HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen KSL Willy Holmgren KOBL Rita Dreyer, Fagforbundet ansattes repr. (i sak 20/05 og 21/05) Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: TILLEGGSSAK: Johnny Stenersen AP Unni L. Bredesen, Fagforbundet, ansattes repr. (i sak 20/05 og 21/05) Geir Nesse, rådmann Ragnar Olsen AP, ordfører - gyldig forfall Jorunn H. Mikkelsen, Fagforbundet ansattes repr. gyldig forfall Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Følgende tilleggssak ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 32/05 Kjøp av statsgrunn, Skaidi sentrum videresalg til Skaidi Utvikling AS. BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 20/05 til og med sak 32/05. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlemmer, rådmann og revisjon. Protokoll unntatt sak 20/05 og 21/05 og fra og med sak 28/05 til og med sak 31/05 er sendt til: Kontrollutvalgets medlemmer, omsorg- og oppvekstutvalget til orientering, utviklingsutvalget til orientering, etatene, servicekontoret, biblioteket, Sagat og Finnmark Dagblad.

2 SAKSLISTE PARTSAMMENSATT UTVALG: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/05 05/00620 Unntatt offentlighet Off.l. 6 REFERATSAKER - PERSONAL 0021/05 04/01250 Unntatt offentlighet Off.l. 6 TILSETTING AV ØKONOMISJEF P/Ø-UTVALGET: 0022/05 05/00599 REFERATSAKER I PERIODEN /05 05/00601 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0024/05 05/00523 PEDERSEN MJAANES EIENDOMMENE - GRUNNERVERV 0025/05 05/00029 MARKOPPNESET - GRUNNERVERV UTBYGGING 0026/05 05/00619 S ÅRSMELDING 2004 Innstillingssak til kommunestyret. 0027/05 05/00628 S REGNSKAP FOR 2004 Innstillingssak til kommunestyret. 0028/05 05/00528 Unntatt offentlighet Off.l. 6 STILLING - FORSATT ENGASJEMENT 0029/05 05/00512 Unntatt offentlighet Off.l. 6 SØKNAD OM BETALINGSUTSETTELSE PÅ KOMMUNALT LÅN 0030/05 05/00398 Unntatt offentlighet Off.l. 6 ANKEBEHANDLING SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN 0031/05 01/00910 Unntatt offentlighet Off.l. 6 SØKNAD OM SLETTING AV RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN KLAGE 0032/05 04/00950 KJØP AV STATSGRUNN, SKAIDI SENTRUM - GNR 24 BNR 1 VIDERESALG TIL SKAIDI UTVIKLING AS

3

4 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/ / REFERATSAKER I PERIODEN Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med , 15 og 16 tas til orientering. Referatsak nr. 13 avslås av økonomiske grunner. Som innstillingen med unntak av ref.sak nr. 9 som overføres til utviklingsutvalget. Referatsakene fra og med 1 til og med , 11, 12, 14, 15 og 16 tas til orientering. Referatsak nr. 13 avslås av økonomiske grunner. Referatsak nr. 9 overføres til utviklingsutvalget.

5 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/ / GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte godkjennes.

6 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/ / PEDERSEN - MJAANES EIENDOMMENE - GRUNNERVERV Ordførers innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Pedersen Mjaanes med sikte på å overta hans eiendommer i Kvalsund kommune. Et eventuelt avtaleutkast mellom partene framlegges for endelig politisk godkjenning. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Rådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Pedersen Mjaanes med sikte på å overta hans eiendommer i Kvalsund kommune. Et eventuelt avtaleutkast mellom partene framlegges for endelig politisk godkjenning.

7 Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/ / MARKOPPNESET - GRUNNERVERV - UTBYGGING Ordførers innstilling: gir rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale om frivillig grunnerverv med berørte grunneiere for en pris på inntil kr. 3 pr. m2. Eventuelle avtaler legges frem for endelig politisk godkjenning. Følgende fellesforslag ble fremmet i møte: Som ordførers innstilling med for en pris på inntil kr. 3,- pr. m2 utgår. Fellesforslag, enstemmig vedtatt. gir rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale om frivillig grunnerverv med berørte grunneiere. Eventuelle avtaler legges frem for endelig politisk godkjenning.

8 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 212 &14 Arkivsaksnr.: 05/ / S ÅRSMELDING 2004 Innstillingssak til kommunestyret. Ordførers innstilling: Kvalsund kommunes årsmelding for 2004 tas til orientering. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Kvalsund kommunes årsmelding for 2004 tas til orientering.

9 Saksbehandler: Solfrid Mortensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/ / S REGNSKAP FOR 2004 Innstillingssak til kommunestyret Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2004 som Kvalsund kommunes regnskap. Kr ,22 avsettes på disposisjonsfond. Den resterende del av regnskapsoverskuddet, kr foreslås disponert slik: Kr til oppgradering/utskifting av inventar og utstyr ved grendehusene/miljøbygget, herunder handikaptoalett på miljøbygget.. Kr til oppgradering/utskifting av inventar/utstyr på rådhuset. Kr til oppgradering av ventilasjon på rådhuset. Kr til oppgradering/utskifting av inventar/utstyr ved helsesenteret i Kvalsund. Kr til Kvalsund sykehjem. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2004 som Kvalsund kommunes regnskap. Kr ,22 avsettes på disposisjonsfond. Den resterende del av regnskapsoverskuddet, kr foreslås disponert slik: Kr til oppgradering/utskifting av inventar og utstyr ved grendehusene/miljøbygget, herunder handikaptoalett på miljøbygget.. Kr til oppgradering/utskifting av inventar/utstyr på rådhuset.

10 Kr til oppgradering av ventilasjon på rådhuset. Kr til oppgradering/utskifting av inventar/utstyr ved helsesenteret i Kvalsund. Kr til Kvalsund sykehjem.

11 Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 04/ / KJØP AV STATSGRUNN, SKAIDI SENTRUM - GNR 24 BNR 1 - VIDERESALG TIL SKAIDI UTVIKLING AS Ingunn Torbergsen fremmet på vegne av KSL følgende forslag: Kvalsund kommune avventer overtakelse av statsgrunn innenfor reguleringsplanen for Skaidiåsen hyttefelt, inntil pris for arealet og overtakelsestidspunktet er avklart. Johnny Stenersen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kvalsund kommune overtar statsgrunn innenfor reguleringsplanen for Skaidiåsen hyttefelt vedtatt av kommunestyret Tomtegrunn innenfor reguleringsplanen festes eller videreselges til den enkelte hyttebygger og endelig avtale legges frem for politisk godkjenning. Skaidi Utvikling AS forestår salg av feltet. VOTERING Forslagene ble satt opp mot hverandre. AP s forslag vedtatt med 3 stemmer. 2 stemmer for KSL s forslag. Kvalsund kommune overtar statsgrunn innenfor reguleringsplanen for Skaidiåsen hyttefelt vedtatt av kommunestyret Tomtegrunn innenfor reguleringsplanen festes eller videreselges til den enkelte hyttebygger og endelig avtale legges frem for politisk godkjenning. Skaidi Utvikling AS forestår salg av feltet.

12

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 36/10 Møte nr. 9/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 09.09.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 21/11 Møte nr. 6/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.06.2011 kl18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006 FRA SAKSNR: 10/06 FRA KL: 16.10 og 18.00 TIL SAKSNR: 11/06 TIL KL: 16.30 og 19.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13. Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer