Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Møteinnkalling. Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling 49/14 14/ Meldinger til kommunestyret 18. september /14 14/ Delegerte vedtak - kommunestyret 18. september /14 14/ Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag 14 52/14 14/ Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva 15 53/14 14/ Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS 17 54/14 14/ Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS 19 55/14 14/ Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan /14 14/ Budsjettendring enhet helse 33 57/14 14/ Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP 34 58/14 14/ Tertialrapport nr Flå kommune 35 59/14 14/ Revidert områdereguleringsplan for Tunnelen 2 - kommunestyrets sluttbehandling. 36 1

2 Flå, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 49/14 Meldinger til kommunestyret 18. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Fylkeseldrerådet i Buskerud - Årsmelding Skog + landskap Årsmelding Vardar Årsregnskap Brageteatret AS, Regionteater for Buskerud Årsmelding ULOBA Årsrapport Årsrapport overvåking av Hallingdalsvassdraget i Hallingdal Renovasjon Myndighet til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall Tilbakeføring av delegasjon 8. Hallingdal Renovasjon Strategi for Hallingdal Renovasjon IKS Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 50/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 19. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /14 14/ Sigvartesen Design, Oslo Igangsettingstillatelse: Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/372, tomt 169, HV7, Høgevarde 151/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om dispensasjon fra arealdelen i reguleringsplanen for plassering av adkomstvei Øvre Reinsjøfjell 152/14 14/ Sigdal Hytter AS, Eggedal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 20/120, Tollefsrudsetra 153/14 14/ Tremax as, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 4

5 154/14 14/ Bjørn T. Christiansen, Spikkestad Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fra Henriette og Bjørn Christiansen, Spikkestad: Søknad om oppføring av terrasse ved hytte på eiendommen gbnr 29/103, tomt 147, Høgevarde 155/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3, tomt S29 i Skarsdalen 156/14 14/ Geir Ørnulf Tollefsen, Flå Omdisponering av dyrka mark, gbnr.: 20/11 157/14 14/ Sørbygda Storvald, Flå Godkjente bestandsplaner elg og hjort Flå Godkjent bestandsplaner. 158/14 14/ Flå Østre Storvald, Flå Bestandsplaner elg Flå Østre-Vassfaret-Kolsrud Godkjent bestandsplaner. 159/14 14/ Flå Sør-Vestre Storvald, Flå Bestandsplaner elg og hjort Flå Sør-Vestre Storvald Godkjent bestandsplaner. 160/14 14/ Reinsjøfjell Øvre DA, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra gbnr 18/183 Reinsjøfjell Øvre, tilsvarende tomt 150 i reguleringsplanen 161/14 14/ Erik Gulsvik, Flå Bestandsplaner elg og hjort Gulsvik storvald Godkjent bestandsplaner 162/14 14/ Delegert vedtak Unntatt offentlig. 163/14 14/ Alf Berg, Tårnåsen Melding om hogst i verneskog, gbnr 16/7, teig 2, Stavn ved Nysæter 5

6 164/14 14/ Jan Kåre Hegglid, Flå Søknad om deling av grunneiendom med oppmålingsforretning gbnr 10/11, Ormerud søknad om tilleggsareal til garasje på eiendommen gbnr 10/44 165/14 14/ Pål Halgrim Lunde, Stokke Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/175, tomt 49, Reinsjøfjell hytteområde 166/14 13/ Mutic Arkitekter, Oslo Søknad om midlertidig brukstillatelse fra Vassfaret Bjørnepark eiendom for 2 modulbygg på eiendommen gbnr 24/53,75, Flå Midlertidig brukstillatelse gitt 167/14 13/ Drammens Hus og Hytter as, Lierstranda Søknad om endring av tillatelse for oppføring av tilbygg på eksisterende hytte på eiendommen gbnr 28/95, HV3, Høgevarde 168/14 14/ Marianne Gandrud Skinnes, Flå Rekvisisjon av oppmålingsforr. For ny matrikkelenhet fra gbnr 30/1 v/miljoseter 169/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/373, HV7, Høgevarde 170/14 14/ Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen, Drammen Tilskudd til registrering av elgbeite/skogskader Tilskudd gitt. 171/14 14/ Arkitekt Anna Zeuthen Andersen, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 28/147, Høgevarde 172/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/77, tomt 620, HV7 173/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 10/32 Tillatelse gitt på vilkår. 6

7 174/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/239 tomt 339, Høgevarde Flå Ferdigattest gitt. 175/14 13/ NorefjellHytta Jellum Byggservice as, Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/369, tomt 148, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 176/14 13/ Asplan Viak AS, Ås Søknad om ferdigattest for tillatelse til gjenoppføring av nedbrent boligbygg med 2 boenheter, gbnr 24/74 og 25/55, Voldsjordet Ferdigattest gitt. 177/14 13/ B. O. Leer byggservice as, Nedre Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr , Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 178/14 14/ Senter Bygg Entreprenør as Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/112, Høgevarde Ferdigattest gitt. 179/14 13/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/39 tomt 534 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 180/14 14/ Tor Egil Bråten, Flå Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 11/114, Lifteshaugan i Flå Ferdigattest mottatt. 181/14 14/ Astrid Østenfor, Nesbyen Søknad om bruksendring av bolighus på eiendommen gbnr 30/4, Solgløtt 182/14 14/ Ole Jørgen Opsahl, Flå Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus på eiendommen gbnr 5/1, Opsahl 183/14 14/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 7

8 184/14 14/ sigvartsen DESIGN Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/370, HV7, tomt 622, Høgevarde 185/14 14/ Even Haug, Torpo Søknad om riving av låve/uthus på eiendommen gbnr 10/74, Bjærke 186/14 14/ Live Rimejorde og Jostein Ekeren, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/50, Solvang, Gulsvik 187/14 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 188/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Krav om dekning av saksomkostninger avløpsanlegg Skarsdalen Avvist krav. 189/14 12/ Mesterlaft Bygg AS, Stavern Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av utleiehytte, verksted/klinikk/kennel og garasje/fyrrom på eiendommen gbnr 6/3 190/14 14/ Merete Frang og Jan Riise, Oslo Søknad om dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gbnr 29/91, HV4, Høgevarde 191/14 14/ Finn Kleven, Bekkestua Søknad om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 19/24, Lien seter 192/14 14/ Olav Rokseth, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 3/94/21, Langevann 193/14 14/ Bjørn Egil Ødegård, Vikersund Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 19/7, Berget seter 8

9 194/14 14/ Tinde Bygg AS, Ringebu Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/365, Høgevarde 195/14 14/ Sigvartsen Design, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/371, tomt 615, HV7, Høgevarde 196/14 14/ TQM KvalitetsPartner AS, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/366, Høgevarde 197/14 14/ Ålhytta AS, AS Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/52, Solheimseter, Flå 198/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/53, Solheimseter 199/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/253, tomt 49, Nedre Reinsjøfjell hytteområde 200/14 14/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 30/42, HV2, Høgevarde 201/14 14/ Latlaft, Latvia Søknad om lokal godkjenning av foretak, Latlaft 202/14 14/ Zeppo-Deco AS, Nordre Frogn Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/362, tomt 624, HV7, Høgevarde 203/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/40, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 204/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/39, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 9

10 205/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/25, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 206/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av eiendommen gbnr 25/44, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 207/14 14/ Jakt- og fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i lov om hundehold 208/14 14/ Øyvind Gandrud, Kråkerøy Søknad om opparbeidelse av brygge i gulsviktjernet på eiendommen 28/17, Seterstøen 209/14 14/ Kjell Rhoden, Hokksund Søknad om oppføring av tilbygg, uthus og grillhytte på eiendommen gbnr 9/157, Flagligrend Søknad godkjent. 210/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen 30/44 tomt 517 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 211/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/43, tomt 154, HV2, Høgevarde Ferdigattest gitt. 212/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/252, HV8, Høgevarde Ferdigattest gitt. 213/14 14/ TREMAX AS v/gunnar T. Gurrich, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 214/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om endring av søknad for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/260, HV8, tomt 387, Høgevarde Godkjent. 215/14 13/00555 Drammen Hus og Hytter AS, Lierstranda Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/393, tomt S22, Skarsdalen Ferdigattest gitt. 10

11 216/14 14/ Statoil Fuel & Retail Norge as, Oslo Søknad om fasadeendring, ombygging og ny ventilasjon på eiendommen gbnr 7/3/2, Gulsvik 217/14 14/ Ålhytta as, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/138, Høgevarde 218/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 612, HV7, Høgevarde 219/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Klage på vedtak i fbm. avslag på erstatningskrav etter fvl 36 Klagen tas ikke til følge. 220/14 14/ Vidda Miljø as, Rødberg Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Vidda Miljø as 221/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 4 under 9/3 222/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 5 under gbnr 9/3 223/14 14/ Estnor OU, Harjumaa Søknad om lokal godkjenning av foretak, Estnor OU 224/14 14/ Jon Nasselqvist, Flå Klage på tildeling av elg for vald nr 1 og 2 Vetteren og Hestjuvnatten Vedtak opprettholdt. 225/14 14/ Reinsjøfell Øvre DA v/knut Harald Kolsrud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/182, tomt 143, Reinsjøfjell Øvre 11

12 226/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 306, Høgevarde HV7 227/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 308, HV7, Høgevarde 228/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 309, HV7, Høgevarde 229/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 616, HV7, Høgevarde 230/14 14/ Terje Østdahl, Gullaug Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 11/4, 7 og 9, Søndre Heie skog Konsesjon innvilget. 231/14 14/ Vidda Miljø AS, Rødberg Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra hytt, gbnr.: 19/35 232/14 14/ Arkitekt Ove Halvorsen, Hedmark Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/96, tomt 12, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 233/14 12/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på gbnr 29/125 tomt 173 Høgevarde HV5 Ferdigattest gitt. 234/14 14/ Børge Hernes, Jar Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/364, HV7, Høgevarde 235/14 14/ Erling Moen, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/100, Kollen i Flå 12

13 236/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/481, Skarsdalen 237/14 14/ Kjell Erik Bråten, Flå Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 29/42/357, Flå 238/14 14/ Anne Mari Sønsteby, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/54, Fossmo 239/14 14/ Høgevarde Hytteservice AS Søknad om dispensasjon og oppføring av garasje på eiendommen gbnr 28/190, Høgevarde 240/14 Delegert vedtak Unntatt offentlighet. 241/14 14/ Margit Tufte Aasen, Flå Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 10/28. Fradeling av hel parsell beliggende mellom Jernbanen og Tunnelen boligfelt. 242/14 14/ Ruth Aanerud, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 9/126, Skarsdalen 243/14 14/ Asle Erik Støa, Flå Søknad om oppføring av lager/vedskjul på eiendommen gbnr 29/15, Roppe 244/14 12/ Kartverket landdivisjonen, Hønefoss Nye vedtatte vegnavn (adressenavn) i Flå 245/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær AS Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 9/365 Skarsdalen 246/14 14/ CK NOR Bygg AS, Aurdal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/413, tomt 10 H8, Skarsdalen Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene

14 51/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 014 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement, datert Saksopplysninger: I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september I henhold til valgloven kan hvert enkelt kommunestyre bestemme om det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13. september Kommunene skal ikke underrette departementet om vedtak om en eller to dagers valg. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten forslag til innstilling. 14

15 52/14 Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 K6 Saksbehandler: Jon Andreas Ask Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Flå Vedlegg: Ingen Dokument i saka: - Søknad om tilskudd til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva fra Ørretens rike fra Fjell til Fjord, Tilbud fra Norsk institutt for naturforskning på kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva, Referat fra fiskemøte Jakt- og fiskesenteret på Flå Saksopplysninger: Ørretens rike fra Fjell til Fjord søker Flå kommune om kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva. Prosjektet går ut på å fremskaffe en status for elvestrekningen fra Gol til Krøderen, på om lag 40 km, kartlegge og beskrive fiskebestandene, og vurdere muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. Kartleggingen vil gjennomføres ved elbåtfiske av Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har lang erfaring med tilsvarende prosjekt. Initiativtagere til kartleggingen er Ørretens rike, sammen med elveeierlaga i Flå og Nes. Ørretens rike vil koordinere prosjektet. Ørretens rike fra Fjell til Fjord er et samvirkeforetak som har som formål å skape et bærekraftig sportsfiske av høy kvalitet og å styrke økonomien til eierne gjennom å utvikle sportsfiske som attraktiv opplevelse for tilreisende gjester. Ørretens rike driver hovedsakelig i Hemsedal og øvre Hallingdal, men ser et potensial for å utvikle fisketurismeprodukter også i nedre del av Hallingdal. Også representanter fra Jakt og Fiskesenteret og Bjørneparken har deltatt på møtet om prosjektet og er positive til kartleggingen. Prosjektet har en ramme på ca Så langt er det gitt positiv tilsagn på ca fra elveeierlaga i Nes og Flå, Krødsherad fiskeforening, Hallingfiske og Ørretens rike. Det er i 15

16 tillegg søkt om finansiering fra ECO vannkraft, Nes, Flå og Krødsherad kommuner og Gol elveeierlag. Forhold til overordna plan: Ingen Miljøkonsekvenser: Tiltaket vurderes ikke å påvirke miljøet negativt. Prosjektet har allerede innhentet tillatelse fra Buskerud fylkeskommune til el-fiske i Hallingdalselva. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet må tas fra kommunens disposisjonsfond. Vurdering: På begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet driftsplan for Hallingdalselva. Det ble da gjort gode vurderinger av fiskebestandene og tiltak for å heve kvaliteten på elva. Omtrent på samme tid etablerte gjedda seg i vassdraget. Etablering av gjedda i Hallingdalselva medførte en ubalanse og en dramatisk forandring i fiskesammensetningen i elva. Det har nå gått en del år og man forventer at situasjonen har stabilisert seg. Det er derfor av interesse å kartlegge fiskeressursene i elva. Interessen for utvikling av fisketurisme i Hallingdal er aktualisert den seneste tiden, bl.a. ved prosjektet Fisk- og villmarksbygda i Flå. Dersom en skal gjennomføre tiltak for å utvikle vassdraget for fisketurisme må en vite hva slags fisk det er i vassdraget, hvor den er og populasjonen. Det er også viktig å vite hvordan gjedda har endra ørretbestanden og hvor langt gjedda har spredt seg. Rådmannen vurderer prosjektet som interessant. Det er potensiale til å utvikle fisketurismen i Flå. En ressurskartlegging av Hallingdalselva er viktig for å fastslå potensialet og videre tiltak og rådmannen går derfor inn for å gi tilskudd til kartleggingen. Rådmannens innstilling: Flå kommune bevilger kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva og vurdering av muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet gjennomføres ihht prosjektplanen. Pengene tas fra Disposisjonsfondet. 16

17 53/14 Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 252 U64 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet. Dokument i saka: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Søknad om partnerskapsavtale 3. Forretningsplan Visit Hallingdal AS 4. Partnerskapsavtale Visit Hallingdal AS 5. Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv gjennomførte frem mot 2013 en omorganiseringsprosess. Selskapet byttet navn til Visit Hallingdal og sendte søknad om partnerskap til kommunene i Hallingdal. Hol, Ål Gol, Nes og Flå fattet vedtak om å delta i partnerskapet. Flå kommunestyre fattet i sak 55/13 slikt vedtak: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av 3. årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Visit Hallingdal AS skal være destinasjonsselskap for Hallingdal, men formål å markedsføre regionen i alle sesonger. Visit Hallingdal AS skal sammen med næringsaktører, reiselivsbedrifter og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at regionen opprettholder og utvikler sin posisjon som landets største reiselivsregion. 17

18 Totalt tilskudd fra kommunene utgjør kr ,- per år. Dette er fordelt slik: Hol: kr ,- Ål: kr ,- Gol: kr ,- Nes: kr ,- Flå: Kr ,- Det ble tilsatt ny daglig leder for Visit Hallingdal AS i mai Daglig leder har sammen med styret startet en prosess for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av selskapet. På styremøte den 25. august 2014 ble det vedtatt en handlingsplan som skal rette opp i gamle forhold og sikre videre drift. Dette innebærer blant annet permittering av en tilsatt, terminering av tidligere inngåtte avtaler, oppsigelse av kontorlokaler, redusering av utgifter knyttet til regnskap og revisjon, samt innkreving av utestående fordringer. Selskapet har i dag en akutt likviditetskrise, og har derfor søkt samtlige kommuner i partnerskapet om et lån på kr ,- fra hver. I søknaden opplyses at beløpet vil bli tilbakebetalt i Økonomiske konsekvenser: Visit Hallingdal AS har søkt om et lån fra hver kommune på kr ,-. Rådmannen vil foreslå at kommunen istedenfor å gi lån forskutterer kr ,- av tilskuddet for 2015 (for Flå ,-). Dette er ryddigere og enklere å administrere. Vurdering: Ut fra vedtatt handlingsplan og opplysninger i søknad om lån fremstår det som sannsynlig at selskapet vil kunne etablere en forsvarlig økonomisk drift i løpet av Det kan synes som er det er en rekke eldre avtaler som må revideres, og omfanget på avtalene må tilpasses økonomi og aktivitetsnivå. Det synes som om ny daglig leder har grepet tak i forhold som er nødvendig for å sikre videre drift. Hun må gis tid og anledning til å rydde opp, men har behov for likviditet i denne fasen. Med bakgrunn i vedtak som er gjort i 5 kommuner om partnerskap er det ubestridt at Visit Hallingdal AS er et viktig redskap for å videreutvikle Hallingdal som reiselivsregion. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune bevilger kr ,- ekstra til Visit Hallingdal AS i 2014 med tilsvarende reduksjon i Beløpet tas fra disposisjonsfond konto Budsjett for 2015 blir redusert tilsvarende. 3. Det er ein forutsetning for vedtaket at alle kommunene gir støtte tilsvarende omsøkt beløp. 18

19 54/14 Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Dokument i saka: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Presentasjon av Grøslandmoen AS Saksopplysninger: Grøslandmoen AS ble stiftet den 8. august 2013 med den hensikt å utvikle et stort næringsområde i Grøslandmoen. Selskapet har ervervet et område på 260 dekar som er fradelt Grøsland gård. Arbeidet med å omregulere området til næringsformål er godt i gang. Målet er å legge til rette et stort næringsareal for datalagring for en større internasjonal aktør. Det er gjort mange undersøkelser og knyttet mange kontakter i forhold prosjektet. Så langt har selskapet hatt kostnader på til sammen 1,4 MNOK, i hovedsak til erverv av areal. Kostandoverslaget for resten av 2014 er på kr , hvorav kr er egeninnsats. Flå kommune ved ordfører, rådmann og overingeniør Seterstøen ble informert ytterligere om prosjektet av eierne av Grøslandmoen i møte den 22. august Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Grøslandmoen er et stort og spennende prosjekt som kan bli svært viktig for utviklingen i Flå. Prosjektet går lang utover det å skille ut og regulere et næringsareal. Klargjøring og promotering av arealet vil være avgjørende for om prosjektet lykkes slik det er tenkt. 19

20 Dersom prosjektet lykkes vil det bety mange kompetansearbeidsplasser og store investeringer i Flå. Rådmann er derfor svært positiv til prosjektet og innstiller på å gi en næringsstøtte på kr ,-. Rådmannens innstilling: Grøslandmoen AS gis en støtte på kr til klargjøring og promotering av prosjektet Grøslandmoen. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet, konto

21 55/14 Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 150 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Formannskapet /14 3 Formannskapet /14 4 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for Flå menighetsråd Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden Årsbudsjett for Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Eldrerådet Saksopplysninger: Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Rådmannens (administrasjonens) innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden ble lagt fram for formannskapet (økonomiutvalget) i møte den

22 Behandling av saken: Formannskapet drøfter handlingsprogrammet og økonomiplanen Formannskapet legger fram innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar saken. Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Denne innstillingen ligger ute til høring med frister angitt i plan- og bygningslovens og kommunelovens 44, 7. ledd. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til økonomiplan ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, ungdomsrådet, Arbeiderpartiet, samarbeidsliste mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Kommuneproposisjonen for 2015 det økonomiske opplegget for 2015 Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er for 2014 nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det legges opp til en realvekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3 ¾ mrd. kr. og 4 ¼ mrd. kr. fra 2014 til Veksten er regnet på grunnlag av det inntektsnivået for i år som blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom skatteveksten i år blir større enn påregnet, blir inntektsveksten fra 2014 til 2015 tilsvarende lavere. 22

23 Demografi: Kommunenes utgifter øker som følge av befolkningsutvikling, både med hensyn til vekst i folketallet og alderssammensetning. Det er lagt til grunn at av veksten i de frie inntektene, vil om lag 2,7 mrd. kr gå til økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen for kommunene. Pensjon: For kommunene kan pensjonskostnadene samlet øke med om lag 0,45 mrd. kr., utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene (prisindikatoren i statsbudsjettet). Rus og psykisk helse: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke de kommunale tjenestene til personer med rusproblem og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen og midler til psykisk helse fordeles etter helsenøkkelen. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en ekstra satsing i 2015 utover den fordelingen som ligger i rammen for mill. kr. - (tabell C, kolonne 4 i «Grønt hefte»). Samlet tilskuddsnivå Samhandlingsreformen Det foreslås å avvikle kommunal medfinansiering fra Kompensasjon for betaling for utskrivningsklare pasienter blir videreført og fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Inntektssystemet i 2015 Inntektsutjevningen er 60 % av forskjellen mellom kommunenes skattenivå og gjennomsnittlig skattenivå for landet. Tilleggskompensasjonen er 35 % under 90 % av landsgjennomsnittet. Kommuner med under 3200 innbyggere får et småkommunetilskudd, dersom kommunens skattenivå er under 120 % av landsgjennomsnittet, i gjennomsnitt de 3 siste årene. Ordningen med inntektsgarantitilskudd (INGAR) gir kompensasjon for en utvikling i rammetilskuddet på mer enn kr 300,- pr. innbygger under landsgjennomsnittet fra ett år til det neste, ikke hensyntatt endring i skatt, inntektsutjevning, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Kommunereformen Vi viser til kommuneproposisjonen del II Kommunereform for mer utfyllende opplysninger om kommunereformen. Det legges opp til regionale prosesser i perioden Vi vil i dette brevet kortfattet orientere om de økonomiske virkemidlene i reformperioden. 23

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5

Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.11.2012 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 10/12 12/00974-1

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.11.2013 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 8/13 13/00569-1

Detaljer

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25.

Saker til behandling. 23/13 13/00107-6 Meldinger til kommunestyre 25. april 2013 2. 24/13 13/00108-5 Delegerte vedtak - kommunestyre 25. MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 10:30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00089-7 I Helsedirektoratet Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-193 I Dok.dato: 31.10.2013 Jour.dato: 13.11.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13)

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: 22.01.2013 kl. 9:00 13.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), medlemmer: Alf Majormoen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-135 I Dok.dato: 14.08.2013 Jour.dato: 20.08.2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.08.2015 kl. 17:00 18:40 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), medlemmer:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-107 U Dok.dato: 12.06.2013 Jour.dato: 11.09.2013

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer