Nå skal miljøbomben fjernes!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå skal miljøbomben fjernes!"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering satt i system side 6

2 Leder I dette nummeret av Vefasposten fokuserer vi litt på hvordan vi ønsker å ha det rundt oss på godt og vondt. Ute på Søvær dreier det seg i disse dagene om skipsvraket Murmansk. Et skipsvrak som storsamfunnet endelig har tatt ansvar for å fjerne på en forsvarlig måte. Mange personer og selskaper har bidratt for å få dette til, også Vefas som i sin tid sammen med blant annet Hasvik kommune var med å kartla mulighetene for å gjennomføre en fjerning av vraket. At vraket nå fjernes er en kjempe seier for miljøet, selv om enkelte mener at dette er en unødvendig og kostbar operasjon. Undertegnede mener dette er helt riktig, all den tid man med sikkerhet vet at skipet inneholder mye farlig avfall, og ingen kan dokumentere at skipet er skikkelig tømt for diesel og olje. Med en slik miljø- opprydding som bakteppe, er det ett paradoks at ordfører Eva Husby i Hasvik kommune sier at hun registrerer at enkelte fortsatt kaster avfall, herunder kjøleskap og komfyrer i fjæra, i den ellers så vakre naturen ute på Sørøya. Spørsmålet blir da? Er det slik vi vil ha det, eller skal ikke vi i felleskap slutte opp om de returordningene som finnes for avfall? Fiskeridepartementet hadde tidligere en upopulær tips-telefon for å komme ulovlig fiske til liv. Vi håper ikke slike tiltak skal presse seg frem, og at de det gjelder skjønner at dette er en totalt uakseptabel, ulovlig og miljøfarlig opptreden. Andre saker som dreier seg om hvordan Åpningstider / Rahpanáiggit Hovedkontor / Hálddahus Mandag fredag Mánnodagas bearjadahkii Stengelsmoen avfallsanlegg Mandag fredag Torsdag Mánnodagas bearjadahkii Duorastaga Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Torsdag / Duorastaga mai 23. sept tirsdag distaga Omlastestasjon Loppa / Láhppi Torsdag / Duorastaga Omlastestasjon Hasvik / Áknoluokta Torsdag / Duorastaga Hjemmeside/Interneahttasiidu: Mail: vi ønsker på ha det rundt oss kan være en så enkel ting som å legge til rette for at de som server våre hjem kan gjøre dette på en sikker og grei måte. Her snakker vi om både postmann, feier, brøytebil og renovatører. Vefas registrerer avvik på renovasjon, og gjentagende avvik utløser gul eller rød lapp med tilhørende brev fra oss, der vi gjør rede for regelverk og ber om litt skjerping. Dette gjør at vi av og til får kraftige tilbakemeldinger i retur, som går på at vi er lite fleksibel i forhold til både sortering og henteavstand. Selv om vi etterstreber høy servicegrad, er vi av og til nødt til å sette en grense. Det som for andre kan virke som millimeter politikk er for oss arbeidsmiljø og ikke minst effektivitet. Dersom vi flytter alle de 9300 dunkene en meter lengre unna veien, snakker vi om en ekstra gangdistanse på 18,6 kilometer for de 6 renovatørene våre. Den yrkesgruppa vil du neppe se springende på Váldo álus Telefoner en tredemølle på Spenst. Trene gjør de hele dagen, og vi ande bør kunne bidra med å ha egen avfallsdunk tilgjengelig og i orden forøvrig. Til slutt en oppfordring: Slutt opp om gode etablerte avfallsordninger. Det er egentlig ganske enkelt, og gagner både ditt nærmiljø og det globale miljø. Med hilsen Kjetil Romsdal Adm. Direktør Dán Vefaspostena nummaris almmustahttit veah᪠dan mot mii háliidit ahte min birra galgá leat juohke dáfus. Sállanis lea dáid beivviid sáhka Murmánskka skiipabázahusas. Stuoraservodat lea viimmat váldán ovddasvástádusa orget eret skiipabázahusa dohkálaª lági mielde. Ollu olbmot ja fitnodagat leat váikkuhan dasa ahte dát lea vejolaª, maiddái Vefas dalle go sii earret eará Ák oluovtta suohkaniin ielggadedje vejolaªvuoπaid orget eret bázahusa. Birrasii lea stuora vuoitun ahte bázahus orgejuvvo eret, vaikko muhtumat oaivvildit ahte dát lea dárbbaªmeahttun ja divrras bargu. Mun oaivvildan ahte dát lea áibbas riekta, go vissásit diehtit ahte skiippas gávdnojit ollu várálaª ávdnasat, ja ii oktage sáhte duoπaªtit ahte skiippas leat gurren eret buot diesela ja oljju. Go dakkár biras- orgen lea duogáªrátnun, de lea paradoksa ahte Ák oluovtta sátnejoπiheaddji Eva Husby dadjá ahte son registrere ahte muhtumat ain bálkot doabbariid nugo galmmihanskábiid ja gievkkanommaniid fiervái, Sállanis gos muπui luondu lea nu áppat. Dalle ªaddá gaωaldahkan ahte nu go mii háliidit dat galgá leat, vai eat go mii galgga buohkat doarjut daid ruovttoluottamáhcahanortnegiid mat gávdnojit doabbariidda? Guolástusdepartemeanttas lei ovdal bivnnuheames cavgilan-telefuvdna mainna galggai hehttet lobiheames guollebivddu. Mii sávvat ahte ii ªatta dárbu bidjat johtui dakkár doaibmabijuid, ja ahte sidjiide geaidda dat guoská ipmirdit ahte dát leat áibbas dohkketmeahttun, lobiheames ja birasvárálaª dagut. Eará ᪪it mat gullet dasa mot mii háliidit ahte min birra galgá leat sáhttet leat nu álkis ᪪it go ahte láh it dilálaªvuoπa sidjiide geat addet bálvalusaid min ruovttuide sihkkaris ja buori lági mielde. Dálle jurddaªan poastaolbmá, ruhttejeaddji, muohtaboltunbiilla ja ruska orgejeddjiid birra. Vefas registrere doappar orgemis spiehkastemiid, ja jus spiehkasteamit geardduhuvvojit, de oaωωu mis fiskes dahje rukses lihpu ja reivve, mas mii ilget njuolggadus állosa birra ja bivdit veah᪠buoridit dili. Dát dagaha ahte mii muhtumin oaωωut garra ruovttoluottadieπuid dan birra ahte mis lea beare unnán heivehanmunni sihke sirrema ja vieωωangaskka dáfus. Vaikko mii rah at doalahit alla bálvalusdási, de mii muhtumin fertet bidjat ráji. Midjiide lea sáhka bargobirrasis ja earenoamáωit beaktilvuoπas dat mii earáid mielas soaitá leat millimehterpolitihkkan. Jus mii sirdit buot 9300 rihpalihti ovtta mehtera guhkkelii eret geainnus, de min doappar orgejeaddjit ªaddet vázzit 18,6 kilomehtera eambbo. Dan fidnojoavkku illá jáhkán oainnát viehkame Spenstas viehkanmáªiinna alde. Sii láªmmohallet beaivvi miehtá, ja mii earát berret maid sáhttit veahkehit dainna lágiin ahte mis lea rihpalihtti gávdnanláhkái ja muπui nai ortnegis. Loahpas vel ávωωuhus: Geavahehpet bures ásahuvvon doapparortnegiid. Rievtti mielde lea dat oalle álki, ja dat lea ávkin du lagasbirrasii ja globála birrasii. Dearvuoπaiguin Kjetil Romsdal Hálddahusl᪠Direktevra Hovedkontor / Váldohálddahus Storengveien Stengelsmoen avfallsanlegg Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Omlastestasjon Loppa / Láhppi Omlastestasjon Hasvik / Áknoluokta Renovatør Alta / Kautokeino Renovatør Loppa / Hasvik

3 Den store ordføreraksjonen Ordfører Eva Husby tok utfordringen fra Vefas på strak hånd, og møtte opp vel forberedt når vi møtte henne på Omlastingsstasjonen på Hasvik. Mon tro om hun hadde noen duppeditter liggende som fortjente å tas hånd om på en forsvarlig måte? Klart jeg hadde noe liggende jeg ble bare så utrolig overrasket at det var så mye, forteller en lattermild Eva Husby. Det er jo bare to år siden sist vi tok en opprydding. Blandt klaser av ledninger, ladere og diverse adapter finner vi bl.a en tilsynelatende eiegod mobiltelefon. Fryktelig synd at den sluttet å virke, de lager ikke slike telefoner lengre, sier Eva Husby Mye av dette er utrangert utstyr som guttenes gamle datautstyr, ISDN-telefon og ladere av ukjent opphav. Det eneste jeg kan si sikkert, er at jeg ikke kommer til å savne noe av dette etter at det er innlevert. Støtt opp om denne aksjonen, og sørg for at alle dine utrangerte duppeditter blir innlevert, avslutter Hasvik-ordfører Eva Husby. Her kan du levere Du kan levere ditt EEavfall gratis til alle Vefas mottak i Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa. I tillegg har alle forhandlere av slikt utstyr plikt til å ta i mot slikt avfall. Dette er en landsomfattende aksjon som pågår i perioden november. Formålet er å samle inn så mange defekte duppeditter at man i sum kan bygge to hele Eiffeltårn av småelektronikk (EE-avfall). Med defekte duppeditter mener vi alt elektronisk avfall som av en eller annen grunn har sluttet å fungere, og som du nå kan kvitte deg med helt gratis! På hjemmesiden til Operasjon Dupeditt kan du få masse nyttig informasjon om EE-avfall, og en oversikt over de ulike stoffene som befinner seg i de vanligste duppedittene vi vanligvis omgir oss med. Spillekonsoller av disse typene er EE-avfall, og må tas hånd om på en forsvarlig måte. Opera uvdna duppeditt Ákªuvnnas lea ulbmilin ahte visot EE-doabbarat galget ohkkejuvvot sisa. Juogo ahte dat buktojuvvojit Vefasii dahje fitnodagaide oππasit ávkkástallama várás. Doabbariid buktá nuvttá. Dakkár doabbariid ii galgga bidjat reastadoabbariidda, daningo dalle birasmirkkut eai gieπahallojuvvo dohkálaª lági mielde. 3

4 I skyggen av Murmansk Hasvik: Ved idylliske Sørvær, ytterst på Sørøya ligger restene etter slagskipet Murmansk. Havdønningene slår opp mot skipet, og rusten jobber tålmodig med å trenge lengre inn i panserstålet. Bak disse stadig svakere skottene skjuler det seg en enda større trussel enn hva Murmansk representerte mens det seilte nemlig en udetonert miljøbombe på 211 meter og tonn! Oppryddingen har startet Dette skammens symbol som har ligget i fjærasteinene våre siden julaften 1994 ser endelig ut til å bevege seg i riktig retning, forteller ordfører Eva Husby på Hasvik. Regjeringen har bevilget 320 millioner kroner til oppryddingen, og det er med stor lettelse at vi endelig kan slå fast at oppryddingen har startet. AF Decom as som har fått oppdraget med fjerning av Murmansk vil ha ca 100 mann i arbeid, og jobben skal være ferdig i løpet av Man ser at det nytter Det har vært en lang og hard kamp, og det er mange som har bidratt til at vi i dag ser en ende på havaristens gjesteopptreden på Sørøya. 15 år er lang tid, og vi har vel ingen problemer med å si at det har tatt skammelig lang tid før jobben kom i gang. Dersom vi skal trekke fram én som jeg mener har betydd mye for resultatet, så må det være fiskeri-minister Helga Pedersen forteller Eva Husby. Helga har vært en fantastisk støttespiller, som både har sett og skjønt alvoret Murmánskka suoivvanasas 15 jagi lea gollan ovdal go viimmat leat orgegoahtán eret soahtefatnasa Murmánskka Márregohpis Sállanis. Skiippas leat dievva várálaª birasmirkkut, ja bargu barggaha sullii 100 olbmo gitta 2011 rádjái. Seammás ávωωuhuvvojit buohkat buktit ieωaset EE-doabbariid, ja IIGE daid bálkestit lundui. Dette avfallet befinner seg på Murmansk PCB, bromerte flammehemmere, stål, aluminium, nikkel, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, asbest, elektronisk avfall, kjemisk avfall og batterier med skadelige syrekomponenter. OBS! Mange elektriske produkter inneholder miljøgifter som kvikksølv, PCB, kadmium, bly og bromerte flammehemmere. Det er derfor viktig for miljøet at slike produkter leveres på riktig måte.

5 med å ha liggende en slik miljøbombe utenfor studørene til folk. I dag glemmer man lett mange års kamp og frustrasjoner, og kan glede oss over at fornuften gikk seirende ut. Ekstra hyggelig blir det når man ser at vår kamp på mange måter har bannet vei for andre oppryddinger, som f.eks opphentingen av ubåt-vraket på Fidje. Livsfarlig elektronisk og kjemisk avfall Belona har hevdet at det kan befinne seg store mengder elektronisk og kjemisk avfall om bord, sannsynligvis mange tonn med batterier med skadelige syrekomponenter. Jeg har selv kun en gang vært om bord i vraket Murmansk, for et år siden, sier ordfører Eva Husby. Det er et skremmende syn som møter en, både vrakets beskaffenhet med store sprekk-dannelser, og ikke minst alt elektronisk utstyr som er rundt omkring i vraket. I tillegg er der flere plomberte rom i vraket, og ingen kan med sikkerhet si hva som befinner seg der. Men det er klare indikasjoner på at det finnes skadelige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere, kvikksølv og asbest om bord i Murmansk. Hva med vårt eget elektronisk avfall? Eva Husby mener at folk på Sørøya er flinke til å levere avfall, og det hender at det er kø på leveringsstasjonen på Hasvik. Også skolene våre driver en offensiv kampanje for å få en bevisst holdning hos elevene til avfall. Men det er dessverre ennå i 2009 folk som dumper avfall som også omfatter elektronikk direkte i naturen og spesielt i Flågan og ved Veines. Dette til tross for at alt elektronisk avfall kan leveres gratis. Hvorvidt det er uvitenhet eller latskap som er årsaken vet jeg ikke. Men det er uansett både forkastelig og ulovlig. Og ved en slik opptreden utsetter man både seg selv, miljøet og resten av befolkningen for de samme giftstoffene som vi gjennom mange år har kjempet for å kvitte oss med om bord i Murmansk. Hasvik kommune vil anmelde tilfeller av miljøforsøpling av dette slaget. Bruk omlastestasjonen i Hasvik Hasvik kommune har en flott ordning med Vefas. Omlastestasjonen i Hasvik tar i mot all type avfall, og prisene er svært lave. F.eks. bil med henger koster kun kr 120. Fordelen med å benytte godkjent mottak er jo åpenbar, man sikrer seg at skadelig avfall blir tatt forsvarlig hånd om, i tillegg til at annet avfall gjenvinnes; enten materialgjenvinnes gjennom nye produkt eller som ren energi. Det er ingen grunn til å gjøre seg til kjeltring for småpenger, avslutter ordfører Eva Husby. Hva blir det til? Miljøsanering av EE-avfall består i å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. Viste du at... det i 2007 ble samlet inn over tonn EEavfall? Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten tonn mer enn i produksjon av én stasjonær PC med 17 tommers skjerm gir over 700 kg CO2-utslipp?

6 Stengelsmoen: Avfallssorterin En helt vanlig dag på jobben Kl. 0830: Mannskapet på renovasjonsbilen ankommer Gakori, og dunken blir tømt. Bilen fortsetter sin rute. Kl. 1120: Renovasjonsbilen ankommer anlegget på Stengelsesmoen, og rygger inn i sorteringsanlegget. Bilen tømmer sin last i mottakningsgruven, og optibag-systemet er klar til å starte opp. Slik fungerer optibag-anlegget: Renovasjonsbilen tømmer sin last med optibag i mottakningsgruven Posene føres opp til sorteringslinjen via et transportbånd Avslagerspadene registrerer farge via et kamera, hver avslager har sin farge den slår ut Avslagerspadene slår ut posene etter farge i riktig container Resultatet blir containere som er ferdig sortert etter avfallstype Det er viktig at posene er knytt godt igjen så de ikke åpner seg under tømming, transport eller når de slås ut i container i Optibag-anlegget. Kildesortering er utrolig viktig Det finnes mye god kunnskap som kildesortering i de tusen hjem. Mange er svært flinke, og bidrar gjennom sitt engasjement til at avfallet både får en forsvarlig håndtering, men også at der det er mulig gjenvinnes til nye produkter. Vefas skal gjennom effektiv sortering sørge for at den innsatsen som gjøres i de tusen hjem kommer både naturen og økonomien til gode. Kildesortering sparer miljøet for masse avfall, og økonomien får et positivt bidrag der hvor man kan selge ressurser som kartong, papir og plast.

7 g satt i system Gjennom gode avtaler og høy gjenvinningsgrad på vårt avfall, bidrar vi alle til at vi holder avgiftene nede på et så lavt nivå som mulig. Det burde være viktig for deg også. Stengelsesmoen doabbarsirren biddjojuvvon systemii Stengselsesmoenis sirrejuvvojit buot priváhta doabbarat maid Vefas ohkke sisa, ja Hámmárfeastta doabbarat. Gáldosirremiin ja ivdnejuvvon seahkaiguin sihkkarastit ahte eanas oassi doabbaris ávkkástallojuvvo oππasit, iige ªatta goarádussan birrasii. Sirrenrusttet Álttás lea okta dain buot oππaseamos ja beaktileamos rusttegiin mii gávdno. Hva skjer videre? Blå poser: Plasten går til Tyskland. Her gjenvinnes plasten, og blir råstoff til nye plastprodukter. Miljøgevinsten er stor ved å gjenvinne plastemballasje da det går 2 liter olje med for å produsere 1 kilo ny plast. Hvite poser: Restavfallet sendes til Kiruna, og her forbrennes det i store forbrenningsovner, og utnyttes til oppvarming. Grønne poser: Sendes til Skibotn for videre kompostering. Av dette produseres det jordforbedringsmiddel. Røde poser: Inneholder papir, og sendes til Norske Skog utenfor Trondheim for gjenvinning til nytt papir. Orange poser: Returkartong går til vårt naboland Sverige, og gjenvinnes som nytt papir og konvolutter. Røde sekker: Inneholder bølgepapp, og sendes Ranheim utenfor Trondheim hvor det blir gjenvunnet til ny papp.

8 Pent og ryddig, eller ikke... Husk dobbelknute på alle posene! Láset ja belledoavnnjit Dál fas ollet oaska jahkodahkii, ja mii bivdit buohkaid doallat orgadin rihpalihtiid birra. Muitte duppal uolmma rihpaseahkaide. Som abonnent av dunken er du ansvarlig for å holde det pent og ryddig rundt denne. Avhengig av årstiden bør du også for egen sikkerhet sørge for at det ryddes vekk snø, bruker sand å strø med dersom det er glatt osv. Dersom der er dårlig og/eller farlig framkommelighet til dunken din, så vil den desverre ikke bli tømt av vårt mannskap. Det er KUN den store posen med bølgepapp som kan settes ved siden av dunken resten av avfallet skal kastes i dunken, i sine respektive poser. Dersom du er en av de som har fått gult kort og ikke skjønner hvorfor så ta kontakt med Vefas, så finner vi ut hvor misforsåelsen har oppstått. Sorte søppelsekker blir ikke tatt med enten de befinner seg i eller ved siden av dunken, men blir satt igjen etter tømming. Finner renovatøren løst avfall i dunken, blir den ikke tømt. Nyttige linker for den miljøbeviste Her er en knippe linker hvor du skal kunne hente råd & vink i forhold til den daglige kildesorteringen eller andre spørsmål du måtte ha

Miljømagasinet fra Vefas 2/2008. Se side 7. Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag?

Miljømagasinet fra Vefas 2/2008. Se side 7. Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag? Miljømagasinet fra Vefas 2/2008 Papiravfall AVFALL ELLER RESSURS? Se side 7 Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag? Kildesortering av papir er lønnsomt!

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter

for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter 2011 Informasjon fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner - Hæ? - Koster det noe å levere avfall? Flinke gutter Om du har pusset opp eller restaurert huset ditt er det smart å

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Bellona har. bursdag!

Bellona har. bursdag! 20 år I KAMP FOR MILJØET Kjetting og kjeledress har vært noen av Bellonas viktigste våpen i kampen for miljøet. Det samme har kunnskap, dress og dokumenter. Her er historien om Bellona. Bellona har bursdag!

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer