AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2014 AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2"

Transkript

1 AVDELINGSBOKA FOR STOREHUSET 2 MIN BARNEHAGE, ØYEKAST

2 Visjon; Vi ønsker å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø for barn ved å være engasjerte, anerkjennende og lekende voksne med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, gjennom felleskapet i samlinger og daglige aktiviteter som fører til selvstendige, medvirkende, positive og glade barn med respekt for hverandre. 1

3 INNHOLD: 1. PERSONALET 3 2. BARNEGRUPPA.4 3. SMÅGRUPPER 4 4. PRIMÆRKONTAKT PLANER DAGSRYTMEN UKEPLAN 6 8. SAMLINGSSTUND 7 9. GARDEROBE MÅLTID PEDAGOGISK DOKUMENTASJON VAKTLISTE FOR PERSONALET 2013/ AKTIVITETSTEAM VIKTIGE MERKEDAGER O G FELLESARRANGEMENT FLISPROSJEKT/ÆLVEMOSAIKK SANSESENTERET BURSDAGER DEN KULTURELLE BÆREMEISEN FORUT ÅRSHJULET 18 2

4 1. PERSONALET ANSATTE I MIN BARNEHAGE, ØYEKAST Lillehuset: Storehuset 2: Storehuset 1: Kontor: Kristoffer Pedagogiskleder 100 % Stig Pedagogisk leder 100 % Marit Pedagogisk leder 80 % 100% Marte Pedagogisk leder 80 % Kjersti Barnepleier 100 % Kari Assistent 100 % Jeanett Assistent 100 % Katrine Assistent 100 % Linda S Assistent 40 % Linda L Pedagogisk leder 100 % Rikke Assistent 80 % Mariann Assistent 80 % Anne Daglig leder/eier Marit Pedagogisk leder/eier 20% Vi har også tre morsmålslærere som er innom en dag i uken. Anam(Arabisk) som er på avdeling 1 og 2. Irina(Russisk) som er på avdeling 1 og Airida(Litauisk) som er på avdeling 2. 3

5 2. BARNEGRUPPA Avdeling 2 for året 2013/2014 består av en fulltallig barnegruppe med 18 barn, der vi har 9 jenter og 9 gutter. August har vært en tilvenningsperiode for både store og små. Det er en periode der en skal bli kjent med nye rutiner og bli trygg på hverandre og sine omgivelser. Perioden går mye ut på å finne sin plass, føle at det er rom for «meg» i gruppen og der alle skal få muligheten til å føle tilhørighet i gruppa. For oss er det viktig at barna og dere voksne føler at barnehagen er et godt og trygt sted å være, og føler at en blir sett og hørt. Vi observerer barna i lek og andre situasjoner, og legger opp til aktiviteter ut i fra deres interesser og forutsetninger. 3. SMÅGRUPPER «En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det.»(r-11, 1.7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet.) Når vi ser på hva rammeplan sier om barnehagens oppgaver, så må vi se på hvordan vi kan jobbe får å få dette til på en best mulig måte. Vi har erfaring og ser fordelen med å dele barna inn i smågrupper, da dette er med på å gi hvert enkelt barn en bedre oppfølgning. Voksentettheten rundt barnet blir større, det blir lettere å observere barnet i lek og i samspill med andre barn. Det gir den voksne en større mulighet til å se hvert enkelt barn og følge opp om deres behov og interesser. Vi opplever også at barna blir tryggere på hverandre, det er med på å forsterke gruppetilhørigheten og barna lærer å dele leker med andre barn enn den/de de pleier å leke med. Barna har også ofte en annen væremåte i mindre grupper, som igjen gir dem bedre forhold for språkutvikling, sosialiseringen og motorisk. Gruppene deles inn etter barnets forutsetninger, det kan være grupper som settes sammen i løpet av dagen og det er pedagogisk organiserte grupper med bestemte mål. Gruppene rullerer både av sammensetning av barn og voksne som har gruppen. Kan her støtte oss til hva kunnskapsdepartementet sier om kvalitetssikrende bestemmelser i barnehagen, 16.4 Barnegruppens størrelse og organisering. 4

6 4. PRIMÆRKONTAKT Alle barna har hver sin primærkontakt, noe som bidrar til at hvert enkelt barn får en bedre oppfølgning. Alle voksne har et felles ansvar for å følge opp alle barna på avdelingen, men vi får muligheten til en tettere oppfølgning med primærbarn. Primærgruppene vil også brukes som gruppeinndelinger i aktiviteter, temaarbeid og prosjekter. KATRINE/LINDA S JEANETT STIG Storehuset avdeling 2: Pedagogisk leder: Stig Berg Rogn Assistent: Jeanett Bro Ødegården Assistent: Katrine Lysgård Haugen E-post: E-post: E-post: E-post: 5. PLANER Etter som vi er en Reggio inspirert barnehage, så har vi ikke altfor mange faste planer for året. Vi jobber mest etter barnas egne innspill og interesser, der vi velger ut ulike tema etter dette. Temaene kan vare alt fra en dag til en uke eller lengre, etter som hvor lenge barna er opptatt og interessert i tema. Vi sender ut en månedsplan til dere med en grov oversikt og med informasjon om det som måtte ha vært eller som kommer. Ellers så sender vi ut informasjon underveis og følg med på hva som henges opp i garderoben. For oss er det viktig at barna skal ha en stemme i sin egen barnehagehverdag, der vi voksne må være aktive lyttere og tilrettelegge på en best mulig måte. De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagensvirksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (R- 11. S Barns medvirkning) 5

7 6. DAGSRYTMEN Det er en fast dagsrytme i barnehagen for å skape gode rutiner og gir barna en forutsigbar hverdag. Igjen så er det ingen dager som er like, der vi er fleksible i forhold til aktivitetene, barnas valg, turer og lek. Det er viktig å ta vare på de gode situasjonene som skjer i hverdagen og der er viktig å være fleksible. Her følger vi opp på barns medvirkning som er en del av barnehagens innhold og oppgaver, som igjen går i tråd med Regio Emilia filosofien Frokosttid Frie aktiviteter Ryddetid/Samlingsstund Aktivitets tid, grupper inne/ute Bleier/Måltid Sove tid/utelek Rydding/Bleier og avkledning Måltid Aktivitets tid Alle tider er ca- tider, og blir styrt etter barns forutsetninger og behov! 7. UKEPLAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Valgfrie aktiviteter Anam morsmålslærer De andre avdelingene passer på barna når vi har avdelingsmøte. Møtet varer ca. 45 min. Barnas valg/ aktivitetsgrupper Barnas valg er egenvalgte aktiviteter og blir ofte ulike grupper for hver gang. Når vi har aktivitetsgrupper, så kan dette være mere planlagte grupper og aktiviteter. Ett måltid er rent fiskemåltid Tur dag/ Sansesenter/ Aktivitetsgrupper Vi har sansesenteret onsdager i oddetallsuker. Det behøver ikke alltid at vi reiser på sansesenteret. Vi er opptatt av å følge opp barnas ønsker og interesser i hverdagen. Barnas valg/ Aktivitetsgrupper Airida, morsmålslærer Ett måltid er rent fiskemåltid Fredagsmat Ha-med-dag Fredagssamling siste fredag i mnd. Vi varierer fredagsmaten med fisk, kjøtt, baking, salatbar og supper. 6

8 8. SAMLINGSSTUND Samlingsstunden er noe vi gjerne har hver dag, både som en start på dagen og kan være planlagt og noen er mere spontane og uformelle. Det er en fin måte for å styrke fellesskapet og gir muligheter for læring og ikke minst mye humor og glede. Det er også med på å kunne styrke hvert enkelt barn, der de får muligheten til å bli sett og hørt. En viktig del av den sosiale kompetansen som bidrar til selvhevdelse og selvkontroll. Vi har faste innslag av morgensang og gjerne en navnesang, der vi er opptatt av å se hvert enkelt barn. Vi varierer sanger etter tema, årstider og etter de innspill barna kommer med underveis. Vi ser allerede at samlingsstunden får mange av barna til å blomstre og gir dem mestringsfølelse. Samlingsstunden gir oss muligheter til å presentere og jobbe med ulike tema og prosjekter. Siste fredagen hver måned, har vi også en fellessamling for hele barnehagen, der de voksne har planlagt noe til et tema, barna fra hver avdeling får mulighet til å bidra med noen innslag og ofte får hvert enkelt barn muligheten til å komme opp å fortelle noe eller ta en sang. 9. GARDEROBEN Garderobesituasjonen gir oss muligheten til å øve oss på å kle på oss selv, språktrening og begrepstrening. Garderoben blir også brukt til lek og gruppeaktivitet. Alle barna har hver sin plass med bilde og navn, som er med å gi dem en følelse av tilhørighet til barnehagen. Her er det mange gode samspill mellom barna, der de ofte tilbyr å hjelpe hverandre ved påkledning. Garderoben er også et sted der foreldre og andre som er innom barnehagen vil kunne se hva vi driver på med i hverdagen, etter som det er her vi ofte henger opp dokumentasjon, liste over grupper og tema. Vi har også skjermen som vi prøver å få lagt inn bilder av hva barna driver på med i barnehagehverdagen. Ikke minst så er det i garderoben vi vil henge opp lapper med beskjeder, månedsplan og andre viktige opplysninger. Så stikk alltid innom garderoben når dere henter. (Informasjon og viktige beskjeder kommer ut på mail, så gi beskjed om du ikke mottar mail fra oss) 7

9 10. MÅLTID Vi spiser inne på fellesrommet der vi er fordelt på tre bord, med seks barn og en voksen ved hvert bord til maten og maten. Tidene kan variere noe, etter hva vi måtte holde på med av aktiviteter. Noen ganger har vi ferdig påsmurt og noen ganger lar vi barna få prøve seg selv. I begynnelsen har vi hatt en del ferdigsmurt, etter som mange av barna ikke har vært vant til å smøre selv. Det vil bli mer usmurt etter hvert og barna vil kunne få øve på mere av dette, som er en del av selstendighetstreningen og styrker mestringsfølelsen. Barna vil etter hvert få være med på å forberede måltider, som å dekke på, bake, smøre og kutte. Måltidene byr på mange læringssituasjoner og dette er noe av hva vi gjør og har som mål for måltidene i barnehagen: Alle skal kunne få i seg tilstrekkelig mat og drikke. Barna skal kunne velge mat og smøre selv «Vanlig» bordskikk, som å sitte rolig, spise på en ordentlig måte, sende til hverandre, si takk osv. Skape gode dialoger rundt bordet Tilby sunn mat, frukt og grønt 11. DOKUMENTASJON OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Etter som vi ønsker å jobbe etter Reggio Emilias filosofien, så er det dokumentasjonen som er viktig i det pedagogiske arbeidet. Vi dokumenterer barna og deres aktiviteter med bilder og med observasjon. Vi ønsker også på vår avdeling at barna skal bli mere delaktige i denne dokumentasjonen, der de selv tar del i valget av bilder og det de selv ønsker å stille ut og henge på veggene. Her vil de kunne få et mere eieforhold til det det de gjør og er mer inkludert i prosessene. Mye dokumentasjon vil forekomme i bilder, som vi printer ut, laminerer og lager hefter som barna kan bla i. Dette blir fine hefter som barna kan snakke om sammen og med oss voksne. Her kan vi voksne bruke tekstskaping, for å få frem barnas tanker og ideer. Videre jobber vi ut i fra barnas dokumentasjon og vår egen dokumentasjon, der vi evaluerer under veis sammen med barna og oss voksne. Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre egen praksis, der en vender et kritisk blikk mot og reflekterer over eget arbeid. Dette gjør vi for å bedre det arbeidet vi gjør og for å kunne tilrettelegge bedre for videre arbeid. Vi har fokuset rettet mot prosessene, opplevelsene og det som skjer under veis. Det skal ikke bare handle om produktene som produseres, men om det som skjer i selve prosessen. Det skal være aktiviteter som er tilrettelagt barnas ståsted, og tilpasset deres 8

10 ferdigheter. Barnehagen jobber vi med fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet og prøver å la barna skape sin egen kultur gjennom egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. ( Rammeplan s 4.) 12. VAKTLISTE FOR PERSONALET 2013/2014 Team 1; Marit, Katrine, Kjersti Team 2; Stig, Rikke, Mariann, Kristoffer Team 3; Linda, Jeanett, Marthe, Kari Personal fra Lillehuset har ikke samme vakter, men er med på aktivitetsteam. Pedagogvakter; Assistentvakter; TV : TV: MV : MV: SV SV: Storehuset; Lillehuset; Uker Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33,36,39,42,45, 48,51,2,5,8,11, 14,17,20,23,26 Tidlig Team 1 Team3 Team 2 Team 1 Team 3 Mellom Team 2 Team 1 Team 3 Team 2 Team1 Sein Team 3 Team2 Team1 Team3 Team2 34,37,40, 43,46,49,52,3,6, 9,12,15,18,21, 24,27 Tidlig Team 2 Team 1 Team3 Team 2 Team 1 Mellom Team 3 Team 2 Team 1 Team 3 Team 2 Sein Team1 Team 3 Team2 Team1 Team3 35,38,41, 44,47,50 1,4,7,10,13,16, 19,22,25 Tidlig Team3 Team 2 Team 1 Team3 Team 2 Mellom Team 1 Team 3 Team 2 Team 1 Team 3 Sein Team2 Team1 Team3 Team2 Team1 9

11 13. AKTIVITETSTEAM Aktivitetsteam er de som går sammen om de ulike aktivitetene som for eksempel. Nissefest, karneval osv. Disse teamene bruker vi også til faglig utvikling i hverdagen gjennom å dele erfaringer, diskutere konkrete hendelser og reflektere over praksis sammen. 14. VIKTIGE MERKEDAGER O G FELLESARRANGEMENT DATO: ARANGEMENT: MERKNADER: 2-3. september 2013 Planleggingsdager Barnehagen stengt! 2. oktober 2013 Foreldremøte felles/avdelingsvis Alle foreldre oppfordres til å møte! 24. oktober 2013 Forut-aksjonen Foreldrearrangement med barn november 2013 Foreldresamtaler med Stig Kun for foreldre! 13. desember 2013 Lucia-markering i barnehagen. Foreldrearrangement med barn. Uke Nissefest i barnehagen. Kun for barn! 24. desember 2013 Julaften Barnehagen stengt! 25. desember juledag Barnehagen stengt! 26. desember juledag Barnehagen stengt! 31.desember 2013 Nyttårsaften Barnehagen stengt! 1.januar nyttårsdag Barnehagen stengt! 2. januar 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 15. januar 2014 Barnehagen 7 år, liten markering. Kun for barn 14. februar 2014 Karneval Kun for barn 11. april 2014 Påskefrokost Foreldrearrangement med barn. 17. april 2014 Skjærtorsdag Barnehagen stengt! 18. april 2014 Langfredag Barnehagen stengt! 21. april påskedag Barnehagen stengt! April - Mai Foreldresamtaler med Stig Kun for foreldre! 1. Mai 2014 Offisiell høytidsdag Barnehagen stengt! 16. mai 2014 Barnehagens 17. mai-markering Foreldrearrangement med barn. 29. mai 2014 Kristi Himmelfartsdag Barnehagen stengt! 30. mai 2014 Planleggingsdag Barnehagen stengt! 9. juni pinsedag Barnehagen stengt! I løpet av barnehageåret har vi fem planleggingsdager. Her er fire av dem satt opp. Den siste planleggingsdagen er på flyt og er per i dag ikke satt opp. Dere vil få beskjed så fort det er fastsatt en dato. 10

12 Vi svinger oss! Gymsalen Toget går! Vannrommet 11

13 15. FLISPROSJEKT/ÆLVEMOSAIKK Her lager vi en stor mosaikk som skal være med på kuturnatta Tema for prosjektet er knyttet til ælva og ælvemønster, som skal være med på en utstilling ved Ælvespeilet første lørdag i november. Barna har knust fliser med hammer, tatt egne bilder til inspirasjon til mosaikken og dokumentert underveis. 12

14 16. SANSESENTERET Onsdager i oddetallsuker reiser en gruppe på sansesenteret på frisklivssenteret på kjølnes. Sanseavdelingen er et åpent stimuleringstilbud for alle. Sanseavdelingen i Frisklivsenteret er etablert på initiativ fra Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Sanseavdelingen har 6 ulike snoezelenrom. Snoezelen som betyr både å snuse og døse, er utviklet i Nederland. Rom i sanseavdelingen De 6 rommene er malt i fargene hvitt, rødt, blått, grønt, gult og sort. Ulike farger fremkaller ulike kjemiske reaksjoner i hjernen. Farger får oss til å reagere både psykisk og fysisk. Inventar og utstyr i rommene stimulerer våre sanser med følbare inntrykk, musikk, lyd, vibrasjoner, ulike dufter og lyseffekter. I et snoezelen-miljø gir ulike visuelle stimuli, både med og uten bevegelse, mulighet til å oppøve konsentrasjon, motorisk stabilitet og mobilitet. Gult rom Gul farge gir en varm fornemmelse. Fargen fremmer initiativ og gjør mennesket våken. Gult stimulerer innlæringsevnen, men den kan også stresse et menneske. Et musikk- og lydsnuserom Rødt rom Rødt er en varm farge. Fargen øker hjertevirksomheten og blodsirkulasjonen. Rødt er kjærlighetens farge. Den utløser behov for lunhet og tilbaketrekning. Et døserom. Grønt rom Det grønne rommet stimulerer til fysisk aktivitet og lek. Et snuserom for balanse og muskel/leddsansen. Sort rom Fluoriserende lys og fiberoptik gir svaksynte fargeopplevelser de ellers ikke kan få. Et snuserom for syns- og berøringssansen. Blått rom Blått virker svalt og av-slappende på kroppen. Blått påvirker intellektet og de kognitive prosesser, og fargen knytter men-nesker tett sammen. Et snuse- og døserom. Hvitt rom Det hvite rommet er det meste populære snoezelenrommet. Innbyr til ro, avslapning, nærhet og stillhet. Et døserom, men også ideelt for musikklytting eller meditasjon. 13

15 GULT ROM SORT ROM 14

16 17. BURSDAGER Vi henger opp flagg utenfor barnehagen, bilde av barnet og barnet blir feiret med krone, rakettoppskyting samling der hun/han får være i sentrum. Barnet får også velge en liten gave fra bursdagskassa, noe som er stor stas og alltid like spennende. 18. DEN KULTURELLE BÆREMEISEN "Den kulturelle bæremeisen" er laget etter modell av "Den kulturelle skolesekken", men er beregnet på førskolebarn. Det vil være forestillinger og konserter i barnehagen og i Ælvespeilet. For at barna skal få en best mulig positiv opplevelse av forestillinger utenfor barnehagen, så vil vi reise i mindre grupper på ca. 6 barn. Dett vil vi rullere på, så alle skal få muligheten til å få med seg forestillinger utenfor barnehagen. 19. FORUT FORUTS BARNEAKSJON - HVA ER DET? FORUTs barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, men det er også en historie om familier som lever i ekstrem fattigdom. Mange familier i Bawatele må klare seg på under en dollar om dagen. I praksis innebærer det en hverdag som først og fremst handler om å dyrke sin egen mat og kanskje tjene noen kroner på salg av grønnsaker på markedet. FORUT ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land. FORUT ønsker også at barn i Norge skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. SAMHOLD OG GODE VENNER Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge jevnaldrende i andre land. FORUT viser frem likhet og ulikhet sammenlignet med Norge, og vi vekker nysgjerrighet og bidrar til tolleranse overfor en mangfoldig verden. Gjennom kunnskap, erfaring og egen innsats kan vi alle bidra til at verden blir et litt bedre sted for flere. 15

17 Vann er moro! Alle hjelper til! Fellessamling i kjelleren Brannverntema med Vanja og Eldar 16

18 Øvelse gjør mester! Innslag fra kulturelle bæremeisen! Lesestund! Samarbeid! 17

19 20. ÅRSHJULET Måned Tema Fagområder August og September Tilvenning, bli kjent måned For at barna skal bli trygge på barnehagen, de voksne og hverandre. -Nærmiljø og samfunn Oktober November Desember: Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli Forut FN Dagen 24 oktober- felles prosjektarbeid Foreldrearrangement i forbindelse med FN dagen. Lucia, og Nissefest Juleforberedelser, hvor barnas interesse kommer til syne Felles litteratur prosjekt. Alf Prøysen Påske forberedelser, ut fra barnas egne valg og interesser Foreldrearrangement, påskefrokost. 17.mai feiring i bhg Barnas dag tema Sommer aktiviteter, vi er masse ute og bruker kroppen Sommerfest og avslutning for førskolebarn, foreldrearrangement Sommerbarnehage -Etikk, religion og filosofi -Kunst, kultur og kreativitet -Antall, rom og form Etikk, religion, filosofi -Språk, kommunikasjon og tekst -Natur, miljø og teknikk -Kropp, bevegelse og helse -Medbestemmelse Miljø-tema, gjenbruk, resirkulering, vil vi jobbe med hele tiden, integrert i våre aktiviteter. 18

20 19

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere følelsene sine og mestring.

Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere følelsene sine og mestring. Handlingsplan for Hakkespetten 2017/2018 Hovedtema: Danning Sosial kompetanse Barn skal bli sett, hørt og skal få utfordringer: Vi skal synliggjøre, trygge og anerkjenne barn, hjelpe de til å regulere

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen Januar- mars 2011 Innledning Aller først vil vi ønske dere et godt nytt år. Vi håper dere har hatt en fin julefeiring. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med nye og spennende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2013-2014 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer