Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst!"

Transkript

1 Miljømagasinet fra Vefas 1/2008 Plastavfall AVFALL ELLER RESSURS? se side 5 7 Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende sprayflaske tatt i forvaring! Store mengder farlig avfall er på avveie i naturen. En liten oljeskvett kan ødelegge liter drikkevann! BJORKMANNS.NO Famler du rundt i mørket? Store mengder lysrør og lyspærer kommer aldri til godkjent returmottak. Selv en vanlig lyspære inneholder farlig avfall, og må håndteres med største forsiktighet. Lever inn dine gamle lyspærer til avfallsanlegg eller forhandler. malingsspann Halvfull truet Malingsrester er farlig avfall og må behandles deretter. Gi naturen en sjanse til å blomstre uten bidrag av denne sorten. Bjorkmanns.no nærmiljø Etterlyst! Farlig mobil på avveie! Mobiltelefoner inneholder farlig avfall. Batteriet, kretskortet, laderen og plastkabinettet inneholder farlige stoffer som vil påvirke miljøet rundt oss negativt, dersom dette ikke håndteres på forsvarlig måte. Hvor havner ditt farlige avfall? bjørkmanns.no Bjorkmanns.no

2 Kildesortering er lønnsomt! Åpningstider / Rahpanáiggit Hovedkontor / Hálddahus Mandag fredag Mánnodagas bearjadahkii Stengelsmoen avfallsanlegg Mandag fredag Torsdag Mánnodagas bearjadahkii Duorastaga Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Torsdag/Duorastaga mai 23. sept tirsdag distaga Omlastestasjon Loppa / Láhppi Torsdag/Duorastaga Omlastestasjon Hasvik /Áknoluokta Torsdag/Duorastaga Hjemmeside/Interneahttasiidu: Mail: Vefasposten har i de siste utgavene hatt ulike avfallsfraksjoner som tema. Bakgrunn for dette er at vi ønsker at du som abonnent skal få en liten pekepinn på hva dette er, og hva som skjer med kildesortert materiale etter at du har sortert det i de fargede posene. Nå er det «blåposen» eller plastemballasjen som står for tur. Kildesortering av plast kan for noen og hver kanskje virke litt komplisert. Jeg får ofte spørsmål rundt dette med rengjøring og skylling av tilgriset plastavfall. Er dette fornuftig energibruk? Varmt vann er som kjent også energi. Jeg bruker å si at plast er den avfallsfraksjon som tåler mest energibruk for å gjenvinne uten å få røde tall i miljøregnskapet. Dette ut fra følgende fakta: Til å produsere 1 kg plast medgår det 2 kg olje. Det vil si at for hvert trailerlass på 25 tonn vi sender fra Vefas sitt anlegg med gjenvunnet plast, har vi spart 50 tonn med jomfruelig olje. Men selvsagt må vi tenke fornuftig energibruk også her. Oppvaskvann kan for eksempel godt benyttes til skylling av plast og drikkekartonger før det tappes ut. Det er smart bruk av varmt vann. I husholdningsavfall er det ut fra våre statistikker ca 8 % eller 320 tonn plast. I 2007 sorterte vi ut og videresendte ca. 70 tonn med plast. Dette er 22 % av kalkulert potensiale, og er ikke så verst i forhold til de vi kan sammenligne oss med, men vi har fortsatt mye å hente her. Det som ikke sorteres ut, vil gå i restavfallet til forbrenning i Kiruna eller til deponering på Stengelsmoen, og vil medføre en ganske stor kostnad for en liten inntekt. Telefoner HUSK. God sortering av avfallet hjemme er et godt bidrag til miljøet og din mulighet for å påvirke renovasjonsavgiften positivt. Vennlig hilsen Vefas IKS Kjetil Romsdal Daglig leder Oafirbláππi lea daid ma emus nummáriin váljen ovtta váldofáttá man birra de leat állán eambbo. Dan mii dahkat vai min geavaheaddjit oidnet buorebut mii lea sirren ja mii geavvá bázahusaiguin ma il go don leat coggan daid sierranaª ivnniid mielde. Dán bláπis lea «alitpusse» dege plástihkka-bázahusaid birra sáhka. Plástihkkasirren sáhttá váttis vaikko geasa. Mus lávejit dávjá jearrat durddiduvvon plástihka bassama ja doidima birra. Ahte lea go bassan jierpmálaª energiija geavaheapmi. Go liegga áh i lea maid energiija. Láven vástidit ahte plástihkka lea dat bázahus masa oazzu atnit oba olu energiija ráhkadahttit oππa gálvvuid ovdal go olggosgolut ªaddet stuoribut go dienas. Mii diehtit: Jus galgat buvttadit ovtta gilu plástihka, de dárbbaªit dasa guokte gilu ollju. Go mii sáddet 25 tonnasaª guorbmebiilla plástihkka-bázahusaiguin, leat mii seastán 50 tonna divrras ollju. Galgat dieπus seastit resursaid gokko lea vejolaª. Lea omd vejolaª atnit gohppobassan ázi doidit plástihkaid ja mielkepáhkaid. Nie sáhttá seastit liegga ázi. Statistihkat ájehit ahte dállodoaluid bázahusain leat 8 % plástihkka. Dat ªaddá 320 tonna plástihkka jahkái jagi mii sirriimet ja sáddiimet sulli 70 tonna plástihka oππa atnui. Diet hivvodat lea 22 % árvvoªtallan loguin, iige leat nu heitot go buohtastahttit daigguin geaigguin lea lunddolaª buohtastahttit, muhto lea ovdánan vejolaªvuohta ain. Plástihkka-bázahusat mat eai leat sirrejuvvon, dat sáddejuvvojit boaldámuªªan Gironii dege duvdnái Stengelsguolbanii, ja dat gal ªaddet gollun midjiide eaige dienasin. MUITTE! Bures sirren bázahusaid ruovttuin lea buorre min birrasii ja de don leat maid mielde doalaheame orgenmávssuid vuollin. Hovedkontor/Váldohálddahus Storengveien Stengelsmoen avfallsanlegg Omlastestasjon Kautokeino/Guovdageaidnu Omlastestasjon Loppa/Láhppi Omlastestasjon Hasvik/Áknoluokta Renovatør Alta/Kautokeino Renovatør Loppa/Hasvik

3 En byggmester og Alta IF inngikk et samarbeid da Aurora Hotell skulle rives. Resultatet ble penger både til byggmesteren og idrettslaget, materialer til garasje- og hyttebyggere og ikke minst: mindre avfall. Byggmester og idrettslag samarbeider Tidligere Aurora Hotell skal bygges om til leilighetsbygg. I dag, ca. fem måneder etter at medlemmer av Alta IFs ungdomsavdeling og deres foreldre begynte rivingsarbeidet, står bare skallet av hotellet igjen. Vinduer i den delen av bygget som skal rives ned, isolasjon, panel og elektriske installasjoner er fjernet og gjenbrukt. Olav Nilsen, som sitter i administrasjonen hos Bengt Andersen, sier at de kunne brukt maskiner til å rive ned alt og spart masse tid, men da ville det blitt mye mer avfall å deponere. Firmaet valgte derfor en mer miljø- og ressursvennlig rivingsmetode med mest mulig gjenbruk. Og når Alta IF, med ungdomsavdelinga i spissen, syntes det samme, ble det enkelt. Idrettslaget startet rivingsarbeidet i januar i år, og i slutten av april kunne de sette punktum for et stort og viktig arbeid, sier Olav Nilsen hos Bengt Andersen. Gjenbruk ga mindre søppel Etter et par forhandlingsrunder om pris kom arbeidet med riving i gang i januar. Alta If klarte å forhandle seg til en meget god pris. Det har vært stor aktivitet på det gamle hotellet i tre fire måneder. Ungdom over 16 år og deres foreldre har deltatt i arbeidet. Omtrent alt som kunne gjenbrukes er tatt vare på. Dører, vinduer, toaletter, vasker og bygningsmaterialer er solgt eller gitt bort til fremtidige hytteeiere. Alt av isolasjon er gjenbrukt i garasjer og hytter i Altaområdet. Trevirke som ikke var egnet til byggearbeid, har gitt varme i både hytter og hus. Så godt som ingenting er kastet. Og Altasamfunnet har fått mindre avfall til deponering, sier Tor Bjørnar Henriksen, leder for barne- og ungdomsgruppa i Alta IF. Lønnsomt samarbeid Samarbeidet mellom byggmesteren og idrettslaget har vært lønnsomt for begge parter. Vi vet ikke eksakt hva idrettslagets fortjeneste blir og heller ikke hva Bengt Andersen har tjent på prosjektet, men det er ikke lite. Jeg vet at deponering eller nedgraving av bygningsavfall er svært dyrt. I dette tilfelle er mesteparten gått til gjenbruk og det er blitt svært lite avfall. Det er sikkert at Alta IF har fått kjærkomne kroner inn i en slunken klubbkasse. Pengene som Alta IF får for rivinga og salget skal brukes til bl.a. ungdomssatsinga i klubben, sier ansvarlige dugnadsledere i Alta idrettslag, Svein Wirkola og Magne Amundsen, til Vefasposten. Samarbeidsprosjektet var en god idé og et eksempel til etterfølgelse for mange. Golbma mánu ádjánii Alttá Falastallanseárvvi nuoraidlávdegoddii gaikkodit boares Aurora Hotealla. Dál leat láset, uvssat, hivssegat, skoaππasat jnv adnojuvvon oππasit sihke bartaide ja garaªaide. Muorraávdnasat mat eai anihan huksemiidda leat liggen sihke dáluid ja meahccebarttaid. Ii mihkkege leat bálkasan. Ovttasbargu gaskkal huksenfitnodaga ja falástallansearvvi lea gánnáhan bures ja Alttá servodat ii leat dárbbaªan dolvut nu olu doabbariid duvdnái. Ovttasbargu lea bures lihkostuvvan ja lea burren ovdamearkan earáide. 3

4 Butikkansvarlig Bjørn-Hugo Bekkstrand og avdelingsleder Veronica Haug i MIA-butikken på Elvebakken. Gjenbruk skaper arbeidsplasser og sparer miljøet! MIA-butikken på Elvebakken har skapt sin forretningsidé på folks bruk-og-kast mentalitet. Slikt blir det både penger av og mindre avfall, forteller en fornøyd avdelingsleder Veronica Haug ved AKSIS. 14. mai åpnet AKSIS dørene til sitt nye butikklokale på Elvebakken. Forretningsideen var like enkel som genial; gjennom salg av brukte gjenstander skaper man nye arbeidsplasser arbeidsplasser som også benyttes som jobbtrening for arbeidstakere som skal tilbake til arbeidslivet. Hva er en MIA-butikk? MIA står for Motivasjon, Interesse og Arbeid, og er et tilrettelagt arbeidstiltak i regi av AKSIS, forteller butikkansvarlig Bjørn-Hugo Bekkstrand. Hos oss har vi arbeidstakere som er inne til jobbtrening, og som skal tilbake til yrkesaktivt liv etter hvert. Hvordan startet ideen bak denne butikken? Vi hadde behov for å utvikle et bedre tilbud til de arbeidstakerne som trengte arbeidspraksis, så ideen til bruktbutikk kom relativt fort, fortsetter Bjørn-Hugo Bekkstrand. Tilgangen på varer er jo nesten ubegrenset, sier han. Uten å ha drevet noen spesiell markedsføring av butikken, så strømmer det på med henvendelser til butikken. Mange tar kontakt fordi de har brukte ting de ikke lenger har behov for, men som de ikke ønsker å kaste mens andre igjen er på jakt etter spesielle, eller gamle ting. 4 Hva er det mest spektakulære dere har fått inn? Jeg vet ikke hvor spektakulært det er, men vi har fått inn både trombone, gamle brødristere og flotte møbler og alt har blitt oppkjøpt av folk som har sett verdien av disse gjenstandene, forteller Veronica Haug. Noe av det som kommer inn trenger en liten reparasjon, og dette får vi utført fagmessig hos AKSIS. Har dere en oppfordring til slutt? For all del ikke vær så snar med å kaste ting dere går lei av lever disse inn til oss, det er noen som trenger dette, og ser nytten i dette, avslutter Veronica Haug. 14. beaivvi miessemánu rabai AKSIS oππa rámbuvrri mii vuovdá adnon biergasid ja addá bargosaji dakkáriidda mat ovttaládje leat ravgan olggobeallái dábálaª bargomárkaniid ieª guπetge sivas. Bargu lea heivehuvvon dakkáriidda mat galggaªe fas beassat dábálaª bargu, muitala gávppi joπiheaddji, Bjørn Hugo Bekkestrand. Olbmot uojahit midjiide viªªalit. Soames áigu oastit juoida ja earáin lea ges juoga máid eai ªat ane ieωa. Knut Åge har jobbtrening ved MIA-butikken og er overrasket over hvor mye fint som kastes.

5 Vi er opptatt av det ytre det å være velstelt, velduftende og se godt ut. Dette kommer ikke helt av seg selv. Bak enhver velduftende hårmanke skjuler det seg etterhvert en tom shampoflaske. Men hva skjer egentlig med denne tomme flasken? Det naturlige kretsløpet Fra plastflaske til is-skrape Vi kjenner til situasjonen: en aktiv familie med voksne og flere barn idrettsaktiviteter flere ganger for uken, og en varmtvannsbeholder som knapt rekker å finne komforttemperaturen før den igjen tømmes ned av dusjelysne ungdommer. Slikt blir det høyt forbruk av shampo-, balsam- og såpeflasker. Har du noen gang stilt spørsmål om hvor disse tomme flaskene havner? Selvsagt i den blå posen, vil du hevde. Helt riktig. Men tar vi dette lengre, og følger kretsløpet så vil vi se at den tomme shampoflasken faktisk gjenoppstår som nyttige og lekne produkter. Andre nyttige produkter som kommer ut av ulike typer plastgranulater er handleposer, søppelsekker, nye plastflasker, fleeceklær, ryggsekker, bagger, vesker, frisbee, liggeunderlag, kontorstoler, kontorrekvisita, bildeler, undertøy og brudekjoler (!). Veien fram er ikke lang. Innholdet i de blå posene sorteres, og shampo-, balsam- og såpeflasken males opp til små plasgranulater. Granulatene smeltes om, og legges i ny produktform. Vips der har vi flunkende ny is-skrape til bilen! 5

6 Avfallssortering er Tema: Plastavfall Avfall eller ressurs? Legg sammen to og to: dersom vi får betalt for ditt sorterte avfall i stedet for å måtte betale hva tror du lønner seg? Thor Arnfred Johansen Thor Arnfred Johansen er driftssjef hos Vefas, og har klare meninger om hvordan du kan påvirke renovasjonsavgiften ved å sortere avfallet ditt. At man i tillegg får en flott miljøgevinst er som geletopper på bløtkaka helt fantastisk! Som driftssjef hos Vefas har Thor Arnfred Johansen hektiske dager. Han har bl.a ansvaret for det nye og moderne sorteringsanlegget ved Stengelsmoen, og her passerer alt avfall som kommer inn fra husholdningene. Her kan rett farge bety klingende mynt i kassa mens feil farge koster pæng. Hvordan mener du vi best kan påvirke renovasjonsavgiften? Dersom man skal gjøre noe som merkes, så blir det utvilsomt å sette fokus på avfallssorteringen. Mange er veldig flinke, men vi ønsker at alle tenker miljø når de står med avfall i hånden, og lurer på om dette skal i restavfall, plastavfall eller matavfall, forteller Thor Arnfred. Hvor er økonomien i dette? Legg sammen to og to: dersom vi får betalt for ditt sorterte avfall i stedet for å måtte betale hva tror du lønner seg? Usortert restavfall og farlig avfall har ingen restverdi, men det er på de andre områdene vi har muligheten til å tjene penger og gjenbruke dette som ressurser. Dette blir det butikk av, både for Vefas, husholdningene og ikke minst vi sparer miljøet for tonnevis med unødvendig avfall, fortsetter Thor Arnfred. Tenk på alt vi kvitter oss med, som i stede for å bli kastet i feil pose, kan bli en nyttig ressurs dersom det havner på rett etterbehandling. Hva skjer egentlig med de fargede posene, og hvilke ressurser snakker vi om? Idealsituasjonen er at drikkekartongen skylles, tørkes og brettes og samles i posen med drikkekartong. Hvis alle gjør det, blir det mengder av drikkekartong som til slutt havner på Hurum og som blir gjenoppstår som resirkulert papir, i ulike kategorier. På samme måte kan man nyttegjøre seg alt av bølgepapp og papir, og se fysiske produkter vende tilbake. Det som er for skittent, eller ikke kan materialgjenvinnes, blir til energibrikker, men dette må Vefas betale for å få levert fra seg. Noen har kommentert at det ligger masse fargede poser under nettet på fyllinga, og er kritiske til at disse blir sendt inn til gjen vinning. Hva er din kommentar? Dersom det fortsatt finnes noen som tviler, så håper jeg at disse tar kontakt med meg, så skal jeg invitere disse opp til Stengelsmoen. Årsaken til at det tidvis ligger poser under nettet er kapasitetsbegrensinger innenfor veggene. Dette er kun en mellomlagring før de blir sendt videre til gjenvinning. Ingen poser blir liggende ute lenge før de sendes videre, så disse har vi full kontroll på, avslutter Thor Arnfred. 6

7 3 god økonomi! For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to liter olje! Geir Olsen, formann Stengelsmoen Thor Arnfred Johansenis ii gal váillo bargu. Son hovde daid stuora máªiinnaid mat sirrejit du bázahus-pussiid ivnniid mielde. Bázahusat mat leat rievttes ivnnát pusses addet dietnasa, muhto boasttu ivdni pussiin lea gollu, muitala Thor Alfred. Mii váikkuha doapparmávssu? Dárkilis sirren doalaha goluid vuollin. Dien gal fertet ilget eambbo. Jus mii oaωωut mávssu doabbariid ovddas ja eat dárbbaª máksit daid ovddas, de ªaddá dat hálbbit buohkaide. Nu ªaddat maid unnit vuorkkáidde jávistit. Mii dáhpáhuvva doabbariiguin go dii daid vieωωabehtet ieωadet lusa? Mii sirret daid ovdal go sáddet daid ieª guºetge fitnodahkii mat ráhkadit oººa gálvvuid dain. Má ggas imáªatallet go oidnet ieªguπetge ivnnát doapparpussiid fierpmi vuolde doapparbáikkis. Manne nu? Diet pusset leat dieppe duªªe oanehis áiggi ovdal go dat sáddejuvvojit dohko gosa galget. 7

8 GRAFISK PROD.: BJØRKMANNS, ALTA Sørvær oppvekst-senter, vinnerlaget Gratis levering av avfall til høsten -08 Alta kommune Stengelsmoen avfallsanlegg: Mand. 29. sept. og tirsd. 30 sept. kl Det settes ut containere: Lille Lerresfjord v/skolen: sept. Komagfjord v/kirka: sept. Nyvoll v/skolen: sept. Storekorsnes v/park.plass: sept. Kviby v/kirka: sept. Langfjorden: sept. Tappeluft: sept. Talvik v/havna: sept. Isnestoften: sept. Årøya: 29. sept. 2. okt. Kautokeino kommune Hannomaras omlastestasjon: Tirsd. 30. sept. og torsd. 2. okt. kl Det settes ut containere: Maze v/fotballbanen: okt. Lahpoluoppal v/skolen: okt. Garggoluoppal: okt. Hasvik kommune Hasvik omlastestasjon: Torsd. 9. okt. og torsd. 16. okt. kl Loppa kommune Omlastestasjon Ystnes: Onsd. 17. sept. og torsd. 18. sept. kl Sandland: sept. Sør-Tverrfjord: sept. Bergsfjord: 29. sept. 6. okt. Nuvsvåg: 15. okt. 22. okt. Tverrfjord: 15. okt. 22. okt. Sørvær skole vinner av skolekonkurransen 2008 Årets finale ble avholdt på Hasvik 3. juni mellom finalelagene Hasvik skole og Sørvær oppvekstsenter. Gjennom kvalifiserings runder tidligere i år hadde de sortert seg sikkert gjennom mesterskapet, og det var to verdige lag som til slutt møttes i finalen. Finalelaget fra Hasvik besto av Aleksander, Thomas og Solveig. Fra Sørvær var det Kristoffer, Jøran og Alf-Helge. Vi gratulerer vinnerne! Sørvær Oppvekstsenter vuittii dán jag᪠gilvvu. Nubbin beasai Hasvik Skole. Vuitun ledje videokámera ja govvenkámera. Har du oversikt over ditt farlige avfall? Store mengder farlig avfall forsvinner i Norge. Mye av dette havner i naturen. En del farlig avfall blir også helt ut i vasken, toalettet eller på bakken. Farlige stoffer forsvinner ikke bare du får dem ut av huset. Vær med å ta et krafttak for miljøet og lever avfallet til godkjent mottak. Farlig avfall er GRATIS å levere til godkjent mottak. Det samme gjelder for dine gamle utrangerte elektriske produkter. Viste du at du kan levere inn ditt gamle vaffeljern, kaffetrakter, hårførner, kjøleskap, mikrobølgeovn osv. gratis til forhandler? Etter forskrift har de mottaksplikt? Mottaksplikten gjelder for alle forhandlere/ butikker som selger elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) alt fra lyspærer til hårfønere og vaskemaskiner. Det eneste kravet som stilles er at butikken forhandler/selger den typen produkt som du ønsker å levere. Du får også levert slike produkter gratis hos Vefas. Famler du rundt i mørket? Store mengder lysrør og lyspærer kommer aldri til godkjent returmottak. Selv en vanlig lyspære inneholder farlig avfall, og må håndteres med største forsiktighet. Lever inn dine gamle lyspærer til avfallsanlegg eller forhandler. Bjorkmanns.no 8

Våren er her -la oss rydde!

Våren er her -la oss rydde! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas IKS Nr. 1/2015 Våren er her -la oss rydde! Våren er ryddetid. Både gratisdager hos Vefas IKS og Alta kommunes Ruskenaksjon gir deg mulighet til

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 leder Det angår oss alle De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner,

Detaljer

DU KASTER VEL IKKE PENGER?

DU KASTER VEL IKKE PENGER? I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2012 DU KASTER VEL IKKE PENGER? Sjekk våre nettsider for oppdatert informasjon om gratis tømming og miljøruter. www.vefas.no Magisk miljøsirkus,

Detaljer

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere?

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere? I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2010 Er det noen vits i å sortere avfallet? Se side 4 Hvorfor sortere? Kildesortering i et klimaperspektiv I media den senere tid har vi kunnet lese at

Detaljer

Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)

Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-) I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2013 Tema side. 4-5 Plastsortering - nivåheving må til Batteriboks fås gratis ved henvendelse til Vefas :-) VEFAS på Gå inn på www.facebook.com/vefas.no

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2011 NY sorteringsguide i bladet Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene resikulering ren magi Påstander og myter, sanne eller usanne? Det dukker stadig

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2013 Re-designkreativ utfoldelse Avfallsdunk har du rett type til ditt bruk? Plastsortering Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning leder

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Side 6. Side 4. Side 3. Ella Miljøbil. Side 3. Vår-rydde dager. Side 5. Det handler om holdninger. Side 12. Side 8

Side 6. Side 4. Side 3. Ella Miljøbil. Side 3. Vår-rydde dager. Side 5. Det handler om holdninger. Side 12. Side 8 ALTA KAUTOKE INO HASVIK LOPPA VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP IKS NR 1 2007 Side 6 Side 4 Side 3 Side 8 Ella Miljøbil Side 3 Vår-rydde dager Side 5 Det handler om holdninger Side 12 Der avfall oppstår...

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

DEducational Productions (800) 295-5010. Syng med Timon og Pumbaa. Redusere, hei, gjenbruk, ooo, resirkulere, resirkulere

DEducational Productions (800) 295-5010. Syng med Timon og Pumbaa. Redusere, hei, gjenbruk, ooo, resirkulere, resirkulere Syng med Timon og Pumbaa Redusere, hei, gjenbruk, ho, resirkulere, resirkulere Mine venner, det er helt opp til dere Det er opp til deg Refill, ja, fornye, stilig, husk, husk Det er så mye vi kan gjøre!

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Kildesortering nytter!

Kildesortering nytter! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet a Vefas Nr. /04 Kildesortering nytter! En av Vefas sine trofaste kildesorterere har igjen blitt trukket ut som vinner av det sre returkarnglotteriet; side

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik ROAF IKS: Hvem er ROAF? Hva gjør vi? Hva er vår utfordring? Hvorfor? 2 ROAF i tall 2014/2015

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE Har du god nok astmakontroll? Ta AstmakontrollTest på www.naaf.no Sørg for å ha

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii!

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! www.oif.no Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! «Opptreningssenterets mål er å bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet for enkeltmennesket»

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer