Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012"

Transkript

1 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

2 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen dr. Croft begår suicid

3 WHO-def.: Et svangerskap er overtidig fra dag 294 (42 uker) Før ultralydens tid var termin Naegele 42 uker Etter ultralydens ankomst ble termin satt til 42 uker og 2 dager etter Snurra Den nye esnurra setter TUL til 40 uker og 3 dager

4 Etter gamle retningslinjer ingen spes. tiltak før 2 uker over termin (uke 42.2). Hvor farlig er et overtidig svangerskap? Økt fokus på svangerskap mellom termin og definert overtidighet. Mye diskusjon om risikoen for mor knyttet til en mer liberal induksjonspraksis fra ca. uke 41+.

5 2 viktige studier i Norge de senere år: Jakob Nakling, Lillehammer Runa Heimstad, St. OIav I tillegg mye mediefokus (Fredrik Frøen m.fl.) og studier fra utlandet

6 The aims of the study were: To assess the risk for adverse obstetrical outcome in women where the EDD* had been postponed more than 14 days with ultrasound. To evaluate the mortality and morbidity of conservatively managed post-term pregnancies (gestation 294 days and beyond). *EDD estimated date of delivery

7 TUL > 2 uker senere enn sikker TN i 7 % av alle svangerskap gir signifikant økt risiko for Perinatal død Preterm fødsel SGA/lav fødselsvekt uavhengig av andre risikofaktorer som røyking, alder, misd. m.m.

8 Overtidighet 294 dager i 7,6 % av alle svangerskap Relativ risiko for perinatal død, Apgar etter 5 min. < 7 og overflytting til nyfødtintensiv økt når man regner i forhold til pågående svangerskap Risikoen er økt fra uke 41 og til tross for intensiv overvåking > uke 42.2

9 TUL 2 uker senere enn TN viktig risikofaktor. Kan skyldes tidlig veksthemning Svangerskap 41 uker gir økt perinatal morbiditet og mortalitet når relativ risiko regnes i forhold til antall pågående svangerskap Overvåkning av disse 2 gruppene kan forbedres

10 Sml. induksjon ved uke 41.2 med ekspektans (randomisert) i forhold til neonatal morbiditet, maternelle kompl., forløsningsmåte og de fødendes egen erfaring/holdning Ingen signifikante forskjeller m.h.t. andel overflyttet nyfødtintensiv, Apgar og navlesnors-ph

11 Overvåkingsgruppen litt flere med mekoniumfarget fostervann (ikke signifikant) og trykketid > 60 min. Ingen forskjell i sectiofrekvens 84 % av kvinnene hadde pos. erfaring med induksjon Kun 20 % av kvinnene i observasjonsgruppen ønsket dette igjen

12 Effekt på neonatal morbiditet og andel op. forløsninger av endring i induksjonspraksis i 2005 i Stockholm Før: Ekspektans fra uke 42.0 til 43.0 Etter: Tilby induksjon uke 42.0

13 Registrering før og etter endring av praksis av: Andel av svangerskap > 41.2 som ble forløst etter 42.2: 21 % 6 % Perinatal dødelighet ned 48 % Meconiumaspirasjon ned 51 % Lav Apgar ned 31 % Frekv. operativ forløsning: Ingen endring

14 Studien viser en signifikant reduksjon i perinatal dødelighet etter endring i praksis, noe forfatterne mener gir tilstrekkelig evidens til å anbefale en mer aktiv håndtering av overtidige svangerskap.

15 Kapittel om overtidig svangeskap revidert aug Kvinnen bør tilbys en vurdering ved dager (7-12 dager over TUL). Det anbefales at man gjør føtometri, estimering av fostervannsmengde, CTG-registrering og cervixvurdering

16 Induksjon av fødsel anbefales ved Estimert fostervekt < g (tilsvarer 2,5-percentilen for uker) AFI (Amniotic Fluid Index) 5 cm og/eller dypeste lomme 2 cm TUL >14 dager senere enn en sikker termin Naegele

17 Hos de øvrige kan induksjon av fødsel vurderes individuelt. Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen. Legen tar den endelige beslutningen om induksjon. Kvinner som ikke induseres, følges med ultralyd (fostervannsmengde) og CTG 2-3 ganger per uke.

18 Komplikasjoner overtidig sv.skap: Epidemiologiske studier kan tyde på en liten økt risiko for perinatal død. Ikke vist at denne risikoen reduseres ved rutinemessig induksjon av ukompliserte svangerskap.

19 Særlig SGA-fostre som har økt risiko for intrauterin fosterdød Oligohydramnion og mekoniumaspirasjon hyppigere ved overtidige svangerskap. Ikke vist at antall operative forløsninger endres ved rutinemessig induksjon.

20 NGFs veileder etter revisjon aug åpner for ulik praksis Mye diskusjon i det offentlige rom Ulik praksis Uro blant fødende Mediafokus på tragiske hendelser Fredrik Frøen m.fl. Politisk press mot SHDir Liten vilje i NGF til ny revisjon

21 Sammensatt av gynekologer fra alle RHFer Brukergrupper Barneleger Jordmødre NGF invitert, men hadde ikke tid på så kort varsel Stort tidspress

22 Sendt ut sommer 2011 Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Alle gravide får tilbud om uke 41-kontroll i spesialisthelsetjenesten 7 dager over termin, eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten

23 Ved dette tidspunkt gjøres en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse (inkluderer føtometri og estimering av fostervannsmengde) og CTGundersøkelse, vanlig svangerskapskontroll, og eventuelt vaginal undersøkelse og hinneløsning

24 I forbindelse med undersøkelsen bør kvinnene informeres om når hun bør forløses så sant fødselen ikke kommer i gang spontant. Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen. Legen tar den endelige beslutningen om induksjon. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest på dag 294

25 Kvinnen bør anbefales induksjon fremfor ekspektans etter uke 41-kontrollen ved: Ultralydestimert fosterstørrelse < 10 percentilen eller vekstavvik mer enn minus 14 % Redusert fostervannsmengde (AFI < 5 cm eller dypeste lomme < 2 cm) Mors alder >35 år Pregravid BMI > 25 TUL mer enn 14 dager senere enn en antatt sikker termin Naegele

26 Nye retn.linjer av noen oppfattet som direktiv, andre har ikke endret praksis NGF i harnisk Unødvendig sykeliggjøring, for eksempel med grense for BMI på 25 og alder 35 år. Enighet om at tilbud om uke 41.3-kontroll er et fremskritt SHD bebuder nytt møte i arb.gruppa våren 2012

27 Alle gravide får tilbud om uke 41.3-kontroll i spesialisthelsetjenesten 7 dager over termin, eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten Ved dette tidspunkt gjøres en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse (inkluderer føtometri og estimering av fostervannsmengde) og CTGundersøkelse, vanlig svangerskapskontroll, og eventuelt vaginal undersøkelse og hinneløsning

28 I forbindelse med undersøkelsen bør kvinnen informeres om når hun bør forløses så sant fødselen ikke kommer i gang spontant. Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen. Legen tar den endelige beslutningen om induksjon. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest på dag 294.

29 Induksjon av fødsel anbefales ved Estimert fostervekt < g (tilsvarer 2,5 percentilen for uker, eller estimert fostervekt mindre enn -19 %) AFI *) (Amniotic Fluid Index) 5 cm og/eller dypeste lomme **) 2 cm TUL >14 dager senere enn termin Naegele

30 Øvrige risikofaktorer som skal tillegges vekt men som alene ikke skal ha avgjørende betydning : Mors alder > 35 år Pregravid BMI > 30 IVF Andre risikofaktorer/eget ønske

31 Det er viktig at det her gjøres en individuell vurdering der man tar hensyn til summen av risikofaktorer, obstetrisk anamnese, paritet, tidl. fødselsvekt, asymmetrisk eller symmetrisk vekstavvik, Bishops score m.v. Det er viktig med nøye informasjon i forhold til hva en indusert fødsel innebærer sml. med spontan fødselsstart.

32 Der man ikke finner indikasjon for induksjon ved uke 41.3, avtales ingen kontroll før kvinnen kommer inn i fødsel. Med mindre kvinnen har født spontant, skal hun anbefales induksjon ved uke 42.0 eller nærmeste virkedag.

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner:

Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner: v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/6746-19 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 13.10.2014 Helsedirektoratets anbefalinger til Helse-

Detaljer

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Norsk gynekologisk forening 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag med kliniske anbefalinger Innledning Definisjoner Metode

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor Lise Christine Gaudernack Master of Public Health MPH 2012:6 Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende

Detaljer

Overgrep i barndommen

Overgrep i barndommen Overgrep Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Gravide og fødende som har opplevd overgrep i barndommen trenger ofte mer oppfølging av jordmødre enn andre. Av Raija Dahlø, høgskolelektor, Høgskolen

Detaljer

Flott samarbeidskongress i Oslo

Flott samarbeidskongress i Oslo Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 19 Nr 1 2009 NPF-posten NPF og ISA Flott samarbeidskongress i Oslo Leder av ISA-kongressen Frederik Frøen (til venstre) og leder for Norsk Perinatalmedisinsk

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder

Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Etablering av kvinne klinikk ved SI Lillehammer i tråd med kravene i nasjonal veileder Utredning fra divisjon Lillehammer, 31. mai 2012 1 INNHOLD Konklusjon...2 1 Bakgrunn og mandat...3 2 Hvordan kravene

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort Graviditet og abort Her forklarer vi litt om graviditet og abort GRAVIDITET OG ABORT Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Hjelpearbeid med fokus på svangerskap og fødsel i et u- landsperspektiv 5. årsoppgave i stadium IV- medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Mirjam Punsvik og Line Skogsaas MK-04 Veileder: Jan Martin

Detaljer

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH Definisjon IUGR (intra-uterin-growthrestriction) (=FGR) En tilstand der fosteret ikke utnytter sitt genetiske vekstpotensiale

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer

Misoprostol ved igangsetting av fødsel Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2009 Oversikt over systematiske oversikter

Misoprostol ved igangsetting av fødsel Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2009 Oversikt over systematiske oversikter Misoprostol ved igangsetting av fødsel Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2009 Oversikt over systematiske oversikter Bakgrunn: Det fødes ca 55 000 barn i Norge hvert år. For noen er det nødvendig med kunstig

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 3 2010. Kampen om. navleblodet

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 3 2010. Kampen om. navleblodet 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 3 2010 Kampen om navleblodet leder Funksjonsdyktige jordmødre også i framtida Jordmorutdanningen har vært gjenstand for stor diskusjon gjennom mange år. I dag presses

Detaljer

Fagdag for Helsestasjonstjenesten i Vest-Agder

Fagdag for Helsestasjonstjenesten i Vest-Agder Fagdag for i Vest-Agder Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift for det

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP

SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP SVANGERSKAPSOPPFØLGNING -RISIKO SVANGERSKAP - Henvisningskriterier - Samarbeidsrutiner. Kaur Harmohan LIS KK, SUS Temaoversikt 1 Fysiologiske endringer i sv.skapet Sv.sk. omsorgen. Identifisere risiko

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud

Fødeblomsten IV. Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud Fødeblomsten IV Rapport fra en intern arbeidsgruppe med analyse av gårsdagens og dagens tilbud og med forslag til forbedringer i morgendagens tilbud September 2012 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer