MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2011 Tid: kl. 13.00 14.55. Til stede på møtet"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: Merknader: Oddvar Indergård Daniel Fosstvedt Jan Arild Sletvold Susanne Nilsen Trond S. Nergaard Hans B. Meland Svein E. Jørgensen Kjell Fremstad Arild Røland Alf Lystad Runa Leksen Beate Bonvik Jan Grønningen Sivert A. Selvli Leif Veland Hege Moe Hegg Joar Tøndel Torstein Tøndel Elisabet Selås Rådmannen, ass. rådmann Behandlede saker: 36/11 45/11 Rådmannen orienterte om tvisten/sluttoppgjøret/tingrettsaken vedr. utbygging av Flerbrukshuset. E. Selås oppfordret kommunestyret til enighet for framgang. Hun påpekte videre behovet for tilrettelegging for boligetablering dersom Ørland Hovedflystasjon blir foretrukket som kampflybase. Runa Leksen la fram ønske om flytting av møtetidspunkt til tidligere på dagen for møtene i kommunestyret. Kommunestyret fastsatte at kommunestyremøtene avholdes onsdager kl Ordføreren viste til Reglement for kommunestyret (gjeldende også for utvalgene). Han opplyste videre om at Felles planforutsetninger for kommuneplanen vil bli utdelt i neste møte. Ordføreren orienterte om flere sentrale kommende kommunale investeringstiltak samt andre viktige utfordrende oppgaver/statlige reformer. Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: RådhusetTelefon: LENSVIK LENSVIKTelefaks:

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lensvik, Side 2 av 13

3 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Arkivsaksnr. 36/11 11/445 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET /11 11/446 VALG AV FORMANNSKAP /11 11/447 VALG AV ORDFØRER /11 11/448 VALG AV VARAORDFØRER /11 11/449 VALG AV KONTROLLUTVALG /11 11/450 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /11 11/451 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR /11 11/452 VALG AV VALGNEMND / SUPPLERINGSVALG VALGSTYRE 44/11 11/433 VALG TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS FYLKESMØTE /11 07/436 NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, Side 3 av 13

4 36/11 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2011 Kommunestyrevalget 2011 godkjennes. FFB/A/S v/hans B. Meland foreslo som pkt 2: 2. Kommunestyrets vedtak i sak 43/03 den (Framtidig politisk organisering) pkt 1 oppheves, med unntak av utvalgsnavn og antall i utvalgene som beholdes. Enstemmig som rådmannens innstilling med forslag i møtet. 1. Kommunestyrevalget 2011 godkjennes. 2. Kommunestyrets vedtak i sak 43/03 den (Framtidig politisk organisering) pkt 1 oppheves, med unntak av utvalgsnavn og antall i utvalgene som beholdes. 37/11 VALG AV FORMANNSKAP Kjell Fremstad krevde valget holdt som forholdsvalg. Det ble innlevert følgende 3 listeforslag: - Felleslista for bygdeutvikling, Arbeiderpartiet, Senterpartiet (FFB/A/S) - Tverrpolitisk liste (TVP) - Høyre, Kristelig Folkeparti (H/KRF) De innleverte listeforslag hadde disse kandidater: Side 4 av 13

5 FFB/A/S: TVP: H/KRF: Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Trond S. Nergaard Jan Arild Sletvold Hege Moe Hegg Joar Tøndel Daniel Fosstvedt Svein Erik Jørgensen Kjell Fremstad Arild Røland Alf Lystad Runa Leksen Jan Grønningen Leif Veland Samtlige innleverte listeforslag ble godkjent. Skriftlig votering: Ved skriftlig avstemming ble avgitt: 10 lister for FFB/A/S 4 lister for TVP 3 lister for H/KRF Valgoppgjøret ble slik: Divisjon med: FFB/A/S ,3 2,5 2 TVP 4 2 1,3 1 0,8 H/KRF3 1,5 1 0,75 0,6 med slik fordeling av representantplassene: FFB/A/S: 3 TVP: 1 H/KRF: 1 Følgende er dermed valgt: FFB/A/S: Medlemmer: Varamedlemmer nr: 1. Oddvar Indergård 1. Trond S. Tangvik 2. Hans Bernhard Meland 2. Jan Arild Sletvold 3. Beate Bonvik 3. Hege Moe Hegg 4. Joar Tøndel 5. Daniel Fosstvedt TVP: Medlem: Varamedlemmer nr. 1. Kjell Fremstad 1. Arild Røland 2. Alf Lystad 3. Runa Leksen Side 5 av 13

6 H/KRF: Medlem: Varamedlemmer nr. 1. Jan Grønningen 1. Leif Veland 38/11 VALG AV ORDFØRER Kjell Fremstad krevde skriftlig avstemming. FFB/A/S v/ Jan Arild Sletvold foreslo Oddvar Indergård som ordfører. Oddvar Indergård valgt som ordfører med 10 stemmer. 7 blanke stemmer. Oddvar Indergård valgt som ordfører. 39/11 VALG AV VARAORDFØRER Kjell Fremstad krevde skriftlig avstemming. FFB/ A/ S v/svein Erik Jørgensen foreslo Hans Bernhard Meland som varaordfører. Hans Bernhard Meland valgt som varaordfører med 10 stemmer. 7 blanke stemmer. Side 6 av 13

7 Hans Bernhard Meland valgt som varaordfører. 40/11 VALG AV KONTROLLUTVALG Kjell Fremstad krevde valget holdt som forholdsvalg. Det ble innlevert følgende 3 listeforslag: - Felleslista for bygdeutvikling, Arbeiderpartiet, Senterpartiet (FFB/A/S) - Tverrpolitisk liste (TVP) - Høyre, Kristelig Folkeparti (H/KRF) De innleverte listeforslag hadde disse kandidater: FFB/A/S: Susanne Nilsen Per Arne Brevik Johan Arne Selven Egil Øyangen Mari Elin D. Sterten Turid Braa Nils Olav Eriksen Roar Tangvik TVP: H/KRF: Martin Vatn Kenneth Handberg Elin Berg Sivert Arne Selvli Lars Arne Landrø Marie Westad Samtlige innleverte listeforslag ble godkjent. Jan Grønningen foreslo Sivert Arne Selvli som leder. Daniel Fosstvedt foreslo Susanne Nilsen som nestleder. Ved avstemming ble avgitt: 10 stemmer for FFB/A/S sin liste 4 stemmer for TVP sin liste Side 7 av 13

8 3 stemmer for H/KRF sin liste. Valgoppgjøret ble slik: Divisjon med: FFB/A/S ,3 2,5 2 TVP 4 2 1,3 1 0,8 H/KRF3 1,5 1 0,75 0,6 med slik fordeling av representantplassene: FFB/A/S: 3 TVP: 1 H/KRF: 1 Sivert Arne Selvli enstemmig som leder. Susanne Nilsen enstemmig som nestleder. Følgende er dermed valgt: FFB/A/S: Medlemmer: Varamedlemmer nr: 1. Susanne Nilsen 1. Egil Øyangen 2. Per Arne Brevik 2. Mari Elin D. Sterten 3. Johan Arne Selven 3. Turid Braa 4. Nils Olav Eriksen 5. Roar Tangvik TVP: Medlem: Varamedlemmer nr. 1. Martin Vatn 1. Kenneth Handberg 2. Elin Berg H/KRF: Medlem: Varamedlemmer nr. 1. Sivert Arne Selvli 1. Lars Arne Landrø 2. Marie Westad Leder: Sivert Arne Selvli Nestleder: Susanne Nilsen 41/11 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT Kjell Fremstad krevde valget holdt som forholdsvalg. Side 8 av 13

9 Det ble innlevert følgende 2 listeforslag: - Felleslista for bygdeutvikling, Arbeiderpartiet, Senterpartiet (FFB/A/S) - Tverrpolitisk liste, Høyre, Kristelig Folkeparti (TVP/H/KRF) De innleverte listeforslag hadde disse kandidater: FFB/A/S: Svein Erik Jørgensen Jan Arild Sletvold Ingalill Meland Elisabet Selås Trond S. Nergaard Pål Tangvik Torstein Tøndel Marianne Beckstrøm Liv Dagny Sterten Roberta Grønningen TVP/H/KRF: Alf Lystad Runa Leksen Leif Veland Knut Arne Selbekk Bjørn Valseth Sigrid Johansen Aslaug Ravnaas Mosdal Benedikte Tøndel Begge innleverte listeforslag ble godkjent. Beate Bonvik foreslo Svein Erik Jørgensen som leder og Jan Arild Sletvold som nestleder. Ingen. Ved avstemming ble avgitt: 10 stemmer for FFB/A/S sin liste 7 stemmer for TVP/H/KRF sin liste. Valgoppgjøret ble slik: Divisjon med: FFB/A/S ,3 2,5 2 1,6 1,4 TVP/H/KRF 7 3,5 2,3 1,7 1,4 1,1 1 med slik fordeling av representantplassene: FFB/A/S: 4 TVP/H/KRF: 3 Svein Erik Jørgensen enstemmig som leder. Jan Arild Sletvold enstemmig som nestleder. Følgende er dermed valgt: Side 9 av 13

10 FFB/A/S: Medlemmer: Varamedlemmer nr: 1. Svein Erik Jørgensen 1. Trond S. Nergaard 2. Jan Arild Sletvold 2. Pål Tangvik 3. Ingalill Meland 3. Torstein Tøndel 4. Elisabet Selås 4. Marianne Beckstrøm 5. Liv Dagny Sterten 6. Roberta Grønningen TVP/H/KRF: Medlemmer: Varamedlemmer nr. 1. Alf Lystad 1. Knut Arne Selbekk 2. Runa Leksen 2. Bjørn Valseth 3. Leif Veland 3. Sigrid Johansen 4. Aslaug Ravnaas Mosdal 5. Benedikte Tøndel Leder: Svein Erik Jørgensen Nestleder: Jan Arild Sletvold 42/11 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Kjell Fremstad krevde valget holdt som forholdsvalg. Det ble innlevert følgende 2 listeforslag: - Felleslista for bygdeutvikling, Arbeiderpartiet, Senterpartiet (FFB/A/S) - Tverrpolitisk liste, Høyre, Kristelig Folkeparti (TVP/H/KRF) De innleverte listeforslag hadde disse kandidater: FFB/A/S: Joar Tøndel Hege Moe hegg Daniel Fosstvedt Heidi Tevik Stine Selnes Svanem Svanhild Aune Sverre Ræder jr. Erik Wesche Stig Terje Ingdal Mari Elin D. Sterten TVP/H/KRF: Arild Røland Merethe Kalland Marie Davidsen Side 10 av 13

11 Torgeir Tangvik Senka Beslija Kjell Valseth Turid Ysland Johan Livard Mosdal Begge innleverte listeforslag ble godkjent. Hans B. Meland foreslo Joar Tøndel som leder og Hege Moe Hegg som nestleder. Ved avstemming ble avgitt: 10 stemmer for FFB/A/S sin liste 7 stemmer for TVP/H/KRF sin liste. Valgoppgjøret ble slik: Divisjon med: FFB/A/S ,3 2,5 2 1,6 1,4 TVP/H/KRF 7 3,5 2,3 1,7 1,4 1,1 1 med slik fordeling av representantplassene: FFB/A/S: 4 TVP/H/KRF: 3 Joar Tøndel enstemmig som leder. Hege Moe Hegg enstemmig som nestleder. Følgende er dermed valgt: FFB/A/S: Medlemmer: Varamedlemmer nr: 1. Joar Tøndel 1. Stine Selnes Svanem 2. Hege Moe Hegg 2. Svanhild Aune 3. Daniel Fosstvedt 3. Sverre Ræder jr. 4. Heidi Tevik 4. Erik Wesche 5. Stig Terje Ingdal 6. Mari Elin Dyrendal Sterten TVP/H/KRF: Medlemmer: Varamedlemmer nr. 1. Arild Røland 1. Torgeir Tangvik 2. Merethe Kalland 2. Senka Beslija 3. Marie Davidsen 3. Kjell Valseth 4. Turid Ysland 5. Johan Livard Mosdal Leder: Joar Tøndel Side 11 av 13

12 Nestleder: Hege Moe Hegg 43/11 VALG AV VALGNEMND / SUPPLERINGSVALG VALGSTYRE Kommunestyret foreslo: Til Valgnemd velges Formannskapet supplert med Marianne Beckstrøm og Runa Leksen. Valgstyret suppleres med Marianne Beckstrøm og Runa Leksen. Enstemmig som forslag i møtet. Til Valgnemd velges Formannskapet supplert med Marianne Beckstrøm og Runa Leksen. Valgstyret suppleres med Marianne Beckstrøm og Runa Leksen. 44/11 VALG TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS FYLKESMØTE Kommunestyret foreslo ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant. Enstemmig som forslag i møtet. Kommunestyret foreslo ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant. Side 12 av 13

13 45/11 NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, Kommunestyret gir Innovasjon Norge, for bevilgningsårene 2010 og 2011, myndighet til å forvalte RDA-midler tildelt Agdenes kommune som bedriftsrettet støtte. Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Kommunestyret gir Innovasjon Norge, for bevilgningsårene 2010 og 2011, myndighet til å forvalte RDA-midler tildelt Agdenes kommune som bedriftsrettet støtte. Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: 11:00-11:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 13:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Heidi Tevik Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2008 Tid: kl. 13.00 16.45. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2008 Tid: kl. 13.00 16.45. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2008 Tid: kl. 13.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 05.11.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: kl. 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Hjørdis Fremstad Sofus Selven Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Tid: 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Kjell Richardsen, Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Karin Eriksen, Unn

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 7. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen. Arkivsak : 187-2010 Deltagere : Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13. Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 2. 2015

AGDENES POSTEN Nr. Nr 2. 2015 AGDENES POSTEN Nr. 2 2015 NAV Agdenes Åpningstider i sommer: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30 E-post adresse: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Pedersen, Stine Akselsen, Jan Holm Hansen, Marte S. Rasmussen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Nord-Gratangen skole Møtedato: 22.04.2010 Tid: 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendehus Møtedato: 30.03.2009 Tid: 10.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer