Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svangerskapsalder og fostervekst. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd"

Transkript

1 Svangerskapsalder og fostervekst Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr. med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

2 Svangerskapsalder Vekst Doppler Senabort Prematuritet Overtid Forventet fødsel/termin

3 Datering av svangerskapet Fosteralder Svangerskapsalder utfra første dag i siste mens. 1. Klinisk: Siste menstruasjon Fysisk us. Samleietidspunkt, eggløsningstest 2. Ultralydbiometri 3. IVF

4 Svangerskapsalder Siste menstruasjon Forutsetninger ved bruk av siste menstruasjon: Kjent dato for siste menstruasjon Regelmessig 28 dagers syklus Eggløsning dag 14 Systematisk underestimering av prevalensen av premature. Systematisk overestimering av prevalensen av overtidige.

5 Datering av svangerskapet Ultralyd Ved datering av svangerskapet med UL biometri brukes fosterets størrelse som utgangspunkt for aldersbestemmelsen. Fosterstes størrelse relateres til gjennomsnittlig alder ved gitt mål. UL- mål som brukes til aldersbestemmelse er sittehøyde i 1. trimester (CRL) og hodeomkrets (HC), biparietal diameter (BPD) eller lårbenslengde (FL) opptil uke

6 Datering av svangerskapet Ultralyd, CRL Sittehøyden, CRL (crown-rump length). Fosteret skal være i nøytral posisjon og en måler i sagitalsnitt en rett linje fra toppen av fosterhodet til nederst på baken.

7 Datering av svangerskapet Ultralyd, BPD og HC T Ultralydsnittet legges vinkelrett på falx cerebri (midtekko) i høyde med thalamus og cavum septi pellucidi, rett over lillehjernen. BPD måles mellom ytre skallebenskontur på begge sider. HC måles ved beste tilpassning av ellipsen til ytre skallebenskontur i samme snitt.

8 Datering av svangerskapet Ultralyd, FL Lårbenet framstilles i et lengdesnitt slik at knokkelen sees på ultralydskjermen med noen få graders vinkel i forhold til horisontalplanet. En skal tydelig se både den mineraliserte delen av knokkelen (diafysen) og epifysene på begge sider for å unngå over- eller underestimering av benlengden. Målingene gjøres sentralt i overgangen mellom epifyse og diafyse på begge sider.

9 Datering av svangerskapet Juster gain Ultralyd, måleteknikk Bruk stor forstørrelse Fokuser på målobjektet Gjennomsnitt av tre gode målinger

10 UL-metode - datering av svangerskapet Effekt av maternelle og føtale faktorer Faktor BPD HC FL BMI 0.02 dager (p=0.59) 0.03 dg (p=0.47) 0.07 dg (p=0.12) Røyking dg. (p=0.73) 0.16 dg (p=0.79) 0.5 dg (p=0.44) Paritet (0,1+) 1.2 dg (p=0.002) 0.64 dg (p=0.09) 0.19 dg (p=0.65) Alder (10 år) -1.1 dg (p=0.01) -1.2 dg (p=0.003) dg (p=0.005) Kjønn 2.4 dg (p<0.0001) 1.4 dg (p=0.001) 0.14 dg (p=0.72) Seteleie 1.0 dg (p=0.02) 0.6 dg (p=0.12) 0.45 dg (p=0.26) Cephalic Index, SD fra mean -1.6 dg (p<0.0001) 0.3 dg (p=0.05) 0.02 dg (p=0.69)

11 Datering av svangerskapet ultralyd- ulike målemetoder

12 Datering av svangerskapet ultralyd Hodeomkrets er en bedre ultralydparameter å bruke til aldersbestemmelse av svangerskapet enn BPD, spesielt når fosteret har en atypisk hodefasong (dolicocephali). Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T.Fetal age assessment based on ultrasound head biometry and the effect of maternal and fetal factors. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83(8): Altman DG, Chitty LS. New charts for ultrasound dating of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 10 (3): Chervenak FA, Skupski DW, Romero R et al. How accurate is fetal biometry in the assessment of fetal age? Am J Obstet Gynecol 1998; 178 (4): Hadlock FP, Det er RL, Harrist RB et al. Fetal head circumference: relation to menstrual age. Am J Roentgenol; 1982; 138 (4): Law RG, MacRae KD. Head circumference as an index of fetal age. J Ultrasound MED 1982; 1 (7):281-8

13 Datering av svangerskapet ultralyd- systematiske feil Kjønn: 1.4 dager 2.4 dager BPD og 1.4 dager HC 13% høyere risiko for prematuritet hos jenter Røyking: RR 1.54 for prematuritet Fostre med røykende mødre er mindre enn forventet i 2. trimester Tidlig veksthemming

14 Datering av svangerskapet UL Anbefalt som beste metode til aldersbestemmelse fordi det gir færre overtidige, og færre induksjoner på indikasjon overtid, uten økt perinatal risiko. (Geirsson 1991, Gardosi 1998, Neilson 2004) Ulemper: Kan gi feil alder til de fostrene som allerede i 2. trimester, av biologiske eller patologiske grunner, er mindre eller større enn gjennomsnittet. Ulike målemetoder kan gi ulik alder

15 Gestasjonsalder (uker) Gestasjonsalder (uker) Datering av svangerskapet ultralyd ( ) ( ) mm mm BPD (mm) HC (mm)

16 Datering av svangerskapet ul- variasjon

17 Datering av svangerskapet - presisjon av metoder 1. IVF-embryo transfer eller kjent tidspunkt for eggløsning (forutsetter tidlig verifisering med ultralyd) 2. Crown-rump length (CRL) før uke HC i i uke (24) 4. FL eller BPD i uke (24) 5. Sikker informasjon om siste menstruasjon 6. HC >uke 22 (24) 7. FL eller BPD > uke 22 (24)

18 Datering av svangerskapet ultralyd OBS: Stor diskrepans TUL/TN tidlig veksthemming? Økt risiko perinatal død Økt risiko lav fødselsvekt Økt risiko SGA Økt risiko preterm fødsel Smith-98, 2-6 dg CRL 1.trimester Nguyen-00, >7dg BPD 2.trimester Nakling-02, >14 dg.bpd 2 trimester Kallen-04, >7 dg. BPD 2.trimester

19 Hdir anbefaling om bruk av esnurra til bestemmelse av svangerskapsalder og termin Laget for terminberegning, har ikke dokumentert svangerskapsalderen Forutsetter at all datering skjer ved rutine UL feil alder til fostre som vokser langsomt (overser biologisk variasjon i vekst) Ikke validert før svangerskapsuke 16 5 (BPD 38mm) Har ikke verktøy for bruk av hodeomkrets til datering Er ikke i tråd med Veilederen 2014 eller internasjonale retningslinjer for aldersbestemmelse Tilhørende vekstkurver ikke publiserte Tilhørende vekstkurver basert på fødte barn, ikke fostre forskyvning av persentiler (mindre veksthemmet prematurt)

20 Terminbestemmelse Når kan vi forvente fødsel? Hva er normal svangerskapslengde, er svangerskapslengden den samme for alle? Hvordan beregne termin?

21 Svangerskapsvarighet Nägele: 9 måneder og 7 dager fra første dag i siste menstruasjon WHO, FIGO: 280 dager Norge: 282 dager (Bergsjø 1990) 283 dager (esnurra) Overtid: 294 dager

22 Termindato: TN: 3,6% TUL: 4,3% Mongelli et al 1996 Preterm Termin Uke Postterm Blå:TUL Rød: TN

23 Svangerskapsvarighet og fosterstørrelse Hypotese: Fosterets vekst er en bestemmende faktor for svangerskapslengden ved fødselen og forklarer hvorfor terminbestemmelse med ultralyd i 2.trimester predikerer spontan fødsel bedre enn siste menstruasjon.

24 % av fødselene Fosterbiometri i 2. trimester og svangerskapsvarighet < > dg Gesjonsalder (uker) Fordeling av fødsler i forhold hodeomkrets målt i 2. trimester

25 Svangerskapsvarighet Biologisk variasjon i fostervekst er relatert til svangerskapets lengde ved fødselen. Rask vekst gir større barn og kortere svangerskapslengde enn langsom vekst.

26 Overvåking av fostervekst 1. Optimal aldersbestemmelse av svangerskapet 2. Samme måleteknikk ved gjentatte målinger 3. Adekvate referanseverdier 4. Serielle, betingete modeller

27 Måleteknikk fostervekst T E E S Målinger av bukomfanget gjøres i et tverrsnitt i nivå med navlevenens innmunning i leveren (pil). AC måles ved at ellipsen tilpasses hudens ytterkant eller at en drar en linje omkring hudens ytterkant.

28 Estimert fostervekt AC -1975: Stuart Cambell. Ultrasonic measurement of fetal abdomen circumference in the estimation of fetal weight, British Journal of Obstetrics and Gynecology. FL AC og FL AC og BPD AC, BPD og FL AC, HC og FL AC, BPD, HC og ev. FL BPD og MAD De fleste vektestimeringsformler predikerer faktisk fødselsvekt ved termin med en gjennomsnittlig absolutt feil mellom 7.5 og 18.8 %. 80% innenfor 10% feil, resten innen 20% feil

29 Måleteknikk - fostervekst EFW= ( *AC 2 *FL)+ ( *HC 3 ) Combs et al: Sonographic Estimation of Fetal Weight Based on a Model of Fetal Volume; Obstet Gynecol 1993; 82: Mean absolute error 7.6% ved termin, systematisk feil < 3% for de fleste gestasjonsaldre (Mongelli et al. 2002)

30 Estimert fostervekt -feilkilder Forhold som kan påvirke vektestimeringen: Tid mellom estimering og fødsel Undersøkerens kvalifikasjoner Fostervannsmengden Store barn (>4500g) Svært premature fostre Fosterleie Mors vekt Chauen SP et al. A review of sonographic estimate of fetal weight: Vagaries of accuracy. The J of Maternal and Neonatal medicine. 2005; 18 (4):

31 Vekstkontroll -bestemme persentil Table III. Estimated fetal weight (gram) by gestational age (GA) for male fetuses GA (weeks) 50th Percentiles 2.5t h 5th 10th 25th 75th 90th 95th 97.5t h

32 Fosterstørrelse, persentil i populasjonen Uke 37, 3000 g, 50 persentil Estimated fetal weight Female Gestational age (weeks)

33 Individualiserte metoder fostervekst Forventet vekst (conditional) Ved serielle målinger brukes referanseverdier beregnet utfra tidligere målinger Ikke bruke referansetabell basert på en hel populasjon, men basert utfra en størrelse målt tidligere hos samme foster Royston P. Calculation of unconditional reference intervals for fetal size and growth from longitudinal measurements. Stats Med 1995; 14: Rossavik 1984 Deter 1986 Owen 1996 Anbefalt av Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

34 Serielle målinger Suboptimal vekst vurdert ved 2 eller flere ultralydmålinger i tredje trimester assosiert med: 3.9 ganger økt risiko fødselsvekt<2500 gram 17.7 ganger økt risiko fødselsvekt<3 persentilen 2.3 ganger økt risiko preterm fødsel 2.6 ganger økt risiko forlenget sykehusopphold for den nyfødte 3.6 ganger økt risiko for overflytting til nyfødtavdeling Smith-Bindman et al 2002

35 Vekst persentil 50 persentil betinget utfra måling i uke 28 referanseintervall: persentilen

36 Vekst: minst to målinger Uke 36 to fostre begge EFW 2700, 50p Foster 1: 50 størrelse p, 50 vekst p. Foster 2: 50 størrelse p, 10 vekst p Estimated fetal weight Female Gestational age (weeks)

37 Jente, uke 34: 1950 g, 5 p på de populasjonsbaserte referanse kurven. Men betinget i tidligere måling i uke 31, svarer 1950g i uke 34 til 5p i størrelse og 40p i vekst

38 Prediction of adverse neonatal outcomes from fetal size and growth Fetal size and growth centile 5 th are independent predictors of adverse neonatal outcomes. The use of fetal growth centiles in combination with size centiles improves the prediction of adverse neonatal outcomes in a high-risk population and seems to be of clinical relevance in the routine assessment and surveillance of SGA fetuses. Henriette Odland Karlsen

39

40 Individualiserte metoder fostervekst Customised growth Individuelt justert vektkurve : etnisitet, kjønn, paritet, alder, maternell høyde. Jason Gardosi

41 Oppsummering Optimal aldersbestemmelse Korrekte målemetoder Beregningen av vekt (Combs, Hadlock) Bestemme persentil for størrelse, bruk fortrinnsvis kjønnspesifikke tabeller Ta utgangspunkt i tidligere målinger for å se bestemme vekst persentil (betinget vurdering) Tabeller, kurver og regnemodeller for nedlasting: Etnisitet: Gardosis hjemmeside:

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur?

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? k Eirin Nygaard Rise Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? En prospektiv kohortstudie av 38 185 førstegangsfødende

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN 1 INNHOLD: Året 2009 på Kvinneklinikken. s. 3 Strategiplan for Kvinneklinikken s. 4 Organisasjonen Kvinneklinikken s. 5 o Gynekologisk seksjon s. 7 o Obstetrisk seksjon s. 7 Bemanning s. 9 Økonomi s. 11

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Overgrep i barndommen

Overgrep i barndommen Overgrep Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Gravide og fødende som har opplevd overgrep i barndommen trenger ofte mer oppfølging av jordmødre enn andre. Av Raija Dahlø, høgskolelektor, Høgskolen

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 17 Nr 2 2007 NPF-posten Gravide rusmiddelbrugere og deres børn Overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

Detaljer

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte Sak 73/2013 Saksnr Utvalg Møtedato 73/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2013 Saksbehandler: Elin Gullhav Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte STYRESAK Innstilling til vedtak

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge. Gunn Marit Aasvang

Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge. Gunn Marit Aasvang 2012 Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge Gunn Marit Aasvang Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge Gunn Marit Aasvang Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin

Detaljer

11. Graviditet. Forfattere. Sammendrag. Fysiologiske forandringer under svangerskapet

11. Graviditet. Forfattere. Sammendrag. Fysiologiske forandringer under svangerskapet 154 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 11. Graviditet Forfattere Ann Josefsson, överläkare, dr. med, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Kari Bø, professor dr.

Detaljer

Kan barn være utsatt for risiko før de er født?

Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Fagfellevurdert Mona Bekkhus Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer Mye av forskningen på atferdsvansker de siste femti-årene har fokusert på hvordan en risiko

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner? Guri Gjerdalen Kvinneklinikken OUS Rikshospitalet Innledning Guidelines Kontraindikasjoner Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt

Detaljer

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer