Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013"

Transkript

1 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo ANDRE Landssjef og Møteleder Viselandssjef Generalsekretær og Møtesekretær Rovernemnda PROGRAM Åpning og formelle ting sbehandling og vedtak Orienteringssaker SAKER 2013/28 - Godtgjørelse tillitsvalgte våren /29 - Eksklusjon: Veiledning 2013/30 - Eksklusjon (unntatt offentlighet) 2013/31 - Landsting: Justering av saksforslag 2013/32 - Landsting: Komplettering av saksforslag 2013/33 - Landsting: Kontrollkomiteens beretning 2013/34 - Eventuelt og orientering 2013/35 - Valgkomite KOMMENTAR Dette var siste møte og protokoll i dette landsstyre. MB/

2 2013/28 GENERELT Godtgjørelse tillitsvalgte våren 2013 Basert på vedtak 2012/38 skal godtgjørelse vedtas. Landssjef Etter fremvisning av reell tapt arbeidsfortjeneste er stillingsprosent vurdert til 10 % i periode januar-april. Landssjef har lagt frem dokument fra arbeidsgiver som viser på redusert stilling. Landssjef avslutter sitt verv i april og går opp i full stilling i mai. Landssjef har rapportert 8,5 arbeidsdager i perioden. Perioden er 85 dager. Dette gir en stillingsprosent på 10%. Dette er tredje gangen slik vedtak gjøres. Viselandssjef Det vil ikke bli utbetalt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste denne periode. Landsleirsjef Det vil ikke bli utbetalt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste denne periode. Vedta Landssjef stillingsprosent i perioden til 10 %. Honorarutbetaling godkjennes. Observere: Landssjef og Viselandssjef har ikke stemmerett i denne sak. 10% stillingsprosent vedtas. Utbetaling godkjennes

3 2013/29 GENERELT Eksklusjon: Veiledning I saksfremlegg Landsting 2011 blev det sagt at "Landsstyret ser at styret ved dette forslaget får stor makt, og ser behovet for å utarbeide retningslinjer for hvordan en eventuell ny 7.2 skal praktiseres". Landsstyret har lagt oppgaven med å ferdigstille disse retningslinjer til Beredskapsgruppen. De viktige prinsippene er klare men dokumentet er ikke endelig ferdig. Det er beklagelig at retningslinjene ikke er fullført men de må gjennomarbeides i det tempo beredskapsgruppen trenger. Likevel går det å bruke prinsippene i eksklusjonssaker. Informasjon om Veiledning eksklusjon tatt til orientering. Informasjon tatt til orientering, Atle Aas

4 2013/31 GENERELT Landsting: Justering av forslag Kontrollkomiteen er også vårt lovutvalg. De har skriftlig fremmet sine synspunkter på noen av de saksforslag som vil bli lagt frem på landsting. SAK 2013/ Hederstegn For å gjøre forslaget tydeligere kan teksten i 15.5 kompletteres med "kriterier" slik at det blir: "Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer om kriterier, merke og utdelingsprosedyrer." SAK 2013/ Speiderdrakt og banner - andre avsnitt. I stedet for å vise til våre regler for uttalelser kan vi skrive "Landsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for uttalelser." Hver enkelte forslag blev diskutert. Generalsekretær endrer sin anbefaling til å endre følge kontrollkomiteens anbefaling. 2013/ Landsstyret trekker opprinnelig forslag og legger frem nytt forslag basert på Kontrollkomiteens anbefaling. 2013/11.2b legges frem. 2013/ Landsstyret trekker opprinnelig forslag og legger frem nytt forslag basert på Kontrollkomiteens anbefaling. 2013/11.3b legges frem. SAK 2013/ Speiderdrakt og banner - siste avsnitt For å gjøre det tydeligere hvilke deler i organisasjonen det dreier seg om kan vi foreslå: "Gruppestyre, kretsstyre, rovernemnd eller landsstyre kan vedta bestemmelser om banner og annen symbolbruk". Vurdere disse forslag og velg hva som skal bestå og hva som skal endres. sbehandler anbefaler forslag relatert til Hederstegn men ikke de andre. Landsstyre vedtok endring

5 2013/32 GENERELT Landsting: Komplettering til forslag Kontrollkomiteen er også vårt lovutvalg. De har skriftlig fremmet sine synspunkter på noen av de saksforslag som vil bli lagt frem på landsting. Hvis andre gangs vedtak 8.1 Demokratisk struktur - Ung innflytelse (sak 2013/10.1) blir vedtatt får det følgende konsekvenser i organisasjonsbestemmelsene: Forslag blev diskutert. Landsstyret ønsker ikke å vente to år på vedtak av noe som burde blitt oppdaget tidligere. Landsstyret ønsker legge frem dette som en ny sak 2013/11.4 og vedta denne endring direkte etter sak 2013/ første avsnitt "som er fylt 15 år" må slettes første avsnitt "som er fylt 15 år" må slettes siste avsnitt "over 15 år" må slettes siste avsnitt "som har fylt 15 år" må slettes Dessverre ble det ikke identifisert i originaldokumentene i 2011, og heller ikke Grunnregler overstyrer organisasjonsbestemmelsene men det er like godt å få denne sak ferdig på dette Landsting. Legg frem disse kompletteringer til 2013/10.1 på Landsting Landsstyre vedtar kompletterende sak 2013/

6 2013/33 GENERELT (OBLIGATORISK) Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteen har i sin beretning løft frem følgende: "Kontrollkomiteen har fått den informasjon frå administrasjonen som har vore naudsynleg for å gjera arbeidet. Kontrollkomiteen har gjennomgåande inntrykk av at landsstyret og administrasjon har arbeidd grundig og målmedvite for å etterleva vedtak og intensjon frå Landstinget." Landsstyret takker for denne beretning på Landsting. Som direkte respons på kontrollkomiteens kommentar om lovsaker legger Landsstyret frem justerte forslag på 2013/11.2 og 2013/11.3. Landsstyret legger også frem ny sak 2013/11.4. (Se 2013/32 og 33 i denne protokoll) "Komiteen opplever at lovframlegga til dette Landsting, til liks med førre landsting, kunne vore betre gjennomarbeidd. Kanskje skulle fleire av framlegga hatt ein høyringsprosess i kretsstyra og eventuelle fagutval eller med jurist på førehand." "I og med at strategien til Forbundet på siste landsting kun var drøftingsak, har komiteen ikkje som tidlegare kunne gjera ei vurdering av Landsstyret sitt arbeid i forhold til vedtak i Landsting. Komiteen vil likevel gje uttrykk for at landsstyret har arbeidd i tråd med det komiteen opplever som Landstinget sine intensjonar." "Kontrollkomiteen sin konklusjon er at landsstyret og administrasjonen, toårsperioden sett under eit, har utført arbeidet sitt i tråd med intensjonane og vedtaka til Landstinget." Beretning tatt til orientering. Beretning og rapport i perioden Atle Aas Beretning tatt til orientering.

7 2013/34 GENERELT (OBLIGATORISK) Eventuelt og orienteringer Romerike vedtak Kretsen har på ekstraordinært årsmøte torsdag 4. april vedtatt supplerende bestemmelser for Romerike krets. Etter Organisasjonsbestemmelsene (sist vedtatt 19. april 2009) skal Landsstyret godkjenne kretsens vedtekter før de kan tre i kraft. I forhold til Speidernes Hus har KFUK-KFUM-speiderne ikke lenger noe engasjement i Speidernes Hus i Molde. Landsstyret ønsker derfor å tydeliggjøre at KFUK-KFUM-speiderne ikke på noen måte er ansvarlig for dette lån. KFUK-KFUM-speiderne ber også Speidernes Hus vurdere hvilken rolle KFUK-KFUM-speiderne har og skal ha i denne stiftelse. Speidernes hus i Molde NSF og St Georgs gildene har et speiderhus i Molde. Opprinnelig var også vi engasjert i dette. Det er fortsatt sånn at o deres grunnregler må vi som organisasjon vedta noen ting. Denne gang dreier det seg om å godkjenne at organisasjonen tar et lån. Supplerende bestemmelser for Romerike godkjennes Speidernes hus i Molde får godkjenning av KFUK-KFUM-speiderne Romerike: Supplerende vedtekter godkjennes. Speidernes hus: Lån godkjennes

8 2013/35 GENERELT (OBLIGATORISK) Valgkomite Landstingssak 13.7 Leder og tre medlemmer til valgkomiteen Etter organisasjonsbestemmelsene skal landsting etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer til valgkomiteen. Kandidater: Leder: Anne Valen Medlemmer: Kari Motland Arne Dahler Magnus Rynning Nielsen DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Relasjon til strategiplan Frivillige timer Kostnader Finansieringsmodell Andre detaljer Samarbeid Relasjon til andre mål/forpliktelser Ansatte timer Inntekter Landsstyret innstiller: Leder: Anne Valen Medlemmer: Kari Motland, Arne Dahler, Magnus Rynning Nielsen Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Landsstyret innstiller: Leder: Anne Valen Medlemmer: Kari Motland, Arne Dahler, Magnus Rynning Nielsen Atle Aas KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011

Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011 Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Gunvor Meling Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Anne-Line Evenstad

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 Protokoll fra landsstyremøtet 6.-8. september 2013 DELTAKERE Anders Østeby Gunvor Meling Henrik Vagle Dalsgaard Hilde Opsal Steinar Stornes Øyvind Øygaarden (f.o.m lørdag) Annlaug Halvorsen Engmark Ingeborg

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer