HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Tid: Fra kl.: til kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15"

Transkript

1 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie KRF Møtte kl og ble permitert fra kl Medlem Randi Solli Pedersen AP Medlem Willy Holmgren KOBL Medlem Elna Fredriksen KSL Ferie Jorunn Mikkelsen SV Fra adm. (evt. andre): MERKNADER: Geir Nesse, rådmann Jan Henning Fosshaug, helse- og sosialleder Grete Olsen, sekretær Det framkom ingen merknader til innkalling. TILLEGGSSAK: SAKSLISTE: Følgende tilleggssak ble enstemmig tatt opp til behandling: Sak 9/07 Unntatt offentlighet Off. l. 5a Reetablering av hotell på Skaidi Godkjent BEHANDLEDE SAKER: Sak 1/07 t.om. 9/07 UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Ordfører, rådmann og revisjon. Utskrift unntatt sak 8/07 og 9/07 er sendt til:

2 Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, utviklingsutvalget til orientering, omsorgs- og oppvekstutvalget til orientering, servicekontoret, biblioteket, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 07/75 REFERATSAKER I PERIODEN /07 07/74 GODKJENNING AV PROTOKOLL 3/07 06/536 EVALUERING AV FLEKSITID/ÅPNINGSTID - RÅDHUSET 4/07 07/64 REVIDERING AV UTLEIEPRISER OG REGLEMENT FOR UTLEIE AV HALLEN 5/07 07/67 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT FOR MILJØBYGGET OG KAFÉ 6/07 05/954 RETNINGSLINJER TIL REGLEMENT FOR RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP/BYGGING AV EGEN BOLIG ELLER UTBEDRING AV FRiTIDSHUS 7/07 06/1134 FINANSIERING AV TILFLYTTINGSPROSJEKT 8/07 07/62 Unntatt offentlighet - Offl. 5a NYTT TJENESTETILBUD BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Innstillingssak til k.styret 9/07 04/37 Unntatt offentlighet -Offl. 5a REETABLERING AV HOTELL PÅ SKAIDI Innstillingssak til k.styret

3

4 Saksbehandle Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/75 1/ REFERATSAKER I PERIODEN Ordførers innstilling: Ref. sakene 1 t.o.m. 16 tas til orientering. Ref. sak 17 støttes med kr ,- som belastes konto Ref. sak 18 støttes iht. søknad som belastes konto Ref. sakene 19 t.o.m 23 avslås av økonomiske grunner. Ref. sak nr. 24 (formannskapet) støtter vedtak i Karlsøy kommune vedr. sak 5/07 Fritak for forbruksavgift på el. Kraft. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Ref. sakene 1 t.o.m. 16 tas til orientering. Ref. sak 17 støttes med kr ,- som belastes konto Ref. sak 18 støttes iht. søknad som belastes konto Ref. sakene 19 t.o.m 23 avslås av økonomiske grunner. Ref. sak nr. 24 (formannskapet) støtter vedtak i Karlsøy kommune vedr. sak 5/07 Fritak for forbruksavgift på el. Kraft.

5 Saksbehandle Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 07/74 2/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte og godkjennes. Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte og godkjennes.

6 Saksbehandle Line Andersen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 06/536 3/ EVALUERING AV FLEKSITID/ÅPNINGSTID - RÅDHUSET KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Følgende normalarbeidstid vedtas: ARBEIDSTID ÅPNINGSTID Hele året ARBEIDSTID KJERNETID YTRE ARBEIDSTID Hele året og Ordningen gjelder fra og med uke Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt.

7 Følgende normalarbeidstid vedtas: ARBEIDSTID ÅPNINGSTID Hele året ARBEIDSTID KJERNETID YTRE ARBEIDSTID Hele året og Ordningen gjelder fra og med uke

8 Saksbehandle Toril Nilsen Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 07/64 4/ REVIDERING AV UTLEIEPRISER OG REGLEMENT FOR UTLEIE AV HALLEN Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Nye punkter i reglementet: 11. Brukere av hallen skal forlate lokalene i den stand de er i ved ankomst, det vil si at alt utstyr skal legges på plass etter bruk. Finner man lokalene i uorden ved ankomst til egen trening, må det meldes fra. Hvis ikke vil de siste som forlater hallen bli stilt ansvarlig. Er det andre til stede i hallen mens trening pågår, skal det ryddes opp også etter disse. 12. Søppel skal legges i søppelkurv. 13. Lysene inne slukkes, bare utelyset står på. 14. Alle dører låses når man forlater hallen, også bakdørene. 15. Ansvarlig trener har ansvar for å påse at punkt 9-15 overholdes. 16. Forglemmelser medfører ekstra gebyr for leietaker etter egne satser. 17. Leietakere som ikke retter seg etter dette reglement kan utelukkes fra bruk av hallen etter bestemmelse av rådmannen. Ingen kan utelukkes for lengre enn en uteleietermin om gangen. FORSLAG TIL GEBYR VED FORSØMMELSER AV PNKT I REGLEMENTET:

9 TYPE FORSØMMELSE GEBYR Rot i utstyrsrommet, søppel slengt, lyset på Kr 100,- 500,- Vurderes etter omfang Ulåste dører Kr 500,- pr. dør Reglement for utleie av hallen evalueres innen utgangen av juni Omsorg- og oppvekstutvalgets mindretalls innstilling : Pkt , jfr. leders innstilling, sendes ut på høring til idrettslag og andre brukere for å få en tilbakemelding. Saken sendes tilbake til omsorgs- og oppvekstutvalget i neste møte. Behandling: Ordfører fremmet følgende fellesforslag: Saken utsettes. Administrasjon innkaller brukerne til møte for å bli enige om bruken av hallen og om ansvarliggjøring av partene. Saken legges fram for omsorgs- og oppvekstutvalget før den kommer til kommunestyret. VOTERING: Framsatt fellesforslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Administrasjon innkaller brukerne til møte for å bli enige om bruken av hallen og om ansvarliggjøring av partene. Saken legges fram for omsorgs- og oppvekstutvalget før den kommer til kommunestyret..

10 Saksbehandle Toril Nilsen Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 07/67 5/ REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT FOR MILJØBYGGET OG KAFÉ Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling (3): Kommunestyret vedtar forslag til nytt utleiereglement for miljøbygget og kafé. Omsorg- og oppvekstutvalgets mindretalls innstilling (2): Som flertallsinnstillingen med følgende endring: Pkt. 3, 3. avsnitt: Lokalene kan som hovedregel ikke utleies til dansefester, listefester og lignende til arrangører utenom kommunen.

11 Behandling: Ordfører fremmet følgende fellesforslag: Saken utsettes. Administrasjon innkaller brukerne til møte for å bli enige om bruken av hallen og om ansvarliggjøring av partene. Saken legges fram for omsorgs- og oppvekstutvalget før den kommer til kommunestyret. VOTERING: Framsatt fellesforslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Administrasjon innkaller brukerne til møte for å bli enige om bruken av hallen og om ansvarliggjøring av partene. Saken legges fram for omsorgs- og oppvekstutvalget før den kommer til kommunestyret.

12 Saksbehandle Geir Nesse Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 05/954 6/ RETNINGSLINJER TIL REGLEMENT FOR RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP/BYGGING AV EGEN BOLIG ELLER UTBEDRING AV FRITIDSHUS Ordførers innstilling: Personal og økonomiutvalget vedtar forslag til retningslinjer for reglement for rente og avdragsfritt lån til kjøp/bygging av egen bolig eller utbedring av fritidshus. Behandling: Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. Personal og økonomiutvalget vedtar forslag til retningslinjer for reglement for rente og avdragsfritt lån til kjøp/bygging av egen bolig eller utbedring av fritidshus.

13 Saksbehandle Ragnar Olsen Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 06/1134 7/ FINANSIERING AV TILFLYTTINGSPROSJEKT Ordførers innstilling: Legges fram uten innstilling. Behandling: Det ble framsatt følgende fellesforslag: støtter søknaden fra Kokelv bygdelag og bevilger kr ,- til prosjektet. Dette belastes ved bruk av disposisjonsfondet. Ved eventuell tilflytting dekkes også formidlingsbidrag etter søknad. Forslaget enstemmig vedtatt. støtter søknaden fra Kokelv bygdelag og bevilger kr ,- til prosjektet. Dette belastes ved bruk av disposisjonsfondet. Ved eventuell tilflytting dekkes også formidlingsbidrag etter søknad.

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 21/11 Møte nr. 6/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.06.2011 kl18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 36/10 Møte nr. 9/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 09.09.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer