Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen"

Transkript

1 Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

2 Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter

3 Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten 2) Rekruttering 3) Fast og midlertidig ansettelse 4) Oppsigelse pga. arbeidstakerens forhold 5) Fremgangsmåten ved oppsigelser 6) Arbeidstid

4 Arbeidsgiverservice HMS og juridisk bistand

5

6

7

8

9 Arbeidsrett og tariff

10 Regelverket Arbeidsmiljøloven + Tariffavtalen + Arbeidskontrakten = Rammene for styringsretten

11 Andre regler Innskuddspensjonsloven Foretakspensjonsloven (ytelsespensjon) Ferieloven Folketrygdloven Pensjonsopplysningsloven med forskrift Se AFP-vedtektene.

12 Rekruttering

13 Få rettslige skranker Du kan ansette hvem du vil Dog krav til "sertifikat" (kompetansekrav) for noen yrker, som lærere, leger, sykepleiere, advokater, etc. Mulig unntak for høyskolesektoren Men, usaklig forskjellsbehandling er ulovlig

14 Diskrimineringsreglene Arbeidsmiljøloven Likestillingsloven Diskrimineringsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

15 Diskrimineringsgrunnlagene Politisk syn Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon Seksuell orientering Alder Kjønn Etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning Hudfarge Språk Religion, livssyn Nedsatt funksjonsevne

16 Ansettelse fast og midlertidig

17 Fast vs. midlertidig ansettelse Den store og klare hovedregelen: Fast ansettelse Varig behov = fast ansettelse Unntak: midlertidig ansettelse Avsluttes ved utløpet av avtalt periode. Ingen oppsigelse nødvendig.

18 Unntak: Midlertidig ansettelse Når den ansatte bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag. Sesongarbeid Vikariater Ekstrahjelp/tilkallingshjelp Prosjektarbeid OBS! Prosjektorganisering er i seg selv ikke tilstrekkelig

19 Unntak: Midlertidig ansettelse Usikkerhet om fremtidig behov er ikke nok til midlertidig ansettelse Men, hva da når arbeidet bortfaller? Nedbemanning Ulovlig midlertidig ansettelse umiddelbart fast stilling fra første dag

20 Fast ansettelse ved varig behov Stabilt og varig behov Kan tilsi fast ansettelse etter for eksempel to år Fire års sammenhengende midlertidig ansettelse Automatisk fast ansettelse deretter

21 Varsel om fratreden Mer enn ett års ansettelse: skriftlig varsel Senest en måned før fratreden Oversittet frist: fratreden kan ikke skje før en måned etter varselet er mottatt.

22 Alltid skriftlig kontrakt Oppgi grunn for midlertidighet Avtalt alltid oppsigelsestid Avtal alltid prøvetid Bruk våre maler forskjellige typer: fast ansatt midlertidig ansatt Ekstrahjelp/tilkallingshjelp

23

24

25

26 Oppsigelse

27 Oppsigelse på grunn av arbeidstakerens forhold a) Prøvetid b) Mangelfull arbeidsprestasjon c) Sykefravær d) Samarbeidsproblemer Hire for skills fire for personality

28 Oppsigelse vs. avskjed Oppsigelse: Fratreden etter utløpet av oppsigelsesfristen Saklig grunn Avskjed: Fratreden umiddelbart Grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold

29 Oppsigelse i prøvetid Inntil seks måneders prøvetid (kontrakt) Opplæring, veiledning og evaluering. Tydlig tidlig! Grunnlag for oppsigelse er manglende Faglig dyktighet Tilpasning til arbeidet pålitelighet

30 Husk dokumentasjon!

31 Oppsigelse i prøvetid (forts.) 14 dagers oppsigelsesfrist Ikke rett til å stå i stilling

32

33 Mangelfull arbeidsprestasjon Mangelfull = betydelig under gjennomsnittet Saksgang: Vanlig oppfølgning: Tydlig tidlig! Uformelle møte(r) Formelt møte og oppfølgningsplan Evaluering og evt. revidering av plan Advarsel? Drøftelsesmøte, etc.

34 Husk dokumentasjon!

35

36 Sykefravær 12 måneders verneperiode Kun mot oppsigelse pga. sykdom Ikke automatisk oppsigelsesgrunn etter 12 måneder. Momenter: Forventet retur? Hvor langt fravær? Ulempe? Tilrettelegging?

37

38 Samarbeidsproblemer Problemene må være forsøkt løst Konflikthåndtering. Ingen løsning: problemene må kunne føres tilbake til arbeidstakeren Andre tiltak? Hvor alvorlige er problemene?

39 Fremgangsmåte ved oppsigelse Drøftelsesmøte Skriftlig oppsigelse Oppsigelsesfrist Evt. forhandlingsmøte Ring oss gjerne på forhånd.

40 Standarddokumenter Referat fra oppfølgingsmøte Protokoll fra drøftelsesmøte Oppsigelse. Avskjed Protokoll fra forhandlingsmøte Fratredelsesavtale

41 Arbeidstid

42 Arbeidstid Loven setter øvre grenser Hovedregel: alle omfattes av lovens grenser Unntak Ledende stilling Særlig uavhengig stilling Se vår veiledning på abelia.no

43 Alminnelig arbeidstid Lovens grense 40 timer per uke 9 timer per dag Avtalt arbeidstid Typisk 37,5 timer per uke skiftarbeid

44 Gjennomsnittsberegning Den alminnelige arbeidstiden beregnes som et gjennomsnitt Fleksing. Lettere å unngå overtid Skriftlig avtale

45 Gjennomsnittsberegning (forts.) Beregning over 52 uker inntil 9 timer/døgn og 48 timer/syv dager. Tariffavtale: beregning over 52 uker inntil 10 timer/døgn 48 timer/syv dager kan beregnes over åtte uker, men ikke over 54 timer i én uke

46 Gjennomsnittsberegning (forts.) Søknad til Arbeidstilsynet Periode på høyst 26 uker Inntil 13 timer/døgn og 48 timer/syv dager (over åtte uker)

47 Overtid Overtid: Alt utover lovens alminnelige arbeidstid Krever særlig og tidsavgrenset behov Overtidstillegg: 40 % Tillegget må utbetales, resten kan avspaseres (avtales skriftlig) Avvikende tariffavtale?

48 Overtidsgrenser 10 timer per syv dager 25 timer på fire sammenhengende uker 200 timer på 52 uker

49 Utvidet grense Avtale med tillitsvalgt (krever tariffavtale) Inntil 15 timer på syv dager, men ikke mer enn 40 timer på fire uker Inntil 300 timer på 52 uker Søknad til Arbeidstilsynet Inntil 20 timer på syv dager 200 timer på 26 uker Den enkelte må samtykke

50 Grense for samlet arbeidstid Samlet arbeidstid = alm. arbeidstid + overtid Samlet arbeidstid må ikke overskride 13 timer/døgn (16 timer ved t.avtale) 48 timer/syv dager. Kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker

51 Arbeidstilsynet sanksjoner Pålegg om å redusere overtiden Bøter (Fengselsstraff i grove tilfeller)

52

53 Informasjon abelia.no/tema/arbeidsrett/ nho.no/arbeidsrett nav.no arbeidstilsynet.no lovdata.no regjeringen.no/nb/dep/ad

54 Abelia E-post Tlf Nett

55 Arbeidsgiverservice

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss.

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Regler i arbeidslivet

Regler i arbeidslivet Regler i arbeidslivet Lærlingen skal kunne arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i slagsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter. Arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord Juridisk håndbok for innvandrere i Norge er produsert av Jushjelpa I Midt-Norge. Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

Oppsigelse og avskjed. 2.41 Oppsigelse

Oppsigelse og avskjed. 2.41 Oppsigelse Oppsigelse og avskjed 2.41 Oppsigelse Eksempel på besvarelse: Oppgaven gjelder en oppsigelse av kjøkkenassistent Stine Holm. Den omfatter både de formelle sidene ved oppsigelsen og det materielle innholdet,

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 DATO: LOV-1975-05-30-18 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1252-4 IKRAFTTREDELSE: 1975-12-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-79

Detaljer