Protokoll fra Landsting april 2005 Sørmarka Oslo krets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets"

Transkript

1 Protokoll fra Landsting april 2005 Sørmarka Oslo krets 1

2 Møtet behandlet følgende saker: 1 Konstituering av landstinget 2 Landsstyrets årsmelding a Årsmelding b Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere i c Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere i Årsregnskap 3a Årsregnskap b Årsregnskap Kontrollkomiteens beretning 5 Grunnfondets generalforsamling 5a Årsberetning b Årsregnskap c Valg av revisor 6 Inger Johanne Amelns legat 6a Årsberetning og regnskap b Årsberetning og regnskap Toårsplan Budsjett 2006 og Langtidsbudsjett Innkomne saker 10a Fra Rogaland krets: Endring av Grunnreglene b Fra landsstyret: Endringer i Org.best c Fra landsstyret: Endringer i Org.best d Fra landsstyret: Bestemmelser om RR-ting og Patruljeførerting 10e Fra landsstyret: Innføring av solidaritetstier 10f Fra landsstyret: Fastsettelse av forbundskontingent 11 Valg 11a landssjef 11b viselandssjef 11c seks landsstyremedlemmer 11d to varamedlemmer til landsstyret 11e kontrollkomite 11f fire til Representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 11g valgkomite 11h Revisor 12 Orienteringssaker ÅPNING Oslo krets v/kretsleder og lokalkomite ønsket velkommen og viste glimt fra kretsens arbeid. 2

3 Landssjef Tor Marius Dahl ønsket delegater, deltakere på Patruljeførertinget og gjester velkommen. 1 KONSTITUERING Saksordførere: Landssjef Tor Marius Dahl og viselandssjef Ane Nesje Grimsmo. 1.1 Opprop Generalsekretæren foretok opprop. Antall stemmeberettigede: Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt ut 6. januar Sakspapirer ble sendt ut 23. februar Valg av dirigentskap Innkallingen godkjennes. Innkallingen godkjennes. Eigil Morvik og Kari-beth Fagernæs velges til dirigenter for landstinget. Dirigentene gis tale- og forslagsrett. Eigil Morvik og Kari-beth Fagernæs velges til dirigenter for landstinget. Dirigentene gis tale- og forslagsrett. 1.4 Godkjenning av forretningsorden Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. Forslag fra Øyvind Valen: Øyvind Valen, Haugaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Punkt 8 i forretningsorden endres til: Frist for innlevering av benkeforslag til valgene er lørdag ved forhandlingsslutt, så sant ikke landstinget underveis vedtar annen frist. Dirigentskapet opplyste om at valget var planlagt gjennomført på lørdag ettermiddag og at frist for benkeforslag derfor var satt til kl Øyvind Valen trakk deretter sitt forslag. 1.5 Valg av tellekorps Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. Kirsten F. Ravnemyr, Runar Jacobsen, Helen Sola Norland, Bjørg Blindheim, Kari Motland og Anne- Lise Nilsen velges til tellekorps. Kirsten F. Ravnemyr, Runar Jacobsen, Helen Sola Norland, Bjørg Blindheim, Kari Motland og Anne-Lise Nilsen velges til tellekorps. 3

4 1.6 Valg av protokollkomite 1.7 Valg av redaksjonskomite Anne Marit Tiller, Arne Dahler og Anne Berit Selle velges til protokollkomite. Anne Marit Tiller, Arne Dahler og Anne Berit Selle velges til protokollkomite. Judit Vikingstad, Øyvind Apeland, Marianne Hov og Alf Egil Aaberge velges til redaksjonskomite. Judit Vikingstad, Øyvind Apeland, Marianne Hov og Alf Egil Aaberge velges til redaksjonskomite. 2 LANDSSTYRETS ÅRSMELDING A ÅRSMELDING Landssjef Tor Marius Dahl Årsmelding for perioden godkjennes. Protokolltilførsel: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Torhild Fikseaunet, Trøndelag krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Vi ønsker at årsmeldingen synliggjør hva som er gjennomført av Toårsplanen/Tiltaksplanen, eventuelt som et vedlegg. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Protokolltilførsel: Avsnitt ØKONOMI, siste setning: 1. avsnitt presiseres og endres til: Det er også vedtatt at kurs og leirer i regi av forbundet, med unntak av landsleir, ikke skal gi overskudd Forslagstiller: Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Årsmelding for perioden godkjennes. 2B ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN I NORGES KFUK-SPEIDERE I 2003 Landsstyremedlem Bente Elton Jakobsen 4

5 Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere til orientering Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUK-Speidere til orientering. 2C ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN I NORGES KFUM-SPEIDERE I 2003 Landssjef Tor Marius Dahl Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere til orientering Landstinget tar Orientering om virksomheten i Norges KFUM-Speidere til orientering. 3A ÅRSREGNSKAP 2003 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo Årsregnskap for 2003 godkjennes. Ingen Årsregnskap for 2003 godkjennes. 3B ÅRSREGNSKAP 2004 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo Årsregnskap 2004 godkjennes. Ingen Årsregnskap 2004 godkjennes. 4 KONTROLLKOMITEENS BERETNING Kontrollkomitens leder hadde meldt forfall til landstinget og kontrollkomiteens beretning ble lagt fram av dirigentskapet. 5

6 Kontrollkomiteen innstiller: Kontrollkomiteens beretning for 2004 tas til etterretning. Kontrollkomiteens beretning for 2004 tas til etterretning. 5 GRUNNFONDETS GENERALFORSAMLING Landsstyremedlem Kjell Einar Bergsager Grunnfondets årsberetning for godkjennes. Grunnfondets regnskap for godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2005 og Ingen Grunnfondets årsberetning for godkjennes. Grunnfondets regnskap for godkjennes. Norges KFUK-KFUM-speideres revisor oppnevnes til revisor for Grunnfondet for regnskapsårene 2005 og INGER JOHANNE AMELNS LEGAT 6a Årsberetning og regnskap for b Årsberetning og regnskap for 2004 Landsstyremedlem Mette Karlsrud Larsen Årsberetning og regnskap for Inger Johanne Amelns legat for 2003 og for 2004 godkjennes. Ingen Årsberetning og regnskap for Inger Johanne Amelns legat for 2003 og for 2004 godkjennes. 6

7 7 TOÅRSPLAN Protokolltilførsel: Landsstyremedlem Jo Edvardsen Toårsplan for vedtas Judit Vikingstad, Haugaland krets Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins Gustav Danielsen, Trøndelag krets Håkon Selnes, Oslo krets Jo Edvardsen, landsstyret Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets Gisle Kolås, RR-nemda Sigrid Fangel, Haugaland krets Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Brit-Jorunn Tonhaugen, Romerike krets Tor Marius Dahl, landsstyret Anders Østebø, Asker og Bærum krets Vi ønsker en mer konkret og spesifikk Toårsplan ved neste landsting. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets. Vedtatt mot 36 stemmer Forslag 1: Nytt kulepunkt (tillegg) under hovedpunkt 2: Bevisstgjøre om KFUK-KFUM-speidingens unike mulighet til å gi vanskeligstilte barn livsmot og opplevelser av mestring. Dette må synliggjøres i program og ledertrening. Forslagstiller: Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins. Forslag 2: Punkt 6: Samarbeid med menigheten om utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt for å bidra til rekruttering til det lokale speiderarbeidet. Forslagsstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets Forslaget ble trukket. Forslag 3: Punkt 6: Hjelpe menigheter med utvikling av friluftsrettede trosopplæringsprosjekt, i nært samarbeid med de lokale speidergruppene. Forslagstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets 7

8 Forslag 4: Punkt 1,1: Gi hjelp til forkynnelse og formidling av kristen tro, blant annet ved å gjennomføre kurs i forkynnelse. Forslagstiller: Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets For: 65 Forslaget ble vedtatt Toårsplan for vedtas med de vedtatte endringer. Enstemmig 8 BUDSJETT FOR 2006 OG 2007 Viselandssjef Ane Nesje Grimsmo På grunn av vedtak i Sak 10f der det ble vedtatt en forbundskontingent på kr 280,-, inkludert en solidaritetstier, la landsstyret fram et forslag til budsjett der konsekvensene av dette vedtaket var innarbeidet. Budsjett for 2006 og 2007 godkjennes med de endringer som ble lagt fram av landsstyret i møtet. Ingen Budsjett for 2006 og 2007 godkjennes med de endringer som ble vedtatt i møtet. 9 FORBUNDETS LANGTIDSBUDSJETT Oversendelsesforslag: Landssjef Tor Marius Dahl Langtidsbudsjett for tas til etterretning. Gustav Danielsen, Trøndelag krets Landsstyret bes om å ta hensyn til kontingentvedtaket i 2005 i sitt videre arbeid med langtidsbudsjettet for ikke å redusere kapitalen mer en forutsatt i landsstyrets forslag til Landsting Forslagsstiller: Gustav Danielsen, Trøndelag krets. Oversendelsesforslaget ble nedstemt med overveldende flertall. 8

9 Langtidsbudsjett for tas til etterretning. 10 INNKOMNE SAKER 10a ENDRINGER I GRUNNREGLENE 8.2 Rogaland krets foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Dagens representasjonsregler endres til: Forslag I: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte - kretser med inntil 1800 medlemmer, 6 valgte - kretser med inntil 2100 medlemmer, 7 valgte - kretser med inntil 2400 medlemmer, 8 valgte - kretser med inntil 2700 medlemmer, 9 valgte - kretser med inntil 3000 medlemmer, 10 valgte - kretser med over 3000 medlemmer, 11 valgte Forslag II: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte - kretser med inntil 2000 medlemmer, 6 valgte Kretser med over medlemmer, 1 valgt representant for hver 500 Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt, endres til: 9

10 Kretstingene velger kretsenes, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer. Forslag 1: Marianne Hov, Rogaland krets Lars Halvor Stokstad, Romerike krets Trygve Michaelsen, Rogaland krets Knut-Gunnar Lønsetteig, Helgeland krets Ragnar Simonsen, Sogn og Fjordane krins Gøril Huse, landsstyret Anne-Marit Tiller, Oslo krets Øivind Valen, Haugaland krets Georg Kalland, RR-tinget Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Tove Iren Lea, Rogaland krets Landsstyrets innstilling, men i tillegg: Det innføres et tak på kretsleder + 8. Forslagstiller: Romerike krets Forslag 2: Forslaget falt. Rogaland krets trekker sitt forslag 1 til fordel for følgende forslag: Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt endres til: Landsstyrets innstilling hvor 500 medlemmer i siste setning endres til 300 medlemmer. Forslagstiller: Rogaland krets Avstemming for Rogaland krets sitt forslag på 300: For: 38 Mot: 44 Avholdne: 0 Forslaget falt Avstemming for landsstyret sitt forslag på 500: For: 79 Mot: 0 Avholdne: 3 Forslaget ble vedtatt 10

11 til: Vedtak Grunnreglene 8.2, tredje avsnitt, endres Kretstingene velger kretsenes, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: - kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant - kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte - kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte - kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte - kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer.. Grunnregelendringer må vedtas på to på hverandre følgende landsting. 10b ENDRING I ORGANISASJONSBESTEMMELSENE OG Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Endring i Møte, tale, forslags og stemmerett (Organisasjonsbestemmelsene) Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes. Kretsting består av for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - gruppeledere - valgte fra gruppene - kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer - 2 RR-, valgt av kretsens RR-ting - 2 patruljefører, valgt av kretsens patruljeførerting Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - ansatte i kretsen - ledere i faste komiteer Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører Kretsting behandler 11

12 Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - årsmelding og revidert regnskap - fastsetting av kretskontingent - arbeidsplan og budsjett for kommende år - valg av kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer og ev varamedlemmer - valg av til landsting - valg av valgkomité - valg av revisor. Revisor skal være myndig - endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting - innsendte saker Andre bestemmelser som kretsting (ny nummerering) Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Landsstyrets innstilling: Forslag: Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, Kretsting behandler og Andre bestemmelser om kretsting, vedtas. Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører Avstemning: For: 57 Mot: 22 Avholdne: 3 Vedtak Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, Kretsting behandler og Andre bestemmelser om kretsting, vedtas. 10c ENDRINGER I ORGANISASJONSBESTEMMELSENE 2.2 Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Organisasjonsbestemmelsene 2.2 Kretsstyret Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av 1. kretsleder 2. visekretsleder 3. 2 eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget 12

13 Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 21 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens RRnemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens RR-nemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende RR-nemnd i kretsen, møter kretsens RRkontakt. Forslag: Vedtak Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene 2.2 vedtas. Marianne Hov, Rogaland krets Thomas Alstad, Trøndelag krets Halvparten av styret er på valg hvert år, fra Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år Det framlagte forslaget til endringer i Organisasjonsbestemmelsene 2.2 vedtas, med endringer. 10d BESTEMMELSER OM RR-TING OG PATRULJEFØRERTING Landsstyret foreslår: Landsstyremedlem Vigleik Aas Ny 7 i Organisasjonsbestemmelsene RR-ting og Patruljeførerting RR-tinget avholdes årlig. RR-tinget velger en RRnemnd og vedtar instruks for denne. RR-tinget velger 3 til landsting det året dette avholdes. Retningslinjer for RR-tinget vedtas av landsstyret etter innstilling fra RR-tinget. Patruljeførerting avholdes det året det er landsting. Patruljeførertinget består av 2 fra hver krets. Patruljeførertinget velger 4 til landsting. Landsstyret vedtar retningslinjer for Patruljeførertinget etter uttalelse fra Patruljeførertinget selv. Landsstyret foreslår: Følgende bestemmelse tas ut av Grunnreglene 8.2: Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret. 13

14 Landstinget vedtar det framlagte forslaget til ny 7 i Organisasjonsbestemmelsene. Nåværende 7 13 endrer nummerering. Landstinget vedtar at setningen: Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret tas ut av 8.2 i Grunnreglene. Vedtak Ingen Landstinget vedtar at setningen: Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret tas ut av 8.2 i Grunnreglene.. 10e INNFØRING AV SOLIDARITETSTIER Grunnregelendringen må vedtas på to på hverandre følgende landsting. Følgende hadde ordet Forslag 1: Landsstyremedlem Gøril Huse Det innføres en ordning med Solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. Øyvind Apeland, Haugaland krets Ivar Lande, PF-tinget Tove Iren Lea, Rogaland krets Sigrid Fangel, Haugaland krets Thorbjørn Geirbo, Oslo krets Maja L. Skålvold, Nordre Nordland krets Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Georg Kalland, RR-nemda Håkon Selnes, Oslo krets Kari Vatne, Sunnmøre krins Rolf Falchenberg, Asker og Bærum krets Øyvind Valen, Haugaland krets Vigleik Aas, landsstyret Silje Holte, Buskerud krets Lars Halvor Stokstad, Romerike krets Et beløp tilsvarende kr 10,- pr medlem over 14 år overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. Forslagsstiller: Sigrid Fangel, Haugaland krets For: 13 Mot: 63 Avholdne: 1 14

15 Forslaget falt. Forslag 2: Det innføres en ordning med solidaritetstier fra Medlemmene velger selv om de vil betale solidaritetstiere, og kan velge mellom forskjellig beløp, for eksempel 10 kr, 20 kr eller 30 kr. Solidaritetstiere innbetales sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK-KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeid. Forslagstiller: Patruljeførertinget v/iver Lande For: 23 Mot: 56 Avholdne: 0 Forslaget falt. Forslag 3: Landsstyret gis fullmakt til å utrede måter frivillig solidaritetstier kan gjennomføres på. For: 12 Mot: 60 Avholdne: 4 Forslaget falt. Forslagsstiller. Torhild Kvam Fikseaunet, Trøndelag krets Forslag 4: Det innføres en ordning med solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem som en øremerket sum inkludert i forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til et prosjekt innen KFUK-KFUM Globals arbeid. Prosjektet velges av landsstyret. For: 12 Mot: 57 Avholdne: 8 Forslaget falt. Landstinget understreker viktigheten av at solidaritetstieren, og prosjektet den gis til, profileres i bladene, og at gruppene bes om å spesifisere tieren på kontingentgiroen. Forslagsstiller: Maja Leonora Skålvold, Nordre Nordland krets Vedtak Det innføres en ordning med Solidaritetstier fra Et beløp på kr 10,- innkreves årlig fra hvert medlem sammen med forbundskontingenten. Samlet beløp overføres påfølgende høst til KFUK- KFUM Global, til bruk i misjons- og bistandsarbeidet. 15

16 For: 44 Mot: 28 Avholdne: 6 Forslaget ble vedtatt 10f FASTSETTELSE AV FORBUNDSKONTINGENT Landsstyrets saksordfører Landsstyremedlem Gøril Huse * Alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere betaler forbundskontingent * Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr april hvert år, og en eventuell økning avrundes oppover til nærmeste femkrone. Forbundskontingenten reduseres ikke som følge av eventuell nedgang i konsumprisindeksen. * Forbundskontingenten fastsettes til kr 300,- pr medlem for året 2006 * Landsstyret fastsetter nærmere regler for innbetaling, familiemoderasjon mm. * Solidaritetstier (kr 10.-) er inkludert i den ordinære forbundskontingenten. Georg Kalland, RR-nemda Vigleik Aas, landsstyret Øyvind Valen, Haugaland krets Bjarte Maroni, Oslo krets Silje Bringedal, Haugaland krets Tor Marius Dahl, landsstyret Marit Lønsetteig, Helgeland krets Forslag 1: Forbundskontingenten for 2006 settes til kr 280,- (Inn som nytt kulepunkt 3 i styrets forslag) Forslagsstiller: Vigleik Aas, landsstyrets mindretall For Vigleik Aas sitt forslag: 41 For landsstyrets forslag: 34 Avholdne: 3 Forslag 2: Kontingent for 2006 settes til kr. 270,- pr. medlem Forslagsstillere: RR-tingets representater: Georg Kalland, Lillian Helene Sola Strand og Eirik Bekk Gisle Kolås, leder av RR-nemnda Patruljeførertingets : Hugo E. Hernes, Linn Jeanette Rønes, Karoline Merli og Iver Lande. Forslaget ble trukket. Forslag 3: Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i 16

17 henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april hvert år. Basisbeløpet settes til kr 270/280/290/300 pr 1.april For det enkelte år kan det avrundes opp til nærmeste femkroning. Forslagsstiller: Øyvind Valen, Haugaland krets Landsstyret trakk pkt 2 i sitt forslag. Vedtak. * Alle medlemmer i Norges KFUK-KFUMspeidere betaler forbundskontingent * Forbundskontingenten for påfølgende år beregnes i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. april hvert år. Basisbeløpet settes til kr 280 pr. 1.april For det enkelte år kan det avrundes opp til nærmeste femkroning. * Forbundskontingenten fastsettes til kr 280,- pr medlem for året 2006 * Landsstyret fastsetter nærmere regler for innbetaling, familiemoderasjon mm. * Solidaritetstier (kr 10.-) er inkludert i den ordinære forbundskontingenten.. 11 VALG A VALG AV LANDSSJEF FOR TO ÅR Valgkomiteens saksordfører: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Tor Marius Dahl Tor Marius Dahl Ingen For: 79 Blanke: 5 Tor Marius Dahl velges til landssjef B VALG AV VISELANDSSJEF Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Ragnhild Nedrebø Iversen Ragnhild Nedrebø Iversen Avstemming For : 83 Blanke: 1 Ragnhild Nedrebø Iversen velges til viselandssjef 17

18 C VALG AV 6 LANDSSTYREMEDLEMMER FOR TO ÅR Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Kjell Einar Bergsager, Haugesund Jo Edvardsen, Stryn Mette Solstad Edvartsen; Mo i Rana Kari Folden, Tingvoll Thorbjørn Geirbo, Oslo Mette Karlsrud Larsen, Fetsund Tove Iren Lea, Sandnes Bjarte Maroni, Oslo Børre Skogvold, Lillestrøm Kjell Einar Bergsager Mette Solstad Edvartsen Thorbjørn Geirbo Mette Karlsrud Larsen Tove Iren Lea Børre Skogvold Øyvind Valen, Haugaland krets Gustav Danielsen, Trøndelag krets Unn Tone Johansen, Helgeland krets Jan Thomassen, Nordmøre og Romsdal krets Marianne Hov, Rogaland krets Brit-Jorunn Tonhaugen, Romerike krets Bjarte Maroni, Oslo krets Børre Skogvold, Romerike krets Første valgrunde ga følgende resultat: (84 stemmeberettigede tilstede) Tove Iren Lea (81) Kjell Einar Bergsager (75) Mette Karlsrud Larsen (62) Mette Solstad Edvartsen (52) Thorbjørn Geirbo (51) Børre Skogvold (34) Jo Edvardsen (27) Bjarte Maroni (23) Kari Folden (12) Andre valgrunde ga følgende resultat: Børre Skogvold (33) Jo Edvardsen (30) Bjarte Maroni (19) Tredje valgrunde ga følgende resultat: Børre Skogvold (45) Jo Edvardsen (32) 5 stemmer var blanke Protokolltilførsel: Landstinget ønsker at det ved senere landsting ikke sendes ut lister over hvem personer som har sagt nei til å stille til valg til landsstyret. 18

19 Forslagsstiller: Lars Halvor Stokstad, Romerike krets For: 28 Mot: 38 Avholdne: 10 Forslaget falt. Følgende ble valgt som medlemmer til landsstyret for to år: Tove Iren Lea, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Mette Solstad Edvartsen, Thorbjørn Geirbo og Børre Skogvold. 11d VALG AV 2 VARAMEDLEMMER Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Jo Edvardsen Kari Folden Bjarte Maroni Valgrunden ga følgende resultat: Kari Folden (78) Jo Edvardsen (47) Bjarte Maroni (34) Kari Folden og Jo Edvardsen velges til varamedlemmer for to år. 11e VALG LEDER OG TRE MEDLEMMER TIL KONTROLLKOMITEEN Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteen innstiller: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Kari Apeland, Haugesund Toralf Hystad, Kristiansand Johannes Løvås, Stavanger Kirsten Flåtsund Ravnemyr, Skjeberg Johannes Løvås, leder Kari Apeland Toralf Hystad Kirsten Flåtsund Ravnemyr Valgrunden ga følgende resultat: Johannes Løvås (80) Kari Apeland (79) Kirsten Flåtsund Ravnemyr (79) Toralf Hystad (77) To stemmer ble forkastet Johannes Løvås velges til leder av kontrollkomiteen. 19

20 Kari Apeland, Toralf Hystad og Kirsten Flåtsund Ravnemyr velges som medlemmer av kontrollkomiteen. 11f VALG AV FIRE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Valgkomiteens saksordfører: Følgene stilte til valg: Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens leder Gunnar Hirsch Marianne Hov, Sandnes Sylvi Lundgren, Sandane Øystein Olsrød, Tønsberg Tom Victor Segalstad, Oslo Eirik Sunde, Stavanger Mary Anne R. Vestre, Haugesund Gøril Huse, Oslo Sylvi Lundgren Øystein Olsrød Eirik Sunde Mary Anne R. Vestre Første valgrunden ga følgende resultat: Eirik Sunde (73) Øystein Olsrød (66) Mary Anne E. Vestre (46) Sylvi Lundgren (39) Gøril Huse (36) Marianne Hov (35) Tom Victor Segalstad (6) 33 blanke stemmer Andre valgrunde ga følgende resultat: Marianne Hov (27) Sylvi Lundgren (27) Gøril Huse (26) Tredje valgrunde gav følgende resultat: Marianne Hov (55) Sylvi Lundgren (23) 2 stemmer var blanke Eirik Sunde,, Øystein Olsrød, Mary Anne R. Vestre og Marianne Hov velges som medlemmer av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon. 11g VALG AV LEDER OG TRE MEDLEMMER TIL VALGKOMITE Følgende stilte til valg: Landsstyremedlem Bente Elton Jacobsen Karen Marie Engeseth, Oslo Sylvi Lundgren, Sandane Arne Morten Rosnes, Stavanger Alf Egil Aaberge, Trondheim 20

21 Landsstyret innstilling: Karen Marie Engeseth, leder Sylvi Lundgren Arne Morten Rosnes Alf Egil Aaberge Karen Marie Engeseth velges til leder og Sylvi Lundgren, Arne Morten Rosnes og Alf Egil Aaberge velges til medlemmer i valgkomiteen Valgt ved akklamasjon. 11h VALG AV REVISOR Landsstyret innstilling: Landsstyremedlem Bente Elton Jacobsen Revisjonsfirmaet FMØ revisjon DA. Revisjonsfirmaet FMØ Revisjon DA. 12 ORIENTERINGER - Orientering om landsleiren 2006 v/ leirsjef Kari W. Motland. - Orientering om medlemsutviklingen v/ekspansjonsleder Kjetil Østnor AVSLUTNING Dirigentskapet takket landstinget for samarbeidet og ga ordet til landssjef Tor Marius Dahl som overtok ledelsen av møtet. Ane Nesje Grimsmo takket dirigentskapet, lokalkomiteen, leder av kontrollkomiteen og leder av valgkomiteen. Tor Marius Dahl takket viselandssjef og styremedlemmer som gikk ut av styret. Tale ved landssjefen. Speiderbønnen og valgspråk. Møtet ble hevet søndag kl Protokollkomite Arne Dahler Anne Berit Selle Anne Marit Tiller 21

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært landsting 2003

Protokoll fra ekstraordinært landsting 2003 Protokoll fra ekstraordinært landsting 2003 Ekstraordinært landsting 10. oktober 2003 Stavanger Rogaland krets Landstinget behandlet følgende saker: 1 Konstituering 2 Etablering av KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 11.- 12. mars 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen, Vigleik M. Aas, Gøril

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim. 15. februar 2011 FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 3. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim 15. februar 2011 kl. 18.00 i Nova kurs og Konferansesenter, 4 etg. Ved møtets start var det 3 inviterte gjester og 62 medlemmer

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 26. ordinære årsmøte i kretsting 16. mars 2004 Protokoll Kretstinget ble holdt på Skeie skole med Hundvåg 1 og Hundvåg MS speidergrupper som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Lover for Roverting og Rovernemnda

Lover for Roverting og Rovernemnda Lover for Roverting og Rovernemnda Vedtatt av Roverting 09.02.2013 Godkjent av landsstyret 15.06.13 DEL 1: Roverting 1-1 Rovertings formål og ramme Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013

Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 Protokoll Landsstyremøte 8-9. februar 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Mats Billermark FRAVÆRENDE Gunvor

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 Sted: Senter Mot Seksuelle Overgrep / SMSO Agder, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen og deretter fikk vi en presentasjon

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA

ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA ABspeiderne.no Norges Speiderforbund Wøien Gård, Gml. Lommedalsv 33, 1339 VØYENENGA Protokoll fra kretsting 2009/1 Tlf: 67 13 60 32 Org.nr: 971429593 Hjemmeside: abspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef Anne Sjømæling, viselandssjef Styremedlemmer: Thorbjørn Geirbo, Olav Velde, Snefrid Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2016 22.mars 2017 Sted: Samsen kulturhus / Agder Parkour, Kristiansand Vedlegg: Deltagerliste Sak 1 Åpning Jacqueline Spinnangr, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer