BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET. Målgruppe: Medlemsadministrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET. Målgruppe: Medlemsadministrator"

Transkript

1 BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET Målgruppe: Medlemsadministrator Pål Erik Hansen/ Trond Søvik

2 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen? Integrere medlemsverktøyet i klubbens nettsider Aktivering av oppstartspakke/ E-postadressser og avtalegiro Bli medlem Funksjonsmeny Endring av medlemskategorier Endring av kontraktstyper Endring av medlemskontingent Endring av avdelinger Endring av stilart(er) Endring av parti Web-shop (Varesalg) Varegrupper Varer Ikke leverte bestillinger og rapporter Frivillige Søk på frivillige Legge inn styreverv Legge inn klubbtrenere Verving Vervepremier Godkjenning/registrering av nye medlemmer Avslag på medlemsskap Kopi av AvtaleGirokontrakt Familiemedlemsskap Meld ut av familie Utmelding av et medlem Hvordan benytte SMS/e-postfunksjonalitet Søk etter personer med E-post eller mobil som utgangspunkt Generelt rundt søk og nullstilling av søk Innbetalinger og posteringer Oppfølging av utestående fordringer/ kreditering/ avskriving Endre forfallsdato Kreditere en faktura Registrere en betaling manuelt Avskrive en faktura Medl.statistikk/ Idrettsregistreringen Endringer i manualen Side 2 av 38

3 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen? Norges Kampsportforbund (NKF)s medlemsverktøy er et komplett medlems og betalingssystem med stor grad av automatisering. Verktøyet forutsetter at alle medlemmene ligger inne med E- postadresse og helst mobiltlf.nr. Det koster ingenting for klubbene å ta i bruk verktøyet utover oppretting av mottakskonto for fakturaer med KID-nr. Betalingsdelen baserer seg på AvtaleGiro med trekk hver måned (all erfaring viser at dette er den mest effektive måten å få inn medlemsavgiftene på). Hvert trekk ilegges et adm.gebyr på kr. 4.50,-. For hver transaksjon som går gjennom NKFs medlemsverktøy vil klubbene få kr.1,50,- av dette. Dette gjelder alle transaksjoner som fakturaer/avtalegiro, purringer og varesalg. Beløpet utgjør den kostnaden som belastes klubben i.f.m. OCR-innbetaling. Dvs. at det er kostnadsfritt for klubben å benytte løsningen. Funksjoner som ligger/ kommer i løsningen: Funksjoner som utføres/er tilgjengelig på klubbplan: Bli medlem (som automatisk sender AvtaleGirokontrakt til potensielt medlem) Verve medlem Registrere nye medlemmer Kategorisering av medlemmer Differensiering på medlemskontingenter/ treningsavgifter Registrere graderinger Mulighet for flere grener/stilarter pr. klubb Hvert medlem får sin egen profil hvor de kan: o Redigere egne data som e-postadresse, mobilnr, bilde, yrke, blogghenvisning o Verve andre medlemmer o Registrere familiemedlemmer o Kjøpe varer i klubbens egen web-shop o Oversikt over egne graderinger o Oversikt over saldo og eventuelle utestående beløp Kommunikasjon (fra trenere,styret) til medlemmene vha o E-post o SMS Automatisk rapportering til: o Kampsportforbundet o Idrettsregistreringen (kommer) Administrasjon av frivillige Administrasjon av sponsorer (kommer) Administrasjon av Web-shop Full reskontrooversikt over alt som er fakturert og innbetalt Flere økonomiske rapporter for oppfølging (bl.a. aldersfordelt saldoliste) Oppfølging av purrede fakturaer m/mail eller SMS Stilartsledere (med avtale) får tilgang til: Oversikt over alle klubber i egen stilart (kommer) Rapport med medlemstall som grunnlag for stilartsavgift (kommer) E-post/SMS til alle medlemmer i stilarten (kommer) Sentrale funksjoner som kjøres fra Kampsportforbundet: Fakturering kjøres hver natt Purringer kjøres to ganger pr. måned med inntil 3 purringer pr. utestående beløp Innbetalinger (OCR) fra BBS leses inn hver fredag Faktura for medl.kontingent sendes klubbadresse, alt. direkte til kasserer (hvis egen e-post adresse er innlagt) Månedlige fakturaer sendes til E-post til kassereren i klubben for forbruk (del av adm. gebyret) Betalingsregistrering i NKFs medlemsverktøy skjer når NKF laster ned OCR innbetalingsfiler Side 3 av 38

4 2 Integrere medlemsverktøyet i klubbens nettsider På forbundssidene ligger det to ikoner som kan benyttes fra klubbsidene til funksjonene Logg på for eksisterende medlemmer og funksjonen Bli medlem for potensielle medlemmer. Logg på funksjonen er en felles påloggingsadresse for alle klubber. Adressen til Logg på er: Adressen til Bli medlem er klubbspesifikk: (klubbnr oppgis av administrasjonen) Side 4 av 38

5 3 Aktivering av oppstartspakke/ E-postadressser og avtalegiro. Hvis klubben ønsker å benytte funksjonaliteten rundt oppstartspakke, aktiveres denne ved å velge Ja under klubbinformasjonssiden. kontraktstyper (4.2). I tillegg må selve oppstartspakken defineres under funksjonen Feltet vil da dukke opp i funksjonene: Bli medlem (også med fakturatekst og pris), Verve medlem, Godkjenne medlem, Registrere nytt medlem. Informativ tekst som vil komme frem på avtalegiroformularet. Bruk av E-postadresser: Epost benyttes når seksjon/stilart eller forbund skal sende e-post til klubben. Den benyttes også som avsenderadresse ved utsending av fakturaer, purringer og e-post til medlemmer. E-post faktura er den adressen som fakturaer fra Kampsportforbundet sendes til (klubbens oppgitte e-post adresse, alternativt kasserer i klubben dersom denne er lagt inn, jf. kap. 7). Når et medlem meldes inn i klubben, sendes det en avtalegirokontrakt til medlemmet. Det sendes også en kopi av kontrakten til denne E-postadressen Side 5 av 38

6 3.1 Bli medlem Alle klubbene som tar i bruk løsningen, vil få sin egen URL (webadresse for pålogging) for oppstart av funksjonen. Den har en syntaks lik: Hvor id er hver klubbs unike id (som oppgis av administrasjonen). Ikon for bli medlem kan for eksempel være og er tilgjengelig for nedlasting fra slik at det kan plasseres på hjemmesiden til klubben. Etter lagring av "bli medlem" (interessent er registrert) utsendes en AvtaleGiro i.l.a. påfølgende natt. Når denne er innlevert til klubben kan medlemmet godkjennes. Det er 15 dagers betalingsfrist på treningsavgift/kontingent i NKFs medlemsverktøy. Side 6 av 38

7 4 Funksjonsmeny Funksjonene som er tilgjengelig i løsningen aktiveres i forhold til hvilken rolle det enkelte medlem har. Klubbleder/medlem i et klubbstyre vil ha tilgang til basisfunksjoner for klubben og en rekke rapporter. Bildet/ menyen for klubb ser slik ut: Godkj. medlem er både godkjenning av medlemmer som har registrert seg gjennom funksjonen Bli medlem og medlemmer som er vervet av andre medlemmer. Det er her også mulighet for klubben å registrere inn helt nye medlemmer. Partioppsett er en funksjon for å flytte et helt parti over til et nytt parti (etter gradering). Medlemskategori, kontraktstype, kontingent, avdeling, parti og stilarter/grener er funksjoner som ble opprettet i konverteringen av klubben, men som kan utvides og endres i etterkant. Varesalg (Web-shop) har funksjoner for å legge inn varegrupper og varer med bilder og eksterne henvisninger. I tillegg funksjoner for vareutlevering og omsetningsrapport. Økonomirapporter er viktige rapporter for oppfølging av betalinger. Økonomisk oversikt gir et bilde av utgående fakturaer og innbetalinger forrige måned og hittil i år. Saldoliste reskontro viser hvor langt tilbake i tid utestående fordringer er.status utestående fordringer viser alle utestående fordringer pt. 1-3.gangs purring. Her er det mulig å purre å purre utestående fordringer på SMS eller mail! Vervepremier defineres med antall vervepoeng her kan også bilde legges inn. Antall vervepoeng defineres på medlemskategori (hvor mange poeng oppnås ved å verve et voksent medlem, ungdom og barn osv.) Side 7 av 38

8 Frivillig har funksjoner for å legge til personer med gitt kompetanse som kan benyttes som ressurspersoner i klubb, stilart og seksjon. Gradering er en rapport som viser statistikk over graderinger i en gitt periode. I tillegg kommer alle dan-graderinger ut på rapporten. Rapporten kan kjøres på klubb, stilarts og forbundsnivå Det er også mulig å få svar på spørsmål gjennom tilgang til en FAQ-side. Linken til denne siden er: Les spesielt om punktet Nye funksjoner som kommer Side 8 av 38

9 4.1 Endring av medlemskategorier Her grupperes kategoriene inn i barn, ungdom, voksen osv. Legg inn korrekte alderssprang for å få riktig kategori når nye medlemmer registrerer seg eller legges inn. Vervepoeng handler om hvor mange poeng som skal honoreres ved verving av ett medlem i gjeldene kategori. Vervepremier kan så registreres med en verdi, slik at de enkelte medlemmene kan velge fra en liste med vervepremier etter oppnådd poenggrense. Se kap. 8! Dette kan bli en verdifull funksjon for alle klubber m.h.t. medlemsverving! Side 9 av 38

10 4.2 Endring av kontraktstyper Her defineres de ulike kontraktstypene klubben har. Disse knyttes til medlemskategori. Det er mulig å ha så mange kontraktstyper som ønskelig, men det er en praktisk begrensning på inntil 12 ulike satser totalt på alle kategoriene. Begrensningen tar utgangspunkt i hvor mange satser det er plass til på det generelle kontraktsskjemaet. Med utgangspunkt i klubbens regnskapssystem legges konto og eventuelt andre regnskapselement inn. Hvis en ønsker å benytte oppstartspakke for sine medlemmer, nås denne definisjonen fra dette bildet. Antall måneder har betydning for når første AvtaleGirotrekk skal gå. Hvis et medlem blir registret med første fakturering september 2008 og det benyttes oppstartspakke, vil denne faktureres med 650,- i september og neste fakturering vil bli i november (+ 2 måneder). Side 10 av 38

11 4.3 Endring av medlemskontingent I motsetning til treningsavgift som faktureres hver måned, vil medlemskontingent faktureres en gang i året. Det er også mulig å differensiere medlemskontingent pr. medlemskategori. 1. april er dato for fakturering av årskontingent til enkeltmedlemmene Det er teknisk mulig å velge bort kontingent og inkorporere dette i treningsavgiften. Klubben bør da også ta høyde for avgifter til bl.a. Kampsportforbundet og eventuelle stilartsforbund. Side 11 av 38

12 4.4 Endring av avdelinger Her defineres eventuelle nye avdelinger (lokasjoner/treningssteder) som kommer til etter konverteringen. Partier knyttes til avdeling. Side 12 av 38

13 4.5 Endring av stilart(er) Her er klubbens stilart(er) definert. Normalt vil det være én stilart pr. klubb, men det er her mulig å knytte opp flere stilarter. Ved valg av stilart, velges først gren, deretter stilartstilknytning Side 13 av 38

14 4.6 Endring av parti Partiene i klubben knyttes til avdeling (lokasjon/treningssted) og stilart. Side 14 av 38

15 5 Web-shop (Varesalg) Hver klubb har mulighet til å bygge sin egen webshop. Oppsettet er veldig enkelt, mens det kan gi stor merverdi for klubbens medlemmer og samtidig lette administrasjonen for klubbens materialforvalter. Basistabellene i webshop er varegruppe og varer. Dvs. at det er mulig å kategorisere varene. Klubben kan legge inn så mange varegrupper og varer som er ønskelig. Medlemmene har tilgang til web-shop fra sin egen medlemsprofil. Når et medlem sender varene til bestilling, får medlemmet umiddelbart en kvittering på E-post med hvilke varer som er bestilt. Faktura utsendes påfølgende natt til medlemmet med KID. Det går også en E-post til materialforvalter i klubben med bestilte varer. For å få melding til materialforvalter om bestillingen må materialforvalter være registrert, jf. kap. 7 (legge inn styreverv). Hvis klubben ikke har eget lager, vil materialforvalter bestille varer ihht klubbens egne regler (bestilling hver uke, mnd osv.) For klubbens medlemmer ser bildet for web-shop slik ut: Det er 5 dagers betalingsfrist i webshop. Varer utleveres normalt når betalingen er mottatt ref. Kap 5.3 Bestilte varer som ikke blir betalt, purres på vanlig måte som ved unetalte treningavgifter (inntil 3.ganger) Side 15 av 38

16 5.1 Varegrupper I web-shop kan det være lurt å gruppere varene i flere varegrupper. Grupper kan for eksempel deles inn som vist under: 5.2 Varer Innen hver varegruppe kan klubben legge inn ubegrenset antall varer. Det kan også legges inn beholdning for de varer det er aktuelt for. Det er også viktig at korrekt regnskapskontonr. legges inn slik at vareomsetning skilles fra treningsavgift/ medlemskontingent. Det er også mulighet til å legge inn bilde. Dette bør imidlertid ikke være så stort. Det anbefales å legge inn bilder med størrelse på +/- 100 pixler. Hvis klubben ønsker ytterligere presentasjon av varen, kan det legges inn en ekstra henvisning i feltet Link 2. Dette er en adresse av typen Dette vil komme frem i webshop som en link med tilleggsinfo. Det er i tillegg mulig å legge inn to opsjoner for størrelse og farge Dvs. at drakttypen kan legges inn og størrelser som opsjon. Det er en begrensning på inntil 8 valg. Side 16 av 38

17 Slik vil opsjonen se ut i selve web-shopen: 5.3 Ikke leverte bestillinger og rapporter Bildet viser hvem og hvilke varer som er kjøpt på web-shop. Statusfeltet viser om varen(e) er betalt og haken er funksjon for å sjekke ut varen som levert. Når varen er betalt vil ikonet endre seg til. Dette vil i.f.m. innlesingen av OCR-innbetalingsfilene skje hver fredag (sentralt fra forbundet). Side 17 av 38

18 Side 18 av 38

19 6 Frivillige I NKFs medlemsverktøy har klubben mulighet til å registrere frivillige med gitt kompetanse. Dette kan være håndtverkere, helsepersonell, økonomer, grafiske designere, hjelp til stevneavvikling etc. Når det legges inn en person, kan klubben krysse av for en eller flere kompetanseområder som personer behersker. Side 19 av 38

20 6.1 Søk på frivillige Hvis klubben for eksempel er ute etter folk som kan hjelpe til med stevneavvikling, kan det krysses av for hvilken funksjon som ønskes og søke slik som vist under. Funksjonen har samme basisfunksjonalitet som søk på medlemmer m.h.t. e-post, SMS og Excelnedlasting. Side 20 av 38

21 7 Legge inn styreverv Styret i klubben vil få en rettighetsprofil som gjør at de får tilgang til alle funksjoner i løsningen (på klubbnivå). Innlegging av styret skjer på følgende måte. Velg administrator (Styret). Klikk på vis liste og deretter på + tegnet for å legge inn aktuelt styremedlem, leder, kasserer eller materialforvalter. Angi vervkode og fradato. Personen vil da få tilgang til alle funksjonene under funksjonsmenyen (pkt. 4). Ved valg av materialforvalter, vil denne personen få tilsendt en e-post på alle bestillinger fra web-shopen Side 21 av 38

22 8 Legge inn klubbtrenere Klubbtrenere kan få tilgang til deler av systemet ved å legge de inn som egen adm.type. De vil da få tilgang til utlisting av medlemmer, sende mail/sms og skrive ut medlemmer med og uten bilde. (Utskrift kan enkelt kopieres videre til Excel for videre bearbeiding). Fremgangsmåten er slik: Som instruktør, vil du få tilgang til å: Søke på medlemmer Gå inn på medlemsprofil (kun les) Sende mail til utvalgte medlemmer Sende SMS til utvalgte medlemmer Skrive ut medlemmer med eller uten bilde Side 22 av 38

23 En instruktør kan ta ut oversikt over alle på sitt parti m/bilde: Side 23 av 38

24 9 Verving 9.2 Vervepremier Vervepremier registreres med aktuell premie og verdi av premien i antall poeng. Medlemmene oppnår poeng ved å verve medlemmer. Antall poeng for å verve et annet medlem, angis på medlemskategori. Et vervet medlem blir liggende i samme bilde som andre potensielle medlemmer som har registrert seg via funksjonen Bli medlem. De vises imidlertid som vervet medlem. Side 24 av 38

25 10 Godkjenning/registrering av nye medlemmer Denne funksjonen er den som skal benyttes for å aktivere medlemmer som har registrert seg gjennom portalen i Bli medlem og vervede medlemmer. Nye medlemmer kan også registreres i denne funksjonen. Ved oppstart av funksjonen vil dette bildet dukke opp: Fra dette bildet kan klubben skrive ut alle potensielle medlemmer, sende e-post og SMS for å informere mulige medlemmer om oppstart, oppvisning og lignende. Sletting av potesielle medlemmer som har registrert seg for lenge siden kan også gjøres her. Listen kan sorteres ved å klikke på overskriften Dublikatsjekk gjøres automatisk før overføring til medlemsregisteret hvis det ikke først er gjort manuelt Side 25 av 38

26 1. Godkjenning av et medlem forutsetter at medlemmet har levert AvtaleGirokontrakten i underskrevet stand. Det første som bør gjøres er å utføre en duplikatsjekk (1). Denne sjekken utføres blant alle medlemmer i i løsningen. For å fjerne eventuelle useriøse/feile registreringer, endres status til avslått. 2. For å godkjenne medlemmet, kontrolleres korrekt kont.sats/ kontr.type (2) og parti (3). Eventuell rab.sats legges også inn. Endre status til Godkjent (4), kryss av for levert avtalegirokontrakt (5) og lagre. Pass også på at første betalingsmåned er korrekt. Det er lurt å informere medlemmet om viktigheten av ikke å reservere seg mot SMS (nyttig info fra klubben m.h.t. endring av treningstider med mer). Ved ikke godkjent står vedkommende som ventemedlem inntil avslag/godkjenning. NB. Godkjenning av et medlem forutsetter at medlemmet har levert AvtaleGirokontrakten i underskrevet stand. 3. Innleverte kontrakter må sjekkes av klubbledelsen i.f.t. kontraktstype og beløpsgrense samt påføre ventekid-nr. fra NKFs medlemsverktøy (under personinformasjon, jf. bildet på neste side) på AvtaleGirokontrakten. Hvis KID-nummeret er forhåndsutfylt på kontrakten, er det også riktig. Dette KID-nummeret vil da være ulikt vente-kid. Dette er tilfeller hvor avtalekontrakten sendes med faktura. Systemet vil da legge inn korrekt KID-nr automatisk. Sjekk at beløpsgrensen er tilstrekkelig høy m.h.t. eventuell økning i treningsavgift og at det er tatt høyde for adm. gebyr. AvtaleGirotrekk blir ikke foretatt ved for lav beløpsgrense! 4. Kontraktene innsendes: BBS v/avtalegiroer svarkuponger 0045 OSLO. Det vil umiddelbart sendes en e-post til det nye medlemmet med en hilsen og brukerid + passord. Hvis medlemmet er satt opp med oppstartspakke, vil det sendes ut en.pdf faktura første natten etter registrering. Faktura vil sendes hver måned inntil AvtaleGirokontrakten er registrert og godkjent hos BBS. Side 26 av 38

27 10.1 Avslag på medlemsskap Ved avslag på medlemsskap, angis statuskoden til avslått Ved lagring vil følgende dialogboks dukke opp: Her kan klubben angi en saklig grunn for avslag. Husk å angi idrettskretsen som klubben hører til. Hvis en ikke ønsker å sende en avslags e-post til vedkommende, må en klikke på Avbryt knappen 10.2 Kopi av AvtaleGirokontrakt Hvis kontrakten ikke har kommet frem til medlemmet (sannsynligvis pga feil e-postadresse), kan denne sendes på nytt. Dette gjelder både fra siden for godkjenning av medlemmer og fra medlemsprofilen Ny.pdf kontrakt vil sendes i løpet av 24-timer. Side 27 av 38

28 11 Familiemedlemsskap Registrering av familiemedlemsskap registreres på følgende måte: Side 28 av 38

29 Etter koblingen av familiemedlem, vil familiemedlemsskapet vises på alle familiemedlemmene 11.3 Meld ut av familie Utmelding av familie utføres fra det familiemedlemmet som skal meldes ut. Etter bekreftelse, vil systemet oppdatere de andre familiemedlemmene automatisk.. Side 29 av 38

30 12 Utmelding av et medlem Kontrakten som medlemmene tegner er generell. Dette gjelder også oppsigelsestidene. Hvis et medlem tegner seg for 1 år (12 måneder) i september, vil siste trekk være i august året etter dersom oppsigelsen kommer senest i juli (måneden før kontrakten utløper). Hvis et medlem sier opp etter å ha gjennomført første kontraktsperiode, gjelder oppsigelsesmåneden + 2 måneder. Det eneste som er nødvendig å gjøre i NKFs medlemsverktøy etter at oppsigelsen er mottatt, er å sette inn utmeldt dato. Når klubben får en utmelding fra et medlem må medlemsansvarlig sjekke dato for utmelding opp mot oppsigelsesfristen i AvtaleGiro kontrakten med klubben NB! Utmeldt dato er ikke dato for mottat utmelding, men siste dato i måneden for siste trekkmåned. Eks. Kommer en utmelding i April, settes utmeldingsdato til åååå (utmeldingsmåned + 2 måneder) Det er meget viktig ikke å gjøre noe med statusfeltet! Hver natt går det en liten jobb som sjekker utmeldt dato og endrer statusfeltet når datoen er passert. Hvis statusfeltet endres manuelt til utmeldt samtidig som utmeldt datoen legges inn, vil det ikke skje noen fakturering og klubben taper penger! Side 30 av 38

31 13 Hvordan benytte SMS/e-postfunksjonalitet SMS/ e-postkommunikasjon kan benyttes på flere områder i NKFs medlemsverktøy. For klubbene vil det være aktuelt å benytte funksjonen til å sende ut til enkeltmedlemmer, gruppe av medlemmer, styret og andre komiteer. For å sende til enkeltmedlemmer benyttes utplukksfunksjonen først (f.eks sende til alle på ett parti). Tilsvarende funksjonalitet for web e-post klient (SMTP, alfakrøll-ikonet). Klubben kan også benytte lokal e-postklient (brev-ikonet): NB! Det er kun med lokal E-postklient at en kan sende med vedlegg! (Ved lokal e-post klient er det en begrensning i antall e-post adresser. Ved web e-post klient er det ikke mulig med blindkopier). Ved å klikke på SMS-symbolet åpnes et nytt vindu og klubben kan skrive inn beskjeden. Avsender nummer på SMS er 2077 og er en såkalt overtaksert tjeneste (for å unngå at klubben belastes økonomisk). Merk at abonnenter som har reservert seg for å motta SMS som koster penger, ikke vil motta meldinger fra klubben selv om de ikke har krysset av for reservasjon mot SMS i personlig profil. Dette har det vært en del tilbakemeldinger på. Det er ikke en feil i NKFs medlemsverktøy som er årsak til at medlemmer ikke mottar meldinger. Side 31 av 38

32 14 Søk etter personer med E-post eller mobil som utgangspunkt For å finne en person med utgangspunkt i en E-postadresse, må du gjøre følgende: a) Søk frem alle personene i klubben b) Klikk på forhåndsvis ikonet c) I IE 8.0 (Internet Explorer versjon 8.0) gjør følgende: d) Tilsvarende er det mulig å søke med mobilnummer som utgangspunkt 14.1 Generelt rundt søk og nullstilling av søk For å søke på deler av et begrep f.eks. Etternavn, kan en angi f.eks. %sen. Alle med sen i navnet vil da søkes frem. Nullstill her betyr Nullstill søkeparametre eller tøm bildet og start søk med andre søkekriterier. Hvis du har søkt opp en del medlemmer og trykker på denne knappen forsvinner det du har søkt frem, men kun fra bildet Side 32 av 38

33 15 Innbetalinger og posteringer I løsningen er det laget en posteringsjournal (samlebilag til regnskap) som kan kjøres så ofte man vil. Den velges fra funksjonsmenyen: Input til rapporten er fra-til, dato for bilag og regnskapsdato. Rapporten kan kjøres som prøvekjøring, kjøring m/oppdatering og reprint (tidligere kjørt rapport med oppdatering), men det anbefales kun prøvekjøring. Posteringsjournalen benyttes som grunnlag til å føre fakturaer, innbetalinger og varesalg i regnskapet. Posteringsjournalen benyttes også til å avstemme mot bankutskrift. Dette bør gjøres for å fange opp innbetalinger som ikke har blitt registrert i NKFs medlemsverktøy; f.eks. p.g.a. feil i KID-nummer (dette kan skje før AvtaleGirokontrakt er registrert.). Disse innbetalingene må da registreres manuelt som betalt. Dersom noen betaler en PDF faktura uten å påføre (riktig) KID-nr. blir ikke innbetalingen registrert i NKFs medlemsverktøy. Dette kan oppdages ved f.eks. månedlig avstemming av klubbens bankkonto opp mot posteringsbilaget og føres manuelt i NKFs medlemsverktøy, jf. kap Side 33 av 38

34 16 Oppfølging av utestående fordringer/ kreditering/ avskriving All fakturering i NKFs medlemsverktøy skjer automatisk. Fakturering av månedlig treningsavgift skjer i begynnelsen av hver måned med forfall den 15. i hver måned. Eventuelle oppstartspakker og varesalg via web-shop vil bli med på daglig fakturering og få ulike betalingsfrister. Purringer kjøres også automatisk. Det vil kjøres to purringer pr. måned. Alle ubetalte transaksjoner purres inntil tre ganger. Utestående beløp etter 3.gangs purring må håndteres videre av klubben. Klubben kan på en enkel måte purre opp alle utestående fordringer også utenom de automatiske purrerutinene som kjøres. Dette gjelder spesielt etter 3.gangs purring. Her kan medl.ansavarlig sende både SMS og mail til alle som har noe utestående. Siste mulighet er å benytte innkasso Endre forfallsdato Etter at fakturering er foretatt, er det mulig manuelt å endre forfallsdato. Dette kan være aktuelt i spesielle tilfeller hvor et medlem ber om å forlengelse av betalingsfristen. Ved å gjøre dette, vil medlemmet unngå purringer og purregebyrer. Velg aktuell person fra medlemsoversikten: Side 34 av 38

35 Velg deretter aktuell faktura som skal endres: Registrer inn ny forfallsdato: 16.3 Kreditere en faktura Det er også mulighet for å kreditere en faktura. Fremgangsmåten er tilsvarende som foregående eksempel, men klubben velger her egen funksjonsknapp: Side 35 av 38

36 16.4 Registrere en betaling manuelt Det kan forekomme at medlemmer betaler en faktura uten å angi KID-nummer. NKFs medlemsverktøy vil da ikke registrere at betalingen er gjort. Klubben kan da manuelt gå inn å registrere at betalingen er gjort. Velg aktuelt medlem som i foregående eksempler. For å registrere en betaling, klikk på det andre ikonet: Klubben vil da få opp dette bildet: Registrer aktuell dato for innbetaling 16.5 Avskrive en faktura Det vil oppstå tilfeller der hvor det ikke er mulig å inndrive utestående beløp. Det er da mulig å avskrive en faktura. Funksjonen er tilgjengelig i samme bilde som klubben registrerer en faktura manuelt. Et kontrollspørsmål må besvares før funksjonen utføres. Side 36 av 38

37 17 Medl.statistikk/ Idrettsregistreringen For å få frem medlemsstatistikk, må en logge inn som styremedlem (utvidede rettigheter). Velg fra funksjonsmenyen: 1) Antall aktive medlemmer pt 2) Antall aktive medlemmer , , pt ) Grunnlag for idrettsregistreringen viser antall medlemmer som har vært innom klubben i løpet av siste år. Disse tallene kan brukes direkte i skjema for idrettsregistreringen. Side 37 av 38

38 18 Endringer i manualen Endringer på bilde for levering av varer og nytt bilde for omsetningsrapport og beholdningsliste. Byttet bilde i funksjonen Bli medlem (m/spesifisering av SMS). Skrivefeil og presisering av kostnader i kapittel Byttet bilde for SMS-sendinger (nytt) og fått med mulighet for noreply ved å angi en tekst i stedet for ditt mobilnr Nytt bilde for klubbinfo med nytt felt for E-post faktura Byttet bilde på forsiden.lagt til nederst på side 3:derst; Betalingsregistrering i NKFs medlemsverktøy skjer når NKF laster ned OCR filer Sist på kapittel 3.1: Etter lagring av "bli medlem" (interessent er registrert) utsendes en AvtaleGiro i.l.a. påfølgende natt. Når denne er innlevert til klubben kan medlemmet godkjennes. Det er 15 dagers betalingsfrist på treningsavgift/kontingent i NKFs medlemsverktøy. Kap. 4.4 Medlemskontingent: 1. april er dato for fakturering av årskontingent til enkeltmedlemmene Kap 7 Varesalg: Det er 5 dagers betalingsfrist i webshop. Faktura utsendes påfølgende natt. For å få melding til materialforvalter om bestillingen må materialforvalter være registrert, jf. Kapittel 7 (legge inn styreverv) Kap 12 Innbetalinger og posteringer: Dersom noen betaler en PDF faktura uten å påføre (riktig) KIDnr. blir ikke innbetalingen registrert i NKFs medlemsverktøy. Dette kan oppdages ved f.eks. månedlig avstemming av klubbens bankkonto opp mot posteringsbilaget og føres manuelt i NKFs medlemsverktøy Endringer i Kap.11 om sending av SMS Presiseringer/ endringer i stort sett alle kapitler Nye funksjoner og bilder ifbm. varesalg i Kap Presisering mht utmeldingsdato Kap Endring i Kap.3 mht E-poster og bruk av disse. I Kap.13 vedr. antall purringer Kap 9 endringer i bildet for godkjenning av medlemmer Endringer rundt godkjenning av medlemmer, ny funksjon for avslag av medlemmer, sending av enkelt e-post til potensielle medlemmer. Hvordan sende kopi av avtalegirokontrakten. Presisering av hvordan oppstartspakke defineres Presiseringer, rettet opp skrivefeil. Tatt med familiemedlemsskap i nytt kapittel Presiseringer rundt inn og utmeldinger; spesielt mht KID. Tatt inn FAQ Presisering i kapittel 12 vewdr. Sending av mail med vedlegg. Lagt inn forklaring på hvordan søke etter personer med E-post som utgangspunkt Nytt pkt. Generelt rundt søk og nullstilling av søk Nytt pkt. Om medl.statistikk og idrettsregistrering. Utfyllende opplysninger om web-shop Ny leveranse fra Mysoft. Endringer i avtalegirokontrakt. Godkjenning av medlemmer, ny oversiktliste med alder. Ny rapport med bilder av medlemmer, endring i søk frivillige. Endring av stilartsledere og klubbtrenere etc. Kraftig forbedret funksjonalitet rundt purring av medlemmer med mail/sms fra rapporten utestående fakturaer Side 38 av 38

KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator

KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.01.2013 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 4 2 INTEGRERE

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 30.11.2010 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen?... 3 2 Funksjonsmeny... 4 3 Liste grupper... 5 4 Liste styreverv......

Detaljer

Workshop 2-3.desember 2011

Workshop 2-3.desember 2011 Workshop 2-3.desember 2011 Funksjonalitet for stilarter og klubber Pål Erik Hansen Agenda 02.12.2011 Vedtak gjort på forbundsstyremøte 02.12.11 Hvordan kan stilartene utnytte systemet? Kommunikasjonsmuligheter

Detaljer

Nytt medlemssystem fra Kampsportforbundet

Nytt medlemssystem fra Kampsportforbundet Nytt medlemssystem fra Kampsportforbundet INNHOLD: Medlemsadministrasjon Betalinger/ kontingenter Graderinger Verv Verving av medlemmer Frivillige Sponsorer Webshop Page 1 of 29 1 Historie Styret/adm.

Detaljer

Målgruppe: Dommerkomitéer

Målgruppe: Dommerkomitéer BRUKERMANUAL Målgruppe: Dommerkomitéer Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 15.05.2013 INNHOLDSREGISTER 1. HVILKE FUNKSJONER LIGGER I LØSNINGEN?... 3 2. DOMMERADMINISTRASJON... 4 2.1 REGISTRERE ØVELSE... 5 2.2

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms (versjon juni 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen juni 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice er utviklet for at

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening MYSOFT Nytt medlem, registrering Endring av medlemsstatus/ personalia Bestille produkter Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening har tatt i bruk nytt program og vil med

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller Tips om fakturering for golfklubber Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller www.nyfaktura.no. Sjekkliste før fakturering!! - om du skal legge på et fakturagebyr

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn

Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn Påmelding til partier i Elverum Turn Elverum Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk-

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom

Detaljer

Brukerveiledning Denne korte brukerveiledningen tar sikte på å forklare i hovedsak hvordan man melder seg på et parti i Rygge IL Turn.

Brukerveiledning Denne korte brukerveiledningen tar sikte på å forklare i hovedsak hvordan man melder seg på et parti i Rygge IL Turn. Brukerveiledning til medlemsregistrering i Mysoft: Påmelding til partier i Rygge IL Turn Rygge IL Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og

Detaljer

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig.

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig. Nif oppgaver for integrasjon Her følger oppgaver og steg som må opp utføre for at synkronisering mellom Nif og Medlemsnett skal kunne gjøres på en riktig måte: Siden Nif sin database er master, er det

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Åpne hjemmesiden til Norges Birøkterlag, www.norbi.no. Programmet er tilpasset nettleseren Internet Explorer, hvis du velger en annen nettleser

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Hvordan logger jeg meg på Faaberg sitt nye medlemsregister og hvor og hvordan oppdaterer jeg min profil og betaler medlemskontingenten.

Hvordan logger jeg meg på Faaberg sitt nye medlemsregister og hvor og hvordan oppdaterer jeg min profil og betaler medlemskontingenten. Hvordan logger jeg meg på Faaberg sitt nye medlemsregister og hvor og hvordan oppdaterer jeg min profil og betaler medlemskontingenten. Ved hjelp av bilder vil vi nå gi dere en punktvis instruksjon i det

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Brukermanual opprette konkurranser MySoft

Brukermanual opprette konkurranser MySoft Brukermanual opprette konkurranser MySoft - Arrangør setter opp konkurranser, og kan velge egne opsjoner som lunsjpakker, bankett e.l., som deltagerne kan melde seg på. - Konkurranseklassene er definert

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Sider for tillitsvalgte

Sider for tillitsvalgte Sider for tillitsvalgte For å administrere medlemslister og styret i hagelag og regioner, går dere inn på Min side på Hageselskapets hjemmeside http://www.hageselskapet.no/ 1 Logg inn med brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6 i Xakt Innhold Innhold Rapportene i Xakt... 5 Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6 Kunder... 6 Adresseliste... 6 Telefonliste... 6 Etiketter... 6 Aldersfordelt

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for «nytt» medlemsregister/rms. For ledere og medlemsansvarlige. (oppstartsversjon april 2017)

Veileder / bruksanvisning for «nytt» medlemsregister/rms. For ledere og medlemsansvarlige. (oppstartsversjon april 2017) Veileder / bruksanvisning for «nytt» medlemsregister/rms For ledere og medlemsansvarlige (oppstartsversjon april 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen april 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Påmelding til partier i Ski IL Turn

Påmelding til partier i Ski IL Turn Påmelding til partier i Ski IL Turn Ski IL Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Hvordan bruker du https://mobilparkering.com

Hvordan bruker du https://mobilparkering.com Hvordan bruker du https://mobilparkering.com MENY Klikk på det du lurer på eller scroll videre GENERELT Hva er mobilparkering.com Har du den gamle appen vår? Legge til som bokmerke BRUKERPROFIL Startside

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide For å få tilgang til MinSide Logg deg inn på https://minside.sp.no Oppdatert 01.12.2016 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og vil overta

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Angi til faktura

Angi  til faktura efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens e-mail adresse registreres i feltet E-mail til Faktura. Angi e-mail til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen)

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011

REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011 REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011 WORK SHOP NKF s medlemssystem: Hva gjør NKF s medlemssystem? NKF s medlemssystem optimaliserer og rasjonaliserer den daglige driften av de enkelte klubbene, arrangement

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Utvikling GolfBox 2012

Utvikling GolfBox 2012 Utvikling GolfBox 2012 Finne medlemsnummer Medlemsnummer legges til på listen MINE FAVORITTER. Endre hjemmeklubb fjerne godkjente overføringer Når en klubb ber om å endre hjemmeklubb for et medlem vil

Detaljer

1. Innlogging 2-3. 2. Oppdatering av egen profil 3-5. 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8. 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9

1. Innlogging 2-3. 2. Oppdatering av egen profil 3-5. 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8. 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 Kom i gang med Mysoft Oppdatert 13.04.2015 Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

123Sport brukerveiledning Lagleder/Trener rollen

123Sport brukerveiledning Lagleder/Trener rollen 123Sport brukerveiledning Lagleder/Trener rollen For fullstendig brukermanual, se under Min Side > Brukerveiledning Hvorfor er det viktig at lagleder/trener kan noe om 123sport og bruken av Skogstrand.org

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen

Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen For fullstendig brukermanual, se under Min Side > Brukerveiledning Hvorfor er det viktig at lagleder/trener kan noe om 123sport og bruken av Skogstrand.org

Detaljer

Om Mobilparkering https://mobilparkering.com

Om Mobilparkering https://mobilparkering.com Om Mobilparkering https://mobilparkering.com HVA ER MOBILPARKERING.COM - En betalingsautomat for parkering som du har med deg i lommen Mobilparkering.com er en betalingsautomat du kan ha i lommen. Den

Detaljer

Senterpartiet - MinSide

Senterpartiet - MinSide Veiledning til nytt medlemssystem: Senterpartiet - MinSide https://minside.sp.no Oppdatert 30.01.2017 MinSide er Senterpartiets nye medlemssystem, og overtar for den gamle RMS-løsningen. Systemet er 100%

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 15.12.2017 Har du bestilt for mange brukernavn og satt i gang undersøkelsen? Har du forslag til hvordan veilederen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukmanual for medlemsarkiv

Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF hvordan bruke klubbenonline.no Lars Espen Baugerød 2010 Innhold Kort om medlemsarkivet... 4 Hvordan finner jeg medlemsregisteret/innlogging... 4 Brukermanualer...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Faktura og medlemsregister for ØHIL -Min idrett

Faktura og medlemsregister for ØHIL -Min idrett Faktura og medlemsregister for ØHIL -Min idrett Innhold Innhold Bakgrunnsinformasjon NY bruker / Foresatte Personvern Første gangs bruk / Verifisering Innlogging Min profil Familiemedlemmer Medlemskap

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer