Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Møteinnkalling. Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling 49/14 14/ Meldinger til kommunestyret 18. september /14 14/ Delegerte vedtak - kommunestyret 18. september /14 14/ Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag 14 52/14 14/ Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva 15 53/14 14/ Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS 17 54/14 14/ Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS 19 55/14 14/ Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan /14 14/ Budsjettendring enhet helse 33 57/14 14/ Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP 34 58/14 14/ Tertialrapport nr Flå kommune 35 59/14 14/ Revidert områdereguleringsplan for Tunnelen 2 - kommunestyrets sluttbehandling. 36 1

2 Flå, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 49/14 Meldinger til kommunestyret 18. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Fylkeseldrerådet i Buskerud - Årsmelding Skog + landskap Årsmelding Vardar Årsregnskap Brageteatret AS, Regionteater for Buskerud Årsmelding ULOBA Årsrapport Årsrapport overvåking av Hallingdalsvassdraget i Hallingdal Renovasjon Myndighet til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall Tilbakeføring av delegasjon 8. Hallingdal Renovasjon Strategi for Hallingdal Renovasjon IKS Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 50/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 19. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /14 14/ Sigvartesen Design, Oslo Igangsettingstillatelse: Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/372, tomt 169, HV7, Høgevarde 151/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om dispensasjon fra arealdelen i reguleringsplanen for plassering av adkomstvei Øvre Reinsjøfjell 152/14 14/ Sigdal Hytter AS, Eggedal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 20/120, Tollefsrudsetra 153/14 14/ Tremax as, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 4

5 154/14 14/ Bjørn T. Christiansen, Spikkestad Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fra Henriette og Bjørn Christiansen, Spikkestad: Søknad om oppføring av terrasse ved hytte på eiendommen gbnr 29/103, tomt 147, Høgevarde 155/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3, tomt S29 i Skarsdalen 156/14 14/ Geir Ørnulf Tollefsen, Flå Omdisponering av dyrka mark, gbnr.: 20/11 157/14 14/ Sørbygda Storvald, Flå Godkjente bestandsplaner elg og hjort Flå Godkjent bestandsplaner. 158/14 14/ Flå Østre Storvald, Flå Bestandsplaner elg Flå Østre-Vassfaret-Kolsrud Godkjent bestandsplaner. 159/14 14/ Flå Sør-Vestre Storvald, Flå Bestandsplaner elg og hjort Flå Sør-Vestre Storvald Godkjent bestandsplaner. 160/14 14/ Reinsjøfjell Øvre DA, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra gbnr 18/183 Reinsjøfjell Øvre, tilsvarende tomt 150 i reguleringsplanen 161/14 14/ Erik Gulsvik, Flå Bestandsplaner elg og hjort Gulsvik storvald Godkjent bestandsplaner 162/14 14/ Delegert vedtak Unntatt offentlig. 163/14 14/ Alf Berg, Tårnåsen Melding om hogst i verneskog, gbnr 16/7, teig 2, Stavn ved Nysæter 5

6 164/14 14/ Jan Kåre Hegglid, Flå Søknad om deling av grunneiendom med oppmålingsforretning gbnr 10/11, Ormerud søknad om tilleggsareal til garasje på eiendommen gbnr 10/44 165/14 14/ Pål Halgrim Lunde, Stokke Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/175, tomt 49, Reinsjøfjell hytteområde 166/14 13/ Mutic Arkitekter, Oslo Søknad om midlertidig brukstillatelse fra Vassfaret Bjørnepark eiendom for 2 modulbygg på eiendommen gbnr 24/53,75, Flå Midlertidig brukstillatelse gitt 167/14 13/ Drammens Hus og Hytter as, Lierstranda Søknad om endring av tillatelse for oppføring av tilbygg på eksisterende hytte på eiendommen gbnr 28/95, HV3, Høgevarde 168/14 14/ Marianne Gandrud Skinnes, Flå Rekvisisjon av oppmålingsforr. For ny matrikkelenhet fra gbnr 30/1 v/miljoseter 169/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/373, HV7, Høgevarde 170/14 14/ Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen, Drammen Tilskudd til registrering av elgbeite/skogskader Tilskudd gitt. 171/14 14/ Arkitekt Anna Zeuthen Andersen, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 28/147, Høgevarde 172/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/77, tomt 620, HV7 173/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 10/32 Tillatelse gitt på vilkår. 6

7 174/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/239 tomt 339, Høgevarde Flå Ferdigattest gitt. 175/14 13/ NorefjellHytta Jellum Byggservice as, Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/369, tomt 148, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 176/14 13/ Asplan Viak AS, Ås Søknad om ferdigattest for tillatelse til gjenoppføring av nedbrent boligbygg med 2 boenheter, gbnr 24/74 og 25/55, Voldsjordet Ferdigattest gitt. 177/14 13/ B. O. Leer byggservice as, Nedre Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr , Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 178/14 14/ Senter Bygg Entreprenør as Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/112, Høgevarde Ferdigattest gitt. 179/14 13/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/39 tomt 534 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 180/14 14/ Tor Egil Bråten, Flå Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 11/114, Lifteshaugan i Flå Ferdigattest mottatt. 181/14 14/ Astrid Østenfor, Nesbyen Søknad om bruksendring av bolighus på eiendommen gbnr 30/4, Solgløtt 182/14 14/ Ole Jørgen Opsahl, Flå Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus på eiendommen gbnr 5/1, Opsahl 183/14 14/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 7

8 184/14 14/ sigvartsen DESIGN Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/370, HV7, tomt 622, Høgevarde 185/14 14/ Even Haug, Torpo Søknad om riving av låve/uthus på eiendommen gbnr 10/74, Bjærke 186/14 14/ Live Rimejorde og Jostein Ekeren, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/50, Solvang, Gulsvik 187/14 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 188/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Krav om dekning av saksomkostninger avløpsanlegg Skarsdalen Avvist krav. 189/14 12/ Mesterlaft Bygg AS, Stavern Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av utleiehytte, verksted/klinikk/kennel og garasje/fyrrom på eiendommen gbnr 6/3 190/14 14/ Merete Frang og Jan Riise, Oslo Søknad om dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gbnr 29/91, HV4, Høgevarde 191/14 14/ Finn Kleven, Bekkestua Søknad om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 19/24, Lien seter 192/14 14/ Olav Rokseth, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 3/94/21, Langevann 193/14 14/ Bjørn Egil Ødegård, Vikersund Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 19/7, Berget seter 8

9 194/14 14/ Tinde Bygg AS, Ringebu Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/365, Høgevarde 195/14 14/ Sigvartsen Design, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/371, tomt 615, HV7, Høgevarde 196/14 14/ TQM KvalitetsPartner AS, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/366, Høgevarde 197/14 14/ Ålhytta AS, AS Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/52, Solheimseter, Flå 198/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/53, Solheimseter 199/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/253, tomt 49, Nedre Reinsjøfjell hytteområde 200/14 14/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 30/42, HV2, Høgevarde 201/14 14/ Latlaft, Latvia Søknad om lokal godkjenning av foretak, Latlaft 202/14 14/ Zeppo-Deco AS, Nordre Frogn Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/362, tomt 624, HV7, Høgevarde 203/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/40, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 204/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/39, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 9

10 205/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/25, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 206/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av eiendommen gbnr 25/44, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 207/14 14/ Jakt- og fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i lov om hundehold 208/14 14/ Øyvind Gandrud, Kråkerøy Søknad om opparbeidelse av brygge i gulsviktjernet på eiendommen 28/17, Seterstøen 209/14 14/ Kjell Rhoden, Hokksund Søknad om oppføring av tilbygg, uthus og grillhytte på eiendommen gbnr 9/157, Flagligrend Søknad godkjent. 210/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen 30/44 tomt 517 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 211/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/43, tomt 154, HV2, Høgevarde Ferdigattest gitt. 212/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/252, HV8, Høgevarde Ferdigattest gitt. 213/14 14/ TREMAX AS v/gunnar T. Gurrich, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 214/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om endring av søknad for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/260, HV8, tomt 387, Høgevarde Godkjent. 215/14 13/00555 Drammen Hus og Hytter AS, Lierstranda Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/393, tomt S22, Skarsdalen Ferdigattest gitt. 10

11 216/14 14/ Statoil Fuel & Retail Norge as, Oslo Søknad om fasadeendring, ombygging og ny ventilasjon på eiendommen gbnr 7/3/2, Gulsvik 217/14 14/ Ålhytta as, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/138, Høgevarde 218/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 612, HV7, Høgevarde 219/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Klage på vedtak i fbm. avslag på erstatningskrav etter fvl 36 Klagen tas ikke til følge. 220/14 14/ Vidda Miljø as, Rødberg Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Vidda Miljø as 221/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 4 under 9/3 222/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 5 under gbnr 9/3 223/14 14/ Estnor OU, Harjumaa Søknad om lokal godkjenning av foretak, Estnor OU 224/14 14/ Jon Nasselqvist, Flå Klage på tildeling av elg for vald nr 1 og 2 Vetteren og Hestjuvnatten Vedtak opprettholdt. 225/14 14/ Reinsjøfell Øvre DA v/knut Harald Kolsrud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/182, tomt 143, Reinsjøfjell Øvre 11

12 226/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 306, Høgevarde HV7 227/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 308, HV7, Høgevarde 228/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 309, HV7, Høgevarde 229/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 616, HV7, Høgevarde 230/14 14/ Terje Østdahl, Gullaug Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 11/4, 7 og 9, Søndre Heie skog Konsesjon innvilget. 231/14 14/ Vidda Miljø AS, Rødberg Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra hytt, gbnr.: 19/35 232/14 14/ Arkitekt Ove Halvorsen, Hedmark Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/96, tomt 12, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 233/14 12/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på gbnr 29/125 tomt 173 Høgevarde HV5 Ferdigattest gitt. 234/14 14/ Børge Hernes, Jar Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/364, HV7, Høgevarde 235/14 14/ Erling Moen, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/100, Kollen i Flå 12

13 236/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/481, Skarsdalen 237/14 14/ Kjell Erik Bråten, Flå Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 29/42/357, Flå 238/14 14/ Anne Mari Sønsteby, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/54, Fossmo 239/14 14/ Høgevarde Hytteservice AS Søknad om dispensasjon og oppføring av garasje på eiendommen gbnr 28/190, Høgevarde 240/14 Delegert vedtak Unntatt offentlighet. 241/14 14/ Margit Tufte Aasen, Flå Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 10/28. Fradeling av hel parsell beliggende mellom Jernbanen og Tunnelen boligfelt. 242/14 14/ Ruth Aanerud, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 9/126, Skarsdalen 243/14 14/ Asle Erik Støa, Flå Søknad om oppføring av lager/vedskjul på eiendommen gbnr 29/15, Roppe 244/14 12/ Kartverket landdivisjonen, Hønefoss Nye vedtatte vegnavn (adressenavn) i Flå 245/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær AS Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 9/365 Skarsdalen 246/14 14/ CK NOR Bygg AS, Aurdal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/413, tomt 10 H8, Skarsdalen Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene

14 51/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 014 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement, datert Saksopplysninger: I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september I henhold til valgloven kan hvert enkelt kommunestyre bestemme om det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13. september Kommunene skal ikke underrette departementet om vedtak om en eller to dagers valg. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten forslag til innstilling. 14

15 52/14 Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 K6 Saksbehandler: Jon Andreas Ask Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Flå Vedlegg: Ingen Dokument i saka: - Søknad om tilskudd til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva fra Ørretens rike fra Fjell til Fjord, Tilbud fra Norsk institutt for naturforskning på kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva, Referat fra fiskemøte Jakt- og fiskesenteret på Flå Saksopplysninger: Ørretens rike fra Fjell til Fjord søker Flå kommune om kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva. Prosjektet går ut på å fremskaffe en status for elvestrekningen fra Gol til Krøderen, på om lag 40 km, kartlegge og beskrive fiskebestandene, og vurdere muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. Kartleggingen vil gjennomføres ved elbåtfiske av Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har lang erfaring med tilsvarende prosjekt. Initiativtagere til kartleggingen er Ørretens rike, sammen med elveeierlaga i Flå og Nes. Ørretens rike vil koordinere prosjektet. Ørretens rike fra Fjell til Fjord er et samvirkeforetak som har som formål å skape et bærekraftig sportsfiske av høy kvalitet og å styrke økonomien til eierne gjennom å utvikle sportsfiske som attraktiv opplevelse for tilreisende gjester. Ørretens rike driver hovedsakelig i Hemsedal og øvre Hallingdal, men ser et potensial for å utvikle fisketurismeprodukter også i nedre del av Hallingdal. Også representanter fra Jakt og Fiskesenteret og Bjørneparken har deltatt på møtet om prosjektet og er positive til kartleggingen. Prosjektet har en ramme på ca Så langt er det gitt positiv tilsagn på ca fra elveeierlaga i Nes og Flå, Krødsherad fiskeforening, Hallingfiske og Ørretens rike. Det er i 15

16 tillegg søkt om finansiering fra ECO vannkraft, Nes, Flå og Krødsherad kommuner og Gol elveeierlag. Forhold til overordna plan: Ingen Miljøkonsekvenser: Tiltaket vurderes ikke å påvirke miljøet negativt. Prosjektet har allerede innhentet tillatelse fra Buskerud fylkeskommune til el-fiske i Hallingdalselva. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet må tas fra kommunens disposisjonsfond. Vurdering: På begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet driftsplan for Hallingdalselva. Det ble da gjort gode vurderinger av fiskebestandene og tiltak for å heve kvaliteten på elva. Omtrent på samme tid etablerte gjedda seg i vassdraget. Etablering av gjedda i Hallingdalselva medførte en ubalanse og en dramatisk forandring i fiskesammensetningen i elva. Det har nå gått en del år og man forventer at situasjonen har stabilisert seg. Det er derfor av interesse å kartlegge fiskeressursene i elva. Interessen for utvikling av fisketurisme i Hallingdal er aktualisert den seneste tiden, bl.a. ved prosjektet Fisk- og villmarksbygda i Flå. Dersom en skal gjennomføre tiltak for å utvikle vassdraget for fisketurisme må en vite hva slags fisk det er i vassdraget, hvor den er og populasjonen. Det er også viktig å vite hvordan gjedda har endra ørretbestanden og hvor langt gjedda har spredt seg. Rådmannen vurderer prosjektet som interessant. Det er potensiale til å utvikle fisketurismen i Flå. En ressurskartlegging av Hallingdalselva er viktig for å fastslå potensialet og videre tiltak og rådmannen går derfor inn for å gi tilskudd til kartleggingen. Rådmannens innstilling: Flå kommune bevilger kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva og vurdering av muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet gjennomføres ihht prosjektplanen. Pengene tas fra Disposisjonsfondet. 16

17 53/14 Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 252 U64 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet. Dokument i saka: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Søknad om partnerskapsavtale 3. Forretningsplan Visit Hallingdal AS 4. Partnerskapsavtale Visit Hallingdal AS 5. Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv gjennomførte frem mot 2013 en omorganiseringsprosess. Selskapet byttet navn til Visit Hallingdal og sendte søknad om partnerskap til kommunene i Hallingdal. Hol, Ål Gol, Nes og Flå fattet vedtak om å delta i partnerskapet. Flå kommunestyre fattet i sak 55/13 slikt vedtak: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av 3. årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Visit Hallingdal AS skal være destinasjonsselskap for Hallingdal, men formål å markedsføre regionen i alle sesonger. Visit Hallingdal AS skal sammen med næringsaktører, reiselivsbedrifter og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at regionen opprettholder og utvikler sin posisjon som landets største reiselivsregion. 17

18 Totalt tilskudd fra kommunene utgjør kr ,- per år. Dette er fordelt slik: Hol: kr ,- Ål: kr ,- Gol: kr ,- Nes: kr ,- Flå: Kr ,- Det ble tilsatt ny daglig leder for Visit Hallingdal AS i mai Daglig leder har sammen med styret startet en prosess for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av selskapet. På styremøte den 25. august 2014 ble det vedtatt en handlingsplan som skal rette opp i gamle forhold og sikre videre drift. Dette innebærer blant annet permittering av en tilsatt, terminering av tidligere inngåtte avtaler, oppsigelse av kontorlokaler, redusering av utgifter knyttet til regnskap og revisjon, samt innkreving av utestående fordringer. Selskapet har i dag en akutt likviditetskrise, og har derfor søkt samtlige kommuner i partnerskapet om et lån på kr ,- fra hver. I søknaden opplyses at beløpet vil bli tilbakebetalt i Økonomiske konsekvenser: Visit Hallingdal AS har søkt om et lån fra hver kommune på kr ,-. Rådmannen vil foreslå at kommunen istedenfor å gi lån forskutterer kr ,- av tilskuddet for 2015 (for Flå ,-). Dette er ryddigere og enklere å administrere. Vurdering: Ut fra vedtatt handlingsplan og opplysninger i søknad om lån fremstår det som sannsynlig at selskapet vil kunne etablere en forsvarlig økonomisk drift i løpet av Det kan synes som er det er en rekke eldre avtaler som må revideres, og omfanget på avtalene må tilpasses økonomi og aktivitetsnivå. Det synes som om ny daglig leder har grepet tak i forhold som er nødvendig for å sikre videre drift. Hun må gis tid og anledning til å rydde opp, men har behov for likviditet i denne fasen. Med bakgrunn i vedtak som er gjort i 5 kommuner om partnerskap er det ubestridt at Visit Hallingdal AS er et viktig redskap for å videreutvikle Hallingdal som reiselivsregion. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune bevilger kr ,- ekstra til Visit Hallingdal AS i 2014 med tilsvarende reduksjon i Beløpet tas fra disposisjonsfond konto Budsjett for 2015 blir redusert tilsvarende. 3. Det er ein forutsetning for vedtaket at alle kommunene gir støtte tilsvarende omsøkt beløp. 18

19 54/14 Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Dokument i saka: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Presentasjon av Grøslandmoen AS Saksopplysninger: Grøslandmoen AS ble stiftet den 8. august 2013 med den hensikt å utvikle et stort næringsområde i Grøslandmoen. Selskapet har ervervet et område på 260 dekar som er fradelt Grøsland gård. Arbeidet med å omregulere området til næringsformål er godt i gang. Målet er å legge til rette et stort næringsareal for datalagring for en større internasjonal aktør. Det er gjort mange undersøkelser og knyttet mange kontakter i forhold prosjektet. Så langt har selskapet hatt kostnader på til sammen 1,4 MNOK, i hovedsak til erverv av areal. Kostandoverslaget for resten av 2014 er på kr , hvorav kr er egeninnsats. Flå kommune ved ordfører, rådmann og overingeniør Seterstøen ble informert ytterligere om prosjektet av eierne av Grøslandmoen i møte den 22. august Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Grøslandmoen er et stort og spennende prosjekt som kan bli svært viktig for utviklingen i Flå. Prosjektet går lang utover det å skille ut og regulere et næringsareal. Klargjøring og promotering av arealet vil være avgjørende for om prosjektet lykkes slik det er tenkt. 19

20 Dersom prosjektet lykkes vil det bety mange kompetansearbeidsplasser og store investeringer i Flå. Rådmann er derfor svært positiv til prosjektet og innstiller på å gi en næringsstøtte på kr ,-. Rådmannens innstilling: Grøslandmoen AS gis en støtte på kr til klargjøring og promotering av prosjektet Grøslandmoen. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet, konto

21 55/14 Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 150 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Formannskapet /14 3 Formannskapet /14 4 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for Flå menighetsråd Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden Årsbudsjett for Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Eldrerådet Saksopplysninger: Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Rådmannens (administrasjonens) innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden ble lagt fram for formannskapet (økonomiutvalget) i møte den

22 Behandling av saken: Formannskapet drøfter handlingsprogrammet og økonomiplanen Formannskapet legger fram innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar saken. Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Denne innstillingen ligger ute til høring med frister angitt i plan- og bygningslovens og kommunelovens 44, 7. ledd. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til økonomiplan ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, ungdomsrådet, Arbeiderpartiet, samarbeidsliste mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Kommuneproposisjonen for 2015 det økonomiske opplegget for 2015 Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er for 2014 nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det legges opp til en realvekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3 ¾ mrd. kr. og 4 ¼ mrd. kr. fra 2014 til Veksten er regnet på grunnlag av det inntektsnivået for i år som blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom skatteveksten i år blir større enn påregnet, blir inntektsveksten fra 2014 til 2015 tilsvarende lavere. 22

23 Demografi: Kommunenes utgifter øker som følge av befolkningsutvikling, både med hensyn til vekst i folketallet og alderssammensetning. Det er lagt til grunn at av veksten i de frie inntektene, vil om lag 2,7 mrd. kr gå til økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen for kommunene. Pensjon: For kommunene kan pensjonskostnadene samlet øke med om lag 0,45 mrd. kr., utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene (prisindikatoren i statsbudsjettet). Rus og psykisk helse: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke de kommunale tjenestene til personer med rusproblem og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen og midler til psykisk helse fordeles etter helsenøkkelen. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en ekstra satsing i 2015 utover den fordelingen som ligger i rammen for mill. kr. - (tabell C, kolonne 4 i «Grønt hefte»). Samlet tilskuddsnivå Samhandlingsreformen Det foreslås å avvikle kommunal medfinansiering fra Kompensasjon for betaling for utskrivningsklare pasienter blir videreført og fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Inntektssystemet i 2015 Inntektsutjevningen er 60 % av forskjellen mellom kommunenes skattenivå og gjennomsnittlig skattenivå for landet. Tilleggskompensasjonen er 35 % under 90 % av landsgjennomsnittet. Kommuner med under 3200 innbyggere får et småkommunetilskudd, dersom kommunens skattenivå er under 120 % av landsgjennomsnittet, i gjennomsnitt de 3 siste årene. Ordningen med inntektsgarantitilskudd (INGAR) gir kompensasjon for en utvikling i rammetilskuddet på mer enn kr 300,- pr. innbygger under landsgjennomsnittet fra ett år til det neste, ikke hensyntatt endring i skatt, inntektsutjevning, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Kommunereformen Vi viser til kommuneproposisjonen del II Kommunereform for mer utfyllende opplysninger om kommunereformen. Det legges opp til regionale prosesser i perioden Vi vil i dette brevet kortfattet orientere om de økonomiske virkemidlene i reformperioden. 23

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.11.2012 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 10/12 12/00974-1

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.11.2013 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 8/13 13/00569-1

Detaljer

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25.

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 10:30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00089-7 I Helsedirektoratet Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-193 I Dok.dato: 31.10.2013 Jour.dato: 13.11.2013

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 26.10.2016 kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13)

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: 22.01.2013 kl. 9:00 13.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), medlemmer: Alf Majormoen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer