Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei

2 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Damtjernhallin H22 Vann- og avløpslag v/ Tore Kolsrud Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Status Damtjernhallin H22 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Jon Erik Wee Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Vedr. vannprøver Skarsdalen (høst) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Karsten Ekeren Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Vedr. forespørsel om utsettelse med ferdigstillelse av I2, Damtjernhallin H22 Side1

3 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Rolf Løining Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Svar på Deres klage av / U Dok.dato: Jour.dato: Horst Vogel Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Vedr. infiltrasjonsmasser fra I1 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Damtjernhallin H22 Vann- og avløpslag v/ Tore Kolsrud Horst Vogel Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Vedr. utslippstillatelsene på I1 og I2 Side2

4 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Horst Vogel Renseanlegg Damtjernhallin - tilsyn/kontroll Svar vedr. iinfiltrasjonsmasser fra I1 12/ I Eurofins AS Overvåkning av Hallingdalsvassdraget Analyserapport for perioden / I Kontrollutvalgssekretariat v/sparebank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS Kontrollutvalget Møteprotokoll KU-Flå Saksansv: Rådmann / Odd Egil Stavn Saksbeh: Rådmann / Odd Egil Stavn Side3

5 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Buskerud Leirskoleopplæring Statstilskudd leirskoleopplæring høsten 2013 Saksansv: Enhet skole / Nils Røkkum Saksbeh: Enhet skole / Nils Røkkum 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Asplan Viak AS Ny vannkilde Gulsvik Vannverk Ny grunnvannsbrønn Gulsvik Vannverk prøvepumping 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Jon Erik Wee Vannverksdata for 2012 Vannprøver Skarsdalen (høst) Side4

6 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Eurofins AS Vannanalyser Flå Vannverk Analyserapport perioden / I Dok.dato: Jour.dato: Eurofins AS Vannanalyser Gulsvik Vannverk Analyserapport for perioden , uke 43 13/ I Arkivdel: Plan Tilg. kode: U Par.: Asplan Viak AS - Allan Hjorth Jørgensen Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie. GS-veg Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Side5

7 13/ U Arkivdel: Plan Tilg. kode: U Par.: Asplan Viak AS - Allan Hjorth Jørgensen Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie. GS-veg fornminnereg. og fakturaer. Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen 13/ U Arkivdel: Plan Tilg. kode: U Par.: Asplan Viak AS - Allan Hjorth Jørgensen Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie. SV: GS-veg flytting av fylkesvegen, ny atkomst stasjonsområdet Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen 13/ I Arkivdel: Eiendom Familiehytta A/S Søknad om tillatelse til tiltak fra Stein Klokkeråsen, Rasta: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 30/45, tomt 557, HV2, Høgevarde Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr 30/45, tomt 557, HV2, Høgevarde Saksansv: Teknisk rådgiver / Sven Harald Ness Saksbeh: Teknisk rådgiver / Sven Harald Ness Side6

8 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Asplan Viak AS Brann HVPU Vedr. søknad - omsorgsbolig Flå 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Asplan Viak AS Brann HVPU Forhåndsmelding av arbeidsplass 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Asplan Viak AS Brann HVPU Kopi av byggetillatelse Side7

9 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Gjensidige Forsikring ASA Brann HVPU Vedr. byggetillatelse 13/ I Asplan Viak AS Brann HVPU Omsorgsboliger Flå - uavhengig kontroll 13/ I Gjensidige Forsikring ASA Brann HVPU Utbetaling a konto Side8

10 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Eurofins AS Flå Renseanlegg Analyser og rapporter Analyseresultater perioden , uke 45 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Fv. 203 Austvoll bru Befaring med grunneiere og Flå kommune vedr. Fv 203 Austvoll bru Saksansv: Rådmann / Odd Egil Stavn 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Plan Tilg. kode: U Par.: Statens vegvesen - Region Sør Detaljregulering av byggeområdet ABB 5 og 8 i områdeplan for Tunnelen II Angående avslaget på markering av gangfelt og skilting/utforming - Tuftekrysset/detaljplan for området innenfor Tunnellen II Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Side9

11 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Buskerud - Lisbet-Kari Wølner Årsbudsjett Flå kommune Informasjon om kommuneopplegget 2014 i tilleggsproposisjonen Saksansv: Økonomi / Erling Glesne Saksbeh: Økonomi / Erling Glesne 13/ I Arkivdel: Eiendom Buskerud fylkeskommune Søknad om vegkantsprøyting av skogsbilvegene i Vassfaret og åpning av nytt massetak ved Hallingtjern i Vassfaret Hallingtjern - Vassfaret - Flå kommune - søknad om åpning av nytt masseuttak på sørsiden av tjernet Saksansv: Næring / Jon Andreas Ask Saksbeh: Næring / Jon Andreas Ask 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eiendom Ken Woodward Oppføring av gjerde på hytteeiendom på gbnr.29/126 - HV-5 Oppføring av gjerde på hytteeiendom på gbnr.29/126 - HV-5 Saksansv: Teknisk rådgiver / Sven Harald Ness Saksbeh: Teknisk rådgiver / Sven Harald Ness Side10

12 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Gol kommune, Tekniske tjenester v/ Hallgrim Berg Ny avtale for laboratorietjenester - vann og avløp i Hallingdal Anbudsgrunnlag laboratorietjenester for vann og avløp i Hallingdal 13/ U Dok.dato: Jour.dato: RContainer Midlertidig kontorløsning - Flå barnehage Forespørsel om prisoverslag og teknisk løsning på brakker/containere 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Intracon Midlertidig kontorløsning - Flå barnehage Forespørsel om prisoverslag og teknisk løsning på brakker/container Side11

13 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Moelven as Midlertidig kontorløsning - Flå barnehage Forespørsel om prisoverslag og teknisk løsning på brakker/contaimere 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Rcontainer Midlertidig kontorløsning - Flå barnehage Tilbud på brakker/containere 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Harald Andersen Ny felles rammeavtale for kjøp av elektroarbeider bygg, elektroarbeider VA og internkontroll elektro ved kommunenes eiendommer Konkurranseforslag til ny rammeavtale for elektroarbeider i Flå kommune Side12

14 13/ I Arkivdel: Eiendom MA ENTREPRENØR Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 9/452, tomt T6A, Tunnelen II Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 9/452, tomt T6A, Tunnelen II Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: BTV-innkjøp v/ Karl Petter Kristiansen Leasing av bil Ny rammeavtale på "Biladministrasjon med Leasing av Biler" inngått med virkning fra 21.oktober og publisert i EKF (Elektronisk kontraktsforvalter): 13/ I Arkivdel: Eiendom MA ENTREPRENØR Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 9/452, tomt T6B, Tunnelen II Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 9/452, tomt T6B, Tunnelen II Saksansv: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Saksbeh: Teknisk rådgiver / Vidar Seterstøen Side13

15 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Kolbjørn Ødegård Vilt og trafikk Hallingdal prosjektrapport Prosjektrapport Vilt og trafikk Hallingdal oktober 2013 Saksansv: Næring / Jon Andreas Ask Saksbeh: Næring / Jon Andreas Ask Side14

Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013

Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013 Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-178 I Dok.dato: 15.10.2013 Jour.dato: 15.10.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015

Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015 Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01472-4 U Arkivdel: Elev O Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015

Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Offentlig journal Periode: 26-05-2015-26-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01204-2 I Nordre Buskerud politidistrikt Anmeldt

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015

Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015 Offentlig journal Periode: 24-08-2015-24-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00560-61 I Resepsjon Kiwi Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00213-22 U Pasientreiser Helse Fonna Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012 Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode: 31-01-01-31-01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-01-2014-19-01-2014

Offentlig journal Periode: 17-01-2014-19-01-2014 Offentlig journal Periode: 17-01-2014-19-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei 12/01759-9 I Dok.dato: 15.01.2014 Jour.dato: 17.01.2014

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-02-2014-27-02-2014

Offentlig journal Periode: 27-02-2014-27-02-2014 Offentlig journal Periode: 27-02-2014-27-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei 12/01319-7 I SFO-PLASS 12/01399-7 I SFO-PLASS 12/04289-8

Detaljer