KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen, Liv Skogvoll, Marit Sørensen, Gudmund Mikkelsen, Freddy Mikkelsen, Kjell Lekang, Bjørn Lian, Mari Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Egil Fjeldstad, Osvald Olsen, Tove Eliassen, Forfall: Leif Krøyserth, Laila B. Johansen, Trine Thomassen, Bent Gabrielsen hadde forfall til kl Varamedlemmer: Gunn Hansen, Leif Wiggo Ditlefsen, Rita fredriksen fram til kl Fra administrasjonen møtte: Rådmannen, helse- og sosialsjefen, kultur- og oppvekstsjef, økonomisjef, plan- og næringskonsulent, kontorsjef. I tillegg møtte revisjonen og leder kontrollutvalget. Brannsjef Nils Ove Sollid var invitert for å informere om samarbeidet mellom kommunene. Tilleggssaker i møte: Sak 61/04 Organisering av sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Sak 62/04: Uttalelse vedr. fergesambandet Hansnes Stakkvik Karlsøy Sak 63/04: Asfaltering fylkesvei Dåfjordeidet Mikkelvik Sak 64/04: Havfangst A/S lokalitet Ingen merknader til innkallingen. Merknader til saklisten: Sak 49, 55, 57, 58 og 59 flyttes til sak 44 og behandles deretter. Forslaget falt. Saklisten behandles slik den er lagt fram.

2 Tilleggssaklister sak 57 til og med sak 60 godkjenens. Videre godkjennes sak 61, 62, 63 og 64 godkjennes. Kjell Lekang erklærte seg inhabil i sak 44 og 45. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 6/29/2004 Gunn Marit Andersen Opsal kontorsjef

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0040/04 04/00587 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0041/04 04/00579 ÅRSMELDING /04 04/00484 REGNSKAP /04 02/00326 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 10/7, MIKKELVIK. 0044/04 02/00906 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN GBNR. 6/4, GRUNNFJORD. 0045/04 03/01120 REGULERINGSPLAN FOR SAND/MASSEUTTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/4, GRØNNLISKARET. 0046/04 04/00249 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT MED 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 51/1, FAKKEN. 0047/04 02/01558 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE

4 0048/04 03/01137 VALG AV KONTROLLUTVALG /04 04/00194 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 0050/04 04/00251 IKT INVESTERINGER OG BREDBÅNDSATSING I /04 04/00259 BUDSJETTREGULERINGER /04 04/00296 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 0053/04 04/00454 TERTIALRAPPORTER /04 04/00499 SØKNAD OM FRITAK- KOMMUNALE VERV 0055/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR /04 04/00586 REFERAT SAKER 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

5 0058/04 04/00219 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE 0059/04 04/00594 KOMMUNALE VEGER 0060/04 04/00629 TILLEGGSØKNAD STARTLÅN /04 04/00649 SEKRETÆRFUNKSJONEN KONTROLLUTVALGET 0062/04 03/00420 FERGESAMBANDET 0063/04 02/00995 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI 0064/04 02/00717 HAVFANGST A/S, TK 3

6 0040/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokollen fra møtet godkjennes. 0041/04 ÅRSMELDING 2003 Årsmeldinga tas til etterretning. Forslag fra Bjørn Lian: 1. Årsmelding s. 9 Olympiske leker 2. Avsnitt Karlsøy kommune rettes til Karlsøy formannskap. Avsnitt 3, 4 og 5 foreslås strøket. Falt mot 3 stemmer vedr. Karlsøy kommune og 2 stemmer vedr. Olympiske leker.

7 Innstillingen enstemmig vedtatt. Årsmeldinga tas til etterretning. 0042/04 REGNSKAP 2003 Regnskap for 2003 godkjennes. 1. Regnskap for 2003 godkjennes. (Formannskapets innstilling). 2. Udekket finansieringsbehov kr ,- i kapitalregnskapet dekkes over kapitalfondet. 3. Overskudd kr ,- i driftsregnskapet godskrives disposisjonsfondet. 4. Premieavvik pensjon føres over 15 år, jfr. nye regler for pensjonsforpliktelser. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Regnskap for 2003 godkjennes. (Formannskapets innstilling). 2. Udekket finansieringsbehov kr ,- i kapitalregnskapet dekkes over kapitalfondet. 3. Overskudd kr ,- i driftsregnskapet godskrives disposisjonsfondet. 4. Premieavvik pensjon føres over 15 år, jfr. nye regler for pensjonsforpliktelser.

8 0043/04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 10/7, MIKKELVIK. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 10/7,Mikkelvik på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 10/7,Mikkelvik på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt.

9 0044/04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT PÅ EIENDOMMEN GBNR. 6/4, GRUNNFJORD. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på tilsammen 7 hyttetomter på eiendommen gbnr. 6/4, Grunnfjord på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Kjell Lekang erklærte seg inhabil. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt på tilsammen 7 hyttetomter på eiendommen gbnr. 6/4, Grunnfjord på Ringvassøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt.

10 0045/04 REGULERINGSPLAN FOR SAND/MASSEUTTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/4, GRØNNLISKARET. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan for sand/masseuttak på eiendommen gbnr. 12/4, Grønnliskaret på Ringvassøya på følgende vilkår: Det tas forbehold for eventuelle merknader eller innsigelser innkommet innen som er av en slik karakter at disse bør vektlegges. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Mari Ann Myrvang erklærte seg inhabil. Forslag fra Liv Skogvold: Saken utsettes. Falt mot 4 stemmer. Forslag fra Hanny Ditlefsen: Uttaket skal være gjort og området planert innen utgangen av Vedtatt mot 3 stemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt.

11 I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan for sand/masseuttak på eiendommen gbnr. 12/4, Grønnliskaret på Ringvassøya på følgende vilkår: Det tas forbehold for eventuelle merknader eller innsigelser innkommet innen som er av en slik karakter at disse bør vektlegges. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Uttaket skal være gjort og området planert innen utgangen av /04 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT MED 5 HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 51/1, FAKKEN. I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt med 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 51/1, ved Jensakneset på Vannøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12 I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Kommunestyret i Karlsøy reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for hyttefelt med 5 hyttetomter på eiendommen gbnr. 51/1, ved Jensakneset på Vannøya. Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens 27-3 og 15 jf. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Karlsøy kommune, Driftsutvalget i Karlsøy innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremsettes innen 3 år fra den offentlige kunngjøring av vedtaket, jf. Plan- og bygningslovens 32 og 42. Kunngjøring av planen skal gjøres straks den er vedtatt. 0047/04 REGLEMENT FOR STYRER OG UTVALG I KARLSØY KOMMUNE Reglement for styrer og utvalg i Karlsøy kommune tas til etterretning. 4.1 Pkt. 25: Startlån skal inn (K-sak 47/04) Pkt. 27 utgår Pkt pkt. 4 (helse- og sosialutvalget) Startlån skal også inn her. Pkt. 4 overføres til formannskapet. Rådmannens innstilling samt innkomne endringer vedtas. Enstemmig vedtatt. Reglement for styrer og utvalg i Karlsøy kommune med innkomne endringer vedtas. 4.1

13 Pkt. 25: Startlån skal inn (K-sak 47/04) Pkt. 27 utgår Pkt pkt. 4 (helse- og sosialutvalget) Startlån skal også inn her. Pkt. 4 overføres til formannskapet. 0048/04 VALG AV KONTROLLUTVALG Saken trekkes p.g.a. nye forskrifter som gjøres gjeldende først ved neste kommunestyre valg. Saken trekkes p.g.a. nye forskrifter som gjøres gjeldende først ved neste kommunestyre valg. 0049/04 INVESTERINGSFOND FISKERIFORMÅL 1. Bevilgning til Investeringsfond fiskeriformål vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2005 og økonomiplan Vedtektene for Investeringsfond fiskeriformål legges fram for kommunestyrets møte i september 2004.

14 Forslag fra SP, Kystpartiet og FRP v/freddy Mikkelsen Nytt pkt. 3: Det utredes om Investeringsfond Fiskeriformål kan etableres/organiseres som aksjeselskap. Nytt pkt. 4: Det er ønskelig at utlån gis til uansett selskapsform. Innstillingen samt forslag til nytt nunkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning til Investeringsfond fiskeriformål vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2005 og økonomiplan Vedtektene for Investeringsfond fiskeriformål legges fram for kommunestyrets møte i september : Det utredes om Investeringsfond Fiskeriformål kan etableres/organiseres som aksjeselskap. 4: Det er ønskelig at utlån gis til uansett selskapsform. 0050/04 IKT INVESTERINGER OG BREDBÅNDSATSING I Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr til IKT-investeringer i skolesektoren i 2004, og disse midlene fordeles slik: a. PC til samtlige lærere i grunnskolen i Karlsøy b. PC til samtlige elever i klasse i grunnskolen i Karlsøy

15 c. Det forutsettes at skolene legger fram planer for utvidet bruk av IKT og tilhørende effektiviseringer før investeringene igangsettes 2. Det bevilges kr til IKT-investeringer i 2004, til PC er og servere for administrasjon, Offentlig Service Kontor, barnehager og helsetjenester 3. Det bevilges kr i 2004 til bredbåndsutbygging i Karlsøy. Følgende områder skal prioriteres: a. Skoler b. Legekontorer og helsetjenester c. Barnehager 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne konkrete utbyggingsprosjekter innenfor bredbåndssatsingen 5. De samlede investeringer innenfor ovennevnte punkter, kr finansieres slik: a. Opprinnelig bevilgning over 2004-budsjettet kr Ny bevilgning, med overføring fra kapitalfondet Salg av aksjer Tromsbuss A/S kr Kjell Lekang erklærte seg inhabil p.g.a. at han er saksbehandler. Forslag fra FRP v/bjørn Lian: 1. Det bevilges kr ,- til IKT- investering i skolesektoren Det bevilges kr ,- til bredbåndutbygging i Karlsøy. 3. De samlede. Kr ,- a. ) 2004 budsjettet kr ,- b. ) Ny bevilling kr ,- Forslaget fra FRP falt mot 17 stememr. Nytt pkt 5 c fra AP; SV og H v/hanny Ditlefsen Det bevilges med overføring fra kapitalfondet Salg av boliger kr ,-. Vedtatt mot 1 stemme. Pkt. 1: Endres til kr ,- til IKT i skolesektoren. Dette inkluderer kr ,- som er brukt allerede. Pkt. 5 endres fra ,- til kr ,-.

16 Punkt 1 og 5 vedtatt mot 4 stemmer. Punkt 1 a og b endres til. a) Midlene fordeles i samsvar med IKT-gruppens tilråding. Vedtatt mot 1 stemme. Rådmannen trekker pkt. 1 c. Pkt. 6: Utbyggingen av bredbånd til Hansnes skole gjøres i kommunal regi, forutsatt følgende: a) Bredbåndfylket Troms A/S overfører den aktuelle bevilgningen til utbygging av bredbånd til en av de øvrige skolene i Karlsøy. b) Tilskudd kr ,- innvilget til Karlsøy folkebibliotek kan disponeres som forutsatt. c) Samlet kostnad for bredbånd til Hansnes skole settes til kr ,-. d) Det klargjøres for bredbånd til Hansnes industriområde, bankbygget og de 3 gamle administrasjonsbyggene (Banktun, Haugjord og Bakkum). Samlet kostnad til dette settes til kr ,-. e) Samlet bevilgning kr ,- dekkes over bevilgning iht. pkt. 3. Innstilling med endringer vedtatt mot 1 stemme. 1. Det bevilges kr ,- til IKT-investeringer i skolesektoren i 2004, og disse midlene fordeles slik: (Dette inkluderer ,- kr som er brukt allerede). a) Midlene fordeles i samsvar med IKT gruppens tilråding. 2. Det bevilges kr til IKT-investeringer i 2004, til PC er og servere for administrasjon, Offentlig Service Kontor, barnehager og helsetjenester 3. Det bevilges kr i 2004 til bredbåndsutbygging i Karlsøy. Følgende områder skal prioriteres: a. Skoler b. Legekontorer og helsetjenester c. Barnehager

17 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne konkrete utbyggingsprosjekter innenfor bredbåndssatsingen 5. De samlede investeringer innenfor ovennevnte punkter, kr finansieres slik: a. Opprinnelig bevilgning over 2004-budsjettet kr b. Ny bevilgning, med overføring fra kapitalfondet Salg av aksjer Tromsbuss A/S kr c.det bevilges med overføring fra kapitalfondet, Salg av boliger kr Utbyggingen av bredbånd til Hansnes skole gjøres i kommunal regi, forutsatt følgende: a. Bredbåndfylket Troms A/S overfører den aktuelle bevilgningen til utbygging av bredbånd til en av de øvrige skolene i Karlsøy. b. Tilskudd kr ,- innvilget til Karlsøy folkebibliotek kan disponeres som forutsatt. c. Samlet kostnad for bredbånd til Hansnes skole settes til kr ,-. d. Det klargjøres for bredbånd til Hansnes industriområde, bankbygget og de 3 gamle administrasjonsbyggene (Banktun, Haugjord og Bakkum). Samlet kostnad til dette settes til kr ,-. e. Samlet bevilgning kr ,- dekkes over bevilgning iht. pkt /04 BUDSJETTREGULERINGER 2004 Budsjett 2004 reguleres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 20/04 i møte , men med den endring at manglende inndekning kr belastes disposisjonsfondet. Forslag fra AP, SV, H v/leif W. Ditlefsen:

18 Pkt. 2: Oppretting av ungdomsarbeider stilling 50 % tas inn i budsjettet igjen. Kostnadene dekkes som følgende: Kr ,- Karlsøy kommunes del til regionprosjektet TVIBIT Kr ,- Post avsatt til ungdomsråd 2004 Kr ,- Post 294 voksenopplæring Kr ,- Vedtatt mot 3 stemmer. Forslag fra Egil Fjeldstad: Kulturell skolesekk: Statlige midler kanaliseres gjennom fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen. Skal trappes opp fram til Betydelige midler. (Tromsø kommune får nærmere 1 million i år) Krever en kommunal plan for å utløse disse. Kommunestyret anmoder: - Kultur og oppvekst vil sette ned et utvalg med representanter m.a. fra - Bibliotek - Kulturskole - Grunnskole for å utarbeide en slik plan høsten Vil gi grunnlag for statlige midler i Kan avsetning av midler til kulturarbeid sees i denne kontekst? Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 2 vedtatt mot 3 stememr Pkt. 3 enstemmig vedtatt.

19 1. Budsjett 2004 reguleres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 20/04 i møte , men med den endring at manglende inndekning kr belastes disposisjonsfondet. 2. Oppretting av ungdomsarbeider stilling 50 % tas inn i budsjettet igjen. Kostnadene dekkes som følgende: Kr ,- Karlsøy kommunes del til regionprosjektet TVIBIT Kr ,- Post avsatt til ungdomsråd 2004 Kr ,- Post 294 voksenopplæring Kr ,- 3. Kulturell skolesekk: Statlige midler kanaliseres gjennom fylkeskommunen i samarbeid med fylkesmannen. Skal trappes opp fram til Betydelige midler. (Tromsø kommune får nærmere 1 million i år) Krever en kommunal plan for å utløse disse. Kommunestyret anmoder: - Kultur og oppvekst vil sette ned et utvalg med representanter m.a. fra - Bibliotek - Kulturskole - Grunnskole for å utarbeide en slik plan høsten Vil gi grunnlag for statlige midler i Kan avsetning av midler til kulturarbeid sees i denne kontekst?

20 0052/04 DELEGASJON AV MYNDIGHET: SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN, JORDLOVEN, ODELSLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN Forslag fra SV, AP, H v/ Svein Egil Haugen. Saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven delegeres til formannskapet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven delegeres til formannskapet. 0053/04 TERTIALRAPPORTER tertialrapport 2004 taes til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. tertialrapport 2004 taes til etterretning.

21 0054/04 SØKNAD OM FRITAK- KOMMUNALE VERV Evy og Vidar Eriksen får fritak fra sine politiske verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Som ny meddommer i tingretten velges: Som vararepresentant til takstutvalget velges: Forsalg til vedtak: Evy og Vidar Eriksen får fritak for sine kommunale verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Mona Sørensen Meddommer til tingretten: Linda Myrseth Varamedlem til takstutvalget: Leif W. Ditlefsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. Evy og Vidar Eriksen får fritak fra sine politiske verv. Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: Mona Sørensen Som ny meddommer i tingretten velges: Linda Myrseth Som vararepresentant til takstutvalget velges: Leif Wiggo Ditlefsen

22 0055/04 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass 4. Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. 5. Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. 6. Avgifter og gebyrer betales av kjøper. Innstillingen ble enstemmig vedtatt på følgende VILKÅR: * Skriftlig søknad til Anleggskontoret * Vi gir tilsagn på aktuell ledig tomt, med gyldighet 9 mndr. * Innen 9 mndr. må bygging igangsettes * Vi skjøter ikke over tomten før byggetillatelse er innvilget og finansiering bekreftet * Vi tar uansett forbehold på skjøtet at hvis tomten ikke er bebygd med bolig innen 12 mndr, så forplikter eieren å skjøte den tilbake til kommunen, til samme pris. * Tinglysingsutgiftene skal betales av kjøper

23 1. Rådmannens forslag til retningslinjer godkjennes, jfr. notat datert Bygging av nye boligfelt vurderes på vanlig måte i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan 3. Nye boligfelt skal fortsatt bygges ut med full standard, som skal inkludere: a. Asfalterte veier b. Gatelys c. Opparbeidet lekeplass 4. Kommunen gir et tilskudd på kr ,- til de som bygger utenom kommunale boligfelt. 5. Kommunale boligtomter selges for kr 1,- i en prøveperiode som løper ut år Deretter skal den opp i kommunestyret for evaluering og eventuelt videreføring. 6. Avgifter og gebyrer betales av kjøper. VILKÅR: * Skriftlig søknad til Anleggskontoret * Vi gir tilsagn på aktuell ledig tomt, med gyldighet 9 mndr. * Innen 9 mndr. må bygging igangsettes * Vi skjøter ikke over tomten før byggetillatelse er innvilget og finansiering bekreftet * Vi tar uansett forbehold på skjøtet at hvis tomten ikke er bebygd med bolig innen 12 mndr, så forplikter eieren å skjøte den tilbake til kommunen, til samme pris. * Tinglysingsutgiftene skal betales av kjøper

24 0056/04 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning. Forslag til vedtak: Referat sak nr. 7 forelegges neste formannskap og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre denne saken. Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. Referat sak nr. 7 forelegges neste formannskap og kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre denne saken. 0057/04 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING 1. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter, jfr. forslag fra administrasjonen nedenfor. 2. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 3. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 4. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 5. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl

25 Forslag fra SP, FRP og Ky v/egil Fjeldstad 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a) 1000 lys b) 1500 lys Forslaget fra SP, FRP og KY ble enstemmig vedtatt. 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a lys b lys 0058/04 KARLSØY SKOLE - ELEVUTVIKLING - NEDLEGGELSE Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Hansnes skole Ferjerutene justeres i samsvar med dette.

26 Forslag fra Sp, Ky og FRP v/freddy Mikkelsen. Nytt pkt. 2: Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Vannvåg skole. Vedtatt mot 4 stemmer. Nytt pkt. 3: De ungdomsskoleelevene som ønsker å fortsette sin skolegang på Hansnes får tilbud om det. Enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 4: Skolerute for elevene fra Karlsøy. Ankomst Vannøya kl Retur Vannøya kl Ny skolestart i Vannvåg settes til kl 0755 med avslutning kl Bussrutene på Vannøya justeres i forhold til dette. Enstemmig vedtatt. I tilleg ble pkt. 1 i innstillingen vedtatt. Med hjemmel i Opplæringslovens 8-1 første ledd utferdiger Karlsøy kommunestyre Forskrift om at 1. Karlsøy skole legges ned fra : Nytt skolested for elevene blir fra samme dato Vannvåg skole. 3: De ungdomsskoleelevene som ønsker å fortsette sin skolegang på Hansnes får tilbud om det. 4: Skolerute for elevene fra Karlsøy. Ankomst Vannøya kl Retur Vannøya kl 1345.

27 Ny skolestart i Vannvåg settes til kl 0755 med avslutning kl Bussrutene på Vannøya justeres i forhold til dette. 0059/04 KOMMUNALE VEGER 1. Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. Svein Egil Haugen erklærte seg inhabil i denne saken. Forslag fra KY, SP og FRP v/ Egil Fjeldstad: 5.a Karlsøy kommune opptar forhandlinger med lokale brøytere på Karlsøy og Nordeidet. B Forhandlingsresultetet legges fram til neste kommunestyre. C Dersom forhandlingsresultatet er akseptabelt, vil Karlsøy kommunestyre vurdere tilskudd til brøyting. Vedtatt mot 3 stemmer. Forsalg fra Liv Skogvold:

28 Det opprettholdes brøyting på områder som det pr ikke foreligger kontrakt, dvs Nordeidet og Karlsøya. Falt mot 16 stemmer avgitt for innstillingens pkt Driftsutvalget godkjenner veger som i dette dokument er underlagt kategori 1, som kommunale veger. 2. Driftsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak sak 0125/03- innsparingstiltak vintervedlikehold, med hjemmel i godkjent delegasjonsreglement som vegmyndighet i kommunen, og med de endringer som følger av vedtak i sak 0125/ Brøyteplan for Karlsøy kommune , videreføres frem til og med juni Veier under kategori II og III tas ut av brøyteplanen. For øvrig som innstillingen. 5. A Karlsøy kommune opptar forhandlinger med lokale brøytere på Karlsøy og Nordeidet. B Forhandlingsresultetet legges fram til neste kommunestyre. C Dersom forhandlingsresultatet er akseptabelt, vil Karlsøy kommunestyre vurdere tilskudd til brøyting. 0060/04 TILLEGGSØKNAD STARTLÅN 2004 Karlsøy kommune søker til Husbanken om et tilleggslån Startlån på 8.millioner kroner til videre utlån Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune søker til Husbanken om et tilleggslån Startlån på 8.millioner kroner til videre utlån 2004.

29 0061/04 SEKRETÆRFUNKSJONEN KONTROLLUTVALGET 1. Karlsøy kommune slutter seg til prinsippene for deltakelse i et interkommunalt selskap for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene K.U. SEKRETARIATET IKS. 2. Karlsøy kommune godkjenner utkast til (samarbeidsavtale, selskapsavtale og) avtale om sekretariatstjenester og legger (disse) avtalen(e) til grunn for deltakelse i selskapet. 3. Lokalisering av administrative funksjoner besluttes av selskapets styrende organer. 4. Med virkning fra selskapets oppstart overfører Karlsøy kommune forskuddsvis hvert halvår et a kontobeløp til selskapet for tjenester til kontrollutvalget. 5. Karlsøy kommune bevilger også sin forholdsmessige del kr ,- til et egenkapitalfond for K.U SEKRETARIATET IKS. Fondet skal totalt utgjøre inntil kr ,-. 6. Som representant til representantskapet i K.U SEKRETARIATET IKS velges: Som representant velges ordfører. Innstillingen med valg enstemmig vedtat. 1. Karlsøy kommune slutter seg til prinsippene for deltakelse i et interkommunalt selskap for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene K.U. SEKRETARIATET IKS. 2. Karlsøy kommune godkjenner utkast til (samarbeidsavtale, selskapsavtale og) avtale om sekretariatstjenester og legger (disse) avtalen(e) til grunn for deltakelse i selskapet. 3. Lokalisering av administrative funksjoner besluttes av selskapets styrende organer. 4. Med virkning fra selskapets oppstart overfører Karlsøy kommune forskuddsvis hvert halvår et a kontobeløp til selskapet for tjenester til kontrollutvalget. 5. Karlsøy kommune bevilger også sin forholdsmessige del kr ,- til et egenkapitalfond for K.U SEKRETARIATET IKS. Fondet skal totalt utgjøre inntil kr ,-. 6. Som representant til representantskapet i K.U SEKRETARIATET IKS velges: Ordfører.

30 0062/04 FERGESAMBANDET Forslag til uttalelse: B/F Salangen ble tatt ut av ruta Reinøy/Hansnes i forrige uke og erstatta av B/F Vengsøy, som bare tar halvparten så mange biler. Det er meget kritikkverdig at slikt skjer på et tidspunkt når trafikken er på sitt største. Det ble ikke gitt noen informasjon til kommunen eller trafikantene og det var ikke mulig å finne noen som kunne informere om grunnen og varigheten av denne dramatiske svekkelsen i kapasiteten. Dette utløste selvfølgelig sinne og frustrasjon hos kommunens innbyggere. I ettertid har vi fått forsikring om at dette er en meget kortvarig ordning og at Salangen raskt vil være tilbake i sambandet. Kommunestyret vil legge til grunn at dette stemmer og at Salangen er tilbake i løpet av ei uke. Kommunestyret forlanger imidlertid at TFDS informerer kommunen og trafikantene i god tid når slike planlagte kapasitetsendringer skjer, slik at kommunikasjonsnemnda kan komme med sine synspunkter i slike saker. Enstemmig vedtatt.

31 UTTALELSE: B/F Salangen ble tatt ut av ruta Reinøy/Hansnes i forrige uke og erstatta av B/F Vengsøy, som bare tar halvparten så mange biler. Det er meget kritikkverdig at slikt skjer på et tidspunkt når trafikken er på sitt største. Det ble ikke gitt noen informasjon til kommunen eller trafikantene og det var ikke mulig å finne noen som kunne informere om grunnen og varigheten av denne dramatiske svekkelsen i kapasiteten. Dette utløste selvfølgelig sinne og frustrasjon hos kommunens innbyggere. I ettertid har vi fått forsikring om at dette er en meget kortvarig ordning og at Salangen raskt vil være tilbake i sambandet. Kommunestyret vil legge til grunn at dette stemmer og at Salangen er tilbake i løpet av ei uke. Kommunestyret forlanger imidlertid at TFDS informerer kommunen og trafikantene i god tid når slike planlagte kapasitetsendringer skjer, slik at kommunikasjonsnemnda kan komme med sine synspunkter i slike saker. 0063/04 ASFALTERING/ FAST DEKKE PÅ VEI Forslag til vedtak: Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av 2004.

32 Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning. Enstemmig vedtatt. Regionsjef Johnsen har bekreftet at strekningen Dåfjordeidet Mikkelvik, ikke vil bli fullført i år. Dette på grunn av at en del av denne bevilgningen er overført til andre strekninger i fylket.uten at det var sagt med klare ord fra vegvesenet, så var disse midlene brukt til en viss veg på Senja. Etter ordførerens mening er dette totalt uakseptabelt da det blant annet på et møte med vegvesenet den 20. januar 2004, ble forsikret at denne vegen skulle få fast dekke i løpet av Det kan ikke være sås enkelt å overføre penger fra en bevilgning til et annet prosjekt. Karlsøy kommune forlanger å få opplysninger om hvordan dette har foregått, og eksakt få vite hvilken strekning som har fått disse pengene. Samtidig ber vi om framdriftsplan for videre fastdekke legging på ovenfor nevnte strekning.

33 0064/04 HAVFANGST A/S, TK 3 Karlsøy kommune anbefaler at lokaliteten ved Tisneset gjøres permanent for Havfangst AS slik det er søkt om. Forslag til vedtak v/asle Cebakk: Havfangst får fast lokalitet ved Tisnes i Skogsfjord. Forsalg fra Mari Ann Myrvang: Saken utsettes. Falt mot 10 stemmer. Forslag fra Mari Ann Myrvang: Saken avslås. Forslaget fra Asle Cebakk fikk 11 stemmer og ble vedtatt. Havfangst får fast lokalitet ved Tisnes i Skogsfjord.

34

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0057/04 02/00689 REDUKSJON AV ANTALL VEILYS OG TIDSPUNKT FOR TENNING/SLOKKING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 24.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.01.2003 Tilstede på møtet: Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Bård Eilertsen, Bent Gabrielsen, Mary-Ann Myrvang, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0070/04 03/00944 KNUT E. SANDERSEN: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0071/04 04/00298 LINDA SOLLI: SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 21.04.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE

MØTEINNKALLING 0027/04 02/00658 FRAMTIDSBILDE ÅR 2020 FOR KARLSØY KOMMUNE REVITALISERING AV GRUPPENE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 10.03.2004 Tid: 11.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MØTET STARTER MED LUNSJ I VINTERHAGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 26.03.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Asle Cebakk, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Anne K. Giæver, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid oppvekstsenter Møtedato: 31.01.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Laila B. Johansen, Freddy

Detaljer