Protokoll fra landsstyremøtet mars 2008 Arkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11"

Transkript

1 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet mars 2008 Arkiv Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson, Snefrid S. Aateigen, Vemund Ovesen og Silje Kjøllesdal. Forfall: Olav Velde og Mette S. Edvartsen Fra administrasjonen: Generalsekretær Per Ove Løkstad Saker til behandling: 00/08 Godkjenning av sakliste og innkalling 19/08 Protokoller, referater og orienteringer: 20/08 Godkjenning av ledere og nye enheter 21/08 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker 22/08 Møteplan for styret 2008/ /08 Kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte 24/08 Organisasjoner vi er medlemmer i status og framtid 25/08 Drøftingssak: Samlivsetikk i lys av kirkemøtets vedtak 26/08 Drøftingssak: Ny vurdering av politiattest for ledere 27/08 Arrangementsprofil og kristen tro-dokument 28/08 Utgår 29/08 Mandat for program- og ledertreningsutvalget 30/08 Godkjenning av nytt program 31/08 Regnskap /08 Rapport fra medlemsvekst 33/08 Eventuelt Landsstyret gir AU fullmakt til å avholde generalforsamling 2008 i Speiderbutikken AS Oppnevne delegasjon til generalforsamlingen i Europe YMCA 1.-4.mai 2008

2 00/08 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. 19/08 Protokoller, referater og orienteringer LS februar og 16. februar 2008 Referat fra møte i AU 11. mars 2008 Fra kretsenes årsmøter KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Internasjonalt Utviklingskomiteen for Nordtangen KFUK-utvalget Styremøte i KFUK-KFUM Global Fra årsmøtet i Frivillighet Norge Situasjonen på forbundskontoret Om programlanseringen Oppnevninger til LNU-styret og til LNUs Barne- og Ungdomsting Protokollene fra landsstyrets møter i februar er tidligere godkjent. 2. Referat fra møte i Arbeidsutvalget 11.mars godkjennes. 20/08 Godkjenning av nye ledere og enheter Det har i perioden blitt foretatt følgende godkjenninger: Agder Ragnhild Kragholm, Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere Kathrine Klungland, Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere Bente Urdal, Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere Bent Einar Berntsen, Bykle KFUK-KFUM-speidere Asker og Bærum Sindre A. S. Skjellestad, Heggedal KFUK-KFUM-speidere Aud Bjørndal-Ris, Heggedal KFUK-KFUM-speidere Buskerud: Sara S. A. Moss, Bragernes KFUK-KFUM-speidere Helgeland: Mette Hagen, Hattfjelldal KFUK-KFUM-speidere Trine Sannan Gartland, Hattfjelldal KFUK-KFUM-speidere Nordre Nordland: Anneke Leune, Søndre Meløy KFUK-KFUM-speidere

3 Oslo: Helene Ø. Mathisen, Hakadal KFUK-KFUM-speidere Erlend Dygvig, Røa KFUK-KFUM-speidere Rogaland: Janne Iren Kristiansen, Bore KFUK-KFUM-speidere John Arne Toppe, Jørpeland KFUK-KFUM-speidere Anita Golf, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Eline Nesvåg, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Carina Nesvåg Stene, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Jane Stene, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Irene Randa Tønnessen, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Linn Årrestrand, Sokndal 1 KFUK-KFUM-speidere Sogn og Fjordane: Stian Årdalsbakke, Jølster KFUK-KFUM-speidere Sunnmøre: Silje Kiperberg Aksnes, Ulstein KFUK-KFUM-speidere Jan Kåre Blindheim, Ulstein KFUK-KFUM-speidere Skjalg Pedersen, Ulstein KFUK-KFUM-speidere Endre Vik Nordbrønd, Larsgården KFUK-KFUM-speidere Trøndelag: Hedda Elise Saari, Strindheim KFUK-KFUM-speidere Kenneth Eggan, Strindheim KFUK-KFUM-speidere Vestfold: Lene Loftesnes, Søndre Slagen KFUK-KFUM-speidere Ny gruppe: Fana KFUK-KFUM-speidere, stifinnertropp, Bjørgvin krets 28 nye ledere godkjennes. En ny enhet godkjennes. 21/08 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker Til møtet forelå en oversikt over saker som er vedtatt av styret, men som foreløpig ikke er iverksatt. Listen ble komplettert under møtet, og saken følger protokollen. Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker ble tatt til orientering. Landsstyret ber om at navnet på sakene følger statusrapporten.

4 22/08 Møteplan for landsstyret 2008/2009 Til møtet forelå et forslag til møteplan for landsstyret for høsten 2008 og våren 2009 fram til landstinget. 1. Den framlagte møteplan vedtas. 2. Representantskapsmøtet i SpF 2009 fastsettes til mars Møtet 5.-7.desember 2008 legges til Troms krets, og møtet februar 2009 legges til Oslo. 23/08 Kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte Under landstinget i 2007 ble det vedtatt å utarbeide kvalifikasjonskrav for alle ledere og tillitsvalgte i Norges KFUK-KFUM-speidere. I sak 83/07 behandlet landsstyret slike kvalifikasjonskrav. Disse kravene er vanskelige å forholde seg til, og det er behov for en presisering av hvilke krav vi egentlig vil stille til våre ledere og tillitsvalgte. Denne saken er en konsekvens av departementets krav om fullverdige demokratiske rettigheter for alle våre medlemmer over 15 år. Landsstyret drøftet saken ut fra disse problemstillingene: Alderskrav Krav til ledergodkjenning og avholdelse av ledersamtale En forpliktende opplæringsplan for våre ledere og tillitsvalgte Landsstyret ber administrasjonen til neste møte legge fram en sak om reelle kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte i Norges KFUK-KFUM-speidere på grunnlag av debatten og konklusjonene i møtet. 24/08 Samarbeidsorganisasjoner Arbeidsutvalget hadde til møtet ønsket å få en oppstilling av hvilke organisasjoner vi har et samarbeid med, og hvilke organisasjoner vi er medlemmer i. Som bakgrunn for saken fikk styret også utdelt papirer fra oktober 2004 da denne saken ble styrebehandlet sist. Arbeidsutvalget ønsket at styret foretar en prioritering av hvilke organisasjoner vi skal prioritere opp, og hvilke vi skal prioritere ned. Debatten konkluderte med at samarbeidet med Frivillighet Norge skal prioriteres opp. 1. Landsstyret tok saken til orientering. 2. Landsstyret ber om at spørsmålet om medlemskap i miljø- og naturvernorganisasjonene drøftes i saken om KFUK-KFUM-speidernes miljøengasjement til neste styremøte.

5 25/08 Samlivsetikk i lys av kirkemøtets vedtak i 2007 drøftinger Administrasjonen hadde forberedt noen problemstillinger til møtet som en følge av landsstyrets vedtak fra 2005: Landsstyret vil ta opp spørsmålet om lederskap og homofilt partnerskap/samboerskap når innstillingen fra kirkens lærenemnd foreligger. Hensikten med denne drøftingen er å sørge for dersom landsstyret ønsker at Norges KFUK-KFUM-speidere får et avklart og kjent syn på hvordan vi ser på ledere som velger andre samlivsformer enn ekteskapet mellom mann og kvinne. 1. Landsstyret drøftet saken, og ønsker å behandle den videre på sitt neste møte i juni Arbeidsutvalget får fullmakt til å strukturere og presisere problemstillingene til neste møte. 26/08 Politiattest for ledere ny vurdering Saken ble tatt ut av behandling i landsstyret, og fremmet som sak i Speidernes fellesorganisasjon. I vedtatt arbeidsplan for SpF for 2008 står det nå: Samarbeide om at speideren skal være et trygt sted for barn og unge, blant annet gjennom mulig innføring av politiattest. 27/08 Arrangementsprofil og kristen tro/integrert forkynnelse Til saken var vedlagt et dokument som skal sikre at ideologi, kultur og visuell profil sikres ved alle forbundsarrangement. Til saken lå også ved et dokument som skal sikre en felles forståelse for hvilken plass kristen tro og integrert forkynnelse skal ha i det nye programmet. Videre foreslår administrasjonen å produsere en samling småhefter med sentrale dokumenter for alle forbundsarrangement. 1. Dokumentet om kristen tro og integrert forkynnelse godkjennes. 2. Dokumentet om arrangementsprofil for forbundsarrangementer godkjennes. Landsstyret ber administrasjonen ivareta prinsippet om helhet og enkelhet, og se dokumentet i sammenheng med vedtaket i punkt Landsstyret ønsker en samling av sentrale dokumenter, og ber administrasjonen tenke enkelhet og helhet ved vurdering av hvilke småhefter som utarbeides. 4. Plan for framdrift, mal og produksjonsplan utarbeides av administrasjonen. 28/08 Utgår 29/08 Mandat for program- og ledertreningsutvalget Landsstyret har tidligere vedtatt å opprette et nytt program- og ledertreningsutvalg som skal videreføre det arbeidet som PL-LAB har gjort.

6 Landsstyret drøftet saken, og hadde noen endringer og presiseringer til utvalgets organisering og mandat. 1. Landsstyret vedtok organiseringen av program- og ledertreningsutvalget med følgende endringer: Arbeidsutvalget utnevner leder av utvalget Leder for utvalget har rettigheter i forhold til landsting i henhold til i organisasjonsbestemmelsene. For å sikre kontinuiteten i utvalget velges 3 representanter for ett år første gang (deretter for to år) og 3 representanter for to år. 2. Landsstyret vedtok mandat for program- og ledertreningsutvalget med følgende endringer: Være høringsinstans for Trekløver-Gilwell Ansvaret for revisjon av Speiderhåndboka Nytt punkt: Fungere som en kompetansegruppe for landsstyret i saker innen program og ledertrening, og kan innkalles til landsstyret ved behov. 3. Landsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne et program- og ledertreningsutvalg for perioden august 2008-august /08 Godkjenning av nytt program PL-LAB har nå ferdigstilt program for rover, vandrer, stifinner og oppdager i tråd med vedtak gjort på landsting og i landsstyret. Landsstyret skal formelt godkjenne det nye programmet før det lanseres 12.april. Landsstyret godkjenner nytt program for rovere, vandrere, stifinnere og oppdagere. 31/08 Årsregnskap 2007 Til møtet forelå et foreløpig regnskap for 2007 for forbundet og for Nordtangen Speidersenter. Det fremlagte regnskapet er til revisjon. 1. Landsstyret godkjenner overføring på kr ,- for provisjon og royalty fra Speiderbutikken AS for Landsstyret behandler og godkjenner revidert regnskap for 2007 i neste styremøte. 32/08 Rapport fra medlemsvekst Til møtet forelå følgende dokumenter fra medlemsvekstavdelingen: Brev til kretsstyrene om ny strategi og prioriteringer Referat fra medlemsvekstmøtet 11.mars 2008 Rapporter fra de tre medlemsvekstkonsulentene

7 Rapporten fra medlemsvekstavdelingen tas til orientering. 33/08 Eventuelt /POL 1. Fullmakt Administrasjonen ber landsstyret gi arbeidsutvalget fullmakt til å avholde generalforsamling i Speiderbutikken AS for Landsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å avholde generalforsamling 2008 for Speiderbutikken AS. 2. Delegasjon til generalforsamlingen til Europe YMCA 1.-4.mai 2008 Thorbjørn Geirbo ba landsstyret oppnevne delegasjon til Europe YMCA sin generalforsamling i Tsjekkia 1.-4.mai Landsstyret oppnevner Olav Velde som Norges KFUK-KFUM-speideres representant til delegasjonen til generalforsamlingen i Europe YMCA Roverlandsleiren 2009 forholdet til NSF Generalsekretær har mottatt en henvendelse fra leirsjefen for roverlandsleiren i 2009 vedrørende involvering og samarbeid med NSF. 1. Landsstyret overlater til rovernemnda å avgjøre NSFs rolle på roverlandsleiren Landsstyret anbefaler at NSF inviteres som gjester.

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer