Protokoll fra Landsting april 2005 Sørmarka Oslo krets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets"

Transkript

1 Protokoll fra Landsting april 2005 Sørmarka Oslo krets 1

2 Møtet behandlet følgende saker: 1 Konstituering av landstinget 2 Landsstyrets årsmelding a Årsmelding b Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere i c Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere i Årsregnskap 3a Årsregnskap b Årsregnskap Kontrollkomiteens beretning 5 Grunnfondets generalforsamling 5a Årsberetning b Årsregnskap c Valg av revisor 6 Inger Johanne Amelns legat 6a Årsberetning og regnskap b Årsberetning og regnskap Toårsplan Budsjett 2006 og Langtidsbudsjett Innkomne saker 10a Fra Rogaland krets: Endring av Grunnreglene b Fra landsstyret: Endringer i Org.best c Fra landsstyret: Endringer i Org.best d Fra landsstyret: Bestemmelser om RR-ting og Patruljeførerting 10e Fra landsstyret: Innføring av solidaritetstier 10f Fra landsstyret: Fastsettelse av forbundskontingent 11 Valg 11a landssjef 11b viselandssjef 11c seks landsstyremedlemmer 11d to varamedlemmer til landsstyret 11e kontrollkomite 11f fire til Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 11g valgkomite 11h Revisor 12 Orienteringssaker ÅPNING Oslo krets v/kretsleder og lokalkomite ønsket velkommen og viste glimt fra kretsens arbeid. 2

3 Landssjef Tor Marius Dahl ønsket delegater, deltakere på Patruljeførertinget og gjester velkommen. 1 KONSTITUERING Saksordførere: Landssjef Tor Marius Dahl og viselandssjef Ane Nesje Grimsmo. 1.1 Opprop Generalsekretæren foretok opprop. Antall stemmeberettigede: Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt ut 6. januar Sakspapirer ble sendt ut 23. februar Valg av dirigentskap Innkallingen godkjennes. Innkallingen godkjennes. Eigil Morvik og Kari-beth Fagernæs velges til dirigenter for landstinget. Dirigentene gis tale- og forslagsrett. Eigil Morvik og Kari-beth Fagernæs velges til dirigenter for landstinget. Dirigentene gis tale- og forslagsrett. 1.4 Godkjenning av forretningsorden Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. Forslag fra Øyvind Valen: Øyvind Valen, Haugaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Punkt 8 i forretningsorden endres til: Frist for innlevering av benkeforslag til valgene er lørdag ved forhandlingsslutt, så sant ikke landstinget underveis vedtar annen frist. Dirigentskapet opplyste om at valget var planlagt gjennomført på lørdag ettermiddag og at frist for benkeforslag derfor var satt til kl Øyvind Valen trakk deretter sitt forslag. 1.5 Valg av tellekorps Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. Kirsten F. Ravnemyr, Runar Jacobsen, Helen Sola Norland, Bjørg Blindheim, Kari Motland og Anne- Lise Nilsen velges til tellekorps. Kirsten F. Ravnemyr, Runar Jacobsen, Helen Sola Norland, Bjørg Blindheim, Kari Motland og Anne-Lise Nilsen velges til tellekorps. 3

4 1.6 Valg av protokollkomite 1.7 Valg av redaksjonskomite Anne Marit Tiller, Arne Dahler og Anne Berit Selle velges til protokollkomite. Anne Marit Tiller, Arne Dahler og Anne Berit Selle velges til protokollkomite. Judit Vikingstad, Øyvind Apeland, Marianne Hov og Alf Egil Aaberge velges til redaksjonskomite. Judit Vikingstad, Øyvind Apeland, Marianne Hov og Alf Egil Aaberge velges til redaksjonskomite. 2 LANDSSTYRETS ÅRSMELDING A ÅRSMELDING Landssjef Tor Marius Dahl Årsmelding for perioden godkjennes. Protokolltilførsel: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Torhild Fikseaunet, Trøndelag krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Vi ønsker at årsmeldingen synliggjør hva som er gjennomført av Toårsplanen/Tiltaksplanen, eventuelt som et vedlegg. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Protokolltilførsel: Avsnitt ØKONOMI, siste setning: 1. avsnitt presiseres og endres til: Det er også vedtatt at kurs og leirer i regi av forbundet, med unntak av landsleir, ikke skal gi overskudd Forslagstiller: Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Årsmelding for perioden godkjennes. 2B ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN I NORGES KFUK-SPEIDERE I 2003 Landsstyremedlem Bente Elton Jakobsen 4

5 Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere til orientering Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere til orientering. 2C ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN I NORGES KFUM-SPEIDERE I 2003 Landssjef Tor Marius Dahl Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere til orientering Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere til orientering. 3A ÅRSREGNSKAP 2003 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo Årsregnskap for 2003 godkjennes. Ingen Årsregnskap for 2003 godkjennes. 3B ÅRSREGNSKAP 2004 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo Årsregnskap 2004 godkjennes. Ingen Årsregnskap 2004 godkjennes. 4 KONTROLLKOMITEENS BERETNING Kontrollkomitens leder hadde meldt forfall til landstinget og kontrollkomiteens beretning ble lagt fram av dirigentskapet. 5

6 Kontrollkomiteen innstiller: Kontrollkomiteens beretning for 2004 tas til etterretning. Kontrollkomiteens beretning for 2004 tas til etterretning. 5 GRUNNFONDETS GENERALFORSAMLING Landsstyremedlem Kjell Einar Bergsager Grunnfondets årsberetning for godkjennes. Grunnfondets regnskap for godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2005 og Ingen Grunnfondets årsberetning for godkjennes. Grunnfondets regnskap for godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2005 og INGER JOHANNE AMELNS LEGAT 6a Årsberetning og regnskap for b Årsberetning og regnskap for 2004 Landsstyremedlem Mette Karlsrud Larsen Årsberetning og regnskap for Inger Johanne Amelns legat for 2003 og for 2004 godkjennes. Ingen Årsberetning og regnskap for Inger Johanne Amelns legat for 2003 og for 2004 godkjennes. 6

7 7 TOÅRSPLAN Protokolltilførsel: Landsstyremedlem Jo Edvardsen Toårsplan for vedtas Judit Vikingstad, Haugaland krets Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins Gustav Danielsen, Trøndelag krets Håkon Selnes, Oslo krets Jo Edvardsen, landsstyret Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets Gisle Kolås, RR-nemda Sigrid Fangel, Haugaland krets Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Brit-Jorunn Tonhaugen, Romerike krets Tor Marius Dahl, landsstyret Anders Østebø, Asker og Bærum krets Vi ønsker en mer konkret og spesifikk Toårsplan ved neste landsting. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets. Vedtatt mot 36 stemmer Forslag 1: Nytt kulepunkt (tillegg) under hovedpunkt 2: Bevisstgjøre om KFUK-KFUM-speidingens unike mulighet til å gi vanskeligstilte barn livsmot og opplevelser av mestring. Dette må synliggjøres i program og ledertrening. Forslagstiller: Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins. Forslag 2: Punkt 6: Samarbeid med menigheten om utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt for å bidra til rekruttering til det lokale speiderarbeidet. Forslagsstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Forslaget ble trukket. Forslag 3: Punkt 6: Hjelpe menigheter med utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt, i nært samarbeid med de lokale speidergruppene. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets 7

8 Forslag 4: Punkt 1,1: Gi hjelp til forkynnelse og formidling av kristen tro, blant annet ved å gjennomføre kurs i forkynnelse. Forslagstiller: Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets For: 65 Forslaget ble vedtatt Toårsplan for vedtas med de vedtatte endringer. Enstemmig 8 BUDSJETT FOR 2006 OG 2007 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo På grunn av vedtak i Sak 10f der det ble vedtatt en forbundskontingent på kr 280,-, inkludert en solidaritetstier, la landsstyret fram et forslag til budsjett der konsekvensene av dette vedtaket var innarbeidet. Budsjett for 2006 og 2007 godkjennes med de endringer som ble lagt fram av landsstyret i møtet. Ingen Budsjett for 2006 og 2007 godkjennes med de endringer som ble vedtatt i møtet. 9 FORBUNDETS LANGTIDSBUDSJETT Oversendelsesforslag: Landssjef Tor Marius Dahl Langtidsbudsjett for tas til etterretning. Gustav Danielsen, Trøndelag krets Landsstyret bes om å ta hensyn til kontingentvedtaket i 2005 i sitt videre arbeid med langtidsbudsjettet for ikke å redusere kapitalen mer en forutsatt i landsstyrets forslag til Landsting Forslagsstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets. Oversendelsesforslaget ble nedstemt med overveldende flertall. 8

9 Langtidsbudsjett for tas til etterretning. 10 INNKOMNE SAKER 10a ENDRINGER I GRUNNREGLENE 8.2 Rogaland krets foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Dagens representasjonsregler endres til: Forslag I: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte - kretser med inntil 1800 medlemmer, 6 valgte - kretser med inntil 2100 medlemmer, 7 valgte - kretser med inntil 2400 medlemmer, 8 valgte - kretser med inntil 2700 medlemmer, 9 valgte - kretser med inntil 3000 medlemmer, 10 valgte - kretser med over 3000 medlemmer, 11 valgte Forslag II: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte - kretser med inntil 2000 medlemmer, 6 valgte Kretser med over medlemmer, 1 valgt representant for hver 500 Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt, endres til: 9

10 Kretstingene velger kretsenes, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer. Forslag 1: Marianne Hov, Rogaland krets Lars Halvor Stokstad, Romerike krets Trygve Michaelsen, Rogaland krets Knut-Gunnar Lønsetteig, Helgeland krets Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins Gøril Huse, landsstyret Anne-Marit Tiller, Oslo krets Øivind Valen, Haugaland krets Georg Kalland, RR-tinget Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Landsstyrets innstilling, men i tillegg: Det innføres et tak på kretsleder + 8. Forslagstiller: Romerike krets Forslag 2: Forslaget falt. Rogaland krets trekker sitt forslag 1 til fordel for følgende forslag: Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt endres til: Landsstyrets innstilling hvor 500 medlemmer i siste setning endres til 300 medlemmer. Forslagstiller: Rogaland krets Avstemming for Rogaland krets sitt forslag på 300: For: 38 Mot: 44 Avholdne: 0 Forslaget falt Avstemming for landsstyret sitt forslag på 500: For: 79 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt 10

11 til: Vedtak Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt, endres Kretstingene velger kretsenes, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer.. Grunnregelendringer må vedtas på to på hverandre følgende landsting. 10b ENDRING I ORGANISASJONSBESTEMMELSENE OG Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Endring i Møte, tale, forslags og stemmerett (Organisasjonsbestemmelsene) Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes. Kretsting består av for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - gruppeledere - valgte fra gruppene - kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer - 2 RR-, valgt av kretsens RR-ting - 2 patruljefører, valgt av kretsens patruljeførerting Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - ansatte i kretsen - ledere i faste komiteer Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører Kretsting behandler 11

12 Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - årsmelding og revidert regnskap - fastsetting av kretskontingent - arbeidsplan og budsjett for kommende år - valg av kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer og ev varamedlemmer - valg av til landsting - valg av valgkomité - valg av revisor. Revisor skal være myndig - endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting - innsendte saker Andre bestemmelser som kretsting (ny nummerering) Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Landsstyrets innstilling: Forslag: Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, Kretsting behandler og Andre bestemmelser om kretsting, vedtas. Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører Avstemning: For: 57 Mot: 22 Avholdne: 3 Vedtak Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, Kretsting behandler og Andre bestemmelser om kretsting, vedtas. 10c ENDRINGER I ORGANISASJONSBESTEMMELSENE 2.2 Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Organisasjonsbestemmelsene 2.2 Kretsstyret Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av 1. kretsleder 2. visekretsleder 3. 2 eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget 12

13 Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 21 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens RRnemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens RR-nemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende RR-nemnd i kretsen, møter kretsens RRkontakt. Forslag: Vedtak Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene 2.2 vedtas. Marianne Hov, Rogaland krets Thomas Alstad, Trøndelag krets Halvparten av styret er på valg hvert år, fra Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene 2.2 vedtas, med endringer. 10d BESTEMMELSER OM RR-TING OG PATRULJEFØRERTING Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Ny 7 i Organisasjonsbestemmelsene RR-ting og Patruljeførerting RR-tinget avholdes årlig. RR-tinget velger en RRnemnd og vedtar instruks for denne. RR-tinget velger 3 til landsting det året dette avholdes. Retningslinjer for RR-tinget vedtas av landsstyret etter innstilling fra RR-tinget. Patruljeførerting avholdes det året det er landsting. Patruljeførertinget består av 2 fra hver krets. Patruljeførertinget velger 4 til landsting. Landsstyret vedtar retningslinjer for Patruljeførertinget etter uttalelse fra Patruljeførertinget selv. Landsstyret foreslår: Følgende bestemmelse tas ut av Grunnreglene 8.2: Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret. 13

14 Landstinget vedtar det framlagte forslaget til ny 7 i Organisasjonsbestemmelsene. Nåværende 7 13 endrer nummerering. Landstinget vedtar at setningen: Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret tas ut av 8.2 i Grunnreglene. Vedtak Ingen Landstinget vedtar at setningen: Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret tas ut av 8.2 i Grunnreglene.. 10e INNFØRING AV SOLIDARITETSTIER Grunnregelendringen må vedtas på to på hverandre følgende landsting. Følgende hadde ordet Forslag 1: Landsstyremedlem Gøril Huse Det innføres en ordning med Solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. Øyvind Apeland, Haugaland krets Ivar Lande, PF-tinget Tove Iren Lea, Rogaland krets Sigrid Fangel, Haugaland krets Thorbjørn Geirbo, Oslo krets Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Georg Kalland, RR-nemda Håkon Selnes, Oslo krets Kari Vatne, Sunnmøre krins Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets Øyvind Valen, Haugaland krets Vigleik Aas, landsstyret Silje Holte, Buskerud krets Lars Halvor Stokstad, Romerike krets Et beløp tilsvarende kr 10,- pr medlem over 14 år overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. Forslagsstiller: Sigrid Fangel, Haugaland krets For: 13 Mot: 63 Avholdne: 1 14

15 Forslaget falt. Forslag 2: Det innføres en ordning med solidaritetstier fra Medlemmene velger selv om de vil betale solidaritetstiere, og kan velge mellom forskjellig beløp, for eksempel 10 kr, 20 kr eller 30 kr. Solidaritetstiere innbetales sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeid. Forslagstiller: Patruljeførertinget v/iver Lande For: 23 Mot: 56 Avholdne: 0 Forslaget falt. Forslag 3: Landsstyret gis fullmakt til å utrede måter frivillig solidaritetstier kan gjennomføres på. For: 12 Mot: 60 Avholdne: 4 Forslaget falt. Forslagsstiller. Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Forslag 4: Det innføres en ordning med solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem som en øremerket sum inkludert i forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til et prosjekt innen KFUK-KFUM Globals arbeid. Prosjektet velges av landsstyret. For: 12 Mot: 57 Avholdne: 8 Forslaget falt. Landstinget understreker viktigheten av at solidaritetstieren, og prosjektet den gis til, profileres i bladene, og at gruppene bes om å spesifisere tieren på kontingentgiroen. Forslagsstiller: Maja Leonora Skålvold, Nordre Nordland krets Vedtak Det innføres en ordning med Solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK- KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. 15

16 For: 44 Mot: 28 Avholdne: 6 Forslaget ble vedtatt 10f FASTSETTELSE AV FORBUNDSKONTINGENT Landsstyrets saksordfører Landsstyremedlem Gøril Huse * Alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere betaler forbundskontingent * Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr april hvert år, og en eventuell økning avrundes oppover til nærmeste femkrone. Forbundskontingenten reduseres ikke som følge av eventuell nedgang i konsumprisindeksen. * Forbundskontingenten fastsettes til kr 300,- pr medlem for året 2006 * Landsstyret fastsetter nærmere regler for innbetaling, familiemoderasjon mm. * Solidaritetstier (kr 10.-) er inkludert i den ordinære forbundskontingenten. Georg Kalland, RR-nemda Vigleik Aas, landsstyret Øyvind Valen, Haugaland krets Bjarte Maroni, Oslo krets Silje Bringedal, Haugaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Marit Lønsetteig, Helgeland krets Forslag 1: Forbundskontingenten for 2006 settes til kr 280,- (Inn som nytt kulepunkt 3 i styrets forslag) Forslagsstiller: Vigleik Aas, landsstyrets mindretall For Vigleik Aas sitt forslag: 41 For landsstyrets forslag: 34 Avholdne: 3 Forslag 2: Kontingent for 2006 settes til kr. 270,- pr. medlem Forslagsstillere: RR-tingets representater: Georg Kalland, Lillian Helene Sola Strand og Eirik Bekk Gisle Kolås, leder av RR-nemnda Patruljeførertingets : Hugo E. Hernes, Linn Jeanette Rønes, Karoline Merli og Iver Lande. Forslaget ble trukket. Forslag 3: Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i 16

17 henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april hvert år. Basisbeløpet settes til kr 270/280/290/300 pr 1.april For det enkelte år kan det avrundes opp til nærmeste femkroning. Forslagsstiller: Øyvind Valen, Haugaland krets Landsstyret trakk pkt 2 i sitt forslag. Vedtak. * Alle medlemmer i Norges KFUK-KFUMspeidere betaler forbundskontingent * Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april hvert år. Basisbeløpet settes til kr 280 pr. 1.april For det enkelte år kan det avrundes opp til nærmeste femkroning. * Forbundskontingenten fastsettes til kr 280,- pr medlem for året 2006 * Landsstyret fastsetter nærmere regler for innbetaling, familiemoderasjon mm. * Solidaritetstier (kr 10.-) er inkludert i den ordinære forbundskontingenten.. 11 VALG A VALG AV LANDSSJEF FOR TO ÅR Valgkomiteens saksordfører: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Tor Marius Dahl Tor Marius Dahl Ingen For: 79 Blanke: 5 Tor Marius Dahl velges til landssjef B VALG AV VISELANDSSJEF Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Ragnhild Nedrebø Iversen Ragnhild Nedrebø Iversen Avstemming For : 83 Blanke: 1 Ragnhild Nedrebø Iversen velges til viselandssjef 17

18 C VALG AV 6 LANDSSTYREMEDLEMMER FOR TO ÅR Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Kjell Einar Bergsager, Haugesund Jo Edvardsen, Stryn Mette Solstad Edvartsen; Mo i Rana Kari Folden, Tingvoll Thorbjørn Geirbo, Oslo Mette Karlsrud Larsen, Fetsund Tove Iren Lea, Sandnes Bjarte Maroni, Oslo Børre Skogvold, Lillestrøm Kjell Einar Bergsager Mette Solstad Edvartsen Thorbjørn Geirbo Mette Karlsrud Larsen Tove Iren Lea Børre Skogvold Øyvind Valen, Haugaland krets Gustav Danielsen, Trøndelag krets Unn Tone Johansen, Helgeland krets Jan Thomassen, Nordmøre og Romsdal krets Marianne Hov, Rogaland krets Brit-Jorunn Tonhaugen, Romerike krets Bjarte Maroni, Oslo krets Børre Skogvold, Romerike krets Første valgrunde ga følgende resultat: (84 stemmeberettigede tilstede) Tove Iren Lea (81) Kjell Einar Bergsager (75) Mette Karlsrud Larsen (62) Mette Solstad Edvartsen (52) Thorbjørn Geirbo (51) Børre Skogvold (34) Jo Edvardsen (27) Bjarte Maroni (23) Kari Folden (12) Andre valgrunde ga følgende resultat: Børre Skogvold (33) Jo Edvardsen (30) Bjarte Maroni (19) Tredje valgrunde ga følgende resultat: Børre Skogvold (45) Jo Edvardsen (32) 5 stemmer var blanke Protokolltilførsel: Landstinget ønsker at det ved senere landsting ikke sendes ut lister over hvem personer som har sagt nei til å stille til valg til landsstyret. 18

19 Forslagsstiller: Lars Halvor Stokstad, Romerike krets For: 28 Mot: 38 Avholdne: 10 Forslaget falt. Følgende ble valgt som medlemmer til landsstyret for to år: Tove Iren Lea, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Mette Solstad Edvartsen, Thorbjørn Geirbo og Børre Skogvold. 11d VALG AV 2 VARAMEDLEMMER Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Jo Edvardsen Kari Folden Bjarte Maroni Valgrunden ga følgende resultat: Kari Folden (78) Jo Edvardsen (47) Bjarte Maroni (34) Kari Folden og Jo Edvardsen velges til varamedlemmer for to år. 11e VALG LEDER OG TRE MEDLEMMER TIL KONTROLLKOMITEEN Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteen innstiller: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Kari Apeland, Haugesund Toralf Hystad, Kristiansand Johannes Løvås, Stavanger Kirsten Flåtsund Ravnemyr, Skjeberg Johannes Løvås, leder Kari Apeland Toralf Hystad Kirsten Flåtsund Ravnemyr Valgrunden ga følgende resultat: Johannes Løvås (80) Kari Apeland (79) Kirsten Flåtsund Ravnemyr (79) Toralf Hystad (77) To stemmer ble forkastet Johannes Løvås velges til leder av kontrollkomiteen. 19

20 Kari Apeland, Toralf Hystad og Kirsten Flåtsund Ravnemyr velges som medlemmer av kontrollkomiteen. 11f VALG AV FIRE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Marianne Hov, Sandnes Sylvi Lundgren, Sandane Øystein Olsrød, Tønsberg Tom Victor Segalstad, Oslo Eirik Sunde, Stavanger Mary Anne R. Vestre, Haugesund Gøril Huse, Oslo Sylvi Lundgren Øystein Olsrød Eirik Sunde Mary Anne R. Vestre Første valgrunden ga følgende resultat: Eirik Sunde (73) Øystein Olsrød (66) Mary Anne E. Vestre (46) Sylvi Lundgren (39) Gøril Huse (36) Marianne Hov (35) Tom Victor Segalstad (6) 33 blanke stemmer Andre valgrunde ga følgende resultat: Marianne Hov (27) Sylvi Lundgren (27) Gøril Huse (26) Tredje valgrunde gav følgende resultat: Marianne Hov (55) Sylvi Lundgren (23) 2 stemmer var blanke Eirik Sunde,, Øystein Olsrød, Mary Anne R. Vestre og Marianne Hov velges som medlemmer av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon. 11g VALG AV LEDER OG TRE MEDLEMMER TIL VALGKOMITE Følgende stilte til valg: Landsstyremedlem Bente Elton Jacobsen Karen Marie Engeseth, Oslo Sylvi Lundgren, Sandane Arne Morten Rosnes, Stavanger Alf Egil Aaberge, Trondheim 20

21 Landsstyret innstilling: Karen Marie Engeseth, leder Sylvi Lundgren Arne Morten Rosnes Alf Egil Aaberge Karen Marie Engeseth velges til leder og Sylvi Lundgren, Arne Morten Rosnes og Alf Egil Aaberge velges til medlemmer i valgkomiteen Valgt ved akklamasjon. 11h VALG AV REVISOR Landsstyret innstilling: Landsstyremedlem Bente Elton Jacobsen Revisjonsfirmaet FMØ revisjon DA. Revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA. 12 ORIENTERINGER - Orientering om landsleiren 2006 v/ leirsjef Kari W. Motland. - Orientering om medlemsutviklingen v/ekspansjonsleder Kjetil Østnor AVSLUTNING Dirigentskapet takket landstinget for samarbeidet og ga ordet til landssjef Tor Marius Dahl som overtok ledelsen av møtet. Ane Nesje Grimsmo takket dirigentskapet, lokalkomiteen, leder av kontrollkomiteen og leder av valgkomiteen. Tor Marius Dahl takket viselandssjef og styremedlemmer som gikk ut av styret. Tale ved landssjefen. Speiderbønnen og valgspråk. Møtet ble hevet søndag kl Protokollkomite Arne Dahler Anne Berit Selle Anne Marit Tiller 21

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Vigleik M. Aas, Gøril

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Velkommen til Kretsting

Velkommen til Kretsting Velkommen til Kretsting Velkommen til kretsting i Norheim kirke, søndag 8. februar 2015. Her er sakspapira for kretstinget. Me har heller ikkje i år trykt opp sakspapira til kretstinget. Ønskjer du å skriva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014 31. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING

Saksliste. Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015 Versjon 4 pr.3.mars 2015 1 ÅPNING 1 ÅPNING Saksliste SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer