DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Dønna, Utskrift møteprotokoll sendt til: Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto Dønna kommune Solfjellsjøen Solfjellsjøen E-postadresse Hjemmeside Skatt Foretaksregister 8820 DØNNA NO

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/154 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP. 22/09 09/121 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DØNNES GÅRD, JENS A. CARLSEN 23/09 09/178 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - DØNNES GÅRD, JENS A. CARLSEN 24/09 09/91 DØNNES BARNEHAGE - SØKNAD OM EKSTRARESSURS Side 2 av 7

3 21/09 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP. Kommunestyret vedtar framlagt utkast til reglement for Dønna formannskap. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar framlagt utkast til reglement for Dønna formannskap. Side 3 av 7

4 22/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DØNNES GÅRD, JENS A. CARLSEN Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 22 og 60 volumprosent tildeles Dønnes gård, enkeltpersonforetaket Jens Andreas Carlsen, org.nr , jfr. søknad mottatt 12. februar Som styrer for den tildelte skjenkebevillingen godkjennes Tone Andersen, og som stedfortreder godkjennes Jens Andreas Carlsen. Skjenking er kun tillatt innenfor de ordinære skjenketider, slik dette er fastsatt i den til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan for Dønna kommune, uavhengig av omsøkt skjenketid. Skjenkearealet ute skal være fysisk avgrenset og sikret i henhold til alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune, slik at hensynet til tilstrekkelig kontroll med skjenkingen kan ivaretas. Mattilsynets godkjenning for serveringsstedet må til enhver tid foreligge. For øvrig gjelder at bevillingshaver til enhver tid må følge alkohollov, forskrifter og alkoholpolitisk handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har fastsatt retningslinjer for reaksjoner ved brudd på bestemmelsene om salg eller skjenking i Alkoholpolitisk handlingsplan. I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Gebyret tilfaller kommunen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig, og baseres på forventet omsetning. Minimumsgebyr er for tiden pr. år. Avregning i forhold til faktisk salg og skjenking skjer i etterkant basert på omsetningsoppgave. Skjenkebevillingen gjelder for perioden fram til 30. juni Deretter må det søkes på nytt. Bevillingshaveren er selv ansvarlig for å sende ny søknad i god tid før bevillingsperioden går ut, seinest 1. april Ingunn Laumann fremmet slikt tilleggsforslag: Formannskapet fatter vedtak i saken, dette i medhold av kommunelovens 13. Rådmannens innstilling med Ingunn Laumann sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 22 og Side 4 av 7

5 60 volumprosent tildeles Dønnes gård, enkeltpersonforetaket Jens Andreas Carlsen, org.nr , jfr. søknad mottatt 12. februar Som styrer for den tildelte skjenkebevillingen godkjennes Tone Andersen, og som stedfortreder godkjennes Jens Andreas Carlsen. Skjenking er kun tillatt innenfor de ordinære skjenketider, slik dette er fastsatt i den til en hver tid gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan for Dønna kommune, uavhengig av omsøkt skjenketid. Skjenkearealet ute skal være fysisk avgrenset og sikret i henhold til alkoholpolitisk handlingsplan for Dønna kommune, slik at hensynet til tilstrekkelig kontroll med skjenkingen kan ivaretas. Mattilsynets godkjenning for serveringsstedet må til enhver tid foreligge. For øvrig gjelder at bevillingshaver til enhver tid må følge alkohollov, forskrifter og alkoholpolitisk handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har fastsatt retningslinjer for reaksjoner ved brudd på bestemmelsene om salg eller skjenking i Alkoholpolitisk handlingsplan. I henhold til alkohollovens 7-1 skal det betales et årlig gebyr for salg og skjenking av øl, vin og brennevin. Gebyret tilfaller kommunen. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig, og baseres på forventet omsetning. Minimumsgebyr er for tiden pr. år. Avregning i forhold til faktisk salg og skjenking skjer i etterkant basert på omsetningsoppgave. Skjenkebevillingen gjelder for perioden fram til 30. juni Deretter må det søkes på nytt. Bevillingshaveren er selv ansvarlig for å sende ny søknad i god tid før bevillingsperioden går ut, seinest 1. april Formannskapet fatter vedtak i saken, dette i medhold av kommunelovens 13. Side 5 av 7

6 23/09 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - DØNNES GÅRD, JENS A. CARLSEN Jens Andreas Carlsen, org nr , tildeles serveringsbevilling for Dønnes gård med Tone Andersen som daglig leder. Ingunn Laumann fremmet slikt tilleggsforslag: Formannskapet fatter vedtak i saken, dette i medhold av kommunelovens 13. Rådmannens innstilling med Ingunn Laumann sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Jens Andreas Carlsen, org nr , tildeles serveringsbevilling for Dønnes gård med Tone Andersen som daglig leder. Formannskapet fatter vedtak i saken, dette i medhold av kommunelovens 13. Side 6 av 7

7 24/09 DØNNES BARNEHAGE - SØKNAD OM EKSTRARESSURS Kommunestyre vedtar å tilføre Dønnes barnehage kr ,- til ekstra lønnskostnader iforbindelse med tildelt sosialpedagogisk hjelp til enkeltbarn i vårhalvåret Kommunestyret godkjenner at beløpet inndekkes gjennom tilsvarende økning av anslaget på statstilskudd til barnehagen. Rådmannen v/ok-sjef gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig budsjettregulering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Kommunestyre vedtar å tilføre Dønnes barnehage kr ,- til ekstra lønnskostnader iforbindelse med tildelt sosialpedagogisk hjelp til enkeltbarn i vårhalvåret Kommunestyret godkjenner at beløpet inndekkes gjennom tilsvarende økning av anslaget på statstilskudd til barnehagen. Rådmannen v/ok-sjef gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig budsjettregulering. Side 7 av 7