Kretslederposten. - September 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretslederposten. - September 2008"

Transkript

1 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning. Vel gjennomført! Nå er en ny speiderhøst her og det er gledelig å se at så mange har kommet godt i gang med å bruke det nye programmet. I denne kretsposten kommer en del viktig informasjon i forbindelse med Kretsforum i oktober, en del om forberedelser til landsting i april 2009, samt relevante nyheter for kretsen. Vi vil også få minne om at kretsene må huske å sende inn kretsstyrereferater til forbundskontoret på samt til kretsens landsstyrerepresentant. Lykke til med et nytt semester. Vi ser fram til å se deg til en viktig samling med diskusjoner og fellesskap på Kretsforum oktober. Husk å melde dere på innen mandag 22. september. I denne kretslederposten er det følgende vedlegg: Fremtiden om strategiprosess og spørreundersøkelse høsten 2008 Skriv fra valgkomiteen. Valgkomiteen vil være tilstede på årets Kretsforum. Invitasjon til Kretsforum (er sendt ut tidligere..) I fyr og flamme-flyer, samling for ledere, trenere og rovere Svalbard-flyer, tur til Svalbard sommeren 2009 Arrangementsplan for høst 2008-sommer 2009 Vennlig speiderhilsen Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringsrådgiver Se for øvrig Gruppepost nr for annen nyttig informasjon fra forbundet.

2 Viktige høringssaker mot kretsforum og landsting På årets kretsforum som finner sted på Gran på Hadeland oktober, ønsker landsstyret å drøfte flere viktige saker med kretsene: A. Langtidsplanen Fremtiden: Denne saken blir viktig på landstinget april I prosessen fram mot landsting er det viktig at ledere på alle nivå i forbundet deltar i diskusjonene. Strategiprosessen har fått navnet Fremtiden. For å få gode diskusjoner på årets Kretsforum vil vi sende ut litt bakgrunnsinformasjon i begynnelsen av oktober, og noen spørsmål til diskusjon. Vi håper alle vil sette av litt tid på et kretsstyremøte og/eller en ledersamling i kretsen i ukene før Kretsforum for å involvere flere ledere i kretsen. På den måten kan deltakerne på Kretsforum legge fram synspunkter på vegne av kretsen. Innspillene fra Kretsforum blir sammenfattet og behandles deretter av landsstyret. De konklusjoner landsstyret trekker, sendes ut på en formell høring til kretsene senest i midten av januar, med høringsfrist til landstinget. Spørsmål om FREMTIDEN kan rettes til Se mer informasjon om spørreundersøkelsen i eget vedlegg. B. Speiderløftet for oppdagere/stifinnere: De som deltok på landstinget i 2007 vil huske at en sak delte landstinget i to: Behandling av grunnreglenes 6.2 om speiderløftet. Debatten gikk på om alle speidere skulle ha samme løfte, eller om oppdagerne og stifinnerne skal ha et løfte tilsvarende det meisene og ulvungene hadde før fusjonen. Resultatet ble et kompromiss der landstinget 2007 vedtok at oppdagerne fikk et løfte som lyder: I tro på Guds hjelp lover jeg: Å hjelpe andre og alltid gjøre mitt beste. Alle andre arbeidsgrener avlegger dette løftet: I tro på Guds hjelp lover jeg: Å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Landsstyret ønsker at denne saken debatteres i kretsene før landstinget 2009 ( april på Gardermoen), og har vedtatt at: 1. Landsstyret ber om at det forberedes en sak til landsting i 2009 om ordlyd, antall og aldersgrense på speiderløftene i Norges KFUK-KFUM-speidere. 2. Landsstyret ber om en religionspedagogisk uttalelse på hva aldersgruppen klasse forstår av våre gjeldende speiderløfter for oppdagere og øvrige medlemmer. Nå ønsker landsstyret en høring i kretsene om ordlyd og aldersgrense på speiderløftene før saksframlegget til landsting skrives. Aktuelle problemstillinger er: I en organisasjon med åpent medlemskap og et kristent lederskap: Går det an å si i tro på Guds hjelp uten å tro? Se 7 i grunnreglene. Hva betyr å tjene Gud? Hva er hensikten med et speiderløfte?

3 Hva forstår ulike aldersgrupper av speiderløftet? Bør oppdagerløftet også gjøres gjeldende for stifinnerne? Dersom kretsen har mulighet, vil det være fint om saken har vært drøftet i kretsstyret eller på ledersamling før kretsforum, men det er ikke nødvendig. Spørsmål om denne saken kan rettes til: C. Kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte Landstinget i 2007 vedtok også en annen viktig sak for forbundet: At det skal utarbeides kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Landsstyret har jobbet mye med denne saken, og vedtok i juni 2008: 1. Innholdet i opplæringsplanen sendes på høring til kretsene høsten Landsstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til framdriftplan og budsjett for tiltaket høsten Landsstyret ønsker en reell drøfting med kretsene om denne saken på årets Kretsforum. Bakgrunnen for saken er altså vedtaket på landstinget 2007, og landsstyrets ønske om å sikre et minstekrav av kvalifikasjoner på ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Da landsstyret behandlet saken sist i juni 2008, lå følgende premisser til grunn: 1. Alderskrav: 18 år for enhetsleder i gruppe 15 år for alle andre. 2. Ledergodkjenning: Alle ledere og tillitsvalgte unntatt ordinære medlemmer av gruppestyret, kretsstyret og rovernemnda (se ny 10.3 i grunnreglene) skal ha undertegnet ledererklæringen. Ledergodkjenning kan gis fra 15 år, ledersamtalen blir normalt tilbudt når lederen/tillitsvalgte er 17 år. Ingen leder og tillitsvalgt med krav om ledergodkjenning godkjennes før ledersamtale er gjennomført. Dette må føre til at ledersamtalen tilbys fra 15 år. Alle kursledere i Norges KFUK-KFUM-speidere skal ha underskrevet ledererklæringen. 3. Politiattest for alle ledere, tillitsvalgte og assistenter: Landsstyret har godkjent innføring av politiattest, men avventer innføringen i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Frivillighet Norge og Norges speiderforbund.

4 4. Innhold i opplæringsplan for ledere og tillitsvalgte i Norges KFUK-KFUM-speidere: Ledere Tillitsvalgte Styreverv Sikkerhetskurs nett Sikkerhetskurs nett LS: Tilpasset opplæring Nemnda: Tilpasset oppl. Programkurs nett Programkurs nett Ideologikurs nett Ideologikurs nett Ideologikurs - nett Sentrale dokumenter Sentrale dokumenter Sentrale dokumenter Landsstyret ønsker en reell drøfting om innføring og innholdet i hvilke krav vi skal stille til våre fremtidige ledere og tillitsvalgte i organisasjonen. Aktuelle problemstillinger er: Hvordan skal vi selge dette til våre ledere og tillitsvalgte? Hvilke ord skal brukes? (Introduksjon? Veiledning?) Hvordan skal ledere og tillitsvalgte motiveres? Hvordan unngå å miste ledere og tillitsvalgte ved innføringen? Hva mener kretsen om de kravene som står over, og hvordan skal de kommuniseres? Obligatorisk eller frivillig? Hva mener kretsen om innhold og metode i punkt 4 (ordet opplæringsplan skal byttes ut ) Er nettkurs det beste og mest realistiske å få til? Spørsmål i denne saken rettes til: Som du skjønner, blir det viktig å delta på årets kretsforum! Jeg regner med at du og din visekretsleder og roverkontakt allerede er påmeldt! Hvis ikke, meld på i dag, eller senest innen 22. september til: Hvor finner jeg oppdaterte grunnregler, organisasjonsbestemmelser og landsstyreprotokollene? På landstinget i 2007 ble det vedtatt enkelte endringer i grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Disse ble dermed oppdatert, sendt ut og publisert på forbundets nettsider. Du finner dem på under Speidere og Last ned i menyen. Protokoller fra landsstyremøtene blir også lagt ut fortløpende så fort de er godkjent. Disse ligger på under leder, ressursbanken, arkiv, diverse dokumenter. Dersom du synes det er vanskelig å finne frem til, kan du bruke søkefunksjonen øverst til høyre på siden.

5 Utfordring for alle: Synkende medlemstall Norges KFUK-KFUM-speideres offisielle medlemstall pr. 15. november 2007 er , en nedgang på rundt 850 fra året før. Det er en felles utfordring for HELE organisasjonen! Vi vet nå at den mest effektive form for medlemsvekst er kvalifiserte og motiverte ledere som driver godt speiderarbeid i det daglige, og som ønsker å bli flere! I tillegg må det kontinuerlig startes nye grupper fordi vi vet at det dessverre legges ned grupper fra tid til annen. Å drive med nødhjelp til svake og døende grupper er ofte spill av ressurser. Medlemsvekst MÅ bli/være en kontinuerlig sak på kretsstyrets møter, og i kretsens grupper. Blir medlemsvekst noe kun forbundets tre medlemsvekstkonsulenter skal bedrive, vil vi aldri lykkes med dette. Oppfordringen er herved gitt klart og tydelig. Takk! Når ansatte besøker kretsene Vi vil gjerne komme ut i kretsene ved ledersamlinger og kurs for ledere. Forbundets økonomiske situasjon krever nå en sterk styring av budsjettet. Det innebærer bl.a. at når kretsen selv ønsker besøk fra forbundskontoret, blir økonomien slik heretter: Forbundet dekker lønn. Kretsen dekker opphold og reise, og faktureres for dette i etterkant. Kretser som kan godtgjøre en anstrengt økonomi, og som ønsker besøk, kan unntas fra denne hovedregelen. Dersom det er forbundet som tar initiativ til reisen, vil forbundet dekke alle kostnader. Håper på forståelse for denne lille innstrammingen. For virksomhetssamtalene gjelder fortsatt den foreslåtte delingen Profilering av kretsens arrangementer Er kretsens arrangement åpent for speidere fra andre regioner? Vil dere i så fall ha den med på den nasjonale listen over speiderarrangementer på speiderprogram.no? Da må dere i så fall sende følgende informasjon til Navn på arrangement: Tidspunkt: Sted: Arrangør: Kontaktperson: Påmeldingsfrist: Beskrivelse: Legg gjerne også ved et bilde.

6 E-poster fra forbundet nytt spamfilter! Vi har i en periode slitt med mye søppel-epost sendt til forbundets e-postadresser. Det har medført at enkelte kretsledere har vegret seg for å lese e-poster som er sendt til Det er veldig synd, i og med at det også kommer mye viktig informasjon til kretsenes e-postadresser: For eksempel melding om nye medlemmer og ledere, kretslederpost, invitasjoner og annen viktig informasjon fra forbundet eller andre. Nå har vi imidlertid fått nytt spam-filter på e-postserveren. Vi ber derfor innstendig om at de som har sluttet å bruke krets-eposten, begynner å lese den igjen. Fordelen med bruk av krets-epostadressene er at de ikke forandrer seg etter hvem som er kretsleder, og at flere kan ha tilgang til e-postboksen. Denne kretslederposten (nr ) er også sendt direkte til kretslederes private e-post, men fra nå vil all informasjon til kretsen gå via kretsepostadressen. Har du problemer med å komme inn på krets-eposten? Ta kontakt med Are på eller Arrangementer I fyr og flamme november får du sjansen til å hente inspirasjon og få faglig påfyll. Det blir samling på Nordtangen for ledere, trenere og rovere. Du kan delta på økter med tema innenfor samfunnsengasjement, organisasjon og programaktiviteter. Oversikt over øktene finn du i vedlegget: I fyr og flamme. Samlingen holdes samtidig som Lederkurs ledelse, så denne helgen er mange samlet på samme sted. Det er meningen at samlingen skal kunne brukes til å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Bli med til Nordtangen, opplev at det gløder i speidernorge og kom i fyr og flamme sammen med andre trenere, ledere og rovere. Svalbardleir 2009 Neste sommer blir det arrangert tur til Svalbard for rovere og ledere over 18 år. Les mer om denne eventyrlige muligheten i vedlagte flyer. Ny arrangementsplan Arrangementsplan for høst 2008-sommer 2009 er vedlagt, og var også stiftet inn i midten av Lederforum. Bruk den i planleggingen av kretsens arrangementer. Ta kontakt med forbundskontoret om du trenger flere arrangementskataloger eller arrangementsplaner. Sjekk også kalenderen på speiderprogram.no og under arrangementer.

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

Kretslederposten. - Februar 2007

Kretslederposten. - Februar 2007 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LANDSTING 8.-10. april kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 1-2011 9. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 6 7 10 10 12 Ny inspirasjon Leder Gode ledere skaper gode ledere LEDERE og VEKST er hovedsatsninger

Detaljer

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling

Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Landstingssak: Endring av organisasjonsbestemmelsene 9.2.1 aldersinndeling Viser til Mandatet for evaluering og fornyelse av speiderprogrammet, pkt 6 der det står i tredje avsnitt: Eventuelle forslag til

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1 Retur: Romerike KFUK-KFUM-speidere Pb. 320 2001 LILLESTRØM B Nr. 1 årgang 1 2006 Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo 22 37 84 80 Side: 20 Side: 1 Våg å være den du i Kristus er Våg å være den du i Kristus

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Centenary Celebration Day

Centenary Celebration Day Centenary Celebration Day stemmer voices Share del stories historier 100 years of changing lives 1 Velkommen Velkommen til det tredje og siste aktivitetsheftet i forbindelse med 100-årsjubileet for speiderarbeidet.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer