurdere fødselinduksjon ved uke 37, spesielt ved tilleggfaktorer. Ved normal dopler i a.umbilicalis, men endringer i a cerebri mediaog a.uterina øker faren for asfyxi. Oligohydramnion er også et faretegn Ved IUGR med fostevekt < 400 gram er prognosen for barnet svært dårlig

32 IUGR og forløsning TA ALLTID BLODGASSANALYSE FRA NAVLESTRENG SEND ALLTID PLACENTA TIL HISTOLOGISK UNDERSØKELSE Ettersamtale med oppsummering og planlegging av neste svangerskap

Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Svangerskapsalder og fostervekst Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Svangerskapsalder Vekst Doppler Senabort Prematuritet Overtid Forventet fødsel/termin

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai 2012 1 INNHOLD Konklusjon...2 1 Bakgrunn og mandat...3 2 Hvordan kravene

Detaljer

Flott samarbeidskongress i Oslo

Flott samarbeidskongress i Oslo Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 19 Nr 1 2009 NPF-posten NPF og ISA Flott samarbeidskongress i Oslo Leder av ISA-kongressen Frederik Frøen (til venstre) og leder for Norsk Perinatalmedisinsk

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0. Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel versjon 1.0 Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold KITH 2005 Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Side 2 av 63 KITH-rapport Tittel Nasjonal kravspesifikasjon

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess

Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess Ren trønderenergi Perinataldagene 2011 en stor suksess Alf Meberg, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Det store skiltet lyste mot oss på Værnes: Marit Bjørgen ren trønderenergi! Og det var det det var trønderenergi

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for spesialhelsetjenester Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 611.2 05/001-002 Deres ref: 04/4963/TSP/VDA

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet 5 års oppgave stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet Skrevet av: Karina Pleym og

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19 Innhold Forord... 17 Introduksjon... 19 Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet... 23 Verdens helseorganisasjon... 23 International Confederation of Midwives...

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer