MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008"

Transkript

1 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 To verdige vinnere av sykepleierprisen 2007: Marthe Kristensen og Gro Valsgård Tydelig Modig Stolt Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal Tlf E-post:

2 BLAASKJÆLHYTTA - Sykepleiernes hytte på Tromøya Utleiepriser: Pr. uke Pr. weekend Pr. kveld kr.4500 kr.1250 kr. 250 Hytta leies fra kl ankomstdag til kl avreisedag. Inger Marie Nygren Anestesiavd. Tlf: For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: eller Anne-Marie Lien PCI-senteret Tlf: Fylkeslederen har ordet Hei alle sammen. Det som kunne vært vårens vakreste eventyr er over, nemlig hovedtariffoppgjøret. Unio brøt forhandlingen med KS da tilbud og profil var så langt unna det vi kunne akseptere. Meklingen i mai førte heller ikke frem og nesten ett døgn på overtid var konflikten et faktum. Sentralt forhandlingsutvalg hadde ingen andre alternativer. Til og begynne med fokuserte media på lærerstreik, noe som var frustrerende for oss andre som var del av konflikten. Etter hvert ble det til en Uniostreik og sykepleierne kom mer til syne. Arendal kommune var utpekt til vår streikekommune og forberedelsene har pågått i hemmelighet siden påske. Den 3. juni gikk 70 helsesøstre, ledere og sykepleiere ut i streik, sammen med andre Unio-medlemmer. KS viste ingen vilje, eller mot, til å løse likelønnsutfordringene - de synes det er greit at kvinnedominerte yrker skulle tjene 15% mindre enn i tilsvarende mannsdominerte yrker - Hallo, vi lever i Vi kunne ikke sitte stille og se velferdssamfunnet smuldre bort, og vi er bekymret for fremtiden, for kvalitet i helsesektoren og for rekruttering av fagpersonell til kommunene. Jeg hører noen spørre om streiken var unødvendig når det ikke ga en krone ekstra i lønningsposen. Det var en viktig, nødvendig og riktig kamp å ta, ikke bare en kamp om penger, men også en verdikamp. Vi kunne ikke godta meklingsmannens tilbud. Da ville vi akseptert en nedvurdering av oss selv og av sykepleierstanden, streiken var nødvendig for selvrespekten. 2

3 Med noen få unntak mente en samlet presse at streiken var vellykket. Målinger viste en støtte for streiken i opinionen på 70% og det er mye, det er sjeldent, og det er en sterk effekt av streiken. Hva vil det bety for oss som sykepleiere? Den avtalen som ble undertegnet ved forliket kan virke uforpliktende, men vil trolig vise seg å være verdt mye. Vi har fått en forsikring om en god lønnsutvikling for Unios medlemmer KS og Unio vil sammen jobbe for likelønn for høyskolegruppen, altså for sykepleierne. Utdanning skal lønne seg er mer enn et kamprop og vil bli brukt i rekrutteringsarbeid for å sikre bedre tjenester innen helsesektoren. Det er mye politikk i tariffoppgjørene, og så snart tilleggsprotokollen var kjent var SV raskt ute med et løfte om oppfølging av Likelønnskommisjonens forslag og de vil bruk det som en fanesak i stortingsvalgkampen neste år. Det kan gi opptil kroner i ekstra lønnsløft for oss som var i streik. Lokale lønnstillegg som blir fremforhandlet til høsten skal flyte oppå og ikke bli spist opp av sentrale tillegg neste år, det var et direkte resultat av streiken. I tillegg til har lønnsoppgjøret i år fått virkning fra 1. mai og ikke den dagen streiken sluttet. Nå er det opp til KS og bevise at de vil innfri sine forpliktelser, det er deres troverdighet det står om. Vi skal ikke la dem glemme, vi skal kjempe og vi skal vinne denne kampen! Hovedtariffoppgjøret i Spekter er ikke i havn før alle helseforetak er ferdigforhandlet og resultatet har vært til sentral vurdering/godkjenning. Derfor kan vi på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer. SSHF, Sørlandet Sykehus Helseforetak er ferdig og det vi kan si er at resultatet er greit. Potten til fordeling hos oss er på 9,8 mill. og resultatet vil gjelde fra 1.juli. Sentralt er det forhandlet ny minstelønn og den øke med kr , alt etter ansiennitet. Kvelds/nattillegg økes med ca. kr.10 og vil vare frem til kl. 07. Når oppgjøret er endelig, finner du oppdatert info på: og via TVapparatet på arbeidsplassen. Sommerferien står for døren og ferieavviklingen med den. På landsbasis ser en at sommervikarer under 18 år er et fenomen i år, ja, endog ned til 16 år. Dette er noe som kartlegges sentralt og meldinger fra Aust-Agder viser at av de 17 åringene som har sommerjobb i pleie- og omsorg er det fåtallet som er satt inn i pleien. Siden siste Sirklus har varamedlem i Fylkesstyret, Bjørg Selmer Olsen, gått bort. Faggruppa av sykepleiere i geriatri og demens hadde flott minneord i Sykepleien nr. 5 og jeg slutter meg til det og lyser fred over hennes minne. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og håper værgudene smiler til Sørlandet. Kirsten Stensrud Sykepleierne i Froland hadde store utfordringer under skogbrannen Aust-Agder har hatt storbrann i Froland og det er en velsignelse at ingen liv har gått tapt. Noen av hjemmesykepleiens pasienter ble evakuert fra sine hjem. Sykepleiere generelt og i Froland spesielt er løsningsorientert og derfor hadde det gått greit. Men, det må ha vært noen spennende og dramatiske dager i forrige uke. 3

4 Sykepleierprisen 2007 til to verdige vinnere Vi vil gratulere 2 verdige vinnere av Sykepleierprisen 2007; Gro Valsgård og Marthe Kristensen. (Se forsidebildet). Prisutdelingen ble gjort ved en høytidelig tilstelning i NSF`s lokaler den 28. februar. Prisen tildeles hvert år til en sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle og profilere sykepleiefaget på en god måte. Juryens begrunnelse for tildelingen: Gro Valsgård og Marthe Kristensen profilerer Sykepleierfaget på en god måte, med fokus på god fagutøvelse. De er begge faglig dyktige, kunnskapsrike, yter helhetlig omsorg, lar pasienten komme først i enhver situasjon. De har et spesielt fokus på de pårørende, særlig i kritiske situasjoner og i livets sluttfase. De behandler pasientene på deres premisser, er imøtekommende langt utover det en forventer. Begge er vennlige, blide og viser et smittende humør. De beholder roen på tross av meget krevende pasientgrupper og til tider svært hardt arbeidspress. De er gode samarbeidspartnere, viser med sine holdninger ærbødighet og respekt i utøvelsen av yrket og i omgang med sine kollegaer. Gro Valsgård og Marthe Kristensen er helt spesielle rollemodeller både i og utenfor avdelingen og representerer sykepleierstanden på en fremragende måte. Vi gratulerer! Har DU lyst til å være en av den gjengen så formidler Fylkeskontoret kontakt videre, ring tlf Så dere Agderposten 19. mai? Trommesøstrenes opptreden i Grimstad og Borgertoget 17. mai. Det sto at Trommesøstrene har laget en ny standard for kommende Borgertog og den kan bli vanskelig å matche. Befolkningen i Arendal savnet søstrene og lurte på hvorfor de ikke spilte i her og om de kom neste år. Disse jentene vet å markere seg, og igjen, de er gode representanter for sykepleierstanden. Kursplan for tillitsvalgte høsten 2008: Temakurs KS: september. Sted: Quality Hotell Tønsberg Temakurs Spekter: oktober. Sted: Quality Hotell Tønsberg Arbeidstidskurs for HTV: november. Sted: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Temakurs Høgskole/Universitet: november. Sted: Quality Hotell Tønsberg Forhandlingskurs KS: september. Sted: Rica Klubben Hotell, Tønsberg Forhandlingskurs Spekter: september. Sted: Quality Hotell Grand, Kongsberg 4

5 KJENNER DU NOEN...som har gjort seg fortjent til å få sykepleierprisen 2008? Det kan være en sykepleier som har utpekt seg Gjennom direkte pasientrettet arbeid, eller som på en eller annen måte har bidratt til å videreutvikle, eller sette fokus på sykepleierfaget generelt eller innenfor et spesielt område. Vi vil gjerne ha mange forslag og så må juryen gjøre sitt valg. Prisvinneren får en gave til verdi av kr. 1000, samt dekket seminarutgifter inntil til kr Forslagsstilleren får en bokgave. Vi vet at det finnes mange verdige kandidater i fylket vårt, så ikke vent med å komme med forslag! Ring oss gjerne for mer informasjon, tlf Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til: NSF Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal E-post: Frist for å komme med forslag er 1.november! FORSLAG TIL KANDIDAT(ER) TIL SYKEPLEIERPRISEN, AUST-AGDER Jeg/vi foreslår følgende kandidat(er) til Sykepleierprisen 2008; Fornavn Etternavn Stilling Stillingsprosent Adresse privat Telefon Arbeidssted Telefon arbeidssted Begrunnelse for forslaget: KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERPRISEN NSF AUST- AGDER 1. Sykepleierprisen NSF Aust-Agder deles ut hvert år til: a. En enkelt sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å profilere sykepleierfaget på en fremragende måte. b. Prisen kan gis til en sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har bidratt til å profilere sykepleiefaget generelt eller innenfor et spesielt område. c. Med å profilere faget på denne måten menes: - Kandidaten(e) må fremstå som god(e) modell(er) vedrørende kunnskap, holdninger og handlinger og/eller - Lede/tilrettelegge for at sykepleietjenesten skal fungere optimalt og/eller - Gjennom forskning og/eller utviklingsarbeid videreutvikle sykepleiefaget som fremmer sykepleietjenesten 2. Vinneren(e) må være medlem av NSF Aust- Agder og yrkesaktiv. Vinneren(e) vil motta et diplom, en gave til en verdi av kr. 1000,- og dekket utgifter til ønsket seminar maks oppad til kr. 4000,-. 3. Fylkesstyret NSF Aust- Agder utpeker en jury bestående av 3 personer, alle må være medlemmer av NSF Aust- Agder. Juryen skal bestå av medlemmer fra ulike deler av pleie og omsorgstjenesten. Jurymedlemmene deltar i juryen i 3 år med anledning til gjenvalg 2 ganger. Fylkesstyret utpeker nye medlemmer til juryen. Ved forfall oppnevner fylkesstyret nye medlemmer til juryen. 4. Invitasjon til å sende inn forslag til kandidater bekjentgjøres i medlemsbrevet som utkommer i løpet av våren, og gjennom tillitsvalgtapparatet. Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. november hvert år. Forslaget sendes skriftlig (hvis mulig maskinskrevet eller elektronisk) på fastsatt skjema til NSF Aust- Agder. Alle forslag må begrunnes ut fra kriteriene i pkt. 1. Den/de som foreslår vinneren mottar en bokgave. 5. Vinneren(e) utpekes senest 1. desember. Juryen avgjør på fritt grunnlag ut ifra innsendte forslag hvem som vinner. Juryen kan selv foreslå kandidater. Juryen kan la være å dele ut prisen hvis de mener at det ikke foreligger egnede kandidater. Vinneren(e) offentliggjøres og presenteres i medlemsbrevet og i Agderposten. 6. Fylkesstyret er ansvarlig for markeringen av prisoverrekkelsen. Retningslinjene og forslagsskjema finner du også på hjemmesidene: 5

6 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet (BSF) ble stiftet i Medlemmene i BSF er Barnesykepleiere, andre spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med barn, ungdom og deres familier i mange deler av helsetjenesten, men i hovedsak jobber de i spesialisthelsetjenesten. Pr er vi 593 medlemmer, et antall vi håper skal øke i året som kommer. BSF har per i dag 17 lokallag representert enten ved et styre eller kontaktperson. Vårt mål er aktive lokallag i alle fylker. Barnesykepleierforbundet sitt hovedfokus er fag og fagpolitikk som retter seg mot at barn, ungdom og deres familier skal få en trygg og individuell sykepleie av høy kvalitet. Dette arbeidet skjer først og fremst nasjonalt, men i stigende grad utvikles kontaktene internasjonalt. Dette fordi BSF mener det er viktig å følge med i hva som skjer utenfor landets grenser hva angår sykepleie til barn og ungdom. Videre er arbeidet med å øke forståelsen og kunnskapen for at barn ikke er små voksne, samt at oppmerksomhet og forståelse for syke barn og ungdoms behov settes på den helsepolitiske dagsorden. Barn, ungdom og deres familier trenger sykepleiere med høy kompetanse, mot og identitet. BSF jobber derfor for å synliggjøre nødvendigheten av videreutdanning i sykepleie til barn og ungdom, i tillegg til å dokumentere behov for flere barnesykepleiere i nyfødtintensiv- og barneavdelingene. Siden grunnutdanningen i sykepleie har svært lite fokus på barn og ungdom er det også viktig å påviker dette slik at barn og ungdom får mer oppmerksomhet i utdanningen. Det er også viktig for BSF å samarbeide med andre faggrupper som jobber med barn, samt NSF for å få sterkere gjennomslagskraft i saker som omhandler barn, ungdom og deres familier. BSF arrangerer årlig faglige kongresser/fagkonferanser som Vårseminaret og Neonatal sykepleiedag. Sistnevnte på høsten i forkant av Perinataldagene. I tillegg arrangerer vi i forkant av Vårseminaret Lokalgruppeleder-, lærer- og lederkonferanser. Medlemsfordeler ved å være med i Barnesykepleierforbundet er pr. tiden: Eget fagblad. Medlemsfond med utdeling 2 ganger i året, mars og september. Eget fond for i forhold til ernæring (KviTo fondet), tildeles en gang pr. år i mars. Kursavgiftsreduksjon på egne kurs Barnesykepleierforbundet og internasjonalt samarbeid: Av internasjonal aktivitet er det først og fremst NoSB (Nordisk samarbeid med sykepleiere som arbeider med barn, ungdom og deres familier) som vi aktivt deltar i. Ved siden av dette jobber BSF med å etablere et tettere samarbeid med både PNAE (The Paediatric Nursing Associations of Europe) og IAPN (International Association of Paediatric Nursing). Videreutdanning i Barnesykepleie og Nyfødtsykepleie: Videreutdanning i barnesykepleie finnes ved 7 høgskoler: Universitetet i Agder, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag Videreutdanning i Nyfødtsykepleie finnes ved Lovisenberg Diakonale høgskole. For mer informasjon om Barnesykepleierforbundet, NSF, besøk gjerne vår nettside: 6

7 LITT AV HVERT NSF har nå hovedtillitsvalgte i alle HTV- områdene, er det ikke flott? Dagskonferanse på Holmen gård for HTV-ene i april. Tema var bl.a. sommerferieavvikling, oppfølging av arbeidstidskurs, handlingsplan/ budsjett og hovedtariffoppgjøret så langt. Det er bestandig hyggelig å møte de hovedtillitsvalgte og de er en krevende gruppe. De ønsker mest mulig kunnskap om flest mulig tema og det skal noe til å tilfredsstille dem. Tillitsvalgtopplæring Modul I ble gjennomført i mars i Arendal. Det var 13 tillitsvalgte som fikk opplæring om NSFs politikk, NSF som organisasjon, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, faglig forsvarlighet og Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv. Det siste temaet var sammen med Vest Agder. I april var den samme gjengen, sammen med Vest-Agder, på Modul II på Lyngørporten. Der fikk de dybdedykk i lov- og avtaleverk og NSFs politikk, slik at de skal være kompetente til å hjelpe medlemmene ved behov. Blaaskjælhytta til bruk for medlemmer! Vi registrerer at flere HTV- områder leier Blaaskjælhytta for møter, for eksempel til sommeravlutninger og psykiatrisk faggruppe skal ha et kurs der. Hytta ligger i naturskjønne omgivelser og med god lufttemperatur en tidlig sommerkveld vil det være nesten perfekt. Dere finner annonser for hytta et annet sted i bladet. NSF Aust-Agder inviterer til Fagkafè i NSF`s lokaler i jernbanestasjonen, Arendal På NSF`s stiftelsesdag den 24.september kl 16. Ansvarlig for arrangementet er Lokalgruppa av psykiatriske sykepleiere v/eli Jorid Sveipe Elisabeth Kjølsrud, medlem av Rådet for sykepleieetikk deltar, og tema for fagkafèen er diverse etiske problemstillinger 7

8 UNIO = Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Under hovedtariffoppgjøret lurte mange på hva Unio var og her en kort orientering: Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med ca medlemmer, derav NSF- medlemmer. Unio ble stiftet i desember 2001 og har ti medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Den norske kirkes presteforening, Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund, Det Norske Diakonforbund og Skatterevisorenes Forening. Unio representerer medlemsorganisasjonene på arenaer der hovedorganisasjonene opptrer. Unio ivaretar medlemmenes fellesinteresser i forhold til myndigheter og arbeidsgiverorganisasjonene og samarbeider med andre organisasjoner for å oppnå de beste resultater for alle. Unio er partipolitisk uavhengig. Lisbeth Normann har ordet om tariffoppgjøret i KS (Utdrag av informasjon i rundskriv gitt 5.juni 2008) Vi gikk inn i tariffoppgjøret med krav om et lønnsløft som bidrar til likelønn og som er egnet til å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunene. Det er ingen grunn til å juble over resultatet som foreligger etter forhandlinger, mekling og 12 dagers streik. Men det er heller ingen grunn til å fortvile. Selv om streiken ikke ga oss det nødvendige lønnsløftet nå, har den ført til forpliktelser som vil gi resultater. Streiken har ført til at KS nå vil jobbe sammen med oss for å oppnå likelønn. Det har de ikke vært spesielt interessert i tidligere. Nå er vi enige om at lønnsnivå og lønnsutvikling må bygge opp under Likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både i lokale og sentrale forhandlinger. Dessuten skal vi sammen ta et initiativ overfor regjeringen for å henstille den om å bidra til å nå målet om en mer positiv verdsetting av de kvinnedominerte gruppene i kommunal sektor. For oss er dette et viktig gjennombrudd! En av Likelønnskommisjonens forutsetninger for å foreslå 3 milliarder utover tariffoppgjøret til sykepleiere og andre kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor, var at partene ble enige om at dette var greit. Når vi og KS i fellesskap ber om regjeringens bidrag, foreventer vi at regjeringen følger opp! I tillegg skal et partssammensatt utvalg vurdere om lønnsutviklingen for sykepleierne og andre høgskole- og universitetsgrupper i KS er dårligere enn for andre kommuneansatte. Er den fortsatt dårligere, skal dette legge grunnlaget for lønnsmessige justeringer i 2009 og Vi har også fått gjennomslag for at de lokale tilleggene som blir gitt i år, ikke blir spist opp av sentrale tillegg neste år. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger, og det er satt av en pott på 1,6 prosent til dette. KS og Unio er enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i kommunesektoren som vil bidra til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, styrke tjenestens kvalitet og omdømme og bidra til å nå kommunesektorens viktige velferdsoppdrag. Det forventer jeg at KS og kommunene legger til grunn i de forestående lokale forhandlingene! 8

9 Streiken har vært viktig og riktig. Jeg tror ingen lenger er i tvil om hvilke verdier sykepleierne og de andre Unio- gruppene representerer i kommunene. Det har vi fått markert på en flott måte de siste ukene. Jeg vil takke alle som har vært i streik, de lokale og sentrale streikekomiteene og forhandlingsutvalget for innsatsen. Takk også til dere som har vært igjen på jobb i kommunene for god støtte under streiken! Noen andre viktige elementer Alle detaljer og endringer etter tariffoppgjøret vil bli tilgjengeliggjort på Her presenterer vi noen hovedelementer. Tidspunkt for utbetaling av lønnstilleggene Lønnstillegg for 2008 gjelder fra 1. mai, og ikke fra streikens avslutning slik det vanligvis blir etter en streik. Forsterket rett til heltid Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Begrensningen som tidligere handlet om at deltid kunne brukes dersom omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsa det er fjernet. Deltidsbruk skal dessuten drøftes grundig med tillitsvalgte. Ved ledig stilling skal deltidstilsatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Full forsikringsutbetaling ved deltidsansattes dødsfall Begrensningen i forsikringsutbetaling til etterlatte av deltidsansatte er fjernet. Ytelsene blir de samme som for heltidsansatte (skalert etter alder) Avansementstillinger og kliniske spesialist Det ligger anbefalinger om bruk av avansementstillinger for sykepleiere, og tilrådning om at de med minst ett års videreutdanning skal lønnsplasseres om lag kroner over grunnstillingene. Det er også innført ny stillingskode for klinisk spesialist. AFP-ordningen NSFs og Unios medlemmer er sikret en like god tidligpensjonsordning som i dag. I tråd med Unios krav unngikk vi en blåkopi av AFP-løsningen i privat sektor. Unio er sikret en prosess fram mot 2009 som skal legge grunnlaget for den endelige utformingen av AFP og se dette i sammenheng med den fremtidige tjenestepensjonen. Unio fikk på plass viktige stolper som legges til grunn for den endelige tilpasningen og utformingen av AFP i offentlig sektor i lønnsoppgjøret Et partssammensatt utvalg skal jobbe med både tjenestepensjon og AFP-ordningen fram mot tariffoppgjøret i Utvalget skal blant annet vurdere bredden i yrkesmønstrene i offentlig sektor, og klarlegge hvordan utdanningslengde, kjønn og deltid påvirker arbeidstakernes pensjonsopptjening. Unio har oppnådd at utdanning og kompetanse må lønne seg! Vi har fått en forsikring om en god lønnsutvikling for Unios medlemmer. KS og Unio står sammen i arbeidet med likelønn for utdanningsgruppene i kommunal sektor Utdanning skal lønne seg slik at man kan rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft som sikrer bedre tjenester innenfor skoler, barnehager, helse og kultur På neste side ser du den lønnsmessige essensen, men følg også med på hva som for øvrig ble - og blir resultatet av oppgjøret på 9

10 Minstelønnssatser fra 1. mai 2008 for tariffområdet KS: SYKEPLEIER 0 år 4 år 8 år 10 år Pr Pr * Pr Pr * Minstelønnsnivåene hevet pga. en regnefeil gjort i 2006-oppgjøret. SPESIALSYKEPLEIER, JORDMOR, HELSESØSTER 0 år 4 år 8 år 10 år Pr Pr Pr GENERELLE TILLEGG Alle er sikret et generelt tillegg på 2,5% i 2008 og 3,1% i Tilleggene er innbakt i de nye minstelønnssatsene. LEDERE Ledere som er plassert i tariffavtalens kapittel 4 får et sentralt tillegg på 2,5 prosent. Alle andre ledere forhandles det for lokalt. LOKALE FORHANDLINGER: Det er satt av 1,6 prosent pr til lokale forhandlinger. På bakgrunn av meklingsprotokollen med KS, forventer vi at sykepleiere gis høy prioritet i de lokale forhandlingene. Minstelønnssatser fra 1. juli 2008 for tariffområdet Spekter: Sykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier: 0 år 4 år 8 år 10 år Sykepleier Sykepleier Differanse Spesialsykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier og krav om relevant videreutdanning. 0 år 4 år 8 år 10 år Spesialsykepleier Spesialsykepleier Differanse Generelt tillegg sikringsbestemmelse I likhet med i 2006 forutsetter sentrale parter at de lokale partene ivaretar at alle medlemmer skal gis en lønnsutvikling. Lønnstillegget skal være av en slik størrelse at det sikrer at den enkelte opprettholder sin kjøpekraft. Prisprognosen fra TBU som det vises til i protokollen er på om lag 3%. 10

11 Velkommen til Her finner du gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell. Med utgangspunkt i én nettside skal det være mulig å finne det meste av det du trenger for å være faglig oppdatert og få svar på de fleste spørsmål i løpet av rimelig kort tid. Helsebiblioteket er et offentlig nettsted som driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er finansiert av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Nettstedet er redaksjonelt uavhengig. YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Våre yrkesetiske retningslinjer er alltid aktuelle å gjenoppfriske. Vi finner det derfor hensiktsmessig å gi en liten påminnelse om at du finner disse både i NSF Almanakken og på NSF`s hjemmeside: Ny forskrift om legemiddelhåndtering trådte i kraft fra 1. mai Den nye forskriften skal plassere et tydeligere ansvar for håndtering av legemidler. «Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp», skal sikre god legemiddelhåndtering til pasienter. Forskriften favner bredere enn tidligere. Den berører private så vel som offentlige virksomheter og er gjeldende for blant annet sykehus, sykehjem, tannhelsetjenesten og skolehelsetjenesten. Til forskriften er det utarbeidet en faglig veiledning som inneholder råd om god legemiddelhåndtering. Virksomhetsleders ansvar etter den nye forskriften: Legemiddelhåndtering: Lederen av den enkelte institusjon/ virksomhet har et tydeligere ansvar for håndtering av legemidler. Det er virksomhetsleder som nå skal delegere oppgaver når det gjelder håndtering av legemidler. Kompetanse: Virksomhetsleder må sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner i forhold til oppgavens art. Med kvalifikasjoner forstås formelle og reelle kvalifikasjoner. Opplæring: Lederen må sørge for opplæring av personalet og vurdere kompetansehevende tiltak. Internkontroll: Lederen må sørge for at virksomheten har prosedyrer for legemiddelhåndtering på plass og at disse blir gjort kjent i virksomheten samt vurdere behovet for ekstern kvalitetskontroll. Videre må lederen gi skriftlige bestemmelser om hvem som kan håndtere legemidler. På Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside, kan du bl.a. lese følgebrev som gikk til virksomhetsledere og helsepersonell og om det økte ansvaret som pålegges virksomhetsledere i forskriften. Siden viser en del aktuelle spørsmål om tolkning og direktoratets svar på disse. Du kan også finne en power-point presentasjon til bruk i opplæring! 11

12 Her kan du få hurtig hjelp ved spørsmål om bl.a. legemiddelinteraksjoner og forgiftninger: DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner, redigert av Olav Spigset, og administrert av Emetra AS. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn. Les mer: Felleskatalogen på nett: Her kan du bl.a lese det nye forgiftningskapittelet som inneholder en egen tekst for alle virklestoffene på det norske markedet, og beskriver toksisitet, klinikk og behandling. Videre omtales også bruk av antidoter og generell forgiftningsbehandling. Ferieavvikling på fylkeskontoret sommeren 2008 Kontoret vil være betjent det aller meste av sommeren, men kan være ubetjent enkelte dager. Telefonhenvendelser viderekobles direkte til sentralbordet ved hovedkontoret i Oslo dersom det ikke er ansatte tilstede på fylkeskontoret. Vi som jobber på fylkeskontoret har ferie på følgende tider: Fylkesleder Kirsten Stensrud: Ferie uke 29, 30 og 31 Seniorrådgiver Kristin Sæberg Håkonsen Ferie uke 28, 29, 30 Rådgiver Halvard Dalen: Ferie uke 32, 33 12

13 Den internasjonale Sykepleierdagen 2008 NSF Aust-Agder markerte den Internasjonale Sykepleierdagen 13. mai med stands på Sam Eides plass og fagkafè på fylkeskontoret. ICN hadde vedtatt tema for dagen som var sykepleiernes ledende rolle og betydning for kvalitet i primærhelsetjenesten. Til stands på Sam Eides plass var alle faggruppene i fylket invitert selv om de hadde sitt virke innen 2. linje tjenesten. Vi synes det er viktig å vise det mangfoldet NSF er. Gruppene som møtte var Helsesøstrene, Psykiatrien, Anestesien og Intensiven, i tillegg til representanter fra kontoret. På stands var det informasjon, demonstrasjon og utdeling av karameller. Det var ikke den helt store interessen og noen lurte på hva vi solgte. Plutselig høres trommer, de kommer nærmere og nærmere. Så er det våre flotte Trommesøstre som kommer gjennom byen, og hvilket skue!! Hårene reiser seg på mine armer når de er i aksjon. Stor applaus når de spilte og de er utrolig til å profilere sykepleierne. På fagkafèn hadde Irene Henriksen Aune et fengende fordrag om elektronisk dokumentasjon i kommunehelsetjenesten og da i et kvalitetsperspektiv. Karin Pettersen pratet om våre holdninger og hvordan det påvirker oss som sykepleiere i møte med pasient og pårørende. Vi som hørte på innså at vi måtte pusse støv av våre yrkesetiske retningslinjer. Foredragene var utrolig bra og vi heldige som var der fikk et faglig påfyll, takk skal dere ha begge to! Ledere av lokale faggrupper i Aust-Agder NSF Landsgruppe Intensivsykepleiere Siri Engstrøm Andreassen NSF landsgruppe Operasjonssykepl. Janne Jettestad Barnesykepleierforbundet i NSF Helga Holsether NSF faggruppe for Lungesykepleiere Janne Magelsen NSF Videregående Opplæring Berit Stykket ALNSF Rune Hanken, NSF landsgruppe helsesøstre Bjørg Vedå, Sykepleiere i stomiomsorgen Marita Thorsland NSF landsgruppe Geriatri og Demens Anni Karlsen Særnmo Jordmorforbundet NSF Anne Narvestad NSF Psykiatriske sykepleiere Eli Jorid Sveipe FSU Marit Johanne Halvorsen BSF landsgruppe AM og AMK Sandra Baldurson 13

14 SYKEPLEIENS GRUNNLAG Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert.. NSF`s 5 SAMSPILLS VERDIER Skap vi - følelse! Gå foran! Gi tilbakemelding! Arbeid strategisk! NSF ønsker å ha et oppdatert medlemsregister, og du må bidra til dette! Har du bytta adresse, arbeidsplass, stilling el. lign.? Gå inn på velg logg inn på din egen medlemsside og oppdater profilen din! Dette er enkelt og veldig viktig!. Innmelding av nye medlemmer kan også gjøres på denne siden! Trenger du veiledning? Ring fylkeskontoret eller kontakt din tillitsvalgte. 14

15 Praksiskonsulentordningen ved Sørlandet sykehus HF Praksiskonsulentordningen er forankret i Helsedialog som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst og KS fylkesstyrer i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Det overordnede målet er å gi pasientene en mer helhetlig og samordnet helsetjeneste. Vi vet både fra erfaringer og undersøkelser at svikt kan oppstå når en pasient har behov for flere tjenester, eller endrer tjenester, som for eksempel fra fastlege til sykehus og fra sykehus til kommunale tjenester. Visjonen er at pasienten skal ha en opplevelse av en sømløs helsetjeneste. Ordningen har eksistert i over 2 år, da med 7 praksiskonsulenter i 10 % stillinger som er allmennleger. Høsten 2007 ble ordningen utvidet til også å innbefatte sykepleiere. I dag er det 3 sykepleiere i 20 % stillinger. Ellen Aasheim har sitt nedslagsfelt i Vestfylket, mens Kristin Jørgensen og Turi B. Stapnes dekker resten av Agder. Hele helsetjenesten er preget av stadige omorganiseringer og kompleksitet. Tidligere møteplasser er avviklet, og ulike aktører i 1. og 2. linjetjenesten har etterlyst et felles forum for diskusjoner og problemløsning. Behovet for samhandling er reelt, og dette arbeidet er påbegynt. Vi ønsker oss forslag til innspill, ideer eller muligheter som kan bedre samhandlingen! Ta kontakt med oss! Mvh Kristin Jørgensen Turi B. Stapnes Kristin Jørgensen Turi Beate Stapnes 15

16 C-POST Returadresse: NSF Aust-Agder Møllebakken Arendal NSF`s Hovedtillitsvalgte i Aust Agder pr HTV-område Navn Tlf. arb Mobiltlf. e-postadresse: RISØR Tone Dørsdal GRIMSTAD Siri-Lin Syse ARENDAL Anne Hansen Vartdal GJERSTAD Malene L. Skeibrok VEGÅRSHEI Liv Irene Thingvold TVEDESTRAND Anna Elisabeth Pedersen FROLAND Ragna Andersen LILLESAND Oddbjørg Bergan BIRKENES Hilde Alice Kjerstad ÅMLI Sjenia Berge IVELAND Audhild Bærheim EVJE/HORNNES Solbjørg L. Røyland BYGLAND Tora Vegusdal VALLE Nina Susanne Johnsen BYKLE Annette Trydal FYLKES- KOMMUNAL STATEN (Univ. i Agder) SSHF ARENDAL - somatikk Berit Stykket Jan Gunnar Dale Heidi Helene Stykket psykiatri/rusavh. Mona Blix Privatansatte Arbeidssteder uten tillitsvalgt Pensjonister/ uføretrygdede Henvendelse til Fylkeskontoret Henvendelse til Fylkeskontoret Henvendelse til Fylkeskontoret Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! 16

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015

NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 NSF på tur for folkehelse 1.-5. juni 2015 Kommune Mandag 1.6.2015 Tirsdag 2.6.2015 Onsdag 3.6.2015 Torsdag 4.6.2015 Fredag 5.6.2015 Bykle Dag 1: Bykle helsesenter Etter å ha overnattet i hengekøyer på

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2011 Innhold 2011 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 3, 2007. Tydelig Modig Stolt

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 3, 2007. Tydelig Modig Stolt MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 3, 2007 Tydelig Modig Stolt Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal Tlf. 37 09 87 80 E-post: aust-agder@sykepleierforbundet.no www.sykepleierforbundet.no

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden!

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! 2. kandidat Kristoffer A. Lyngvi Fylkesordførerkandidat Torunn Ostad 3. kandidat Arild Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! AUST-AGDER HØYRE KANDIDATER 2015-2019 Windsland

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2007

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2007 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2007 Dette nummeret av SIRKLUS er også tilgjengelig i elektronisk format. Se www.sykepleien.no - velg Aust Agder. Vår nyvalgte fylkesleder har ordet Hei alle medlemmer.

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Klar for nytt sykehus

Klar for nytt sykehus MEDLEMSBREV nov. 2010 Norsk Sykepleierforbund, Østfold Klar for nytt sykehus Bli med på gratis fagkurs for Østfolds sykepleiere! NSF Østfold forventer at styret i Helse Sør-Øst like før jul vedtar bygging

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere. gjelder fra 2011. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere gjelder fra 2011 Spekter helse KS Oslo kommune Staten lønnsplassering sykepleiere gjelder fra 2011 spekter helse ks oslo kommune staten Forord Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 21.01.10

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 21.01.10 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 21.01.10 Fra fylkesstyret: Fylkesleder Nestleder Medlemmer Eli Gunhild By Tiril Bringsrud Svensen Marit Ek Line Orlund (ikke sak 1, 2, 3-22/09,3-24/09, deler av sak 5) Arnhild

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2009

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2009 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 2, 2009 Forbundsledelsen i møte med HTV og Fylkesstyret 26.november 2009 Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal Tlf. 37 09 87 80 E-post: aust-agder@sykepleierforbundet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder

Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder Lasse Svenstrup Andersen Fylkesmannen i Aust-Agder Legemiddelhåndtering: kontrollsystemer, oppfølging, juss og etikk mv. Torsdag den 4.12.2014 Fylkesmannen får mange meldinger om medisintyverier. både

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Tall og fakta om sykepleiere

Tall og fakta om sykepleiere Tall og fakta om sykepleiere STATIstikk 2012 Innhold 2012 1. Medlemstall i NSF og Unio 4 2. Næringstilhørighet 8 3. Arbeidsstyrkestatus 9 4. Innvandrede og ikke-bosatte 10 5. Aldersfordeling 11 6. Arbeidstid

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013

Medlemsbrev. NSFLIS Fagkongress. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: November 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS November 2013 NSFLIS Fagkongress 11-13. september var NSFLIS samlet til Fagkongress i Østfold, 35 år etter at organisasjonen ble stiftet. Fagkongressen hadde flotte forelesninger,

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2010

MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2010 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2010 Bilde fra streikemarkeringen i Kristiansand 31.mai. Her ser vi vår fylkesleder Kirsten Stensrud. Bak henne står HTV Anne Vartdal, Arendal og HTV Heidi Helene Stykket,

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00

Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00 Ut å søke tjeneste snart ferdig sykepleier Universitetet i Stavanger 30. januar 2014 13:15 14:00 Program 13.15 14.00 Ut å søke tjeneste verdt å vite om arbeidslivet 14.15 15.00 Faglig forsvarlighet, kvalitetskrav,

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015

VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 VELKOMMEN! Sentralt avtalekurs 11. mai 2015 V E L K O M M E N Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Nytt sentralt lønnssystem fra 1. mai 2015 LUNSJ Parallelle seminarer Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2015 Prosess

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer