MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008"

Transkript

1 MEDLEMSBREV NSF AUST-AGDER NR. 1, 2008 To verdige vinnere av sykepleierprisen 2007: Marthe Kristensen og Gro Valsgård Tydelig Modig Stolt Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal Tlf E-post:

2 BLAASKJÆLHYTTA - Sykepleiernes hytte på Tromøya Utleiepriser: Pr. uke Pr. weekend Pr. kveld kr.4500 kr.1250 kr. 250 Hytta leies fra kl ankomstdag til kl avreisedag. Inger Marie Nygren Anestesiavd. Tlf: For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: eller Anne-Marie Lien PCI-senteret Tlf: Fylkeslederen har ordet Hei alle sammen. Det som kunne vært vårens vakreste eventyr er over, nemlig hovedtariffoppgjøret. Unio brøt forhandlingen med KS da tilbud og profil var så langt unna det vi kunne akseptere. Meklingen i mai førte heller ikke frem og nesten ett døgn på overtid var konflikten et faktum. Sentralt forhandlingsutvalg hadde ingen andre alternativer. Til og begynne med fokuserte media på lærerstreik, noe som var frustrerende for oss andre som var del av konflikten. Etter hvert ble det til en Uniostreik og sykepleierne kom mer til syne. Arendal kommune var utpekt til vår streikekommune og forberedelsene har pågått i hemmelighet siden påske. Den 3. juni gikk 70 helsesøstre, ledere og sykepleiere ut i streik, sammen med andre Unio-medlemmer. KS viste ingen vilje, eller mot, til å løse likelønnsutfordringene - de synes det er greit at kvinnedominerte yrker skulle tjene 15% mindre enn i tilsvarende mannsdominerte yrker - Hallo, vi lever i Vi kunne ikke sitte stille og se velferdssamfunnet smuldre bort, og vi er bekymret for fremtiden, for kvalitet i helsesektoren og for rekruttering av fagpersonell til kommunene. Jeg hører noen spørre om streiken var unødvendig når det ikke ga en krone ekstra i lønningsposen. Det var en viktig, nødvendig og riktig kamp å ta, ikke bare en kamp om penger, men også en verdikamp. Vi kunne ikke godta meklingsmannens tilbud. Da ville vi akseptert en nedvurdering av oss selv og av sykepleierstanden, streiken var nødvendig for selvrespekten. 2

3 Med noen få unntak mente en samlet presse at streiken var vellykket. Målinger viste en støtte for streiken i opinionen på 70% og det er mye, det er sjeldent, og det er en sterk effekt av streiken. Hva vil det bety for oss som sykepleiere? Den avtalen som ble undertegnet ved forliket kan virke uforpliktende, men vil trolig vise seg å være verdt mye. Vi har fått en forsikring om en god lønnsutvikling for Unios medlemmer KS og Unio vil sammen jobbe for likelønn for høyskolegruppen, altså for sykepleierne. Utdanning skal lønne seg er mer enn et kamprop og vil bli brukt i rekrutteringsarbeid for å sikre bedre tjenester innen helsesektoren. Det er mye politikk i tariffoppgjørene, og så snart tilleggsprotokollen var kjent var SV raskt ute med et løfte om oppfølging av Likelønnskommisjonens forslag og de vil bruk det som en fanesak i stortingsvalgkampen neste år. Det kan gi opptil kroner i ekstra lønnsløft for oss som var i streik. Lokale lønnstillegg som blir fremforhandlet til høsten skal flyte oppå og ikke bli spist opp av sentrale tillegg neste år, det var et direkte resultat av streiken. I tillegg til har lønnsoppgjøret i år fått virkning fra 1. mai og ikke den dagen streiken sluttet. Nå er det opp til KS og bevise at de vil innfri sine forpliktelser, det er deres troverdighet det står om. Vi skal ikke la dem glemme, vi skal kjempe og vi skal vinne denne kampen! Hovedtariffoppgjøret i Spekter er ikke i havn før alle helseforetak er ferdigforhandlet og resultatet har vært til sentral vurdering/godkjenning. Derfor kan vi på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer. SSHF, Sørlandet Sykehus Helseforetak er ferdig og det vi kan si er at resultatet er greit. Potten til fordeling hos oss er på 9,8 mill. og resultatet vil gjelde fra 1.juli. Sentralt er det forhandlet ny minstelønn og den øke med kr , alt etter ansiennitet. Kvelds/nattillegg økes med ca. kr.10 og vil vare frem til kl. 07. Når oppgjøret er endelig, finner du oppdatert info på: og via TVapparatet på arbeidsplassen. Sommerferien står for døren og ferieavviklingen med den. På landsbasis ser en at sommervikarer under 18 år er et fenomen i år, ja, endog ned til 16 år. Dette er noe som kartlegges sentralt og meldinger fra Aust-Agder viser at av de 17 åringene som har sommerjobb i pleie- og omsorg er det fåtallet som er satt inn i pleien. Siden siste Sirklus har varamedlem i Fylkesstyret, Bjørg Selmer Olsen, gått bort. Faggruppa av sykepleiere i geriatri og demens hadde flott minneord i Sykepleien nr. 5 og jeg slutter meg til det og lyser fred over hennes minne. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og håper værgudene smiler til Sørlandet. Kirsten Stensrud Sykepleierne i Froland hadde store utfordringer under skogbrannen Aust-Agder har hatt storbrann i Froland og det er en velsignelse at ingen liv har gått tapt. Noen av hjemmesykepleiens pasienter ble evakuert fra sine hjem. Sykepleiere generelt og i Froland spesielt er løsningsorientert og derfor hadde det gått greit. Men, det må ha vært noen spennende og dramatiske dager i forrige uke. 3

4 Sykepleierprisen 2007 til to verdige vinnere Vi vil gratulere 2 verdige vinnere av Sykepleierprisen 2007; Gro Valsgård og Marthe Kristensen. (Se forsidebildet). Prisutdelingen ble gjort ved en høytidelig tilstelning i NSF`s lokaler den 28. februar. Prisen tildeles hvert år til en sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle og profilere sykepleiefaget på en god måte. Juryens begrunnelse for tildelingen: Gro Valsgård og Marthe Kristensen profilerer Sykepleierfaget på en god måte, med fokus på god fagutøvelse. De er begge faglig dyktige, kunnskapsrike, yter helhetlig omsorg, lar pasienten komme først i enhver situasjon. De har et spesielt fokus på de pårørende, særlig i kritiske situasjoner og i livets sluttfase. De behandler pasientene på deres premisser, er imøtekommende langt utover det en forventer. Begge er vennlige, blide og viser et smittende humør. De beholder roen på tross av meget krevende pasientgrupper og til tider svært hardt arbeidspress. De er gode samarbeidspartnere, viser med sine holdninger ærbødighet og respekt i utøvelsen av yrket og i omgang med sine kollegaer. Gro Valsgård og Marthe Kristensen er helt spesielle rollemodeller både i og utenfor avdelingen og representerer sykepleierstanden på en fremragende måte. Vi gratulerer! Har DU lyst til å være en av den gjengen så formidler Fylkeskontoret kontakt videre, ring tlf Så dere Agderposten 19. mai? Trommesøstrenes opptreden i Grimstad og Borgertoget 17. mai. Det sto at Trommesøstrene har laget en ny standard for kommende Borgertog og den kan bli vanskelig å matche. Befolkningen i Arendal savnet søstrene og lurte på hvorfor de ikke spilte i her og om de kom neste år. Disse jentene vet å markere seg, og igjen, de er gode representanter for sykepleierstanden. Kursplan for tillitsvalgte høsten 2008: Temakurs KS: september. Sted: Quality Hotell Tønsberg Temakurs Spekter: oktober. Sted: Quality Hotell Tønsberg Arbeidstidskurs for HTV: november. Sted: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Temakurs Høgskole/Universitet: november. Sted: Quality Hotell Tønsberg Forhandlingskurs KS: september. Sted: Rica Klubben Hotell, Tønsberg Forhandlingskurs Spekter: september. Sted: Quality Hotell Grand, Kongsberg 4

5 KJENNER DU NOEN...som har gjort seg fortjent til å få sykepleierprisen 2008? Det kan være en sykepleier som har utpekt seg Gjennom direkte pasientrettet arbeid, eller som på en eller annen måte har bidratt til å videreutvikle, eller sette fokus på sykepleierfaget generelt eller innenfor et spesielt område. Vi vil gjerne ha mange forslag og så må juryen gjøre sitt valg. Prisvinneren får en gave til verdi av kr. 1000, samt dekket seminarutgifter inntil til kr Forslagsstilleren får en bokgave. Vi vet at det finnes mange verdige kandidater i fylket vårt, så ikke vent med å komme med forslag! Ring oss gjerne for mer informasjon, tlf Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til: NSF Aust-Agder, Møllebakken 15, 4841 Arendal E-post: Frist for å komme med forslag er 1.november! FORSLAG TIL KANDIDAT(ER) TIL SYKEPLEIERPRISEN, AUST-AGDER Jeg/vi foreslår følgende kandidat(er) til Sykepleierprisen 2008; Fornavn Etternavn Stilling Stillingsprosent Adresse privat Telefon Arbeidssted Telefon arbeidssted Begrunnelse for forslaget: KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERPRISEN NSF AUST- AGDER 1. Sykepleierprisen NSF Aust-Agder deles ut hvert år til: a. En enkelt sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å profilere sykepleierfaget på en fremragende måte. b. Prisen kan gis til en sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har bidratt til å profilere sykepleiefaget generelt eller innenfor et spesielt område. c. Med å profilere faget på denne måten menes: - Kandidaten(e) må fremstå som god(e) modell(er) vedrørende kunnskap, holdninger og handlinger og/eller - Lede/tilrettelegge for at sykepleietjenesten skal fungere optimalt og/eller - Gjennom forskning og/eller utviklingsarbeid videreutvikle sykepleiefaget som fremmer sykepleietjenesten 2. Vinneren(e) må være medlem av NSF Aust- Agder og yrkesaktiv. Vinneren(e) vil motta et diplom, en gave til en verdi av kr. 1000,- og dekket utgifter til ønsket seminar maks oppad til kr. 4000,-. 3. Fylkesstyret NSF Aust- Agder utpeker en jury bestående av 3 personer, alle må være medlemmer av NSF Aust- Agder. Juryen skal bestå av medlemmer fra ulike deler av pleie og omsorgstjenesten. Jurymedlemmene deltar i juryen i 3 år med anledning til gjenvalg 2 ganger. Fylkesstyret utpeker nye medlemmer til juryen. Ved forfall oppnevner fylkesstyret nye medlemmer til juryen. 4. Invitasjon til å sende inn forslag til kandidater bekjentgjøres i medlemsbrevet som utkommer i løpet av våren, og gjennom tillitsvalgtapparatet. Frist for innsending av forslag til kandidater er 1. november hvert år. Forslaget sendes skriftlig (hvis mulig maskinskrevet eller elektronisk) på fastsatt skjema til NSF Aust- Agder. Alle forslag må begrunnes ut fra kriteriene i pkt. 1. Den/de som foreslår vinneren mottar en bokgave. 5. Vinneren(e) utpekes senest 1. desember. Juryen avgjør på fritt grunnlag ut ifra innsendte forslag hvem som vinner. Juryen kan selv foreslå kandidater. Juryen kan la være å dele ut prisen hvis de mener at det ikke foreligger egnede kandidater. Vinneren(e) offentliggjøres og presenteres i medlemsbrevet og i Agderposten. 6. Fylkesstyret er ansvarlig for markeringen av prisoverrekkelsen. Retningslinjene og forslagsskjema finner du også på hjemmesidene: 5

6 Presentasjon av Barnesykepleierforbundet (BSF) ble stiftet i Medlemmene i BSF er Barnesykepleiere, andre spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber med barn, ungdom og deres familier i mange deler av helsetjenesten, men i hovedsak jobber de i spesialisthelsetjenesten. Pr er vi 593 medlemmer, et antall vi håper skal øke i året som kommer. BSF har per i dag 17 lokallag representert enten ved et styre eller kontaktperson. Vårt mål er aktive lokallag i alle fylker. Barnesykepleierforbundet sitt hovedfokus er fag og fagpolitikk som retter seg mot at barn, ungdom og deres familier skal få en trygg og individuell sykepleie av høy kvalitet. Dette arbeidet skjer først og fremst nasjonalt, men i stigende grad utvikles kontaktene internasjonalt. Dette fordi BSF mener det er viktig å følge med i hva som skjer utenfor landets grenser hva angår sykepleie til barn og ungdom. Videre er arbeidet med å øke forståelsen og kunnskapen for at barn ikke er små voksne, samt at oppmerksomhet og forståelse for syke barn og ungdoms behov settes på den helsepolitiske dagsorden. Barn, ungdom og deres familier trenger sykepleiere med høy kompetanse, mot og identitet. BSF jobber derfor for å synliggjøre nødvendigheten av videreutdanning i sykepleie til barn og ungdom, i tillegg til å dokumentere behov for flere barnesykepleiere i nyfødtintensiv- og barneavdelingene. Siden grunnutdanningen i sykepleie har svært lite fokus på barn og ungdom er det også viktig å påviker dette slik at barn og ungdom får mer oppmerksomhet i utdanningen. Det er også viktig for BSF å samarbeide med andre faggrupper som jobber med barn, samt NSF for å få sterkere gjennomslagskraft i saker som omhandler barn, ungdom og deres familier. BSF arrangerer årlig faglige kongresser/fagkonferanser som Vårseminaret og Neonatal sykepleiedag. Sistnevnte på høsten i forkant av Perinataldagene. I tillegg arrangerer vi i forkant av Vårseminaret Lokalgruppeleder-, lærer- og lederkonferanser. Medlemsfordeler ved å være med i Barnesykepleierforbundet er pr. tiden: Eget fagblad. Medlemsfond med utdeling 2 ganger i året, mars og september. Eget fond for i forhold til ernæring (KviTo fondet), tildeles en gang pr. år i mars. Kursavgiftsreduksjon på egne kurs Barnesykepleierforbundet og internasjonalt samarbeid: Av internasjonal aktivitet er det først og fremst NoSB (Nordisk samarbeid med sykepleiere som arbeider med barn, ungdom og deres familier) som vi aktivt deltar i. Ved siden av dette jobber BSF med å etablere et tettere samarbeid med både PNAE (The Paediatric Nursing Associations of Europe) og IAPN (International Association of Paediatric Nursing). Videreutdanning i Barnesykepleie og Nyfødtsykepleie: Videreutdanning i barnesykepleie finnes ved 7 høgskoler: Universitetet i Agder, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag Videreutdanning i Nyfødtsykepleie finnes ved Lovisenberg Diakonale høgskole. For mer informasjon om Barnesykepleierforbundet, NSF, besøk gjerne vår nettside: 6

7 LITT AV HVERT NSF har nå hovedtillitsvalgte i alle HTV- områdene, er det ikke flott? Dagskonferanse på Holmen gård for HTV-ene i april. Tema var bl.a. sommerferieavvikling, oppfølging av arbeidstidskurs, handlingsplan/ budsjett og hovedtariffoppgjøret så langt. Det er bestandig hyggelig å møte de hovedtillitsvalgte og de er en krevende gruppe. De ønsker mest mulig kunnskap om flest mulig tema og det skal noe til å tilfredsstille dem. Tillitsvalgtopplæring Modul I ble gjennomført i mars i Arendal. Det var 13 tillitsvalgte som fikk opplæring om NSFs politikk, NSF som organisasjon, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, faglig forsvarlighet og Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv. Det siste temaet var sammen med Vest Agder. I april var den samme gjengen, sammen med Vest-Agder, på Modul II på Lyngørporten. Der fikk de dybdedykk i lov- og avtaleverk og NSFs politikk, slik at de skal være kompetente til å hjelpe medlemmene ved behov. Blaaskjælhytta til bruk for medlemmer! Vi registrerer at flere HTV- områder leier Blaaskjælhytta for møter, for eksempel til sommeravlutninger og psykiatrisk faggruppe skal ha et kurs der. Hytta ligger i naturskjønne omgivelser og med god lufttemperatur en tidlig sommerkveld vil det være nesten perfekt. Dere finner annonser for hytta et annet sted i bladet. NSF Aust-Agder inviterer til Fagkafè i NSF`s lokaler i jernbanestasjonen, Arendal På NSF`s stiftelsesdag den 24.september kl 16. Ansvarlig for arrangementet er Lokalgruppa av psykiatriske sykepleiere v/eli Jorid Sveipe Elisabeth Kjølsrud, medlem av Rådet for sykepleieetikk deltar, og tema for fagkafèen er diverse etiske problemstillinger 7

8 UNIO = Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Under hovedtariffoppgjøret lurte mange på hva Unio var og her en kort orientering: Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med ca medlemmer, derav NSF- medlemmer. Unio ble stiftet i desember 2001 og har ti medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Den norske kirkes presteforening, Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund, Det Norske Diakonforbund og Skatterevisorenes Forening. Unio representerer medlemsorganisasjonene på arenaer der hovedorganisasjonene opptrer. Unio ivaretar medlemmenes fellesinteresser i forhold til myndigheter og arbeidsgiverorganisasjonene og samarbeider med andre organisasjoner for å oppnå de beste resultater for alle. Unio er partipolitisk uavhengig. Lisbeth Normann har ordet om tariffoppgjøret i KS (Utdrag av informasjon i rundskriv gitt 5.juni 2008) Vi gikk inn i tariffoppgjøret med krav om et lønnsløft som bidrar til likelønn og som er egnet til å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunene. Det er ingen grunn til å juble over resultatet som foreligger etter forhandlinger, mekling og 12 dagers streik. Men det er heller ingen grunn til å fortvile. Selv om streiken ikke ga oss det nødvendige lønnsløftet nå, har den ført til forpliktelser som vil gi resultater. Streiken har ført til at KS nå vil jobbe sammen med oss for å oppnå likelønn. Det har de ikke vært spesielt interessert i tidligere. Nå er vi enige om at lønnsnivå og lønnsutvikling må bygge opp under Likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både i lokale og sentrale forhandlinger. Dessuten skal vi sammen ta et initiativ overfor regjeringen for å henstille den om å bidra til å nå målet om en mer positiv verdsetting av de kvinnedominerte gruppene i kommunal sektor. For oss er dette et viktig gjennombrudd! En av Likelønnskommisjonens forutsetninger for å foreslå 3 milliarder utover tariffoppgjøret til sykepleiere og andre kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor, var at partene ble enige om at dette var greit. Når vi og KS i fellesskap ber om regjeringens bidrag, foreventer vi at regjeringen følger opp! I tillegg skal et partssammensatt utvalg vurdere om lønnsutviklingen for sykepleierne og andre høgskole- og universitetsgrupper i KS er dårligere enn for andre kommuneansatte. Er den fortsatt dårligere, skal dette legge grunnlaget for lønnsmessige justeringer i 2009 og Vi har også fått gjennomslag for at de lokale tilleggene som blir gitt i år, ikke blir spist opp av sentrale tillegg neste år. Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger, og det er satt av en pott på 1,6 prosent til dette. KS og Unio er enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i kommunesektoren som vil bidra til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, styrke tjenestens kvalitet og omdømme og bidra til å nå kommunesektorens viktige velferdsoppdrag. Det forventer jeg at KS og kommunene legger til grunn i de forestående lokale forhandlingene! 8

9 Streiken har vært viktig og riktig. Jeg tror ingen lenger er i tvil om hvilke verdier sykepleierne og de andre Unio- gruppene representerer i kommunene. Det har vi fått markert på en flott måte de siste ukene. Jeg vil takke alle som har vært i streik, de lokale og sentrale streikekomiteene og forhandlingsutvalget for innsatsen. Takk også til dere som har vært igjen på jobb i kommunene for god støtte under streiken! Noen andre viktige elementer Alle detaljer og endringer etter tariffoppgjøret vil bli tilgjengeliggjort på Her presenterer vi noen hovedelementer. Tidspunkt for utbetaling av lønnstilleggene Lønnstillegg for 2008 gjelder fra 1. mai, og ikke fra streikens avslutning slik det vanligvis blir etter en streik. Forsterket rett til heltid Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Begrensningen som tidligere handlet om at deltid kunne brukes dersom omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsa det er fjernet. Deltidsbruk skal dessuten drøftes grundig med tillitsvalgte. Ved ledig stilling skal deltidstilsatte tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. Full forsikringsutbetaling ved deltidsansattes dødsfall Begrensningen i forsikringsutbetaling til etterlatte av deltidsansatte er fjernet. Ytelsene blir de samme som for heltidsansatte (skalert etter alder) Avansementstillinger og kliniske spesialist Det ligger anbefalinger om bruk av avansementstillinger for sykepleiere, og tilrådning om at de med minst ett års videreutdanning skal lønnsplasseres om lag kroner over grunnstillingene. Det er også innført ny stillingskode for klinisk spesialist. AFP-ordningen NSFs og Unios medlemmer er sikret en like god tidligpensjonsordning som i dag. I tråd med Unios krav unngikk vi en blåkopi av AFP-løsningen i privat sektor. Unio er sikret en prosess fram mot 2009 som skal legge grunnlaget for den endelige utformingen av AFP og se dette i sammenheng med den fremtidige tjenestepensjonen. Unio fikk på plass viktige stolper som legges til grunn for den endelige tilpasningen og utformingen av AFP i offentlig sektor i lønnsoppgjøret Et partssammensatt utvalg skal jobbe med både tjenestepensjon og AFP-ordningen fram mot tariffoppgjøret i Utvalget skal blant annet vurdere bredden i yrkesmønstrene i offentlig sektor, og klarlegge hvordan utdanningslengde, kjønn og deltid påvirker arbeidstakernes pensjonsopptjening. Unio har oppnådd at utdanning og kompetanse må lønne seg! Vi har fått en forsikring om en god lønnsutvikling for Unios medlemmer. KS og Unio står sammen i arbeidet med likelønn for utdanningsgruppene i kommunal sektor Utdanning skal lønne seg slik at man kan rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft som sikrer bedre tjenester innenfor skoler, barnehager, helse og kultur På neste side ser du den lønnsmessige essensen, men følg også med på hva som for øvrig ble - og blir resultatet av oppgjøret på 9

10 Minstelønnssatser fra 1. mai 2008 for tariffområdet KS: SYKEPLEIER 0 år 4 år 8 år 10 år Pr Pr * Pr Pr * Minstelønnsnivåene hevet pga. en regnefeil gjort i 2006-oppgjøret. SPESIALSYKEPLEIER, JORDMOR, HELSESØSTER 0 år 4 år 8 år 10 år Pr Pr Pr GENERELLE TILLEGG Alle er sikret et generelt tillegg på 2,5% i 2008 og 3,1% i Tilleggene er innbakt i de nye minstelønnssatsene. LEDERE Ledere som er plassert i tariffavtalens kapittel 4 får et sentralt tillegg på 2,5 prosent. Alle andre ledere forhandles det for lokalt. LOKALE FORHANDLINGER: Det er satt av 1,6 prosent pr til lokale forhandlinger. På bakgrunn av meklingsprotokollen med KS, forventer vi at sykepleiere gis høy prioritet i de lokale forhandlingene. Minstelønnssatser fra 1. juli 2008 for tariffområdet Spekter: Sykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier: 0 år 4 år 8 år 10 år Sykepleier Sykepleier Differanse Spesialsykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier og krav om relevant videreutdanning. 0 år 4 år 8 år 10 år Spesialsykepleier Spesialsykepleier Differanse Generelt tillegg sikringsbestemmelse I likhet med i 2006 forutsetter sentrale parter at de lokale partene ivaretar at alle medlemmer skal gis en lønnsutvikling. Lønnstillegget skal være av en slik størrelse at det sikrer at den enkelte opprettholder sin kjøpekraft. Prisprognosen fra TBU som det vises til i protokollen er på om lag 3%. 10

11 Velkommen til Her finner du gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell. Med utgangspunkt i én nettside skal det være mulig å finne det meste av det du trenger for å være faglig oppdatert og få svar på de fleste spørsmål i løpet av rimelig kort tid. Helsebiblioteket er et offentlig nettsted som driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er finansiert av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Nettstedet er redaksjonelt uavhengig. YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Våre yrkesetiske retningslinjer er alltid aktuelle å gjenoppfriske. Vi finner det derfor hensiktsmessig å gi en liten påminnelse om at du finner disse både i NSF Almanakken og på NSF`s hjemmeside: Ny forskrift om legemiddelhåndtering trådte i kraft fra 1. mai Den nye forskriften skal plassere et tydeligere ansvar for håndtering av legemidler. «Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp», skal sikre god legemiddelhåndtering til pasienter. Forskriften favner bredere enn tidligere. Den berører private så vel som offentlige virksomheter og er gjeldende for blant annet sykehus, sykehjem, tannhelsetjenesten og skolehelsetjenesten. Til forskriften er det utarbeidet en faglig veiledning som inneholder råd om god legemiddelhåndtering. Virksomhetsleders ansvar etter den nye forskriften: Legemiddelhåndtering: Lederen av den enkelte institusjon/ virksomhet har et tydeligere ansvar for håndtering av legemidler. Det er virksomhetsleder som nå skal delegere oppgaver når det gjelder håndtering av legemidler. Kompetanse: Virksomhetsleder må sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner i forhold til oppgavens art. Med kvalifikasjoner forstås formelle og reelle kvalifikasjoner. Opplæring: Lederen må sørge for opplæring av personalet og vurdere kompetansehevende tiltak. Internkontroll: Lederen må sørge for at virksomheten har prosedyrer for legemiddelhåndtering på plass og at disse blir gjort kjent i virksomheten samt vurdere behovet for ekstern kvalitetskontroll. Videre må lederen gi skriftlige bestemmelser om hvem som kan håndtere legemidler. På Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside, kan du bl.a. lese følgebrev som gikk til virksomhetsledere og helsepersonell og om det økte ansvaret som pålegges virksomhetsledere i forskriften. Siden viser en del aktuelle spørsmål om tolkning og direktoratets svar på disse. Du kan også finne en power-point presentasjon til bruk i opplæring! 11

12 Her kan du få hurtig hjelp ved spørsmål om bl.a. legemiddelinteraksjoner og forgiftninger: DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner, redigert av Olav Spigset, og administrert av Emetra AS. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn. Les mer: Felleskatalogen på nett: Her kan du bl.a lese det nye forgiftningskapittelet som inneholder en egen tekst for alle virklestoffene på det norske markedet, og beskriver toksisitet, klinikk og behandling. Videre omtales også bruk av antidoter og generell forgiftningsbehandling. Ferieavvikling på fylkeskontoret sommeren 2008 Kontoret vil være betjent det aller meste av sommeren, men kan være ubetjent enkelte dager. Telefonhenvendelser viderekobles direkte til sentralbordet ved hovedkontoret i Oslo dersom det ikke er ansatte tilstede på fylkeskontoret. Vi som jobber på fylkeskontoret har ferie på følgende tider: Fylkesleder Kirsten Stensrud: Ferie uke 29, 30 og 31 Seniorrådgiver Kristin Sæberg Håkonsen Ferie uke 28, 29, 30 Rådgiver Halvard Dalen: Ferie uke 32, 33 12

13 Den internasjonale Sykepleierdagen 2008 NSF Aust-Agder markerte den Internasjonale Sykepleierdagen 13. mai med stands på Sam Eides plass og fagkafè på fylkeskontoret. ICN hadde vedtatt tema for dagen som var sykepleiernes ledende rolle og betydning for kvalitet i primærhelsetjenesten. Til stands på Sam Eides plass var alle faggruppene i fylket invitert selv om de hadde sitt virke innen 2. linje tjenesten. Vi synes det er viktig å vise det mangfoldet NSF er. Gruppene som møtte var Helsesøstrene, Psykiatrien, Anestesien og Intensiven, i tillegg til representanter fra kontoret. På stands var det informasjon, demonstrasjon og utdeling av karameller. Det var ikke den helt store interessen og noen lurte på hva vi solgte. Plutselig høres trommer, de kommer nærmere og nærmere. Så er det våre flotte Trommesøstre som kommer gjennom byen, og hvilket skue!! Hårene reiser seg på mine armer når de er i aksjon. Stor applaus når de spilte og de er utrolig til å profilere sykepleierne. På fagkafèn hadde Irene Henriksen Aune et fengende fordrag om elektronisk dokumentasjon i kommunehelsetjenesten og da i et kvalitetsperspektiv. Karin Pettersen pratet om våre holdninger og hvordan det påvirker oss som sykepleiere i møte med pasient og pårørende. Vi som hørte på innså at vi måtte pusse støv av våre yrkesetiske retningslinjer. Foredragene var utrolig bra og vi heldige som var der fikk et faglig påfyll, takk skal dere ha begge to! Ledere av lokale faggrupper i Aust-Agder NSF Landsgruppe Intensivsykepleiere Siri Engstrøm Andreassen NSF landsgruppe Operasjonssykepl. Janne Jettestad Barnesykepleierforbundet i NSF Helga Holsether NSF faggruppe for Lungesykepleiere Janne Magelsen NSF Videregående Opplæring Berit Stykket ALNSF Rune Hanken, NSF landsgruppe helsesøstre Bjørg Vedå, Sykepleiere i stomiomsorgen Marita Thorsland NSF landsgruppe Geriatri og Demens Anni Karlsen Særnmo Jordmorforbundet NSF Anne Narvestad NSF Psykiatriske sykepleiere Eli Jorid Sveipe FSU Marit Johanne Halvorsen BSF landsgruppe AM og AMK Sandra Baldurson 13

14 SYKEPLEIENS GRUNNLAG Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert.. NSF`s 5 SAMSPILLS VERDIER Skap vi - følelse! Gå foran! Gi tilbakemelding! Arbeid strategisk! NSF ønsker å ha et oppdatert medlemsregister, og du må bidra til dette! Har du bytta adresse, arbeidsplass, stilling el. lign.? Gå inn på velg logg inn på din egen medlemsside og oppdater profilen din! Dette er enkelt og veldig viktig!. Innmelding av nye medlemmer kan også gjøres på denne siden! Trenger du veiledning? Ring fylkeskontoret eller kontakt din tillitsvalgte. 14

15 Praksiskonsulentordningen ved Sørlandet sykehus HF Praksiskonsulentordningen er forankret i Helsedialog som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst og KS fylkesstyrer i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Det overordnede målet er å gi pasientene en mer helhetlig og samordnet helsetjeneste. Vi vet både fra erfaringer og undersøkelser at svikt kan oppstå når en pasient har behov for flere tjenester, eller endrer tjenester, som for eksempel fra fastlege til sykehus og fra sykehus til kommunale tjenester. Visjonen er at pasienten skal ha en opplevelse av en sømløs helsetjeneste. Ordningen har eksistert i over 2 år, da med 7 praksiskonsulenter i 10 % stillinger som er allmennleger. Høsten 2007 ble ordningen utvidet til også å innbefatte sykepleiere. I dag er det 3 sykepleiere i 20 % stillinger. Ellen Aasheim har sitt nedslagsfelt i Vestfylket, mens Kristin Jørgensen og Turi B. Stapnes dekker resten av Agder. Hele helsetjenesten er preget av stadige omorganiseringer og kompleksitet. Tidligere møteplasser er avviklet, og ulike aktører i 1. og 2. linjetjenesten har etterlyst et felles forum for diskusjoner og problemløsning. Behovet for samhandling er reelt, og dette arbeidet er påbegynt. Vi ønsker oss forslag til innspill, ideer eller muligheter som kan bedre samhandlingen! Ta kontakt med oss! Mvh Kristin Jørgensen Turi B. Stapnes Kristin Jørgensen Turi Beate Stapnes 15

16 C-POST Returadresse: NSF Aust-Agder Møllebakken Arendal NSF`s Hovedtillitsvalgte i Aust Agder pr HTV-område Navn Tlf. arb Mobiltlf. e-postadresse: RISØR Tone Dørsdal GRIMSTAD Siri-Lin Syse ARENDAL Anne Hansen Vartdal GJERSTAD Malene L. Skeibrok VEGÅRSHEI Liv Irene Thingvold TVEDESTRAND Anna Elisabeth Pedersen FROLAND Ragna Andersen LILLESAND Oddbjørg Bergan BIRKENES Hilde Alice Kjerstad ÅMLI Sjenia Berge IVELAND Audhild Bærheim EVJE/HORNNES Solbjørg L. Røyland BYGLAND Tora Vegusdal VALLE Nina Susanne Johnsen BYKLE Annette Trydal FYLKES- KOMMUNAL STATEN (Univ. i Agder) SSHF ARENDAL - somatikk Berit Stykket Jan Gunnar Dale Heidi Helene Stykket psykiatri/rusavh. Mona Blix Privatansatte Arbeidssteder uten tillitsvalgt Pensjonister/ uføretrygdede Henvendelse til Fylkeskontoret Henvendelse til Fylkeskontoret Henvendelse til Fylkeskontoret Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! 16

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen

på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen på pulsen Norsk Sykepleierforbund Telemark nr. 2, juli 2009, 24. årgang Det er de små nyansene som gjør den store forskjellen (E. Lerdahl) Norsk Sykepleierforbund Telemark medlemmer en riktig god sommer!

Detaljer

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang

NSF lokalen. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 3 - september 2011, 28. årgang Fem fra samme kull på tur: F.v.: Karin Lærbrekk, Arna Tjensvoll, Berit Karlsen, Bjørg Molven og Margot Larsen,

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang

NSF lokalen. God jul og godt nytt år! Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF lokalen Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland Nr. 4 - desember 2009, 26. årgang NSF profilering i Stavanger sentrum God jul og godt nytt år! Lederen NSF vant i arbeidsretten Vi skriver snart

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no

DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016. www.fysio.no DEBATTNOTAT Tariffperioden 2014 2016 www.fysio.no Kjære medlem! Ønsker du å påvirke hvordan NFF skal arbeide for dine lønns- og arbeidsbetingelser? Vil du at dine meninger skal bli hørt? Nå har du mulighet.

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

Lover satsing på sykepleiere

Lover satsing på sykepleiere Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2015 Sykler for folkehelse 4 Eli Gunhild møter 5 Tariff 2016 8 Lover satsing på sykepleiere «Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste,

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Midlertidig ansettelse - hva nå? Det har stormet rundt arbeids- og sosialminister Robert Eriksson denne vinteren, grunnet regjeringens

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12.

dominerende, kan det være på sin plass å gjøre noen grep for å få situasjonen under kontroll, er noe av budskapet til Hovedverneombudene på side 12. APRIL 2008 MEDLEMSINFO FRA UTDANNINGSFORBUNDET -Bonuslønn og personlige tillegg har kommet inn som et ikke helt friskt pust i diskusjonen om lønn i offentlig sektor. Det har oppstått en forvirring om at

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012

Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Eli Gunhild møter 2 Pasientsikkerhetskampanjen 5 NSF 100 år 6 Nasjonale prøver NSF Student har vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver for avgangsstudenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2011 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer