Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik hus A/S Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Vennesla kommune - Smååsane - tekniske anlegg. Vedr. garanti Smååsane - Garantitid utløpt og kontraksbeløpet er oppnådd. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - overføring av penger. - Avskjermet Bokføringsbilag - overføring av penger. - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Avskjermet Søknad om overføring av midler - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Avskjermet Overføring av midler vedr. klient - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Avskjermet Betalingsformidling - overføring - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokat Iren Bredvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Rapport til oppdragsgiver for mai Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss

2 Økonomi - overføring av penger - Avskjermet Overføring av penger - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Økonomi - overføring av penger - Avskjermet Økonomi - overføring av penger - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Økonomi - overføring av penger - Avskjermet Overføring av penger - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Nordea Bank Norge ASA Økonomi - Hjelpeverge for - Avskjermet Bankutskrift - overførsel - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tollregion Oslo og Akerskus Økonomi - Hjelpeverge for - Avskjermet Årsavgift bil for - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Disponering av konto - overføringer - arv - Avskjermet Overføring av midler - budsjett for sommeren - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Disponering av konto - overføringer - arv - Avskjermet Overføringer av midler til dekning av reise, husleie m.m. - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Disponering av konto - overføringer - arv - Avskjermet Overføring - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Adv. Bjørn Hübert Senum Verge - økonomi - overføringer - Avskjermet Oppgjør av bo ved Kristiansand tingrett nr. - Avskjermet

3 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Sak overformynderiet - hjelpeverge - Avskjermet Hjelpeverge - endring - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avskjermet Sak overformynderiet - hjelpeverge - Avskjermet Oppnevning av ny hjelpeverge - orientering - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Adv. Bjørn Hübert Senum Oppgjør av bo nr. - Avskjermet Oppgjør av bo ved Kristiansand tingrett nr. - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Nordea Bank Norge ASA Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - salg av eiendom - Avskjermet Bankutskrift - diverse overførsler - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - salg av eiendom - Avskjermet Overføring til dekning av diverse utgifter - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - salg av eiendom - Avskjermet Betalingsformidling - dekning av faktura - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: VIVA Vestfold Industri & VA AS v/ Leif Hunskaar Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, Bnr. 1865, Hellåslia. Søknad om enkle tiltak for byggetrinn 2 og 3 - Tekniske anlegg / veg. Tiltakshaver: Agderbygg AS Gnr. 6, Bnr. 1865, Hellåslia. Søknad om ansvarsrett. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13, Flv. 13 Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - tvangssalg av fast eiendom - Avskjermet Tvangsinndrivelse av pengekrav - Oversendelse av avgjørelse.

4 Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Innsjøkalking med båt og helikopter 2009 og Ang. søknad om tillatelse til å kalke innsjøer med hjelp av motordrevet båt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Avskjermet Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. (Se tidl. sak: 09/00300 og 07/00503). Gnr. 4 bnr Åsvegen 65. Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Stig Runar Bakke Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Helen Eikeland Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Liv Dagrun Boklund Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Gnr. 93, bnr. 7, Hægeland. Søknad om utbedring av eksisterende landbruksveg. Søker: Tor Sigbjørn Nepstad. Høring vedr. søknad om utbedring / nybygging av landbruksveg - Gnr. 93 bnr. 7, Kile. Søker: Tor Sigbjørn Nepstad. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Sivilombudsmannen Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Gnr. 32, Bnr Solknatten. Gebyr for tilknytning til vann og avløp - klage på ekstra vanntilknytningsgebyr. Mortensen/Salvesen. (tidl. sak. 09/00423) Oversendelse - sak om klage på ekstra tilkoplingsgebyr. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Jan Lie Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr Blåveisstien 32 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Lindgren Murmester AS. Gnr. 23, bnr Blåveisstien 32 - Dokumentasjon på bygningsmateriale. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Jan Lie Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr Blåveisstien 34 - Ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Lindgren Murmester AS. Gnr. 23, bnr Blåveisstien 34 - Dokumentasjon på bygningsmateriale. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Jan Lie Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr Blåveisstien 36 - Ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig. tiltakshaver: Lindgren Murmester AS. Gnr. 23, bnr Blåveisstien 36 - Dokumentasjon på bygningsmateriale. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Jan Lie Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr Blåveisstien 38 - Ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Lindgren Murmester AS. Gnr. 23, bnr Blåveisstien 38 - dokumentasjon bygningsmateriale 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fagforbundet Vennesla v/ Solveig Nordvold Organisasjonsseksjonen - STETOR Tariff-/lokale forhandlinger - evt. streik Konfliktberedskap 2010 ved eventuell streik. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Kommune - NICHAN Sykepleier 75 % svangerskapsvikariat med tiltredelse snarest Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sykepleier 75 % svangerskapsvikariat med tiltredelse snarest - st. ref. ( ) - - Avskjermet 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Avskjermet Sykepleier 75 % svangerskapsvikariat med tiltredelse snarest Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier 75 % svangerskapsvikariat med tiltredelse snarest Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 10/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Vennesla Kommune - NICHAN Avskjermet Omsorgsarbeider/hjelpepleier 59 % vikariat fra Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Omsorgsarbeider/hjelpepleier 59 % vikariat fra Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Kommune - NICHAN Omsorgsarbeider/hjelpepleier 59 % vikariat fra Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Omsorgsarbeider/hjelpepleier 59 % vikariat fra st. ref. ( ) - - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Oppnevning av hjelpeverge - - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vianova Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Utvidelse av Granlivegen Granlivegen nordre del - anbudsinnstilling Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-SAK1 Synnøve Bakke NRK - Verger og hjelpeverger - tall/statistikk. Verger og hjelpeverger - NRK Brennpunkt. Ber oppgitt tall for utarbeidelse av statistikk. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-SAK1 Synnøve Bakke NRK - Verger og hjelpeverger - tall/statistikk. Verger og hjelpeverger - tall Vennesla kommune 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken pluss - avd. Øvrebø Sak overformynderiet - økonomi - Avskjermet Bokføringsbilag - overføring - Avskjermet

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer