Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012"

Transkript

1 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden Mats Billermark Landssjef og Møteleder Viselandssjef Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rovernemnda Generalsekretær og Møtesekretær PROGRAM Åpning og formelle ting sbehandling og vedtak (dokumentert i vedlegg) Møte med Norges Y s Men styre Gjennomgang av aktivitetsliste (utsatt til neste møte) MB/

2 Agenda for landsstyremøtet januar 2012 STED Oslo - Forbundskontoret TIDER Start: Fredag Avslutt: Lørdag FREDAG Møte med Y s men Norge Middag sammen med NSF Møte med Speiderlovskomiteen LØRDAG Frokost 09:00 Ord for dagen - Eline 09:15 sbehandling # sbehandling #07 (Lars Mørk til stede) 12:00 Gjennomgang av aktivitetsliste 12:15 sbehandling #08 med mat (Solveig Øiestad til stede) Avslutt

3 snummer 2012/01 Verdipapir Forbundet har i dag noen finansielle eiendeler plaseret i aksjer. På lang sikt er normelt aksjeinvesteringer bra men på kort sikt er det en høy risiko. Forbundet har ikke noen tydlige retningslinjer i denne sak men skal "være forsiktig". Aksjer kan neppe anses som forsiktig. Vårt forbund skal ikke bli assosiert med aksjespekulasjoner. Relasjon til strategiplan Samarbeid Vi har fått en gave av aksjer hvor utbytte og salget er øremerket for visse investeringer. Dette må respekteres i en omplassering av eiendeler. Se sak 2012/03. Salg av eksisterende aksjer og overfør verdiene til konto for egenkapital. Alternativt: Selg aksjer og plassere verdier i indeksfond. Forbundskontorets anbefaling Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Eksisterende egenkapital som er bundet i aksjer selges. Vi ber styret for Grunnfonden sikrer trygg plassering og oppfølging av øremerkede midler. Forslagstiller/sbehandler Mats Billermark

4 snummer 2012/02 Gaver med krav Det skjer at vi får gaver (penger, fonder, aksjer, eiendommer) som har spesielle krav for bruk. Det er ikke selvfølgelig at disse krav er i tråd med forbundets strategi, ønsker eller behov. Det høres rart ut å si nei til gaver men det er kanskje faktisk en mulighet hvis det er mot våre verdier. Relasjon til strategiplan Samarbeid Finn måten å påvirke giver så at vi kan bruke gaver til det vi trenger. Forbundskontorets anbefaling Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak I tillegg tar Generalsekretær eller Landsstyre stilling ved spesielle tilfeller. Forslagstiller/sbehandler Mats Billermark

5 snummer 2012/03 Oppnevning av deltaker til BUT LNU er en svært viktig organisasjon for oss. Vi får mye støtte av LNU. BUT (Barne og Ungdomsting) er organisasjonens "Landsting" og skjer hver år. I år er dette ting i lit kollsisjon med vår ledersamling men vi skal stille med vi burde stille med to personer. Vi har god kontakt med styret (KFUK-KFUM-speiderne har en person i styret) og rekomendasjonen er å still med to unge personer. En fra styret og en fra rovernemnda. Relasjon til strategiplan Samarbeid Barne- og ungdomstinget søndag 15. april kl 10:00-17:17 HVOR: Sundvolden Hotell Magnus Rynning Nielsen (styremedlem) kommer til neste landstyremöte Oppnevn to personer Forbundskontorets anbefaling Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Styret oppnevner Gunvor Meling. Rovernemnda oppnevner representant i god tid før BUT. Forslagstiller/sbehandler Mats Billermark

6 snummer 2012/04 Felles budskap Personer fra styret, forbundskontoret og komiteer møter grupper, kretser og andre. Alle representerer forbundet og vår strategi, verdigrunn og annet. Det er viktig å støtte våre representanter i disse møter med å gi samme budskap. Det vil gjøre det lit enklere å sende en annen person når vi må prioritere. Relasjon til strategiplan Samarbeid 8 Forbundskontorets anbefaling Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Forbundskontoret tar frem presentasjon/stikkord som brukes når vi representerer forbundet. Forslag: Bruk strategi men legg til samarbeid. Forslagstiller/sbehandler Mats Billermark

7 snummer 2012/05 Sibir 2012 og 2013, i Nansens reiserute fra 1913 Gjennomføre studiereise for norske og russiske speidere gjennom Sibir; i deler av Fridtjof Nansens rute fra Planleggingskomitéen gjennomfør en rekognoserings-reise i Dette anses nødvendig av flere grunner: 1) De russiske og norske medlemmene får mulighet til å gjennom-drøfte planen; både mål, arbeidsmetoder og faglige temaer. En enighet om dette anses som nødvendig for å få til et vellykket hovedprosjekt. Dessuten er det gjerne først når vi er "på stedet", at vi får de gode idéene om hva som kan gjøres. 2) Vi vil presentere planen for lokale myndigheter og organisasjoner. Da vil vi finne ut hva som er realistisk å gjennomføre, og hva som ikke er mulig. 3) Vi inngår avtaler med lokale myndigheter og organisasjoner. 4) På denne pre-reisen vil de norske og russiske lederne bli godt kjent. Dette er nødvendig for et godt resultat i hovedprosjektet i 2013 Nå Relasjon til tidligere beslutt/strategi Trenger eksternt samarbeid En omfattende reise i 2013 for et mindre antall speidere vil føre til sterke vennskap. Vi ser for oss at denne reisen vil bli startskuddet for et bredt norsk-russisk speider-samarbeid som vil vare i flere ti-år. Vi har hatt uformell kontakt med YMCA i Russland, som gjerne vil bli med på prosjektet. Også NORS-R vil delta. Styret vedtar å støtte rekognoseringsreise i 2012, forutsatt ekstern finansiering. Endelig vedtak om reisen i 2013 utsettes; avhengig av resultatet av 2012-reisen. Spf GS opprette en planleggingskomité, som får i oppdrag å søke om ekstern økonomisk støtte, og ellers planlegge reisen. SpF tar kontakt med WOSM' russiske partner for videre fremdrift. Rapport fra WOSM-møtet i Praha. Power-Point. Prosjektbeskrivelse aug-11 Forslagstiller/sbehandler Dag T Elvin sbehandler anbefaling Styrets vedtak Godtatt Avslått Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styret vedtar å stille seg bak rekognoseringsreise i 2012, forutsatt ekstern finansiering. Endelig vedtak om reisen i 2013 utsettes; avhengig av resultatet av 2012-reisen. Forutsetning for dette vedtak er at Spf sekretariat er villig å opprettete en planleggingskomité med oppdrag å søke om ekstern økonomisk støtte, og ellers planlegge reisen samt å ta kontakt med WOSM' russiske partner for videre fremdrift.

8 snummer 2012/06 Hederstegn Hederstegnkomiteen drøftet på sitt siste møte «Hvordan skal vi behandle søknader om Hederstegnet i gull, dvs for særlig fortjenestefull innsats, til de personene som allerede har mottatt dette i Norges KFUM-Speidere?». Hederstegnkomiteen foreslår: Hederstegn i gull kan overføres til å gjelde også i det nye forbundet. Dvs. at det gamle hederstegnet kan byttes ut med det nye. Vi opplever at det blir riktigere enn at noen skal søke på nytt på et hederstegn som en allerede har mottatt. Relasjon til tidligere beslutt/strategi Hederstegnkomite Trenger eksternt samarbeid sbehandler anbefaling Styrets begrunnelse/endelig vedtak Styrets vedtak Godtatt Avslått Hederstegn i gull, fra Norges KFUM-Speidere, kan overføres til å gjelde også i det nye forbundet. Setningen tas inn som tillegg i punkt 2, under "Hederstegn for særlig fortjenestefull innsats" i retningslinjene. Retningslinjer, hederstegn Forslagstiller/sbehandler Atle Aas

9 snummer 2012/07 Budsjett 2012 Detaljert budsjett vil bli presentert på møte. Budsjett viser et betydelig underskudd. Den enkelte grunnen til dette er Gruppeledermøte. Målet at det skal være en svært lav kontingent slår hårt i økonomin. Sammen med andre nye viktige tiltak vil det bli nødvendig å kutte vekk ting ellers finne andre løsninger. Relasjon til strategiplan Samarbeid Bruk 2011 mulig overskudd for å dekke deler av kostnadene for gruppeledeermøte. Se som en periode. Forbundskontorets anbefaling Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Endelig budsjett i balanse presenteres ryddig neste styremøte. Overordnet og detaljert budsjett sendes ut 10 dager før møte. Forslag på kostnader som kan/skal kuttes skal presenteres sammen med hvordan dette påvirker strategi, tiltak og ressurser. Budsjett 2012 Forslagstiller/sbehandler Lars Mørk/Mats Billermark

10 snummer 2012/08 Globalaksjonen - orientering Orientering Globalaskjonen prosjekt - program - finansiering Relasjon til tidligere beslutt/strategi Trenger eksternt samarbeid Godkjenn orientering sbehandler anbefaling Styrets vedtak Godtatt Avslått Styrets begrunnelse/endelig vedtak Forslag på prosjekt presenterades. Satsningen på skolarbeid for jenter i Bangladesh godkjennes. Forslagstiller/sbehandler Solveig Øiestad/Mats Billermark

11 LANDSSTYRETS BESLUTTSLISTE 2012 nr Beslutt Datum Kommentar 12/08 Orientering Globalprosjekt 2012 Forslag vedtatt Enstemmig 12/07 Budsjett 2012 Forslag vedtatt Enstemmig 12/06 Hederstegn Forslag vedtatt Enstemmig 12/05 I Nansens reiserute Forslag vedtatt Enstemmig 12/04 Felles budskap Forslag vedtatt Enstemmig 12/03 Oppnevning av deltaker til BUT Forslag vedtatt Enstemmig 12/02 Gaver med krav Forslag vedtatt Enstemmig 12/01 Verdepapir Forslag vedtatt Enstemmig

12 LANDSSTYRETS AKTIVITETSLISTE 2012 Nr Aktivitet Ansvar Kommentar A11:23 Søk informasjon om 2012 Kretsleier. Gro Tid og sted presentert A11:22 Asker sitt innspill i Vandrerprogram - PLU mars Atle A11:21 Meld in tips på hvordan Gruppeledersamling kan organiseres i fremtiden Alle Kanskje lurt å ta dette etter april A11:15 Landsstyre profilering ved spesielle anledninger AA Husk Speiderbutikken A11:14 En første kontakt tas med høyskole om mulig studie av MB identitet og merkevarebygging. A11:13 Oppstart av speiderløftearbeid AØ Etablert A11:09 Gjennomfør en kompakt kurs før styret om MB Bruk Gruppeforum i Stavanger medlemsregister A11:08 Presentere vurdering av alternativer for fremtidig MB Øverføres til tiltak x.x.x medlemssystem A11:03 Hvordan utvikle unge ledere EG Utsatt A11:02 Initiere analyse av anledning til hvorfor medlemmer slutter (kjønns fordeling, alder) A11:01 Diskutere og presentere tanker kring fire ord - Inkluderende - Identitet & "Når som helst" SB Økonomiske konsekvenser samt hvordan man kan foreta slik analyse utredes Gruppen fortsetter sitt arbeide med «vår identitet», basert på EG speiderloven og «Alltid beredt». Vi ønsker en halv A4-side som GM kan brukes som «tips» for landsstyrets taler. I siste møte hvert år behandler også landsstyret forbundets relasjoner.

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer