Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme."

Transkript

1 Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie Godkjenning av innkalling Møteinnkallingen ble godkjent med en merknad: det er ønskelig å få alle papirene ut på forhånd. Budsjett og regnskap minimum noen dager på forhånd. Kretsstyret oppfordres om å sende ut dokumentene i 2003-format (doc ikke docx, xls ikke xlsx). Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Opprop Bugården: Ragnar Pedersen, Inger Marie Fjellvang Helgeroa: Sirikit Utklev Hof: Rune Nordeide, Jan-Arne Thorsen Larvik: Brit Elin Nagel Nøtterøy: Ståle M Olsen Sandefjord: Arnt Chr Bryde, Liv Kokvold, Tiril-Marie Svorstøl, Stine B Pedersen Stavern: Bodil M Skeie 1. Stokke: Sverre Knudsen, Morten Johnsen, Magne Svorstøl Stokke 2: Helga S Grav Søndre Slagen: Ole Kr Næs, Terje Aasheim, Jens Otto Christophersen, Steinar S Jensen 1. Tanum: Hauk Joar Rosvald, Jens Martin Stensrød Tverved: Gerd Eriksen, Turid Wilhelmsen, Matias Wilhelmsen, Jonas Wilhelmsen 2. Våle: Arne Nøkland, Inge Myhre, Carsten Jahre, Regina Heian, Anders Helge Heian Østre Halsen: Dag Terje Hessevik, Anita Gregersen, Jens Schweiss Totalt 34 stemmeberettigede Gjester: Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

2 Snefrid Aateigen fra landsstyret Eirik Gripp Bay vår medlemsvekstkonsulent Sak 2 Godkjenning av protokoller Referat fra kretsens årsmøte 2008 Årsmøte-referatet fra 2008 ble ikke distribuert til gruppene og foreslås sendt ut sammen med årsmøte-referatet fra Ekstraordinært årsmøte 2008 på Knattholmen Referatet ble ikke distribuert til gruppene og foreslås sendt ut sammen med årsmøtereferatet fra Sak 3 Kretsens årsrapport 2008 Årsrapporten ble lest av kretsleder Årsrapporten ble godkjent med noen kommentarer og vedlegges referatet fra årsmøtet. - Kretsstyret har vært: Verv Navn Valgt inn år Varighet Kretsleder Steinar S Jensen år Visekretsleder Morten Johnsen: år Sekretær Bodil Skeie år Kasserer Anja Thorsen Egeberg år Styremedlem Jens Otto Christoffersen år Varamedlem Terje Aasheim år - Roverstyret o Tiril-Marie Svorstøl o Regina Heian. o Even Stokke o Stine Bruheim Pedersen, er også med i kretsstyret - Økonomiutvalg o Ståle Olsen - Kretsarrangement o Kretsleir 169 deltakere fra K/M. o Det var to roverarrangementer til høsten 2008 Sak 4 Styrkeliste 2009 Styrkelista ble gjennomgått av kretsleder. Vi er nå oppe i 526 medlemmer, fra 478 en økning på 48 medlemmer. Styrkelista er àjour pr nå. Noen korreksjoner ble gjort se vedlagte og oppdaterte styrkeliste. NB! Det er viktig å ettersende informasjon om oppdatert medlemstall. Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

3 Sak 5 Regnskap 2008 Anja Thorsen Egeberg er regnskapsfører og skulle egentlig presentert regnskapet, men pga sykdom var det Morten Johnsen som gjennomgikk det. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- - en differanse på kr ,- ift budsjett. Kommentarer til regnskapet: Kretskontingent: riktig kontingent for 2008 = kr 20,- (ikke kr 39,-). De som har betalt inn kr 39,- får dette til fradrag på 2009-kontingenten. VBUR- ga først tilsagn om at vi skulle få dekket Eiriks (medlemsvekstkonsulent)stilling i sin helhet, altså kr ,- Men, så ble det endringer i tilskuddskravene og vi fikk i stedet kr 8000,- Kretsleir: overskuddet fra kretsleiren ble stort, og vår andel ble kr ,- Andelen ble beregnet ut i fra antall deltakere som for oss tilsvarte ca 1/3 av overskuddet. Dette utgjør den største grunnen til at overskuddet er blitt så stort. Div arr/samlinger: kr = vandreturen som Eirik arrangerte. WEB/SMS: kretsen ønsker å utvikle en egen WEB-side og en SMS-tjeneste (varsle mange raskt). Bør kretsens eiendeler stå oppført? Vi har noen telt, en plasthall osv. Kretsstyret jobber med en oversikt minner også om oversikten over gruppenes utstyr, sendes til Bodil Skeie. Revisor Kari Solvang er revisor. Regnskapet er revidert og funnet i orden, med det manglet ett bilag og regnskapet er derfor ikke formelt godkjent ennå. - Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at det godkjennes av revisor se over. Sak 6 Grunnfondet Årsberetning for 2008 Økonomiutvalget for 2008 har bestått av: Ståle Olsen, leder som eneveldig leder. Fordi man ikke klarte å få flere til å sitte der. Grunnfondet er nå på kr ,- Avkastningen var kr 7.264,- / tilsvarer 5,3% - Årsberetningen ble godkjent. Disponering av overskuddet Foreslås tilfalt grunnfondet i sin helhet slik at beløpet blir stående i Grunnfondet. - Forslaget ble enstemmig vedtatt. Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

4 Forslag om å oppløse Grunnfondet Økonomiutvalget innstiller på at Grunnfondet oppløses, med bakgrunn i: - Kretsen har god økonomi og har hatt det i hele perioden siden dette ble opprettet (1998). Kretsen har kr ,- på bok. - Det er vanskelig å få folk til å sitte i Grunnfondet Statuttene for oppløsning av Grunnfondet ble gjennomlest på årsmøtet. Forslaget innebærer at Grunnfondet oppløses. Midlene overføres i sin helhet til Vestfold Krets av Norges KFUK/KFUM-speidere. Kretsstyret velger om de ønsker å ha pengene fortsatt stående i pengemarkedsfond eller å sette dette inn på en bankkonto. - Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 7 Budsjett 2009 Generelt om budsjettet, kommentar fra kretsleder: Kretsstyret ønsker å bruke mer penger på program: eks: sponser 3 roverrepresentanter til Tromsø, full kvote på kretsforum, speidere på grunnkurs uten at det koster noe. Eks: Vestfold krets hadde flest deltakere på roverballet i januar vi sponset 50% (kr 300,-) Knattholmenleiren: Budsjetteres med kr i underskudd. Dette er merker, rekvisita og lignende. Kontorhold: Kr 3000,- (kr 2000,- = domene webside for kretsen) Forbundet har inngått avtale om en SMS-tjeneste. Henvend dere til forbundskontoret om å få tilgang til denne. Kan laste opp en medlemsliste og få sendt denne ut. Kretsen eller gruppa kan bli belastet en konto. Kretsstyret har tro på at det vil være en fordel om speiderne kan få tilsendt SMS direkte ifm arrangementer, spesielt på vandrer- og rovernivå Ekspansjonssekretær: kr ,- fram til VBUR: Driftstilskudd basert på medlemstall er tilbake igjen i Det var ikke medlemsstøtte i fjor. Forslag: Renteinntekter foreslås økt til kr 7.500,- (da vi har over kr ,- på bok). Tiurleiken fjernes fra budsjettet da dette arrangementet har egen økonomi. Budsjettet viser da et underskudd kr ,- - Budsjettet ble enstemmig vedtatt Hilsen fra landsstyret v/ Snefrid Aateigen Snefrid bruker Vestfold som et eksempel på at det går an å få til noe: vi har fått til et solid kretsstyre som driver kretsen framover. Det er viktig at gruppene stiller på kretsarrangementene svært viktig å prioritere kretsen også. Det skal vi være stolte over! Kretsarbeidet er viktig for driften av kretsen. Snefrid syntes det var hyggelig å se så mange på årsmøtet. Landsstyret sitter på frivillig basis og landsleddet er også et viktig ledd vår speiderorganisasjon. Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

5 Landsstyret ønsker tilbakemeldinger: både positive og negative! Snefrid kan kontaktes direkte og vi som også har landssjefen i egne rekker har jo gode muligheter for å gi tilbakemeldinger. Stå på videre og driv verdens beste barne-og ungdomsarbeid! Snefrid avrundet med dikt av Flora Larsen: Menneskelig hjelp Sak 8 Kretsens strategiplan Se vedlegg Hovedmål: Alle skal oppleve at speiding er gøy! Lederne skal også oppleve at det er moro å drive speiding. Fram til årsmøtet i 2011 skal resultatmålene måles kretsstyret skal finne målverdier. Svært positive tilbakemeldinger på strategiplanen. - Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til strategiplanen Oppfordring til gruppene om å bruke den elektroniske medlemsdatabasen til forbundet. Den forenkler arbeidet vårt, bla. årsrapporten til forbundet gjøres på 3 klikk. Sak 9 Medlemsvekstkonsulenten Bodil Skeie takket Eirik for sitt sprudlende engasjement: Eirik har lært oss å være bevisst i våre ordvalg når vi jobber med speidere. Å få speiderne til å føle seg betydningsfulle. Eirik Jobber godt mot gruppene spesielt mot vandrere og rovere. Forbundet har budsjettert med midler til ekspansjon også utover 2010, men det er ikke vedtatt i hvilken form (ekspasjonssekretær eller andre løsninger?). Kretsstyret ønsker å bruke 2009 til å drøfte alternativ bruk av midler på vurdere en ny løsning for bruk av ressurser etter Noen tanker: Hva med lønnet sekretær? som kan avlaste kretsstyret: en lønnet sekretær kan være bistå med informasjon, web-sider, påmeldinger til arrangmenter, VBUR-medlem, bistå med avvikling av kretsarranemgenter, Knattholmenleiren osv. På den måten kan kretsstyret konsentrere seg om program på arrangementer, lederutvikling, medlemsvekst osv. Har sivilkretsen en sekretærstilling som evt kan utvides? Kan det sjekkes ut? Kommentar fra Tanum: NSF har hatt lønnet sekretær i lengre tid og har gode erfaringer med det - anbefales! Forslag: Kretsstyret utreder og legger fram en sak på Knattholmensamlingen i november. - Forslaget ble enstemmig vedtatt. Informasjon fra Eirik Gripp Bay Lågendalen: Kvelde og Hvarnes ønsker å starte opp en gruppe der. Dersom noen har et navn der, så ring Eirik på tlf Send også forslag til andre områder det kan være aktuelt å starte opp nye grupper. Dersom du ønsker å få besøk av Eirik ta kontakt med kretsstyret. Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

6 Sak 10 Saker fra forbundets landsting til uttalelse Terje Aasheim la fram spørreundersøkelse Landsstyrets visjon: Vi er 2019 en organisasjon som består av unge, engasjerte - speidere for stolte og aktive speidere. - Høringsuttalelse med svarfrist 15. Mars. 3 spm Landsstyret kommer til å fremme et nytt forslag til speiderløfte ett felles speiderløfte: Med Guds hjelp ellers likt Beredeskapsplan Hvem har ansvaret for hva ved uventede / uønskede hendelser? Oppfordrer alle gruppene til å tenke gjennom egne rutiner. Landsleir uten underleire Plassering: hvordan ønsker vi å ligge på landsleir? Kretsvis eller blandet? Tun med leirtorv? Kretssamlinger - eget kretsleirbål Sak 11 Valg Det ble ikke satt ned noen valgkomité og det foreligger ingen valgkomite pr nå. Det er 3 på valg: Morten Johnsen, Jens-Otto Christophersen og Terje Aasheim Alle i kretsstyret ønsker å fortsette!! Kretsstyret blir da: Verv Navn Valgt inn år Varighet Kretsleder Steinar S Jensen år Visekretsleder Morten Johnsen: år (gjenvalgt 09) Sekretær Bodil Skeie år Kasserer Anja Thorsen Egeberg år Styremedlem Jens Otto Christoffersen år (gjenvalgt 09) Varamedlem Terje Aasheim år (gjenvalgt 09) Kretsstyret konstituerer seg selv. Valgkomite: Ressursgruppa: Anne Sjømæling, Magne Svorstøl, Øystein Olsrød og Ole Kr Næs Kretsstyret ønsker å sende 3 stk på landsting: Anja, Terje og Steinar Sak 12 Innsendte saker Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

7 Forslag om å øke kretskontingenten for 2009 fra kr 20,- til kr 30,- Dette for å redusere underskuddsbudsjettet noe. Økningen må sees i sammenheng med at kretsen ønsker å dekke flere av arrangementene slik at det totalt sett kan bli billigere for gruppene med årets budsjett. - Forslaget ble vedtatt: 31 stemte for, 2 stemte imot, 1 avholden. Kommentar forslaget burde vært stemt over før budsjettet ble vedtatt. Utdeling av hederstegn i sølv Dag-Terje Hessevik har vært en trofast og mangeårig leder i sin gruppe i over 10 år. I tillegg har han vært med i kretsstyret og ført regnskapet for kretsen i mange år. Han har gjort en flott innsats som leder alltid blid og hyggelig! To andre ledere i kretsen skulle også fått hederstegn i sølv, men disse var dessverre ikke tilstede. Hederstegn i gull Anita Storaker Gregersen har vært leder i over 25 år og fikk stor takk for sin lange og trofaste innsats. Anita takket alle lederne i kretsen for mange gode år! Hilsen fra landssjefen Anne ønsket å takke det nye kretsstyret for en flott innsats gjennom året som er gått. Det varmer å se at Vestfold er i vekst, både på rover- og ledersiden! Det er snart landsting og det er blitt jobbet mye med strategiplanen til forbundet. Dette er en enhetlig plan. Hensikten er å samle alt i ett plandokument. Landsleir 2010: første samling i april det kommer til å bli en fantastisk leir! Tiurleik husk at de 3 beste kommer til NM i Bergen. Konkurranseinstinkt! Takk til alle lederne for en kjempeinnsats! Informasjon om oppdrag Sør v/magne Svorstøl Tunheim i Larvik, Mars Aldersgruppe: Vandrere / Klasse! Send så mange som mulig! Kurset sponses av kretsen gratis for deltakerne! Patruljearbeid er tema! Påmelding skjer til Morten Johnsen svarfrist 23. mars! Gå til patruljeførerne og få de til å melde på deltakerne! Takk til arrangøren - avslutning Takk for flott nattverdgudstjeneste ved diakonen og sang av kirkens barnekor. Kretsleder takket Våle for et flott arrangement! Årsmøtet ble avsluttet med speiderbønn Ref. Ole Kristian Næs 4. mars 2009 Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

8 Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie. Sign. protokollunderskrivere. Referat fra kretsens årsmøte 2009.doc

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer