MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: Tid: kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Lensvik skole Møtedato: 15.10.2008 Tid: kl. 13.00 15.50"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Lensvik skole Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan A. Sletvold Hans B. Meland Dag E. Ysland Hege Moe Hegg Alf Lystad Sofus Selven Hjørdis Fremstad Beate Bonvik Marie Davidsen Leif Veland Forfall: Elisabet Selås Kjell Fremstad Arne Grønningen Varamedlemmer: Mari E. D. Sterten Runa Leksen Kristine Grønningen Fra adm. (evt. andre): Rådmannen, tekn.fagleder og geodataing. i sak 59/08 Innkalling sendt: Merknader: Stian Selnes orienterte om ungdomsskolens opplegg om ungt entreprenørskap. Ordføreren opplyste at det vil bli gjennomført folkevalgtopplæring den 14. januar 2009, og at forslag på tema ønskes innen 12. november J. A. Sletvold ønsket et kort orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett, og virkningen for Agdenes. Rådmannen svarte. H. B. Meland ba om at møtekalenderen (politiske møter) oppdateres fortløpende. H. B. Meland reiste spørsmålet om antall skjenkebevillinger i kommunen. I. L. Ingdal opplyste at HOL har satt temaet på sakskartet. Rådmannen påpekte at innværende skjenkebevillingsperiode går ut i 2012, og anbefalte rullering/revidering av Rusmiddelpolitisk plan. L. Veland viste til statistikk, og redegjorde for at Agdenes (spesielt ytre del av kommunen) ligger klart på Norgestoppen i antall skjenkebevillinger pr husstand. D. E. Ysland stilte spørsmål om riving av gamle Coop Lensvik, og evt. planer for tomta. Ordføreren påpekte at dette i utgangspunktet er Coop Lensviks ansvar. Postadresse: Besøksadresse: RådhusetTelefon: LENSVIK LENSVIKTelefaks:

2 M. Davidsen ønske å vite siste nytt om salget av Fylkets Fellesvaskeri. Ordføreren svarte at Fylkeskommunen ønsker å selge sine aksjer, og at interessenter finnes. Behandlede saker: 59/08 68/08 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lensvik, Side 2 av 13

3 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Arkivsaksnr. 59/08 06/192 PROSJEKTERING OG BYGGING AV FLERBRUKSHUS 60/08 05/204 FOSENVEGENE AS - EI TIM` TE` BY`N - ENDELIG VEDTAK BOMPENGEFINANSIERING 61/08 07/122 REGULERINGSPLAN FOR VALSET GNR.7 BNR.2 - ENDRING - SLUTTBEHANDLING 62/08 08/678 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING UTFYLLING /08 02/949 SELVA HAVN AS - UTBYGGING/AREALDISPONERING PÅ SELVLEIRET 64/08 08/503 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - BAKERIET PUB 65/08 03/753 OPPNEVNING AV NY DYREVERNSNEMD - FORSLAG 66/08 06/238 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN 67/08 08/516 SØKNAD OM STØTTE TIL 3-ÅRIG PRØVEPROSJEKT REGIONALT SENTER FOR RUS OG ARBEID 68/08 07/16 ETISKE RETNINGSLINJER Side 3 av 13

4 59/08 PROSJEKTERING OG BYGGING AV FLERBRUKSHUS 1. Det oppnevnes prosjektgruppe/byggekomité bestående av: Ordfører Oddvar Indergård. Leder HND Halvor Sandstad. Teknisk fagleder Ole Edvard Meland, prosjekt- og byggeleder. 2. Komitéens mandat blir å gjennomføre videre prosjektering og evt. bygging av flerbrukshus i samsvar med k-sak 49/08, den Komitéen rapporterer administrativt til rådmannen og politisk til formannskapet. 3. Fremdrift skisseres slik: Kommunestyrebehandling , med bevilgning til videre prosjektering. Prosjektering oktober jan Komplett søknad/godkjenning i departement før Kommunestyrebehandling , årsbudsjett 2009 og handlingsprogam med forslag til finansiering. Anbudskonkurranse jan 2009 mars Avklaringer og kontrahering av entreprenører mars mai Byggestart juni Ferdigstillelse august Tilbud fra Myklebust AS på videre prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokument på kr ,- eks mva antas, finansiert ved bruk av fond utbygging. Anskaffelsen skjer med hjemmel i FOR nr 402, Forskrift om offentlig anskaffelser, kap Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta de tilhørende budsjettreguleringer (jfr. pkt 4). KRF v/ Leif Veland foreslo: Saken utsettes. TVP v/ Sofus Selven foreslo: Flerbrukshus legges på is. Svømmehall oppjusteres etter planene. Finansieres gjennom rentefritt lån fra staten. Samfunnshuset kan også oppusses. Velands utsettelsesforslag fikk 6 stemmer og falt. Selvens forslag fikk 5 stemmer og falt. Innstillingen 12 stemmer. 1. Det oppnevnes prosjektgruppe/byggekomité bestående av: Side 4 av 13

5 Ordfører Oddvar Indergård. Leder HND Halvor Sandstad. Teknisk fagleder Ole Edvard Meland, prosjekt- og byggeleder. 2. Komitéens mandat blir å gjennomføre videre prosjektering og evt. bygging av flerbrukshus i samsvar med k-sak 49/08, den Komitéen rapporterer administrativt til rådmannen og politisk til formannskapet. 3. Fremdrift skisseres slik: Kommunestyrebehandling , med bevilgning til videre prosjektering. Prosjektering oktober jan Komplett søknad/godkjenning i departement før Kommunestyrebehandling , årsbudsjett 2009 og handlingsprogam med forslag til finansiering. Anbudskonkurranse jan 2009 mars Avklaringer og kontrahering av entreprenører mars mai Byggestart juni Ferdigstillelse august Tilbud fra Myklebust AS på videre prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokument på kr ,- eks mva antas, finansiert ved bruk av fond utbygging. Anskaffelsen skjer med hjemmel i FOR nr 402, Forskrift om offentlig anskaffelser, kap Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta de tilhørende budsjettreguleringer (jfr. pkt 4). 60/08 FOSENVEGENE AS - EI TIM` TE` BY`N - ENDELIG VEDTAK BOMPENGEFINANSIERING 1. Agdenes kommune slutter seg til de prioriteringer og vedtak som er fattet i Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedrørende vegprosjektet Fosenvegene. 2. Dette gjelder prioriteringene av de beskrevne 18 delprosjektene som er delt inn i 3 utbyggingspakker, jfr. utredning fra ViaNova Plan og Trafikk AS - Prosjektoversikt med kostnadsoverslag. 3. Agdenes kommune legger til grunn "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" sitt forslag til total investeringskostnad kr mill kr (2005-kronenivå) hvorav 75 % finansieres med bompenger og 25% statlig bidrag. 4. Agdenes kommune slutter seg til at det etableres bompengeinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele). 5. Agdenes kommune stiller simpel garanti, med ansvar etter innbyggerantall, for de lån som "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" tar opp for å finansiere vegprosjektene. Jfr. tabell 3G i Statens vegvesen sin beregning. Begrenset oppad til totalt 715,312 mill kr. 6. Garantiforpliktelsene reduseres i samsvar med nedbetalt gjeld og at lån er nedbetalt i Garantiperioden settes til antatt bompengeperiode pluss 5 år for en eventuell forlengelse. Eventuelle vedtak om garanti gjøres med forbehold om Stortingets samtykke. Side 5 av 13

6 Ingen. Innstillingen fikk 16 stemmer 1 stemte i mot. 1. Agdenes kommune slutter seg til de prioriteringer og vedtak som er fattet i Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedrørende vegprosjektet Fosenvegene. 2. Dette gjelder prioriteringene av de beskrevne 18 delprosjektene som er delt inn i 3 utbyggingspakker, jfr. utredning fra ViaNova Plan og Trafikk AS - Prosjektoversikt med kostnadsoverslag. 3. Agdenes kommune legger til grunn "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" sitt forslag til total investeringskostnad kr mill kr (2005-kronenivå) hvorav 75 % finansieres med bompenger og 25% statlig bidrag. 4. Agdenes kommune slutter seg til at det etableres bompengeinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele). 5. Agdenes kommune stiller simpel garanti, med ansvar etter innbyggerantall, for de lån som "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" tar opp for å finansiere vegprosjektene. Jfr. tabell 3G i Statens vegvesen sin beregning. Begrenset oppad til totalt 715,312 mill kr. 6. Garantiforpliktelsene reduseres i samsvar med nedbetalt gjeld og at lån er nedbetalt i Garantiperioden settes til antatt bompengeperiode pluss 5 år for en eventuell forlengelse. Eventuelle vedtak om garanti gjøres med forbehold om Stortingets samtykke. 61/08 REGULERINGSPLAN FOR VALSET GNR.7 BNR.2 - ENDRING - SLUTTBEHANDLING Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, endring, gnr. 7 bnr.2 med flere, i samsvar med planutvalgets vedtak i sak 63/08. Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Side 6 av 13

7 Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Valset, endring, gnr. 7 bnr.2 med flere, i samsvar med planutvalgets vedtak i sak 63/08. 62/08 SELVA INDUSTRIOMRÅDE - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING UTFYLLING Gjennomførte prosjekt på Selva Industriområde - innløsing av sandrettigheter og utfylling - godkjennes med en kostnadsramme på kr ,- (inkl mva), med slik revidert/ny finansiering: Bruk av lån (ubrukte lånemidler) kr ,- Salg av aksjer kr ,- RDA-midler kr ,- Bruk av fond utbygging kr ,- Mva-refusjon kr ,- 2. Budsjett for 2008 reguleres ved følgende endringer: Budsjettpost ; Andre utgifter/gebyrer opprettes med kr 200,- Budsjettpost ; Utfylling opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Juridisk bistand/saksomk. opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Andre kons.tj. (jur.bistad motp.) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Erstatning opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Ref. ber. mva opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Bruk av lån (ubr. lånemidler) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Bruk av fond utbygging opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Tilsk. fra staten (RDA-midler) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Salg av aksjer opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Ref. mva opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Overføring fra drift økes med kr ,- Budsjettpost ; Overføring til investering økes med kr ,-. Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. 1. Gjennomførte prosjekt på Selva Industriområde - innløsing av sandrettigheter og utfylling - Side 7 av 13

8 godkjennes med en kostnadsramme på kr ,- (inkl mva), med slik revidert/ny finansiering: Bruk av lån (ubrukte lånemidler) kr ,- Salg av aksjer kr ,- RDA-midler kr ,- Bruk av fond utbygging kr ,- Mva-refusjon kr ,- 2. Budsjett for 2008 reguleres ved følgende endringer: Budsjettpost ; Andre utgifter/gebyrer opprettes med kr 200,- Budsjettpost ; Utfylling opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Juridisk bistand/saksomk. opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Andre kons.tj. (jur.bistad motp.) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Erstatning opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Ref. ber. mva opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Bruk av lån (ubr. lånemidler) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Bruk av fond utbygging opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Tilsk. fra staten (RDA-midler) opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Salg av aksjer opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Ref. mva opprettes med kr ,- Budsjettpost ; Overføring fra drift økes med kr ,- Budsjettpost ; Overføring til investering økes med kr ,-. 63/08 SELVA HAVN AS - UTBYGGING/AREALDISPONERING PÅ SELVLEIRET 1. Illustrasjon/forslag til situasjonsplan datert utarbeidet av Voll Arkitekter for Selva Havn AS for utbygging på Selvleiret (jfr. vedlegg 4), er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, herunder: Etablering av kolonialbutikk og café på areal regulert til industriformål. Ny tomt for bensinstasjon/drivstoffanlegg på areal regulert til industri. Endret avkjørsel nord for dagens bensinstasjon. Etablering av rundkjøring på RV710. Kommunestyret tilrår at framtidige situasjonsplaner utarbeides i samsvar med reguleringsplanen. 2. Forslag om bygging av båthotell / serviceanlegg på ikke utfylt areal sør for piren ut til marinaen, forutsetter gjenfylling av området - samt at vatnet fra bekker/vassdrag med utløp til området ledes i egen kanal langs RV710 og ut i bukta. Disse investeringene er så langt ikke prioritert i kommunens budsjett eller økonomiplan. 3. Agdenes kommune er ikke part i, eller bundet av bestemmelser formulert i en kjøpekontrakt inngått mellom Saltdalshytta og Kometen/Selva Havn (Agdenes kommune er ikke en gang gjort kjent med innholdet i denne avtalen). Side 8 av 13

9 4. Selva Bygg AS er hjemmelshaver til piren (del av gnr. 4/34), og Agdenes kommune kan ikke bidra til at Selva Havn AS får overta eiendomsretten til deler av denne eiendommen. I den grad eierskifte er nødvendig for å få gjennomført reguleringsplanen, kan riktignok kommunen gå til ekspropriasjon, men saken vurderes ikke å stå i en slik stilling pr i dag. Sofus Selven foreslo: Kommunen gir tilbud om arealtildeling langs med moloen, for å gi plass til båthotell, verksted og drivstoffanlegg. Selvens forslag fikk 1 stemme og falt. Innstillingen -16 stemmer. 1. Illustrasjon/forslag til situasjonsplan datert utarbeidet av Voll Arkitekter for Selva Havn AS for utbygging på Selvleiret (jfr. vedlegg 4), er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, herunder: Etablering av kolonialbutikk og café på areal regulert til industriformål. Ny tomt for bensinstasjon/drivstoffanlegg på areal regulert til industri. Endret avkjørsel nord for dagens bensinstasjon. Etablering av rundkjøring på RV710. Kommunestyret tilrår at framtidige situasjonsplaner utarbeides i samsvar med reguleringsplanen. 2. Forslag om bygging av båthotell / serviceanlegg på ikke utfylt areal sør for piren ut til marinaen, forutsetter gjenfylling av området - samt at vatnet fra bekker/vassdrag med utløp til området ledes i egen kanal langs RV710 og ut i bukta. Disse investeringene er så langt ikke prioritert i kommunens budsjett eller økonomiplan. 3. Agdenes kommune er ikke part i, eller bundet av bestemmelser formulert i en kjøpekontrakt inngått mellom Saltdalshytta og Kometen/Selva Havn (Agdenes kommune er ikke en gang gjort kjent med innholdet i denne avtalen). 4. Selva Bygg AS er hjemmelshaver til piren (del av gnr. 4/34), og Agdenes kommune kan ikke bidra til at Selva Havn AS får overta eiendomsretten til deler av denne eiendommen. I den grad eierskifte er nødvendig for å få gjennomført reguleringsplanen, kan riktignok kommunen gå til ekspropriasjon, men saken vurderes ikke å stå i en slik stilling pr i dag. 64/08 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - BAKERIET PUB Side 9 av 13

10 A. 1. I henhold til Serveringslovens 3 gis Bakeriet Pub serveringsbevilling. 2. Som serveringslokale godkjennes serveringsstedets innvendige lokaler samt terrasse avsperret med rekkverk/gjerde. 3. Serveringstiden for den utvendige lokalitet: I samsvar med kap. 6.1 i Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Agdenes. B. 1. Bakeriet Pub gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. C. 1. For skjenking etter pkt. B.1 og 2 godkjennes som skjenkelokale serveringsstedets innvendige lokaler. 2. Terrasse avsperret med rekkverk godkjennes som skjenkested med skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. D. 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak etter pkt. A. 2 og C. er betinget av bygningsmyndighetenes godkjenning. 2. Torbjørn Tørset godkjennes som styrer (etter punktene A, B og C) og Kari Langås Nilsen som stedfortreder (etter punktene B og C). 3. Bevillingsvedtaket er betinget av at styrer Torbjørn Tørset avlegger etablererprøve i Serveringsloven og kunnskapsprøve i Alkoholloven og stedfortreder Kari Langås Nilsen avlegger kunnskapsprøve i Alkoholloven. E. Skjenkebevillingen gjelder fram til Ingen. Innstillingen fikk 16 stemmer 1 stemte imot. A. 1. I henhold til Serveringslovens 3 gis Bakeriet Pub serveringsbevilling. 2. Som serveringslokale godkjennes serveringsstedets innvendige lokaler samt terrasse avsperret med rekkverk/gjerde. 3. Serveringstiden for den utvendige lokalitet: I samsvar med kap. 6.1 i Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Agdenes. B. 1. Bakeriet Pub gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. Side 10 av 13

11 C. 1. For skjenking etter pkt. B.1 og 2 godkjennes som skjenkelokale serveringsstedets innvendige lokaler. 2. Terrasse avsperret med rekkverk godkjennes som skjenkested med skjenketid/fortæringstid i samsvar med kap. 2 i Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Agdenes. D. 1. Kommunestyrets bevillingsvedtak etter pkt. A. 2 og C. er betinget av bygningsmyndighetenes godkjenning. 2. Torbjørn Tørset godkjennes som styrer (etter punktene A, B og C) og Kari Langås Nilsen som stedfortreder (etter punktene B og C). 3. Bevillingsvedtaket er betinget av at styrer Torbjørn Tørset avlegger etablererprøve i Serveringsloven og kunnskapsprøve i Alkoholloven og stedfortreder Kari Langås Nilsen avlegger kunnskapsprøve i Alkoholloven. E. Skjenkebevillingen gjelder fram til /08 OPPNEVNING AV NY DYREVERNSNEMD - FORSLAG FFB/ AP/SP v Mari E. D. Sterten foreslo: Medlemmer: Evelyn Mosdal Johansen Jahn R. Bakken Varamedlemmer: Kristine Grønningen John Olav Selbekk Enstemmig som forslag i møtet. Medlemmer: Evelyn Mosdal Johansen Jahn R. Bakken Varamedlemmer: Kristine Grønningen John Olav Selbekk 66/08 Side 11 av 13

12 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN Vedlagte samarbeidsavtale og vedtekter for Legevakten i Orkdalsregionen godkjennes. Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedlagte samarbeidsavtale og vedtekter for Legevakten i Orkdalsregionen godkjennes. 67/08 SØKNAD OM STØTTE TIL 3- ÅRIG PRØVEPROSJEKT REGIONALT SENTER FOR RUS OG ARBEID Prosjektet Regionalt senter for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid støttes med kr per år i 3 år fra Støtten innarbeides i de årlige budsjettene. Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Prosjektet Regionalt senter for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid støttes med kr per år i 3 år fra Støtten innarbeides i de årlige budsjettene. 68/08 ETISKE RETNINGSLINJER AMU anbefaler at kommunestyret vedtar forslaget slik det foreligger. Side 12 av 13

13 Ingen. Enstemmig som rådmannens innstilling. Kommunestyret vedtar forslaget slik det foreligger. Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/08 07/322 UTBYGGING AV BOFORM 1 - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING 70/08 08/129 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 3.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/08 07/322 UTBYGGING AV BOFORM 1 - SLUTTREGNSKAP/FINANSIERING 70/08 08/129 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 3. Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.11.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23:00 21.03.2013. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23:00 21.03.2013. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Biblioteket Holtålen 19:00 23:00 21.03.2013 Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer