AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering"

Transkript

1 AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje Dekk Kompostering side 50 side 50 side 51 side 51 side 52 side 53 side 54 side 55 side 56 side 57 side 58 SJEKKLISTE Produkter for avfallshåndtering Leverandører side 59 side 60 side

2 Kildesortering og gjenvinning Gode råd om hvordan en håndterer avfall på en sikker og miljøvennlig måte. Hva er kildesortering? Ved å kildesortere emballasje og kasserte produkter, sørger man for at disse produktene håndteres riktig og kommer til nytte. Ved å kildesortere farlig avfall sikrer vi også at dette håndteres på en sikker måte. Kastes farlig avfall i restavfallet, i avløpet eller i naturen vil det gjøre stor skade. Når metall, papp, papir, plast og glass materialgjenvinnes, utnyttes ressursene bedre. Samtidig sparer vi energi. Det går for eksempel kun med 5 prosent av energien når en lager produkter av brukt aluminium, sammenlignet med å lage nye aluminiumsprodukter. 50 Farlig avfall Farlig avfall er en sikkerhetsrisiko både ved lagring, transport og sluttbehandling. Eksempler på farlig avfall: Maling-, lim- og lakkprodukter. Ulike oljeprodukter Bilbatterier, batterier med nikkelkadmium og knappcellebatterier i ur, leker m.v. (Se også White spirit og andre løsemidler En rekke bilpleieprodukter som for eksempel bonevoks, låsspray og lignende. Syrer, baser og lignende Spraybokser Ugressmiddel og middel mot skadedyr og innsekter Fotokjemikalier Bly brukt som emballasje for eksempel rundt vinkorker Trykkimpregnert og kreosotimpregnert trevirke (f.eks terrassebord, kledning og gjerdepåler). Må ikke brennes. PCB-holdige isolerglassvinduer. Isolerglassvinduer produsert i Norge mellom 1965 og 1975 (for utenlandske vinduer fram til 1980) kan inneholde den meget farlige miljøgiften PCB (Polyklorerte Bifenyler). Produksjonsår og dato står som regel stemplet inn i metallrammen mellom glasslagene. (Se også Oppbevaring Farlig avfall må lagres utilgjengelig for barn. Pass på at emballasjen er tett. Både lagring og levering bør skje i originalemballasje. Dersom dette ikke er mulig, så merk emballasjen godt. Bland aldri ulike typer farlig avfall i samme emballasje. Da kan det føre til brann, eksplosjoner eller utvikling av farlige gasser. Noen steder deler kommunen eller renovasjonsselskapet ut egne bokser for lagring og levering av farlig avfall. Disse er godt egnet. Levering av farlig avfall Alle kommuner plikter å ha et system for mottak av farlig avfall fra husholdninger. kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer Alle bedrifter som genererer mer enn 1 kg farlig avfall per år, plikter å levere dette minst en gang i året til godkjent mottak. Bedriftene må også levere et deklareringsskjema. Hva skjer med det innleverte farlige avfallet? Noe blir brent med høy temperatur og svært god renseteknologi. På den måten får en både destruert det farlige avfallet og utnyttet energien i det. Noe blir nøytralisert og langtidslagret på sikker måte. Noe av avfallet blir gjenvunnet til nye produkter og stoffer. 51

3 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) EE-avfall inneholder farlige stoffer og metaller, som må tas hånd om på forsvarlig måte. Eksepler på slike er bly, kvikksølv og tinn. Eldre produkter kan også inneholde det meget farlige stoffet Polyklorerte Bifenyler (PCB). Men EEavfall inneholder også verdifulle metaller og andre materialer som bør brukes på nytt. Mye av jernet brukes for eksempel til armeringsjern. Andre metaller som kobber og aluminium går til produksjon av nye produkter. Eksempler på EE-avfall EE-avfall er i hovedsak alt som trenger strøm for å fungere samt kabler og ledninger. Dette gjelder både om produktet 52 er drevet med strøm fra el-nettet eller batterier. Kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, brødristere og støvsugere. PC-er, TV-apparater, lydutstyr, mobiltelefoner og telefonapparater. Ur og klokker Elektriske og elektroniske leker Elektroniske verktøy Elektriske ovner, lamper og lysarmaturer Lysrør, sparepærer og lyspærer Oppbevaring EE-avfall er ufarlig så lenge de ikke blir kastet ut i naturen. Men de fleste ønsker å kvitte seg med ødelagte apparater så snart som mulig. Gjør det derfor til rutine å levere for eksempel ødelagte TV-apparater til forhandleren samtidig som du kjøper nytt. Vær også oppmerksom på lysarmaturer og sparepærer. Disse må ikke knuses, da de inneholder kvikksølv. Levering Alt EE-avfall skal leveres enten til en forhandler som selger den typen produkter det gjelder eller til kommunalt mottak for EE-avfall. Begge stedene plikter de å ta imot. Dersom en butikk for eksempel selger lysrør, plikter de å ta brukte lysrør i retur vederlagsfritt. Dette er uavhengig av merke eller hvor varen er kjøpt. Det samme gjelder for eksempel fjernstyrte biler. Selger en lekebutikk slike, plikter de å ta i retur alle typer fjernstyrte biler uansett merke og hvor varen er kjøpt. Det er etablert to nasjonale retursystemer, El-retur (www.elretur.no) og RE- NAS (www.renas.no), som sørger for at de miljøfarlige komponentene i avfallet blir behandlet forsvarlig og at materialene i avfallet blir gjenvunnet. I noen kommuner har de henteordning for små kasserte EE-produkter. Er du usikker på systemet i din kommune, kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer Papp og papir Papp og papir kan gjenvinnes til nye papp- og papirprodukter. Noen brenner store mengder papp og papir, særlig om vinteren. Dette hindrer ikke bare materialgjenvinning, men kan også være en sikkerhetsrisiko. Vanlige ovner og ildsteder i Norge er i all hovedsak tilpasset for brenning av tørr ved. Brenner en for mye papp og papir i ovner tilpasset for ved, risikerer en nedsoting av ildstedet og på sikt tap av varmeverdi. I tillegg øker faren for pipebrann. Papir egner seg derfor kun til opptenning. Drikkekartong er tilsatt et tynt plastbelegg for å verne drikkevarene, og egner seg derfor ikke til brenning i en vedovn i det hele tatt. Det finnes ulike typer papp og papir Kopieringspapir, aviser, ukeblader og reklame. Dette blir i stor grad gjenvun net til nytt avispapir, kopipapir og annet papir for trykking. Bølgepapp er en viktig råvare for produsentene av ny bølgepapp, og nesten alt som blir levert går til dette formålet. Av drikkekartong lages det ulike papir produkter som konvolutter, permer, tegneblokker og papir til trykksaker. Emballasjekartong fra for eksempel pizzaesker og emballasje rundt kjeks, surkål og en mengde andre produkter, går til produksjon av nye papirprodukter. Gavepapir. Dette inneholder store mengder leire, og egner seg ikke for gjenvinning. Gavepapir skal derfor leveres som restavfall. Levering Dersom papp og papir ikke er rent eller 53

4 ikke blir sortert riktig, er det vanskelig å gjenvinne. Forurenset papir kan også ødelegge annen papp og papir som blir levert. Sørg derfor for at papiret er tørt og rent og sortert slik det skal i ditt område. Alle kommuner i Norge har et innsamlingssystem for papp og papir. Er du usikker på systemet i din kommune, kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer Plastemballasje Plastemballasje er alle typer folie, plastflasker, -kanner og -bokser. Brukt plastemballasje som leveres til gjenvinning blir til en rekke nye plastprodukter. Noe gjenvinnes direkte (mekanisk), mens noe går til produksjon av metanol. Metanolen blir så råvare for ny plastproduksjon. Plastflasker med pantemerke skal ikke leveres til plastinnsamlingen men pantes ved utsalgssteder (butikker, bensinstasjoner og kiosker). Plast blir et stadig mer brukt materiale til både emballasje og til andre produkter. Flere og flere kommuner starter separat innsamling av plastemballasje. Pass på at plastemballasjen er tom og tørr før du leverer den til plastinnsamlingen. Da vil det også være mer hygienisk å lagre den. Skru av korker av flasker før levering, da korkene gjerne er av et annet plastmateriale enn flaskene. Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall (maling, lakk, løsemidler, olje- og spylevæskekanner), skal ikke leveres til plastinnsamlingen. Noen steder kan farlig avfall-emballasje leveres til eget mottak på bensinstasjoner. Emballasjen må da være helt tom. Dersom det ikke finnes slike i ditt område, leveres farlig avfall-emballasjen som restavfall. Er du usikker på om det finnes innsamlingssystem for plastemballasje i din kommune, kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller sjekk kildesorteringsguiden på Du kan også ringe gratis grønt nummer Metallemballasje Metallemballasje i aluminium, blikk eller stål brukes til matvarer, drikkevarer og annet. Disse materialene bør brukes til nye produkter av metall. Metallemballasje kan dessuten skade dyr og mennesker dersom det blir kastet i naturen, og det er heller ikke pent å se på avfall som flyter. Metallemballasje kan leveres på to måter. Drikkebokser for øl og mineralvann med pantemerke kan pantes ved alle utsalgssteder i Norge. Også drikkevarebokser i aluminium kjøpt i utlandet (uten pantemerke) kan leveres på disse stedene, men gir da ikke pant. Hermetikkbokser og lignende emballasje av metall, kan leveres samen med glassemballasje til en mengde glasskonteinere/igloer som står plassert for eksempel ved kjøpesentre eller ved kommunale gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Du kan samle metallemballasjen sammen med glassemballasje 55

5 i en egen bøtte under kjøkkenbenken, eller lage deg et eget sorteringssystem med poser i et skap, i en bod eller lignende. Metallemballasje som har inneholdt farlig avfall, for eksempel tomme malingsspann, må ikke leveres til dette innsamlingssystemet. Noen steder kan farlig avfall-emballasje leveres til eget retursystem. Dersom det ikke finnes et slikt system i din kommune skal farlig avfallemballasje kastes i restavfallet. kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer Glassemballasje Glassemballasje blir i hovedsak brukt rundt mat- og drikkevarer. Glass kan gjøre stor skade dersom det blir knust og ligger ute i naturen. Lever derfor alltid glassemballasje til innsamlingssystemet. Da kan det i stedet utnyttes til nye produkter som ny glassemballasje, Glava isolasjon og andre bygningsmaterialer. Glassemballasje kan leveres samen med metall til en mengde glasskonteinere/igloer som står plassert for eksempel ved kjøpesentre eller ved kommunale gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Samle glassemballasjen sammen med metallemballasje i en egen bøtte under kjøkkenbenken, eller lag deg et eget sorteringssystem med poser i et skap, i en bod eller lignende. kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer Dekk Brukte dekk er laget av blant annet gummi som både kan brukes til nye produk-ter og til energiformål i spesielle forbrenningsanlegg. Eksempler på produkter som lages av brukte dekk er støyvoller, skytematter under sprengningsarbeid, banedekke for løpebaner og travbaner og tilsats til asfalt. De beste dekkene blir eksportert for bruk i Øst-Europa og Afrika. Dersom du bytter dekk på et verksted, vil verkstedet ta hånd om de brukte dekkene. Dersom du har brukte dekk hjemme, kan de leveres uten kostnad til alle forhandlere av nye dekk. Dette er uavhengig av hvor du har kjøpt dekkene, og du trenger heller ikke kjøpe nye for å få levere. Dekkene kan også leveres eller til et kommunalt mottak. Dersom dekkene leveres med felg, tar de mange steder noen kroner for jobben med å fjerne felgen. Har du spørsmål om kildesortering? Kontakt kommunen, det lokale renovasjonsselskapet på Du kan også ringe gratis grønt nummer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer 11 Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom

Detaljer

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper

Veileder: Plastemballasje fra husholdninger. - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper 1 Utgave 11.10.2012 Veileder: Plastemballasje fra husholdninger - Kvalitetskrav fra GPN - Kontrollsystem hos GPN - Forslag til kvalitetstiltak hos kommuner og selskaper Utarbeidet av Grønt Punkt Norge

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer