Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2013 Tema side. 4-5 Plastsortering - nivåheving må til Batteriboks fås gratis ved henvendelse til Vefas :-) VEFAS på Gå inn på og trykk liker. Da holder du deg oppdatert og får råd og vink om sortering og miljø.

2 leder KILDESORTERING Den trykksaken du nå har i handa, som heter Vefasposten, er en viktig kommunikasjonskanal ut til våre kunder og abonnenter. Gjennom denne kanalen pleier vi å informere om aktuelle avfallsfaglige saker som kildesortering, gjenvinning og nyvinninger hvor potensielle miljøgevinster kan realiseres. Og som regel har vi en innfallsvinkel som er positiv, for dere gjør mye bra, og derfor fortjener dere ros. Men av og til må også Vefas våge å hytte med pekefingeren, og et slikt tilfelle er når vi ser at kildesorteringen ute i kjøkkenbenkene ikke er bra nok. Vefas kan selvsagt ikke kontrollere alle posene fra avfallsdunkene, men vi gjennomfører av og til det vi kaller for en plukkanalyse. Da åpner vi og gransker innholdet i et vist antall utvalgte poser, i den hensikt å dokumentere om posens innhold stemmer overens med fargen på posen. I tillegg utfører også mottakerleddet, altså den gjenvinningsaktøren som kjøper det ferdigsorterte avfallet, revisjon. På enklere norsk betyr det at de tar stikkprøvekontroll av de lassene de mottar. Ved forrige revisjon var det emballasjeplasten, eller innholdet i de blå posene, som var gjenstand for kontroll. Resultatet fra denne kontrollen var nedslående. Mellom 10 og 15 prosent av innholdet var ikke plast, men andre materialer som var lagt i de blå posene. Aktøren som tar i mot plast krever at feilsorteringen er under 5 prosent, dersom vi vil unngå avkortning i oppgjøret. Som dere forstår ligger åpenbart lang etter det kravet, og analysen viste at det var for mye innblanding av matavfall. Ved et tilfelle ble det funnet to fulle grønne matavfallsposer inne i en blå, og da mistenker vi at noen mest sannsynlig brukt en blå pose som bærenett for de to grønne, og bare kastet alt i dunken samtidig. Som nevnt er konsekvensen av slike avvik at oppgjøret vårt blir avkortet, og i verste fall må vi øke serviceavgiften for å ta inn det vi taper på dette. Dersom du er opptatt av å holde renovasjonsavgiften lavest mulig og samtidig spare miljøet er mine beste tips: Sørg for god sortering hjemme. Ha et kritisk øye til hva du drar med deg hjem, husk at det blir til avfall. KOMPOSTERINGSANLEGG Vefas IKS er nå i startgropa med et stort prosjekt der vi tar sikte på å bygge et komposteringsanlegg, basert på ny teknologi, på Stengelsmoen. Anlegget skal ta imot og behandle organisk avfall, altså det du legger i de grønne posene. I tillegg til dette tar vi mål av oss å behandle slakteavfall og slam fra septikanlegg. Komposteringen vil foregå innendørs i trykkregulerte rom og på en måte som ikke skaper lukt eller forurenser miljøet på annen måte. Og det er nettopp dette som gjør det mulig å etablere dette så nær bebyggelsen. Det skal ikke stikkes under stol at dagens utendørs rankekomposteringsanlegg, som vi leverer til i Skibotn, skaper store lukt- og behandlingsproblem og irriterer nærmiljøet der. Vi håper aktører fra hele Nord- Norge etter hvert både ser miljøgevinsten og nyanlegget vårt. Vi ønsker å gjøre dette i egen regi, og målet er å skape en «vinnvinn» situasjon der vi oppnår en rimeligere, men også mer bærekraftig, og klimariktig løsning. Ut av anlegget kommer det matjord som har særdeles høy kvalitet. Og sist men ikke minst, dette er en løsning som sentrale myndigheter ønsker velkommen. For å lykkes med dette forutsettes det at dere bidrar gjennom god sortering av matavfallet. Åpningstider / Rahpanáiggit Hovedkontor / Hálddahus Mandag-fredag Mánnodagas-bearjadahjii Stengelsesmoen avfallsanlegg Mandag-fredag Torsdag Mánnodagas-bearjadahjii Duorastaga Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Torsdag / Duorastaga Tirsdager fra 7. mai t.o.m 17. september kl Omlastestasjon Loppa / Láhppi Torsdag / Duorastaga Omlastestasjon Hasvik / Áknoluokta Torsdag / Duorastaga váldočálus DOABBARIID SIRREN Don doalat dál gieđastat Vefasbláđi. Dat lea dehálaš gaskaoapmi juohkit dieđuid kundariidda ja diŋgojeddjiide. Dás mii muitalit fágalaš áššiid mat gullet doabbariid sirremii, doabbariid ođahit atnugálvun ja ođđa vugiid mat boahtteáiggis sáhttet ábuhit birrasii. Mis leage dábálaččat positiiva oaidninvuohki, danin go dii han máŋgga dáfus bargabehtet bures ja lehpet rámi veara. Liikká ferte maid Vefas /Oafir muhtumin duostat cuiggodit. Dál mii cuiggodit go oaidnit ahte doabbariid sirren gievkkanis ii leat nohka buorre. Vefas/ Oafir dieđusge ii sáhte buot bussiid geahččat doapparlihtiin. Mii almmatge duos dás rahpat muhtin doapparbussiid. Mii iskat bussiid vai oaidnit leatgo bussii coggan rivttes doabbariid dan mielde makkár ivdni busses lea. Lassin min bargui, de maid doapparoasti dárkkista doabbariid, namalassii dat ásahus mii oastá sirrejuvvon doabbariid ja ođaha daid fas atnugálvun. Dat mearkkaša ahte sii gaskkohagaid guorahallet gálvvuid maid ostet. Ovddit dárkkisteamis válljeje sii iskat daid bussiid maidda galgá plastihkkaolggožiid bidjat, daid alit bussiid. Dárkkisteami boađus lei šlundudahtti. Bussiid sisdoalus lei % mii ii oba leange plastihkka, muhto eará doabbarat maid olbmot leat bidjan alit bussiide. Doapparoasti, gii váldá vuostái plastihkaid, ii dohkket ii fal 5 % ge boastut sirrejuvvon doabbariid, jus leat badjel 5 % boastut, de eai mávsse olleshatti midjiide. Nu movt oainnát, de lea oba guhkes bargu ovdalgo nagodit deavdit gáibádusa. Sin analysa čájehii ahte ledje ilá olu biebmoloahpat alit bussiin. Ovtta alit busses gávdne 2 ruoná busse main ledje dievva biebmoloahpat. Mii navdit ahte muhtin lea alit bussiin guoddán ruoná bussiid ja de lea dušše bálkestan doapparlihttái visot oktanis. Nu movt dadjen, dákkár spiehkastemiid váikkuhus lea ahte sii eai mávsse midjiide olleshatti. Vearrámus lea jus mii bággehallat lasihit doappardivada vai gokčat dan maid massit. Vennlig hilsen Vefas IKS Kjetil Romsdal Administrerende Direktør Telefoner Hovedkontor/Hálddahus Amtmannsnesveien Stengelsesmoen avfallsanlegg Omlastestasjon Kautokeino/Guovdageaidnu Omlastestasjon Loppa/Láhppi Omlastestasjon Hasvik/Áknoluokta Renovatør Alta/Kautokeino Renovatør Loppa/Hasvik Hjemmeside/Interneahttasiidu Mail Jus don beroštat doapparčorgendivada bisuhit nu vuollin go vejolaš ja seammás seastit birrasa, de mun rávven: Fuolat skihkalaččat sirret doabbariid ruovttus. Ane čalmmis maid don buvttát ruoktot, muitte dat šaddet doabbariin. RUSTTET EANANDUHTTIT BIEBMOLOAHPAID Vefas IKS/ Oafir SGO lea álggaheami stuora prošeavtta ja áigumuš lea hukset rusttega mainna eananduhttit biebmoloahpaid. Duogážin lea áibbas ođđa teknologiija ja mii hukset Stengelsmoenii. Rusttegii váldit vuostái ja gieđahallat orgánalaš ávdnasiid, namalassii dan mii lea ruoná bussiin. Lassin dasa áiggošeimmet gieđahallat maid njuovvanbázahusaid ja bázahusaid duolvačáhcetáŋkkain. Eananduhttin dáhpáhuvvá viesu siste vásedin lanjain iige das leat hádja iige nuoskkit birrasa guđege láhkái. Ja aiddo danin lea vejolaš ásahit rusttega viesuid lahka. Ii ábut čiehkat ahte dálá eananduhttinrusttet mii Ivgubađas lea olgun, ja gosa mii doalvut bázahusaid, dagaha garra hája ja gieđahallanváttisvuođaid ja muosehuhtte lagasbirrasa. Mii sávvat ahte ásahusat miehtá Davvi-Norgga dađis fuomášit birasvuoittu ja ekonomalaš ovdamuniid nu ahte geavahit min ođđa rusttega. Mii háliidit dáinna bargat iežamet olis ja mihttu lea oaččuhit buohkaid ávkki mas olahit hálbbit, muhto maid nannoset ja dálkkádaga ektui rivttes čovdosa. Rusttet ráhkada gilvinmuolddu mas lea buorre kvalitehta. Ja buot buoremus lea ahte dákkár čovdosa dáhttot eiseválddit. Bargu lihkostuvvá dušše dalle jus dii searvabehtet ja sirrebehtet skihkalaččat biebmoloahpaid. Dearvvuođaiguin Vefas IKS/Oafir SGO Smart kildesortering Har du en praktisk eller en kreativ løsning for smart kildesortering hjemme, eller leter du etter en? Kildesortering er ikke vanskelig. Noen av oss har til og med små barn som er kommet langt i bevistheten om at vi sparer miljøet for ressurser når vi kildesorterer, og man kan ha mange og gode samtaler i hjemmet om hvor den og den skal sorteres. Det finnes mange måter å organisere kildesorteringen på. Det eksisterer mange ulike former for bøtter, kurver m.m - og mye av dette kan du få tak i lokalt.her kan alle lage sitt system, men det kan være et poeng å legge opp et system som gjør at det ikke føles som ekstra arbeid. Kjøkkenbenken, en nærliggende bod eller et skap i yttergangen. Det finnes mange plasser som står ubrukt, og som passer perfekt for deg og ditt kildesorteringssystem. Skulle du ikke finne noe lokalt som passer for deg eller ditt plassbehov, så finner du garantert løsninger på nettet. Se oversikten over aktuelle leverandørlinker. Det finnes allerede mange kreative og gode kildesorteringsløsninger ute blandt folk. Del gjerne din kildesorteringsløsning på vår facebookside og vi trekker ut 10 flaxlodd blant innsendte bidrag innen 31. juli Doabbariid sáhttá máŋggaládje sirret deháleamos lea ahte mii sirrenortnegiin atnit fuola resursain. Jus dus leat buorit evttohusat doabbariid sirremii, de juogat áinnas evttohusaid minguin facebook-siiddus. Mii vuorbadit vuoiti. Hos Vefas kan du få kjøpt Bio Bag sitt system for kildesortering. Aktuelle leverandører: Ikea Green Ideas Intra Nibu Ojega Clas Ohlson Møbelvarehus Kjøkkenleverandører Kjetil Romsdal 2 den økonomiske fordelen ved å bruke 3 Hálddahuslaš direktevra

3 Dårlig sortering av plast Mens Norge som nasjon blir stadig flinkere til å kildesortere plastemballasje, så peker pila desverre feil vei i vårt område. Noen stapper de blå posene fulle av alt mulig, nå står vi alle i fare for å måtte betale. Uvitenhet eller ren provokasjon? - Vi lever i en opplyst del av verden, og hvor en overveldende del av befolkningen kan lese og skrive. Når noen til de grader går på tvers av de etablerte ordningene, så må man jo stille seg spørsmålet om hvorfor dette skjer, forteller driftsleder Geir Olsen i Vefas. Vi mottar stadig melding fra eget sorteringsanlegg, og vår eksterne mottaker av returplast; kvaliteten er ujevn, og har store innslag av avfall som ikke hører hjemme der. Bedre systemer Vi har oppgradert vårt optiske sorteringssystem, som nå luker ut store mengder poser som tidligere havnet i container med feil farge. Feilkilden vi nå står ovenfor er at svært mange putter annet innhold i posene enn de er ment til. Nektes levering? Sorteringen i de blå posene for plastemballasje er nå så dårlig at vår mottaker av plast kan nekte å ta imot dette fra oss. Mottaksstasjonene godtar et avvik på 5-10% på returplast, mens plastemballasje fra Vefas nå har en feilprosent på hele 16%. Vi har desverre havnet i et dårlig lys, og mottaksstasjonene fakturerer nå Vefas for manuell sortering av returplasten. Vefas ikke kan fortsette å dekke slike regninger uten at disse blir viderefakturert miljøsynderne i form av høyere renovasjonsavgift, sier Geir Olsen. I et av de siste lassene med plastemballasje vi sendte av gårde, ble et funnet mye annet avfall som restavfall, matavfall og en og del plastemballasje som ikke var skylt eller rengjort, forteller Olsen. Mye av plasten var av god kvalitet, men det virker som om enkelte bruker de blå posene til restavfall og det ødelegger kvaliteten på hele lasset. Alle de blå posene presses sammen til baller, og blir ofte lagret en stund før de blir åpnet og sortert. Da vet vi jo alle hva som skjer med eventuelle matrester som blir liggende over en stund. Ved at det er så mye fremmedelementer og dårlig sortert plast i posene for plastemballasje vi sender fra oss, må Vefas betale bøter til mottaker. I verste fall kan de nekte å ta imot plasten. Bortfall av inntekter Det vil være et stort tap for våre abonnenter og Vefas om vi ikke får levert plasten. Ved å sende ren plastemballasje til materialgjenvinning sparer vi ca kroner pr. tonn, For plasten får Vefas betalt kr kr pr. tonn og restavfallet som vi sender til forbrenning betaler Vefas 1100 kr pr tonn. Så det sier seg selv hva som er billigst sier driftssjef Thor Arnfred Johansen. Å sortere plast er ikke så vanskelig. Bruk kun kaldt vann til å skylle tilgriset plastemballasje med. Får du ikke vekk alle matrester med kaldt vann, går emballasjen i restavfallet. Jo mer vi klarer å gjenvinne, desto lavere avgifter. Så enkelt er det. Vi bidrar til noe positivt for miljøet ved å kildesortere avfallet vårt, samtidig som vi utnytter ressursene våre bedre. For hvert kilo plast du leverer til materialgjenvinning, sparer du to kilo olje i ny plastproduksjon. Ja takk: blomsterpotter i plast isopor kaffeposer malingsspann av plast (tomme) plastbeger plastbokser plastemballasje plastfilm plastflasker og plastkanner uten kork plastfolie plastkorker plastposer potetgullposer sjampoflasker sjokoladeemballasje i plast vindusspylervæskekanner white-spiritflasker (helt tomme og tørre) Skill eventuelle korker fra flasker, dersom både kork og flaske er av plast kastes begge som plastemballasje. Skyll emballasjen i kaldt vann og la den tørke, før avfallet kastes. Viste du at vi kan lage klær av plastemballasjen din?...og støvsugere...og handlevogner Nei takk: gummi hagemøbler kleshengere lego oljekanner (tomme) plastleker plexiglass suppeposer tusjer Tomme oljekanner skal kastes som farlig avfall, ellers skal alle disse produktene skal kastes i restavfallet....et bilsete Mii fertet čeahpibut šaddat plastihkaid sirret. Jus mii joatkit heajos dábiiguin doapparsirremis ja bordit bázahusaid boastut dan bussii masa plastihkat galget, de fertejit divadat lasihuvvot. Ane ovddasvástádusa, ja bargga iežat oasi vai mii sáhttit ođahit resursaid....et teppe...ei matause... og mer Sorteringstips På kan du svar på det meste som handler om sortering. Plasten som utsorteres håndteres videre av Grønt Punkt, og sendes videre til materialgjenvinning i Sverige og Tyskland. Produkter laget av plastemballasje er eksempelvis paller, møbler, sekker, fleece-gensere og luer, lette ryggsekker og kontorstoler. 4 5

4 Hva betyr koden under lokket? Hold Norge rent Registrer deg på Hver husstand har sin egen avfallsdunk. Under lokket på dunken står det noen siffer. Denne unike koden forteller bl.a hvor dunken hører hjemme. Oranisasjonen Hold Norge rent elsker norsk natur. Som dem så ønsker også vi å gå tur i fjellene, padle, seile, dykke i havet, bade, surfe, sole oss på strendene, grille og leke ute, eller gå tur med hunden i skogen - uten søppel! Doapparlihti lohkis siskkobealde lea koda mas oaidná gosa dát gullá. Koda čatnasa min Gps-/ šiehtadusvuogádahkii. Dása vurket dieđuid gurrema, spiehkastemiid ja eará vejolaš mearkkašumiid birra. Alle husstander i Vefas område har fått utdelt sin egen avfallsdunk. Disse finnes i ulike størrelser, og renovasjonsavgiften utstedes på grunnlag av dette. På innsiden av lokket står det oppført noen tall. Dette forteller nøyaktig hvor dunken hører hjemme, da disse tallene enten peker på gårdog bruksnummer, eller veinummer og husnummer og hvilken avtale id abonnenten har i Vefas sitt avtalesystem. Koden under lokket er knyttet opp mot Gps systemet som vi har i våre avfallsbiler. Gps systemet «snakker» med avtalesystemet og sender inn historikk på når dunken er tømt, avvik og evnt. andre merknader. I praksis melder renovatøren inn hver dunk som tømmes, og dersom det skulle være noe som avviker fra normalen, så vil det bli lagt en rapport inn på dette kundenummeret. En slik rapport kan bla. være feil bruk av poser, avfall plassert utenfor dunk, dunk plassert for langt fra vei m.m. dokumenteres med bilder. Batteri er ikke restavfall Bátteriijat eai leat bázahusat. Boares bátteriijaid galggat doalvut gávppiide, doapparčohkkenbáikái dahje doabbariid ođahanstášuvnnaide. Hold Norge rent organiserer 3 årlige aksjoner Vårdugnaden fra påske 17. mai Strandryddedagen, 27. april Finn en villfylling, begynner i oktober. Hold Norge rent har 3 mål: 1) Forhindre at mer søppel kastes i Norsk natur 2) Rydde opp søppelet som allerede er der 3) Informere om forsøpling Hold Norge rent ser på seg selv som en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Visjonen de arbeider etter er: Et renere og triveligere Norge, gir en renere og triveligere verden. Familier, venner, kolleger, idrettslag, foreninger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, naturelskere, akademikere, velforeninger, fiskere, håndtverkere. Alle kan bidra! 10 kg søppel fjernet lokalt = 10 kr mindre søppel i verden. Meld deg på, få info, ta med hansker og søppelsekker. Vi skal ut å rydde! Dette er en klar oppfordring til oss alle - la oss ta i et tak, og stå sammen i kampen mot forsøplinga. Doarjjo barggu «Hold Norge rent» dahje Doala Norgga buhtisin, ja doalat čorga lagasbirrasa. Mii eai dáhto luonddu nuoskkideami. Alle brukte batterier skal fra nå av leveres inn i butikk, avfallsanlegg eller gjenvinningsstasjoner. Det er enkelt å huske og vil gi mindre forurensning. Det har vært tidligere lov å kaste vanlige husholdningsbatterier uten miljøgifter i restavfallet. Men nå er det kommet nye regler som sider at: Batteriesker fås gratis ved henvendelse til Vefas Alle typer batterier skal leveres inn til butikker, avfallsanlegg, eller gjen vinningsstasjoner Alle butikker som selger batterier har plikt til å ta brukte batterier i retur Leker/sko som inneholder batterier skal leveres inn i sin helhet som elekrisk avfall til butikk eller godkjent mottak. Aktuelle linker: 6 7

5 Gratislevering husholdninger Alta kommune Stengelsen avfallsanlegg 14. og 15. mai kl Ekstra langåpent (vanlige priser) 23. og 30. mai kl Utplasserte containere grovavfall Langfjordbotn 21. og 22. mai Tappeluft 21. og 22. mai Talvik 22. og 23. mai kl Kviby 27. og 28. mai kl Lille Lerresfjord 29. og 30. mai Komagfjord 29. og 30. mai Nyvoll 5. og 6. juni Storekorsnes 5. og 6. juni Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden av. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljørute. Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta. Kautokeino kommune Hannomaras gjenv.stasjon 28. og 30. mai kl Utplasserte containere grovavfall Maze 3. og 4. juni kl Lahpoluoppal 10. og 11. juni Suossjavri 10. og 11. juni Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til Miljøruta. Loppa kommune Øksfjord gjenv.stasjon 7. og 23. mai kl Utplasserte containere Sandland Sør-Tverrfjord Bergsfjord Nuvsvåg Tverrfjord mai mai mai mai mai Farlig avfall kan ikke leveres til container, men til omlastestasjonen i Øksfjord. Miljørute Farlig avfall Rivarbukt 22. mai kl Tappeluft 22. mai kl Langfj.botn 22. mai kl Storsandnes 22. mai kl Isnestoftn 22. mai kl Talvik 22. mai kl Lille Lerresfjord 23. mai kl Store Lerresfjord 23. mai kl Komagfjord 23. mai kl Korsfjord 23. mai kl Nyvoll 23. mai kl Storekorsnes 23. mai kl Kviby 23. mai kl Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall. Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- (gjelder ikke Talvik og Kviby) For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf eller miljøbilen Miljørute Farlig avfall 4. juni Maze v/fotballbanen kl Lahpoluoppal kl Hemmogieddi v/reinkj.marked kl Mieron v/butikk kl Miljøruta tar imot farlig avfall som: Maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og små elektrisk avfall. Det kan også leveres kjøleskap, frysebokser, komfyrer ovner og lignende, men da mot kontant betaling på bilen. Pris pr stk: Kr. 100,- For mer info: Finnmark Gjenvinning. Tlf eller miljøbilen Hasvik kommune Gjenvinningstasjonen Hasvik 6. og 13. juni kl Nuvttá doalvut viessodoalu ruskkaid / Birasruktu Geahča mildosis bajilgova goas du guovllus beasat doalvut ruskkaid. OBS! Avfall som blir lagt ut før containere blir satt ut, eller etter containere er hentet inn, vil ikke bli plukket opp av Vefas. bjørkmanns, alta

Våren er her -la oss rydde!

Våren er her -la oss rydde! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas IKS Nr. 1/2015 Våren er her -la oss rydde! Våren er ryddetid. Både gratisdager hos Vefas IKS og Alta kommunes Ruskenaksjon gir deg mulighet til

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 leder Det angår oss alle De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner,

Detaljer

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere?

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere? I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2010 Er det noen vits i å sortere avfallet? Se side 4 Hvorfor sortere? Kildesortering i et klimaperspektiv I media den senere tid har vi kunnet lese at

Detaljer

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2013 Re-designkreativ utfoldelse Avfallsdunk har du rett type til ditt bruk? Plastsortering Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning leder

Detaljer

DU KASTER VEL IKKE PENGER?

DU KASTER VEL IKKE PENGER? I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2012 DU KASTER VEL IKKE PENGER? Sjekk våre nettsider for oppdatert informasjon om gratis tømming og miljøruter. www.vefas.no Magisk miljøsirkus,

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2011 NY sorteringsguide i bladet Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene resikulering ren magi Påstander og myter, sanne eller usanne? Det dukker stadig

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

Kildesortering nytter!

Kildesortering nytter! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet a Vefas Nr. /04 Kildesortering nytter! En av Vefas sine trofaste kildesorterere har igjen blitt trukket ut som vinner av det sre returkarnglotteriet; side

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst!

Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst! Miljømagasinet fra Vefas 1/2008 Plastavfall AVFALL ELLER RESSURS? se side 5 7 Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende sprayflaske tatt i forvaring! Store mengder farlig

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen. Ovllá árgabeaivi. Veiledning

Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen. Ovllá árgabeaivi. Veiledning Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen Ovllá árgabeaivi Veiledning Forord Heftet Ovllá árgabeaivi er utarbeidet i forbindelse med et arbeidsseminar om samiske spesialpedagogiske læremidler, i samarbeid med

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Side 6. Side 4. Side 3. Ella Miljøbil. Side 3. Vår-rydde dager. Side 5. Det handler om holdninger. Side 12. Side 8

Side 6. Side 4. Side 3. Ella Miljøbil. Side 3. Vår-rydde dager. Side 5. Det handler om holdninger. Side 12. Side 8 ALTA KAUTOKE INO HASVIK LOPPA VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP IKS NR 1 2007 Side 6 Side 4 Side 3 Side 8 Ella Miljøbil Side 3 Vår-rydde dager Side 5 Det handler om holdninger Side 12 Der avfall oppstår...

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ!

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! Duolbmahallamis vuostálastimii: sámi nuorat čoahkkanit moriheapmái! NSR Nuorat vuolgit Ušlui ja devdet čoahkkinlanja NSRa riikkačoahkkimis! Searvva don maid! Juste don leat bovdejuvvon

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Musikk på serbisk Skolekonsertordning Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Vinteren er over oss!

Vinteren er over oss! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet a Vefas IKS Nr. 2/20 Vinteren er over oss! Den første snøen har forlengst falt, og vi håper at alle våre abnenter tar hensyn l våre renovatører mht lgjengelig

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE Har du god nok astmakontroll? Ta AstmakontrollTest på www.naaf.no Sørg for å ha

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot

Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot bierggu borrat. Mii ávvudeimmet Dáge riegádanbeaivvi ikte

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk Å leve med demens Eallin demeanssain Informasjon til deg som har en demenssykdom Dieđut dutnje, geas lea demenansadávda Norsk/Nordsamisk Hva er demens? 2 Demens er en folkesykdom og over 70 000 mennesker

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA Drømmebyen med Inger Unstad Et kunstprosjekt fra Nordnorsk Kunstnersenter og DKS Finnmark Vi bygger DRØMMEBYEN med arkitekt og billedkunstner

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Dieđut borasdávdda birra

Dieđut borasdávdda birra Dieđut borasdávdda birra - buhcciide, oapmehaččaide ja eará berošteddjiide Informasjon om kreft til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Sisdoallu 3 4 Álgu 6 7 Mii lea borasdávda?

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE v / Katja Lindeberg Foto: Håvard L. Johansen Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana 23.-27. mars 2015 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas #1/2012. Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett!

Miljømagasinet fra Vefas #1/2012. Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas #1/2012 Hele sykkelen er laget av brukte ting som folk har kildesortert - Lite fett! leder Vefas har siden innføring av kildesortering i 2003,

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

BOSTØTTE. Har du lav inntekt og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte

BOSTØTTE. Har du lav inntekt og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte BOSTØTTE Har du lav inntekt og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte Hvis du vil søke om bostøtte, må du og boligen din oppfylle disse kravene: > Du må ha fylt 18 år. Hvis du har egne barn, kan

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Per A. Logje. Nålis i kulda. Fortellinger fra gammel og ny reindrift. Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta

Per A. Logje. Nålis i kulda. Fortellinger fra gammel og ny reindrift. Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta Per A. Logje Nålis i kulda Fortellinger fra gammel og ny reindrift Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta Davvi Girji 2010 Per A. Logje Nállojiekŋa buollašis Fearánat dološ ja otná boazodoalus

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii!

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! www.oif.no Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! «Opptreningssenterets mål er å bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet for enkeltmennesket»

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer