Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart"

Transkript

1 Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap 4) OPPRETTET ANLEGG (kap 5) OPPRETTET TRENINGSSTEDER (kap 6) OPPRETTET PARTIER (kap 7) AKTIVERT SYSTEMET FOR MEDLEMMENE (kap 13 ) INNGÅTT AVTALE OM OCR KONTO (se kap. 9) VARSLET OM AT FAKTURERING SKAL IGANGSETTES (se kap 13) Side 1 Versjon 9-16/5-2013

2 1: INNLOGGING Det første bildet du vil møte når du tar i bruk systemet er innloggingsbildet. Her skal du normalt skrive inn det brukernavnet og det passordet du har fått tilsendt. Ved første gangs innlogging må du som skal legge til rette for bruken i ditt lag kanskje bruke Glemt passord muligheten hvis du ikke allerede har fått tilsendt passord. Linken for å komme til innloggingssiden ligger som kobling på forbundets nettside. Når du klikker på Ikonet for Mysoft til høyre på forbundet hjemmeside, så får du opp denne siden som er vist nedenfor. Dette er samme innloggingsportal som alle medlemmene bruker når deres lag har blitt aktivert i portalen. HUSK Å KONTAKTE NGTF v/torill Aas Sundby, Arild Norderud eller Øistein Leren for å få aktivert laget for dine medlemmer når du er klar til det. Skriv inn e-post adressen din. Denne sjekkes mot den som ligger i systemet, og hvis det er samsvar vil du få tilsendt e-post med brukernavn og passord. Dersom din e-post adresse også er knyttet til en annen person, så vil du få feilmelding om at e-posten ikke er registrert. Da trenger du medlemsnummeret ditt i Mysoft basen slik at du kan benytte det som Brukernavn. Du kan få dette ved å kontakte NGTF gjennom å sende e-post til eller Side 2

3 2: OPPDATERING AV EGEN PROFIL (denne siden ligger tilgjengelig på Når du har fått tilsendt brukernavn og passord, så går du tilbake til innloggingssiden og bruker den informasjonen du har fått tilsendt for å logge deg inn. Det første du så skal gjøre er å oppdatere opplysningene på deg selv ved å følge anvisningene nedenfor. Klikk på Min profil for å se igjennom opplysningene om deg selv. Dette må du gjøre første gang du logger deg inn i portalen. Alle felt med rød stjerne må fylles ut! Felt med krav om navn på foresatte forsvinner når alderen på medlemmet er over 18 år. Trykk lagre når du har fylt ut alt. Ved forsøk på å lagre uten at alle pliktige felt er fylt ut, vises manglende info med rødt øverst til venstre. Fyll inn det som mangler og trykk Lagre på nytt. Side 3

4 3: STARTSIDEN, OPPBYGNING OG GRUNNFUNKSJONALITET, INNSETTING AV PERSONER I VERV - TILDELING AV RETTIGHETER Laget er knyttet til den krets som laget hører til i. Ved innlogging kommer du automatisk inn med den rolle og de rettigheter du har knyttet til din rolle i ditt lag. Dette er en knapp du kommer til å bruke veldig mye, det er den som åpner opp de valgene du har bedt om. Vi skal starte arbeidet med å opprette hvilke personer som er medlemmer i styret i laget. Ved å definere hvem dette er, så tildeles de roller slik at de får tilgang til å utføre oppgaver for laget i Mysoft Idrett. For å komme igang klikker du på pilene ved siden av Styre/utvalg, og velger Styret i ditt lag. Hvis du skal tildele roller, så benytter du de grønne plusstegnene som står ved siden av medlemmene i listen nedenfor. Ved å klikke på det grønne plusstegnet til høyre for den aktuelle personen, så får du mulighet til å legge til verv på denne personen. I vårt tilfelle her så har vi valgt Angelina Jolie til å være medlems ansvarlig. Ved oppstart er det i styret lagt inn fra vår side leder og medlemsansvarlig. Dette er nødvendig for at dere skal få startet opp. Etterpå vedlikeholder dere alt dette selv. De personer som opprettes i styret får rettigheter til å bruke portalen på vegne av laget. Dersom du trenger andre Vervtyper, så må du kontakte NGTF på e-post Hvis du bare ønsker å se hvem som har ulike roller i styret, så trykker du på valget Vis styre/utvalg Side 4

5 4: OPPDATERING AV LAGSINFORMASJON Klikk på tegnet ved siden av Informasjon for å åpne stedet for oppdatering av grunnleggende informasjon om eget lag. Her legger du inn de korrekte informasjonene. Noe har blitt tatt med når vi konverterte alle lag i oppstarten av prosjektet, men det er viktig at du vedlikeholder denne informasjonen slik at den er oppdatert og korrekt. Du må huske å legge inn e-post til laget til eller til lederen, da dette er den e-posten som brukes når krets eller forbund kommuniserer med dere gjennom systemet. Du kan også legge inn lagets logo på denne siden. Den vil da bli tatt med på fakturaer som sendes ut fra laget. I rubrikken for kontonummer skal du skrive det kontonummeret som hører til den kontoen som dere har inngått OCR avtale om, jfr kap. 11. Logoen bør ikke være for stor. Side 5

6 5: OPPRETTE ANLEGG Det neste trinnet for å komme igang er å opprette de anlegg og treningssteder dere har. Under menyen Funksjoner klikker du på pilen ved siden av og velger Anlegg. Godkjenn valget ved å klikke på knappen ved siden av valgboksen. Da får du opp dette bildet, og klikker på Legg til ny Her må du fylle ut de rød feltene før du lagrer. Anlegget skal/kan etterpå deles i flere saler dersom dere har det. Dette er det neste trinnet og er kalt treningssteder. I feltet for kommune er det kommunenummeret som fylles inn, dette finner du på lagets informasjonsside. 6: OPPRETTE TRENINGSSTED Side 6 Når du har opprettet anlegget skal du opprette Treningssted. Det kan være at dere bare har en gymsal, og da blir det bare ett treningssted, men det kan også være at dere har en apparatsal, et styrketreningsrom, en idrettshall el.l. Under Funksjoner velger du nå Treningssted og godkjenner med knappen til høyre.

7 Når du har klikket på knappen ved siden av valgboksen hvor du valgte Anlegg, så får du opp bildet til venstre. Velg Legg til ny Når du skal registrere treningssted så MÅ du fylle ut de feltene som har rød stjerne, mens de andre kan du la være eller du kan ta de senere. Vi håper riktignok at du tar deg tid til å sette merke ved de utstyrstyper som finnes i dette treningsstedet. Det kan være svært ulikt hvilket utstyr som er tilgjengelig i de ulike treningsstedene, noe som vil framgå etterhvert som du får lagret alle treningsstedene dine. Dersom dere har flere saler i en bygning, så blir det å betrakte som flere treningssteder i samme anlegg. Dersom dere trener både i gymsalen på en skole, og i en idrettshall ved siden skolen eller et annet sted, så blir det to anlegg. Nedenfor har jeg laget et eksempel som viser hvordan du kan bruke denne lista. Du setter hake ved utstyrstypen og bruker fritekstfeltet for å fylle ut opplysninger som du kan ha nytte av. Grunnen til at vi etterspør disse opplysningene er at vi på forbundsnivå ønsker å kunne bruke reelle data for å kunne påvirke myndigheter til bedre rammevilkår for dere. Det kan også være at denne listen kan være en hjelp for dere til å holde oversikt over utstyret, selv om den kanskje kan bli for enkel. Side 7

8 7. OPPRETTE PARTI Etter at treningsstedet er opprettet, så skal du opprette partiene dine. Starten er som for opprettelse av treningssted, men nå velger du parti. Når du har valgt parti får du opp en side som ser slik ut, og her velger du Legg til Side 8 I dette registreringsbildet må du også fylle ut alle feltene som er merket med rød stjerne. Navn på parti: Her velger dere det som dere har som navn på partiene deres. Status settes til Aktiv for partier som er i bruk. Gren er det valget du må gjøre for at deltagerne skal bli tellet riktig på idrettsregistrering. Her finner du alle grenene som tilhører Gym og turn. Dersom dere er et fleridrettslag og trenger andre grener, så kontakter dere NGTF for å få opprettet disse. I forhold til Idrettsregistreringen vil systemet kun telle opp de som er aktive på et parti. Personer med verv telles med i kategori 301 (dette ordnes av systemet). Når du oppretter partiet så må du velge datoer for start og slutt. Selve treningstidene skal vi legge til i neste trinn. Du må også sette inn prisen som deltagerne skal betale for å delta på partiet. Faktureringen vil starte på den datoen dere setter som startdato, og går deretter daglig. Hvis dere ønsker muligheten for å gi søskenmoderasjon eller å kunne tilby å trene på flere partier for en pris, så må dere velge å sette Overstyr pris til Ja. Se mer detaljer i kapittel 13. Du må velge om partiet er åpent eller lukket, dvs i forhold til hvem som kan få melde seg på.

9 Systemet vil lage ventelister for de som melder seg på et parti etter at det antall plasser dere har bestemt er brukt opp. Ventelisten genereres kronologisk etter påmeldingstidspunkt fra godkjente medlemmer. Ved nyinnmelding blir ikke ønsket om plass registrert før dere har godkjent de som medlem. Det er dere som lag bestemmer hvem som tilbys plass i henhold til de regler dere har. Under Hovedinnhold er det listet opp en god del stikkord som vi håper dekker det som skjer på dette partiet. Dette er utfyllende informasjon om hvilken aktivitet som foregår på dette partiet, og det vil kunne være nyttig informasjon for de som har lyst til å begynne, og samtidig gir det krets og forbund en mulighet til å tilby kurs i forhold til de aktivitetene som foregår. Her er det fint om dere setter så mange kryss dere trenger for å beskrive hovedinnholdet. Vi har også bedt dere sette kryss for å markere om det er breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet slik at vi får en bedre oversikt enn vi har hatt tidligere når vi har registert i Idrettsregistreringen. Når dette er gjort trykker du Lagre. Når du har lagret partiet, så klikker du på blyanten for å redigere mer på partiet, da får du tilgang til å legge inn når dette partiet trener. Det gjør du ved å velge Treningstider og får da opp bildet nedenfor. Her må du må sørge for å fylle ut / gjøre valg innen hvert tema slik at det passer med de tider og steder som det aktuelle partiet trener. Det er mulighet for flere økter daglig hele uka. Denne prosedyren må gjøres for alle partier som skal opprettes, men ved neste semester så bruker du de registreringene du nå har gjort og bare oppdaterer endringer. (Dette vil bli ivaretatt først når denne muligheten er ferdigutviklet, jfr side 23) Side 9

10 8: KNYTTE MEDLEMMER TIL PARTIER Ved første gangs bruk av systemet, har du to muligheter til å få knyttet utøvere til parti. Du kan enten gå inn på en og en utøver og velge partiet som han skal være knyttet til slik som det blir vist i denne veiledningen, eller du kan be medlemmene selv logge seg på og velge partiet de skal delta på. I neste sesong kan du oppdatere hele partier samtidig. Før du begynner å knytte enkeltutøvere til partier, så kan det være gunstig å gjøre et utvalg av medlemsmassen slik at du lettere ser at du har fått med deg alle. Til venstre er vist to ulike søk basert på å finne de som er født før eller etter en bestemt dato, i vårt tilfelle Da kan du få fram en liste som du igjen kan sortere etter alder, eller fødselsdato eller noen av de andre kolonnene som står der. Når du så skal knytte personer til partier, så klikker du på personikonet og får opp bildet nedenfor. I dette bildet klikker du på Nytt parti og får muligheten til å knytte person til parti. Side 10

11 I det vinduet som da kommer opp velger du hvilket parti du vil koble denne personen til. Du får bare opp partier som passer til denne personens alder. Når valget er gjort vil du kunne se hvilken status denne personen får, om han blir påmeldt eller om han blir satt på venteliste. I vårt tilfelle ble det ventelisteplass. Når du så trykker på Send påmelding får du opp en kvittering på at det er sendt e-post til denne personen om at han er påmeldt dette partiet, og han vil også få oppgitt status i forhold til om han er kommet med eller har blitt satt på venteliste. Personen vil også kunne se denne informasjonen på sin profil. TILDELE PLASSER FRA VENTELISTE Side 11 Ventelistene opprettes automatisk hvis du har valgt at det er venteliste på partiet. Systemet tildeler plasser til deltagere etter hvert som de melder seg på, og det sendes e-post kvittering når de har meldt seg på. Dette gjelder for de som allerede er godkjente som medlemmer. Nyinnmeldte medlemmer kommer inn på listen ved godkjenningstidspunktet. De som kommer på venteliste, får beskjed om at de er på liste, men ikke om hvilken plass. Det er dere som lag som kan bestemme hvem som får plassen, basert på den politikk dere har valgt for det. Dette gjøres ved å velge Administrasjon av partier, søke opp det partiet du vil gjøre noe med, og så får du opp en liste som vist ovenfor. Dere ser der rangeringen, men dere velger likevel fritt hvem av de på venteliste som du vil tilby plassen. Gjennom dette kan du også overstyre antallet plasser på partiet.

12 9: MELDE DEG INN SOM NY MEDLEM (Denne siden ligger også tilgjengelig på gymogturn.no) Det er to ulike innganger til Medlemsnettet for ditt lag på NGTFs hjemmeside. I menylinjen øverst finner du teksten Mysoft Idrett. Denne bringer deg til en side hvor du finner de av våre lag som har tatt systemet i bruk og hvor du kan melde deg inn i laget og melde deg på partier samtidig. Klikker du på dette menyvalget kommer du til denne undersiden. Her finner du laget ditt og klikker på lenken til ditt lag, da kommer innmeldingsbildet opp slik som vist nedenfor. Du må fylle inn alle nødvendige opplysninger før du kan sende inn påmeldingen din. Påmelding av barn skjer i barnets navn da systemet kun tilbyr partier som samsvarer med alderen til medlemmet. Dersom personen er under 18 år, så må også foresattes navn og en del personalia oppgis. Dette styres også av systemet når fødselsdatoen blir oppgitt. Du må også gjøre valg i forhold til om du vil motta SMS med bekjeder fra laget/treneren din. Dette koster kr. 3,- pr. SMS. Du må også velge om du vil tillate reklame fra krets / forbund / lag i e-post sendinger og om du tillater at det kan tas bilde av deg / ditt barn i aktivitetssammenheng. Du må også bekrefte at du har lest vilkårene for å bli medlem slik de finnes i NIFs lover. Som det vises på siden, må du oppgi fødselsdato for å få tilgang til aktuelle partier som dette laget tilbyr. Ved nyinnmelding til lag, vil det kunne ta noe tid før du får bekreftelse på plass fordi medlemsskapet må godkjennes av lagets ledelse før innmeldingen er ferdig registrert. Side 12

13 10: LOGGE DEG INN MED MEDLEMSNUMMER OG PASSORD (denne siden ligger tilgjengelig på gymogturn.no) Du får tilsendt medlemsnummer og passord når ditt medlemsskap er godkjent. For å logge deg inn på din profil klikker du på knappen til venstre på forsiden til Gym og turn. Da får du opp følgende bilde og kan logge deg inn på din egen profil. Her vedlikeholder du dine egne opplysninger som adresse, telefonnummer, e-post med mer. Det er også her du kan melde deg på partier. Dersom du ønsker å melde deg av et parti, må du kontakte lagets ledelse for at de skal kunne endre din status på det aktuelle partiet fra Påmeldt til Sluttet Side 13

14 11: OPPRETTELSE AV OCR-KONTO TILPASSET BRUK I MYSOFT Det enkelte lag må først opprette en OCR-avtale med sin egen bank. Denne OCR-avtalen skal knyttes til NGTF sitt kundeforhold med Dnb slik at betalingene blir registrert og informasjonen om betalingsstatus på det enkelte medlem oppdateres i medlemsdatabasen og er tilgjengelig for laget. Dere må opprette en avtale med egen bank, og dere må ved inngåelsen av OCR avtalen opplyse om følgende: - Lengden på KID er 20 tegn - Det brukes Modulus 10 I tillegg må dere oppgi hvem som er mottaker av konteringsdata. Dette er DNB Connect, og KundeenhetsID er Disse to siste informasjonene er de som knytter lagets OCR-avtale sammen med den sentrale avtalen slik at informasjonene oppdateres på det enkelte medlem. Når dere så har fått avtalen med banken deres, tar dere kontakt med vår kontaktperson i DnB på følgende kontaktinfo: Kristin Nilsen Cash Management Tlf: E-post: Hun vil hjelpe dere med å knytte deres avtale sammen med den overordnede avtalen for NGTF i Nets. Oppgi gjerne følgende referanseinformasjon: MYSOFT Idrett for NGTF Kontaktperson hos NGTF er Arild Norderud, e-post: (fram til august 2013 kan Øistein Leren kontaktes) Her står navnet på lagets bank. Her fyller dere inn informasjon om eget lag i de aktuelle rubrikkene. Her skal det stå kryss i ruten for MOD 10 Her skal det tallet 20 i rubrikk for atntall siffer Her skal det stå kryss på OCR. Her skal det stå kryss i pkt B. X Kundeenhets ID er Her skriver du inn DNB Connect Betaling med kort, se kap. 26 side 24. Side 14

15 12: ØKONOMISKE FORHOLD, PRAKTISK ORGANISERING GEBYR PÅ FAKTURAER Systemet ble vedtatt finansiert gjennom de gebyrene som legges på fakturaene som går fra laget til medlemmet. Fakturagebyret er laget slik at hvis dere velger halvårlig fakturering så er gebyret kr. 20,- hvorav dere beholder kr. 5,- (25%) i eget lag. Dere vil motta en faktura fra NGTF hvert halvår på resten av gebyrene, kr. 15,- (75%). Ved hyppigere fakturering er gebyret satt lavere. Gebyrsatsen styres automatisk av systemet. Det er ingen gebyr på fakturaer fra forbundet til lagene. Det er dere som lag som mottar hele gebyrsummen ved innbetaling fra medlemmene, men dere vil altså få en faktura to ganger pr. år som utgjør 75% av det dere har mottatt i gebyrer det halvåret. BETALING FOR SMS BRUK Kostnadene ved SMS-bruk dekkes av mottakeren av SMS-ene som sendes. Det er kr. 3,- pr. SMS slik at den løsningen må brukes med omtanke. I utgangspunktet er profilene til medlemmene satt slik at de har reservert seg mot å motta SMS, så de må selv aktivt gjøre en endring der for å kunne motta viktige beskjeder fra dere. NGTF betaler for abonnementsløsningen og driften av denne ordningen gjennom de inntekter som bruken av løsningen genererer. OVERSTYRT PRIS Dette gir muligheten til å ha et system med søskenmoderasjon, eller at man tilbyr en pris pr halvår og gjennom den gir muligheten til at medlemmene kan trener på flere partier. Valget gjøres for hvert enkelt parti, og i utgangspunktet er det satt til at det ikke er overstyrt pris, dvs Nei, noe som betyr at prisen er fast og lik for alle. Med dette valget iverksettes fakturarutinene automatisk. Når du går inn på oversikten over medlemmene på et slikt parti, så ser listen eksempelvis slik ut. Her ser du at det ikke er mulig å gjøre noe med prisene, i motsetning til hvis det er valgt Ja på overstyrt pris. Da ser listene eksempelvis slik ut og du kan endre prisene enkeltvis. Hvis det er valgt å bruke Overstyrt pris, så må prisen på de enkelte medlemmene godkjennes individuelt før fakturering finner sted. Side 15

16 13: AKTIVERING AV PORTALEN FOR MEDLEMMENE Dette må gjøres av forbundet for at medlemmene skal få tilgang! Ta kontakt med Øistein Leren på e-post: eller på tlf (dagtid). Ved aktivering sendes det ut e-post med brukernavn og passord til alle registrerte medlemmer, samt at det blir åpen for innmelding av nye medlemmer og påmelding til partier for både gamle og nye medlemmer. Igangsetting av faktureringen må også gjøres av NGTF ved første gangs oppstart. Ta kontakt med Øistein Leren som oppgitt foran. 14: MEDLEMSKONTINGENT I FORHOLD TIL PRIS PÅ PARTI (TRENINGSAVGIFT) I følge NIFs lov er det en stor prinsipiell forskjell på medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskontingenten gir et medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. Treningsavgiften er betalingen for å få trene på et parti. De lag som i dag har en felles avgift hvor medlemskontingenten er i denne summen, må gjøre de nødvendige endringer for å skille på disse. Kontingenten knyttes til begrepet Medlemskategori, mens treningsavgiften knyttes til prisen på partier, slik som vist i kapittel 7. Side 16

17 15: VEDLIKEHOLD OG KVALITETSSIKRING AV MEDLEMSINFORMASJON Det er viktig at dere vedlikeholder dataene deres, og følger opp medlemmene slik at det blir så gode data som mulig. Ved å trykke på Liste når du har fått opp startbildet for medlemsadministrasjon, så vil du få opp liste over alle de som er registrert som medlemmer i deres lag. Bildet som er vist her viser at det mangler mobilnummer på 5 øverste, og det mangler e-post på den øverste og tre til under der. Både e-post og mobilnummer er helt nødvendige for at systemet skal fungere. Dere må da enten be de som har mangler på sine informasjoner om å ordne dette selv, se kap 2, eller så kan dere også legge inn denne informasjonen direkte. Brukerveiledningen for å vedlikeholde egen profil ligger også på under menyvalget Mysoft Idrett i øverste menylinje. Du kan sortere listen over medlemmene etter de ulike overskriftene ved å klikke på overskriftene. Klikker du på Alder så får du de i aldersrekkefølge, og klikker du Alder en gang til så byttes rekkefølgen. Tilsvarende kan du gjøre på alle overskriftene og dermed lett finne de som mangler noe eller hvor det kan være helt klart at det er feil i dataene. Side 17

18 16: EXPORT AV DELTAKERLISTER TIL EXCEL Det er to steder hvor du kan få opp deltakerlister for partier, og også muligheten til å eksportere de til excel. Den muligheten som gir et utdrag som har den mest relevante informasjonen finner du når du velger Administrasjon delt. parti under funksjoner, og der velger det aktuelle partiet. Da får du opp et bilde som vist til venstre, og kan velge om du vil eksportere til excel ved å klikke på ikonet for eksport. Du kan også eksportere til excel når du har valgt et parti ved hjelp av Utvalg og Parti. Den listen du da får opp inneholder all informasjon om de aktuelle medlemmene, og er slik sett ikke egnet til bruk for trenere for partiene, men kan være aktuell i noen sammenhenger for ledelsen i lagene. Side 18

19 17: UTSENDELSE AV SMS TIL PARTIER Du kan sende SMS med beskjeder på inntil 160 tegn til partier eller til andre utvalg av medlemsmassen. Ved utsendelse til partier, starter du med å velge Partiet under Administrasjon delt. parti, og der klikke på ikonet for SMS (mobiltelefonen). Du får da opp et bilde med oversikt over de som står på lista, og du kan fjerne de som eventuelt ikke skal motta beskjeden ved å dobbeltklikke på de aktuelle. Deretter skriver du inn meldingen og hvem meldingen kommer fra. Klikker på send. Du får et kontrollspørsmål, og tilslutt får du en bekreftelse på at SMS blir sendt. HUSK AT DET ER MOTTAKEREN SOM BETALER FOR SMS-EN (kr 3,-) og at mottakeren må ha gitt tillatelse til å ta i mot SMS i sin egen profil for at dette skal fungere. Side 19

20 18: ØKONOMIRUTINER Mysoft inneholder ganske mange økonomirapporter og muligheter for å følge opp innbetalingene. I menyvalget for funksjoner, finnes disse rutinene under Økonomirapporter Innlesingen av data i systemet foretas daglig fra NGTF sentralt. Innbetalinger som er gjort med KID vil da bli oppdatert på det enkelte medlem, mens laget også kan ta ut ulike oversikter. Det første valget er Økonomisk oversikt, og her ser du at det er mulighet for å søke dypere inn i datamaterialet ved å klikke på + tegnet foran linjene. Denne muligheten foreligger i mange rapporter slik at man kan komme ned på medlemsnivå og både se status og gjøre korrigeringer. Klikker man på Status på uteståede fordringer så får man igjen en oversikt hvor man kan gå inn på det enkelte medlem og se status og endringer. Du kan også få oversikt over hvem og hva som er utestående på det som er purret 1. gang og tilsvarende for 2. gang. 19: FAKTURA OG PURRERUTINER Faktura sendes automatisk første natt etter det som laget har definert som dato for start av fakturering, jfr punkt 7 side 8. Deretter sendes det fakturaer hver natt på de som ikke har blitt sendt ut tidligere. Det er ikke satt gebyr på purringene. Dersom noen betaler for mye, vil det bli registrert som Forhåndsbetaling, og dette vil bli trukket fra neste gang det sendes faktura til dette medlemmet. Systemet sender purringer hver 14. dag etter fakturadato på den enkelte faktura. Dette skjer tre ganger automatisk. Deretter må den enkelte purres opp manuelt gjennom at dere sender kopi av faktura, eller at dere tar kontakt direkte med medlemmet. Side 20 Faktura til mindreårige (under 18 år) sendes til oppgitt fakturadresse. Hvis den ikke er fylt ut sendes den til foresattadresse. Dersom den ikke finnes, sendes den til medlemmet selv. I fall noen ikke har e-post, så sendes fakturaen til lagets e-post for manuell utsending.

21 20: ØKONOMI - RAPPORTER OG OVERSIKTER Systemet gir mulighet til å hente ut posteringsjournaler for ulike perioder til bruk i regnskapet og ved avstemming av bank. De ulike valgene her finnes under Økonomirapporter i Funksjonsmenyen. Når du ber om valget Faktura og betalingsjournal, så vil det komme en liste over alle bevegelser i perioden, og nederst finner du en journal som splitter inntektene på de ulike regnskapskontiene, slik som vist nedenfor. I eksempelet nedenfor er de detaljerte bevegelsene som står først i rapporten klippet vekk. Side 21

22 21: KREDITERING, GODSKRIVING, UTMELDING AV MEDLEMMER. Informasjon om økonomiske forhold knyttet til enkeltmedlemmet finner dere ved å klikke på dollartegnet bak navnet når medlemmene er listet opp, jfr. punkt 8, side 10 i manualen. Når du har klikket på dollartegnet kommer dette bildet opp. Her foreligger to muligheter, vist ved henholdsvis en blyant og et dollartegn. Klikker du på blyanten får du opp muligheten til å sende kopi av fakturaen, eventuelt gjøre endringer i fakturaen. Det er også her du kan danne kreditnota på hele eller deler av beløpet. NB! Navn vil vises der hvor det her er grå bokser. Klikker du på dollartegnet, så får du mulighet til å registrere manuell innbetaling eller avskrive hele eller deler av beløpet. BETALT FOR MYE PÅ EN FAKTURA, OG FOR LITE PÅ EN ANNEN. Det er mange familier i våre lag, og flere barn er gjerne med. Da kan det bli betalt feil beløp, på ulike fakturaer, men riktig beløp totalt. Dette kan løses ved å utbetale det som er betalt for mye på den ene fakturaen, og registrere manuell innbetaling på tilsvarende beløp på den fakturaen hvor det er betalt for lite. Da viser systemet riktig status på den enkelte, og beløpene i banken deres stemmer fortsatt. Hvis det fortsatt er betalt for lite, så vil det bli sendt purringer på det som mangler. I motsatt fall vil systemet registrere dette som forhåndsbetaling og gjøre fratrekk på neste nye faktura til samme medlem. Side 22

23 22: NY SESONG Se kapittel 7, side 8. Mysoft holder oversikt over den totale aktiviteten i løpet av året, og det er dermed både et system for den daglige aktiviteten i den enkelte sesong, samtidig som det er lagets arkiv over hvem som var med på de ulike partiene i de ulike sesongene og årene. Ved ny sesong må alle de partiene som skal være i aktivitet den kommende sesongen opprettes som nye partier, slik som beskrevet i kap. 7. side 8. Det vil bli utviklet en mulighet til å ta utgangspunkt i et tidligere parti for å lette dette arbeidet. pr er dette ikke ferdig utviklet, men vil komme så snart vi får det på plass. 23: NYTT STYRE Se kapittel 3, side 4. Systemet er rettighetsstyrt. Det vil si at det er de som har en definert funksjon som kan gjøre ulike handlinger i systemet. Det er laget selv om vedlikeholder dette gjennom at når man har valgt nytt styre, så tildeler forrige styre rettigheter til de nye personene ved at de blir tildelt sitt verv i portalen. Deretter avsluttes avgående styrepersoners verv ved å sette de til Passiv fra den angitte dato. 24: RETTIGHETER FOR TRENERE Hovedtrenerne har rettigheter knyttet til sitt parti. De har dermed mulighet til å lage lister og sende e-post eller sms til deltagerne. Hovedtrener har også innsyn i sine deltageres innbetalinger av treningsavgift. Hjelpetrenere har ikke disse rettighetene. 25: TRENERLISENSER Alle lag skal vedlikeholde trenerlisensene i Mysoft fra og med sesongen 2013/2014. De lag som har tatt i bruk Mysoft vedlikeholder dette gjennom at trenere blir koblet til partiene, og dermed er de også registrert som aktive trenere som skal ha trenerlisens. Dette gjelder også hjelpetrenerne. Side 23

24 26: BETALING MED KORT - Betaling med kort er i stedet for at faktura sendes ut som e-post. - Betaling med kort fungerer bare overfor personer som allerede er godkjent som medlemmer i systemet deres. - Betaling med kort forutsetter at dere også inngår avtale med Nets om kortbetaling, knyttet til den samme avtalen som skissert i kapittel Betaling med kort kan ikke brukes i kombinasjon med overstyrt pris. - Betaling med kort er en løsning som vil være gjeldende for alle partier. - Betaling med kort gjelder for treningsavgift, ikke medlemskontingent. Du velger muligheten for kortbetaling under rubrikken Informasjon. Ved bruk av denne muligheten foregår betaling gjennom tredjepart, mens informasjonen for oppdatering i medlemssystemet kommer gjennom OCR-filene. Ved opprettelse av nye partier, da må du velge Nei på punktet overstyrt pris. Grunnen er at ved betaling med kort, så foretas betalingen umiddelbart, noe som vil være umulig å kombinere med at det skal være en individuell godkjenning, justering av pris. Side 24

25 27: OVERGANG TIL NYTT ÅR Medlemskontingenten og fakturering av denne forholder seg til hvilken status medlemmet har ved faktureringstidpunktet (normalt januar hvert år). Dere må gå igjennom medlemslisten før fakturaene sendes ut og sette de som ikke skal være medlemmer lenger til status Utmeldt og oppgi dato for utmelding. Faktura for treningsavgift følger påmelding på parti, så den ordner seg selv i sammenheng med deltagelse på parti eller ikke. Side 25

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet).

Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). Messias: Førsteside 1 Når du leser håndboka på skjermen kan du bruke verktøylinja for pdf-dokumenter. (som du finner rett over dette dokumentet). For å søke direkte på ord, gjør følgende: Klikk i boksen

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer