Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009"

Transkript

1 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård, Anne Hanson, Dag Espolin Johnson, Vemund Ovesen og Endre Vik Norbrønd. Fra administrasjonen: Per Ove Løkstad, generalsekretær Forfall: Olav Velde. Saker til behandling: 35/09 Protokoller, referater og orienteringer - Endre Vik Norbrønd orienterte fra møtet i Rovernemnda 6.-8.mars Ny kretsleder i Troms: Bjarte Aarmo Lund - Ny kretsleder i Bjørgvin: Hans Ivar Skjelvik Protokoller, referater og orienteringer ble tatt til orientering. 36/09 Godkjenning av nye ledere Det har i perioden 2.februar 1.mars 2009 blitt godkjent 10 nye ledere. 10 nye ledere godkjennes. 37/09 Kretser under administrasjon drøfting Denne saken berører en større sak om hva organisasjonen vil med kretsene og kretsenes framtid. Hvilke oppgaver skal kretsene ha i en ny strategiplan? 1. Landsstyret drøftet tiltak overfor kretser som ikke fungerer etter intenskonen i Organisasjonsbestemmelsenes Landsstyret ønsker å drøfte kretsleddets struktur og ansvar på et senere møte.

2 3. Landsstyret ser også behov for å utarbeide en handlingsplan som kan hjelpe lavtfungerende kretser. 38/09 Prosjektmerke for styreverv Hensikten med prosjektmerkene er både å lette rekrutteringen til viktige verv, samt å synliggjøre de som innehar disse vervene. Landsstyret skal ikke betale for disse merkene. 1. Det innføres tre nye prosjektmerker: Ett for landsstyremedlemmer, ett for rovernemndsmedlemmer og ett for kretsstyremedlemmer. Merkene er i utgangspunktet like, men skilles av ulik bunnfarge. Se utkast. 2. Hoveddelen av merket er 11,5 cm X 3,0 cm, og plasseres rett over høyre skjortelomme. Et annet prosjektmerke kan således plasseres over dette. 3. Merket skal bæres på speiderskjorta av sittende medlemmer i de respektive styrer. Etter endt styreverv skal merket tas av skjorta, men kan gjerne brukes på andre plagg. Dette gjelder også tidligere styremedlemmer av de respektive styrer i Norges KFUK- KFUM-speidere. 4. Landsstyret ønsker at Speiderbutikken står for produksjon og salg av merket. Eventuelle produksjonstekniske endringer kan utføres av Speiderbutikken og Silje Kjøllesdal. 39/09 Orientering om oppstart av en prosess for å lage et forslag om en ny medlemsvekstordning Saken tas til orientering. 40/09 Giverkultur drøfting Saken utsettes. 41/09 Trosopplæringsreformen høringssvar 20.april 2009 Thorbjørn Geirbo orienterte om Kirkerådets høringsutkast om plan for trosopplæring i Den norske kirke: Vi deler. Thorbjørn Geirbo forfatter et høringssvar innen 14.april som sendes styrets medlemmer og administrasjonen til uttalelse før den sendes Kirkerådet senest 20.april. 42/09 Landsleir 2010 landsstyrets engasjement 1. Gjester og kretsledersamling drøftes med HK landsleir og de av styrets medlemmer som deltar på stabssamlingen april Landsleirkontingent 2010 fastsettes i styremøtet 17.april 2009.

3 43/09 Landsstyrets innstilling til valgkomite for landsting i 2011 Landsstyret innstiller slik til leder og tre medlemmer til valgkomiteen for 2011: Kari Wathne Motland, 48 år, Rogaland leder Tor Marius Dahl, 56 år, Trøndelag Camilla Kopperud Eriksen, 20 år, Oslo Thomas Aalstad, 22 år, Trøndelag 44/09 Fremtiden: Internanalysen og høring i grupper og kretser Til møtet forelå administrasjonens forslag til internanalysen for Norges KFUK- KFUM-speidere samt innspill fra 7 grupper og 4 kretser om hvilke tiltak de ville anbefale landsstyret å igangsette i den kommende tiårsperioden. På bakgrunn av fremlagte papirer, innspillene på Kretsforum 2008 og innspillene til grenseoppgangsmodellen som er gjengitt i internanalysen, ønsker landsstyret at landsting blir utfordret til å prioritere mellom følgende strategiske områder: Styrking av kretsleddet Fokus på økonomi- og eiendomsforvaltning og forenkling av administrasjon Videreutvikling av programmateriellet Flere og bedre arrangementer Satsing på familiespeiding og familieaktiviteter Lederrekruttering og ledertrening Fokus på de små speidergruppene Synliggjøring og markedsføring Medlemsvekst Engasjement for klima og miljø Styrke patruljearbeidet Mer fokus på det tradisjonelle speiderarbeidet Gi lederne hjelp til en integrert og involverende forkynnelse Fokus på friluftsliv og lek i nærmiljøet Speiderarbeidet inn i heldagsskolen Internasjonalt engasjement Bli en mer inkluderende organisasjon Samarbeid med andre (organisasjoner) 45/09 Endring av vedtak i sak 29/09 Etter en intern oppklaring mellom landsstyrets Dag Espolin Johnson og Grunnfondets styremedlem Øystein Olsrød, trekkes saken.

4 Vedtaket i sak 29/09 opprettholdes med noen presiseringer som sendes fra Dag Espolin Johnson til styret søndag 29.mars. Administrasjonen mottar saken til utsending i ettersendte papirer til landsting tirsdag 31.mars. 46/09 Landsstyrets innstilling i sakene 11.1 og 11.2 Sak 11.1: Tradisjon og identitet i et nytt forbund Anne Hanson og Vemund Ovesen redigerer et forslag til innstilling overfor landstinget Som sendes styret, og leveres administrasjonen senest tirsdag morgen 31.mars. Sak 11.2: Rabattordning for studentspeidere Landsstyret innstiller slikt vedtak overfor landsting: Landsstyret presiserer at det er kretsting og ikke landsting som vedtar kretskontingent, men er positive til at kretsene kan vurdere studentspeidernes kretskontingent, og er derfor positivt innstilt til resolusjonsforslaget.. 47/09 Organisering av landsting 2009 Landsstyret gikk gjennom alle oppgaver, ansvar og organisering av landsting Administrasjonen utarbeider et oppfølgingsnotat som sendes styret innen landstinget. Landsstyret følger opp gjennomføring av landstinget 2009 etter oppfølgingsnotatet. 48/09 Orientering om atkomstanlegg på Nordtangen til landsting 2009 Redegjørelsen om finansiering av atkomstanlegg til Nordtangen speidersenter i 2007 tas til etterretning, og legges inn i toårsmeldingen til forbundet for /09 Eventuelt 49.1 Henvendelse om økonomisk kompensasjon fra Finnmark krets Saken utsettes Oppnevning HK landsleir 2010 Saken utsatt til neste møte Oppnevning av delegater til LNUs representantskapsmøte april:

5 Landstyret oppnevner Solvor Nygård og Endre Vik Norbrønd som Norges KFUK- KFUM-speideres delegater til LNUs representantskapsmøte /POL

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid Aateigen, Solvor

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012

Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 Agenda Landsstyremøte 28. januar 2012 DELTAKERE Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Øystein Sørgjerd Gunvor Meling Anders Østeby Siri Bremdal Øyvind Øygarden Mats Billermark FRAVÆRENDE

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Kretslederposten. - Februar 2007

Kretslederposten. - Februar 2007 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Velkommen til Kretsting

Velkommen til Kretsting Velkommen til Kretsting Velkommen til kretsting i Norheim kirke, søndag 8. februar 2015. Her er sakspapira for kretstinget. Me har heller ikkje i år trykt opp sakspapira til kretstinget. Ønskjer du å skriva

Detaljer