Brukmanual for medlemsarkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukmanual for medlemsarkiv"

Transkript

1 Kongsberg-IF Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF hvordan bruke klubbenonline.no Lars Espen Baugerød 2010

2 Innhold Kort om medlemsarkivet... 4 Hvordan finner jeg medlemsregisteret/innlogging... 4 Brukermanualer... 6 Hvordan er medlemsregisteret oppbygd... 7 Bruk av medlemsregister... 8 Definere medlemstyper - Medlemstype... 9 Definere grupper Grupper Ny gruppe Rediger gruppe Legge til et nytt medlem - Nytt medlem Søk etter medlem/redigere medlemsdata - Startsøk Sett medlemmer passive/aktive Hent fra over-/undergruppe Registrere mange medlemmer - Last opp Excel Hente ut medlemsrapport - Last ned til Excel Fjerne duplikater - Slå sammen Bruk av medlemsservice for fakturering av medlemskontingent... Error! Bookmark not defined. Definer brukerprofil... Error! Bookmark not defined. Fakturer medlemmer - Fakturering... Error! Bookmark not defined. Metode... Error! Bookmark not defined. Type/Grupper... Error! Bookmark not defined. 2

3 Informasjon... Error! Bookmark not defined. Redigering... Error! Bookmark not defined. Oppsummering... Error! Bookmark not defined. Kvittering... Error! Bookmark not defined. Sjekk betalingsstatus Tilgode hos medlemmer... Error! Bookmark not defined. Sjekk utestående hos medlemsservice Tilgode hos n3sport... Error! Bookmark not defined. Sende faktura til nye medlemmer - Ettersending... Error! Bookmark not defined. Velg... Error! Bookmark not defined. Frist... Error! Bookmark not defined. Purr medlemmer som ikke har betalt i tide Purring... Error! Bookmark not defined. Utsendelse av orginalfaktura til medlemmer som har forlagt denne... Error! Bookmark not defined. Andre funksjoner... Error! Bookmark not defined. Inntekter... Error! Bookmark not defined. Kostnader... Error! Bookmark not defined. 3

4 Kort om medlemsarkivet KIF har vedtatt at alle grupper skal benytte Medlemsservice (klubbenonline.no) som medlemsregister (medlemsarkiv). Hvordan finner jeg medlemsregisteret/innlogging søk opp kongsberg if som vist til høyre. Resultatet blir som vist nedenfor. Velg deretter din gruppe. 4

5 Hvis din gruppe har undergrupper vil du kommet til et bilde som ser ut som til høyre. Hent opp din undergruppe som vist til høyre. Hvis ikke kommer du direkte til et bilde som vist nedenfor. Spar gjerne på denne som en. Logg deretter på som vist nedenfor. 5

6 Velg deretter Medlemsarkiv eller Medlemsservice for faktureringstjenester. Du vil da få opp et skjermbilde som vist nedenfor. Flere typer brukere kan være definert. Du trenger et passord som leder av gruppen din normalt vil være i besittelse av. Brukermanualer Diverse brukermanualer for tjenestene finnes her: 6

7 Hvordan er medlemsregisteret oppbygd Medlemsregisteret er hierarisk oppbygd. For KIF ser hierkiet slik ut: Kongsberg-IF Fotball Friidrett Gymnastikk og turn Idrettsskole Ishockey Ski Skøyter Snowboard Sykkel Her er det definert mange grupper... Alpint Hopp Langrenn Telemark Når man legger til et medlem f. eks. i alpingruppen kan man hente, Hent fra overgruppe, dette medlemmet opp til Ski og videre opp til Kongsberg-IF. Medlemsregisteret på Kongsberg-IF nivå skal kun inneholde en instans av hvert medlem. Motsatt kan man også hente medlemmer ned, Hent fra undergruppe, fra Kongsberg-IF til undergruppene, hvis man vet at medlemmet er registrert allerede. Hvis medlemsregisteret inneholder duplikater finnes det en funksjon, Slå sammen, for å fjerne disse. Disse funksjonene blir forklart senere. 7

8 Bruk av medlemsregister Medlemsarkivet aktiveres via menyvalget Medlemsarkiv som vist i skjermbildet til høyre. Medlemsarkivet har følgende funksjoner: Startsøk Grupper Nytt medlem Slå sammen Medlemstype Last opp Excel Last ned Excel Hent fra over-/undergruppe 8

9 Definere medlemstyper - Medlemstype Før du starter med medlemsregisteret er det hensikstmessig å definere medlemstypene, f.eks. voksne, 11 år og eldre, 10 år yngre etc. Her defineres også kontingentsatsene. En gruppe skal ha et navn og et avgiftsbeløp (kontingent, treningsavgift e.l.) Medlemstypene er sentrale ifm. fakturering, se Bruk av medlemsservice for fakturering av medlemskontingent. Du kan legge til nye medlemstyper og endre kontingentsatser når som helst. Senere når du legger til nye medlemmer vil medlemstypene du har definert dukke opp som valg som vist nedenfor. 9

10 Definere grupper Grupper Før du starter med medlemsregisteret kan det også være lurt å definere grupper. Grupper kan være treningsgrupper, gruppe for alle medlemmer, aldersgrupper osv. Gruppene kan eksporteres til Excel og danner utgangspunkt for grupper som man kan sende epost og sms til. Epost og sms funksjonene er ikke forklart i dette dokumentet, men de er enkle i bruk. Ny gruppe Man angir et gruppenavn, en beskrivelse og en avgift og lagrer dette ved å trykke Lagre gruppen. Grupper kan også slettes. Da sletter man kun gruppen og ikke medlemmene i gruppen. For å legge til medlemmer i gruppen velger man Flere medlemmer. Man får da opp et søke bilde som vist på neste side. 10

11 Søk etter medlemmene som skal være med i gruppen, f.eks. basert på fødselsår. I eksempelet til høyre er det søkt på fornavn. Marker de linjene som ønskes satt inn i gruppen, i eksempelet bare 1, og trykk Sett inn. Resultatet blir som vist til venstre. Husk å trykk Lagre gruppen for å få lagret resultatet. 11

12 Rediger gruppe Dette valget benyttes for å legge til eller fjerne medlemmer i gruppen. For å fjerne markerer man de medlemmene man ønsker å fjerne å trykker Fjern valgte. Man legger til medlemmer i gruppen ved å trykke Flere medlemmer som forklart i kapittelet Ny gruppe. 12

13 Legge til et nytt medlem - Nytt medlem Den mest vanlige funksjonen er å registrere nye medlemmer. Denne funksjonen benytter du når du skal registrere enkeltmedlemmer. Hvis mange medlemmer skal registreres kan det være enklere å benytte funksjonen Last opp Excel. Her fyller man inn Fornavn, Etternavn, Fødselsdato osv. Obligatoriske felter er marker med en rød stjerne (*). Det er mulig at dette skjemaet ser ulikt ut for de forskjellige idrettene ønsker tilbakemelding på dette. Følgende bør man være klar over. Deling: Kryss av for Del md norsk idrett. Systemet vil da søke i idrettens database for å finne en match når man trykker Neste. Man skal alltid minumum krysse av for Del med klubben for å unngå duplikater internt i klubben. Skjul på nettet: Man bør alltid huke av for dette for Adresse. For Epost må man ikke huke av hvis man ønsker å benytte epostlister. Tilsvarende gjelder for Telefon og SMS tjeneste. Informasjon om f.eks. foresatte kan legges i Notisblokk området. KIF hovedforening kan komme med retningslinjer for hva Tilleggsinfo 1-3 skal benyttes til. Når man er ferdig med å registrere informasjon trykker man Neste. 13

14 Hvis medlemmet allerede er registrert i idrettens database vil dette vises i skjermbildet som vist til høyre. Hvis skjermbildet viser en person med samme navn, kjønn, fødselsdato og postnummer bør denne velges slik at man ikke ender opp med et duplikat. Av og til vises resultater som ikke matcher særlig godt. I slike tilfeller velges Ingen av disse. Trykk deretter Neste og medlemmet er registrert. 14

15 Søk etter medlem/redigere medlemsdata - Startsøk Funksjonen Startsøk (åpningsbilde) brukes for å finne enkeltmedlemmer, finne medlemmer født et bestemt år, etc. basert på feltene som er vist til høyre. Tast inn f.eks. etternavn, trykk søk og velg Rediger for å redigere detaljer for valgt person som vist under. Trykk Neste for å lagre resultatet. Man vil få advarsel hvis navn og fødselsdato endres. 15

16 Sett medlemmer passive/aktive Hvis medlemmer melder seg ut er det mest hensiktsmessig å sette disse passive (ikke slette). Det gjør man ved velge Legg til som vist i skjermbilde til høyre. Deretter velger man Sett status (Slett) som vist i skjermbilde til høyre. Deretter velger man Sett passiv (Slett sletter permanent) som vist under. Ønsker man senere å hente frem et passivt medlem søker man det opp (Status = passiv) og setter dette aktivt. 16

17 Hent fra over-/undergruppe Denne funksjonen benyttes for å sørge for at medlemsregistrene på de forskjellige nivåene er synkronisert, dvs. hente fra undergrupper. Den kan også brukes for å legge til et medlem fra nivået over hvis dette medlemmet er registrert gjennom en annen gruppe. Det kan være enklere enn å registrere medlemmet på nytt og la systemet søke. For skiidrettene er det viktig at medlemmene fra undergruppene hentes opp i Ski gruppen siden det er denne gruppen det søkes i påmeldingssystemet knyttet til minidrett.no og sportsadmin.no. 17

18 Eksempelet til høyre viser et søk etter medlemmer i Kongsberg-IF Ski innlogget som Alpint. De medlemmene man ønsker hentet inn i gruppen markeres. Kun de medlemmene som ikke allerede finnes vil vises. Når man har valgt trykker man Neste for å lagre. Man får da opp et kvitteringsskjermbilde. Man kan her også legge det nye medlemmet inn i en eller flere grupper ved å velge Lagre i gruppe. Når man er ferdig trykker man Ferdig og medlemmet er registrert. 18

19 Registrere mange medlemmer - Last opp Excel Hvis man ønsker å registrere mange nye medlemmer i en operasjon kan Last opp Excel funksjonen være grei å benytte. Man kan også benytte denne funksjonen for oppdatere informasjon om eksisterende medlemmer. Hvis flere oppdaterer informasjon i medlemsregisteret kan det være greit å la være å benytte denne funksjonen til vedlikehold av eksisterende medlemmer. Man kan laste ned en mal som fylles ut eller eventuelt laste ned hele medlemsregisteret, Last ned Excel. Man kan velge hvilke felter som malen skal inneholde. Obligatoriske felter vil alltid vises i malen. Man fyller ut malen som deretter lastes opp. Denne funksjonen er utførlig forklart som vist til venstre og skulle således ikke trenge noen ytterligere forklaring her 19

20 Hente ut medlemsrapport - Last ned til Excel Hvis man ønsker en medlemsrapport kan denne eksporteres til Excel på enkel måte vha. funksjonen Last ned Excel. Det vises en utførlig forklaring på hvordan funksjonen fungerer som vist under. Når man trykker Neste vises det et skjermbilde som vist nede til høyre. Man kan her velge hvilke felter man ønsker med i rapporten. Når man har valgt felter trykker man Last ned. Funksjonen krever at Excel er innstallert på din lokale PC. En identisk Last ned funksjon finnes også ifm. Grupper funksjonen. Den kan benyttes til å laste ned medlemmer per gruppe. 20

21 Fjerne duplikater - Slå sammen Dette er en funksjon du vanligvis ikke vil få bruk for. Hvis du ikke er sikker på hva denne funksjonen gjør så anbefales det at du ikke benytter funksjonen. Hvis samme medlem er registrert flere ganger kan denne funksjonen benyttes. Funksjonen slår sammen funksjoner medlemmet har, ikke personer. Man må velge hvilket medlem man ønsker å beholde. Funksjonene andre instanser av medlemmet har, vil bli lagt til den instansen man ønsker å beholde. 21

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen

Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen 02.10.2011 Brukerveiledning for 123klubb for Klubb administrator rollen (merk at det også finnes en brukerveiledning for klubbadministrator med etablerings -oppgaver. Denne finner du under MIN SIDE i link

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Opprettelse av medlem

Opprettelse av medlem Opprettelse av medlem For å opprette et nytt medlem må man har rettigheter til Medlemmer i GolfBox. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen

Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Klubbadministrator rollen (merk at det også finnes en brukerveiledning for klubbadministrator med etablerings -oppgaver. Denne finner du under MIN SIDE

Detaljer