Workshop 2-3.desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop 2-3.desember 2011"

Transkript

1 Workshop 2-3.desember 2011 Funksjonalitet for stilarter og klubber Pål Erik Hansen

2 Agenda Vedtak gjort på forbundsstyremøte Hvordan kan stilartene utnytte systemet? Kommunikasjonsmuligheter Grunnlag for medlemskontingent Graderinger fletting mot Word (diplomer) Graderingsstatistikk/ oversikt (Dommere) 2

3 Funksjoner for klubbene Funksjon Basisløsning Fullskalaløsning Bli medlem Definere ulike parti x x Registrere nye medlemmer x x Kommunikasjon mot medlemmer m/mail eller SMS Masseregistrering av graderinger x x Medlemsstatistikk x x Integrert m/sportscover x x x x x Basisløsning Klubber u/betalingsløsning Fullskalaløsning Klubber m/betalingsløsning Administrasjon av frivillige Sponsorer Web-shop/ varesalg Verving / premieønsker Komplett betalingsløsning Oppmøteregistrering med medlemskort/ treningsstatistikk x x x x x x

4 Funksjonstilgang Basisløsning Fullskala Nye funksjoner som oppmøteregistrering via kortløsning og annen ny funksjonalitet, vil komme kun i fullskalaløsningen

5 Kommunikasjonsmuligheter Stilartsledere/ styret i stilarten kan sende E-post og -/eller SMS til: Klubber (kun E-post) Valgt verv i alle klubber (E-post/SMS) Leder, kasserer, instruktører Et utvalg av eller alle medlemmer i klubbene (E-post/SMS) Eks. konkurranseutøvere, nye medlemmer etter en gitt dato mm. (informere nærmere om stilarten), informasjon om samlinger mm. Kan også nå utmeldte medlemmer med f.eks. spesielle tilbud om trening/ samlinger 5

6 E-post til klubber Velg fra meny Liste grupper alle klubber kommer opp 6

7 E-post/SMS til verv i klubber Velg Liste styreverv fra menyen Velg deretter f.eks. styret og en gitt funksjon Deretter kan en velge type E-post eller SMS 7

8 E-post/ SMS til medl.massen Her er mulighetene flere mange mht utplukk bl.a. : Innmeldt dato f.eks. > (Alle nye medlemmer H-2011) Fødtdato f.eks. > (Alle som er 12 år og yngre) 8

9 E-post med henvisning til sider/ dokumenter I den vanlige mailen som sendes ut, er det ikke mulig å legge ved vedlegg. En kan derimot legge inn linker som på denne måten: 9

10 Mottaker av E-post (Gmail) For mottaker vil E-posten se slik ut (i Gmail) Med hyperlink direkte til dokumentet 10

11 Grunnlag for medlemskontingent Pål Erik Hansen 11

12 Grunnlag for medlemskontingent Nå er det slutt på å sende mail til klubbene for å rapportere medlemstall til stilartsorganisasjon Dette kan tas rett ut fra systemet og gir de samme tallene som rapporteres til Kampsportforbundet Systemet kan ta ut rapporten flere ganger i året (f.eks. i mars og i oktober) Systemet vil da kunne oppdatere de medlemmer som er meldt inn på kjøretidspunktet slik at de ikke rapporteres flere ganger NB! Husk å kjør rapporten (normal m/oppdatering) for nyttår! 12

13 Grunnlag for medlemskontingent Når en starter opp rapporten, må en velge hvilken type kjøring man ønsker: Prøve gjør ingen oppdatering og vil plukke ut alle medlemmer som ikke er merket som kjørt (les betalt) Normal vil plukke ut grunnlaget for alle medlemmer som ikke tidligere er merket og oppdatere disse Reprint henter alle medlemmer som er merket ( i aktuelt år) 13

14 Grunnlag for medlemskontingent (1) Gir utskrift med én linje pr. klubb og antall (2) Gir utskrift med sum pr. klubb og alle medlemmene pr.klubb (3) Gir samme som (1), men i Excel (4) Gir samme som (2), men i Excel 14

15 Graderinger Pål Erik Hansen 15

16 Anbefalinger Stilartsledere bør anbefale sine klubber om og åpne for at medlemmene selv kan registrere sine graderinger (inntil klubben er ajour) Viktig for at aktivitet blir registrert (stor betydning for tildeling av midler fra departement). Medlemmene blir fortrolig med personlig profil og medlemsopplysningene vil være mere oppdaterte Medlemmer kan verve andre medlemmer Medlemmer kan kjøpe seg tilleggsforsikringer (ny funksjonalitet) Medlemmer kan benytte webshop Medlemmer kan selv sjekke antall treninger i en gitt periode (kommer) 16

17 Aktiver mulighet for å registrere graderinger 17

18 Prosess for graderinger og utskrift av diplomer Medlemssystem (innlogget som del av klubbstyre eller som stilartsleder) WORD Masseregistrering av graderinger Graderingsrapport i Excel DIPLOM 18

19 Sørg for basisregisteret er ok Det som er spesielt viktig er at rekkefølgen er korrekt Det er den som gjør at neste grad automatisk blir foreslått 19

20 Registrering av graderinger Velg funksjonen masseregistrering (1) og tildel grader (2) 20

21 Uttak av graderingsstatistikk I medlemssystemet velges graderingsstatistikk Datoer for aktuelle graderingsdatoer legges inn 21

22 Lagre.CSV-filen som en vanlig Excelfil Filen som lages er en såkalt.csv-fil - lagre denne som en vanlig Excelfil med f.eks. standard navn som Rapport_graderinger.xlsx 22

23 Lag Worddokumentet for selve utskriften Start opp Word og knytt sammen Word og Excel som forberedelse til fletting 23

24 Knytte sammen Word og Excel Velg filen som du nettopp har lagret i Excel. Hvis du bruker samme navn på filen hver gang du skal skrive ut, er dette en engangsjobb 24

25 Aktuelle flettefelter De feltene som er aktuelle og flette inn i utskriften er disse: Merk at Grad dato må skrives som Grad_dato 25

26 Sett inn flettefelt 26

27 Alternativ metode Fra menyen i Word velges følgende menypunkt: 27

28 Plassering av felt Plasser feltene slik at de passer med utskriften (diplomet) Tips: Ta med Medl.nr på diplomet slik at de har en referanse til Id for pålogging til medl.systemet 28

29 Spesielt mht formattering av datofelt Klikk høyre mus på Grad_dato feltet Velg deretter rediger felt (1) Klikk på Feltkoder (2) 29

30 Hvordan skal datofeltet se ut? Ulike brytere: "dd.mmmm yyyy" gir resultatet på formen: 15.desember 2011 "dd.mmm yyyy" gir resultatet på formen: 15.des 2011 "dd.mm.yyyy«gir resultatet på formen: "dd.mm.yy" gir resultatet på formen:

31 Utskrift av alle diplomene 31

32 Fletting i Word (oppsummert) Ta ut grunnlag fra graderingsrapport Lagre filen som Excelfil (gjerne fast navn) Knytt sammen Worddokumentet med Excelfilen Ta opp Word Sett inn flettefelter Spesielt for formattering av datofelt Klikk på feltkoder Legg inn formatet som ønskes dd.mmmm yyyy gir 15.april 2011 Kjør ut diplomer 32

33 Work-shop 3.des del 2 av 2 Funksjonalitet for klubbene Pål Erik Hansen 33

34 Funksjonstilgang Basisløsning Fullskala Nye funksjoner som oppmøteregistrering via kortløsning og annen ny funksjonalitet, vil komme kun i fullskalaløsningen

35 Agenda Benyttes systemet optimalt på klubbplan? Tips for hvordan man kan lage pakkeløsninger Differensiering av treningsavgifter Oppfølgingsmuligheter på økonomisiden Graderinger Web-shop 35

36 Pakkeløsninger Det er mulig og sette opp en pakkeløsning for nye medlemmer Den kan inneholde alt fra hansker, gi (dobok), treningstid mm. Fordelen med og ta med noe treningstid, er forsinkelsen mht avtalegiro (det tar gjerne 1 måned+ før det er oppe) Pakken kan aktivt benyttes i markedsføring som et tilbud Funksjonen startes opp fra: 36

37 Redigere oppstartspakke Hvis en benytter oppstartspakke, vil dette komme frem på skjemaet for Bli medlem Hvis en fyller ut antall måneder (trening), må en være oppmerksom på at fakturaprogrammet oppdaterer neste betalingstermin med antallet som står der Dvs; hvis et medlem begynner i september, vil fakturaprogrammet oppdatere neste betalingsperiode med 09+2=11 Etter fakturering av oppstartspakke: 37

38 Differensiering av treningsavgifter Når en går over på avtalegiro kan det være lurt å differensiere treningsavgiftene mht kontraktslengde I klubben min har vi delt opp i 6 ulike kategorier: Voksen 6/12 måneder Ungdom 6/12 måneder Barn 6/12 måneder Forskjellen mellom 6 og 12 måneder kontrakt utgjøt 40,- pr.mnd Resultatet er at et fåtall velger 6 mnd kontrakt vi får medlemmet til å bli lengre i klubben slik at 2-3 graderinger kan gjennomføres Dette bidrar til at frafallet blir mindre 38

39 Oppfølgingsmuligheter på økonomisiden Følgende rapporter er tilgjengelig for oversikt og oppfølging av pengestrømmen i klubben Gir oversikt over fakturerte og innbetalte beløp i fjor og i år. Gir også et estimat på forventet inntekt resten av året Gir en enkel mulighet til å finne igjen fakturaer som er betalt uten KID Gir full reskontrooversikt på hvert medlem Aldersfordelt rapport over utestående beløp på 30, 60 og 90 dager. Denne kan sendes til hver enkelt instruktør (utplukk på parti) Gir mulighet for å sende purringer på SMS og mail til de som har utestående beløp. Grunnlag for innkasso for beløp > 3.gangs purring 39

40 Økonomisk oversikt Viser totaloversikt over utfakturert, innbetalt og restbeløp Viser også sammenligning med fjoråret (1) Full drill-down mulighet helt ned til den enkelte faktura 40

41 Søk faktura Fra dette bildet kan en gå direkte til detaljer rundt fakturaen Hvor en bl.a kan sende en kopi til mottaker (hvis mail har blitt slettet) 41

42 Kontoutskrift pr. medlem Her kan en ta ut en komplett utskrift, eller velge ut ett medlem og angi en bilagsdato Programmet gir følgende resultat: 42

43 Saldoliste reskontro Denne rapporten gir en meget god oversikt over dårlige betalere Rapporten kan sendes til gitt E-postadresse slik at instruktørene kan følge opp på partinivå 43

44 Saldoliste reskontro eks. på mail 44

45 Status utestående fakturaer Rapporten gir oversikt over alle som er purret 1, 2 og 3 ganger Drill-down ned til enkeltmedlem og enkeltfaktura SMS eller E-post kan sendes direkte fra resultatet 45

46 Graderinger Klubben kan aktivere for at medlemmer registrerer alle grader under DAN-grader selv (basert på medlemspasset eller graderingsbok) Viktig å få registrert graderinger og siden treninger (kortløsning) for å få full oversikt over tidspunkt og antall treninger siden sist Kampsportforbundet vil benytte opplysningene som grunnlag for pengestøtte fra departementet (høy aktivitet = mere penger) Det enkelte medlem får et forhold til sin personlige profil 46

47 Tips til klubber for forenkling/påmelding DnB har laget en portal som heter Her kan klubben (og privatpersoner) registrere alle typer arrangement Påmelding til f.eks. gradering kan legges inn og alle må registrere seg for å få gått opp Her kan en også legge inn kontrollspørsmål på om alle treningsavgifter er betalt (for å få medlemmer til å sjekke personlig profil) Trondheim Karateklubb har lagt det opp slik i første forsøk: https://www.deltager.no/julegradering2011 Fordeler: Alle innbetalinger går rett inn på konto (gebyr på 8,- pr. transaksjon + 2%) Ingen manuelle lister Tilbakebetalingsfunksjon for medlemmer som melder seg på, men ikke er kvalifisert Grunnlag for graderinger kan lastes over til Excel 47

48 Arr.støtte/ påmeldingsfunksjon 48

49 Eksempel fra Trondheim Karateklubb 49

50 Registrering for enkeltmedlemmer Medlemmene kan gå inn på sin personlige profil for å registrere alle graderinger under DAN-nivå Hvis alle medlemmene i klubben registrerer korrekt grad på seg selv, blir det veldig mye enklere ved senere gradering når masseregistrering kan benyttes 50

51 Registrering for enkeltmedlemmer 51

52 Graderingsrapport (1) Alle grader eller kun DAN-grader (2) Totalt antall graderinger i angitt periode (3) Mulighet for overføring til Excel for videre bearbeiding 52

53 Masseregistrering av graderinger (1) Utplukk på parti, farge, grad (2) Siste gradring og (3) neste gradering vil automatisk komme frem hvis det er registrert graderinger på medlemmet 53

54 Web-shop Kjempefint verktøy som kan benyttes uavhengig av om klubb har et lager eller bestiller basert på innkomne ordrer Funksjoner som er tilgjengelig i løsningen: Bestilling kan gjøres av medlem eller styremedlem (ny) All fakturering skjer sentralt (hver natt) med faktura som.pdf-fil til medlemmets E-postadresse Ikke betalte beløp blir purret på samme måte som treningsavgift 54

55 Web-shop En bygger opp Web-shoppen med: Varegrupper Varer (m/u opsjoner som størrelse, farge) Bestilte varer går med kopi til materialforvalter (verv i styret eller blant medlemmer) Faktura sendes til medlemmets E-postadresse som.pdf-fil Faktura betales og registreres i systemet ved innlesing av fil fra NETS hver fredag Varen sjekkes ut som levert Andre funksjoner: Beholdningsliste (for de som har lager) Varetelling/ varemottak Omsetningsrapport Bestilte varer/ historikk 55

56 Web-shop eksempel på vare. For de som har et lager, kan det være greit og legge inn alle størrelser på drakter, klær mm. For de som bestiller basert på ordre, må en legge inn størrelse, farge på de produkt som krever dette 56

57 Web-shop eksempel på bestilling 57

58 Andre funksjoner som ligger/ kommer i løsningen Verving Medlemmer kan verve andre og oppnå poeng som kan utløses i premier som f.eks gratis gi/dobok, treningsleir osv. Grense for poeng/ premier defineres av klubben selv (se brukermanual om verving) Frivillig Klubber kan legge ut link på nettsiden for registrering av frivillige (foreldre og andre som kan bidra til dugnader, stevner, loppemarked osv.). Adressen legges ut som: Sponsor Klubber kan ha egne sponsorer som følges opp gjennom modulen Enkel CRM-løsning med definering av sponsorpakker, aktivitet mot sponsor osv. Kan også legges ut som link: Sporscoverintegrasjon Medlemmer får tilgang til forsikringsleverandør direkte fra personlig profil Kan kjøpe tilleggsforsikring https://nkfonline.sportscover.com/ Medlemskort/ registrering av treninger Vi vil komme med en løsning i 2012 for automatisk registrering vha kort 58

59 Sportscover 59

60 Lykke til! Pål Erik Hansen 60

KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator

KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator KOMPLETT BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM Målgruppe: Medlemsadministrator Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.01.2013 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 4 2 INTEGRERE

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET. Målgruppe: Medlemsadministrator

BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET. Målgruppe: Medlemsadministrator BRUKERMANUAL FOR MEDLEMS OG BETALINGSSYSTEM LEVERT AV KAMPSPORTFORBUNDET Målgruppe: Medlemsadministrator Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 05.02.2010 INNHOLDSREGISTER 1 Hvilke funksjoner ligger/ kommer i løsningen?...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning - MittDFS

Brukerveiledning - MittDFS Brukerveiledning - MittDFS Versjon 11, 6/3-2015 Innhold Innlogging Mitt DFS... 3 VK Skytterlag... 4 Medlemmer:... 4 Opprett nytt medlem:... 5 Bytt skytterlag:... 6 Avslutt medlemskap:... 7 Bytt passord

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen

Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 11. november 2013 Brukerveiledning for 123klubb for Regnskapsrollen 2013 KX Products as Besøksadr: Sognsvn 75 Ullevål stadion, 0855 Oslo, Norway Phone: +47 22 44 25 00 Email: post@kxp.no Web: www.kxp.no

Detaljer

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011

REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011 REFERAT LEDERMØTE NKF, 2.-3. DESEMBER 2011 WORK SHOP NKF s medlemssystem: Hva gjør NKF s medlemssystem? NKF s medlemssystem optimaliserer og rasjonaliserer den daglige driften av de enkelte klubbene, arrangement

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerveiledning 123klubb for Trener/lagleder-rollen

Brukerveiledning 123klubb for Trener/lagleder-rollen 11.10.2012 Brukerveiledning 123klubb for Trener/lagleder-rollen www.kxp.no Introduksjon... 5 Et levende og oppdatert nettsted har stor verdi for klubben... 5 Om 123KLUBB... 5 Roller i 123produktene...

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer