Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: Møteinnkalling. Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon eller epost: SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling 49/14 14/ Meldinger til kommunestyret 18. september /14 14/ Delegerte vedtak - kommunestyret 18. september /14 14/ Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag 14 52/14 14/ Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva 15 53/14 14/ Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS 17 54/14 14/ Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS 19 55/14 14/ Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan /14 14/ Budsjettendring enhet helse 33 57/14 14/ Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP 34 58/14 14/ Tertialrapport nr Flå kommune 35 59/14 14/ Revidert områdereguleringsplan for Tunnelen 2 - kommunestyrets sluttbehandling. 36 1

2 Flå, Tor Egil Buøen ordfører 2

3 Saker til behandling 49/14 Meldinger til kommunestyret 18. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: 1. Fylkeseldrerådet i Buskerud - Årsmelding Skog + landskap Årsmelding Vardar Årsregnskap Brageteatret AS, Regionteater for Buskerud Årsmelding ULOBA Årsrapport Årsrapport overvåking av Hallingdalsvassdraget i Hallingdal Renovasjon Myndighet til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall Tilbakeføring av delegasjon 8. Hallingdal Renovasjon Strategi for Hallingdal Renovasjon IKS Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Møtebok Regionrådet for Hallingdal av Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr Skatteinngangen pr

4 50/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 19. september 2014 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 044 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: Delegerte vedtak /14 14/ Sigvartesen Design, Oslo Igangsettingstillatelse: Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/372, tomt 169, HV7, Høgevarde 151/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om dispensasjon fra arealdelen i reguleringsplanen for plassering av adkomstvei Øvre Reinsjøfjell 152/14 14/ Sigdal Hytter AS, Eggedal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 20/120, Tollefsrudsetra 153/14 14/ Tremax as, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 4

5 154/14 14/ Bjørn T. Christiansen, Spikkestad Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fra Henriette og Bjørn Christiansen, Spikkestad: Søknad om oppføring av terrasse ved hytte på eiendommen gbnr 29/103, tomt 147, Høgevarde 155/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3, tomt S29 i Skarsdalen 156/14 14/ Geir Ørnulf Tollefsen, Flå Omdisponering av dyrka mark, gbnr.: 20/11 157/14 14/ Sørbygda Storvald, Flå Godkjente bestandsplaner elg og hjort Flå Godkjent bestandsplaner. 158/14 14/ Flå Østre Storvald, Flå Bestandsplaner elg Flå Østre-Vassfaret-Kolsrud Godkjent bestandsplaner. 159/14 14/ Flå Sør-Vestre Storvald, Flå Bestandsplaner elg og hjort Flå Sør-Vestre Storvald Godkjent bestandsplaner. 160/14 14/ Reinsjøfjell Øvre DA, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra gbnr 18/183 Reinsjøfjell Øvre, tilsvarende tomt 150 i reguleringsplanen 161/14 14/ Erik Gulsvik, Flå Bestandsplaner elg og hjort Gulsvik storvald Godkjent bestandsplaner 162/14 14/ Delegert vedtak Unntatt offentlig. 163/14 14/ Alf Berg, Tårnåsen Melding om hogst i verneskog, gbnr 16/7, teig 2, Stavn ved Nysæter 5

6 164/14 14/ Jan Kåre Hegglid, Flå Søknad om deling av grunneiendom med oppmålingsforretning gbnr 10/11, Ormerud søknad om tilleggsareal til garasje på eiendommen gbnr 10/44 165/14 14/ Pål Halgrim Lunde, Stokke Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/175, tomt 49, Reinsjøfjell hytteområde 166/14 13/ Mutic Arkitekter, Oslo Søknad om midlertidig brukstillatelse fra Vassfaret Bjørnepark eiendom for 2 modulbygg på eiendommen gbnr 24/53,75, Flå Midlertidig brukstillatelse gitt 167/14 13/ Drammens Hus og Hytter as, Lierstranda Søknad om endring av tillatelse for oppføring av tilbygg på eksisterende hytte på eiendommen gbnr 28/95, HV3, Høgevarde 168/14 14/ Marianne Gandrud Skinnes, Flå Rekvisisjon av oppmålingsforr. For ny matrikkelenhet fra gbnr 30/1 v/miljoseter 169/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/373, HV7, Høgevarde 170/14 14/ Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen, Drammen Tilskudd til registrering av elgbeite/skogskader Tilskudd gitt. 171/14 14/ Arkitekt Anna Zeuthen Andersen, Oslo Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 28/147, Høgevarde 172/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/77, tomt 620, HV7 173/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær as, Nesbyen Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 10/32 Tillatelse gitt på vilkår. 6

7 174/14 13/ Ålhytta as, Ål Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/239 tomt 339, Høgevarde Flå Ferdigattest gitt. 175/14 13/ NorefjellHytta Jellum Byggservice as, Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/369, tomt 148, Øvre Reinsjøfjell Ferdigattest gitt. 176/14 13/ Asplan Viak AS, Ås Søknad om ferdigattest for tillatelse til gjenoppføring av nedbrent boligbygg med 2 boenheter, gbnr 24/74 og 25/55, Voldsjordet Ferdigattest gitt. 177/14 13/ B. O. Leer byggservice as, Nedre Eggedal Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr , Reinsjøfjell Øvre Ferdigattest gitt. 178/14 14/ Senter Bygg Entreprenør as Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/112, Høgevarde Ferdigattest gitt. 179/14 13/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/39 tomt 534 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 180/14 14/ Tor Egil Bråten, Flå Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 11/114, Lifteshaugan i Flå Ferdigattest mottatt. 181/14 14/ Astrid Østenfor, Nesbyen Søknad om bruksendring av bolighus på eiendommen gbnr 30/4, Solgløtt 182/14 14/ Ole Jørgen Opsahl, Flå Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus på eiendommen gbnr 5/1, Opsahl 183/14 14/ Holte Eiendom as, Vestfossen Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 30/37, HV2, Høgevarde 7

8 184/14 14/ sigvartsen DESIGN Søknad om endring av tillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/370, HV7, tomt 622, Høgevarde 185/14 14/ Even Haug, Torpo Søknad om riving av låve/uthus på eiendommen gbnr 10/74, Bjærke 186/14 14/ Live Rimejorde og Jostein Ekeren, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/50, Solvang, Gulsvik 187/14 13/ Knut Buøen, Flå Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av vedskjul/redskapshus på eiendommen gbnr 31/3, Buøen 188/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Krav om dekning av saksomkostninger avløpsanlegg Skarsdalen Avvist krav. 189/14 12/ Mesterlaft Bygg AS, Stavern Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av utleiehytte, verksted/klinikk/kennel og garasje/fyrrom på eiendommen gbnr 6/3 190/14 14/ Merete Frang og Jan Riise, Oslo Søknad om dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gbnr 29/91, HV4, Høgevarde 191/14 14/ Finn Kleven, Bekkestua Søknad om oppføring av anneks på eiendommen gbnr 19/24, Lien seter 192/14 14/ Olav Rokseth, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 3/94/21, Langevann 193/14 14/ Bjørn Egil Ødegård, Vikersund Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 19/7, Berget seter 8

9 194/14 14/ Tinde Bygg AS, Ringebu Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/365, Høgevarde 195/14 14/ Sigvartsen Design, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/371, tomt 615, HV7, Høgevarde 196/14 14/ TQM KvalitetsPartner AS, Drammen Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/366, Høgevarde 197/14 14/ Ålhytta AS, AS Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/52, Solheimseter, Flå 198/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 7/53, Solheimseter 199/14 14/ Ålhytta AS, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 18/253, tomt 49, Nedre Reinsjøfjell hytteområde 200/14 14/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 30/42, HV2, Høgevarde 201/14 14/ Latlaft, Latvia Søknad om lokal godkjenning av foretak, Latlaft 202/14 14/ Zeppo-Deco AS, Nordre Frogn Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/362, tomt 624, HV7, Høgevarde 203/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/40, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 204/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/39, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 9

10 205/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av hus på eiendommen gbnr 25/25, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 206/14 13/ ØST-RIV AS, Vollen Søknad om ferdigattest for riving av eiendommen gbnr 25/44, Flå sentrum Ferdigattest gitt. 207/14 14/ Jakt- og fiskesenteret AS, Flå Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i lov om hundehold 208/14 14/ Øyvind Gandrud, Kråkerøy Søknad om opparbeidelse av brygge i gulsviktjernet på eiendommen 28/17, Seterstøen 209/14 14/ Kjell Rhoden, Hokksund Søknad om oppføring av tilbygg, uthus og grillhytte på eiendommen gbnr 9/157, Flagligrend Søknad godkjent. 210/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte på eiendommen 30/44 tomt 517 HV2 Høgevarde Ferdigattest gitt. 211/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/43, tomt 154, HV2, Høgevarde Ferdigattest gitt. 212/14 13/ WKI Bygg AS, Tyristrand Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte og garasje på eiendommen gbnr 29/252, HV8, Høgevarde Ferdigattest gitt. 213/14 14/ TREMAX AS v/gunnar T. Gurrich, Sandefjord Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 30/25, tomt 512, HV2, Høgevarde 214/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om endring av søknad for oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/260, HV8, tomt 387, Høgevarde Godkjent. 215/14 13/00555 Drammen Hus og Hytter AS, Lierstranda Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 9/393, tomt S22, Skarsdalen Ferdigattest gitt. 10

11 216/14 14/ Statoil Fuel & Retail Norge as, Oslo Søknad om fasadeendring, ombygging og ny ventilasjon på eiendommen gbnr 7/3/2, Gulsvik 217/14 14/ Ålhytta as, Ål Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/138, Høgevarde 218/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 612, HV7, Høgevarde 219/14 12/ Svein Fossheim, Oslo Klage på vedtak i fbm. avslag på erstatningskrav etter fvl 36 Klagen tas ikke til følge. 220/14 14/ Vidda Miljø as, Rødberg Søknad om lokal godkjenning av foretak fra Vidda Miljø as 221/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 4 under 9/3 222/14 14/ Karsten Ekeren, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 9/3 tilsvarende feste nr 5 under gbnr 9/3 223/14 14/ Estnor OU, Harjumaa Søknad om lokal godkjenning av foretak, Estnor OU 224/14 14/ Jon Nasselqvist, Flå Klage på tildeling av elg for vald nr 1 og 2 Vetteren og Hestjuvnatten Vedtak opprettholdt. 225/14 14/ Reinsjøfell Øvre DA v/knut Harald Kolsrud, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 18/182, tomt 143, Reinsjøfjell Øvre 11

12 226/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 306, Høgevarde HV7 227/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 308, HV7, Høgevarde 228/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 309, HV7, Høgevarde 229/14 14/ Georg Gulsvik, Flå Delingstillatelse: oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 29/77, tomt 616, HV7, Høgevarde 230/14 14/ Terje Østdahl, Gullaug Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 11/4, 7 og 9, Søndre Heie skog Konsesjon innvilget. 231/14 14/ Vidda Miljø AS, Rødberg Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra hytt, gbnr.: 19/35 232/14 14/ Arkitekt Ove Halvorsen, Hedmark Søknad om ferdigattest for hytte på eiendommen gbnr 28/96, tomt 12, HV3, Høgevarde Ferdigattest gitt. 233/14 12/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på gbnr 29/125 tomt 173 Høgevarde HV5 Ferdigattest gitt. 234/14 14/ Børge Hernes, Jar Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 29/364, HV7, Høgevarde 235/14 14/ Erling Moen, Flå Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gbnr 18/100, Kollen i Flå 12

13 236/14 14/ sigvartsen DESIGN, Oslo Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/481, Skarsdalen 237/14 14/ Kjell Erik Bråten, Flå Søknad om oppføring av garasje på eiendommen gbnr 29/42/357, Flå 238/14 14/ Anne Mari Sønsteby, Flå Søknad om oppføring av uthus på eiendommen gbnr 6/54, Fossmo 239/14 14/ Høgevarde Hytteservice AS Søknad om dispensasjon og oppføring av garasje på eiendommen gbnr 28/190, Høgevarde 240/14 Delegert vedtak Unntatt offentlighet. 241/14 14/ Margit Tufte Aasen, Flå Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendommen gbnr 10/28. Fradeling av hel parsell beliggende mellom Jernbanen og Tunnelen boligfelt. 242/14 14/ Ruth Aanerud, Oslo Søknad om oppføring av tilbygg på hytte på eiendommen gbnr 9/126, Skarsdalen 243/14 14/ Asle Erik Støa, Flå Søknad om oppføring av lager/vedskjul på eiendommen gbnr 29/15, Roppe 244/14 12/ Kartverket landdivisjonen, Hønefoss Nye vedtatte vegnavn (adressenavn) i Flå 245/14 14/ Hallingdal Varme og Sanitær AS Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsrenseanlegg på eiendommen gbnr 9/365 Skarsdalen 246/14 14/ CK NOR Bygg AS, Aurdal Søknad om oppføring av hytte på eiendommen gbnr 9/413, tomt 10 H8, Skarsdalen Rådmannens innstilling: Kommunestyret har ingen merknader til delegasjonssakene

14 51/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 014 Saksbehandler: Turid Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Dokument i saka: Skriv fra Det Kgl. Kommunal- og Regionaldepartement, datert Saksopplysninger: I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september I henhold til valgloven kan hvert enkelt kommunestyre bestemme om det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13. september Kommunene skal ikke underrette departementet om vedtak om en eller to dagers valg. Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten forslag til innstilling. 14

15 52/14 Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 K6 Saksbehandler: Jon Andreas Ask Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Flå Vedlegg: Ingen Dokument i saka: - Søknad om tilskudd til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva fra Ørretens rike fra Fjell til Fjord, Tilbud fra Norsk institutt for naturforskning på kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva, Referat fra fiskemøte Jakt- og fiskesenteret på Flå Saksopplysninger: Ørretens rike fra Fjell til Fjord søker Flå kommune om kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva. Prosjektet går ut på å fremskaffe en status for elvestrekningen fra Gol til Krøderen, på om lag 40 km, kartlegge og beskrive fiskebestandene, og vurdere muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. Kartleggingen vil gjennomføres ved elbåtfiske av Norsk institutt for naturforskning (NINA) som har lang erfaring med tilsvarende prosjekt. Initiativtagere til kartleggingen er Ørretens rike, sammen med elveeierlaga i Flå og Nes. Ørretens rike vil koordinere prosjektet. Ørretens rike fra Fjell til Fjord er et samvirkeforetak som har som formål å skape et bærekraftig sportsfiske av høy kvalitet og å styrke økonomien til eierne gjennom å utvikle sportsfiske som attraktiv opplevelse for tilreisende gjester. Ørretens rike driver hovedsakelig i Hemsedal og øvre Hallingdal, men ser et potensial for å utvikle fisketurismeprodukter også i nedre del av Hallingdal. Også representanter fra Jakt og Fiskesenteret og Bjørneparken har deltatt på møtet om prosjektet og er positive til kartleggingen. Prosjektet har en ramme på ca Så langt er det gitt positiv tilsagn på ca fra elveeierlaga i Nes og Flå, Krødsherad fiskeforening, Hallingfiske og Ørretens rike. Det er i 15

16 tillegg søkt om finansiering fra ECO vannkraft, Nes, Flå og Krødsherad kommuner og Gol elveeierlag. Forhold til overordna plan: Ingen Miljøkonsekvenser: Tiltaket vurderes ikke å påvirke miljøet negativt. Prosjektet har allerede innhentet tillatelse fra Buskerud fylkeskommune til el-fiske i Hallingdalselva. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet må tas fra kommunens disposisjonsfond. Vurdering: På begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet driftsplan for Hallingdalselva. Det ble da gjort gode vurderinger av fiskebestandene og tiltak for å heve kvaliteten på elva. Omtrent på samme tid etablerte gjedda seg i vassdraget. Etablering av gjedda i Hallingdalselva medførte en ubalanse og en dramatisk forandring i fiskesammensetningen i elva. Det har nå gått en del år og man forventer at situasjonen har stabilisert seg. Det er derfor av interesse å kartlegge fiskeressursene i elva. Interessen for utvikling av fisketurisme i Hallingdal er aktualisert den seneste tiden, bl.a. ved prosjektet Fisk- og villmarksbygda i Flå. Dersom en skal gjennomføre tiltak for å utvikle vassdraget for fisketurisme må en vite hva slags fisk det er i vassdraget, hvor den er og populasjonen. Det er også viktig å vite hvordan gjedda har endra ørretbestanden og hvor langt gjedda har spredt seg. Rådmannen vurderer prosjektet som interessant. Det er potensiale til å utvikle fisketurismen i Flå. En ressurskartlegging av Hallingdalselva er viktig for å fastslå potensialet og videre tiltak og rådmannen går derfor inn for å gi tilskudd til kartleggingen. Rådmannens innstilling: Flå kommune bevilger kr ,- til kartlegging av fiskeressursene i Hallingdalselva og vurdering av muligheter og begrensninger for utvikling av fisketurisme. En forutsetning for tilskuddet er at prosjektet gjennomføres ihht prosjektplanen. Pengene tas fra Disposisjonsfondet. 16

17 53/14 Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 252 U64 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet. Dokument i saka: 1. Søknad om lån fra Visit Hallingdal AS, datert Søknad om partnerskapsavtale 3. Forretningsplan Visit Hallingdal AS 4. Partnerskapsavtale Visit Hallingdal AS 5. Referat frå styremøte , med handlingsplan for videre drift av selskapet Saksopplysninger: Hallingdal Reiseliv gjennomførte frem mot 2013 en omorganiseringsprosess. Selskapet byttet navn til Visit Hallingdal og sendte søknad om partnerskap til kommunene i Hallingdal. Hol, Ål Gol, Nes og Flå fattet vedtak om å delta i partnerskapet. Flå kommunestyre fattet i sak 55/13 slikt vedtak: 1. Kommunestyret i Flå er positiv til etablering av Visit Hallingdal AS og vil inngå partnerskapsavtale med selskapet fra til Flå kommune bevilger et årlig tilskudd til Visit Hallingdal på kr for hvert av 3. årene og kr for hvert av årene Tilskuddene innarbeides i Handlingsprogram og økonomiplan for Visit Hallingdal AS skal være destinasjonsselskap for Hallingdal, men formål å markedsføre regionen i alle sesonger. Visit Hallingdal AS skal sammen med næringsaktører, reiselivsbedrifter og kommuner fremme kampanjer og tiltak på en slik måte at regionen opprettholder og utvikler sin posisjon som landets største reiselivsregion. 17

18 Totalt tilskudd fra kommunene utgjør kr ,- per år. Dette er fordelt slik: Hol: kr ,- Ål: kr ,- Gol: kr ,- Nes: kr ,- Flå: Kr ,- Det ble tilsatt ny daglig leder for Visit Hallingdal AS i mai Daglig leder har sammen med styret startet en prosess for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av selskapet. På styremøte den 25. august 2014 ble det vedtatt en handlingsplan som skal rette opp i gamle forhold og sikre videre drift. Dette innebærer blant annet permittering av en tilsatt, terminering av tidligere inngåtte avtaler, oppsigelse av kontorlokaler, redusering av utgifter knyttet til regnskap og revisjon, samt innkreving av utestående fordringer. Selskapet har i dag en akutt likviditetskrise, og har derfor søkt samtlige kommuner i partnerskapet om et lån på kr ,- fra hver. I søknaden opplyses at beløpet vil bli tilbakebetalt i Økonomiske konsekvenser: Visit Hallingdal AS har søkt om et lån fra hver kommune på kr ,-. Rådmannen vil foreslå at kommunen istedenfor å gi lån forskutterer kr ,- av tilskuddet for 2015 (for Flå ,-). Dette er ryddigere og enklere å administrere. Vurdering: Ut fra vedtatt handlingsplan og opplysninger i søknad om lån fremstår det som sannsynlig at selskapet vil kunne etablere en forsvarlig økonomisk drift i løpet av Det kan synes som er det er en rekke eldre avtaler som må revideres, og omfanget på avtalene må tilpasses økonomi og aktivitetsnivå. Det synes som om ny daglig leder har grepet tak i forhold som er nødvendig for å sikre videre drift. Hun må gis tid og anledning til å rydde opp, men har behov for likviditet i denne fasen. Med bakgrunn i vedtak som er gjort i 5 kommuner om partnerskap er det ubestridt at Visit Hallingdal AS er et viktig redskap for å videreutvikle Hallingdal som reiselivsregion. Rådmannens innstilling: 1. Flå kommune bevilger kr ,- ekstra til Visit Hallingdal AS i 2014 med tilsvarende reduksjon i Beløpet tas fra disposisjonsfond konto Budsjett for 2015 blir redusert tilsvarende. 3. Det er ein forutsetning for vedtaket at alle kommunene gir støtte tilsvarende omsøkt beløp. 18

19 54/14 Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Dokument i saka: Søknad om støtte fra Grøslandmoen AS v daglig leder Bent Audun Solberg Kostnadsoverslag 2014 Presentasjon av Grøslandmoen AS Saksopplysninger: Grøslandmoen AS ble stiftet den 8. august 2013 med den hensikt å utvikle et stort næringsområde i Grøslandmoen. Selskapet har ervervet et område på 260 dekar som er fradelt Grøsland gård. Arbeidet med å omregulere området til næringsformål er godt i gang. Målet er å legge til rette et stort næringsareal for datalagring for en større internasjonal aktør. Det er gjort mange undersøkelser og knyttet mange kontakter i forhold prosjektet. Så langt har selskapet hatt kostnader på til sammen 1,4 MNOK, i hovedsak til erverv av areal. Kostandoverslaget for resten av 2014 er på kr , hvorav kr er egeninnsats. Flå kommune ved ordfører, rådmann og overingeniør Seterstøen ble informert ytterligere om prosjektet av eierne av Grøslandmoen i møte den 22. august Økonomiske konsekvenser: Eventuell støtte vil redusere kommunens disposisjonsfond. Vurdering: Grøslandmoen er et stort og spennende prosjekt som kan bli svært viktig for utviklingen i Flå. Prosjektet går lang utover det å skille ut og regulere et næringsareal. Klargjøring og promotering av arealet vil være avgjørende for om prosjektet lykkes slik det er tenkt. 19

20 Dersom prosjektet lykkes vil det bety mange kompetansearbeidsplasser og store investeringer i Flå. Rådmann er derfor svært positiv til prosjektet og innstiller på å gi en næringsstøtte på kr ,-. Rådmannens innstilling: Grøslandmoen AS gis en støtte på kr til klargjøring og promotering av prosjektet Grøslandmoen. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet, konto

21 55/14 Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 150 Saksbehandler: Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Formannskapet /14 3 Formannskapet /14 4 Kommunestyret /14 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for Flå menighetsråd Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden Årsbudsjett for Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Eldrerådet Saksopplysninger: Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Rådmannens (administrasjonens) innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden ble lagt fram for formannskapet (økonomiutvalget) i møte den

22 Behandling av saken: Formannskapet drøfter handlingsprogrammet og økonomiplanen Formannskapet legger fram innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Kommunestyret vedtar saken. Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for perioden Denne innstillingen ligger ute til høring med frister angitt i plan- og bygningslovens og kommunelovens 44, 7. ledd. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til økonomiplan ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, ungdomsrådet, Arbeiderpartiet, samarbeidsliste mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Bygdelista og Fremskrittspartiet. Kommuneproposisjonen for 2015 det økonomiske opplegget for 2015 Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er for 2014 nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det legges opp til en realvekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3 ¾ mrd. kr. og 4 ¼ mrd. kr. fra 2014 til Veksten er regnet på grunnlag av det inntektsnivået for i år som blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom skatteveksten i år blir større enn påregnet, blir inntektsveksten fra 2014 til 2015 tilsvarende lavere. 22

23 Demografi: Kommunenes utgifter øker som følge av befolkningsutvikling, både med hensyn til vekst i folketallet og alderssammensetning. Det er lagt til grunn at av veksten i de frie inntektene, vil om lag 2,7 mrd. kr gå til økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen for kommunene. Pensjon: For kommunene kan pensjonskostnadene samlet øke med om lag 0,45 mrd. kr., utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene (prisindikatoren i statsbudsjettet). Rus og psykisk helse: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke de kommunale tjenestene til personer med rusproblem og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen og midler til psykisk helse fordeles etter helsenøkkelen. Helsestasjoner og skolehelsetjenesten: 200 mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en ekstra satsing i 2015 utover den fordelingen som ligger i rammen for mill. kr. - (tabell C, kolonne 4 i «Grønt hefte»). Samlet tilskuddsnivå Samhandlingsreformen Det foreslås å avvikle kommunal medfinansiering fra Kompensasjon for betaling for utskrivningsklare pasienter blir videreført og fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Inntektssystemet i 2015 Inntektsutjevningen er 60 % av forskjellen mellom kommunenes skattenivå og gjennomsnittlig skattenivå for landet. Tilleggskompensasjonen er 35 % under 90 % av landsgjennomsnittet. Kommuner med under 3200 innbyggere får et småkommunetilskudd, dersom kommunens skattenivå er under 120 % av landsgjennomsnittet, i gjennomsnitt de 3 siste årene. Ordningen med inntektsgarantitilskudd (INGAR) gir kompensasjon for en utvikling i rammetilskuddet på mer enn kr 300,- pr. innbygger under landsgjennomsnittet fra ett år til det neste, ikke hensyntatt endring i skatt, inntektsutjevning, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Kommunereformen Vi viser til kommuneproposisjonen del II Kommunereform for mer utfyllende opplysninger om kommunereformen. Det legges opp til regionale prosesser i perioden Vi vil i dette brevet kortfattet orientere om de økonomiske virkemidlene i reformperioden. 23