Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet"

Transkript

1 Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1

2 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom funksjonene i registeret. På slutten av veiledningen ligger det viktig informasjon til lokallagene om blant annet kontingentsystemet, verving og hvilket ansvar de har når det kommer til medlemsregisteret. Hvert lokallag har gjennom intranettet Sprint tilgang til medlemsregisteret. Her kan de blant annet: - Få oversikt over medlemmer i lokallaget samt deres kontaktinformasjon - På en enkel måte sende sms og e-post til medlemmene samt skrive ut etiketter - Legge inn informasjon om lokallaget (kontingentandel, postadresse osv.) - Legge inn nye medlemmer - Raskt og enkelt sende ut e-post eller sms til alle medlemmene i styret, kommunestyrerepresentanter og andre med verv i lokallaget Medlemsservice Senterpartiets hovedorganisasjon har en egen medlemsservice som du når på følgende måte: Telefon: E-post: Medlemsservice er kun åpen på dagtid. Har du spørsmål (store og små), tilbakemelding eller andre ting er det bare å ta kontakt med medlemsservice. Hefte er laget i januar 2012 og oppdatert i mars 2012 av organisasjonsrådgiver i Senterpartiet Thomas Haug. 2

3 1. Lokallagets ansvar VIKTIG! Lokallaget har følgende ansvar i medlemsregisteret: - vedlikehold av medlemslistene (gi beskjed om utmelding, dødsfall, adresseendring, endring i lokallagstilhørighet osv. til medlemsservice) - til enhver tid sørge for at alle verv i lokallagsstyret, kommunestyret og formannskapet er registrert og oppdatert i medlemsregisteret (dette er omtalt senere i brukerveiledningen) - skal oppdatere informasjon om årsmøtedato, kontingent, kontonummer og nytt lokallagsstyre i kort tid etter årsmøte og innen gitte frister Hvem har ansvaret i lokallaget? Det er i utgangspunktet kasserer som har ansvaret for medlemsregisteret. Lokallagsleder har også tilgang. Kasserer og lokallagsleder får tilgang når blir registrert med det vervet i vervregisteret. Lokallaget kan gi en annen person ansvaret for medlemsregisteret ved å gi vedkommende vervet dataansvarlig i ververegisteret. Siden det ligger mye personinformasjon i medlemsregisteret må den som har ansvaret for medlemsregisteret sitte i lokallagsstyret. Medlemsregisteret gjennom året Her er noen av høydepunktene for medlemsregisteret gjennom året: Slutten av januar: hovedkravet på kontingenten sendes ut fra hovedorganisasjonen Cirka to uker etter betalingsfrist: første purring sendes ut fra hovedorganisasjonen Cirka to uker etter betalingsfristen på første purring: basert på antall betalinger avgjør man om det skal sendes ut en andre purring eller ikke Primo mai: lokallagene får tilsendt purrelister 1. juli: de som ikke har betalt kontingenten settes som utmeldt Starten av august: lokallagene får oversikt over hvilke medlemmer som ikke har betalt kontingenten og som har blitt satt som utmeldt på grunn av manglende betaling Starten av desember: alle lokallag skal ha avholdt årsmøter og informasjonen (kontingentandel,kontonummer,nytt styre) i medlemsregisteret skal være oppdatert 3

4 2. Hvordan komme seg inn i medlemsregisteret? Pålogging til medlemsregisteret skjer via Sprint som er Senterpartiets intranett for medlemmer. Sprint finner du på nettadressen https://sprint.senterpartiet.no, eller ved å trykke på linken på Senterpartiets ordinære nettside. Brukernavnet er ditt 7-sifrede medlemsnummer. Hvis du ikke har det kan du sende en e-post til og be om det. Har du glemt passordet kan du trykke på glemt passord. Husk: Det er best å bruke Internet Explorer som nettleser når du logger på Sprint. Glemt passord? Hvis du har glemt passord kan bestille nytt passord på e-posten din. Da trykker du på glemt passord rett under innloggingsfeltet og følgende vindu kommer opp. Som brukernavn fyller du inn medlemsnummeret ditt. I feltet e-post skriver du inn e-postadressen din. Husk: Du må være registrert med e-postadresse i medlemsregisteret for at dette skal fungere. Hvis du har flere e-postadresser er det viktig at du bruker den e-postadressen som du er registrert med i medlemsregisteret. Er du usikker på hvilken adresse det er, eller du ikke har registrert din adresse i registeret, så kan du sende en e-post til Senterpartiets intranett Sprint Etter en vellykket innlogging kommer du inn på Senterpartiets intranett Sprint. Medlemsregisteret får du tilgang til ved å velge min profil øverst i høyre hjørne. Når du har trykket der kommer du inn på din egen profil, som omtales i neste kapittel. Alle medlemmer har tilgang til min profil på den måten som er vist her. 4

5 3. Min profil I min profil finner du informasjon om dine personalia. Dette er tilgjengelig for ALLE medlemmer. Her kan man også oppdatere informasjonen om seg selv. Når du har trykket på min profil får du opp vinduet som vist over. I det brune feltet vises kontaktinformasjon og personalia som blant annet adresse og telefonnummer. Her kan du legge inn informasjon som mangler og trykke på lagre nederst på siden. I det røde feltet står det medlemsinformasjon (hvilket lokallag du er registrert i og når du sist betalte kontingenten). Hvis vedkommende er medlem i Senterungdommen vises, som på dette bildet, to linjer. Et for medlemskap i Senterungdommen og et for medlemskap i Senterpartiet. Nederst i det sorte feltet er det en liste med alle vervene du har. I det blå feltet er det en meny hvor du blant annet kan gjøre følgende: - endre innloggingspassordet til Sprint - Legge inn medlemmer du har vervet - Få oversikt over alle du har vervet og se hvor mange vervepoeng du har - Hente ut vervepremier 5

6 Menypunktet regional medlemsadm er tilgangen til medlemsregisteret. Hvem som har tilgang til medlemsregisteret er nevnt under kapittel lokallagets ansvar. 4. Medlemsregisteret informasjon fra lokallaget Når du trykker på menypunktet regional medlemsadm får du tilgang til medlemsregisteret, og det første man må gjøre er å velge seg fram til sitt eget lokallag. Det gjør man som vist på bilde. I feltet hovedorg velger du Senterpartiet. I feltet fylke velger du ditt fylke, mens i feltet lokalforening velger du ditt lokallag. Du bør gi dataen litt tid til og tenke mellom disse valgene ettersom det er ganske mye informasjon som skal hentes fram. Etter at du har gjort valgene kommer informasjonen om lokallaget inn nedenfor, som vist på dette bildet. 6

7 Helt til høyre står kontaktinformasjon til den som er registrert som leder i lokallaget. Senere i brukermanualen skal vi vise deg hvordan du endrer informasjon om for eksempel hvem som er leder i lokallaget. Til venstre kan du legge inn kontaktinformasjon til lokallaget. Der har du blant annet feltene bankkonto, kontingentsats og dato for siste årsmøte. I dette feltet er det svært viktig at lokallaget fyller ut feltene for VIKTIG! 1. Bankkonto - dit lokallagets kontingentandel Lokallaget MÅ fylle ut denne automatisk skal overføres informasjonen kort tid etter 2. Kontingentsats - dette er KUN lokallagets andel lokallagsårsmøte for at blant annet dvs. hva lokallaget skal ha på toppen av sentralleddets kontingentrefusjonen skal bli riktig. og fylkesleddets kontingent. Er du usikker på hva sentral- og fylkesleddet skal ha i kontingent kan du ta kontakt med fylkeskontoret. 3. Siste årsmøte. Dato for når lokallaget sist hadde årsmøte. 4. Fakturatekst. En lokal fakturatekst som kommer på kontingentkravene som hovedorganisasjonen sender ut. Kontingentfakturablankettene vil også ha en boks med hvem som er lokallagsleder i lokallaget, slik at medlemmene kan kontakte vedkommende ved behov. 5. Sjekke medlemslistene Gjennom medlemsregisteret har lokallaget tilgang til enhver tid oppdatert informasjon om hvem som er medlemmer samt informasjon om dem. Ved å velge sitt eget lokallag øverst på siden (som vist under kapittel 3) vil man nederst på siden få opp en oversikt over hvem som er medlemmer i lokallaget. Det er også mulig å selektere listen på flere områder, blant annet etter verv og om de har mobilnummer eller ikke. Dette vises senere i brukermanualen. Senterungdommer står også oppført på lokallagets medlemslister. Etter vedtektene er Senterungdommene fullverdige medlemmer av Senterpartiet, og det er derfor naturlig at disse står på samme liste. De skal også ha samme innkallinger og informasjon som medlemmer i partiet. Kontingentinnkrevingen foretas for disse også sentralt, men da av Senterungdommen sentralt. 7

8 Øverst i bildet i parentes bak medlemmer står antallet du til enhver tid har i listen nedenfor. I listen nedenfor ligger følgende informasjon om medlemmene: medlemsnummer, navn, mobilnummer, postnummer, poststed. Du kan sortere på de ulike kolonnene ved å klikke på kolonneoverskriftene. Deretter kommer en del symboler: Ved den første kolonnen som heter utvalg kan du krysse av det utvalget du for eksempel ønsker å sende sms eller e-post til. Når du først krysser av de og deretter trykker på sms-knappen vil du kun sende sms til de du har krysset av på. Konvolutten betyr at vedkommende er registrert med e-post. Hvis du fører musa sakte over konvolutten vil e-postadressen komme fram. Visittkortet kan du trykke på og du kommer da inn på profilen til medlemmet. Den er lik den profilen vi omtalte i starten av brukerveiledningen. Her kan man endre kontaktinformasjon til medlemmet. Personsymbolet med en pluss betyr at vedkommende ble medlem for under ett år siden. Det er viktig å vite for lokallaget sånn at de kan følge opp nye medlemmer. 8

9 Symbolet med to personer betyr at vedkommende også er medlem i Senterungdommen. Dollarsymbolet betyr at vedkommende ikke har betalt kontingenten for inneværende år. Ikonene over medlemslisten har følgende funksjoner: Send e-post til alle via lokal klient. Denne kopierer alle e-postadressene til de medlemmene som har det, og limer den inn i en e-post dersom du har et lokalt e-postprogram installert på PC-en din. Har du ikke det, vil du få en feilmelding. Da må du bruke webklienten se neste knapp. Send e-post til alle via webklient. Her åpnes et eget vindu, der kan velge mottakere, og skrive teksten i e-posten, før den sendes. Alt i et eget nettleservindu. Send sms til alle. Her åpnes også et eget vindu, der du kan velge mottakere for SMS-en, og skrive teksten. På høyre side velges hvilket kostnadssted som skal faktureres for SMS-en. SMS-utsending koster 50 øre per SMS. Legg merke til at lange SMS faktureres som flere meldinger. Er du tillitsvalgt i lokallaget, kan du ikke velge noe annet kostnadssted enn lokallaget. Feltet Kommentar brukes til å beskrive hva du har sendt ut, så du kan skille det på fakturaen for eksempel Styremøtepåminnelse. Lokallaget faktureres fra Hovedorganisasjonen for SMS som de har sendt ut. Last ned eldre Excel. Denne knappen laster ned hele medlemslisten med alle feltene Senterpartiet har registrert i en Excel-fil. Denne knappen brukes hvis du har Excel (regnearkprogram) eldre enn Excel Har du nyere Excel, bruker du neste knapp. Last ned Excel Denne knappen laster ned medlemslisten med alle felt til en lokal fil. Denne knappen benyttes om du har Excel 2003 eller

10 Etiketter (PDF). Her kan du få etiketter med navn/adresse på de medlemmene som står i utvalget under. De er standard basert på 8 x 3 = 24 etiketter pr. side. Når du skal skrive disse ut, er det viktig å passe på følgende, ellers vil de ikke passe. Etter at du har trykket skriv ut i Adobe Reader, får du opp følgende boks: Her må du passe på at det under Page Scaling / Sideskalering må være valgt None / Ingen. Ellers vil ikke etikettene passe med arket. Utskriftsvennlig side. Denne knappen åpner et nytt vindu med en utskriftvennlig side med alle medlemmene, eller det utvalget du har gjort over. Hent ut oversikt over lokallagsstyret eller kommunestyregruppa Du har to muligheter til å selektere utvalget i medlemslisten. Den ene er på hvilket verv medlemmene har og om de for eksempel sitter i lokallagsstyret eller formannskapet i kommunen. Dette forutsetter at vervregisteret er riktig oppdatert. Det står omtalt i neste kapittel. I den første kolonnen som heter komitétype for eksempel fylkestinget, lokallagsstyret eller kommunestyregruppa. I neste kolonne som heter vervekode velger du de ulike vervene som for eksempel leder lokalt som er lokallagsleder, gruppeleder eller ordfører. Hvis du skal ha hele lokallagsstyret trenger du ikke velge vervkode, men kun komité type. Da kommer hele komiteen fram. Hvis du ønsker å velge flere komiteer eller verv samtidig holder du Ctrl -tasten nede mens du velger flere komiteer. 10

11 Når du har valgt ferdig velger du vis liste og listen kommer opp nederst på siden. Der har du samme valg som for eksempel utsending av sms og e-post som vist tidligere. Hent ut oversikt basert på informasjon om medlemmet Den andre muligheten til å selektere utvalget i listen er basert på hvilken informasjon som er om medlemmet. Utvalget gjøres i rammen rett ovenfor lista og ser sånn ut: Her kan du gjøre utvalg på for eksempel hvilket etternavn vedkommende har, om de har registrert e- postadresse, betalt kontingenten eller når de er innmeldt. Her er det bare å prøve seg fram. Når du har valgt de tingene du vil selektere på så trykker du på vis liste og navnene kommer fram i listen under. Spesielt selekteringene på betalinger, mobil og e-post og senterungdom og senterpartist kan være nyttig verktøy for lokallaget når de skal purre betalinger, innhente e-post og mobilnummer hos de medlemmene hvor dette ikke er registrert eller ha arrangementer spesielt knyttet til ungdommene i lokallaget. 11

12 6. Vervregisteret I vervregisteret finnes det en oversikt over hvem som innehar de ulike vervene i organisasjonen. Det er lokallaget som har ansvar for at oversikten på lokalnivå til enhver tid er korrekt. Riktig vervregister sikrer at personene med verv får relevant informasjon fra organisasjonen, og er en forutsetning for godt organisasjonsarbeid. VIKTIG! Lokallaget har ansvar for at følgende verv til en hver tid er oppdatert i medlemsregisteret: Komité Verv Vervets navn i medlemsregisteret Lokallagsstyret lokallagsleder leder lokalt nestleder nestleder kasserer kasserer styremedlem styremedlem studieleder studieleder senterkvinnekontakt sk-kontakt senterungdomskontakt su-kontakt sekretær sekretær dataansvarlig dataansvarlig Kommunestyret gruppeleder Gruppeleder evnt. ordfører Ordfører evnt. varaordfører Varaordfører kommunestyrerepresentant Medlem Formannskapet formannskapsmedlem medlem De ulike komiteene velger du i RMS etter å ha valgt lokallaget i feltene til venstre: 12

13 Her SKAL komiteen formannskap, lokallagsstyret og kommunestyret finnes. Hvis dette ikke er tilfelle må du ta kontakt med medlemsservice på Hvis lokallaget ønsker det så kan det også opprettes flere utvalg som dere kan bruke som for eksempel valgkamputvalg, strategiutvalg osv. For dette kan dere også ta kontakt med medlemsservice. Når du har valgt komiteen får du opp medlemmene i komiteen i vinduet: Som den blå ringen viser har du samme valg som du hadde ved hele medlemslisten; du kan sende e- post, sende SMS, eksportere listen til Excel, eller få ut en utskriftsvennlig side. Du kan sortere personene ved å klikke på en av kolonnene i toppen (som du vil ha sortert etter). Klikker du på blyanttegnet ved siden av det enkelte medlem vedkommende og da kommer følgende boks opp:, kan du endre vervet for Dersom en person har avsluttet et verv, setter du en tildato (obligatorisk, som oftest en årsmøtedato), og status Passiv. Trykk så Lagre. Når man setter vervet som passivt har ikke det noen innvirkning på medlemskapet og det er kun vervet som blir avsluttet. 13

14 Husk: det er ikke mulig å endre et verv fra for eksempel nestleder til lokallagsleder. Da må det eksisterende vervet først avsluttes og det nye må opprettes. Skal du legge inn et nytt verv, velger du knappen nytt verv som du finner nederst på komitésiden. Da får du opp følgende side: Det første du må gjøre er å velge hvilken person som skal få vervet. Hvis du kjenner personens medlemsnummer kan du fylle det ut i feltet etter navn. Hvis du ikke vet medlemsnummeret trykker du på knappen søk medlem og følgende boks kommer opp: Skriv inn fornavn og etternavn på vedkommende og trykk deretter søk. Vedkommende kommer da opp i en liste: Sett musepekeren over vedkommende navn og trykk. Informasjonen om vedkommende vil da fylles inn på bildet som vist her: Velg så Type verv og Fradato (dagens dato står som standard). Du kan også legge inn en Tildato, men som oftest vil man ikke gjøre det, da man sjelden vet hvor lenge et medlem blir sittende i et verv. Trykk deretter lagre og vervet er lagt inn. 14

15 7. Inn- og utmeldinger VIKTIG! Hvis vedkommende har vært medlem tidligere så kan IKKE dette skjemaet brukes. Da er det tilstrekkelig å kontakte medlemsservice og gi dem beskjed om gjeninnmeldingen. Innmeldinger av nye medlemmer skal skje via skjemaet Bli medlem. Det finner du i venstre menyen. Da får du opp følgende valg: Her velger du om medlemmet skal være medlem av Senterpartiet eller Senterungdommen. Medlemskap i Senterungdommen er for de som er under 30 år og de har samme rettigheter i Senterpartiet som ordinære medlemmer i Senterpartiet. Du kan lese mer om Senterungdommen på deres nettsider Deretter trykker du neste og følgende skjema kommer: Deretter fyller du inn personalia så langt du vet. Feltene merket * (stjerne) er obligatoriske, dvs. du må fylle dem ut. Det anbefales at man fyller ut e-post og mobilnummer hvis vedkommende har det, da mye av informasjonen fra partiet spres per e-post. 15

16 Husk å trykke Neste etter at du har fylt inn skjemaet og følgende valg kommer opp: Her kan du velge først å overstyre lokallagstilhørigheten, hvis du ønsker å være medlem i en annet lokallag enn der du har registrert din postadresse. Deretter kan du velge om du vil betale medlemskapet umiddelbart eller få en giro tilsendt i posten. Trykk deretter neste. Hvis du valgte giro vil du komme til en kvitteringsside. Hvis du valgte kredittkort vil du bli videresendt til en sikker betalingsside for kredittkort. Informasjon om det nye medlemmet dukker ikke opp i registeret med én gang; skjemaet går til medlemsservice som sjekker dataene. Det kan ta opptil én uke. Hovedorganisasjonen sender samtidig ut velkomstpakke til det nye medlemmet. Et helt likt innmeldingsskjema finnes også på de åpne nettsidene til Senterpartiet sånn at de som ønsker det kan melde seg inn på egenhånd. Det skjemaet finner du på VIKTIG! Lokallaget har ansvar for å følge opp nye medlemmer etter at de har mottatt velkomstpakke. Som vist tidligere så vises det klart og tydelig i medlemslisten (med et eget symbol) om hvem som er nye medlemmer. Hva må meldes til medlemsservice Utmeldinger og dødsfall må du sende pr. e-post til Det samme gjelder medlemmer som flytter til andre kommuner. Det holder ikke bare å endre adressen. Da blir medlemmet fortsatt liggende som medlem i ditt lokallag. Flytting av medlemmer mellom lokallag må foretas av medlemsservice. Dette er endringer som det er viktig at lokallaget gir beskjed om til medlemsservice, sånn at medlemsregisteret til enhver tid er oppdatert og riktig. 16

17 8. Kontingentinformasjon Grunnen til at lokallaget må legge inn sin kontingentandel er fordi vi har et system med tredeling av kontingenten. Det betyr at hver av de tre organisasjonsleddene fastsetter hva de skal ha i kontingent og det til sammen utgjør kontingentkravet til medlemmene. Det er et viktig prinsipp at man må betale kontingenten for å være medlem i Senterpartiet. Utsending av kontingentkrav og purring følger følgende oppfølging: - Rundt 1. februar sendes ordinært kontingentkrav ut fra Hovedorganisasjonen - Rundt 1. mars sendes første purring ut fra Hovedorganisasjonen VIKTIG! Om det sendes ut en 2. purring avgjøres først når man ser hvor mange som betaler i første runde med ordinært krav og purring. Etter purrerunden er det lokallaget som tar over ansvaret for å purre medlemmene og få dem til å betale. De medlemmene som ikke betaler kontingenten vil ved årsskiftet bli satt som utmeldte og vil ikke motta kontingentkrav automatisk. For at betalingen skal være registrert må kontingenten være innbetalt på Hovedorganisasjonens kontonummer innen årsskiftet. Det er ikke mulig for eksempel å betale kontingenten for 2011 i januar Det blir sendt ut kontingentgiro til nye medlemmer fra Hovedorganisasjonen sammen med velkomstpakken. Medlemskontingenten kan betales uten at man har selve fakturaen. Hvis et lokallag har tidligere medlemmer som igjen ønsker å betale kontingenten eller medlemmer som har rotet bort fakturaen kan disse betale inn kontingenten på kontonummer Det er viktig at man da betaler med melding og at det spesifiseres i meldingsfeltet hva betalingen gjelder og hvem det skal registreres på. Hvis medlemmet betaler for mye i kontingent blir overskuddet registrert som betaling på neste års kontingent. Kontingenten tilfaller det lokallaget vedkommende er medlem i når betalingen skjer. Negativ kontingent Noen lokallag velger å betale deler av kontingenten for sine medlemmer, dvs. at de har negativ kontingent. Dette legges inn ved at man setter et minus foran summen når man legger kontingentandelen inn i medlemsregisteret. Kontingentrefusjon og fakturering av SMS Lokallagene får tilbakeført sin kontingentandel kvartalsvis og vil da bli satt inn på det kontonummeret som lokallaget har registrert i medlemsregisteret. De lokallagene som har 17

18 negativ kontingent faktureres for det. Hvis lokallaget har sendt ut SMS til sine medlemmer blir dette trukket fra kontingentrefusjonen. En SMS med opptil 160 tegn koster 50 øre. 9. Annen informasjon Æresmedlemmer Senterpartiet sentralt opererer ikke med noe æresmedlemskap i medlemssystemet, men lokal- og fylkeslag kan selv ha og oppnevne æresmedlemmer. Disse legges inn i registeret ved at man sender en e-post til medlemsservice. Lokallaget får tilsendt fakturaen for æresmedlemmene. Senterungdommen Et medlemskap i Senterungdommen er for de som er under 30 år. Disse er også fullverdig medlem i Senterpartiet og skal behandles deretter. De dukker også opp på medlemslistene til Senterpartiet. Det er Senterungdommen sentralt som tar for seg kontingentinnkrevingen av senterungdommer. Verving For å stimulere medlemmer til å verve har Senterpartiet egne vervepremier. For at vervingen skal bli registrert må det nye medlemmet være lagt inn via verveskjemaet på intranettet. Det finner du i venstremenyen på min profil. I denne menyen kan man i tillegg til å hente ut vervepremier og se hvor mange vervepoeng man har. Man kan lese mer om verving på Senterpartiet har et sett med ververegler som må følges: 1. Ververen får 10 poeng for hvert nytt medlem som godkjennes 2. Vervingen godkjennes først når det nye medlemmet har betalt 3. Man henter ut vervepremier basert på antall poeng man har Vær oppmerksom på at det er først når det nye medlemmet har betalt kontingenten at ververen får poeng. Om vedkommende har betalt og vervingen er godkjent finner man også på vervesidene på intranettet. Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan ta tid før det nye medlemmet dukker opp i listen vervede medlemmer og at betalt dato oppdateres. Vervepremier sendes ut fra hovedorganisasjonen cirka en gang i måneden. 18

19 Endringer ved årsskiftet Medlemmer i Senterungdommen: Medlemmer i Senterungdommen som er over 30 år vil bli satt som fullverdige medlemmer i Senterpartiet. I tillegg vil de som er under 30 år og som kun er medlemmer Senterpartiet bli oppringt av Senterungdommen og spurt om de vil bli medlem der. De som ikke har betalt kontingenten året før vil bli satt som utmeldt på samme måte som folk blir utmeldt 1. juli. 19

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

1. mars 2010. Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

1. mars 2010. Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 1. mars 2010 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen Innhold Introduksjon... 4 Mål: Norges beste kontingentsverktøy... 4 Om brukerveiledningen... 4 Språkinnstillinger i Internett Explorer/valg

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen

Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Bedriftsansvarliges rolle i godkjenningsordningen og autorisasjonsordningen Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.finaut.no Side 1 av 30 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 2013 KX Products as Besøksadr: Sognsvn 75 Ullevål stadion, 0855 Oslo, Norway Phone: +47 22 44 25 00 Email: post@kxp.no Web: www.kxp.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer