Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11"

Transkript

1 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid Aateigen, Solvor Nygård, Dag E. Johnson, Olav Velde, Vemund Ovesen, Henning Helgøy og varamedlem Anne Hansson. Forfall: Mette Solstad Edvartsen Fra administrasjonen: Generalsekretær Per Ove Løkstad Avdelingsleder Maria Rygge sak 105 og 112 Avdelingsleder Helga-Lise Owe sak 106, 115, 116 og 117 Avdelingsleder Tor Asbjørn Bjørnstad sak 114 I sak 110 deltok landsleirsjef Karen Marie Engeseth. Saker til behandling: 00/07 Godkjenning av innkalling og sakliste 100/07 Protokoller, referater og orienteringer 101/07 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker 102/07 Godkjenning av nye ledere og grupper. Nedlagte grupper Ideologi: 103/07 Strategiplanen Organisasjon: 104/07 Bemanningsplan ved forbundskontoret 105/07 Organisering av roverarbeidet i forbundet 106/07 Møte med styret i Speiderbutikken rundt lunsj lørdag 107/07 Utvalgsstrukturen i forbundet 108/07 Tiltaksplanen med arrangementplan for /07 Revidering av draktreglementet Program og ledertrening: 110/07 Landsleiroppnevninger 111/07 Aksjonene våre ny giv 112/07 Ledertreningen 113/07 Språkpolitikk i KFUK-KFUM-speidarane Medlemsvekst: 114/07 Medlemsvekst

2 Økonomi og forvaltning: 115/07 Økte inntekter til forbundet 116/07 Regnskapsrapport pr /07 Budsjett /07 Ansettelse av kretssekretærer i Oslo og Haugaland kretser 119/07 Oppnevning av delegasjoner til verdenskonferansene i WAGGGS og WOSM /07 Valg av revisor 121/07 Støtte til innføring av vaksine mot livmorhalskreft 122/07 Rapport frå Speiderhåndbokkomiteen 123/07 Eventuelt Saker som ble behandlet: 00/07 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. 100/07 Protokoller, referater og orienteringer Protokoller fra LS 7.-9.september, telefonmøte 16.oktober og 4.november Referat fra møter i AU 9. og 16.oktober Referater fra møter i rovernemnda , og Kretskontaktene rapporterer tilbake fra sine samtaler med kretsleder Kretsforum 2008: , Hotell Hadeland, Gran Lederseminar i Sverige februar Rapport fra Engang-Alltid sommertreff 2007 v/anne og Per Ove KFUK-utvalget Evaluering av KUP september ( 4 kretser) Underslagssak ettergivelse av kontingent v/per Ove Takkekort Gladmelding om medlemsvekst i Oslo Protokollene fra landsstyrets møter 7.-9.september, 16.oktober og 4.november2007 godkjennes. 101/07 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker Det ble redegjort for de sakene som er vedtatt av landsstyret, men som foreløpig ikke er ferdigstilt. Landsstyret ba administrasjonen følge opp framdriften i utviklingskomiteen for Nordtangen. Landsstyret drøftet også hvordan man best mulig kan bekjentgjøre kvalifikasjonskravene overfor våre ledere og tillitsvalgte.

3 Informasjon om oppfølging av tidligere vedtatte saker ble tatt til orientering. Administrasjonen følger opp framdriften og sammensetningen av utviklingskomiteen for Nordtangen. 102/07 Godkjenning av nye ledere og grupper nedlagte grupper Det har i perioden blitt foretatt følgende godkjenninger: Agder krets: Sondre Undheim, Grimstad KFUK-KFUM-speidere Geir Bjørge, Grimstad KFUK-KFUM-speidere Sissel Hadland, Sprangereid KFUK-KFUM-speidere John Øyvind Seland, 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Anne Helene Lieng, Tromøy KFUK-KFUM-speidere Bjørgvin krets: Jan Haugsvær, Rolland KFUK-KFUM-speidere Hedmark og Oppland krets: Wiviann Irene Slettum, Kilen 2 KFUK-KFUM-speidere Nordmøre og Romsdal Knut Eirik Gården, Bremsnes KFUK-KFUM-speidere Oslo krets: Ann Christin Willoch, Røa KFUK-KFUM-speidere Sigrun Bjerke Fosse, Ris KFUK-KFUM-speidere Rogaland krets: Rune Olsen, Sørnes KFUK-KFUM-speidere Borghild Elise Dyrseth, Rennesøy KFUK-KFUM-speidere Ingrid M. Skaar, Rennesøy KFUK-KFUM-speidere Øistein Kjøllesdal, Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere Anette Jenssen Walland, Bekkefaret KFUK-KFUM-speider Hanne Galta, Stavanger 3 KFUK-KFUM-speidere Troms krets: Hanne-Karen Aslaksen, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Brita Odland Kvamme, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Anja Lindegård Aanstad, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Trøndelag krets: Kristin Hårsvær, Levanger KFUK-KFUM-speidere Solveig Cecilie Minsaas, Levanger KFUK-KFUM-speidere

4 Nye grupper: Voksen KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Oslo krets Sprangereid KFUK-KFUM-speidere, famspeiding, Agder krets Kjøllefjord KFUK-KFUM-speidere, stifinnere, Finnmark krets Nye enheter 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Agder krets Alta KFUK-KFUM-speidere, stifinnere, Finnmark krets Pr ble følgende grupper nedlagt: Konnerud KFUK-KFUM-speidere, Buskerud krets Karasjok KFUK-KFUM-speidere, Finnmark krets Haugesund 8 KFUK-KFUM-speidere, Haugaland krets Dokka KFUK-KFUM-speidere, Hedmark og Oppland krets 1. Vardeneset KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets Vardeneset I KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets 19 nye ledere godkjennes. Tre nye grupper godkjennes To nye enheter godkjennes. 103/07 Strategiplanen Saken ble utsatt til neste styremøte. 104/07 Bemanningsplan ved forbundskontoret Landsstyret drøftet ansattes oppgaver og den totale størrelsen på staben. I tillegg til saksframlegget hadde landsstyret også mottatt en uttalelse fra klubben ved forbundskontoret. 1. Landsstyret ber om at antall ansatte i årene 2008 og 2009 ligger mellom 10 og 11 fulle stillinger. 2. Landsstyret ber om at bemanningsplanen, utvalgsstrukturen for forbundet og tiltaksplanen for samkjøres i en sak som fremmes for styret senest utgangen av mars /07 Organisering av roverarbeidet i forbundet Landsstyret drøftet valgordning for rovernemnda og nemndas oppgaver og virksomhet. Landsstyret fikk utdelt lover for roverting og rovernemnda.

5 1. Landsstyret støtter den foreslåtte valgordningen for rovernemnda. 2. Landsstyrets signaler vedrørende rovernemndas oppgaver tas inn i saksframlegget til rovertinget i Videre organisering av rovernemnda følges opp av nemnda i samarbeid med generalsekretær. 106/07 Drøftinger mellom landsstyret og butikkstyret Det ble avholdt samtaler og drøftinger mellom landsstyret og butikkstyret lørdag 1. desember. Temaer som ble berørt, var: Produktutvikling, lønnsomhet, skattefritak, bruttofortjeneste på 60%, små speiderskjorter, forbundets arbeidsgiveransvar for de butikkansatte, produksjon av nye programbøker og andre effekter i den forbindelse, netthandel for utenlandske kunder, ny avtale mellom forbundet og butikken fra Fra butikkstyret møtte styreleder Kirsten Flåtsund Ravnemyr og Arnstein Lund. Det ble ikke gjort vedtak i saken. 107/07 Utvalgsstrukturen i forbundet Landsstyret hadde en grundig drøfting av behovet for utvalg i Norges KFUK- KFUM-speidere. Landsstyret har tidligere vedtatt å oppnevne et program- og Ledertreningsutvalg (sak 77/06) med eget mandat som skal overta for PL-lab. I saken lå et forslag til ny utvalgsstruktur, samt et forslag til mandat for et nytt strategiutvalg og et program- og ledertreningsutvalg. Landsstyret drøftet saken, og den fremmes til ny styrebehandling innen utgangen av mars /07 Tiltaksplanen med arrangementsplan for 2008 Den landstingsvedtatte tiltaksplanen for ble fremlagt med forslag til konkrete tiltak under det enkelte hovedpunkt. Planen inneholder forslag til frister for gjennomføring med ansvarlige. Planen har vært drøftet på kretsforum og i administrasjonen. 1. Landsstyret ber om at følgende seks punkter på tiltaksplanen for prioriteres: PL 1 Ta i bruk nytt program og nye kurs PL 6 Gi tilbud om ledersamtalen til alle medlemmer over 17 år IM 3 Bruke Speiderbladet og forbundets nettsider bevisst i profilering utad, og få medlemmene til å bruke nettsidene som foretrukket informasjonskanal og møteplass.

6 U 1 U 2 Fremme et aktivt og variert friluftsliv Styrke lederkompetansen hos unge kvinner og menn 2. Landsstyret ber administrasjonen jobbe videre med konkrete tiltak for å sikre gjennomslagskraft for tiltaksplanen på krets- og gruppenivå. 3. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide en vurderingsplan med klare måloppnåelseskriterier. 109/07 Revidering av draktreglementet Landsstyret oppnevnte i septembermøtet en hurtigarbeidende komite som skulle utarbeide forslag til endringer i draktreglementet til dette styremøtet. Til møtet forelå forslag til endringer som en konsekvens av vedtak fattet på landsting om arbeidsgrener og nytt program. 1. Semestermerker og spesialistmerker: Når man begynner i ny enhet, tar man av merkene fra den forrige. Semestermerkene sys på høyre erme, 7 cm ned fra skuldersøm på store skjorter, og 3 cm ned fra skuldersøm på små skjorter. Spesialistmerkene sys på 3 og 3 i bredden på høyre erme. Den øverste kanten på spesialistmerkene skal være 3 cm under semestermerkene. Roverbuttons kan roverne plassere hvor de vil. Sys de på skjorta, skal de plasseres på høyre overarm som for andre arbeidsgrener. Roverekspertmerket er to syvoddede messingknapper som festes en på hver skulderklaff. 2. Kursmerker: Patruljeførerkursene en lommeknapp pr kurs Norsk Roland som i dag sys på høyre erme, inntil skuldersømmen Lederkursene ett med vekt på program og ett med vekt på ledelse en lommeknapp pr kurs Trenerkurset egen distinksjon (ikke knapp) Trekløver-Gilwell bruker de internasjonale symbolene (treperler og skjerf) Kun de to siste/høyeste kursknappene bæres på drakten. Speiderbutikken gis fullmakt til å utrede og avgjøre knappetyper for de ulike kursene, og det skal være tydelig forskjell på knappene. 3. Prosjekt- og arrangementsmerker: Prosjektmerker er merker som ikke er semestermerker, spesialistmerker eller kursmerker. Langvarige prosjekter (ett år) plasseres over høyre lomme. Kortvarige prosjekter (under ett år) sys på høyre lommeklaff.

7 Speidergrupper kan lage egne prosjektmerker. Alle arrangement kan ha eget merke. Disse merkene bæres det året aktiviteten er. 4.Verdensmerker: Alle verdensorganisasjonene skal synliggjøres på speidedrakten. Det skal være fire separate merker. Jenter og kvinner bærer WAGGGS og YWCA-merket. Gutter og menn bærer WOSM og YMCA-merket. Merkene bæres på venstre erme, midtstilt 7 cm ned fra skuldersømmen ved siden av hverandre. Merkene plasseres alfabetisk med WAGGGS til venstre og YWCA til høyre på ermet for jenter og kvinner, og tilsvarende for gutter og menn. 5. Rovere: En kort, burgunderfarget klaff, med et brodert navnefelt nederst med ROVER i stor skrift, og med forbundsmerket brodert i hvitt. Klaffen produseres som en hylse. 6. Speiderskjerf: Speideren får nytt skjerf ved overgang til ny enhet. Skjerfene skal være ensfarget med disse fargene: Oppdager gul med kant Stifinner rød med kant Vandrer blå med kant Rover - burgunder med kant Patruljefører og patruljeassistent - Grønn med kant Ledere og assistenter - Mørkeblå med kant Familiespeidere Lys grønn med kant Alle speidere, patruljeførere og ledere har kant i samme farge. Skjerfkanten skal ha små forbundslogoer trykket på. Fargen på skjerfkanten bestemmes av administrasjonen. I en overgangsfase kan eksisterende skjerf benyttes. Nye skjerf bør være klare til programlanseringen. 7. Hederstegn: Hederstegn mottatt av Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere før fusjonen, skal kunne bæres på drakten og sys på høyre lommestolpe. Det skal ikke veksles inn i nytt hederstegn. Nålen en får for særskilt fortjenestefull innsats er en sivilnål, og skal ikke benyttes på drakten. Arbeidsutvalget får det reviderte draktreglementet til gjennomsyn før det trykkes. Draktreglementet bør være klart til programlanseringen.

8 110/07 Landsleiroppnevninger Styret blir i denne saken bedt om å vedta to oppnevninger til leirkomiteen, gi fullmakt til å forhandle fram forslag til avtale om leirplass, og å angi det prosentvise overskuddet på landsleiren i Gisle Kolås oppnevnes som medlem av leirkomiteen for landsleir Katrine Apeland oppnevnes som anleggssjef for landsleir Landsstyret tar arbeidet med valg av leirplass til orientering. 3. Leirledelse og generalsekretær gis fullmakt til å forhandle fram forslag til avtale om leirplass. 4. Landsleir 2010 skal ha et overskudd på 20% av inntektene eksklusiv inntekter fra innsamling, gaver og offentlig støtte. Med i overskuddskravet regnes 5% generell sikkerhetsmargin. 111/07 Aksjonene våre ny giv Saken ble utsatt til neste møte. 112/07 Ledertreningen Landsstyret fikk utdelt et revidert saksframlegg under innledningen til saken etter en intern drøfting i administrasjonen. 1. Landsstyret godkjenner dokumentet Ledelse og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne med de endringer som fremkom under behandling av saken. 2. Landsstyret godkjenner dokumentet Ledertreningskurs i KFUK-KFUM-speiderne. 3. Landsstyret ber administrasjonen og PL-lab jobbe videre i henhold til den fremlagte framdriftplan for ferdigstillelse av kursene. 4. Landsstyret ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for ansvarsfordeling mellom krets og forbund om kursgjennomføring, og at det produseres en brosjyre som redegjør for vår ledertrening. 113/07 Språkpolitikk i KFUK-KFUM-speidarane Saken ble utsatt til neste møte. 114/07 Medlemsvekst Landsstyret drøftet arbeidet med medlemsvekst ut fra en grundig redegjørelse om mål og metode fra avdelingsleder for medlemsvekst. Landsstyret får ettersendt resultatrapportene fra medlemsvekstkonsulentene.

9 1. Landsstyret forplikter seg på å arbeide systematisk med medlemsvekst i samarbeid med administrasjonen og kretsene. 2. Landsstyret tar Plan for medlemsvekst til orientering. 115/07 Økte inntekter til forbundet Norges KFUK-KFUM-speidere har ikke tilstrekkelige inntekter for å holde et ønsket aktivitetsnivå. Kontingent, offentlig støtte og andre inntekter strekker ikke til. Økte inntekter er en nødvendighet, og har vært et satsningsområde i forbundet uten synlige resultater. Landsstyret drøftet mål, tiltak og framdrift for å skaffe forbundet økte inntekter gjennom sponsing og reklame. Landsstyret ber om at følgende blir vektlagt i videre arbeid med å skaffe organisasjonen økte inntekter: Bevisst forhold til det etiske: Alkohol, hvem vil vi støtte uten å svekke eget renomme, å finne rett person over tid er svært sentralt, utarbeide klare retningslinjer for sponsing som også kommuniseres klart til krets- og gruppeledd, forholdet til landsleir i 2010, annonser i bladene. 1. Landsstyret støtter en videre utredning om økte inntekter til forbundet. 2. Saken tas opp på nytt neste styremøte ut fra de signaler som fremkom under debatten. 3. Landsstyret bidrar med forslag til personer som kan sitte i en inntektskomite. 116/07 Regnskapsrapport pr 31.oktober 2007 Organisasjonen styrer mot et underskudd på rundt 1,5 millioner kroner i 2007 som er noe bedre enn revidert budsjett. Forbundet har mottatt kr ,- mer i momskompensasjon enn budsjettert. Endring av regnskapsprinsippet for føring av inntekter for speiderkalenderen, vil forbedre resultatet for 2007 ytterligere. Driftsregnskapet for Nordtangen viser et foreløpig underskudd på kr ,- før inntekter fra forbundsarrangement, avskrivninger og fakturering av forbundsansatte er ført. Balansen for Nordtangen viser kr ,- brukt på nytt atkomstanlegg. Støtte fra Jernbaneverket på kr ,- er mottatt. 1. Landsstyret tar regnskapsrapporten for Norges KFUK-KFUM-speidere og Nordtangen Speidersenter pr. 31.oktober 2007 til etterretning. 2. Kr ,- sendes kretsleddet i momskompensasjon, med et grunnbeløp deretter på kr ,- fordelt på medlemstall. 3. Speiderkalenderen 2008 regnskapsføres etter revisors anbefalte prinsipper, og kostnadsføres og inntektsføres i 2007.

10 117/07 Budsjett 2008 Landsstyret gikk gjennom forslaget til budsjett for 2008 post for post. Budsjettet viser et underskudd på kr ,- som er i tråd med landstingets vedtak. Under behandling av budsjettet økte underskuddet til kr ,-. 1. Forslaget til budsjett for 2008 sendes tilbake til administrasjonen og skal salderes med et underskudd på kr ,-. 2. Landsstyret vedtar budsjett for 2008 på neste styremøte. 118/07 Ansettelser av nye kretssekretærer i Oslo og Haugaland kretser Oslo og Haugaland ønsker å ansette kretssekretær i 20% stilling. I henhold til organisasjonsbestemmelsenes 8 er det landsstyret som ansetter kretssekretærer. 1. Eva Marit Skeie tilsettes som kretssekretær i Oslo krets i 20% stilling fra 1.oktober Else Tengesdal Valen tilsettes som kretssekretær i Haugaland krets i 20% stilling fra 1.januar /07 Oppnevning av delegasjoner til verdenskonferansene i WAGGGS og WOSM Norges KFUK-KFUM-speidere skal sende en delegat og en observatør til WAGGGS verdenskonferanse i Sør-Afrika juli 2008, og tre delegater til verdenskonferansen i WOSM, hvorav en mannlig ungdomsdelegat. 1. Landsstyret oppnevner landssjef og IC-WAGGGS som delegasjon til WAGGGS`verdenskonferanse i AU oppnevner, etter innstilling fra skygge-ic-wosm, en ansatt, en mannlig ungdomsdelegat og skygge-ic-wosm som delegasjon til WOSMs verdenskonferanse i Administrasjonen avklarer alle praktiske detaljer med aktuelle kandidater, og følger opp begge konferansene. 120/07 Valg av revisor På landsting 2007 fikk landsstyret fullmakt til å velge revisor for årene 2007 og FMØ Revisjon velges som forbundets revisor for Landsstyret velger revisor for 2008 innen utgangen av samme år.

11 121/07 Støtte til innføring av vaksine mot livmorhalskreft Under YWCAs verdensrådmøte i 2007 ble den norske delegasjonen gjort oppmerksom på et nytt skritt i kampen for kvinners helse, et virus som forårsaker livmorhalskreft. Landsstyret gir sin støtte til arbeidet med å tilby vaksine mot livmorhalskreft til alle kvinner, og ber KFUK-utvalget jobbe for at dette skjer både internasjonalt og nasjonalt. 122/07 Rapport frå speiderhåndbokkomiteen Saken ble utsatt til neste møte /POL

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015

På tegningene er ermene noe vridd for å vise plasseringen. Merkene på ermene skal midtstilles under skulderen. Oktober 2015 SPEIDER- DRAKTEN KFUK-KFUM-SPEIDERNES DRAKTREGLEMENT kfuk-kfum-speidernes drakt består av grønn speider skjorte, og skjerf i enhetens farge. Til speider skjorta benyttes mørke bukser, shorts eller skjørt.

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef Anne Sjømæling, viselandssjef Styremedlemmer: Thorbjørn Geirbo, Olav Velde, Snefrid Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

1.2. Speiderdrakten skal være et enkelt og praktisk tur- og møteantrekk. 1.3. Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig.

1.2. Speiderdrakten skal være et enkelt og praktisk tur- og møteantrekk. 1.3. Speiderdrakt bør brukes når en eller flere enheter opptrer offentlig. Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (Jfr. NSFs lover 4) 1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT 1.1 Hensikten med speiderdrakten er: Identitet speidere skal føle at de

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

Norges speiderforbund > merkeplassering tabelloversikt

Norges speiderforbund > merkeplassering tabelloversikt Norges speiderforbund > merkeplassering tabelloversikt Plassering Forbundsmerket NSF Venstre skjorte lomme, midt på lommefolden Enhetsmarkering På speiderskjerfet med det innbroderte kompasset i bunnen

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Vigleik M. Aas, Gøril

Detaljer

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4)

RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4) RETNINGSLINJER OM SPEIDERDRAKT (jfr. NSF lover 4) 1. PRINSIPPER OM SPEIDERDRAKT 1.1 Hensikten med speiderdrakten er: Identitet speidere skal føle at de er del av en verdensomspennende barne- og ungdomsbevegelse/fellesskap.

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet mai 2017

Protokoll fra landsstyremøtet mai 2017 fra landsstyremøtet 4. 7. mai 2017 Sted: Forbundskontoret og Vestgrensa speiderhus i Oslo. Deltakere: Gunvor Meling Landssjef og møteleder Sindre Nesse Viselandssjef Anders Reggestad Veronica Nysted Montgomery

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

LANDSSTYREMØTE Sted: Breidablikk speiderhus og forbundskontoret Oslo

LANDSSTYREMØTE Sted: Breidablikk speiderhus og forbundskontoret Oslo LANDSSTYREMØTE 20. - 22.01 2017 Sted: Breidablikk speiderhus og forbundskontoret Oslo Tilstede: Gunvor Meling Sindre Nesse Halvard Strømme Wersland Ragnhild Stokke Lundetræ Anne-Line Evenstad Dahlen Heidi

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 13.-15. februar 2009 Oslo

Protokoll fra landsstyremøtet 13.-15. februar 2009 Oslo Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 13.-15. februar 2009 Oslo Tilstede: Anne Sjømæling landssjef (ikke sakene 14,18,19,21,22,24,25,26 og 23.4-23.11) Thorbjørn Geirbo viselandssjef Medlemmer:

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013 Sak nr: 30/13 Dok. nr: 16/13 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-10. FEBRUAR 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE april 2016

PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE april 2016 PROTOKOLL LANDSSTYREMØTE 15. 16. april 2016 Sted: Tilstede: Anders Østeby Gunvor Meling Sindre Nesse Henrik Vagle Dalsgaard Tolleiv Strand Ree Mia Karine Johansen Ragnhild Stokke Lundetræ Anne-Line Evenstad

Detaljer

Lover for Roverting og Rovernemnda

Lover for Roverting og Rovernemnda Lover for Roverting og Rovernemnda Vedtatt av Roverting 09.02.2013 Godkjent av landsstyret 15.06.13 DEL 1: Roverting 1-1 Rovertings formål og ramme Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 3.- 5. desember 2004

Protokoll fra landsstyremøtet 3.- 5. desember 2004 Protokoll fra landsstyremøtet 3.- 5. desember 2004 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar Bergsager, Bente Elton Jacobsen, Mette Karlsrud Larsen,

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Sted: Lynga hyttegrend, Gran Dato og tid: 9. juni 2017, kl. 10.00 Tilstede: Tora Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder), Bjerkan

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16. 18. januar 2004

Protokoll fra landsstyremøtet 16. 18. januar 2004 Protokoll fra landsstyremøtet 16. 18. januar 2004 Til stede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef styremedlemmer: Jo Edvardsen, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen og Vigleik

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag.

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag. Sak nr: 35/14 Dok. nr: 14/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 7.-9. FEBRUAR 2014 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 13.-14. juni 2014

Protokoll Landsstyremøte 13.-14. juni 2014 Protokoll Landsstyremøte 13.-14. juni 2014 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Øyvind Øygarden Hilde Opsal Eline Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark ANDRE Sindre

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.09.2015 Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 27.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004.

REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 129/04. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 01 03. OKTOBER 2004. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE november 2011

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE november 2011 Norges speiderforbund Sak nr 1/12 Dok nr 25/11 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 25. 27. november 2011 Tilstede: Speidersjef Solveig Schytz Styremedlem Johanne Prestegård IC WAGGGS Monica Hägglund Langen

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 16 18. MARS 2007 Møtet ble holdt på Norges KFUK KFUM speidere sitt leirsted Nordtangen samme helg som representantskapsmøtet i Speidernes

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 15.06.2016, 0800-1100 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 7. MARS 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald (møteleder) Landssjef Anders Østeby Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Viselandssjef Gunvor Meling IC WAGGGS Tone Ødegaard

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl

Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl Protokoll Landsstyremøte 25. oktober 2014 kl 17-1800 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark ANDRE

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Mats Billermark FRAVÆRENDE Gunvor

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Norges speiderforbund Dok. nr. 13/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR 2006 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 126/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTER I KOMITE SPEIDING (KS) 21 og 30. SEPTEMBER 2005. Til stede: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder), Hans

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Gruppepost november. Fortsettelse neste side

Gruppepost november. Fortsettelse neste side Bryr du deg? Denne utgaven av Gruppepost inneholder mye vesentlig informasjon fra forbundet til gruppas ledere. Takk for at du formidler dette raskt videre! Vi har forbedret speiderkalenderen! Årets kalender

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde

Referat fra kretsstyremøte 9/01-14 på Fylkeshuset, Molde Referat fra kretsstyremøte 9/0114 på Fylkeshuset, Molde Fra kretsstyret møtte: Synnøve Valle, Petter Hals, Magnus Dale, Heidi Sørensen, Beate Aure og Elise Aure Forfall: Siv Larsen og regnskapsfører Inger

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 02.02.16, kl. 08.15 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Dok. nr. 140/05 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2005

Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Dok. nr. 140/05 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2005 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Dok. nr. 140/05 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 18-19. NOVEMBER 2005 Møtet ble holdt på Trollvasshytta, Oslo. Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret:

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00 17:00 Sted: Kristiansand Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Petter Aaslestad Ellen Karoline Dahl Tom Roar Eikebrokk

Detaljer

Møtet ble holdt på Norges KFUK-KFUM-speidere sitt leirsted Nordtangen på Hadeland i forkant av representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon.

Møtet ble holdt på Norges KFUK-KFUM-speidere sitt leirsted Nordtangen på Hadeland i forkant av representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon. Norges speiderforbund Dok. nr. 42/05 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 11 12. MARS 2005 Møtet ble holdt på Norges KFUK-KFUM-speidere sitt leirsted Nordtangen på Hadeland i forkant

Detaljer

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets Protokoll fra Landsting 2005 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets 1 Møtet behandlet følgende saker: 1 Konstituering av landstinget 2 Landsstyrets årsmelding 2003-2004 2a Årsmelding 2003-2004 2b Orientering

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE JANUAR Møtet ble holdt på DDS sitt speidersenter på Holmen i København.

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE JANUAR Møtet ble holdt på DDS sitt speidersenter på Holmen i København. Norges speiderforbund Dok. nr. 11/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 26 28. JANUAR 2007 Møtet ble holdt på DDS sitt speidersenter på Holmen i København. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 19/04 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo

Norges speiderforbund Dok. nr. 19/04 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Norges speiderforbund Dok. nr. 19/04 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23 25. januar 2004 Møtet ble holdt på Ingelsrud speidersenter samtidig med møter i Komite speiding og Landsleirkomiteen.

Detaljer

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 2014

Protokoll Landsstyremøte 2014 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Øyvind Øygarden Hilde Opsal Eline Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark ANDRE Ingeborg Skjelmo Heidi Furustøl Are Shaw Waage Landssjef

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/ Bergen, 2009-10-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/2008-2010 Dato: 16.-17. oktober 2009 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: Fredag kl. 18:00 20:30 og lørdag kl. 09:00 12:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30

Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund. Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke. 5. mars 2009 kl. 18:30 Referat fra årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Ungdomshuset til KFUK/KFUM Ved Skien kirke 5. mars 2009 kl. 18:30 Sak 1 Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende

Detaljer

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt!

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Takk for tilliten! Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Vår fremste oppgave på forbundskontoret i Oslo er å støtte din gruppe og din krets i å drive speiderarbeidet

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE SEPTEMBER 2004

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE SEPTEMBER 2004 Norges speiderforbund Dok. nr. 108 /04 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24 25. SEPTEMBER 2004 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Sak 2b. Norges KFUK-Speidere Orientering om virksomheten 01.01.03-10.10.03

Sak 2b. Norges KFUK-Speidere Orientering om virksomheten 01.01.03-10.10.03 Sak 2b Norges KFUK-Speidere Orientering om virksomheten 01.01.03-10.10.03 ORGANISASJON 2003 var preget av forberedelser til fusjonen med Norges KFUM-Speidere. Både aktivitet sentralt i forbundet og i landsstyret

Detaljer

Sak 7. Budsjett for 2005, 2006 og langtidsbudsjett for perioden frem til år Speidertinget Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7.

Sak 7. Budsjett for 2005, 2006 og langtidsbudsjett for perioden frem til år Speidertinget Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. november Budsjett for 2005, 2006 og langtidsbudsjett for perioden frem til år 2008 Sak 7 Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7.

Detaljer