KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen, Liv Skogvoll, Marit Sørensen, Gudmund Mikkelsen, Freddy Mikkelsen, Kjell Lekang, Bjørn Lian, Mari Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Egil Fjeldstad, Osvald Olsen, Tove Eliassen, Forfall: Leif Krøyserth, Laila B. Johansen, Trine Thomassen, Bent Gabrielsen hadde forfall til kl Varamedlemmer: Gunn Hansen, Leif Wiggo Ditlefsen, Rita fredriksen fram til kl Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, helse- og sosialsjefen, kultur- og oppvekstsjef, økonomisjef, plan- og næringskonsulent, kontorsjef. I tillegg møtte revisjonen og leder kontrollutvalget. Brannsjef Nils Ove Sollid var invitert for å informere om samarbeidet mellom kommunene. Tilleggssaker i møte: Sak 61/04 Organisering av sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Sak 62/04: Uttalelse vedr. fergesambandet Hansnes Stakkvik Karlsøy Sak 63/04: Asfaltering fylkesvei Dåfjordeidet Mikkelvik Sak 64/04: Havfangst A/S lokalitet Ingen merknader til innkallingen. Merknader til saklisten: Sak 49, 55, 57, 58 og 59 flyttes til sak 44 og behandles deretter. Forslaget falt. Saklisten behandles slik den er lagt fram.

2 Tilleggssaklister sak 57 til og med sak 60 godkjenens. Videre godkjennes sak 61, 62, 63 og 64 godkjennes. Kjell Lekang erklærte seg inhabil i sak 44 og 45. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 6/29/2004 Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/04 04/00587 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0041/04 04/00579 ÅRSMELDING /04 04/00484 REGNSKAP /04 02/00326 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 10/7, MIKKELVIK. 0044/04 02/00906 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN GBNR. 6/4, GRUNNFJORD. 0045/04 03/01120 REGULERINGSPLAN FOR SAND/MASSEUTTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/4, GRØNNLISKARET. 0046/04 04/00249 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT MED 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 51/1, FAKKEN. 0047/04 02/01558 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE

4 0048/04 03/01137 VALG AV KONTROLLUTVALG /04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0050/04 04/00251 IKT INVESTERINGER OG BREDBÅNDSATSING I /04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 04/00296 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 0053/04 04/00454 TERTIALRAPPORTER /04 04/00499 SØKNAD OM FRITAK- KOMMUNALE VERV 0055/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR /04 04/00586 REFERAT SAKER 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

5 0058/04 04/00219 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE 0059/04 04/00594 KOMMUNALE VEGER 0060/04 04/00629 TILLEGGSØKNAD STARTLÅN /04 04/00649 SEKRETÆRFUNKSJONEN KONTROLLUTVALGET 0062/04 03/00420 FERGESAMBANDET 0063/04 02/00995 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI 0064/04 02/00717 HAVFANGST A/S, TK 3

6 0040/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0041/04 ÅRSMELDING 2003 Årsmeldinga tas til etterretning. Forslag fra Bjørn Lian: 1. Årsmelding s. 9 Olympiske leker 2. Avsnitt Karlsøy kommune rettes til Karlsøy formannskap. Avsnitt 3, 4 og 5 foreslås strøket. Falt mot 3 stemmer vedr. Karlsøy kommune og 2 stemmer vedr. Olympiske leker.

7 Innstillingen enstemmig vedtatt. Årsmeldinga tas til etterretning. 0042/04 REGNSKAP 2003 Regnskap for 2003 godkjennes. 1. Regnskap for 2003 godkjennes. (Formannskapets innstilling). 2. Udekket finansieringsbehov kr ,- i kapitalregnskapet dekkes over kapitalfondet. 3. Overskudd kr ,- i driftsregnskapet godskrives disposisjonsfondet. 4. Premieavvik pensjon føres over 15 år, jfr. nye regler for pensjonsforpliktelser. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Regnskap for 2003 godkjennes. (Formannskapets innstilling). 2. Udekket finansieringsbehov kr ,- i kapitalregnskapet dekkes over kapitalfondet. 3. Overskudd kr ,- i driftsregnskapet godskrives disposisjonsfondet. 4. Premieavvik pensjon føres over 15 år, jfr. nye regler for pensjonsforpliktelser.

8 0043/04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 10/7, MIKKELVIK. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 10/7,Mikkelvik på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 10/7,Mikkelvik på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt.

9 0044/04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN GBNR. 6/4, GRUNNFJORD. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på tilsammen 7 hyttetomter på eiendommen gbnr. 6/4, Grunnfjord på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Kjell Lekang erklærte seg inhabil. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på tilsammen 7 hyttetomter på eiendommen gbnr. 6/4, Grunnfjord på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt.

10 0045/04 REGULERINGSPLAN FOR SAND/MASSEUTTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/4, GRØNNLISKARET. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan for sand/masseuttak på eiendommen gbnr. 12/4, Grønnliskaret på Ringvassøya på følgende vilkår: Det tas forbehold for eventuelle merknader eller innsigelser innkommet innen som er av en slik karakter at disse bør vektlegges. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Mari Ann Myrvang erklærte seg inhabil. Forslag fra Liv Skogvold: Saken utsettes. Falt mot 4 stemmer. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Uttaket skal være gjort og området planert innen utgangen av Vedtatt mot 3 stemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt.

11 I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan for sand/masseuttak på eiendommen gbnr. 12/4, Grønnliskaret på Ringvassøya på følgende vilkår: Det tas forbehold for eventuelle merknader eller innsigelser innkommet innen som er av en slik karakter at disse bør vektlegges. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Uttaket skal være gjort og området planert innen utgangen av /04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT MED 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 51/1, FAKKEN. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt med 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 51/1, ved Jensakneset på Vannøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12 I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt med 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 51/1, ved Jensakneset på Vannøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. 0047/04 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE Reglement for styrer og utvalg i Karlsøy kommune tas til etterretning. 4.1 Pkt. 25: Startlån skal inn (K-sak 47/04) Pkt. 27 utgår Pkt pkt. 4 (helse- og sosialutvalget) Startlån skal også inn her. Pkt. 4 overføres til formannskapet. Rådmannens innstilling samt innkomne endringer vedtas. Enstemmig vedtatt. Reglement for styrer og utvalg i Karlsøy kommune med innkomne endringer vedtas. 4.1

13 Pkt. 25: Startlån skal inn (K-sak 47/04) Pkt. 27 utgår Pkt pkt. 4 (helse- og sosialutvalget) Startlån skal også inn her. Pkt. 4 overføres til formannskapet. 0048/04 VALG AV KONTROLLUTVALG Saken trekkes p.g.a. nye forskrifter som gjøres gjeldende først ved neste kommunestyre valg. Saken trekkes p.g.a. nye forskrifter som gjøres gjeldende først ved neste kommunestyre valg. 0049/04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 1. Bevilgning til Investeringsfond fiskeriformål vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2005 og økonomiplan Vedtektene for Investeringsfond fiskeriformål legges fram for kommunestyrets møte i september 2004.

14 Forslag fra SP, Kystpartiet og FRP v/freddy Mikkelsen Nytt pkt. 3: Det utredes om Investeringsfond Fiskeriformål kan etableres/organiseres som aksjeselskap. Nytt pkt. 4: Det er ønskelig at utlån gis til uansett selskapsform. Innstillingen samt forslag til nytt nunkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning til Investeringsfond fiskeriformål vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2005 og økonomiplan Vedtektene for Investeringsfond fiskeriformål legges fram for kommunestyrets møte i september : Det utredes om Investeringsfond Fiskeriformål kan etableres/organiseres som aksjeselskap. 4: Det er ønskelig at utlån gis til uansett selskapsform. 0050/04 IKT INVESTERINGER OG BREDBÅNDSATSING I Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr til IKT-investeringer i skolesektoren i 2004, og disse midlene fordeles slik: a. PC til samtlige lærere i grunnskolen i Karlsøy b. PC til samtlige elever i klasse i grunnskolen i Karlsøy

15 c. Det forutsettes at skolene legger fram planer for utvidet bruk av IKT og tilhørende effektiviseringer før investeringene igangsettes 2. Det bevilges kr til IKT-investeringer i 2004, til PC er og servere for administrasjon, Offentlig Service Kontor, barnehager og helsetjenester 3. Det bevilges kr i 2004 til bredbåndsutbygging i Karlsøy. Følgende områder skal prioriteres: a. Skoler b. Legekontorer og helsetjenester c. Barnehager 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne konkrete utbyggingsprosjekter innenfor bredbåndssatsingen 5. De samlede investeringer innenfor ovennevnte punkter, kr finansieres slik: a. Opprinnelig bevilgning over 2004-budsjettet kr Ny bevilgning, med overføring fra kapitalfondet Salg av aksjer Tromsbuss A/S kr Kjell Lekang erklærte seg inhabil p.g.a. at han er saksbehandler. Forslag fra FRP v/bjørn Lian: 1. Det bevilges kr ,- til IKT- investering i skolesektoren Det bevilges kr ,- til bredbåndutbygging i Karlsøy. 3. De samlede. Kr ,- a. ) 2004 budsjettet kr ,- b. ) Ny bevilling kr ,- Forslaget fra FRP falt mot 17 stememr. Nytt pkt 5 c fra AP; SV og H v/hanny Ditlefsen Det bevilges med overføring fra kapitalfondet Salg av boliger kr ,-. Vedtatt mot 1 stemme. Pkt. 1: Endres til kr ,- til IKT i skolesektoren. Dette inkluderer kr ,- som er brukt allerede. Pkt. 5 endres fra ,- til kr ,-.

16 Punkt 1 og 5 vedtatt mot 4 stemmer. Punkt 1 a og b endres til. a) Midlene fordeles i samsvar med IKT-gruppens tilråding. Vedtatt mot 1 stemme. Rådmannen trekker pkt. 1 c. Pkt. 6: Utbyggingen av bredbånd til Hansnes skole gjøres i kommunal regi, forutsatt følgende: a) Bredbåndfylket Troms A/S overfører den aktuelle bevilgningen til utbygging av bredbånd til en av de øvrige skolene i Karlsøy. b) Tilskudd kr ,- innvilget til Karlsøy folkebibliotek kan disponeres som forutsatt. c) Samlet kostnad for bredbånd til Hansnes skole settes til kr ,-. d) Det klargjøres for bredbånd til Hansnes industriområde, bankbygget og de 3 gamle administrasjonsbyggene (Banktun, Haugjord og Bakkum). Samlet kostnad til dette settes til kr ,-. e) Samlet bevilgning kr ,- dekkes over bevilgning iht. pkt. 3. Innstilling med endringer vedtatt mot 1 stemme. 1. Det bevilges kr ,- til IKT-investeringer i skolesektoren i 2004, og disse midlene fordeles slik: (Dette inkluderer ,- kr som er brukt allerede). a) Midlene fordeles i samsvar med IKT gruppens tilråding. 2. Det bevilges kr til IKT-investeringer i 2004, til PC er og servere for administrasjon, Offentlig Service Kontor, barnehager og helsetjenester 3. Det bevilges kr i 2004 til bredbåndsutbygging i Karlsøy. Følgende områder skal prioriteres: a. Skoler b. Legekontorer og helsetjenester c. Barnehager

17 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne konkrete utbyggingsprosjekter innenfor bredbåndssatsingen 5. De samlede investeringer innenfor ovennevnte punkter, kr finansieres slik: a. Opprinnelig bevilgning over 2004-budsjettet kr b. Ny bevilgning, med overføring fra kapitalfondet Salg av aksjer Tromsbuss A/S kr c.det bevilges med overføring fra kapitalfondet, Salg av boliger kr Utbyggingen av bredbånd til Hansnes skole gjøres i kommunal regi, forutsatt følgende: a. Bredbåndfylket Troms A/S overfører den aktuelle bevilgningen til utbygging av bredbånd til en av de øvrige skolene i Karlsøy. b. Tilskudd kr ,- innvilget til Karlsøy folkebibliotek kan disponeres som forutsatt. c. Samlet kostnad for bredbånd til Hansnes skole settes til kr ,-. d. Det klargjøres for bredbånd til Hansnes industriområde, bankbygget og de 3 gamle administrasjonsbyggene (Banktun, Haugjord og Bakkum). Samlet kostnad til dette settes til kr ,-. e. Samlet bevilgning kr ,- dekkes over bevilgning iht. pkt /04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Budsjett 2004 reguleres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 20/04 i møte , men med den endring at manglende inndekning kr belastes disposisjonsfondet. Forslag fra AP, SV, H v/leif W. Ditlefsen:

18 Pkt. 2: Oppretting av ungdomsarbeider stilling 50 % tas inn i budsjettet igjen. Kostnadene dekkes som følgende: Kr ,- Karlsøy kommunes del til regionprosjektet TVIBIT Kr ,- Post avsatt til ungdomsråd 2004 Kr ,- Post 294 voksenopplæring Kr ,- Vedtatt mot 3 stemmer. Forslag fra Egil Fjeldstad: Kulturell skolesekk: Statlige midler kanaliseres gjennom fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen. Skal trappes opp fram til Betydelige midler. (Tromsø kommune får nærmere 1 million i år) Krever en kommunal plan for å utløse disse. Kommunestyret anmoder: - Kultur og oppvekst vil sette ned et utvalg med representanter m.a. fra - Bibliotek - Kulturskole - Grunnskole for å utarbeide en slik plan høsten Vil gi grunnlag for statlige midler i Kan avsetning av midler til kulturarbeid sees i denne kontekst? Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 2 vedtatt mot 3 stememr Pkt. 3 enstemmig vedtatt.

19 1. Budsjett 2004 reguleres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 20/04 i møte , men med den endring at manglende inndekning kr belastes disposisjonsfondet. 2. Oppretting av ungdomsarbeider stilling 50 % tas inn i budsjettet igjen. Kostnadene dekkes som følgende: Kr ,- Karlsøy kommunes del til regionprosjektet TVIBIT Kr ,- Post avsatt til ungdomsråd 2004 Kr ,- Post 294 voksenopplæring Kr ,- 3. Kulturell skolesekk: Statlige midler kanaliseres gjennom fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen. Skal trappes opp fram til Betydelige midler. (Tromsø kommune får nærmere 1 million i år) Krever en kommunal plan for å utløse disse. Kommunestyret anmoder: - Kultur og oppvekst vil sette ned et utvalg med representanter m.a. fra - Bibliotek - Kulturskole - Grunnskole for å utarbeide en slik plan høsten Vil gi grunnlag for statlige midler i Kan avsetning av midler til kulturarbeid sees i denne kontekst?

20 0052/04 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN Forslag fra SV, AP, H v/ Svein Egil Haugen. Saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven delegeres til formannskapet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven delegeres til formannskapet. 0053/04 TERTIALRAPPORTER tertialrapport 2004 taes til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. tertialrapport 2004 taes til etterretning.

21 0054/04 SØKNAD OM FRITAK- KOMMUNALE VERV Evy og Vidar Eriksen får fritak fra sine politiske verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Som ny meddommer i tingretten velges: Som vararepresentant til takstutvalget velges: Forsalg til vedtak: Evy og Vidar Eriksen får fritak for sine kommunale verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Mona Sørensen Meddommer til tingretten: Linda Myrseth Varamedlem til takstutvalget: Leif W. Ditlefsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. Evy og Vidar Eriksen får fritak fra sine politiske verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Mona Sørensen Som ny meddommer i tingretten velges: Linda Myrseth Som vararepresentant til takstutvalget velges: Leif Wiggo Ditlefsen

22 0055/04 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass 4. Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. 5. Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. 6. Avgifter og gebyrer betales av kjøper. Innstillingen ble enstemmig vedtatt på følgende VILKÅR: * Skriftlig søknad til Anleggskontoret * Vi gir tilsagn på aktuell ledig tomt, med gyldighet 9 mndr. * Innen 9 mndr. må bygging igangsettes * Vi skjøter ikke over tomten før byggetillatelse er innvilget og finansiering bekreftet * Vi tar uansett forbehold på skjøtet at hvis tomten ikke er bebygd med bolig innen 12 mndr, så forplikter eieren å skjøte den tilbake til kommunen, til samme pris. * Tinglysingsutgiftene skal betales av kjøper

23 1. Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass 4. Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. 5. Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. 6. Avgifter og gebyrer betales av kjøper. VILKÅR: * Skriftlig søknad til Anleggskontoret * Vi gir tilsagn på aktuell ledig tomt, med gyldighet 9 mndr. * Innen 9 mndr. må bygging igangsettes * Vi skjøter ikke over tomten før byggetillatelse er innvilget og finansiering bekreftet * Vi tar uansett forbehold på skjøtet at hvis tomten ikke er bebygd med bolig innen 12 mndr, så forplikter eieren å skjøte den tilbake til kommunen, til samme pris. * Tinglysingsutgiftene skal betales av kjøper

24 0056/04 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Forslag til vedtak: Referat sak nr. 7 forelegges neste formannskap og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre denne saken. Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. Referat sak nr. 7 forelegges neste formannskap og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre denne saken. 0057/04 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING 1. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter, jfr. forslag fra administrasjonen nedenfor. 2. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 3. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 4. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 5. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl

25 Forslag fra SP, FRP og Ky v/egil Fjeldstad 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a) 1000 lys b) 1500 lys Forslaget fra SP, FRP og KY ble enstemmig vedtatt. 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a lys b lys 0058/04 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Hansnes skole Ferjerutene justeres i samsvar med dette.

26 Forslag fra Sp, Ky og FRP v/freddy Mikkelsen. Nytt pkt. 2: Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Vannvåg skole. Vedtatt mot 4 stemmer. Nytt pkt. 3: De ungdomsskoleelevene som ønsker å fortsette sin skolegang på Hansnes får tilbud om det. Enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 4: Skolerute for elevene fra Karlsøy. Ankomst Vannøya kl Retur Vannøya kl Ny skolestart i Vannvåg settes til kl 0755 med avslutning kl Bussrutene på Vannøya justeres i forhold til dette. Enstemmig vedtatt. I tilleg ble pkt. 1 i innstillingen vedtatt. Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra : Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Vannvåg skole. 3: De ungdomsskoleelevene som ønsker å fortsette sin skolegang på Hansnes får tilbud om det. 4: Skolerute for elevene fra Karlsøy. Ankomst Vannøya kl Retur Vannøya kl 1345.

27 Ny skolestart i Vannvåg settes til kl 0755 med avslutning kl Bussrutene på Vannøya justeres i forhold til dette. 0059/04 KOMMUNALE VEGER 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Svein Egil Haugen erklærte seg inhabil i denne saken. Forslag fra KY, SP og FRP v/ Egil Fjeldstad: 5.a Karlsøy kommune opptar forhandlinger med lokale brøytere på Karlsøy og Nordeidet. B Forhandlingsresultetet legges fram til neste kommunestyre. C Dersom forhandlingsresultatet er akseptabelt, vil Karlsøy kommunestyre vurdere tilskudd til brøyting. Vedtatt mot 3 stemmer. Forsalg fra Liv Skogvold:

28 Det opprettholdes brøyting på områder som det pr ikke foreligger kontrakt, dvs Nordeidet og Karlsøya. Falt mot 16 stemmer avgitt for innstillingens pkt Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. 5. A Karlsøy kommune opptar forhandlinger med lokale brøytere på Karlsøy og Nordeidet. B Forhandlingsresultetet legges fram til neste kommunestyre. C Dersom forhandlingsresultatet er akseptabelt, vil Karlsøy kommunestyre vurdere tilskudd til brøyting. 0060/04 TILLEGGSØKNAD STARTLÅN 2004 Karlsøy kommune søker til Husbanken om et tilleggslån Startlån på 8.millioner kroner til videre utlån Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune søker til Husbanken om et tilleggslån Startlån på 8.millioner kroner til videre utlån 2004.

29 0061/04 SEKRETÆRFUNKSJONEN KONTROLLUTVALGET 1. Karlsøy kommune slutter seg til prinsippene for deltakelse i et interkommunalt selskap for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene K.U. SEKRETARIATET IKS. 2. Karlsøy kommune godkjenner utkast til (samarbeidsavtale, selskapsavtale og) avtale om sekretariatstjenester og legger (disse) avtalen(e) til grunn for deltakelse i selskapet. 3. Lokalisering av administrative funksjoner besluttes av selskapets styrende organer. 4. Med virkning fra selskapets oppstart overfører Karlsøy kommune forskuddsvis hvert halvår et a kontobeløp til selskapet for tjenester til kontrollutvalget. 5. Karlsøy kommune bevilger også sin forholdsmessige del kr ,- til et egenkapitalfond for K.U SEKRETARIATET IKS. Fondet skal totalt utgjøre inntil kr ,-. 6. Som representant til representantskapet i K.U SEKRETARIATET IKS velges: Som representant velges ordfører. Innstillingen med valg enstemmig vedtat. 1. Karlsøy kommune slutter seg til prinsippene for deltakelse i et interkommunalt selskap for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene K.U. SEKRETARIATET IKS. 2. Karlsøy kommune godkjenner utkast til (samarbeidsavtale, selskapsavtale og) avtale om sekretariatstjenester og legger (disse) avtalen(e) til grunn for deltakelse i selskapet. 3. Lokalisering av administrative funksjoner besluttes av selskapets styrende organer. 4. Med virkning fra selskapets oppstart overfører Karlsøy kommune forskuddsvis hvert halvår et a kontobeløp til selskapet for tjenester til kontrollutvalget. 5. Karlsøy kommune bevilger også sin forholdsmessige del kr ,- til et egenkapitalfond for K.U SEKRETARIATET IKS. Fondet skal totalt utgjøre inntil kr ,-. 6. Som representant til representantskapet i K.U SEKRETARIATET IKS velges: Ordfører.

30 0062/04 FERGESAMBANDET Forslag til uttalelse: B/F Salangen ble tatt ut av ruta Reinøy/Hansnes i forrige uke og erstatta av B/F Vengsøy, som bare tar halvparten så mange biler. Det er meget kritikkverdig at slikt skjer på et tidspunkt når trafikken er på sitt største. Det ble ikke gitt noen informasjon til kommunen eller trafikantene og det var ikke mulig å finne noen som kunne informere om grunnen og varigheten av denne dramatiske svekkelsen i kapasiteten. Dette utløste selvfølgelig sinne og frustrasjon hos kommunens innbyggere. I ettertid har vi fått forsikring om at dette er en meget kortvarig ordning og at Salangen raskt vil være tilbake i sambandet. Kommunestyret vil legge til grunn at dette stemmer og at Salangen er tilbake i løpet av ei uke. Kommunestyret forlanger imidlertid at TFDS informerer kommunen og trafikantene i god tid når slike planlagte kapasitetsendringer skjer, slik at kommunikasjonsnemnda kan komme med sine synspunkter i slike saker. Enstemmig vedtatt.

31 UTTALELSE: B/F Salangen ble tatt ut av ruta Reinøy/Hansnes i forrige uke og erstatta av B/F Vengsøy, som bare tar halvparten så mange biler. Det er meget kritikkverdig at slikt skjer på et tidspunkt når trafikken er på sitt største. Det ble ikke gitt noen informasjon til kommunen eller trafikantene og det var ikke mulig å finne noen som kunne informere om grunnen og varigheten av denne dramatiske svekkelsen i kapasiteten. Dette utløste selvfølgelig sinne og frustrasjon hos kommunens innbyggere. I ettertid har vi fått forsikring om at dette er en meget kortvarig ordning og at Salangen raskt vil være tilbake i sambandet. Kommunestyret vil legge til grunn at dette stemmer og at Salangen er tilbake i løpet av ei uke. Kommunestyret forlanger imidlertid at TFDS informerer kommunen og trafikantene i god tid når slike planlagte kapasitetsendringer skjer, slik at kommunikasjonsnemnda kan komme med sine synspunkter i slike saker. 0063/04 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI Forslag til vedtak: Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av 2004.

32 Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning. Enstemmig vedtatt. Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning.

33 0064/04 HAVFANGST A/S, TK 3 Karlsøy kommune anbefaler at lokaliteten ved Tisneset gjøres permanent for Havfangst AS slik det er søkt om. Forslag til vedtak v/asle Cebakk: Havfangst får fast lokalitet ved Tisnes i Skogsfjord. Forsalg fra Mari Ann Myrvang: Saken utsettes. Falt mot 10 stemmer. Forslag fra Mari Ann Myrvang: Saken avslås. Forslaget fra Asle Cebakk fikk 11 stemmer og ble vedtatt. Havfangst får fast lokalitet ved Tisnes i Skogsfjord.

34

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes,

PROTOKOLL. Else Buchard fikk permisjon kl Lillian Ditlefsen fikk permisjon kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Frank pettersen, Bjørnar Løvvold, Laila

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, økonomisjefen, helse- og sosialsjef, kontorsjef, Hans Holmeslett Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 05.05.2004 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle CEBAKK, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 011/07-018/07 Dato: 22.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Tor Kyrre Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.03.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil Haugen, Liv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: 05.10.2011 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer