HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Gyldig forfall Willy Holmgren KOBL Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Gyldig forfall Terje Wikstrøm Fra adm. (evt. andre): Rådmann Geir Nesse Økonomileder Ingunn Torbergsen Sekretær Grete Olsen MERKNADER: TILLEGGSSAK: SAKSLISTA: SPØRSMÅL: Det framkom ingen merknader til innkalling. Følgende tilleggssak ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 8/09 Søknad om økonomisk støtte til det norske og amerikanske ridderrennet Bente Isralesen Sakslista godkjent. Under spørsmålstillinga ble møtet lukket, jfr. Kommunelovens Rådmannen svarte på spørsmålene som ble stilt. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 1/09 til og med sak 8/09. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, utviklingsutvalget, omsorg- og oppvekstutvalget og kommunestyret til orientering, rådmann, servicekontoret, biblioteket, Vefik IKS,Kusek IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/85 REFERATERSAKER 2/09 09/84 GODKJENNING AV PROTOKOLL 3/09 09/89 KJØP AV TJENESTER INNENFOR SKATTEOMRÅDET 4/09 08/668 VEST-FINNMARK REGIONRÅD - FELLES STRATEGISK PLAN - RULLERING (Innstillingssak til kommunestyret) 5/09 07/1135 FV 132. SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TIDLIGERE FERGELEIE MED KAI I (Innstillingssak til kommunestyret) 6/09 08/72 KVALSUND KIRKELIG FELLESRÅD - AVTALE OM TJENESTEYTING 7/09 07/881 GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL VAKTBIL /RØYKDYKKERBIL (Innstillingssak til kommunestyret) 8/09 09/61 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DET NORSKE OG AMERIKANSKE RIDDERRENNET - BENTE ISRAELSEN

3 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/85 1/ REFERATERSAKER Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering.

4 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 09/84 2/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte godkjennes.

5 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/89 3/ KJØP AV TJENESTER INNENFOR SKATTEOMRÅDET Personal - og økonomiutvalget godkjenner utkast til avtale med Hammerfest kommune om kjøp av skatteoppkrevertjenester. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle, underskrive og iverksette avtalen. Ordningen evalueres etter 1 - ett - år. Personal - og økonomiutvalget godkjenner utkast til avtale med Hammerfest kommune om kjøp av skatteoppkrevertjenester. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle, underskrive og iverksette avtalen. Ordningen evalueres etter 1 - ett - år.

6 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/668 4/ VEST-FINNMARK REGIONRÅD - FELLES STRATEGISK PLAN - RULLERING (Innstillingssak til kommunestyret) Kommunestyret tar felles tiltaksplan 2009 fra Vest-Finnmark Regionråd til etterretning. Kommunestyret tar felles tiltaksplan 2009 fra Vest-Finnmark Regionråd til etterretning.

7 Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: P24 Arkivsaksnr.: 07/1135 5/ FV 132. SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TIDLIGERE FERGELEIE MED KAI I KVALSUND KOMMUNE (Innstillingssak til kommunestyret) Kommunestyret vedtar at fylkesvegarmen som utgjør 500 m2 omklassifiseres til kommunal veggrunn, jfr. Veglovens 8, første ledd. Kommunestyret vedtar at fylkesvegarmen som utgjør 500 m2 omklassifiseres til kommunal veggrunn, jfr. Veglovens 8, første ledd.

8 Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: D13 Arkivsaksnr.: 08/72 6/ KVALSUND KIRKELIG FELLESRÅD - AVTALE OM TJENESTEYTING Personal og økonomiutvalget godkjenner utkast til avtale om tjenesteyting mellom Kvalsund kommune og Kvalsund kirkelige fellesråd og gir rådmannen fullmakt til å iverksette avtalen. Årlig driftstilskudd fastsettes i forbindelse med behandling av kommunens driftsbudsjett. Personal og økonomiutvalget vedtar å innføre gebyr ved vielser og begravelser for personer uten bopel i kommunen. Gebyret fastsettes til kr pr. vielse og kr pr. begravelse. Personal og økonomiutvalget godkjenner utkast til avtale om tjenesteyting mellom Kvalsund kommune og Kvalsund kirkelige fellesråd og gir rådmannen fullmakt til å iverksette avtalen. Årlig driftstilskudd fastsettes i forbindelse med behandling av kommunens driftsbudsjett. Personal og økonomiutvalget vedtar å innføre gebyr ved vielser og begravelser for personer uten bopel i kommunen. Gebyret fastsettes til kr pr. vielse og kr pr. begravelse.

9 Saksbehandler: Johnny Stenersen Arkiv: M81 Arkivsaksnr.: 07/881 7/ GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL VAKTBIL /RØYKDYKKERBIL (Innstillingssak til kommunestyret) Legges frem i møtet. Ordfører fremmet på vegne av AP og samarbeidsgrupperingen følgende fellesforslag: ser alvorlig på administrasjonens behandling av saken angående investering av vakt/røykdykkerbil til brannvesenet. Administrasjonen burde sett på et langt tidigere tidspunkt at fremgangsmåten var feil da låneopptaket skulle vært fremmet for politisk behandling da forutsetningene endret seg fra bestilling til leveringstidspunkt, selv om dette ble gjort kjent for administrasjonen først etter at bilen var levert. Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr ,- til innkjøp av mannskapsbil til Kvalsund brann- og redning. Bevilgningen dekkes inn ved låneopptak. Enstemmig vedtatt.

10 ser alvorlig på administrasjonens behandling av saken angående investering av vakt/røykdykkerbil til brannvesenet. Administrasjonen burde sett på et langt tidigere tidspunkt at fremgangsmåten var feil da låneopptaket skulle vært fremmet for politisk behandling da forutsetningene endret seg fra bestilling til leveringstidspunkt, selv om dette ble gjort kjent for administrasjonen først etter at bilen var levert. Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr ,- til innkjøp av mannskapsbil til Kvalsund brann- og redning. Bevilgningen dekkes inn ved låneopptak.

11 Saksbehandler: Geir Nesse Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/61 8/ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DET NORSKE OG AMERIKANSKE RIDDERRENNET - BENTE ISRAELSEN innvilger økonomisk støtte til Bente Israelsen for deltakelse på det norske og amerikanske ridderrennet med til sammen inntil kr ,-. Beløpet belastes post i driftsregnskapet for Før utbetaling av beløpet må det fremlegges dokumentasjon over samlede utgifter som også viser eventuelle sponsormidler fra andre organisasjoner. innvilger økonomisk støtte til Bente Israelsen for deltakelse på det norske og amerikanske ridderrennet med til sammen inntil kr ,-. Beløpet belastes post i driftsregnskapet for Før utbetaling av beløpet må det fremlegges dokumentasjon over samlede utgifter som også viser eventuelle sponsormidler fra andre organisasjoner.