Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017"

Transkript

1 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

2 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå tilsluttet Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere i stomiomsorg som det beste alternativet for å realisere egne og fellesskapets interesser. Prioriterte arbeidsområder: - Rekruttere og beholde medlemmer - Organisering av lokallag - Stimulere til fagutvikling - Styrke organisasjonen både sentralt og lokalt - Opprettholde aktiviteten på nettsiden og sosiale medier Mål: Aktiviteter Kommentar/Statusrapportering Delmål 1: Rekruttere og beholde medlemmer til faggruppen. 2 Arrangere årlig fagseminar med presentasjon av oppdatert kunnskap innen forskning og fagutvikling. Arrangere Stomisykepleiermøte en gang i året. Gi medlemmer redusert pris på fagseminar, stomisykepleiermøte og evt. andre kurs arrangert av SiS. Utdele stipender til fagutvikling (kurs, seminar/kongress, hospitering, videreutdanning osv.) Ansvar: Stomisykepleierkoordinator `

3 Arbeide for å ivareta og øke kvaliteten på medlemsbladet "SISte nytt". Ha oppdaterte nettsider. i samarbeid med redaktør(er) Ansvar: Webansvarlig Honorere faglige artikler. Markedsføre vår kompetanse på ulike arenaer. Delta på ulike arrangement for å presentere faggruppen, f.eks. Sykepleierkongressen (NSF), Delmål 2: Legge til rett for at lokallagsaktivitet. Stimulere lokallag Gi økonomisk støtte til aktiviteter hvis det er behov. Ansvar: Nestleder Delmål 3: Legge til rette for faglig utvikling hos medlemmene 3 Gi redusert pris på fagseminar og stomisykepleiermøtet slik at flest mulig får mulighet til å delta.

4 Skaffe stipend fra næringslivet ved å ha godt samarbeid med produsenter/leverandører av stomi- /inkontinens produkter Formidle stipend til hospitering/fagutvikling gitt av ulike firma. Øremerke SiS-midler til fagutviklingsstipend. Stipend til videreutdanning i stomisykepleie Fagtidsskrift "SiS`te nytt" med oppdatert kunnskap innen fagområdet. Ansvar: Redaktør Stimulere medlemmer til å dele kunnskap/erfaring med hverandre. 4

5 Delmål 4: SiS styrker organisasjonen både sentralt og lokalt Etablere kontakt med lokallagsledere hvis dette skal bestå. Stimulere/motivere lokallagene til aktivitet ved blant annet å legge til rette økonomisk at de kan arrangere kurs. Publisere styrereferater på nettsiden Ha kontakt med andre faggruppeledere gjennom Sentralt Fagforum. Ansvar: Nestleder. Ansvar: nestleder / Webansvarlig Ansvar: Leder / Nestleder Delmål 5: Opprettholde en aktiv, informativ og oppdatert nettside/facebook-side. Ha en "levende" sider, bør skje noe jevnlig. Legge ut nyheter/informasjon. Sende ut nyhetsbrev per e-post til medlemmer/abonnenter. Ikke alle er på facebook Nyhetsbrev er nytt for SiS Ansvar: webansvarlig Ansvar: Webansvarlig 5

6 INNSATSOMRÅDE: Sykepleierutdanning og forskning Mål: En utdanning, forskning og fagutvikling som gir sykepleiere kunnskap og kompetanse som grunnlag for god pasientbehandling og som synliggjør sykepleiernes bidrag i helsetjenesten. Prioriterte arbeidsområder : - Arrangere fagseminar - Delta på utdanningspolitisk strategi i samarbeid med NSF - Fagbladet "SISte nytt" - Samarbeide med andre aktører - Videreutdanning i stomisykepleie Mål Aktiviteter Kommentar/Statusrapportering Delmål 1: SiS arrangerer fagseminar Arrangerer 2 dagers fagseminar en gang i året med høyt faglig innhold. Delmål 2: Samarbeide med NSF sentralt Delta på Sykepleierkongressen, Sentralt fagforum og Samhandlingskonferansen. Deltagelse på det årlige økonomimøtet Samarbeid i forhold til medlemstjenesten Leder deltar (nestleder hvis ikke leder kan stille) Ansvar: Kasserer Ansvar: Nestleder 6

7 Delmål 4: SiS samarbeider med andre aktører Delmål 5: Være pådriver for at videreutdanning i stomisykepleie skal videreføres. Samarbeide med aktuelle pasientorganisasjoner (f.eks. Norilco) Samarbeide med stomileverandører/produsenter Opprettholde vervet "Helfo-kontakt" Samarbeide med kommunehelsetjenesten vedrørende Samhandlingsreformen Ha dialog med fagansvarlig for stomiutdanningen, stomisykepleier Torill Olsen. Samarbeide med Norilco i forhold til at det er behov for flere stomisykepleiere. Legge "press" på helsepolitiske myndigheter. Det er nevnt i Pakkeforløp for "tykktarms- og endetarmskreft" at stomiopererte trenger oppfølging av stomispl. Oppmuntre medlemmer til å søke videreutdanning og stipend, Ansvar: styret/stomisykepleierkoordinator Ansvar: Stomisykepleierkoordinator Ansvar: Stomisykepleierkoordinator Ansvar: styret Delmål 6: Stimulere til deltakelse på internasjonale kongresser Legge til rette for deltagelse ved at det kan søkes fagutviklingsstipend. Informere om kongresser/stipend på nettsiden /facebook og via nyhetsbrev / webansvarlig 7

8 INNSATSOMRÅDE: Sykepleieprofesjonen i utvikling Mål: Sykepleietjeneste med fokus på kvalitet og tilgjengelighet Prioriterte arbeidsområder: - Polikliniske takster - Innføring av kvalitetssystemer - Sikre god kvalitet på stomiomsorgen - Økte stillingshjemler for stomisykepleiere Mål Aktiviteter Kommentar/Statusrapportering Delmål 1: Være pådriver for at stomisykepleiere ved poliklinikker bruker felles prosedyrekoder Kartlegge hvordan praksis er på de ulike sykehus. Gjøre prosedyrekodene allment kjent for de aktuelle stomisykepleiere. Ansvar: Stomisykepleierkoordinator Ansvar: Stomisykepleierkoordinator Delmål 2: Innføring av kvalitetssystemer for sykepleietjenesten vedrørende stomipasienter. Utarbeide poliklinisk standard for stomisykepleiere ved sykehus. Revidere "Nordiske standarder" for stomisykepleie. Ansvar: Standardgruppen Arbeidet fortsetter videre i 2015 (siste fase) Ansvar: Standardgruppen Arbeidet fortsetter i 2015 (siste fase) 8

9 . Delmål 3: Bidra til at stomipasientene får god kvalitet på pleien i møtet med helsetjenesten Delta på faglige konferanser med innlegg. Delta med innspill til NSF i forhold til vårt fagområde. Være i dialog med Helsedirektoratet og (evt. Helse - og omsorgsdep.) vedrørende: - Forskrivningsrett medisinsk forbruksmateriale - Pakkeforløp "tykktarm og endetarmskreft" - Videreutdanning i stomisykepleie / stomisykepleierkoordinator Samarbeide med aktuelle pasientforeninger. Videreformidle vår kunnskap til kommunehelsetjenesten i forhold til den enkelte stomiopererte (Samhandlingsreformen). Ansvar: styret Ansvar: styret/stomisykepleierkoordinator 9

10 Delmål 4: Være en pådriver for at det opprettes flere polikliniske stillingshjemler for stomisykepleiere ved sykehusene. Kartlegge antallet og behovet vedrørende polikliniske stillinger. Ha dialog/sende inn innspill til Helsedirektoratet / Helse og omsorgsdep. (stomisykepleiere er nevnt i pakkeforløpet) Stimulere til at stomipoliklinikkene dokumenterer antall opererte og poliklinisk oppfølging. / Stomisykepleierkoordinator INNSATSOMRÅDE: Lønn- og arbeidsvilkår Mål: Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Prioriterte arbeidsområder: - Spesialsykepleierlønn til stomisykepleiere Mål Aktiviteter Kommentarer/Statusrapportering Delmål 1: Være en pådriver for at stomisykepleiere ansatt i det offentlige avlønnes som spesialsykepleier 10 Kartlegge hvordan stomisykepleiere lønnes i dag. Kartlegge arbeidssted og stillingsbetegnelse/lønn Legge press på arbeidsgivere ved blant annet å benytte "Funksjonsbeskrivelse for stomisykepleiere". /stomisykepleierkoordinator /stomisykepleierkoordinator /stomisykepleierkoordinator

11 11

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

Handlingsplan 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020 Handlingsplan 2015-2020 A. Kommunikasjon B. Veteranrettigheter C. Organisasjon og organisasjonsutvikling D. Kamerat- og Familiestøtte A. KOMMUNIKASJON Hovedmål Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 Innledning friidrettens største muligheter og utfordringer Denne planen er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden.

Detaljer

TEMA: Pasientorganisasjoner

TEMA: Pasientorganisasjoner Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2010 TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk

Detaljer

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening 1 (10) Strategi og handlingsplan 2002 Telenor Sivilingeniørforening Vedtatt på Årsmøte 2002-02-26 Innhold 2 (10) Om dette dokumentet 3 Foreningside 4 Foreningspolitisk grunnlag og strategi 5 Lønns- og

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

GENERALFORSAMLING NSF- LKS

GENERALFORSAMLING NSF- LKS GENERALFORSAMLING NSF- LKS Hamar 23. april 2015 Velkommen! Innholdsfortegnelse DEL 1: PROGRAM FOR GENERALFORSAMLINGEN... 3 DEL 2: STRATEGIPLAN NSF- LKS 2012-2015... 4 DEL 3: ADMINISTRATIV INFORMASJON...

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi

Visjon. Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker. Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Visjon Full samfunnsdeltagelse for alle med lese-, skrive- og matematikkvansker Verdigrunnlag Alle mennesker har samme verdi Organisasjonen arbeider for et inkluderende samfunn for alle. Det at du har

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring

Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER. Prosjekt faglig ajourføring Fra: Sentralstyret FAGLIG AJOURFØRING AV FYSIOTERAPEUTER Prosjekt faglig ajourføring Sammendrag...2 1. Prosjekt faglig ajourføring...3 1 Innledning...3 1.1 Prosjektets mål...3 1.2 Prosjektets finansiering

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER

Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser TYDELIG MODIG STOLT I ETISK SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER Veiviser for norsk sykepleierforbunds faggrupper Desember 2009 NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer