Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2013 Tema side. 4-5 Plastsortering - nivåheving må til Batteriboks fås gratis ved henvendelse til Vefas :-) VEFAS på Gå inn på og trykk liker. Da holder du deg oppdatert og får råd og vink om sortering og miljø.

2 leder KILDESORTERING Den trykksaken du nå har i handa, som heter Vefasposten, er en viktig kommunikasjonskanal ut til våre kunder og abonnenter. Gjennom denne kanalen pleier vi å informere om aktuelle avfallsfaglige saker som kildesortering, gjenvinning og nyvinninger hvor potensielle miljøgevinster kan realiseres. Og som regel har vi en innfallsvinkel som er positiv, for dere gjør mye bra, og derfor fortjener dere ros. Men av og til må også Vefas våge å hytte med pekefingeren, og et slikt tilfelle er når vi ser at kildesorteringen ute i kjøkkenbenkene ikke er bra nok. Vefas kan selvsagt ikke kontrollere alle posene fra avfallsdunkene, men vi gjennomfører av og til det vi kaller for en plukkanalyse. Da åpner vi og gransker innholdet i et vist antall utvalgte poser, i den hensikt å dokumentere om posens innhold stemmer overens med fargen på posen. I tillegg utfører også mottakerleddet, altså den gjenvinningsaktøren som kjøper det ferdigsorterte avfallet, revisjon. På enklere norsk betyr det at de tar stikkprøvekontroll av de lassene de mottar. Ved forrige revisjon var det emballasjeplasten, eller innholdet i de blå posene, som var gjenstand for kontroll. Resultatet fra denne kontrollen var nedslående. Mellom 10 og 15 prosent av innholdet var ikke plast, men andre materialer som var lagt i de blå posene. Aktøren som tar i mot plast krever at feilsorteringen er under 5 prosent, dersom vi vil unngå avkortning i oppgjøret. Som dere forstår ligger åpenbart lang etter det kravet, og analysen viste at det var for mye innblanding av matavfall. Ved et tilfelle ble det funnet to fulle grønne matavfallsposer inne i en blå, og da mistenker vi at noen mest sannsynlig brukt en blå pose som bærenett for de to grønne, og bare kastet alt i dunken samtidig. Som nevnt er konsekvensen av slike avvik at oppgjøret vårt blir avkortet, og i verste fall må vi øke serviceavgiften for å ta inn det vi taper på dette. Dersom du er opptatt av å holde renovasjonsavgiften lavest mulig og samtidig spare miljøet er mine beste tips: Sørg for god sortering hjemme. Ha et kritisk øye til hva du drar med deg hjem, husk at det blir til avfall. KOMPOSTERINGSANLEGG Vefas IKS er nå i startgropa med et stort prosjekt der vi tar sikte på å bygge et komposteringsanlegg, basert på ny teknologi, på Stengelsmoen. Anlegget skal ta imot og behandle organisk avfall, altså det du legger i de grønne posene. I tillegg til dette tar vi mål av oss å behandle slakteavfall og slam fra septikanlegg. Komposteringen vil foregå innendørs i trykkregulerte rom og på en måte som ikke skaper lukt eller forurenser miljøet på annen måte. Og det er nettopp dette som gjør det mulig å etablere dette så nær bebyggelsen. Det skal ikke stikkes under stol at dagens utendørs rankekomposteringsanlegg, som vi leverer til i Skibotn, skaper store lukt- og behandlingsproblem og irriterer nærmiljøet der. Vi håper aktører fra hele Nord- Norge etter hvert både ser miljøgevinsten og nyanlegget vårt. Vi ønsker å gjøre dette i egen regi, og målet er å skape en «vinnvinn» situasjon der vi oppnår en rimeligere, men også mer bærekraftig, og klimariktig løsning. Ut av anlegget kommer det matjord som har særdeles høy kvalitet. Og sist men ikke minst, dette er en løsning som sentrale myndigheter ønsker velkommen. For å lykkes med dette forutsettes det at dere bidrar gjennom god sortering av matavfallet. Åpningstider / Rahpanáiggit Hovedkontor / Hálddahus Mandag-fredag Mánnodagas-bearjadahjii Stengelsesmoen avfallsanlegg Mandag-fredag Torsdag Mánnodagas-bearjadahjii Duorastaga Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Torsdag / Duorastaga Tirsdager fra 7. mai t.o.m 17. september kl Omlastestasjon Loppa / Láhppi Torsdag / Duorastaga Omlastestasjon Hasvik / Áknoluokta Torsdag / Duorastaga váldočálus DOABBARIID SIRREN Don doalat dál gieđastat Vefasbláđi. Dat lea dehálaš gaskaoapmi juohkit dieđuid kundariidda ja diŋgojeddjiide. Dás mii muitalit fágalaš áššiid mat gullet doabbariid sirremii, doabbariid ođahit atnugálvun ja ođđa vugiid mat boahtteáiggis sáhttet ábuhit birrasii. Mis leage dábálaččat positiiva oaidninvuohki, danin go dii han máŋgga dáfus bargabehtet bures ja lehpet rámi veara. Liikká ferte maid Vefas /Oafir muhtumin duostat cuiggodit. Dál mii cuiggodit go oaidnit ahte doabbariid sirren gievkkanis ii leat nohka buorre. Vefas/ Oafir dieđusge ii sáhte buot bussiid geahččat doapparlihtiin. Mii almmatge duos dás rahpat muhtin doapparbussiid. Mii iskat bussiid vai oaidnit leatgo bussii coggan rivttes doabbariid dan mielde makkár ivdni busses lea. Lassin min bargui, de maid doapparoasti dárkkista doabbariid, namalassii dat ásahus mii oastá sirrejuvvon doabbariid ja ođaha daid fas atnugálvun. Dat mearkkaša ahte sii gaskkohagaid guorahallet gálvvuid maid ostet. Ovddit dárkkisteamis válljeje sii iskat daid bussiid maidda galgá plastihkkaolggožiid bidjat, daid alit bussiid. Dárkkisteami boađus lei šlundudahtti. Bussiid sisdoalus lei % mii ii oba leange plastihkka, muhto eará doabbarat maid olbmot leat bidjan alit bussiide. Doapparoasti, gii váldá vuostái plastihkaid, ii dohkket ii fal 5 % ge boastut sirrejuvvon doabbariid, jus leat badjel 5 % boastut, de eai mávsse olleshatti midjiide. Nu movt oainnát, de lea oba guhkes bargu ovdalgo nagodit deavdit gáibádusa. Sin analysa čájehii ahte ledje ilá olu biebmoloahpat alit bussiin. Ovtta alit busses gávdne 2 ruoná busse main ledje dievva biebmoloahpat. Mii navdit ahte muhtin lea alit bussiin guoddán ruoná bussiid ja de lea dušše bálkestan doapparlihttái visot oktanis. Nu movt dadjen, dákkár spiehkastemiid váikkuhus lea ahte sii eai mávsse midjiide olleshatti. Vearrámus lea jus mii bággehallat lasihit doappardivada vai gokčat dan maid massit. Vennlig hilsen Vefas IKS Kjetil Romsdal Administrerende Direktør Telefoner Hovedkontor/Hálddahus Amtmannsnesveien Stengelsesmoen avfallsanlegg Omlastestasjon Kautokeino/Guovdageaidnu Omlastestasjon Loppa/Láhppi Omlastestasjon Hasvik/Áknoluokta Renovatør Alta/Kautokeino Renovatør Loppa/Hasvik Hjemmeside/Interneahttasiidu Mail Jus don beroštat doapparčorgendivada bisuhit nu vuollin go vejolaš ja seammás seastit birrasa, de mun rávven: Fuolat skihkalaččat sirret doabbariid ruovttus. Ane čalmmis maid don buvttát ruoktot, muitte dat šaddet doabbariin. RUSTTET EANANDUHTTIT BIEBMOLOAHPAID Vefas IKS/ Oafir SGO lea álggaheami stuora prošeavtta ja áigumuš lea hukset rusttega mainna eananduhttit biebmoloahpaid. Duogážin lea áibbas ođđa teknologiija ja mii hukset Stengelsmoenii. Rusttegii váldit vuostái ja gieđahallat orgánalaš ávdnasiid, namalassii dan mii lea ruoná bussiin. Lassin dasa áiggošeimmet gieđahallat maid njuovvanbázahusaid ja bázahusaid duolvačáhcetáŋkkain. Eananduhttin dáhpáhuvvá viesu siste vásedin lanjain iige das leat hádja iige nuoskkit birrasa guđege láhkái. Ja aiddo danin lea vejolaš ásahit rusttega viesuid lahka. Ii ábut čiehkat ahte dálá eananduhttinrusttet mii Ivgubađas lea olgun, ja gosa mii doalvut bázahusaid, dagaha garra hája ja gieđahallanváttisvuođaid ja muosehuhtte lagasbirrasa. Mii sávvat ahte ásahusat miehtá Davvi-Norgga dađis fuomášit birasvuoittu ja ekonomalaš ovdamuniid nu ahte geavahit min ođđa rusttega. Mii háliidit dáinna bargat iežamet olis ja mihttu lea oaččuhit buohkaid ávkki mas olahit hálbbit, muhto maid nannoset ja dálkkádaga ektui rivttes čovdosa. Rusttet ráhkada gilvinmuolddu mas lea buorre kvalitehta. Ja buot buoremus lea ahte dákkár čovdosa dáhttot eiseválddit. Bargu lihkostuvvá dušše dalle jus dii searvabehtet ja sirrebehtet skihkalaččat biebmoloahpaid. Dearvvuođaiguin Vefas IKS/Oafir SGO Smart kildesortering Har du en praktisk eller en kreativ løsning for smart kildesortering hjemme, eller leter du etter en? Kildesortering er ikke vanskelig. Noen av oss har til og med små barn som er kommet langt i bevistheten om at vi sparer miljøet for ressurser når vi kildesorterer, og man kan ha mange og gode samtaler i hjemmet om hvor den og den skal sorteres. Det finnes mange måter å organisere kildesorteringen på. Det eksisterer mange ulike former for bøtter, kurver m.m - og mye av dette kan du få tak i lokalt.her kan alle lage sitt system, men det kan være et poeng å legge opp et system som gjør at det ikke føles som ekstra arbeid. Kjøkkenbenken, en nærliggende bod eller et skap i yttergangen. Det finnes mange plasser som står ubrukt, og som passer perfekt for deg og ditt kildesorteringssystem. Skulle du ikke finne noe lokalt som passer for deg eller ditt plassbehov, så finner du garantert løsninger på nettet. Se oversikten over aktuelle leverandørlinker. Det finnes allerede mange kreative og gode kildesorteringsløsninger ute blandt folk. Del gjerne din kildesorteringsløsning på vår facebookside og vi trekker ut 10 flaxlodd blant innsendte bidrag innen 31. juli Doabbariid sáhttá máŋggaládje sirret deháleamos lea ahte mii sirrenortnegiin atnit fuola resursain. Jus dus leat buorit evttohusat doabbariid sirremii, de juogat áinnas evttohusaid minguin facebook-siiddus. Mii vuorbadit vuoiti. Hos Vefas kan du få kjøpt Bio Bag sitt system for kildesortering. Aktuelle leverandører: Ikea Green Ideas Intra Nibu Ojega Clas Ohlson Møbelvarehus Kjøkkenleverandører Kjetil Romsdal 2 den økonomiske fordelen ved å bruke 3 Hálddahuslaš direktevra

3 Dårlig sortering av plast Mens Norge som nasjon blir stadig flinkere til å kildesortere plastemballasje, så peker pila desverre feil vei i vårt område. Noen stapper de blå posene fulle av alt mulig, nå står vi alle i fare for å måtte betale. Uvitenhet eller ren provokasjon? - Vi lever i en opplyst del av verden, og hvor en overveldende del av befolkningen kan lese og skrive. Når noen til de grader går på tvers av de etablerte ordningene, så må man jo stille seg spørsmålet om hvorfor dette skjer, forteller driftsleder Geir Olsen i Vefas. Vi mottar stadig melding fra eget sorteringsanlegg, og vår eksterne mottaker av returplast; kvaliteten er ujevn, og har store innslag av avfall som ikke hører hjemme der. Bedre systemer Vi har oppgradert vårt optiske sorteringssystem, som nå luker ut store mengder poser som tidligere havnet i container med feil farge. Feilkilden vi nå står ovenfor er at svært mange putter annet innhold i posene enn de er ment til. Nektes levering? Sorteringen i de blå posene for plastemballasje er nå så dårlig at vår mottaker av plast kan nekte å ta imot dette fra oss. Mottaksstasjonene godtar et avvik på 5-10% på returplast, mens plastemballasje fra Vefas nå har en feilprosent på hele 16%. Vi har desverre havnet i et dårlig lys, og mottaksstasjonene fakturerer nå Vefas for manuell sortering av returplasten. Vefas ikke kan fortsette å dekke slike regninger uten at disse blir viderefakturert miljøsynderne i form av høyere renovasjonsavgift, sier Geir Olsen. I et av de siste lassene med plastemballasje vi sendte av gårde, ble et funnet mye annet avfall som restavfall, matavfall og en og del plastemballasje som ikke var skylt eller rengjort, forteller Olsen. Mye av plasten var av god kvalitet, men det virker som om enkelte bruker de blå posene til restavfall og det ødelegger kvaliteten på hele lasset. Alle de blå posene presses sammen til baller, og blir ofte lagret en stund før de blir åpnet og sortert. Da vet vi jo alle hva som skjer med eventuelle matrester som blir liggende over en stund. Ved at det er så mye fremmedelementer og dårlig sortert plast i posene for plastemballasje vi sender fra oss, må Vefas betale bøter til mottaker. I verste fall kan de nekte å ta imot plasten. Bortfall av inntekter Det vil være et stort tap for våre abonnenter og Vefas om vi ikke får levert plasten. Ved å sende ren plastemballasje til materialgjenvinning sparer vi ca kroner pr. tonn, For plasten får Vefas betalt kr kr pr. tonn og restavfallet som vi sender til forbrenning betaler Vefas 1100 kr pr tonn. Så det sier seg selv hva som er billigst sier driftssjef Thor Arnfred Johansen. Å sortere plast er ikke så vanskelig. Bruk kun kaldt vann til å skylle tilgriset plastemballasje med. Får du ikke vekk alle matrester med kaldt vann, går emballasjen i restavfallet. Jo mer vi klarer å gjenvinne, desto lavere avgifter. Så enkelt er det. Vi bidrar til noe positivt for miljøet ved å kildesortere avfallet vårt, samtidig som vi utnytter ressursene våre bedre. For hvert kilo plast du leverer til materialgjenvinning, sparer du to kilo olje i ny plastproduksjon. Ja takk: blomsterpotter i plast isopor kaffeposer malingsspann av plast (tomme) plastbeger plastbokser plastemballasje plastfilm plastflasker og plastkanner uten kork plastfolie plastkorker plastposer potetgullposer sjampoflasker sjokoladeemballasje i plast vindusspylervæskekanner white-spiritflasker (helt tomme og tørre) Skill eventuelle korker fra flasker, dersom både kork og flaske er av plast kastes begge som plastemballasje. Skyll emballasjen i kaldt vann og la den tørke, før avfallet kastes. Viste du at vi kan lage klær av plastemballasjen din?...og støvsugere...og handlevogner Nei takk: gummi hagemøbler kleshengere lego oljekanner (tomme) plastleker plexiglass suppeposer tusjer Tomme oljekanner skal kastes som farlig avfall, ellers skal alle disse produktene skal kastes i restavfallet....et bilsete Mii fertet čeahpibut šaddat plastihkaid sirret. Jus mii joatkit heajos dábiiguin doapparsirremis ja bordit bázahusaid boastut dan bussii masa plastihkat galget, de fertejit divadat lasihuvvot. Ane ovddasvástádusa, ja bargga iežat oasi vai mii sáhttit ođahit resursaid....et teppe...ei matause... og mer Sorteringstips På kan du svar på det meste som handler om sortering. Plasten som utsorteres håndteres videre av Grønt Punkt, og sendes videre til materialgjenvinning i Sverige og Tyskland. Produkter laget av plastemballasje er eksempelvis paller, møbler, sekker, fleece-gensere og luer, lette ryggsekker og kontorstoler. 4 5

4 Hva betyr koden under lokket? Hold Norge rent Registrer deg på Hver husstand har sin egen avfallsdunk. Under lokket på dunken står det noen siffer. Denne unike koden forteller bl.a hvor dunken hører hjemme. Oranisasjonen Hold Norge rent elsker norsk natur. Som dem så ønsker også vi å gå tur i fjellene, padle, seile, dykke i havet, bade, surfe, sole oss på strendene, grille og leke ute, eller gå tur med hunden i skogen - uten søppel! Doapparlihti lohkis siskkobealde lea koda mas oaidná gosa dát gullá. Koda čatnasa min Gps-/ šiehtadusvuogádahkii. Dása vurket dieđuid gurrema, spiehkastemiid ja eará vejolaš mearkkašumiid birra. Alle husstander i Vefas område har fått utdelt sin egen avfallsdunk. Disse finnes i ulike størrelser, og renovasjonsavgiften utstedes på grunnlag av dette. På innsiden av lokket står det oppført noen tall. Dette forteller nøyaktig hvor dunken hører hjemme, da disse tallene enten peker på gårdog bruksnummer, eller veinummer og husnummer og hvilken avtale id abonnenten har i Vefas sitt avtalesystem. Koden under lokket er knyttet opp mot Gps systemet som vi har i våre avfallsbiler. Gps systemet «snakker» med avtalesystemet og sender inn historikk på når dunken er tømt, avvik og evnt. andre merknader. I praksis melder renovatøren inn hver dunk som tømmes, og dersom det skulle være noe som avviker fra normalen, så vil det bli lagt en rapport inn på dette kundenummeret. En slik rapport kan bla. være feil bruk av poser, avfall plassert utenfor dunk, dunk plassert for langt fra vei m.m. dokumenteres med bilder. Batteri er ikke restavfall Bátteriijat eai leat bázahusat. Boares bátteriijaid galggat doalvut gávppiide, doapparčohkkenbáikái dahje doabbariid ođahanstášuvnnaide. Hold Norge rent organiserer 3 årlige aksjoner Vårdugnaden fra påske 17. mai Strandryddedagen, 27. april Finn en villfylling, begynner i oktober. Hold Norge rent har 3 mål: 1) Forhindre at mer søppel kastes i Norsk natur 2) Rydde opp søppelet som allerede er der 3) Informere om forsøpling Hold Norge rent ser på seg selv som en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Visjonen de arbeider etter er: Et renere og triveligere Norge, gir en renere og triveligere verden. Familier, venner, kolleger, idrettslag, foreninger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, naturelskere, akademikere, velforeninger, fiskere, håndtverkere. Alle kan bidra! 10 kg søppel fjernet lokalt = 10 kr mindre søppel i verden. Meld deg på, få info, ta med hansker og søppelsekker. Vi skal ut å rydde! Dette er en klar oppfordring til oss alle - la oss ta i et tak, og stå sammen i kampen mot forsøplinga. Doarjjo barggu «Hold Norge rent» dahje Doala Norgga buhtisin, ja doalat čorga lagasbirrasa. Mii eai dáhto luonddu nuoskkideami. Alle brukte batterier skal fra nå av leveres inn i butikk, avfallsanlegg eller gjenvinningsstasjoner. Det er enkelt å huske og vil gi mindre forurensning. Det har vært tidligere lov å kaste vanlige husholdningsbatterier uten miljøgifter i restavfallet. Men nå er det kommet nye regler som sider at: Batteriesker fås gratis ved henvendelse til Vefas Alle typer batterier skal leveres inn til butikker, avfallsanlegg, eller gjen vinningsstasjoner Alle butikker som selger batterier har plikt til å ta brukte batterier i retur Leker/sko som inneholder batterier skal leveres inn i sin helhet som elekrisk avfall til butikk eller godkjent mottak. Aktuelle linker: 6 7

5 Gratislevering husholdninger Alta kommune Stengelsen avfallsanlegg 14. og 15. mai kl Ekstra langåpent (vanlige priser) 23. og 30. mai kl Utplasserte containere grovavfall Langfjordbotn 21. og 22. mai Tappeluft 21. og 22. mai Talvik 22. og 23. mai kl Kviby 27. og 28. mai kl Lille Lerresfjord 29. og 30. mai Komagfjord 29. og 30. mai Nyvoll 5. og 6. juni Storekorsnes 5. og 6. juni Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta. Kautokeino kommune Hannomaras gjenv.stasjon 28. og 30. mai kl Utplasserte containere grovavfall Maze 3. og 4. juni kl Lahpoluoppal 10. og 11. juni Suossjavri 10. og 11. juni Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta. Loppa kommune Øksfjord gjenv.stasjon 7. og 23. mai kl Utplasserte containere Sandland Sør-Tverrfjord Bergsfjord Nuvsvåg Tverrfjord mai mai mai mai mai Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til omlastestasjonen i Øksfjord. Miljørute Farlig avfall Rivarbukt 22. mai kl Tappeluft 22. mai kl Langfj.botn 22. mai kl Storsandnes 22. mai kl Isnestoftn 22. mai kl Talvik 22. mai kl Lille Lerresfjord 23. mai kl Store Lerresfjord 23. mai kl Komagfjord 23. mai kl Korsfjord 23. mai kl Nyvoll 23. mai kl Storekorsnes 23. mai kl Kviby 23. mai kl Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall. Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby) For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf eller miljøbilen Miljørute Farlig avfall 4. juni Maze v/fotballbanen kl Lahpoluoppal kl Hemmogieddi v/reinkj.marked kl Mieron v/butikk kl Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall. Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf eller miljøbilen Hasvik kommune Gjenvinningstasjonen Hasvik 6. og 13. juni kl Nuvttá doalvut viessodoalu ruskkaid / Birasruktu Geahča mildosis bajilgova goas du guovllus beasat doalvut ruskkaid. OBS! Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut, eller etter containere er hentet inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas. bjørkmanns, alta

Våren er her -la oss rydde!

Våren er her -la oss rydde! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas IKS Nr. 1/2015 Våren er her -la oss rydde! Våren er ryddetid. Både gratisdager hos Vefas IKS og Alta kommunes Ruskenaksjon gir deg mulighet til

Detaljer

DU KASTER VEL IKKE PENGER?

DU KASTER VEL IKKE PENGER? I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2012 DU KASTER VEL IKKE PENGER? Sjekk våre nettsider for oppdatert informasjon om gratis tømming og miljøruter. www.vefas.no Magisk miljøsirkus,

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas 2/2008. Se side 7. Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag?

Miljømagasinet fra Vefas 2/2008. Se side 7. Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag? Miljømagasinet fra Vefas 2/2008 Papiravfall AVFALL ELLER RESSURS? Se side 7 Kildesortering er enkelt! Selv voksne burde klare det... Hvordan kan du gi ditt bidrag? Kildesortering av papir er lønnsomt!

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Harald trekker. se side6. Kundetlf.: 75 19 82 00. www.haf.no. Råvarer eller restavfall 3. Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR?

Harald trekker. se side6. Kundetlf.: 75 19 82 00. www.haf.no. Råvarer eller restavfall 3. Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR? INFO nr 3 2008 Helgeland Avfallsforedling IKS OFFENTLIG INFORMASJON www.haf.no Råvarer eller restavfall 3 Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR? 5 Harald trekker vinnerkubber Hva er hard

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG

DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Kundeblad Nr. 1 2015 AVFALL ER TEMA: Plastemballasje DET ER VIKTIG Å KASTE RIKTIG Informasjon til husstandene i Trondheim I ÅR ER VÅREN LILLA! Råstoff er vanligvis rødt. Denne gangen er det lilla. Det

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

Dieđut borasdávdda birra

Dieđut borasdávdda birra Dieđut borasdávdda birra - buhcciide, oapmehaččaide ja eará berošteddjiide Informasjon om kreft til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Sisdoallu 3 4 Álgu 6 7 Mii lea borasdávda?

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer