Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014"

Transkript

1 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE SEG TIL:... 2 BARNEHAGER SOM HAR SPØRSMÅL OM OPPTAK ELLER BRUK AV OPPTAKSSYSTEMET SKAL KONTAKTE:... 2 NETTADRESSE IST BARNEHAGE... 2 NETTADRESSE FORESATTPORTALEN... 2 MOTTA E-POST VED VIKTIGE HENDELSER I FORELDREPORTALEN... 3 REDIGERE INFORMASJON OM BARNEHAGEN PÅ FORELDREPORTALEN... 3 REGISTRERE LEDIGE PLASSER PÅ FORELDREPORTALEN... 4 LEDIGE PLASSER - KAPASITET... 4 SJEKKE OPPSIGELSER OG SØKNAD OM ENDRING AV OPPHOLDSTID... 5 GODKJENNE OPPSIGELSE... 5 GODKJENNE SØKNAD OM ENDRING AV OPPHOLDSTID... 5 OPPTAK... 6 VENTELISTE... 6 LISTER... 6 LAGE EGNE LISTER... 7 EKSPORTERE LISTE TIL EXCEL REGISTRERE PRIORITETSKODE... 8 PRIORITETSKODER... 9 TILBUD OM PLASS... 9 INNHOLD I E-POST MED TILBUDSBREV TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE INNHOLD I SMS-VARSEL SKRIVE UT KOPI AV TILBUDSBREV UTSKRIFT AV BREV SENDE TILLEGGSINFORMASJON TIL SØKERE SOM FÅR TILBUD OM PLASS SVAR PÅ TILBUD PLASSERTE BARN ENDRE START ELLER STOPPDATO ENDRE TYPE PLASS ELLER AVDELING SENDE E-POST TIL FORESATTE TELEFON/E-POSTLISTE

2 Tidsplan for hovedopptaket 2015 Dato Sak 2. januar Melding om oppdatering av søknad sendes alle søkere, frist for oppdatering er mars Søknadsfrist for hovedopptaket 4. mars Frist for å kode søkere med søskenprioritet (kode 40), og søkere som tilhører barnehagens opptakskrets (kode 25). 5. og 6. mars Lister for bruk i hovedopptaket gjøres klare mars Opptaksmøter Alle møtene er i Bystyresalen. Opptak barn over 3 år fra kl Opptak barn under 3 år fra kl Man. 9. mars: Slettheia, Vågsbygd, Flekkerøya Tirs. 10. mars: Hånes, Tveit, Søm, Randesund Ons. 11. mars: Lund, Gimlekollen, Justvik Tors 12. mars: Sentrum, Grim, Tinnheia, Hellemyr, Strai, Mosby mars Tilbud opprettes 18. mars 1. runde av hovedopptaket er offentlig. Tilbudene publiseres kl mars Svarfrist på tilbudsbrev 1. runde 7. april Frist for å kode nye søsken. Barnehagene melder inn antall ledige plasser som skal fordeles i runde april Lister for runde 2 i hovedopptaket klargjøres. 9. og 10 april Opptak runde 2. Opptaket gjennomføres sentralt. 11.og 12. april Barnehagene får lister på mail over hvilke barn de skal sende tilbud til. 13. april Tilbud opprettes 14. april 2. runde av hovedopptaket er offentlig, tilbudene publiseres kl april Svarfrist runde 2 Kontaktpersoner ved spørsmål: Foreldre som har spørsmål om barnehageopptak skal henvende seg til: Servicetorvet, tlf , e-post: Barnehager som har spørsmål om opptak eller bruk av opptakssystemet skal kontakte: Mariann Stephansen, tlf e-post: Nettadresse IST Barnehage Nettadresse foresattportalen Foresatte finner link til portalen på Tjenester Barn og familie. 2

3 Motta e-post ved viktige hendelser i Foreldreportalen Motta e-post når foreldre i Foredreportalen Takker ja til plass Takker nei til plass Søker om endring av type plass Sier opp plass For at du skal motta e-post må det være registrert en e-post på din bruker. Logg på Foreldreportalen for å registrere eller rette e-post adresse. Informasjon om barnehagen tilbud Redigere informasjon om barnehagen på Foreldreportalen For å registrere informasjon som vises om barnehagen på nettportalen, velg Tilbud, Endre tilbud, Barnehage, Administrere tilbudet, og klikk på Endre (blyanten) Endre det som er aktuelt, og klikk Lagre når du er ferdig. 3

4 Registrere ledige plasser på Foreldreportalen Ledige plasser - Kapasitet Velg Kapasitet Kapasitet legg til: Legg inn riktig år, og klikk på Fortsett. For aktuell måned, registrer det antallet plasser barnehagen har for det aktuelle alderstrinnet. Dette feltet må være registrert for at ledige plasser skal vises på Foreldreportalen. Registrer antall ledige plasser for det aktuelle alderstrinnet. Husk å lagre. 4

5 Sjekke oppsigelser og søknad om endring av oppholdstid Foreldre kan si opp plass via foreldreportalen. De kan også søke om endring av oppholdstid. Velg Barnehage/SFO og Godkjenne. Velg aktuell fane, og klikk godkjenn. Godkjenne oppsigelse Huk av oppsigelsen som skal godkjennes, og klikk Godkjenn. Registrer dato for Plasseringsstopp (siste dato plassen kan benyttes) og betalingsstopp. Klikk så Lagre. Godkjenne søknad om endring av oppholdstid Huk av for søknaden, og velg Godkjenn/Avslå markerte. Fyll så ut dato for oppstart av ny oppholdstid, og timer per uke. Fyll ned. Velg Godkjenn i kolonnen handling. Lagre. Dersom ønsket ikke kan innfris så lar du være å gjøre noe med søknaden. 5

6 OPPTAK Hent fram ventelisten (Barnehage/SFO > Venteliste) Venteliste Det er laget felles lister til hovedopptaket. For å få velge søkerliste, klikk på figuren som i bildet nedenfor er markert med rød ring. Velg Global og aktuell liste. Lister Rett til plass 13 Listen er filtrert slik at den inneholder alle barn med rett til plass etter barnehageloven 13. Hovedopptak rett til plass over 3 år Listen er sortert etter prioritet og alder. Den er filtrert slik at den kun inneholder barn som har rett til plass. Hovedopptak rett til plass under 3 år. Listen er sortert etter prioritet og alder. Den er filtrert slik at den kun inneholder barn som har rett til plass. Sjekkliste søsken og opptakskrets Listen benyttes til å finne barn som skal kodes med søskenprioritet (40) eller private barnehagers opptakskrets (25) Alle søkere Denne listen inneholder ingen filtre, alle søkere vises uavhengig av barnets alder eller søknadsdato. Det er nå mulig å se hvor et barn har plass fra søkerlisten. Hold musepekeren over ett-tallet i kolonnen Plassering. 6

7 Lage egne lister Kolonner Velge kolonner Klikk på nedtrekkspilen i en av kolonneoverskriftene. Velg kolonner, og huk av kolonnene du ønsker å ha med. Fjern huket på kolonner du ikke vil ha med. Sortere Lister i IST Barnehage kan enkelt sorteres ved å klikke i tittelfeltet. Det kan være du må klikke to ganger for å få listen sortert i riktig rekkefølge, avhengig av om du vil ha laveste eller høyeste verdi øverst. Du må begynne sortering bakfra: den siste kolonnen du sorterer vil være dominant. For overblikk på ventelisten kan det være greit å sortere på fødselsdato, men ved opptak og innstilling er trekningsnumrene og prioritet viktige. Listen får dermed alle med prioritet først, laveste trekningsnr. først innen hver prioritet Filter Filter benyttes når du ønsker å se et utvalg av barn på søkerlisten eller plasserte barn. Det kan for eksempel benyttes når du ønsker en liste over barn på en avdeling, eller barn født i et årskull. Funksjonen benyttes også til å søke opp ett barn. 7

8 Klikk på Filter. Klikk på pluss-tegn for å få opp et nytt felt. Klikk på nedtrekkspil for å velge felt, registrer kriteriet i feltene du får opp. Lagre liste. For å lagre listen du har laget, klikk på figuren på den blå linjen. Klikk på legg til, og gi listen et navn. Listen vil la bli lagret under Personlig. Eksportere liste til excel. For å bearbeide listen videre i excel, klikk på arket med grønn pil. Velg så xls. Registrere prioritetskode Klikk på blyanten igjen. på ventelisten. Bla deg nederst på søknaden, og klikk på blyanten 8

9 I feltet Prioritet registrerer du riktig kode, 25 (opptakskrets private barnehager) eller 40 (søsken). Husk å Lagre til slutt. Velg OK. Prioritetskoder Kodene betyr følgende: 10 alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnet 20 forebyggende barnevern 25 opptakskrets private barnehager 30 alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken 40 søsken 50 ung enslig forsørger Kode 10 og 20 har rett til plass etter barnehageloven 13. Dette gjelder også barn som fyller ett år etter 1. september. Barnehagene registrerer prioritetskode 25 og 40. Alle andre koder registreres av oppvekst. Tilbud om plass E-post er nå obligatorisk felt ved søknad om barnehageplass. De aller fleste tilbudene sendes på e-post, med varsling på sms. 9

10 Fra e-post som følger med tilbudsbrevet lenkes det til side på kommunens portal. Sms og e-post sendes automatisk kl den dato opptaket er offentlig. Innhold i e-post med tilbudsbrev Vedlagt følger tilbud om plass i enhet.navn for barn.navn født. barn.fødselsdato. Vennligst besvar tilbudet som pålogget bruker på Foreldreportalen innen svarfrist. Tilbudet må besvares innen fristen uavhengig av om du takker ja eller nei til tilbudet. Ved å akseptere tilbudet bekrefter du å ha lest og forstått barnehagens vedtekter. På nettsiden finner du: -Lenke til vedtekter for alle barnehager -Informasjon om redusert foreldrebetaling -Informasjon om klageadgang Søkere med rett til plass har rett til en plass i Kristiansand kommune. Dersom du har fått tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt skyldes dette at det ikke var ledig plass i søkt barnehage. Søkere som ikke har fått sitt 1. ønske oppfylt har rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Hvis du ønsker å stå på venteliste til flere barnehager enn ditt 1. ønske kan du redigere søknaden i Foreldreportalen når dette plasstilbudet er besvart. Ved spørsmål kan du kontakte enhet.navn, tlf. enhet.telefon, e-post enhet.epost. Du kan også kontakte Kristiansand kommunes Servicetorg tlf , e-post Med hilsen enhet.ansvarligforvirksomheten.navn enhet.navn enhet.hjemmeside Innhold i tilbudsbrev, sendes som pdf-vedlegg i e-posten: Tilbud om plass i barnehage Navn: barn.navn Født: barn.fødselsdato Deres barn tilbys herved plass i enhet.navn, tlf.:enhet.telefon Type plass: typeplass Oppholdstid per uke: timerpruke Avdeling: plassering.avdeling Plassen disponeres fra: plasseringsstart 10

11 Vennligst logg på Foreldreportalen og bevar tilbudet innen svarfrist. Tilbudet må besvares uavhengig av om man takker ja eller nei til tilbudet. På nettsiden finner du: - Lenke til barnehagenes vedtekter - Informasjon om redusert foreldrebetaling for familier med inntekt lavere enn kr per år - Informasjon om klageadgang for søkere som ikke får tildelt sitt 1. eller 2. ønske. Ved å takke ja til tilbudet bekrefter du å ha lest barnehagenes vedtekter. Plassen tildeles under forutsetning av at foresatte ikke har betalingsrestanse. Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for eventuell utestående betaling, selv om det normalt faktureres en av de foresatte. Dersom tilbudet gjelder delt plass vil du få informasjon fra barnehagen om hvilke dager som er tildelt. Det betales fra tilbudt startdato uavhengig av om plassen benyttes eller ikke. Med hilsen enhet.ansvarligforvirksomheten.navn Styrer/Leder Innhold i sms-varsel Tilbud om barnehageplass blir sendt i dag per e-post eller brev. Du kan se tilbudet ved å logge på Foreldreportalen. Svarfrist er svarfrist. Skrive ut kopi av tilbudsbrev Velg Verktøy E-arkiv enhetsadministrator Søk opp personen du skal skrive ut brev for, og klikk Vise. Alle brev lagres her, uavhengig av om de er sendt per brev eller e-post. 11

12 Klikk så på linjen med barnets navn: Klikk på Vise så får du opp sms og e-poster som er sendt vedr. dette barnet. Klikk på linjen for det aktuelle dokumentet: E-post SMS Klikk på den blå linjen øverst på siden. I tabellen finnes informasjon om når tilbudet er sendt, og til hvilken e-post eller mobilnummer. Utskrift av brev E-post er nå obligatorisk felt i søknaden, de aller fleste tilbud sendes derfor på e-post. Dersom e-post ikke er registrert kommer brevet i utskriftskøen. Velg utskriftskø utskriftskø enheter. 12

13 Velg din enhet, og klikk på Vise. Huk av dokumentet som skal skrives ut, og velg Skriv ut markerte. Sende tilleggsinformasjon til søkere som får tilbud om plass For å sende «Vedlegg» til plasstilbudet til søkere som får tilbud om plass, sett filter på feltet Status valg, en av Tilbud og Tilbud ikke publisert. Klikk vise. Listen vil da inneholde barn som får tilbud om plass. Huk av alle, og klikk på send e-post. Husk at e-posten ikke må sendes før opptaket er publisert. Det lenkes til barnehagens hjemmeside i e-posten med tilbudsbrevet. Informasjon som er viktig for søkerne bør være tilgjengelig på barnehagens hjemmeside. 13

14 Svar på tilbud Svarfristen er nå 7 dager. Foreldre skal normalt svare elektronisk på Foreldreportalen. Hvis du mottar svaret på papir registreres det slik: Fra menyen Barnehage/SFO Venteliste velges fanen Tilbud. Her ligger alle tilbud som er opprettet og som det ikke er lagt inn svar på. Når et barn har fått et tilbud finner du det igjen under fanen tilbud. Klikk her for å redigere svaret. Merk barnet/barna det skal legges inn svar på ved å klikke i boksen helt til venstre. Klikk Endre svar på markerte. Velg fanen plassere. Klikk på ikonet for å plassere. Da får du opp et blide som er mye mer oversiktlig enn det du får ved å huke av og velge Plassere markerte. 14

15 Registrer barnet med riktig avdeling, timer per uke, plasseringstart, betalingsstart (=plasseringsstart) plasseringsstopp, og betalingsstopp (=plasseringsstopp) Plasseringsstopp og betalingsstopp må fylles ut Foresatte kan ikke endre søknaden når de har et ubesvart tilbud. Svaret må registreres før søknaden blir tilgjengelig for redigering. Rutiner ved manglende svar på tilbud Foreldre som ikke besvarer tilbudet vil få varsel på sms 2 dager før fristen går ut. Barnehager som har ubesvarte tilbud oppfordres til å ta kontakt med de aktuelle foreldrene. Plasserte barn For å endre opplysninger om plasserte barn, velg Barnehage SFO og Plasserte barn. Endre start eller stoppdato. Klikk på Endre plasseringsdatoer Fyll inn riktig dato for plasseringsstopp og betalingsstopp, evt. plasseringsstopp og betalingsstopp, og klikk Fyll ned. Husk å Lagre. 15

16 Endre type plass eller avdeling Huk av for barnet eller barna du skal endre, og klikk på Endre type plass nederst til høyre i skjermbildet. Hvis du jobber med et barn så endrer du opplysningene i linjen med opplysningene om barnet. Hvis du jobber med flere barn. Registrere du de endringene i den øverste linjen, og klikk på Fyll ned. Lagre. Sende e-post til foresatte I bildet Plasserte barn, huk av barn der du skal sende e-post til foreldrene. Klikk på knappen Send e-post nederst til høyre i bildet. I neste bilde, huk av for å sende e-post til foresatte. IST åpner nå Outlook, e-post adressene er nå overført til blindkopifeltet. Foresatte kan derfor ikke se de andre foreldrenes e-post adresse. Tast inn egen e-postadresse i til-feltet. En grei måte å sjekke om foreldrene har registrert e-post adresse er å sjekke Rapporten Adresseliste. Funksjonen er tilgjengelig fra skjermbildene Plasserte barn og Ventelisten. Telefon/e-postliste Gå inn på Plasserte barn. Huk av barna som skal være med på listen, og klikk på Jobbe med utvalg. Listen du får opp kan eksporteres til Excel. 16

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

IST Barnehage (Hypernet)

IST Barnehage (Hypernet) IST Barnehage (Hypernet) Brukerhåndbok for barnehagene i Bergen Oppdatert august 2017 Brukerstøtte: hypernet.barnehage@bergen.kommune.no Side 1 av 54 Innhold 1. Pålogging / Passord... 3 2. Rolle... 3 3.

Detaljer

IST Barnehage/SFO. Brukerhåndbok for barnehagene i Bergen

IST Barnehage/SFO. Brukerhåndbok for barnehagene i Bergen IST Barnehage/SFO Brukerhåndbok for barnehagene i Bergen Oppdatert juli 2018 Brukerstøtte: hypernet.barnehage@bergen.kommune.no Side 1 av 50 Innhold 1. Adresse for pålogging... 3 2. Pålogging for brukere

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE. En bruksanvisning for tillitsvalgte

Slik bruker du MIN SIDE. En bruksanvisning for tillitsvalgte Slik bruker du MIN SIDE En bruksanvisning for tillitsvalgte Ved spørsmål eller kommentarer til veiledningen, kontakt administrasjonen: post@hageselskapet.no Tlf: 94 00 93 05 For å administrere medlemmer

Detaljer

RUTINE FOR OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE I SANDEFJORD KOMMUNE

RUTINE FOR OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE I SANDEFJORD KOMMUNE RUTINE FOR OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE I SANDEFJORD KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE 1 Innhold Rutine hovedopptak 2019... 1 Obligatorisk informasjonsmøte for barnehagene... 1 Behandling av

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2014 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning - januar 2014 1 Pr. 1.1.2014 er det 98 godkjente barnehager i Tromsø

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK

SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK Orientering om SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK i kommunale og ikke-kommunale r i Rælingen kommune 2015 1 Samordnet opptak i Rælingen kommune e og ikke-kommunale r i Rælingen kommune har samordnet opptak til

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Sider for tillitsvalgte

Sider for tillitsvalgte Sider for tillitsvalgte For å administrere medlemslister og styret i hagelag og regioner, går dere inn på Min side på Hageselskapets hjemmeside http://www.hageselskapet.no/ 1 Logg inn med brukernavn (mobilnummer)

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Oppad barnehage/sfo. Brukermanual Opptak. OPPAD AS - Ilderveien 10 N-2201 KONGSVINGER Tlf

Oppad barnehage/sfo. Brukermanual Opptak. OPPAD AS - Ilderveien 10 N-2201 KONGSVINGER Tlf Oppad barnehage/sfo Brukermanual OPPAD AS - Ilderveien 10 N-2201 KONGSVINGER Tlf 92 42 52 00- www.oppad.no Innholdsfortegnelse: 1. Innboksen... 3 1.1 Hente opp en ny søknad i Innboksen:... 4 1.1.1 Barnet

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE. «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019

SIGDAL KOMMUNE. «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019 «f1» «f3» «f4» «f5» «f6» Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato A10 &60 S.nr: 17/345-10 Sbh: BJO 21.02.2018 L.nr: 1753/18 D-OK 18/21 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BARNEHAGEOPPTAK BARNEHAGEÅRET 2018/2019 Saken

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING TJENESTETILBUD BARNEHAGER SAUDA KOMMUNE INNHOLD 1. INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 1.1 Kommunens barnehagetilbud

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC)

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma Commerce AS Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO Tel: +47 40 00 68 14 www.visma.no/innkjop-og-inkasso/anbudstjenester/visma-tendsign-kgv/oversikt/

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Mine tegn. Først må du opprette en brukerkonto. Så kan nå logge inn som Bruker eller som Gjest.

Mine tegn. Først må du opprette en brukerkonto. Så kan nå logge inn som Bruker eller som Gjest. Mine tegn Kort informasjon: Minetegn er en app der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan spille inn dine egne tegn, hente tegn fra Norsk tegnordbok og linke til video på YouTube. Du kan dele

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MOBILSKOLE

BRUKSANVISNING FOR MOBILSKOLE BRUKSANVISNING FOR MOBILSKOLE Innholdsfortegnelse Pålogging... 2 Innstillinger... 3 Tilgangsstyring for skoler... 4 Tilgangsstyring for barnehager... 6 Klasser, elever og lærere... 9 Meldingssystem...

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 30.05.2018 Har du bestilt for mange brukernavn og satt i gang undersøkelsen? Har du andre spørsmål om bestilling

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015 for søkere uten 11-sifret personnummer Konfidensielt Etternavn, fornavn Fødselsdato og personnummer Kjønn Nasjonalitet Morsmål Opplysninger Jente Gutt om

Detaljer