Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11"

Transkript

1 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid Aateigen, Solvor Nygård, Dag E. Johnson, Olav Velde, Vemund Ovesen, Henning Helgøy og varamedlem Anne Hansson. Forfall: Mette Solstad Edvartsen Fra administrasjonen: Generalsekretær Per Ove Løkstad Avdelingsleder Maria Rygge sak 105 og 112 Avdelingsleder Helga-Lise Owe sak 106, 115, 116 og 117 Avdelingsleder Tor Asbjørn Bjørnstad sak 114 I sak 110 deltok landsleirsjef Karen Marie Engeseth. Saker til behandling: 00/07 Godkjenning av innkalling og sakliste 100/07 Protokoller, referater og orienteringer 101/07 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker 102/07 Godkjenning av nye ledere og grupper. Nedlagte grupper Ideologi: 103/07 Strategiplanen Organisasjon: 104/07 Bemanningsplan ved forbundskontoret 105/07 Organisering av roverarbeidet i forbundet 106/07 Møte med styret i Speiderbutikken rundt lunsj lørdag 107/07 Utvalgsstrukturen i forbundet 108/07 Tiltaksplanen med arrangementplan for /07 Revidering av draktreglementet Program og ledertrening: 110/07 Landsleiroppnevninger 111/07 Aksjonene våre ny giv 112/07 Ledertreningen 113/07 Språkpolitikk i KFUK-KFUM-speidarane Medlemsvekst: 114/07 Medlemsvekst

2 Økonomi og forvaltning: 115/07 Økte inntekter til forbundet 116/07 Regnskapsrapport pr /07 Budsjett /07 Ansettelse av kretssekretærer i Oslo og Haugaland kretser 119/07 Oppnevning av delegasjoner til verdenskonferansene i WAGGGS og WOSM /07 Valg av revisor 121/07 Støtte til innføring av vaksine mot livmorhalskreft 122/07 Rapport frå Speiderhåndbokkomiteen 123/07 Eventuelt Saker som ble behandlet: 00/07 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. 100/07 Protokoller, referater og orienteringer Protokoller fra LS 7.-9.september, telefonmøte 16.oktober og 4.november Referat fra møter i AU 9. og 16.oktober Referater fra møter i rovernemnda , og Kretskontaktene rapporterer tilbake fra sine samtaler med kretsleder Kretsforum 2008: , Hotell Hadeland, Gran Lederseminar i Sverige februar Rapport fra Engang-Alltid sommertreff 2007 v/anne og Per Ove KFUK-utvalget Evaluering av KUP september ( 4 kretser) Underslagssak ettergivelse av kontingent v/per Ove Takkekort Gladmelding om medlemsvekst i Oslo Protokollene fra landsstyrets møter 7.-9.september, 16.oktober og 4.november2007 godkjennes. 101/07 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker Det ble redegjort for de sakene som er vedtatt av landsstyret, men som foreløpig ikke er ferdigstilt. Landsstyret ba administrasjonen følge opp framdriften i utviklingskomiteen for Nordtangen. Landsstyret drøftet også hvordan man best mulig kan bekjentgjøre kvalifikasjonskravene overfor våre ledere og tillitsvalgte.

3 Informasjon om oppfølging av tidligere vedtatte saker ble tatt til orientering. Administrasjonen følger opp framdriften og sammensetningen av utviklingskomiteen for Nordtangen. 102/07 Godkjenning av nye ledere og grupper nedlagte grupper Det har i perioden blitt foretatt følgende godkjenninger: Agder krets: Sondre Undheim, Grimstad KFUK-KFUM-speidere Geir Bjørge, Grimstad KFUK-KFUM-speidere Sissel Hadland, Sprangereid KFUK-KFUM-speidere John Øyvind Seland, 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Anne Helene Lieng, Tromøy KFUK-KFUM-speidere Bjørgvin krets: Jan Haugsvær, Rolland KFUK-KFUM-speidere Hedmark og Oppland krets: Wiviann Irene Slettum, Kilen 2 KFUK-KFUM-speidere Nordmøre og Romsdal Knut Eirik Gården, Bremsnes KFUK-KFUM-speidere Oslo krets: Ann Christin Willoch, Røa KFUK-KFUM-speidere Sigrun Bjerke Fosse, Ris KFUK-KFUM-speidere Rogaland krets: Rune Olsen, Sørnes KFUK-KFUM-speidere Borghild Elise Dyrseth, Rennesøy KFUK-KFUM-speidere Ingrid M. Skaar, Rennesøy KFUK-KFUM-speidere Øistein Kjøllesdal, Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere Anette Jenssen Walland, Bekkefaret KFUK-KFUM-speider Hanne Galta, Stavanger 3 KFUK-KFUM-speidere Troms krets: Hanne-Karen Aslaksen, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Brita Odland Kvamme, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Anja Lindegård Aanstad, Elverhøy KFUK-KFUM-speidere Trøndelag krets: Kristin Hårsvær, Levanger KFUK-KFUM-speidere Solveig Cecilie Minsaas, Levanger KFUK-KFUM-speidere

4 Nye grupper: Voksen KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Oslo krets Sprangereid KFUK-KFUM-speidere, famspeiding, Agder krets Kjøllefjord KFUK-KFUM-speidere, stifinnere, Finnmark krets Nye enheter 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Agder krets Alta KFUK-KFUM-speidere, stifinnere, Finnmark krets Pr ble følgende grupper nedlagt: Konnerud KFUK-KFUM-speidere, Buskerud krets Karasjok KFUK-KFUM-speidere, Finnmark krets Haugesund 8 KFUK-KFUM-speidere, Haugaland krets Dokka KFUK-KFUM-speidere, Hedmark og Oppland krets 1. Vardeneset KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets Vardeneset I KFUK-KFUM-speidere, Rogaland krets 19 nye ledere godkjennes. Tre nye grupper godkjennes To nye enheter godkjennes. 103/07 Strategiplanen Saken ble utsatt til neste styremøte. 104/07 Bemanningsplan ved forbundskontoret Landsstyret drøftet ansattes oppgaver og den totale størrelsen på staben. I tillegg til saksframlegget hadde landsstyret også mottatt en uttalelse fra klubben ved forbundskontoret. 1. Landsstyret ber om at antall ansatte i årene 2008 og 2009 ligger mellom 10 og 11 fulle stillinger. 2. Landsstyret ber om at bemanningsplanen, utvalgsstrukturen for forbundet og tiltaksplanen for samkjøres i en sak som fremmes for styret senest utgangen av mars /07 Organisering av roverarbeidet i forbundet Landsstyret drøftet valgordning for rovernemnda og nemndas oppgaver og virksomhet. Landsstyret fikk utdelt lover for roverting og rovernemnda.

5 1. Landsstyret støtter den foreslåtte valgordningen for rovernemnda. 2. Landsstyrets signaler vedrørende rovernemndas oppgaver tas inn i saksframlegget til rovertinget i Videre organisering av rovernemnda følges opp av nemnda i samarbeid med generalsekretær. 106/07 Drøftinger mellom landsstyret og butikkstyret Det ble avholdt samtaler og drøftinger mellom landsstyret og butikkstyret lørdag 1. desember. Temaer som ble berørt, var: Produktutvikling, lønnsomhet, skattefritak, bruttofortjeneste på 60%, små speiderskjorter, forbundets arbeidsgiveransvar for de butikkansatte, produksjon av nye programbøker og andre effekter i den forbindelse, netthandel for utenlandske kunder, ny avtale mellom forbundet og butikken fra Fra butikkstyret møtte styreleder Kirsten Flåtsund Ravnemyr og Arnstein Lund. Det ble ikke gjort vedtak i saken. 107/07 Utvalgsstrukturen i forbundet Landsstyret hadde en grundig drøfting av behovet for utvalg i Norges KFUK- KFUM-speidere. Landsstyret har tidligere vedtatt å oppnevne et program- og Ledertreningsutvalg (sak 77/06) med eget mandat som skal overta for PL-lab. I saken lå et forslag til ny utvalgsstruktur, samt et forslag til mandat for et nytt strategiutvalg og et program- og ledertreningsutvalg. Landsstyret drøftet saken, og den fremmes til ny styrebehandling innen utgangen av mars /07 Tiltaksplanen med arrangementsplan for 2008 Den landstingsvedtatte tiltaksplanen for ble fremlagt med forslag til konkrete tiltak under det enkelte hovedpunkt. Planen inneholder forslag til frister for gjennomføring med ansvarlige. Planen har vært drøftet på kretsforum og i administrasjonen. 1. Landsstyret ber om at følgende seks punkter på tiltaksplanen for prioriteres: PL 1 Ta i bruk nytt program og nye kurs PL 6 Gi tilbud om ledersamtalen til alle medlemmer over 17 år IM 3 Bruke Speiderbladet og forbundets nettsider bevisst i profilering utad, og få medlemmene til å bruke nettsidene som foretrukket informasjonskanal og møteplass.

6 U 1 U 2 Fremme et aktivt og variert friluftsliv Styrke lederkompetansen hos unge kvinner og menn 2. Landsstyret ber administrasjonen jobbe videre med konkrete tiltak for å sikre gjennomslagskraft for tiltaksplanen på krets- og gruppenivå. 3. Landsstyret ber administrasjonen utarbeide en vurderingsplan med klare måloppnåelseskriterier. 109/07 Revidering av draktreglementet Landsstyret oppnevnte i septembermøtet en hurtigarbeidende komite som skulle utarbeide forslag til endringer i draktreglementet til dette styremøtet. Til møtet forelå forslag til endringer som en konsekvens av vedtak fattet på landsting om arbeidsgrener og nytt program. 1. Semestermerker og spesialistmerker: Når man begynner i ny enhet, tar man av merkene fra den forrige. Semestermerkene sys på høyre erme, 7 cm ned fra skuldersøm på store skjorter, og 3 cm ned fra skuldersøm på små skjorter. Spesialistmerkene sys på 3 og 3 i bredden på høyre erme. Den øverste kanten på spesialistmerkene skal være 3 cm under semestermerkene. Roverbuttons kan roverne plassere hvor de vil. Sys de på skjorta, skal de plasseres på høyre overarm som for andre arbeidsgrener. Roverekspertmerket er to syvoddede messingknapper som festes en på hver skulderklaff. 2. Kursmerker: Patruljeførerkursene en lommeknapp pr kurs Norsk Roland som i dag sys på høyre erme, inntil skuldersømmen Lederkursene ett med vekt på program og ett med vekt på ledelse en lommeknapp pr kurs Trenerkurset egen distinksjon (ikke knapp) Trekløver-Gilwell bruker de internasjonale symbolene (treperler og skjerf) Kun de to siste/høyeste kursknappene bæres på drakten. Speiderbutikken gis fullmakt til å utrede og avgjøre knappetyper for de ulike kursene, og det skal være tydelig forskjell på knappene. 3. Prosjekt- og arrangementsmerker: Prosjektmerker er merker som ikke er semestermerker, spesialistmerker eller kursmerker. Langvarige prosjekter (ett år) plasseres over høyre lomme. Kortvarige prosjekter (under ett år) sys på høyre lommeklaff.

7 Speidergrupper kan lage egne prosjektmerker. Alle arrangement kan ha eget merke. Disse merkene bæres det året aktiviteten er. 4.Verdensmerker: Alle verdensorganisasjonene skal synliggjøres på speidedrakten. Det skal være fire separate merker. Jenter og kvinner bærer WAGGGS og YWCA-merket. Gutter og menn bærer WOSM og YMCA-merket. Merkene bæres på venstre erme, midtstilt 7 cm ned fra skuldersømmen ved siden av hverandre. Merkene plasseres alfabetisk med WAGGGS til venstre og YWCA til høyre på ermet for jenter og kvinner, og tilsvarende for gutter og menn. 5. Rovere: En kort, burgunderfarget klaff, med et brodert navnefelt nederst med ROVER i stor skrift, og med forbundsmerket brodert i hvitt. Klaffen produseres som en hylse. 6. Speiderskjerf: Speideren får nytt skjerf ved overgang til ny enhet. Skjerfene skal være ensfarget med disse fargene: Oppdager gul med kant Stifinner rød med kant Vandrer blå med kant Rover - burgunder med kant Patruljefører og patruljeassistent - Grønn med kant Ledere og assistenter - Mørkeblå med kant Familiespeidere Lys grønn med kant Alle speidere, patruljeførere og ledere har kant i samme farge. Skjerfkanten skal ha små forbundslogoer trykket på. Fargen på skjerfkanten bestemmes av administrasjonen. I en overgangsfase kan eksisterende skjerf benyttes. Nye skjerf bør være klare til programlanseringen. 7. Hederstegn: Hederstegn mottatt av Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere før fusjonen, skal kunne bæres på drakten og sys på høyre lommestolpe. Det skal ikke veksles inn i nytt hederstegn. Nålen en får for særskilt fortjenestefull innsats er en sivilnål, og skal ikke benyttes på drakten. Arbeidsutvalget får det reviderte draktreglementet til gjennomsyn før det trykkes. Draktreglementet bør være klart til programlanseringen.

8 110/07 Landsleiroppnevninger Styret blir i denne saken bedt om å vedta to oppnevninger til leirkomiteen, gi fullmakt til å forhandle fram forslag til avtale om leirplass, og å angi det prosentvise overskuddet på landsleiren i Gisle Kolås oppnevnes som medlem av leirkomiteen for landsleir Katrine Apeland oppnevnes som anleggssjef for landsleir Landsstyret tar arbeidet med valg av leirplass til orientering. 3. Leirledelse og generalsekretær gis fullmakt til å forhandle fram forslag til avtale om leirplass. 4. Landsleir 2010 skal ha et overskudd på 20% av inntektene eksklusiv inntekter fra innsamling, gaver og offentlig støtte. Med i overskuddskravet regnes 5% generell sikkerhetsmargin. 111/07 Aksjonene våre ny giv Saken ble utsatt til neste møte. 112/07 Ledertreningen Landsstyret fikk utdelt et revidert saksframlegg under innledningen til saken etter en intern drøfting i administrasjonen. 1. Landsstyret godkjenner dokumentet Ledelse og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne med de endringer som fremkom under behandling av saken. 2. Landsstyret godkjenner dokumentet Ledertreningskurs i KFUK-KFUM-speiderne. 3. Landsstyret ber administrasjonen og PL-lab jobbe videre i henhold til den fremlagte framdriftplan for ferdigstillelse av kursene. 4. Landsstyret ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for ansvarsfordeling mellom krets og forbund om kursgjennomføring, og at det produseres en brosjyre som redegjør for vår ledertrening. 113/07 Språkpolitikk i KFUK-KFUM-speidarane Saken ble utsatt til neste møte. 114/07 Medlemsvekst Landsstyret drøftet arbeidet med medlemsvekst ut fra en grundig redegjørelse om mål og metode fra avdelingsleder for medlemsvekst. Landsstyret får ettersendt resultatrapportene fra medlemsvekstkonsulentene.

9 1. Landsstyret forplikter seg på å arbeide systematisk med medlemsvekst i samarbeid med administrasjonen og kretsene. 2. Landsstyret tar Plan for medlemsvekst til orientering. 115/07 Økte inntekter til forbundet Norges KFUK-KFUM-speidere har ikke tilstrekkelige inntekter for å holde et ønsket aktivitetsnivå. Kontingent, offentlig støtte og andre inntekter strekker ikke til. Økte inntekter er en nødvendighet, og har vært et satsningsområde i forbundet uten synlige resultater. Landsstyret drøftet mål, tiltak og framdrift for å skaffe forbundet økte inntekter gjennom sponsing og reklame. Landsstyret ber om at følgende blir vektlagt i videre arbeid med å skaffe organisasjonen økte inntekter: Bevisst forhold til det etiske: Alkohol, hvem vil vi støtte uten å svekke eget renomme, å finne rett person over tid er svært sentralt, utarbeide klare retningslinjer for sponsing som også kommuniseres klart til krets- og gruppeledd, forholdet til landsleir i 2010, annonser i bladene. 1. Landsstyret støtter en videre utredning om økte inntekter til forbundet. 2. Saken tas opp på nytt neste styremøte ut fra de signaler som fremkom under debatten. 3. Landsstyret bidrar med forslag til personer som kan sitte i en inntektskomite. 116/07 Regnskapsrapport pr 31.oktober 2007 Organisasjonen styrer mot et underskudd på rundt 1,5 millioner kroner i 2007 som er noe bedre enn revidert budsjett. Forbundet har mottatt kr ,- mer i momskompensasjon enn budsjettert. Endring av regnskapsprinsippet for føring av inntekter for speiderkalenderen, vil forbedre resultatet for 2007 ytterligere. Driftsregnskapet for Nordtangen viser et foreløpig underskudd på kr ,- før inntekter fra forbundsarrangement, avskrivninger og fakturering av forbundsansatte er ført. Balansen for Nordtangen viser kr ,- brukt på nytt atkomstanlegg. Støtte fra Jernbaneverket på kr ,- er mottatt. 1. Landsstyret tar regnskapsrapporten for Norges KFUK-KFUM-speidere og Nordtangen Speidersenter pr. 31.oktober 2007 til etterretning. 2. Kr ,- sendes kretsleddet i momskompensasjon, med et grunnbeløp deretter på kr ,- fordelt på medlemstall. 3. Speiderkalenderen 2008 regnskapsføres etter revisors anbefalte prinsipper, og kostnadsføres og inntektsføres i 2007.

10 117/07 Budsjett 2008 Landsstyret gikk gjennom forslaget til budsjett for 2008 post for post. Budsjettet viser et underskudd på kr ,- som er i tråd med landstingets vedtak. Under behandling av budsjettet økte underskuddet til kr ,-. 1. Forslaget til budsjett for 2008 sendes tilbake til administrasjonen og skal salderes med et underskudd på kr ,-. 2. Landsstyret vedtar budsjett for 2008 på neste styremøte. 118/07 Ansettelser av nye kretssekretærer i Oslo og Haugaland kretser Oslo og Haugaland ønsker å ansette kretssekretær i 20% stilling. I henhold til organisasjonsbestemmelsenes 8 er det landsstyret som ansetter kretssekretærer. 1. Eva Marit Skeie tilsettes som kretssekretær i Oslo krets i 20% stilling fra 1.oktober Else Tengesdal Valen tilsettes som kretssekretær i Haugaland krets i 20% stilling fra 1.januar /07 Oppnevning av delegasjoner til verdenskonferansene i WAGGGS og WOSM Norges KFUK-KFUM-speidere skal sende en delegat og en observatør til WAGGGS verdenskonferanse i Sør-Afrika juli 2008, og tre delegater til verdenskonferansen i WOSM, hvorav en mannlig ungdomsdelegat. 1. Landsstyret oppnevner landssjef og IC-WAGGGS som delegasjon til WAGGGS`verdenskonferanse i AU oppnevner, etter innstilling fra skygge-ic-wosm, en ansatt, en mannlig ungdomsdelegat og skygge-ic-wosm som delegasjon til WOSMs verdenskonferanse i Administrasjonen avklarer alle praktiske detaljer med aktuelle kandidater, og følger opp begge konferansene. 120/07 Valg av revisor På landsting 2007 fikk landsstyret fullmakt til å velge revisor for årene 2007 og FMØ Revisjon velges som forbundets revisor for Landsstyret velger revisor for 2008 innen utgangen av samme år.

11 121/07 Støtte til innføring av vaksine mot livmorhalskreft Under YWCAs verdensrådmøte i 2007 ble den norske delegasjonen gjort oppmerksom på et nytt skritt i kampen for kvinners helse, et virus som forårsaker livmorhalskreft. Landsstyret gir sin støtte til arbeidet med å tilby vaksine mot livmorhalskreft til alle kvinner, og ber KFUK-utvalget jobbe for at dette skjer både internasjonalt og nasjonalt. 122/07 Rapport frå speiderhåndbokkomiteen Saken ble utsatt til neste møte /POL

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer