MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT"

Transkript

1 MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana februar 2015 side 1

2 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet i DKS og Ung Artist. Nettstedet ung-artist.no er et samarbeid mellom Scene Finnmark og NRK Finnmark. Her kan unge artister og band fra hele fylket laste opp sin egenkomponerte musikk. Målet er å gi musikere i alderen år oppmerksomhet og muligheten til å markedsføre seg selv, og til å presentere musikken sin for et større publikum. Ved å laste opp musikk på ung-artist.no får man sjansen til å bli spilt på radio, spille på festivaler og andre konsertscener, spille inn demoer i Ung Artists portable lydstudio, melde seg på Gigant, pluss eksklusiv tilgang til en rekke andre fordeler. Elevene skal på det todagers filmverkstedet få lage musikkvideo til én av låtene til Årets Ung Artist 2015, som ble kåra 13. desember i Approaching Pluto. Elevene skal i forkant velge ut én av bandets låter, som de vil jobbe med på verkstedet. Eleven skal selv være både skuespillere, regissører, lydfolk og annet som trengs for å produsere den ferdige musikkvideoen. Om instruktørene på verkstedet De som skal veilede elevene i arbeidet med å lage musikkvideoer er dyktige filmpedagoger fra Filmveksthuset Tvibit i Tromsø. De vil i tillegg gi elevene en generell innføring i filmmediet og lære dem litt om musikkvideo som genre. Espen Nomedal (f.1988) er en filmskaper fra Grimstad med bakgrunn fra Nordland kunst- og filmfagskole og drama ved Universitetet i Stavanger. Har freelancet som filmarbeider på profesjonelle kortfilmproduksjoner i en rekke år - fra produsent, manusforfatter og innspillingsleder på fiksjonsfilm til klippeassistent på dokumentarfilm. Jobber i dag som filmkonsulent på Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, ved siden av egne prosjekter. John Håvard Nomedal (f.1988) er filmklipper og kulturarbeider fra Grimstad. Han har god erfaring med filmredigering av Tv-serier, musikkvideo, dokumentarprosjekter og spillefilm. I arbeidet han som praktikant på Nordisk Film AS i Oslo som klippeassistent. John Håvard jobber for kulturtjenesten i Grimstad Kommune, hvor han blant annet jobber med stillfotokurs samt som DKS-instruktør i Agderfylkene med Samsen Filmverksted i Kristiansand. er et senter for ungdomsfilm i Nord-Norge, og har lang erfaring med ungdomsfilm. Våre instruktører er filmskapere som vi anser som særlig egnet til å holde kurs for ungdom. Alle kursholderne har undervisningserfaring. Les mer på side 2

3 Foto: Therese Stenbakk Om Årets Ung Artist Approaching Pluto Approaching Pluto er et pop-/rock-band fra Alta, som består av fire musikere i 18 årsalderen. Bandet ble av en jury bestående av profesjonelle aktører innen kultur og media kåret til Årets Ung Artist 2015, gjennom nettstedet ung-artist.no. Approaching Pluto har tidligere markert seg ved å vinne Rock Mot Rus 2014 (Nordens største rusfrie rockemønstring), samt gjennom flere spillejobber i utlandet de siste par årene. Bandet regnes av mange som et av Finnmarks beste live-band. Bandmedlemmer: Vokal og synth Helge Moen Gitar og vokal Håkon Mathias Guttormsen Bass Vegard Olaussen Trommer Sebastian Willassen Utdrag fra juryens uttalelse: "... Vinneren har gjennom relativt kort tid også opparbeidet seg et rykte som drivende god live, med et scenetekke som mange kan misunne. Med opptil flere spillejobber utenlands de siste par årene, og ikke minst seier i årets Rock Mot Rus (landets eldste rockefestival og Nordens største rusfrie rockemønstring), har vinneren for alvor begynt å røre på seg utenfor fylket også..." side 3

4 Arrangørdata Målgruppe: 7.klasse Varighet: Verkstedet varer to hele skoledager. Arena: Ett klasserom + et ekstra rom til å filme i. Opp- og nedriggstid: maks 10 minutter Antall elever per verksted: se turnéplan på SKOLEN MÅ STILLE MED: Prosjektor, lerret, datahøytalere, internett og skjøteledning. Filmpedagogene kommer til skolen med det øvrige utstyret som trengs på verkstedet. Dette inkluderer Sony HD videokameraer, GoPro-kamera og stativ. KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at eventuelle praktiske spørsmål kan avklares. For-/etterarbeid med elevene I forkant av verkstedet får skolene tilsendt lydfiler til flere av Approaching Plutos låter. De skal så velge ut én av låtene som skal lage musikkvideo til på verkstedet. (Dette sendes per e-post til vår kontaktperson på den enkelte skole - kulturkontakten, seinest i slutten av januar. Det legges også ut på nettsiden vår på ager&view=event&id=1300&itemid=307&kommune=7) Lærerens rolle Det må være lærer tilstede under hele verkstedet. Lærerne kjenner elevene bedre enn instruktørene, og kan hjelpe dem med å gi tilgang til steder å filme pluss gi dem varsel om eventuelle spesielle behov enkelte elevers eller adferdsel på forhånd, slik at de kan tilpasse seg dem. I gruppearbeid kan som kjent uenigheter ankomme, og det er fint å ha en lærer standby i rommet hvis noen overkjører hverandre, eller krangel oppstår. Altså for å hjelpe til med å holde ro og orden, noe som er helt nødvendig å ha i filmprosjekter. Dette er en gylden mulighet for lærerne til å observere og lære noe om elevene sine i en helt ny kontekst. side 4

5 Kontakt For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute: Scene Finnmark ved turnélegger Espen Nystad E-post: Tlf.: Kontakt utøverne på turné: Espen Nomedal E-post: Tlf.: / Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ordningen finansieres av spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge. Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene. Les mer på eller side 5

6 MUSIHKKAVIDEO- B Á D J I TVIBIT Filbmašaddoviesu bokte Govven: Tvibit Kultuvrralaš skuvlalávka gierdomátkkis Kárášjogas, Unjárggas ja Deanus guovvamánu b side 6

7 Buvttadus Musihkkavideobádje-fálaldat ovttastahttá guokte buori diŋgga: Kultuvrralaš skuvlalávkka filbmafálaldaga ja Nuorra Artistta. Nuorra Artista-neahttabáiki ung-artist.no lea ovttasbargu Lávdi Finnmárkku ja NRK Finnmárkku gaskkas. Neahttabáikkis sáhttet nuorra artisttat ja joavkkut olles fylkkas almmuhit iežaset komponeren musihka. Ulbmil lea fállat musihkkáriidda, geat leat jahkásaččat, veahki ja vejolašvuođa márkanfievrridit iežaset, ja ovdanbuktit musihka stuora geahččijovkui. Go almmuha musihka neahttabáikkis ung-artist.no, de oažžu vejolašvuođa čuojahuvvot rádios, čuojahit festiválain ja eará konseartalávddiin, báddet demoid Nuorra Artistta johtti jietnastudios, dieđihit iežas Gigantii, ja eksklusiiva vejolašvuođa oažžut eará ovdamuniid. Oahppit galget guovtti beaivvi guhkkosaš filbmabájis ráhkadit musihkkavideo ovtta Jagi 2015 Nuorra Artistta lávlagii. Jagi 2015 Nuorra Artista almmuhuvvui juovlamánu 13. b ja lea Approaching Pluto. Oahppit galget ovddalgihtii válljet ovtta lávlaga maid joavku lea buvttadan, ja mainna galget bargat báji áigge. Oahppit galget ieža leat sihke neavttárat, rešissevrrat, jietnaolbmot ja earát mat dárbbašuvvojit go galgá ráhkadit gárvves musihkkavideo. Báji instruktevrrat Soai geat galgaba bagadit ohppiid musihkkavideo ráhkadanbarggus, leaba čeahpes filbmapedagogat Tvibit filbmašaddoviesus Romssas. Soai áiguba maiddái addit ohppiide oppalaš sisafievrrideami filbmamediai ja oahpahit sidjiide veahá musihkkavideo genre birra. Espen Nomedal (r.1988) lea filbmadahkki Grimstadas eret geas lea Nordlándda dáidda- ja filbmafágaskuvlla ja Stavangera universitehta drámá duogáš. Son lea bargan freelancerin ámmátlaš oanehisfilbmabuvttademiin máŋga jagi sihke fikšuvdnafilmmaid buvttadeaddjin, mánusčállin ja filbmenjođiheaddjin ja dokumentárafilmmaid čuohppanassisteantan. Bargá dál filbmakonsuleantan Tvibit filbmašaddoviesus Romssas lassin iežas buvttademiide. John Håvard Nomedal (r.1988) lea filbmačuohppi ja kulturbargi Grimstadas eret. Son lea hárjánan filbmaredigerejeaddji ja lea redigeren sihke Tv-ráidduid, musihkkavideoid, dokumentáraprošeavttaid ja neaktinfilmmaid. Jagiid barggai son praktikántan Nordisk Film AS -fitnodagas Oslos čuohppanassisteantan. John Håvard bargá Grimstad gieldda kulturbálvalusas, gos son earret eará bargá jaskesfotokurssaiguin, ja Adger fylkkaid Kultuvrralaš skuvlalávkka instruktevran ovttas Samsen Filbmabájiin Kristiansandas. lea Davvi-Norgga nuoraidfilmmaid guovddáš, ja dain leat ollu vásáhusat nuoraidfilmmaiguin. Min instruktevrrat leat filbmadahkkit geat min mielas heivejit erenoamáš bures lágidit kurssaid nuoraide. Buot kursalágideddjiin leat oahpahanvásáhusat. Loga eanet neahttasiiddus side 7

8 Govven: Therese Stenbakk Jagi 2015 Nuorra Artista Approaching Pluto Approaching Pluto lea pop-/rock-joavku Álttás eret, mas leat njeallje 18-jahkásaš musihkkára. Jury mas ledje mielde kultuvrra ja media ámmátlaš aktevrrat, válljejedje joavkku Jagi 2015 Nuorra Artistan, neahttabáikki ung-artist.no bokte. Approaching Pluto leat ovdal vuoitán Rock Mot Rus 2014 (Davviriikkaid stuorámus gárrenmirkkohis rock-deaivvadeapmi), ja sii leat maiddái čuojahan olgoriikkas daid maŋemus jagiid. Joavku lea oallugiid mielas okta Finnmárkku buoremus live-joavkkuin. Joavkomiellahtut: Vokála ja syntha Helge Moen Gitára ja vokála Håkon Mathias Guttormsen Bássa Vegard Olaussen Rumbbut Sebastian Willassen Jury celkkii earret eará ahte: "... Vuoiti lea oalle oanehis áiggis beaggán maiddái leat erenoamáš čeahppi čuojahit live, ja dat lea erenoamáš geasuheaddji lávddi alde. Vuoiti lea máŋgii čuojahan olgoriikkas daid maŋemus jagiid, ja lea vuoitán dán jagáš Rock Mot Rus (riikka boarráseamos rockfestivála ja Davviriikkaid stuorámus gárrenmirkkohis rockdeaivvadeapmi), ja dál lea vuoiti duođas álgán lihkadit maiddái fylkka rájiid olggobealde..." side 8

9 Lágideaddjidieđut Ulbmiljoavku: Bistu: Báiki: Láhčin- ja čorgenáigi: Galle oahppi juohke bájis: 7. luohkká Bádji bistá guokte olles skuvlabeaivvi Luohkkálatnja + liigelatnja gos sáhttá filbmet eanemustá 10 minuhta geahča gierdomátkeplána neahttasiiddus SKUVLA FERTE ORDNET: Projektora, čájehanliinni, dihtorskájaniid, interneahta ja joatkkajohtasa. Filbmapedagogain leat mielde eará rusttegat mat dárbbašuvvojit báji áigge, ovdamearkka dihte Sony HD videokámerat, GoPro-kámera ja kámerajuolggit. OKTAVUOĐAOLMMOŠ/lágideaddji ferte leat das go buvttadanjoavku boahtá, vai sáhttá čielggadit vejolaš geavatlaš gažaldagaid. Ovda-/maŋŋebarggut ohppiiguin Ovdal báji ožžot oahppit máŋga Approaching Pluto lávlagiid jietnafiillaid. Oahppit galget válljet ovtta lávlaga masa ráhkadit musihkkavideo báji áigge. (Jietnafiillat sáddejuvvojit e-poastta bokte skuvllaid oktavuođaolbmuide kulturoktavuođaide, maŋemustá ođđajagimánu loahpageahčen. Jietnafiillat almmuhuvvojit maiddái min neahttasiiddus r&view=event&id=1300&itemid=307&kommune=7) Oahpaheaddji rolla Oahpaheaddji ferte leat báikkis čađat áigge. Oahpaheaddjit dovdet ohppiid buorebut go instruktevrrat, ja sáhttet veahkehit beassat báikkiide gos sáhttá filbmet ja ovddalgihtii dieđihit instruktevrraide jus muhtun ohppiin leat erenoamáš dárbbut dahje láhttemat, vai instruktevrra guovttos sáhttiba heivehit doaimmaid daidda. Joavkobargguin sáhttet čuožžilit nákkut, ja dan oktavuođas lea vuogas jus oahpaheaddji lea das lanjas, dahje riiddut sáhttet buollát. Oahpaheaddji galgá veahkkin doalahit ráfi ja ortnega, juoga mii lea áibbas dehálaš filbmaprošeavttain. Dá lea buorre vejolašvuohta oahpaheddjiide áicat ohppiid ja oahpásnuvvat ohppiide áibbas ođđa oktavuođas. side 9

10 Oktavuohta Gažaldagat áiggi, báikki ja gierdomátkeruvtto birra: Lávdi Finnmárkku gierdomátkelágideaddji Espen Nystad E-poasta: Telefovdna: Oktavuohta kulturbargiiguin geat leat gierdomátkkis: Espen Nomedal E-poasta: Telefovdna: / Kultuvrralaš skuvlalávka (DKS) lea nationála nannen, gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmiliin ahte oahppit besset oahpásmuvvat ja oažžut áddejumi buot lágan ámmátlaš dáidda- ja kultursurggiide. Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu Kulturdepartemeantta ja Máhttodepartemeantta gaskkas. Kultuvrralaš skuvlalávkka gierdomátkkiid bokte lágidit ámmátlaš dáiddárat dáidda- ja kulturprográmmaid mat leat heivehuvvon erenoamážit mánáide ja nuoraide. Finnmárkku fylkkagielda, Lávdi Finnmárkku bokte, oktiiheiveha Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja das lea ovddasvástádus gierdomátkkiin. Loga eambo: dahje side 10

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Kvalsund og Nordkapp 7.-18. mars 2016 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til 7. klasse side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til 7. klasse side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Den kulturelle skolesekken på turné til 7. klasse Foto: Mohaman Jabaly side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Musikkvideoskolen er en dramabasert produksjon der elevene får være popstjerner og skuespillere i sin egen musikkvideo.

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

GRØSS OG GRU. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA

GRØSS OG GRU. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA GRØSS OG GRU v / Tore Aurstad Den kulturelle skolesekken på turné til Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino og Porsanger 12.-20. oktober 2015 side 1 Om produksjonen Det er innenfor grøssersjangeren forfatteren

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

The games we play v / InTuit Dansekompani

The games we play v / InTuit Dansekompani The games we play v / InTuit Dansekompani og Street Movement Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 14. mars 6. april 2016 side 1 Om

Detaljer

BUST DA BREAKZ. SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS. Skoleåret/Skuvlajahki 2010-2011 Skoleinfo/Skuvladie!ut. v /Freestyle Phanatix

BUST DA BREAKZ. SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS. Skoleåret/Skuvlajahki 2010-2011 Skoleinfo/Skuvladie!ut. v /Freestyle Phanatix SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS BUST DA BREAKZ v /Freestyle Phanatix FOTOGRAF: Freestyle Phanatix. ARTIST: Kim Bøytler Om produksjonen Bust Da Breakz bryter fornemmelsen av sammenheng og er et sprang inn

Detaljer

STREET ART v / PEACETU (Rodrigo Lisboa)

STREET ART v / PEACETU (Rodrigo Lisboa) STREET ART v / PEACETU (Rodrigo Lisboa) Bestillingstilbud til 5.-7. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Et dagskurs med PEACETU vil

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

VINDUER. Beaivváš Sámi Našunálateahter. v /Hålogaland teater og. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

VINDUER. Beaivváš Sámi Našunálateahter. v /Hålogaland teater og. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka VINDUER v /Hålogaland teater og Beaivváš Sámi Našunálateahter Foto: Kristin Aafløy Opdan side 1 Om produksjonen Vinduer er en forestilling om forflytning, enten den er selvvalgt eller påtvunget. Den handler

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. BESTILLINGSTILBUD til klasse Animasjonsverksted ELLER vanlig filmverksted

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. BESTILLINGSTILBUD til klasse Animasjonsverksted ELLER vanlig filmverksted Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto fra animasjonsverksted i DKS i Alta BESTILLINGSTILBUD til 5.-10. klasse Animasjonsverksted ELLER vanlig filmverksted side 1 På denne produksjonen

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk Skolekonsertordning Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Detaljer

FISK+FILM. Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD. Skoleinfo/skuvladieđut BESTILLING/DIŊGON. på turné 24.-27. mars 2014

FISK+FILM. Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD. Skoleinfo/skuvladieđut BESTILLING/DIŊGON. på turné 24.-27. mars 2014 FISK+FILM Fra filmen "Rorbuas metamorfose" av Karin Pennanen. Foto: Virginie Surdej Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD på turné 24.-27. mars 2014 side 1 Om produksjonen Kystkulturen er underkommunisert

Detaljer

LAG DIN EGEN FIKSJONSFILM

LAG DIN EGEN FIKSJONSFILM LAG DIN EGEN FIKSJONSFILM v / Filmveksthuset TVIBIT Den kulturelle skolesekken på turné til 7. klasse Foto: Pexels side 1 Om produksjonen Verkstedet vil begynne med en fellesstart om hva kan være. Vi skal

Detaljer

Bestillingstilbud til 9.klasse

Bestillingstilbud til 9.klasse Bestillingstilbud til 9.klasse side 1 Om Uprisen Uprisen er ungdommens egne kåring av årets beste ungdomsbok. Kåringen går over et helt skoleår og involverer til sammen 1000 ungdommer, over hele landet.

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

ELIN KÅVEN - den arktiske alven

ELIN KÅVEN - den arktiske alven Rikskonsertenes Skolekonsertordning ELIN KÅVEN - den arktiske alven Foto: Solveig Selj Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 114VY11 Rikskonsertenes Skolekonsertordning

Detaljer

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA

EVENTYRLIGE STREKER. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA EVENTYRLIGE STREKER v / BJØRN OUSLAND Bilde/ illustrasjon: Bjørn Ousland Den kulturelle skolesekken på turné til Nesseby, Tana, Porsanger, Karasjok og Kautokeino 4.-12. mai 2015 5. (- 7.)kl side 1 Om produksjonen

Detaljer

ICE MUSIC. / Terje Isungset. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Foto: Emilie Holba

ICE MUSIC. / Terje Isungset. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Foto: Emilie Holba For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VGS ICE MUSIC v / Terje Isungset Foto: Emilie Holba side 1 Om produksjonen Bli med inn i Terje Isungsets magiske ismusikk-univers! Han er en norsk

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

DET VAR KRIG JEG VAR ET BARN, Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA. Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE

DET VAR KRIG JEG VAR ET BARN, Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA. Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE JEG VAR ET BARN, DET VAR KRIG Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE side 1 Om produksjonen Edin Kadribegovic er ti år gammel når Jugoslavia går i oppløsning. Han har aldri tenkt over

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

T A N K E - LABORATORIET v / Cirka Teater

T A N K E - LABORATORIET v / Cirka Teater T A N K E - LABORATORIET v / Cirka Teater Foto: Gilles Berger Den kulturelle skolesekken på turné til Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp 1.-12. juni 2015 side 1 Om produksjonen En leken,

Detaljer

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein

For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Marg & Bein Marg & Bein v / Arne Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Tana, Nesseby 10.-14. februar side 1 Om produksjonen Marg & bein-serien var

Detaljer

KONFLIKTEN. En monolog basert på 2 reiser og 37 intervjuer. av Kristine Klubben, Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen

KONFLIKTEN. En monolog basert på 2 reiser og 37 intervjuer. av Kristine Klubben, Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen KONFLIKTEN En monolog basert på 2 reiser og 37 intervjuer av Kristine Klubben, Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE side 1 Om produksjonen

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

HALVGUDENE INN I FANTASIEN

HALVGUDENE INN I FANTASIEN HALVGUDENE INN I FANTASIEN v / Mari Moen Holsve Foto: Kjersti Waaler Fredriksen Den kulturelle skolesekken på turné til Vadsø og Sør-Varanger 14.-25. november 2016 side 1 Om produksjonen I denne produksjonen

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 10.03.2015 Sted: Bodø Saksliste:

Detaljer

/ Elisabeth A. Madsen, Mikkel Johansen Sara og Mikkel Gaup

/ Elisabeth A. Madsen, Mikkel Johansen Sara og Mikkel Gaup For klassetrinn/luohkáide: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VGS Foto: Mikkel Sara v / Elisabeth A. Madsen, Mikkel Johansen Sara og Mikkel Gaup Bestillingstilbud til 5.-7. klasse Turnéplanen på har oversikt

Detaljer

Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA

Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA S O F I A J A N N O K Foto: Sotarnen Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE side 1 Om Den svensk-samiske artisten Sofia Jannok har tatt Norden med storm og har etablert seg som en av

Detaljer

SARA & ARASH. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA

SARA & ARASH. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA SARA & ARASH Foto: Pressebilde side 1 Om forestillinga Sara & Arash lager fengende hiphop-låter med sosial brodd. Søskenparet har foreldre fra Iran, er født i Steinkjer, vokst opp og bor i Kristiansand,

Detaljer

NATTA PAPPA HENTA OSS

NATTA PAPPA HENTA OSS NATTA PAPPA HENTA OSS v / Steffan Strandberg Foto: Indie Film side 1 Om produksjonen Da moren til Steffan døde følte han ingenting. Ikke sorg. Ikke lettelse. Hvordan ble det sånn? Regissør Steffan Strandberg

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk Å leve med demens Eallin demeanssain Informasjon til deg som har en demenssykdom Dieđut dutnje, geas lea demenansadávda Norsk/Nordsamisk Hva er demens? 2 Demens er en folkesykdom og over 70 000 mennesker

Detaljer

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12.

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1 30 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. 1. Fága namma Oahpponeavvopedagogihkka 1 Læremiddelpedagogikk

Detaljer

Lampen og speilet. v / Kenneth Varpe. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA

Lampen og speilet. v / Kenneth Varpe. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA Lampen og speilet v / Kenneth Varpe Foto: Kenneth Varpe side 1 Om produksjonen Kort fortalt gir prosjektet innblikk i hvordan samtidskunstnere i sin kunst kommenterer på ulike aspekter ved det å være menneske

Detaljer

Heidi Guttorm Einarsen

Heidi Guttorm Einarsen Heidi Guttorm Einarsen OAHPPOGIRJI SÁME GIELLA NUBBIN GIELLAN 9. CEAHKKÁI DAVVI GIRJI OS 2005 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde, Lov om opphavsrett

Detaljer

RAMMEL FRA HAVET. v / Emma Gunnarsson. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA

RAMMEL FRA HAVET. v / Emma Gunnarsson. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA RAMMEL FRA HAVET v / Emma Gunnarsson Foto: Emma Gunnarsson side 1 Om produksjonen Prosjektet handler om gjenbruk, miljø og om det å bruke kunsten til å uttrykke seg. Elevene skal på forhånd samle inn gjenstander

Detaljer

EN TEGNET FORTELLING

EN TEGNET FORTELLING EN TEGNET FORTELLING v / Inga Sætre Foto: Vidar M. S. Husby Den kulturelle skolesekken på turné til Hasvik og Loppa 23.-27. mai 2016 side 1 Om produksjonen «En tegnet fortelling» er et tegneserieverksted.

Detaljer

FILMHJELP: YRKESFAG. v / Filmhjelp.no. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA

FILMHJELP: YRKESFAG. v / Filmhjelp.no. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA FILMHJELP: YRKESFAG v / Filmhjelp.no side 1 Om produksjonen WORKSHOPEN: 1. Workshopen starter med en kort innføring om hvordan mobiltelefonen best brukes til filmarbeid. I denne økta går vi gjennom teknikker

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 Møtested og -tid: Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 12.00 Møteleder:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

ISÁK. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA

ISÁK. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA ISÁK V / Ella Marie Hætta Isaksen, Daniel Eriksen & Aleksander Kostopoulus Foto: Mads Suhr Pettersen side 1 Om produksjonen ISÁK er en spennende fusjon av tradisjonell samisk joik og urbane synther, og

Detaljer

Hamelna roahttobivdi

Hamelna roahttobivdi Hamelna roahttobivdi Beaivváš Sámi Našunálateáhtera bokte Govven: Aslak Mikal Mienna Diŋgonfálaldat 1.-2.luohkkái SÁMEGIELLA side 1 Buvtta Roahtut márret dan unna Hameln gávpogii, giksin gávpoga ássiide.

Detaljer

Sam isk skolehistorie 3

Sam isk skolehistorie 3 Sam isk skolehistorie 3 Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi Hovedredaktør: Svein Lund Medredaktører: Elfrid Boine Siri Broch Johansen Siv Rasmussen Davvi Girji 2009 Sámi skuvlahistorjá 3 Artihkkalat

Detaljer

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL v / Elin Grimstad Den kulturelle skolesekken på turné til Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Kjøllefjord 14.-24. september 2015 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 12 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 34 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen.

Detaljer

Filmhjelp.no. v/ Andreas Altermark og Geir Magne Pedersen. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA

Filmhjelp.no. v/ Andreas Altermark og Geir Magne Pedersen. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA Filmhjelp.no v/ Andreas Altermark og Geir Magne Pedersen Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE SKOLE side 1 Om produksjonen I løpet av kurset vil vi ta for oss de mest grunnleggende trekkene

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

Tause kvinner. Ukjente historier. / Narviksenteret. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA

Tause kvinner. Ukjente historier. / Narviksenteret. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka For klassetrinn/luohkáide: VGS 1 VGS 2 VGS 3 Tause kvinner. Ukjente historier. v / Narviksenteret Den kulturelle skolesekken på turné til VIDEREGÅENDE

Detaljer

Chook & Gek - forestilling og workshop

Chook & Gek - forestilling og workshop Chook & Gek - forestilling og workshop v /Melting Point og Figurteatret i Nordland Foto: Oona Torgersen GRATIS bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om forestillinga En visuell og ordløs gjenfortelling

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma

Valgprogram / Válgaprográmma Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire Válgabiire 5 Porsáŋgu 7 Davvi-Romsa /Valgkrets 5 Porsanger / Valgkrets 7 Nord-Troms Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

USYNLIG. ved Katma. Scene Finnmark presenterer: Skoleinfo/skuvladieđut SCENEKUNST/LÁVDEDÁIDDA. Den kulturelle skolesekken

USYNLIG. ved Katma. Scene Finnmark presenterer: Skoleinfo/skuvladieđut SCENEKUNST/LÁVDEDÁIDDA. Den kulturelle skolesekken /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: USYNLIG ved Katma Foto: Mariell Amelie Lind Hansen til alle 1.-4. klassinger i Vadsø 11.-15. mars 2013 side 1 /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 Om produksjonen

Detaljer

The power of Glesbygd/ Bygdas kraft

The power of Glesbygd/ Bygdas kraft The power of Glesbygd/ Bygdas kraft v /Tomas HÅKKI Eriksson Foto: Knut Aaserud side 1 Om produksjonen Det handler om å vokse opp på bygda og ikke tro man er god nok. Håkki vil snu på dette gjennom humor,

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL

MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL MÅNEN SOM VILLE LYSE SOM EI SOL v /Elin Grimstad Den Kulturelle Skolesekken På turné til: Karasjok, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Høgtun 25. sept. 2015 og 06.-14. juni 2016 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA Drømmebyen med Inger Unstad Et kunstprosjekt fra Nordnorsk Kunstnersenter og DKS Finnmark Vi bygger DRØMMEBYEN med arkitekt og billedkunstner

Detaljer

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki eanetlogu politihkalaš geađgejuolgi áigodahkii 2009-2013 Gaskal Bargiidbellodaga, Árja, Nordkalottfolket,

Detaljer

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE v / Katja Lindeberg Foto: Håvard L. Johansen Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana 23.-27. mars 2015 side 1 Om produksjonen

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Bestillingstilbud til klasse. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

MORO! med film. v /Mica Film. Bestillingstilbud til klasse. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Bestillingstilbud til 2.-4. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hvor mange ord kan

Detaljer

Gielddaságat/Kommunenytt

Gielddaságat/Kommunenytt Gielddaságat/Kommunenytt Suoidnemánnu 2012 Juli Doaimmaheaddji/redaktør: Marianne Johnsen. Bardin ja govat/layout og foto: Bent Johansen. Giellabargit/språkmedarbeidere: Signe Iversen, Signe E. Store.

Detaljer

JORGGÁHALLAN. - en danseforestilling av Elle Sofe Henriksen. og besøk av SAMISKE VEIVISERE

JORGGÁHALLAN. - en danseforestilling av Elle Sofe Henriksen. og besøk av SAMISKE VEIVISERE JORGGÁHALLAN - en danseforestilling av Elle Sofe Henriksen og besøk av SAMISKE VEIVISERE Foto: Sergey Gavrilov Den kulturelle skolesekken på turné til Hammerferst, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp

Detaljer

3000,- Bures boaht. Velkommen. Áibbašat go beaivvážii ja lieggasii? Isfiskekonkurranse Skjærtorsdag 5. april kl. 12 15 på Suohpatjávri

3000,- Bures boaht. Velkommen. Áibbašat go beaivvážii ja lieggasii? Isfiskekonkurranse Skjærtorsdag 5. april kl. 12 15 på Suohpatjávri Ávvir nr. 58b. 2012 Velkommen BEASSÁŽAT GUOVDAGEAINNUS Photo: Olga Shavrina J O R G G Á H A L L A N Bures boaht Áibbašat go beaivvážii ja lieggasii? Dál mis leat mátkkit jáhkkemeahttun hattiide! Folk i

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen

Detaljer

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Finnmárkku fylkkagirjerádju, Sámedikki girjerádju ja Ibby: Norsk barnebokforum bovdejit bibliotekáraid, oahpaheddjiid, ovdaskuvlaoahpaheddjiid ja buohkaid earáid geat beroštit

Detaljer

The Urban Legend ANTIMOBBING!

The Urban Legend ANTIMOBBING! The Urban Legend ANTIMOBBING! v / Josef Yohannes Bestillingstilbud til 8.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Foredrag av Josef

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

JEG FANT, JEG FANT. Bestillingstilbud til klasse. v / Laila Kolostyák og Ali Badri. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

JEG FANT, JEG FANT. Bestillingstilbud til klasse. v / Laila Kolostyák og Ali Badri. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka JEG FANT, JEG FANT v / Laila Kolostyák og Ali Badri Bestillingstilbud til 1.-4. klasse Turnéplanen på dksfinnmark.no har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen

Detaljer

ISBJØRNTEMMER. v / RSP & Thomax. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Den kulturelle skolesekken på turné til klasse

ISBJØRNTEMMER. v / RSP & Thomax. Skoleinfo/skuvladieđut MUSIKK/MUSIHKKA. Den kulturelle skolesekken på turné til klasse ISBJØRNTEMMER v / RSP & Thomax Foto: Martin Losvik Den kulturelle skolesekken på turné til 8.-10. klasse side 1 Om produksjonen ISBJØRNTEMMER baserer seg på låtene fra albumet «Dykkersyke» av RSP & Thomax

Detaljer

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ!

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! Duolbmahallamis vuostálastimii: sámi nuorat čoahkkanit moriheapmái! NSR Nuorat vuolgit Ušlui ja devdet čoahkkinlanja NSRa riikkačoahkkimis! Searvva don maid! Juste don leat bovdejuvvon

Detaljer

Bestillingstilbud til 9.klasse

Bestillingstilbud til 9.klasse Bestillingstilbud til 9.klasse side 1 Om Uprisen Uprisen er ungdommens egne kåring av årets beste ungdomsbok. Kåringen går over et helt skoleår og involverer til sammen 1000 ungdommer, over hele landet.

Detaljer

Bestillingstilbud til 9.klasse

Bestillingstilbud til 9.klasse Bestillingstilbud til 9.klasse side 1 Om Uprisen Uprisen er ungdommens egne kåring av årets beste ungdomsbok. Kåringen går over et helt skoleår og involverer til sammen 1000 ungdommer, over hele landet.

Detaljer

Hjerterom. - under samme himmel. v /Samovarteateret. Skoleinfo/skuvladieđut SCENEKUNST/LÁVDEDÁIDDA

Hjerterom. - under samme himmel. v /Samovarteateret. Skoleinfo/skuvladieđut SCENEKUNST/LÁVDEDÁIDDA Hjerterom - under samme himmel v /Samovarteateret Foto: Torgrim Halvari Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Vadsø og Vardø 3. - 10. mars 2016 side 1 Om forestillinga

Detaljer

GLASS. v / Mette Paalgard. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA

GLASS. v / Mette Paalgard. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA GLASS v / Mette Paalgard Foto: Nordnorsk Kunstnersenter side 1 Om produksjonen På denne produksjonen får elevene jobbe med gravering på glass, med glassblåser Mette Paalgard. Først får de en liten introduksjon

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE Har du god nok astmakontroll? Ta AstmakontrollTest på www.naaf.no Sørg for å ha

Detaljer

Mearragáttis duoddarii. Fra kyst til vidde

Mearragáttis duoddarii. Fra kyst til vidde Kristine Gaup Grønmo (doaim./red.) Mearragáttis duoddarii sámi borramu» institu»uvnnas Fra kyst til vidde samisk mat på institusjon KÁRÁ JOGA OAHPAHUSBUHCCIIDRUOVTTUPRO EAKTA UNDERVISNINGSSYKEHJEMSPROSJEKT

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune De kontraherende parter, Sametinget i Norge og Tromsø kommune, erkjenner at samene er ett folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer