Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering"

Transkript

1 Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar

2 Lønnsforskjeller i EU og Norden Differansen mellom menns lønn og kvinners lønn i prosent av menns lønn, virksomheter med >10 ansatte EU27 Danmark Sverige Norge Eurostat Tyskland Kilde: Eurostat 2

3 24 Lønnsforskjeller i Norge Differansen mellom menns lønn og kvinners lønn i prosent av menns lønn (Eurostat-tall: virksomheter med >10 ansatte) Norge Eurostat Norge TBU

4 Lønnsforskjeller etter næring Kvinners månedslønn i pst av menns månedslønn (heltid) Kilde: TBU mars

5 Høyere utdanning til og med 4 år Årslønn 2013 Mannsdominerte yrker Kvinnedominerte yrker Kilde: TBU mars

6 Høyere utdanning lengre enn 4 år Årslønn 2013 Mannsdominerte yrker Kvinnedominerte yrker Kilde: TBU mars

7 Kvinners lønn som andel av menns lønn etter utdanning Per årsverk Lønnsgapet mellom kvinner og menn er størst på utdanningsnivået inntil 4 års høyere utdanning. Det er også på dette nivået andelen kvinner er størst. 90,1 82,7 79,8 81, Grunnskole Vgs U&H 4 år U&H > 4 år 0 Kvinners lønn som andel av menns Kvinneandel (høyre akse) Kilde: TBU juni 2014, tabell

8 Verdsettingsdiskrimineringen rammer kvinner i offentlig sektor Verdsettingsdiskrimineringen rammer særlig kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor Mange utdanningsgrupper står overfor arbeidsgivermotparter som har mulighet til å opptre som monopolist på etterspørselssiden i arbeidsmarkedet 8

9 Verdsettingsdiskriminering - på tvers av yrke, næring, sektor Såkalt verdsettingsdiskriminering innebærer at lønnsforskjellene i stor grad følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Kvinnedominerte områder som for eksempel omsorgssektoren, har jevnt over lavere lønnsnivå enn tilsvarende mannsdominerte områder som for eksempel teknisk sektor, selv om kravet til utdanningslengde innen disse to sektorene er det samme. Ot. prp. nr. 77 ( ) 9

10 Hva sier forskerne om lønnsgapet? Brutto forskjell i timelønn falt fra , mest i Justering for humankapital (utdanning, samme alder/potensiell yrkeserfaring, arbeidstid) gir ikke lenger utslag, menn og kvinner blitt likere på disse faktorene Justert for humankapital, sektor, næring og yrke er lønnsgapet 7,5 pst og stigende, skyldes økte lønnsforskjeller innad i yrker Lønnsgap 2012 I alt Offentlig sektor Privat sektor Lavere grad - Brutto 12, Justert for humankapital 12, Justert for «alt» 7, ,5* Kilde: Barth, Schøne og Strøm ISF 2014 * Justert for sektor og næring 10

11 2007: Unio med innspill til Likelønnskommisjonen om lønnsløftplan Offentlige arbeidsgivere/myndigheter må på banen Lønnsløftplan på 15 pst ut over de tradisjonelle oppgjørene Handlingsplan over en 10-årsperiode, små virkninger for samfunnsøkonomien Årlig gjennomføres for en yrkesgruppe eller yrkesgrupper som utgjør årsverk, ekstrakostnad på 1½ mrd kroner Over en 10-årsperiode vil planen rekke til halvparten av årsverkene i offentlig sektor Offentlig sektor vil få en lønnsvekst som samlet sett vil ligge om lag ½ prosentpoeng høyere hvert år enn ellers 11

12 (forts.) fra Unios innspill til Likelønnskommisjonen Likestillingsloven åpner for å sammenlikne lønn på tvers av kjønn og yrke ( fag og tariffavtale ) i samme virksomhet/kommune klageadgangen er viktig, men utilstrekkelig Tradisjonelle lavlønnstillegg fungerer dårlig Kampen om likelønn både i tariffen og ift myndighetene Offentlige arbeidsgivere må verdsette kompetanse og ansvar 12

13 2008: Kommisjonen med lønnsløft-forslag Analyse: Verdsettingsdiskrimineringen er størst for kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor med inntil 4 års høyere utdanning (følger skillet privat og offentlig sektor) Forslag: 3 mrd. kroner i lønnsløft for disse gruppene Dimensjonert ut fra lønnsgapet mellom kvinner og menn i hhv skoleverket, KS, helseforetakene og staten Dårlig samsvar mellom analyse og forslag Generelt lønnsløft for kvinnedominerte utdanningsgrupper ville vært bedre, ref. Unios forslag Støtten fra flere var så betinget at den hørtes ut som et «nei» 13

14 Kronetillegg rammer høyt utdannede i offentlig sektor Holden I: resultert i stort innslag av generelle kronetillegg. Dette har bidratt til å presse lønnsstrukturen i offentlig sektor sammen, og forskjellene mellom lønnsnivået for grupper med høyere utdanning i offentlig og privat sektor har økt ( ) Det samme ble påvist i Holden III Kronetillegg løfter de nederst og bidrar til å jamne ut lønnsforskjeller i og med at flere kvinner enn menn er lavtlønnede i de fleste tariffområder Kronetillegg rammer imidlertid høyt utdannede i offentlig sektor, disse kvinnene får ofte en prosentvis lønnsvekst som er lavere enn den totale ramma for oppgjørene 14

15 Holden III: Sammenpresset lønnsstruktur Økt lønnsspredning i industrien, modellen mistet et av sine internasjonale fortrinn, ikke lenger «billige» industrifunksjonær Fortsatt lønnssammenpressing i off. sektor, profilen overføres fra arbeiderfrontfaget til off. oppgjør med høy koordinering, utfordrer modellens troverdighet blant de med høyere utdanning 15

16 Frontfagsmodellen Samlet lønnsvekst i industrien skal være normgivende, dvs. både arbeider og funksjonærer, ref. K-utv Blir offentlig sektor hengende etter, blir kvinnene hengende etter Ingen blåkopi av profilen Fortsatt lønnssammenpressing i offentlig sektor (relativt) Kronetillegg rammer store kvinnedominerte grupper i offentlig sektor, særlig merkbart i kommunesektoren Streik hvert hovedoppgjør i KS-området siden 2008 Ingen skal ta fra oss forhandlingsretten på lønn, ref. regjeringens «superlærere» Avtaleområdene 16

17 Kamp på flere arenaer Tariffoppgjørene, muligheter og begrensninger i frontfagsmodellen Utfordre partene i arbeidslivet, hvorfor gir ikke arbeidslivsmodellen likelønn? Tillitsvalgte må følge med, fødselspermitterte delta i lokale oppgjør, følge med ved tilsetting og opprykk Spre kunnskap og fakta, «er det mulig at kvinner får mindre?» Påvirke opinionen, er det rettferdig at vi fortsatt har et lønnsgap basert på kjønn? Politisk påvirkning, løfte enkeltgrupper, erfaringer med skolepakkene, akseptere «del-løsninger»? 17

18 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening 18

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Unlo. ~ovec(tc~r~ffop-pgj~r~t 2OO~ NAVO. Krc~V~r. i. 5. c~prl~l200~ ~L.14.30

Unlo. ~ovec(tc~r~ffop-pgj~r~t 2OO~ NAVO. Krc~V~r. i. 5. c~prl~l200~ ~L.14.30 Unlo ~ovec(tc~r~ffop-pgj~r~t 2OO~ NAVO Krc~V~r. i 5. c~prl~l200~ ~L.14.30 2 INNLEDNING Unio vil i hovedoppgjøret 2006 bl.a. legge følgende til grunn: En vid tolkning av frontfaget. Funksjonærenes forventede

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2011

Inntektspolitisk uttalelse 2011 Inntektspolitisk uttalelse 2011 Offentlig sektor skaper store verdier. Verdiskapingen her er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. En

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I. Jobb nr.1 II. III. Rettferdig fordeling Sammen i krisetid 1 Også i krisetid er avtaleutvikling og kollektive forhandlinger

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth

kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth kunnskapskapital og arbeidsmarked en utredning Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Erling Barth Kunnskapskapital og arbeidsmarkedet en utredning Erling Barth 1 Kunnskapskapitalen er i sterk vekst.

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Tariffrevisjonen 1.mai 2013 Innledning LO Kommune presenterer med dette sine krav for 2.avtaleår. Kravet er i samsvar med vedtak i Landsorganisasjonens representantskap 19.februar

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 1 8. april 2010 - kl 10.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 Vedtatt av representanskapet 19.februar HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 1. Forhandlingsgrunnlaget Følgende ble formulert i frontfaget : "Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2010 - kl 15.00 1 Innledning Statens tariffområde har virksomheter spredt ut over hele landet med et bredt spekter av tjenesteproduksjon.

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet (Oppdatert 26. juni 2014) ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni

Detaljer

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Oppsummering av hovedoppgjørene Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 20. juni 2014 Forord Beregningsutvalget

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer