Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 09-09-2011-09-09-2011"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Ingunn Strandberg Olsen Gnr. 51, bnr. 8, Lie. Søknad om dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Bolig og garasje Tiltakshaver: Ingunn Strandberg Olsen. Gnr. 51 bnr. 8, Lie. Vedtak etter jordloven 12 - Søknad om fradeling og dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Gnr. 51, bnr. 8, Lie. Søknad om dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Bolig og garasje Tiltakshaver: Ingunn Strandberg Olsen. Gnr. 51, bnr. 8, Lie. Høring -dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter PBL 19-1, Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Avsender: Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Branntilsyn Hægelandsheimen Vedr. tilbakemelding etter tilsyn på Hægelandsheimen Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: U Hovedtillitsvalgt i Delta Ellen Gunnufsen Personalmappe - Søknad om frikjøpt tid for Delta. Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / stetor 11/ I Avsender: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 15, bnr. 11, Voreland. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av hytte/skogskoie. Tiltakshaver: Roy Harald Mykland. Gnr. 15, bnr. 11, Voreland - Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av hytte / skogskoie Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ U

2 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

3 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

4 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

5 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

6 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

7 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

8 11/ U 11/ U 11/ U Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i skole og SFO skoleår 2011/2012 Vennesla kommune - st. ref / U 11/ U 11/ U

9 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U

10 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i skole og SFO skoleår 2011/2012 Vennesla kommune - st. ref / U

11 11/ U 11/ U 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Avsender: Aktiv eiendomsmegling AS - Modahl eiendomsmegling Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/ Gnr. 56, bnr. 62. Egenerklæring om konsesjonsfrihet til undertegning. Eiere: John Helge Austgulen og Anne Margareth Austgulen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avsender: Agder Kollektivtrafikk AS Elevmappe - Oppmåling av skoleveg - avstand frem til hovedvei Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / montov 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 651, Storevollhei 28. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Jan Nilsen. (Se tidl. sak 11/00408.) Gnr. 6, bnr. 651, Storevollhei 28. Retur av tinglyst dokument. Ny matrikkelenhet, gnr. 6, bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

12 Avsender: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 57, bnr. 4, Engeland, Øvrebø - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. (Se tidl. sak 10/01634.) Gnr. 57, bnr. 4, Engeland, Øvrebø. Retur av tinglyst dokument. Ny matrikkelenhet gnr. 57, bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 23, bnr. 1, Moseid. Søknad om utgraving / plassering av grus / masser på eiendommen tilhørende Oddvar Moseid. Søker: TT Anlegg As. (Se tidl. sak 11/00865.) Høring - disp. fra kommuneplanen. Gnr. 23, bnr. 1, Moseid. Søknad om utgraving / plassering av grus / masser på eiendommen tilhørende Oddvar Moseid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 92, bnr. 1 - Kiledalen. Søknad om fradeling av tomt til boligformål. Søker: Tone K. Svaland. Gnr. 92, bnr. 1 - Kiledalen. Søknad om fradeling av tomt til boligformål. Søker: Tone K. Svaland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tone K. Svaland Gnr. 92, bnr. 1 - Kiledalen. Søknad om fradeling av tomt til boligformål. Søker: Tone K. Svaland. Vedtak etter jordloven 12. Gnr. 92, bnr. 1 - Kiledalen. Søker: Tone K. Svaland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 92, bnr. 1 - Kiledalen. Søknad om fradeling av tomt til boligformål. Søker: Tone K. Svaland. Vedtak/tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra rv. 9 til gnr. 92, bnr. 1 i Kiledalen, Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pedagogisk leder, vikariat i 100 % stilling fra til med god mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagogisk leder, vikariat i 100 % stilling fra til med god mulighet for forlengelse - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Pedagogisk leder, vikariat i 100 % stilling fra til med god mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder, vikariat i 100 % stilling fra til

13 med god mulighet for forlengelse Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Pedagogisk leder, 20 % fast stilling fra Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagogisk leder, 20 % fast stilling fra st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Pedagogisk leder, 20 % fast stilling fra Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder, 20 % fast stilling fra Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Førskolelærer, sykevikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Førskolelærer, sykevikariat i 50 % stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Førskolelærer, sykevikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Førskolelærer, sykevikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Nordea Bank Norge ASA Vennesla Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - arv - Anmodning om overføring til dekning av diverse regninger - se vedlegg. - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Trygve Rønning Gnr. 11, bnr. 1, Rønning. Søknad om fradeling av 2 tomter. Tiltakshaver: Trygve Rønning. Gnr. 11, bnr. 1, Rønning. Søknad om fradeling av 2 tomter midlertidig svar. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / lenisa Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ I

14 Avsender: Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling - st. ref. ( ) / U Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut vikariat i 50 % stilling Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre - st. ref. ( ) - -

15 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Prosjektmedarbeider - Veiledning av unge mødre Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Sekretær, vikariat i 30 % stilling ved Solsletta barnehage - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sekretær, vikariat i 30 % stilling ved Solsletta barnehage - Intern utlysning - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Sekretær, vikariat i 30 % stilling ved Solsletta barnehage - Intern utlysning Vennesla

16 kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær, vikariat i 30 % stilling ved Solsletta barnehage - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Intern utlysning - Sekretær - 50 % fast stilling i hjemmetjenesten Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Intern utlysning - Sekretær - 50 % fast stilling i hjemmetjenesten - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Intern utlysning - Sekretær - 50 % fast stilling i hjemmetjenesten Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Intern utlysning - Sekretær - 50 % fast stilling i hjemmetjenesten Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avsender: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Forespørsel om utbetaling av midler - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Vedtak om overføring av beløp - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avsender: Sparebanken Pluss Vennesla Hjelpeverge - økonomi - arv - Betalingsformidling - lån - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avsender: Sparebanken Pluss Vennesla Hjelpeverge - økonomi - arv - Overførsel - avslutning av konto - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Statens Kartverk Tinglysingen Sletting av pantobligasjon for boliglån - - Sletting av pantobligasjon for boliglån - - Saksansv: Økonomiseksjonen / gunell Saksbeh: Økonomiseksjonen / gunell 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13

17 Avsender: Statens kartverk Ullensvang tinglysing burettslag Sletting av pantobligasjon for boliglån - - Retur av tinglyst dokument - sletting av pantobligasjon - Saksansv: Økonomiseksjonen / gunell Saksbeh: Økonomiseksjonen / gunell 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Simen Skarpeid Gnr. 58, bnr Loland. Driftsbygning til traktor, redskaper, hest/dyr. Tiltakshaver: Simen Skarpeid Gnr. 58, bnr Loland. Driftsbygning til traktor, redskaper, hest/dyr. Tiltakshaver: Simen Skarpeid Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Avsender: Kunnskapsdepartementet Ny Giv - overgangsprosjekt Ny Giv - Tiltak for å bedre gjennomføring i videregående opplæring. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avsender: Tilg. kode: U Kunnskapsdepartementet Ny Giv - overgangsprosjekt Overgangsprosjektet - presentasjon Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Avsender: Kunnskapsdepartementet Ny Giv - overgangsprosjekt Forsøk med intensivopplæring på ungdomstrinnet i Overgangsprosjektet Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Tilg. kode: U Vest-Agder Fylkeskommune Ny Giv - overgangsprosjekt Tilbakemelding på deltagelse i Ny Giv, Overgangsprosjektet. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avsender: Opplysninger om tidligere elev - Innhenting av opplysninger vedr. ADHD-utredning Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / ropveg 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avsender: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Truls Hugo Hermansen Gnr. 76, bnr. 1. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak jordbruket. Kulturlandskapstiltak. Søker: Truls Hugo Hermansen Gnr. 76, bnr. 1. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - kulturlandskapstiltak. Søker: Truls Hugo Hermansen. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir

18

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer