MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: Merknader: Behandlede saker: 42/07 47/07 Oddvar Indergård Else M. Åsmul Astrid Ingdal Halvor Sandstad Kristin L. Tangvik Hans B. Meland Kjell Fremstad Alf Lystad Frode Singstad Leif E. Landrø Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Inger L. Ingdal Aud Fremstad Egil Brevik Hjørdis Fremstad Pål Tangvik Kristine Grønningen Marit L. Meland Rådmannen, brannsjefen Line Raustein, nytilsatt kommuneleder for oppvekst og levekår, presenterte seg og ble ønsket velkommen. Pål Tangvik ønsket orientering om ledige boligtomter i kommunen. Ordfører og rådmann svarte. Kommunestyret signaliserte at arbeidet med kommunedelplaner for Lensvik og Vassbygda må gis prioritet (framfor reguleringsplaner for hyttefelt). Ordføreren takket kommunestyret og administrasjonen for et konstruktivt og godt samarbeid i valgperioden. Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: RådhusetTelefon: LENSVIK LENSVIKTelefaks:

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lensvik, Side 2 av 8

3 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Arkivsaksnr. 42/07 07/513 REFERATSAKER 43/07 07/496 SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK KAFE - BAR 44/07 07/508 ARKIVPLAN FOR AGDENES KOMMUNE 45/07 07/509 BUDSJETTREGULERING PSYKISK HELSEVERN 46/07 07/308 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - EKSPROPRIASJON AV RETTIGHETER - KLAGE 47/07 07/510 BYGGING AV NY BRANNSTASJON Side 3 av 8

4 42/07 REFERATSAKER Referatsakene gjennomgått. 43/07 SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK KAFE - BAR A. 1. I henhold til Serveringslovens 3 gis Lensvik Kafé og Bar v/mehmet Kar serveringsbevilling. 2. Som serveringslokale godkjennes serveringsstedets innvendige lokaler, og veranda og plen på sydsiden mot sjøen (plen avgrenset mot vest med gjerde mellom bygningens sørvestre hjørne og hekken). 3. Serveringstiden for den utvendige lokalitet: I samsvar med kap. 6.1 i Retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Agdenes. 4. Vedtaket er betinget av at melding om virksomheten er gitt til Mattilsynet. B. 1. Lensvik Kafé og Bar v/ Mehmet Kar gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. C. 1. For skjenking etter pkt. B 1 og 2 godkjennes som skjenkelokale kroas innvendige lokaler. 2. Veranda og plen på sydsiden (plen avgrenset mot vest med gjerde mellom bygningens sørvestre hjørne og hekken) godkjennes som skjenkested etter pkt. B 1 og 2, med skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2. i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. D. 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak etter pkt. A er betinget av at sosialtjenesten ikke har spesielle anmerkninger. 2. Mehmet Kar godkjennes som styrer og Osman Danisman godkjennes som stedfortreder. E. Kommunestyrets bevillingsvedtak er gyldig fra det tidspunkt det framlegges dokumentasjon i henhold til pkt. D 1. F. Skjenkebevillingen gjelder fram til Side 4 av 8

5 Forslag i møtet: Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. A. 1. I henhold til Serveringslovens 3 gis Lensvik Kafé og Bar v/mehmet Kar serveringsbevilling. 2. Som serveringslokale godkjennes serveringsstedets innvendige lokaler, og veranda og plen på sydsiden mot sjøen (plen avgrenset mot vest med gjerde mellom bygningens sørvestre hjørne og hekken). 3. Serveringstiden for den utvendige lokalitet: I samsvar med kap. 6.1 i Retningslinjer for salgs- og skjenkebevilling i Agdenes. 4. Vedtaket er betinget av at melding om virksomheten er gitt til Mattilsynet. B. 1. Lensvik Kafé og Bar v/ Mehmet Kar gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. C. 1. For skjenking etter pkt. B 1 og 2 godkjennes som skjenkelokale kroas innvendige lokaler. 2. Veranda og plen på sydsiden (plen avgrenset mot vest med gjerde mellom bygningens sørvestre hjørne og hekken) godkjennes som skjenkested etter pkt. B 1 og 2, med skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2. i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. D. 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak etter pkt. A er betinget av at sosialtjenesten ikke har spesielle anmerkninger. 2. Mehmet Kar godkjennes som styrer og Osman Danisman godkjennes som stedfortreder. E. Kommunestyrets bevillingsvedtak er gyldig fra det tidspunkt det framlegges dokumentasjon i henhold til pkt. D 1. F. Skjenkebevillingen gjelder fram til Side 5 av 8

6 44/07 ARKIVPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Arkivplan for Agdenes kommune vedtas. Forslag i møtet: Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Arkivplan for Agdenes kommune vedtas. 45/07 BUDSJETTREGULERING PSYKISK HELSEVERN Budsjettet for 2007 endres ved følgende reguleringer: Post ; Tilskudd fra staten økes med kr ,-. Post ; Div. utgifter dagtilbud økes med kr ,-. Forslag i møtet: Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Budsjettet for 2007 endres ved følgende reguleringer: Post ; Tilskudd fra staten økes med kr ,-. Post ; Div. utgifter dagtilbud økes med kr ,-. Side 6 av 8

7 46/07 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - EKSPROPRIASJON AV RETTIGHETER - KLAGE Det har ikke framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket bør oppheves. Kommunestyret avviser derfor klagers begjæring om å oppheve ekspropriasjonsvedtaket. Vedtaket i k-sak nr. 40/07 den , opprettholdes. Saken oversendes til fylkesmannen som klageinstans for endelig avgjørelse. Forslag i møtet: Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Det har ikke framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket bør oppheves. Kommunestyret avviser derfor klagers begjæring om å oppheve ekspropriasjonsvedtaket. Vedtaket i k-sak nr. 40/07 den , opprettholdes. Saken oversendes til fylkesmannen som klageinstans for endelig avgjørelse. 47/07 BYGGING AV NY BRANNSTASJON 1. Ny brannstasjon bygges på eiendommen 88/89 i samsvar med anbudsdokument datert Utbygging av ny brannstasjon gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva, med slik finansiering: Bruk av lån (låneopptak): kr ,- Bruk av fond utbygging/vedl. kr ,- Tilskudd RDA-midler kr ,- (refusjon diff. arbeidsgiveravgift) Mva-refusjon kr ,- 3. Det opptas et lån på kr ,- i finansiering av bygging av brannstasjonen. 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de tilhørende budsjettreguleringer, og til å anta entreprenør. Side 7 av 8

8 Forslag i møtet: FRP v/ Kristine Grønningen foreslo: Saken utsettes og tas med i kommende budsjett- og økonomiplanbehandling. K. Grønningens forslag fikk 1 stemme og falt. Innstillingen 15 stemmer. 1. Ny brannstasjon bygges på eiendommen 88/89 i samsvar med anbudsdokument datert Utbygging av ny brannstasjon gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl mva, med slik finansiering: Bruk av lån (låneopptak): kr ,- Bruk av fond utbygging/vedl. kr ,- Tilskudd RDA-midler kr ,- (refusjon diff. arbeidsgiveravgift) Mva-refusjon kr ,- 3. Det opptas et lån på kr ,- i finansiering av bygging av brannstasjonen. 4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de tilhørende budsjettreguleringer, og til å anta entreprenør. Side 8 av 8