Protokoll fra landsstyrets møte august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra landsstyrets møte 26-28 august 2011"

Transkript

1 Protokoll fra landsstyrets møte august 2011 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Gunvor Meling Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Anne-Line Evenstad Dahlen Mats Billermark Landssjef og Møteleder Viselandssjef Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rovernemnda Generalsekretær INFORMASJON Med dette møtet, har vi helt gått over til vår nye form for dokumentasjon av saker, vedtak, aktiviteter osv. Dette betyr at alle sakspapir, beslutninger og aktiviteter vil bli publisert sammen med en kort protokoll. PROGRAM Åpning og formelle ting (Møteleder) Saksbehandling og vedtak (se egen liste) Gjennomgang av aktiviteter (se egen liste) Vekst og ekspansjon. Tor Asbjørn Bjørnstad ga en inspirerende og tankevekkende presentasjon av hans tanker om medlemskapsutvikling og vekst. Identitet ble diskutert. Arbeidet fortsetter i gruppen med flere tanker og ideer til neste møte. Gunvor presenterte kort sitt inntrykk av den KFUK internasjonale kvinne møte. Maja presenterte kort inntrykk av WAGGGS verdenskonferanse. Kort diskusjon om Jamboree. Vår forening kan være sterkere talsmann for Jamboree. Det gir unik og fantastisk opplevelse. Atle presentert kort sine inntrykk fra besøk på Engang alltid og roverleir. Landsleiersjef ble diskutert. Forbundet kommer å annonsere i Lederforum om muligheten å søke denne utfordrende og interessante roll. Alternative metoder for gjennomføring av landsleier bør evalueres. Kretsforum ble diskutert. Temaet Gjøre riktige ting og gjøre ting riktig består. Informasjon om IK og årsmøte den 24. oktober. MB/

2 Agenda for landsstyremøtet august 2011 Sted: Oslo Forbundskontor FREDAG Middag Møtestart og velkommen - Atle Ord for dagen - Maja Økonomistatus - Mats & Lars (Sak 2011/45) Økonomirapportering - Mats (Sak 2011/46) Vekst og ekspansjon - Tor Asbjørn Styreleder informasjon Daglig leder informasjon - Personal - Forsikring (inklusive A11:12) - Sosiale medier - Evaluering Landsting Avslutt LØRDAG Frokost Ord for dagen Øystein Arbeid med aktivitet (A11.01) 1) inkluderende 2) identitet og "når som helst" Endelig vedtatt av målene (Sak 2011/47) Gjennomgang av aktivitetsliste - Medlemmer slutter - Siri (A11:02) - Utvikle unge ledere - Eline (A11:03) - Kretsforum info - Mats (A11:05) - Nedleggelse - Mats (A11:06) - Hederstegn - Mats (A11:07) Lunsj Landsleiersjef - Atle Kretsforum - Diskusjon Planlegging Samarbeid Landsstyre - Krets - Administrasjon - Andre Nansen polarekspedisjon Mats (Sak 2011/48) PLU-utvalg (Sak 2011/49) Reserve Middag Avslutt

3 LANDSSTYRETS BESLUTTSLISTE 2011 Sak Beslutt Datum Kommentar 11/35 Forslag vedtatt Enstemmig 11/36 Forslag vedtatt Enstemmig 11/37 Forslag vedtatt Enstemmig 11/38 Forslag vedtatt Enstemmig 11/39 Organisasjonen skall fokusere på ledere og vekst Enstemmig /39 Forslag fra administrasjonen på indikatorer og mål godtas. Sendes videre til Enstemmig arbeidsgruppen 11/39 Kretsforum arbeidstema Gjøre riktige ting og gjøre ting riktig". Landsstyre, Enstemmig kretsleder, kretssekretær, administrasjon skall inviteres 11/41 Økonomi regnskap akseptert. Underskuddet synes ikke nødvendig å analysere vider Enstemmig nå. Andre setning i innstilningen slettes. 11/44 Forslag vedtatt Enstemmig 11/45 Forslag vedtatt Enstemmig 11/46 Forslag vedtatt Enstemmig 11/47 Forlsag vedtatt med justeringer Enstemmig 11/48 Forslag ikke vedtatt men sendes videre til SpF for behandling Enstemmig 11/49 Forslag vedtatt Enstemmig

4 LANDSSTYRETS AKTIVITETSLISTE 2011 Nr Aktivitet Ansvar Tidsplan Ref Kommentar A11:01 Diskutere og presentere tanker kring fire ord /39 - Inkluderende - Identitet & "Når som helst" EG GM SB, ØS ØØ, AØ, DJ A11:02 Initiere analyse av anledning til hvorfor medlemmer slutter SB /39 Utsatt (kjønns fordeling, alder) A11:03 Hvordan utvikle unge ledere EG /39 Utsatt A11:04 Solveig, Øyvind og Tor Arne spørres om deltagende i AA Gjenommført. Gruppen i gang gruppen som skall planerer arbeid med speiderloven A11:05 Varsle kretsledere om tid/sted for Kretsforum MB Gjenommført men følg opp (GA) A11:06 Nedleggelse av gruppen - er enkle maler og rutiner på MB Send rutiner til Landstyre (MB) plass? A11:07 Varsle komitéen for hederstegn at ta frem retningslinjer før MB /3.6 Usikker status. Trenger oppfølging hederstegn A11:08 Presentere vurdering av alternativer for fremtidig MB /23 medlemssystem A11:09 Gjennomfør en kompakt kurs før styret om MB medlemsregister A11:10 Kontakt NSF samarbeid før Trekløver Gilwell AA A11:11 Informere NSF att Øystein, Eline, Gunvor og Øyvind MB E-post sendt till NSF representerer styret ved møtet med den norske kontingenten på Jamboree. A11:12 Finn ut hur forsikring før styre fungerer MB Klart. Vi tar ikke forsikring. A11:13 Oppstart av speiderløftearbeid AØ A11:14 En første kontakt tas med høyskole om mulig studie av MB identitet og merkevarebygging. A11:15 Landsstyre profilering ved spesielle anledninger AA Husk Speiderbutikken A11:16 Gruppeledersamling i april 2012 må planlegges. MS A11:17 Sjekk med ekstern talere til Kretsforum MB A11:18 Meld in navn til e-postadresse Alle A11:18 Kontakte Oslo krets om felles møte 18/19 nov - fokus DEJ strategi og vekst

5 Nr Aktivitet Ansvar Tidsplan Ref Kommentar A11:19 Kontakte Sunnmøre om felles møte er mulig februar SB

6 Saksnummer 2011/45 GENERELT (OBLIGATORISK) Sak Økonomi - status juni Beskrivelse Orientering av forbundets økonomi til og med juni 2011 (Lars Mørk). - Akkumulerte resultater er på linje med fjoråret - Støtte midler fra LNU i juli - Mindre omdisponering mellom avdelninger - Indikasjoner på at medlemstap innvirkning på økonomi ikke er så stort som antatt DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Relasjon til strategiplan Frivillige timer Kostnader Finansieringsmodell Samarbeid Relasjon til andre mål/forpliktelser Ansatte timer Inntekter Andre detaljer VEDTAK Forbundskontorets anbefaling Godtas Avslås Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Forslag til vedtak Akkumulerte reslutat og rapportering juni 2011 godkjennes. Avklaring av resultatene og analyse presenteres klarere på neste møte. Se sak 2011/46 som beskriver et forslag til å forbedre rapporterings- og prognosarbeid i Vedlegg, referanse Økonomi - resultat juni 2011 (Ikke sendt ut på forhånd) Forslagstiller/Saksbehandler Lars Mørk & Mats Billermark Dato KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

7 Saksnummer 2011/46 GENERELT (OBLIGATORISK) Sak Økonomi - Ny modell for rapportering Beskrivelse Dagens måte å arbeide med budsjett, prognose og utfall er ikke tilfredsstillende. Det er flere grunner til dette men vi presenterer ofte store svingninger og skaper dermed usikkerhet hvert år. - Introdusere årshjul i fire kvartal (og tolv perioder). - Planlegg styremøte til disse kvartalsrapporter. - Introdusere budsjett for hvert kvartal - Forbedre rapportering og prognose vesentlig. - Januar møte vil også omfatte årsresultat - I oktober må alle mål bestemmes av styret - Budsjett utarbeides etter dette mellom oktober og januar. DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Start 2012 Relasjon til strategiplan Frivillige timer Kostnader Samarbeid Relasjon til andre mål/forpliktelser Rapportering Ansatte timer Inntekter Finansieringsmodell Finansiert ved omdisponering av interne arbeid. Andre detaljer VEDTAK Forbundskontorets anbefaling Godtas Avslås Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Forslag til vedtak Utarbeide detaljer og lansere nye modell for årshjul og rapportering. Planlegg styremøter i tråd med dette. Vedlegg, referanse --- Forslagstiller/Saksbehandler Lars Mørk & Mats Billermark Dato KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

8 Saksnummer 2011/47 GENERELT (OBLIGATORISK) Sak Strategi - Reviderte indikatorer og mål Beskrivelse En viktig oppgave for Styringsgruppen er å foreslå de indikatorer og målsettninger som organisasjonen skal arbeide med for å oppnå strategien. Styringsruppen mener at det er svært viktig å ha realistiske og oppnåelige mål med tydlige indikatorer. I enkelte deler av Strategiplanen Fremtiden er dette klart og vel fungerende i dag. Men i andre deler mangler vi relevant indikator eller mål. Styringsgruppen har utviklet noen nye indikatorer. Gruppen har foresslått også hva de oppfatter som realistisk og oppnåelig mål for 2012 og fremtiden. DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Relasjon til strategiplan Frivillige timer Kostnader * Finansieringsmodell * I tråd med budsjett Andre detaljer Samarbeid Relasjon til andre mål/forpliktelser Ansatte timer * Inntekter Forslag til vedtak Godkjenne foreslåtte indikatorer og mål. VEDTAK Forbundskontorets anbefaling Godtas Avslås Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Styret justerte noen mål og formuleringer. Disse er dokumentert i vedlegg. Nødvendige resterende punktene definieres av styringsgruppa for Fremtiden og fremlegges Landsstyret for beslutt. Vedlegg, referanse Målindikatorer Forslagstiller/Saksbehandler Mats Billermark Dato KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

9 Saksnummer 2011/48 GENERELT (OBLIGATORISK) Sak 2013 I Fridtjof Nansen's spor Beskrivelse "A Norwegian / Russian scout journey through Siberia 2013 following Fridtjof Nansen s route 1913" Overall aim: Plan and implement a journey through Siberia in Nansens s route, with Norwegian and Russian scouts. Achievements: - Great experience - Build trust and peace, through personal friendships - Strenghten relations between Norway and Russia - Memorials of F. Nansen will take place during visit - Spread the scout ideology - Strengthen local democracy - Strengthen a sustainable society - Strengthen Norwegian Russian scout cooperation Forslag til vedtak Selv om det er en god plan med detaljer, krever dette mer forberedelse før en endelig beslutning kan tas. Forslaget bør diskuteres med Spf da dette er en klar samarbeidsprosjekt for norske speidere er en bra "mellomår" å tilby en spennende speidingopplevelse. DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Relasjon til strategiplan 3.2 og 4.6 Frivillige timer Kostnader > NOK Samarbeid Flere* Relasjon til andre mål/forpliktelser Ansatte timer Inntekter Planlegging** NOK Finansieringsmodell Mye av midler fra sponsorer og støtte. Men også kontingent for hver deltaker. Andre detaljer * NSF og Russiske speiderforbund. Og samarbeid med flere sponsorer i begge samfunn. ** Prosjektarbeid eller kompensasjon for tapt inntekt. VEDTAK Forbundskontorets anbefaling Godtas Avslås Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Forbundkontorets begrunnelse: Spennende og interessant initiativ fra organisasjonen. Høy finansiell risiko. Krever samarbeid med mange byråer i Norge og Russland. Landstyre tar ikke vedtak om dette nå men sender saken videre till SpF (for behandling) og NSF (for orientering). Vedlegg, referanse Project description Forslagstiller/Saksbehandler Dag T Elvin/Mats Billermark Dato Innen fremlegging i SpF rekommenderer Landstyret at detaljert finansieringsplan, fremdriftsplan og risikoanalyse fremlegges. KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

10 Saksnummer 2011/49 GENERELT (OBLIGATORISK) Sak Oppnevning PLU Beskrivelse Fire medlemmar går ut av program- og ledertreningsutvalet hausten Desse er Anita Yvonne Bach (leiar), Anne Valen, Helen Bråten og Endre Vik Nordbrønd. Ole Johan Stokstad og Erlend Oksavik har eitt år igjen av sin periode. To nye har sagt seg villige til å sitte i utvalet for to år. Desse er Åshild Sigmundsen, Høle og Ellen Hortemo, Sørumsand. Endre tar eitt år til og har sagt ja til å bli ny leiar av utvalet. Det er ynskjeleg at ein tilsett (programkonsulent) kan ta del i leiinga av utvalet med særleg ansvar for å administrere og følgje opp arbeidet. Organisering av PLU sitt arbeid vil utvalet ta opp med landsstyret på eit seinare tidspunkt. Vi manglar eit kvinnelig medlem til utvalet. DETALJER (FRIVILLIG) Tidsplan Relasjon til strategiplan Frivillige timer Kostnader Finansieringsmodell Andre detaljer VEDTAK Forbundskontorets anbefaling Godtas Avslås Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak Samarbeid Relasjon til andre mål/forpliktelser Ansatte timer Inntekter Landsstyrets vedtak Godtatt Avslått Forslag til vedtak Følgande medlemmer av PLU frå og med september 2011 oppnevnes: Endre Vik Nordbrønd (leiar, eitt år) Ole Johan Stokstad (eitt år), Erlend Oksavik (eitt år), Åshild Sigmundsen (to år) og Ellen Hortemo (to år). Vedlegg, referanse Forslagstiller/Saksbehandler Ingeborg Koppen Hessevik Dato KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

11 Sak 39/11 Vedlegg: måltall/indikatorer frem mot 2019 MÅL Status Kommentarer 1.1 Øke medlemstallet (mai) 1.2 Øke antall grupper som har 50 eller flere medlemmer 1.3 Øke antall ungdomsskoleelever 1.4 Øke gjennomsnittlig medlemstid Est (sep) Stabilisering Stabilisering Stabilisering Vekst Måles 15/11 og 15/ Gruppesamtalen viktig! Realistisk! 19% 20% 20% 20% 22% Statistikk viser mange stif til vandr.uten påfyll nedenfra. Mulig hull.. 2,9 3 år 3 år 3 år 3,5 år 1.5 Etablere nye grupper Øke antall aktive ledere 5 speidere per ledere 5 speidere per ledere 5 speidere per ledere 2.2 Øke antall personer under 26 år i verv og komiteer 2.3 Nye leder gjennomfør nettkurs 2.4 Flere ledere gjennomfører lederkurs program og lederkurs ledelse 36 (18*2) Kvalitativt mål 4,5 speidere per leder Kvalitativt mål 4 speider per leder 40 % 40 % 40 % 40 % Forslag: Under 26 år Definer hvilke verv og komiteer. Jobbe aktivt for att sikre ung representasjon. 100 % 100 % 100 % 100 % Fjernes Mulig nytt mål for trenere Mulig ny indikator Hvor mange deltar på lederkurs. Ikke fokus på kretser. 3.1 Stor deltakelse på landsleir Slettet Slettet Slettet Slettet Slettet Flere unge under 26 år deltar på internasjonale arrangementer 3.3 Øke deltakelsen på Norsk Roland 3.4 Alle arbeider aktivt med miljø 3.5 Øke antall uteovernattingsdøgn 4.1 Øke deltakelsen i Globalaksjonen Uklar status Mål mangler Mål mangler Mål mangler Mål mangler Norden teller ikke som internasjonale i Frifondstøtte 2 kurs (1 full, 1 halv) Ca 50 % 2 fulle kurs (kretsleierår) Etablere program og merke 3 uteovernattinger per vandrer og år 55 % deltar (grupper per år) 3 fulle kurs 2 fulle kurs (landsleirår) 10 % av alle grupper har merke 3 fulle kurs Norsk Roland etter kretsleier Bare Haikeliga telles 60 % 63 % 70 % Spesifisere hvem. Antall grupper? Alle? Også fam.speidere? 4.2 Øke kalendersalget 1,34 (baser på medlemstall 2009) 1,5 kalendere per speider 2 2,2 3 Er dette riktig mål også i 2019? (nytt mål/ny indikator underveis?) 4.3 Ledere og patruljeførere TBD TBD TBD TBD Husk ide om medlemskort med verdi (økonomisk og verdier)

12 kjenner våre kjerneverdier (definer våre kjerneverdier) 4.4 Menighetene kjenner KFUK-KFUM-speiding som et aktuelt trosopplæringsarbeid. Vi er kjent i Norge for kristen trosopplæring i friluft. 4.5 Gjennomføre åpne arrangementer 50 % TBD TBD TBD TBD Hvor mange menigheter har KM- Speiding har trosopplæring integrert i plan. HFW Uklar status TBD TBD TBD TBD Styringsgruppen diskuterer definisjon. 4.6 Oppslag i media Uklar status Hvordan håndtere twitter, facebook (sosiale medier) etc. Vi teller ikke negative.

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer