Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670"

Transkript

1 Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides. Aastal 1670 Nr 9 (309) X aastakäik Reede, 3. mai 2013 Tasuta infoleht 8. mai päev, mil Kuressaare linnaks sai Kuressaare 450. sünnipäevani on jäänud loetud päevad. 8. mail aastal andis Saare-Lääne ja Kuramaa piiskop Magnus oma Kuramaa residentsis Piltenes Kuressaarele ehk tolleaegsele Arensburgi-nimelisele asulale linnaõiguse ja seda päeva ongi hakatud tähistama Kuressaare sünnipäevana, linna sündimise päevana. Inimese elus on sünnipäev teistest päevadest ikka pisut erilisem, mõned tähistavad seda vaikselt, mõned suurejooneliselt, aga enamasti ikka koos lähedaste ja sõpradega. Kodulinna sünnipäeva võiks samuti argipäevast tähtsamaks pidada, ainult et pereringi moodustavad linnaelanikud ja sõpruskonna linna külalised. Paljudes linnades arvestatakse linna vanust esmamainimise aasta järgi, ehkki see ei näita kaugeltki asula tegelikku vanust. Nii võiks Kuressaare aastal tähistada ümmarguse 600 aasta täitumist. Kui inimese sünd on konkreetne sündmus, siis linna oma võib aega võtta aastasadu. Siiski võib linnaõiguse andmise/saamise päeva pidada tunnistuseks sellest, et asula on piisavalt arenenud ja piltlikult öeldes valmis ilmale tulema. Koduloolane Kalle Kesküla selgitab oma uurimuses Esimesed kodanikud. Bürgerlisten , et Kuressaare linn sündis Liivi sõja eest Saaremaale pakku tulnud kaupmeeste initsiatiivil. Linnaõigus kaitses kodanike varalisi huve, reguleeris kauplemistingimusi, linna heakorraküsimusi jpm. Kuressaare saadikud suundusid asulale linnaõiguse saamiseks Saare-Lääne ja Kuramaa piiskop Magnuse juurde, kes viibis oma Kuramaa linnuses Piltenes, tänasest Venspilsist paarikümne kilomeetri kaugusel. Teadaolevalt tuli Magnus kaupmeeste soovile vastu ja selle tunnistuseks valmis Magnuse kui tollase maaisanda privileeg. Magnuse privileeg toetav ja toretsev Eesti Ajaloomuuseumi teadur, ajaloodoktor Ivar Leimus on Magnuse privileegi täies pikkuses tõlkinud ja see algab järgmiselt: Meie, Magnus, Jumala armust Saare-, Lääne- ja Kuramaa stifti piiskop, Tallinna stifti administraator, Norra pärija, Schleswigi, Holsteini, Stormarni ja Dithmarscheni hertsog, Oldenburgi ja Delmenhorsti krahv, avaldan, tunnistan ja tõendan selles ja selle meie avaliku pitseeritud kirjaga meie ja kõikide meie järeltulijate nimel ning üleüldiselt, kes seda meie privileegide annetamise ja kinnitamise kirja näevad, kuulevad või loevad. Et me sünnipärasest vürstlikust headusest ja leebusest kaldume kõigile ja igaühele meie ja meie stifti alamatest ja armsatest ustavatest armu ja erilist soosingut üles näitama ja osaks andma ja kuna meie Kuressaare alamad ja kodanikud ning armsad ustavad Jacob Kohll, Wolter Rottendorf ja Ebert von Deuenter iseenda ja meie Kuressaare asula kõikide meie alamate ja kodanikkonna nimel täievoliliselt siia Piltenesse täna meie ette tulid ja ilmusid, teenistusvalmilt ja alandlikult ning alamlikult ihkasid, taotlesid, soovisid ja palusid, et me mainitud meie Kuressaare asula alamaid ja kodanikke üpris armulikult priviligeeriksime ja varustaksime Riia õiguse, korralise kriminaal- ja tsiviilkohtu ja õigustega ning nende vanade, kuid siiski kiiduväärt ja kristlike kommete, tavade ja viisidega, mida meie eellased ning meie ikka ja alati õige kristliku seaduspärase hea korra ja linnakodanike üksmeele ülesehitamiseks ja alalhoidmiseks neile õiguspäraselt möönnud, ning needsinatsed neile ülaltoodud määral konfi rmeeriksime, kinnitaksime, kehtestaksime ja jäädvustaksime ning seejuures neid kaitsta, varjata ja juhatada võtaksime ja tahaksime, siis oleme nende usinat, püüdlikku ja alandlikku palvet kuulda võtnud /---/ Privileeg sätestab, et kohalikust kogukonnast tuleb välja valida kaks bürgermeistrit, üks linnafoogt ning lisaks veel Saare-Lääne ja Kuramaa piiskop Magnus, keda enamasti lihtsalt nime hertsog Magnus järgi teatakse. MAG(NUS) D(EI) G(RATIA) EP(I)S(COPUS) OSILIE(NSIS) CVRO(NIENSIS) ET RE(VALIENSIS) Magnus, Jumala armust Saaremaa, Kuramaa ja Tallinna piiskop. viis vaga, ausat, mõistlikku ja plekita isikut, kes vanuse poolest ja muidu kõlblikud ja pädevad on, et nendega koos kriminaal- ja tsiviilasjades kohut mõista. Kusjuures kohut tuleb alati pidada ja mõista enne lõunat, suvel kell kaheksa ja talvel kell üheksa. Ühtki kurjategijat ei tohi enne kriminaalkorras karistada või hukata, kui talle pole määratud pihiisa, kes teda jumalasõnaga juhatab. Tsiviilasjades, mis puudutavad pärandit, raha või võlgu, soovitatakse bürgermeistritel, foogtil ja rael osapooled ära kuulata ja võimalikult inimlikku usinust tarvitada, et need ilma kohtuotsuseta ära lepitada, kui see vähegi võimalik on. Arensburgile anti luba kasutada vappi ja pitsatit. Kingitustena kirjeldatakse ürikus krunti, kuhu võiks ehitada gilditoa, mida raekojana kasutada, ja maatükki, millest kodanikud saavad teha tarastatud kopli või heinamaa. Privileeg lõpeb sõnadega: Ja mainitud bürgermeistreid, raadi ja linnafoogti tuleb meil ja meie stiftifoogtil armulikult kaitsta ja juhatada, samuti igaüht, keda vastu meie tahet mingil viisil ebaõiglaselt kiusatakse. Üriku tarbeks oleme me selle meie avaliku kirja oma käega alla kirjutanud ja lasknud oma majuskelpitseri sihilikult selle alla riputada. Antud meie Piltene lossis 8. mail aastal 1563 pärast Kristuse, meie issanda ja õnnistegija sündi. Linna sünnipäeva tagamaid avatakse ajalookonverentsil 4. mail Ajalookonverentsil 450 aastat linnaõigust Kuressaares keskendutakse nii linnaõiguse saamisele kui ka linnaelule peale seda: Hertsog Magnus Saaremaal Andres Adamson (avaldanud ka raamatud Hertsog Magnus Tema elu ja aeg ja Liivimaa kuningriik ). Kuressaare privileegid Ivar Leimus. Kuressaare ja selle elanike õiguslikust seisundist enne ja pärast Riia õiguse omandamist Inna Põltsam- Jürjo. Kuressaare areng pärast linnaõiguste andmist Kalle Kesküla. Kuressaare taassünd pärast Põhjasõda Jaak Rand Kuressaare linnavõim Eesti Vabariigi ajal ( Priit Kivi. Konverentsi juhatab sisse linnapea Mati Mäetalu ja ajaloolist meeleolu loob Raeühingu näitetrupp lühietendusega Rootsi ajast. Linnaõiguse saamise lugu ärkab ellu 8. mail linna keskväljakul toimuva kontsert-etenduse käigus tuuakse rahva ette ka linnaõiguse saamise teatraliseeritud lugu. Lavastuse eestvedaja, Kuressaare Linnateatri loomejuht Aarne Mägi sõnul pani linnaõiguse saamise lugu teda sügavalt süvenema ja huvituma: Sellest on küll palju räägitud ja kirjutatud, aga ikka kipub see kuskile ajusoppidesse ära kaduma. Kogu linna sünnipäevaga seotud ürituste sari on üles ehitatud lühilugudele, alustades päevaste esinemisega, lõpetades suurema kontsert-etendusega õhtul. Kõike seda raamib linna keskväljakul sisse seatud vana aja turg. Kogu 8. mai programm sai koostatud parima kavatsusega pakkuda sünnipäevakülalistele võimalikult erinevat vaatemängu, kaasates sellesse osalejaid nii saarest kui mandrilt, nii lapsi kui täisealisi, nii asjaarmastajaid kui oma ala proffe. Ja mis peamine kõik see sünnib meeskonnatööna. Ei taha küll kõigest täpsemalt rääkida, aga ka linnapea lubas veidi tavatumas rollis laval üles astuda. KS Palju õnne sünnipäevaks, head kuressaarlased! Meie kodulinn on püsinud siin tuulisel ja kaunil Saaremaa lõunarannal 450 aastat. Tegu on märkimisväärse ja aukartustäratava numbriga ning heade tuulte pöörises linn on näinud selle aja jooksul nii paremaid kui halvemaid aegu. Aastaringi lõppedes on tavapärane, et tehakse pilguheit ajas tagasi ning selles mõtterännakus võiks kõige kaalukam koht kuuluda elu püsiväärtustele. Väärtustele, mis seonduvad kodu ja lähedastega ning isiklike tegemistega. Me kõik soovime, et pereliikmed on olnud terved, lapsed tublid ja iseenda tegemised õnnestunud. Loodan, et nii teil kui teie lähedastel oli viimane aasta selles valguses hea, sest linna moodustavad linnakodanikud ja, kui neil läheb hästi, läheb hästi ka linnal. Meil ei ole võimalik vahetult meenutada 450 aasta jooksul toimunut, sest inimese eluringide piirid on oluliselt lühemad. Peame usaldama ajalooürikutes kirjutatavat ja väärtustama vanematelt põlvkondadelt kuuldut. Kui suudame ja tahame ka ise mäletada ning anda järgnevatele põlvkondadele edasi oma aja pärandit, oleme teinud palju selleks, et meie linn kestaks ka järgmised 450 aastat. Head suured ja väikesed linnakodanikud, soovin teile linna 450. sünnipäeva puhul palju õnne! On suur rõõm koos kõigi teiega tähistada terviselinna, laste- ja noortesõbraliku linna, kuurortlinna, merelinna, ooperilinna, sadamalinna ja Saaremaa pealinna väärikat juubelit! Ilusaid hetki teie peredele, tugevat tervist, palju kordaminekuid ning kaunist ja töist kevadet! Tulge ja saage osa juubeliüritustest, sest see on meie kõigi sünnipäev! Mati Mäetalu, Kuressaare linnapea Mida ootad Kuressaare juubeliaastalt?

2 Reede, 3. mai 2013 Talgupäev oli sünnipäevakingitus linnale Andres Brõsov soovib, et park, mida ta perega nüüd juba teist aastat rajada aitab, ühel päeval päris valmis saaks. sadu vanu rehve ning Ida-Niidus jätkati uue pargi rajamist, põletades eelmisel aastal maha võetud võsa ja paigaldades esimesed pingid ja kiiged. Linnavalitsus tänab kõiki aktiivseid talgulisi. Hea on juubelile vastu minna teadmises, et kodulinna keskkond on taas puhtamaks saanud. KS Helga Nurmekann arvab, et juubeli eel on palju vaeva nähtud. Soovin, et üritused korda läheksid ja igale üritusele rahvast jätkuks. Linna sünnipäeva on tarvis samamoodi tähistada, nagu me iseenda sünnipäevagi tähistame. Linna pensionärid on koguni Kuramaal Piltenes oma silmaga uudistamas käinud, kus Kuressaare linnaks muutmise otsus sündis. Fotod: linnavalitsus 27. aprillil tegi ligi 60 inimest talguaktsiooni Teeme Ära raames kodulinnale väärikaks 450. sünnipäevaks kingituse ja andis oma panuse, et linn juubeliks puhtam ja ilusam oleks. Raiekivi säärel riisuti lehti ja koristati maas vedelevat prahti, Roomassaares vana lennuraja pikenduse juures koguti kadakate vahelt kokku mitmeid Saima Martla ja Elli Raamat soovivad, et inimesed oleksid hoolivamad ja mõistlikumad. Eraldi soovivad nad, et inimesed oma elukeskkonnast rohkem lugu peaksid ja prügi maha ei viskaks. Kuressaare teenetemärgi pälvivad Helvi Koppel ja Vjatšeslav Leedo Helvi Koppel Vjatšeslav Leedo Kuressaare linnavolikogu otsustas linna juubeliaastal silmapaistva tegevuse eest Kuressaare teenetemärgiga tunnustada Helvi Koppelit ja Vjatšeslav Leedot, ettepaneku selleks tegi 22. aprillil kogunenud volikogu eestseisus. Mudaraviarst Helvi Koppel on kohalike ja linna külaliste heaks töötanud üle 40 aasta, olles Kuressaarele omase mudaravi traditsiooni kandja ja edendaja. Vjatšeslav Leedot tunnustatakse kohaliku kultuuri-, spordi- ja hariduselu tähelepanuväärse toetamise ja edendamise ning ettevõtluskeskkonna mitmekesistamise eest. Teenetemärgid antakse üle Kuressaare linna sünni- päeval, 8. mail ja tunnustatute nimed kantakse linna auraamatusse. Kuressaare teenetemärgi on seni saanud Valter Hommik, Felix Kadarik, Taivo Lõuk, Pauliine Kremm, Boris Kivi, Ahti Viilup, Endel Püüa, Voldemar Tiit, Aare Taul, Maie-Ly Haavel, Vilve Männa, Laine Tarvis, Tiit Köster, Kaljo Ellik, Jalmar Ülo Veskis, Aleksander Kollo, Helga Nurmekann, Bruno Pao ja Enn Rettau. Teenetemärgi kandidaate on õigus esitada Kuressaares tegutsevatel kodanikeühendustel, linnavolikogu liikmetel, linnapeal ja linnavalitsuse liikmetel. KS TEADE 4. mail kell saavad linnaelanikud seoses kevadiste koristustöödega olmejäätmeid OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaama Kudjape jäätmekeskuses 50% hinnasoodustusega (so 0,0573 eurot/kg) ära anda.

3 Reede, 3. mai 2013 Linna juubel on igale linnakodanikule ja saarlasele oluline tähtpäev ja Kuressaare ootab kõiki oma sünnipäevast osa saama. Tiina Talvi hariduse ja kultuuri abilinnapea Linna juubelilogo AJATELG on mõtteline joon üle Kuressaare linna katuste. Ühes otsas aasta 1563 ja teises Nende vahele jääb 450 aastat. Ajateljele võime nende aastate vahele ja nende katuste alla mõttes paigutada kõik kuressaarlased, kes on sellel pikal ajaperioodil siin elanud ja tegutsenud ning oma osa linna käekäigu heaks andnud. Tänavune Kuressaare 450. aastapäeva juubel on ainulaadne sündmus. Linnaelanikud ja kõik saarlased, kes on üle viiekümne aasta vanad, peaksid rohkemal või vähemal määral mäletama, mis toimus linna 400. sünnipäeval. Eesoleval juubelinädalal kutsume kõiki meenutama vanu aegu. Vahepealne pool sajandit on ütlemata pikk aeg ning linnas on toi- munud palju muutusi. Erinevalt poolsajandi tagusest ajast oleme me taas vabad ja saame tasakaalukalt tegeleda tänaste töödega ning targalt kavandada tulevikku. Nagu tähtpäevadele tavaks, tahaksime seda kõike teha rohkem positiivses võtmes. Soovime, et meie kodulinna tähtpäev jõuaks iga inimeseni, et võimalikult paljud kodanikud osaleksid erinevates üritustes ise aktiivselt, kui kaasalööjad. Kaks lugupeetud linnakodanikku saavad 8. mail tunnustatud linna teenetemärgi laureaadiks. Tänavust linna sünnipäeva on ette valmistanud pea poolsada inimest ning nende pühendunud ja entusiastliku ettevõtmiste tulemusel on ilmavalgust näinud kolm raamatut, avatakse 12 näitust, toimub kaks ajalookonverentsi, arvukalt erinevaid kontserte, palju konkursse, rohkelt spordivõistlusi ja üritusi. 8. mail osalevad 1400 kooliõpilast suures seiklusmängus ja 1. septembril kuulutatakse just Kuressaares välja üle-eestiline koolirahu mai suurel kontsert-etendusel tuleb saja laulja poolt esiettekandele Kuressaare linnale pühendatud kooriteos ja kogu linnarahva ees mängitakse maha linnaõiguste saamise teatraliseeritud lugu. Pidupäeva kontserdi annavad Kaitseväe orkester, solistid on Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus. Linnapea peab kõne, jagatakse pidupäeva kooki ning üritus lõpeb ilutulestikuga. Juba lõuna ajal kujuneb kesklinna vana aja turuplats, kus on põnevat ostmiseks ja vaatamiseks. Ainult siis, kui te erinevatel linna juubelile pühendatud üritustel aktiivselt osaled, on teil hiljem võimalus oma lastele ja lastelastele ning teistele huvitatutele meenutada, mis toimus aastal 2013 meie armsas kodulinnas. Järgmine suur juubeldamine toimub ju alles 50 aasta pärast, kui raekoja esisel platsil kohtutakse linna 500. sünnipäeval. Tegutseme täna kõik selle nimel, et järgmist suurt juubelit tähistataks hästi toimivas, väärikate ajalooliste traditsioonidega ja samas modernses Kuressaares. Selle ajaloolise päeva künnisel peame pilgud pöörama meie linna laste ja noorte poole. Nemad on selleks ajaks kogu linna toimimise, tema tööd ja tegemised üle võtnud ning annavad omakorda parima, et Kuressaare oleks jätkuvalt kena kodune kant kõigile. Nii nagu on kirjas meie peagi valmivas uues linna arengukava visioonis. Kuressaare linna 450. aastapäev on üks oluline sündmus pikas ajateljes. Tule ja osale Saaremaa pealinna juubeliüritustel ja ole ajaloolistest hetkedest osasaajate hulgas. Korraldajate nimel näeme juubeliüritustel! Foto: Sulev Truumure Kuressaare 450 juubelipidu sinus eneses TEATED Seoses Kuressaare juubeli tähistamisega mail on tänavad mootorsõidukite liikluseks suletud järgmiselt: 8. mail Kell Tallinna tänav alates Torni tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ristmikuni ja Lossi tänav alates Lasteaia tänava ristmikust kuni August Kitzbergi tänava ristmikuni. Kell Pargi tänav alates Lossi tänava ristmikust kuni Pika tänava ristimikuni. Raekoja tänav Tallinna tänava ristmikust kuni Raekeskuse parklani (parkla välja arvatud), Allee tänav alates Lossi tänava ristmikust kuni Kitsa tänava ristmikuni, Kitsas tänav August Kitzbergi tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ristimikuni. Kell Tallinna tänav alates Rootsi tänava ristmikust kuni Torni tänava ristmikuni. 9. mail HERTSOG MAGNUS SAATJASKONNAGA LINNA 425. SÜNNIPÄEVAL AASTAL. Kaljo Ellik meenutab aastal tehtud fotot vaadates, kuidas Sven Aavik VII linnajooksu ajaks hertsog Magnuseks kehastus ja selle tarbeks Estonia teatrist kostüüm laenutati. Väärikalt tähistati ka linna 420. aastapäeva: toimus II linnajooks, esinesid SÜM ja poistekoor ja tuleurni juures pidasid valvet neli Rahvateatri näitlejat, kes kehastasid tolle aja sõdalasi. Vaekoja esisel platsil sai uudistada Unic Klubi vanu sõidukeid ja kultuurimajas Saaremaa Kunstiklubi kunstinäitust. Erilisena meenub Kaljo Ellikule veel linna 427. sünnipäev aastal 1990, mil nimetus Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik tunnistati kehtetuks ja ametliku nimetusena võeti kasutusele Eesti Vabariik aasta tähtpäev toob juba uued pildid ja mälestused. Kell Tallinna tänav alates Torni tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ristmikuni ja Lossi tänav alates Lasteaia tänava ristmikust kuni August Kitzbergi tänava ristmikuni. 10. mail Kell Tallinna tänav alates Torni tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ristmikuni. 11. mail Kell Tallinna tänav alates Torni tänava ristmikust kuni Raekoja tänava ristmikuni ja Lossi tänav alates Lasteaia tänava ristmikust kuni August Kitzbergi tänava ristmikuni.

4 Reede, 3. mai 2013 Kuressaare linn oma parimais aastais Hea on teada, et meie kodulinn pole Läänemere-äärsete linnade hulgas nooruk, vaid keskealine veel kasvav ja arenev vääriselupaik. Nende sõnadega iseloomustab Kuressaaret mereajaloolane Bruno Pao. Linna lähenev juubel paneb mõtlema aastate kulgemise ja kogunenud mälestuste peale. Bruno Paod on põhjusega nimetatud elavaks entsüklopeediaks. Ta kannab endas tohutuid teadmisi, kuldaväärt kogemusi ja põnevaid mälestusi. Kuressaare linna sünnipäeva puhul sai temalt uuritud Kuressaarega seotud mälestuste kohta, sekka jagus ajalookilde ja muid mõtteid. Üks legend räägib, et kauges minevikus ulatunud Saaremaa kohal merest välja nii pisike lapike maad, et kurg mahtunud sellel ainult ühel jalal seisma. Sellest tulnudki nimi Kuressaare kure saar. Või andsid linnale nime hoopis kurelased, sest sarnaseid kohanimesid on ju lähikonnas teisigi: Kuramaa, Kura kurk jt? Seda ma ei usu, et linn kure järgi nime sai. Muinasaja lõpul olid meil väga tihedad sidemed kurelastega, kes olid meresõitjad ning merevaigu ja muuga kaubeldes ka Saaremaale sattusid. Kuressaare oli üks kurelaste kauplemise koht. Bruno Pao sõnul oli omal ajal Kuressaare ümber palju järvesid, nende hulgas Upa järv, ja seetõttu võis Kuressaaret saareliseks pidada küll. Selle peale juhib Bruno Pao tähelepanu ka Roomassaare nimele, millel pole midagi pistmist Rooma linnaga, see tähendab hoopis pillirooväljasid ehk roomaa saart. Linna saia sarved Milline on Bruno Pao esimene mälestus Kuressaare linnast? Minu lapsepõlves oli traditsiooniks käia linnas lauritsapäevalaadal. Suvine lauritsalaat oli tähtis sündmus aasta suvel pea kuueaastasena võeti mindki sellele laadale kaasa ja sellega seostuvad eredad mälestused. Elasime Valjala vallas Jursi külas ja selleks, et õigel ajal laadale jõuda, hakkasime tulema eelmisel õhtul poole kaheteistkümne ajal, alustab Bruno Pao terve öö kestnud teekonna kirjeldust, mis tänasel päeval autoga poolt tundigi ei võta. Vankri ees oli meil vana tintsu, kes oli I maailma sõja järel Vene sõjaväest maha jäänud ratsahobune. Tema oli üks hea inimesetundja loom. Teekonnale lisas pisut ajalist pikkust seegi, et tintsu pidi umbes poole tee peal veidi süüa saama. Nii antigi talle Masa kõrtsi juures heinad ette ja lasti neid veerand tunni jagu rahus nosida. Öine tulemine ajas väikesele Brunole une silma ja osa teest möödus magades. Vahepeal oli päike tõusnud ja tädi Miina suskas mind piitsavarre otsaga, et kuule poiss, ärka üles, me oleme juba Upa karjamaal, linna saia sarved paistavad. Ajasin end põhukoti peal istukile ja nägin neid saia sarvesid esimest korda oma silmaga lossitornid, Laurentiuse kiriku torn, meenutab ta, kuidas linnatornid üle sarapuude Upale paistsid. Herilane ajas laada lörri Enne linna jõudmist näitas tädi mulle ka Luuguse kõrtsi, mis tänasest ringteest veidi Kuivastu poole jäi. See oli vana ja lösakil rookatusega maja. Linn ise algas Pihtla tee nurgast, praeguse Ida- Niidu alal olid asunike üksikud elamud. Seal oli ka Suuremõisa viinavabrik ja Eduard Sepa sepikoda, kus vikateid tehti. Lauritsalaat toimus Aia tänava sõjaväeosa koha peal, aga kõigepealt läksime sugulaste juurde. Sinna saime hobuse jätta ja mina jõudsin seal veel veidi tukkuda. Enne laadale minekut vaatas tädi, kas mu kingad, mis linna peal käimiseks osteti, on ikka puhtad ja võttis seejärel mu käekõrvale. Laadast mäletab Bruno Pao tohutut KURESSAARE AJALUGU SÕNAS JA PILDIS: Bruno Pao elu esimene Kuressaares käik ei osutunud just täiuslikuks, kuid sellest hoolimata sai temast linna ajaloo hoidja, talletaja ja tutvustaja. Selle eest omistati talle aastal linna teenetemärk. rahvahulka, lugematuid telke ja kaupmehi, tsirkust ja mootorrataste tünnisõitu. Laadaraha oli talle ette nähtud 20 senti. Võrdluseks, et tallu tööle võetud suiline sai tavaliselt 5 krooni ja koolipoistele anti 50 senti. Tädi küsis, kas tahan selle raha eest laadasaia osta ja otsustasin valida meekoogi, mis maksis 15 senti. Oli augustikuu algus ja herilased väljas, üks neist oli tulnud otse minu koogi peale. Niipea, kui ma seda hammustasin, pani herilane mulle huule sisse piraka ära, kirjeldab ta, kuidas enamuse laadarahast kulutanud meekook ühtäkki päris mõruks osutus. Tõeliseks lohutuseks oleks võinud saada tsirkus, aga 10-sendisest pääsmest jäi nüüd 5 senti puudu. Tsirkus jäigi nägemata ja see päev oli sellega nässus, oli Brunol pettumus suur. Laadalt ära tulles hakkasin toibuma ja jälgisin linnatänavaid. Lehmad hakkasid karjamaadelt ära tulema ja napsasid sillutise vahelt rohtu, vankrid kolisesid munakivitänavatel. Niisugune on minu esimene mälestus Kuressaare linnast. Tädi ütles, et siin on ka linnapea, aga sinna pole meil aega minna, Foto: linnavalitsus selle all mõtles ta lossi, mida hüüti linnapeaks. Linna ja maa vahel oli erinevus suur Lossi sai Bruno Pao lähemalt näha järgmisel aastal, kuid ainult väljastpoolt. Suurtest müüridest enam köitsid tähelepanu vallikraavis ujuvad pardid ja pargis ringi jooksvad oravad. Kõige vapustavam oligi minu jaoks lossipark koos seal elutsevate mikide ehk oravatega. Nad olid nii julged, et tulid hüppasid õla peale ja tahtsid biskviiti või pähkleid saada. Kui midagi pakkusid, hüppasid mikid kas või peo peale, aga kui maiust polnud, said nad pahaseks, on tal vahvad loomad tänaseni eredalt meeles. Olin siis juba seitsmeaastaseks saamas, jõudsin selgeks saada linna tänavatevõrgu ja uurisin rohkem majasid. Kõikidel majadel olid peal sildid majaomaniku nimega. Kui omanik oli surnud, siis ka näiteks Ratturi pärijad vms. Majanumbrid olid ilusasti maalitud, meil kodus aga oli vana 19. sajandil ehitatud rehielamu, kirjeldab Bruno Pao teravat kontrasti linna- ja külamiljöö vahel. Küsimuse peale, kas linna- ja maainimesed olid sama erinevad, vastab ta, et linnas aastakese teenijana töötanud neiu torkas maale tulles linnariiete ja uhkete läikivate kingadega silma küll. Mitmed maa-asjad olid järsku uih ja aih ja juba jõuti tööriistadki ära unustada. Astus rehale peale, sai selle varrega vastu otsakonti, siis tuli küll meelde, mis see reha on, nendib ta, kuidas linna õppima või tööle suundunud inimesed õige ruttu linnastusid ja ka füüsiliselt nõrgemateks jäid. Kuressaare poisipõlvest Sellised on Bruno Pao esimesed mälestused linnast. Nagu alguses öeldud, pole Kuressaare enam nooruk ja peagi saabuv linna sünnipäev paneb mõtlema Kuressaare linna nn lapsepõlve peale. Arvestades, et linnaline keskkond on maapiirkondade olustikust aegade jooksul selgelt eristunud, on aasta 8. mai pidamine linna sündimise päevaks igati omal kohal. Ometi läheb Kuressaare ajalugu sellest palju kaugemale. Linn koondab ettevõtlikke inimesi, neid, kes tahavad midagi teha: äri, käsitööd ja muud. Linn on kaubavahetuskoht. Linnas tekib konkurents ja see on omakorda arengumootoriks, mis ka linna tervikuna arendab. Linna koondub ka niinimetatud vaimne vara. Kuressaare asula hakkas arenema linnuse vahetus läheduses. Piiskopilinnus on Bruno Pao hinnangul oluline sümbol, millega Kuressaare silma paistab. Kuressaare on kindlusega linn, siin on olnud administratiivne keskus ja piiskopi võimukants. Õigupoolest on meie loss tänini säilinud isegi imekombel. Liivi sõda kahju ei teinud ja Põhjasõjas saadi linnus kätte ilma pauku tegemata, sest kohalikud olid vastupanuks katkust vaevatud. Siiski rüüstasid tatarlased linnas kolm päeva. See oli sel ajal tavapärane, et linna äravõtmisele järgnes nn mahajahutamine ja sõjakire rahuldamine. Ratsahobuste seljast pandi tõrvikutega majad põlema, rööviti ja vägistati. Sellega sai kohaliku võimu hävitatuks lugeda. Sõda ju ongi vaenlase sõjalise jõu ja majanduse hävitamine ja tugevam hävitab nõrgema. Venelased ei osanud meie kindlusega midagi peale hakata ja pidid selle alguses koguni õhku laskma, sest seda ei osatud suure Vene impeeriumiga logistiliselt sidestada. Kindlus siiski mehitati ja suurtükid pandi üles. Aga kui Venemaa Soome endale sai ja Ahvenamaale Bomarsundi kindlus ehitati, viidi Kuressaare suurtükid ja mehed sinna. Krimmi sõjas pommitati Bomarsundi kindlus rusudeks ja Kuressaare, kus enam suurtükke polnud, jäi sellisest pommitamisest puutumata. Nii ongi 14. sajandi keskel ehitama hakatud Kuressaare linnus Baltimaade üks haruldasemaid arhitektuurimälestisi ja terviklikumaid kindlusarhitektuuri näidiseid ka kogu Põhja- Euroopas. Mida soovida kodulinnale sünnipäevaks? Kuressaarele soovin rahu ja õitsengut. Kui on rahuaeg, siis linn areneb, inimesed on eluga rahul see ongi õitseng. Sakslased kasutasid Kuressaare kohta märksõna gemütlichkeit, mis tähendab õdususust. Kui see õdusus on siin jätkuvalt olemas, on kõik hästi. Selleks on vaja piisavalt vaikust ja rahu ning linnakodanike heatahtlikku suhtumist ja suhtlemist. Sinna juurde veel väikesed pagarikojad, kus armastusega küpsetatakse maitsvaid saiakesi, ja kohvilõhn, mis levib tänavale. Turg peaks toimima, praegune on sisuliselt kahjuks kaltsukas. Vanasti müüdi turul koduseid aiasaadusi ja turul kauplesid ka linnas elavad inimesed, mõtiskleb ta ja soovib, et inimestel jaguks töökohti ning õdusus ja kodusus linnas ikka püsima jääksid. Kuressaare on õnneks veel inimmõõtmeline linn. Siin võikski olla vähem autoliiklust ja rohkem jalgrattaväntajaid, võtab ta terviselinnale kohase lausega jutu kokku. KS Kõige rohkem usaldust! Üle 4000 kliendi kasutab oma kinnisvara müümisel meie abi. Müüa kinnistu (1,80ha) Vilsandi saarel Auksaare lahe kaldal. Krunti katab looduslik rohumaa ja suured kadakad. Elektriga liitumine ampritasu alusel. Kinnistu juurde kuulub väike saar (0,03ha). UUS HIND: 4000 EUR. Tiina Vaher, tel KURESSAARE SPORDIKESKUSES PÜHAPÄEVAL, 5. MAIL KELL 18:00 KURESSAARE 450. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD SÕPRUSKOHTUMINE VÕRKPALLIS S E E TI KOON D I I S S Müüa 2-toaline korter Pikk 60 majas. Korter asub 5 korruselise maja kolmandal korrusel. HIND: EUR. Angelina Pruunlep, tel Vätta poolsaarel müüa pooleliolev, ca 50m2 ehitusaluse pinnaga hoone. HIND: EUR. Peeter Kukk, tel Müüa maja Mäebe külas. Osaliselt renoveeritud. Vaikne ja rahulik piirkond, mereni on ca 1 km. Hind EUR. Rando Väljaots, tel Vahendusteenus. Hindamisteenus. Haldusteenus. Kindlustusteenus Pilet 3.-/1.-, kuni 12-aastased lapsed tasuta Kõigile Kuressaare 32. Linnajooksu lõpetajatele tasuta pääse. Linnajooks toimub 4. mail kell 12. Lisainfo Lossi 3, Kuressaare. tel

5 Reede, 3. mai 2013 Seiklusmäng Fotokross toob linnatänavatele ligi 1400 õpilast Kolmapäeval, 8. mail kell 13 algab keskväljakult suur seiklusmäng, millest võtab osa ligi 1400 kooliõpilast. Linna juubelile pühendatud vahva seiklusmäng Fotokross toimub Kuressaare Noorte Huvikeskuse eestvedamisel ning koostöös linnavalitsuse ja koolide huvijuhtidega. Mängust võtavad osa viiendate kuni üheteistkümnendate klasside õpilased Kuressaare Gümnaasiumist, Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Kuressaare Vanalinna Koolist ning Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumist. Meie armas linn on aasta- sadade vältel palju muutunud ning arenenud. Seiklusmängu Fotokross eesmärgiks on noortele tutvustada nii ajaloolist linna ja parki kui ka tuua seda ajalugu tänapäeva konteksti. Noorte ülesandeks on piltide ja teksti järgi leida üles 16 erinevat punkti Kuressaare kesklinnas ning Lossipargis. Et kogu otsimisprotsessi lõbusamaks muuta ning klassides meeskonnavaimu tekitada, ei ole punktides tavalisi traditsioonilisi ülesandeid, vaid igas punktis tuleb vastavalt juhendile lavastada stseen ja jäädvustada see fotole. Fotod omakorda laetakse üles Facebook i ürituse lehele ning sealt on neid võimalik ka hiljem vaadata. Seega ei ole võistlus mitte kiiruse, vaid loomingulisuse ning meeskonnatöö peale. Et noortel oleks motivatsiooni rohkem, on meil parimate piltide väljaselgitamiseks ka auväärne žürii ja parimad klassid saavad 10. mai õhtul kell 20 kesklinnas raekojaesisel platsil ka vääriliselt auhinnatud. Koolides ja klassides ühtsustunde tekitamiseks on selle ürituse puhuks tehtud rinnamärk, mis kujutab endast kure-saarlast. Ürituse avamisele 8. mail kell 13 ja lõpetamisele 10. mail kell 20 raekoja ees on oodatud kaasa elama kõik linnakodanikud. Üritust toetavad Georg Ots Spa ja Grand Rose. Kadri Riis, Kuressaare Noorte Huvikeskuse noorsootöötaja Saaremaa noortebändide festival järjekorras juba kuues Saaremaa noortebändide festival, mis on järjekorras juba kuues, toimub sel aastal 10. ja 11. mail. Sel aastal võtab festivalist osa 50 noormuusikut Saaremaalt, Raplast, Pärnust ja Soomest kokku 12 noortebändi, ehkki osaleda soovijaid oli rohkem. Üles astuvad The Werg, CEST, The Natives, New Rose, Eternal, The Boondocks, New Distortion, Kingu Six, Harjumaa, The Habit, ÖÖ Pärast, AS MOVES. Tänavugi jätkab festival rahvusvahelist suunda ja toimub kahel päeval. Reedel, 10. mai õhtul algusega kell 20 esinevad Kuressaare keskväljakul toimuval avakontserdil viis noortebändi: Muusikakooli bänd, eelmise aasta Saaremaa parim noortebänd The Natives, alles mõne kuu eest moodustatud uus kooslus Kingu Six, külalisbänd Eternal Raplast ja Soome noormeeste eestipärase nimega bänd Harjumaa. Kõik huvilised ja fännid on oodatud kaasa elama! Festivali teisel päeval, 11. mail astuvad kõik 12 bändi 20-25minutilise kavaga üles klubis Privilege. Mänguks läheb juba kell neli päeval, et kella üheteistkümneks ühele poole saada. Muusikat on tänavu taas seinastseina, läbivaks jooneks on siiski rokilik stiil. Traditsiooniliselt antakse festivalil välja neli karikat: Facebook i lemmik ehk LIKE, publiku lemmik, Saaremaa parim bänd ja Väitlus noored versus volikogu Noored ja linnavolikogu liikmed on omavahel väitluses mõõtu võtnud juba aastast. Väitlusteemasid on olnud huvitav jälgida, sest lisaks tõsisele väitlusele on sekka jagunud ka paras ports huumorit. Kuressaare Gümnaasiumi väitlusklubi noorte intistiatiivil on seekord avaliku väitluse teema Kuressaare väljavaated aastal Väitlus toimub esmaspäeval, 6. mail algusega kell 17. Nagu teemagi ütleb, keskendutakse meie linna tuleviku üle arutlemisele: millised muutused Kuressaaret ootavad, kuidas areneb majandus, infrastruktuur, kas Kuressaare muutub noortele koolilõpetajatele atraktiivsemaks või on ta pigem kuurortlinn, mis on talvel talveunes ja elab vaid suvel, milline on meie elanike keskmine vanus, millised on parimad väljavaated meie linna tulevikule mõeldes jne. Hea ilma korral toimub väitlus Kuressaare kultuurikeskuse ees vabas õhus, et kõigil soovijail oleks võimalik linna juubelinädala avalikust väitlusest osa saada. Halva ilma korral väideldaks kultuurikeskuse saalis. Väitlus on seekord üles ehitatud ETV-st tuntud saate Foorum põhjal, mis tähendab, et ürituse moderaator annab korda mööda sõna kõikidele soovijatele. Ootame kõiki huvilisi väitlusest osa saama! Lindia Lallo, Marit Tarkin Eelmise aasta festivalilt tuntud Fat Guy From the Magazine Grand Prix. Facebook i lemmiku valimine on juba suure hooga käima läinud. Osalevate bändidega saab eelnevalt tutvuda Kuressaare noorte huvikeskuse Facebook i lehel või ürituse ametlikul kodulehel Seekord toetavad üritust Kultuurkapital, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare linnavalitsus, Kuressaare Kultuurivara, S-Link, Privilege ja Blender. Annika Kilter, Kuressaare noorte huvikeskuse noorsootöötaja Esimene väitlus noored vs volikogu aastal UNICEF-i Sinise Nädala raames. Esiplaanil linnavolinikud Toomas Takkis, Lea Kuldsepp ja Bruno Pao, kes on veendunud, et noorus ei ole hukas. Foto: Egon Ligi

6 Reede, 3. mai 2013 Taas on algamas konkursid Värv Kuressaare majal ja Kuressaare piirdeaiad korda Kuressaare linna ilme parandamiseks ja värvimata majade arvu vähendamiseks on linnas alates aastast läbi viidud konkurssi Värv Kuressaare majal, mille ülesandeks on majaomanikele selgitada värvitooni tähtsust hoonel, aidata koostada majade värvipasse ja esile tõsta eeskujulikult värvitud linnamaju. Konkursil osalejad saavad 20% hinnasoodustuse värvitootjatelt Akzo Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, Eskaro AS, SIA Caparol Baltica Eesti filiaal ja Riia Lakid OÜ. Konkursil osalemiseks tuleb taotleda Kuressaare linnavalitsuselt värvipass. Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist kuni 30. septembrini Konkursitöö teostatakse majale koostatud värvipassi alusel. Värvipassi koostab Kuressaare linnavalitsuse planeerimisosakond, arvestades võimalikult majaomaniku ettepanekuid. Värvipass väljastatakse konkursil osalejale tasuta. Konkursil võib kasutada ka varasematel aastatel väljastatud värvipasse, kuid need tuleb täiendavalt kooskõlastada. Konkursitöö hindamisel arvestatakse teostatud töö kvaliteeti ja vastavust värvipassile. Kuressaare linna visuaalse üldilme parandamiseks, räämas ja lagunenud piirdeaedade korrastamiseks ja uute ehitamiseks on alates aastast korraldatud konkurssi Kuressaare piirdeaiad korda Konkursil osalejad saavad 20% hinnasoodustust piirdeaia värvile konkursiga Värv Kuressaare majal liitunud värvimüüjatelt ja 20% hinnasoodustuse aiamaterjalide müüjatelt Mooaed OÜ ja Saare Ehituspuit. Konkursil osalemiseks tuleb taotleda Kuressaare linnavalitsuselt piirdeaia joonis koos tingimustega. Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist kuni 30. septembrini Konkursitöö teostatakse piirkonnale sobivalt valitud piirdeaia tüübi alusel. Uue piirdeaia joonise väljastab Kuressaare linnavalituse planeerimisosakond, arvestades võimalikult majaomaniku ettepanekuid. Joonis väljastatakse konkursil osalejale tasuta. Konkursitöö hindamisel arvestatakse valminud piirdeaia tingimustele vastavust ja teostust. Konkursside tulemused avalikustatakse hiljemalt 17. detsembriks Kummagi konkursi preemiafondi suuruseks on 650 eurot. Konkursside tingimused ja soodustoodete nimekirja leiad konkursid-kampaaniad-2/ Eelmisel aastal tunnistati paremini värvitud hooneteks Uus-Roomassaare tn 15 puithoonetekompleks, Lossi tn 23 kortermaja ning Transvaali tn 60 kortermaja. Parimateks piirdeaedadeks tunnistati Nooruse tn 28, Piiri tn 34, Pikk tn 22 ja Uus tn 45 piirdeaed. Rohket osavõttu ja hästi teostatud töid! Liis Koppel, vanemarhitekt KURESSAARE LINNAVOLIKOGU 25. APRILLI ISTUNGI ÜLEVAADE Istungi alguses linnapea esitatud ülevaade olukorrast linnas on terviktekstina leitav linna kodulehel volikogu istungi protokolli juures. Linnavalitsuse liikmetele isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine Volikogu otsuse kohaselt makstakse linnavalitsuse liikmetele, kelle kasutuses ei ole ametiautot, isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest igakuist hüvitist 64 eurot kuus. Otsust rakendatakse 1. aprillist, mil jõustunud seadusemuudatuste kohaselt otsustab kõigi valitsuse liikmetele makstavate hüvitiste ja tasude üle linnavolikogu. Seni linnapea käskkirja alusel makstud hüvitist saavad praeguse seisuga kaks inimest. Kehtestati detailplaneeringud Staadioni tn 9 detailplaneering haarab linnale kuuluva staadioni kõrval puhkealal asuva kinnistu. Määratakse uued kinnistu piirid, lahendatakse hoonestusõigus ja parkimine, osa kaldaäärsest merest on plaanis kinnistule juurde haarata. Avalikustamisel vastuväiteid ei esitatud. Pihtla tee 43 detailplaneeringu puhul on tegemist arendusalaga, mis näeb ette Raudtee tänava läbimurde Pihtla teele, ringtee väljaehituse liiklusohutuse tagamiseks, korruselamud Talve tänavale jm. Tööstusala jääb I etapis välja ehitamata. II etapis kavandatakse muuhulgas uus, Parketi tänav. Avalikustamisel esitati vastuväiteid, mistõttu läbis planeering maavanema järelevalvemenetluse. Saadud hinnang lubab planeeringu kehtestada. Seoses planeeringu kehtestamisega võeti vastu ka otsus KURESSAARE LINNAVALITSUSE PRESSITEATED 23. aprill Lossipargi kiosk antakse üürile Lossipargi kioski üürileandmiseks korraldatakse kirjalik enampakkumine ja üürileping senisele üürnikule OÜ Tarfleks ennetähtaegselt üles öelda. Üüritava kioski pindala on 14,7 m², selle kasutusotstarve on suveniiride, käsitööesemete, meenete, pakendatud toidukauba ja karastusjookide müük (v.a alkohoolsed joogid) ning vabaaja ja sporditarvete väljaüürimine. Üürileping sõlmitakse kolmeks aastaks. Üüri algsuuruseks enampakkumisel on 65 eurot kuus, mida tasutakse suvekuudel maist algusest kuni septembri lõpuni ja üürile lisanduvad kõrvalkulud (elekter jm). Üürnik kohustub hoidma kioski avatuna igapäevaselt vähemalt 15. maist kuni 15. septembrini, muul ajal vabal valikul. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga Lossipargi kiosk Kuressaare Linnavalitsusse Tallinna tn 10 kabinet 206 hiljemalt 6. maiks 2013 kell Lisainfo Aili Saar, tel omandada linnale Pihtla tee 37 meelselt eestseisuse ettepanekut omistada sel aastal linna jagamisel tekkiv 188m² suurune kinnistu Pihtla tee, Raudtee kõrgeima tunnustusena teenetemärk kahele linna ees välja- tänava, Talve tänava ja Kaare tänava ringristmiku väljaehitamiseksmesele Kuressaarele omase paistvaid teeneid omavale ini- Vana-Roomassaare tn 10 tervise ja mudaravi traditsiooni kandjale ja edendajale, lin- detailplaneering tunnistati osaliselt, ühe kinnistu osas nakodanike ja linna külaliste kehtetuks. Aluseks Vana-Roomassaare 10 valdajate taotlus, arstina töötanud Helvi Kop- heaks üle 40 aasta mudaravi sest olemasolev planeering ei pelile ja Vjatšeslav Leedole võimalda täiendava abihoone kohaliku kultuuri-, spordi- ja rajamist. hariduselu tähelepanuväärse Kuressaare linna arengukava (2020) toetamise ja edendamise ning ettevõtluskeskkonna mitmekesistamise eest. Helvi Koppeli ja Vjatšeslav Leedo nimed täitmise a aruande kinnitamine kantakse Kuressaare linna auraamatusse. Teenetemärki- Kinnitati linnavolikogule esitatud täitmise aruanne. Maikuus peaks volikogu ette jõud- linna sünnipäeval, 8. mail Kude pidulik üleandmine toimub ma linna uue, koostatava arengukava eelnõu. resaare raekojas. Kuressaare linna teenetemärgi andmine Linnavolikogu nõunik Irene Valge Linnavolikogu toetas üks- Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine EELK Kuressaare Laurentiuse kogudusega otsustati sõlmida toetusleping SAUER oreli rekonstrueerimise toetuseks summas eurot. 30. aprill Avalike ürituste load Avaliku ürituse luba anti SA-le Kuressaare Spordibaasid 32. Kuressaare Linnajooksu korraldamiseks 4. mail kell Mootorsõidukite liikluseks ja parkimiseks suletakse tänavad kell järgnevalt: Tallinna tn Raekoja tn ristmikust kuni Torni tn ristmikuni. Lossi tn Raekoja tn ristmikust kuni Pargi tn ristmikuni. Avaliku ürituse luba anti ka Kuressaare Lions Klubile LC Kuressaare kevadlaada korraldamiseks 11. mail kell Ürituse läbiviimise koht on Kuressaare Lossipark.

7 Reede, 3. mai 2013 Rahvakultuurikontserdil esinevad väikesed ja suured Kuressaare juubeliürituste raames toimub neljapäeval, 9.mail algusega kell suur rahvakultuuri kontsert. Sel aastal on kutsutud esinema Kuressaare koolid. Nii saame teada, missuguseid vahvaid laule ja tantse on nooremad linnakodanikud talve jooksul õppinud. Esimesena astuvad üles Kuressaare Pargi Lasteaia 5-6aastased lapsed, kes sõidavad 9. juunil Rakverre lasteaialaste II tantsupeole. Nende juhendajateks on Kai Jürlau ja Evelin Kask. Kuressaare Vanalinna Koolist tulevad väikesed tantsulapsed, juhendajateks Girta Tang ja Eldin Lember. Saaremaa Ühisgümnaasium tervitab sünnipäevalisi suurte ja väikeste tantsijatega tantsurühmast Öieti ning lastekooriga Kressendo. Väikeste tantsulaste juhendajaks on Kersti Truverk, suurtel Eena Mark ning koori dirigentideks Mari Ausmees ja Riina Laanes. Kuressaare Gümnaasium toob lavale rahvatantsurühma Väikesed Sõlesepad K u re s s a a re Spordikeskuses Laupäeval, 4. mail kell maakonna naiste võrkpalli meistrivõistlused kell maakonna meeste võrkpalli meistrivõistlused SÜG-i noorte segarühm Öieti esinemas Euroopa suurimal rahvatantsufestivalil Europeade. Nii nagu meie kollektiivid esinevad kodust kaugemal, leiavad väliskollektiivid tee ka Saaremaale ja linna juubeliks on oodata külalisi Soomest. ja noorterühma Sõlesepad, nende juhendajaks on Merle Tustit ning lastekoori Vocaliisa, dirigentideks Helle Rand ja Pilvi Karu. Kontserdi teises tunnis on oodata külalisi Soomest. Pärast külalisi esinevad kultuurikeskuse naisrühmad Ritsikas, juhendaja Merle Sillavee ja Kadrid, juhendaja Virge Varilepp ning segarühmad Keeris, juhendaja Kalle Kadarik ja Piiprellid, juhendaja Eena Mark. Pärast kontserti keskväljakul saame seada sammud kultuurikeskuse poole, kus kell algab traditsiooniline emadepäeva kontsert. Hea on teada, et Kuressaa- res tegeletakse palju rahvakultuuriga ning linna sünnipäeva kontsertidest on saamas traditsioon, kus tahetakse esineda ja mida armastatakse ka vaatama-kuulama tulla. koht: Silveston-Kaarma, kell finaal: Saaremaa Spordikool - Javicar Pühapäeval, 5. mail kell maakonna naiste võrkpalli meistrivõistluste koht, kell finaal kell maakonna meeste võrkpalli meistrivõistluste koht: Silveston-Kaarma, kell finaal: Saaremaa Spordikool - Javicar kell sõpruskohtumine võrkpallis: Eesti koondis - Saaremaa koondis Kuressaare Linnastaadionil Teisipäeval, 7. mail KG versus SÜG jalgpallis: kell tüdrukud, kell poisid Kuressaare Tervisepargis Pühapäeval, 12. mail kell tervisespordisarja Liikudes tervemaks XIV etapp: Kuressaare kevadmatk Eena Mark Kuressaare Kultuurivara kultuurikorraldaja

8 Reede, 3. mai 2013 Ettevõtjate koolitussari jõuab Saaremaale Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus- Tööstuskoda korraldavad mai lõpus Saaremaal Kuressaares ettevõtjatele koolituse, mis keskendub müügigarantiile ja pretensiooni esitamise õigusele. Suunanäitaja koolitussari jõuab Kuressaarde esimest korda. Üritust juhib Hanna Turetski, Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja. Üritusel räägivad tarbijakaitseameti ametnikud põhjalikumalt sellest, mis vahe on müügigarantiil ja pretensiooni esitamise õigusel ning tutvustavad samateemaliste kontrollostude tulemusi. Lisaks tootja antud müügigarantiile on tarbijal õigus esitada kahe aasta jooksul pretensioon, mis paneb kauplejale teatud kohustused aasta kevadel korraldas amet sel teemal teavituskampaania, mis osutus väga tulemuslikuks: ettevõtjad parandasid oma teeninduskvaliteeti ning tarbijad hakkasid rohkem oma õiguste eest seisma, ütles tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste. Kuigi kauplejate teadmised on paranenud, on Sooniste sõnul siiski veel arenguruumi. Seetõttu on tänavune Suunanäitaja ettevõtete juhtidele ja ka personalile suurepärane võimalus oma teadmisi täiendada, märkis ta. Sooniste tõdes, et Suunanäitaja koolitussari on osutunud ettevõtjate seas loodetust populaarsemaks. Kuigi Kuressaares oleme esimest korda, siis ettevõtjate palvel läheme tagasi piirkondadesse, kus oleme varem käinud, näiteks Lõuna-Eestisse. Ettevõtjad on mõistnud ürituse kasulikkust, mis annab tarbijakaitseametile märku, et meie valitud suund ettevõtjaid koolitada on olnud õige, lisas ta. Kuigi Kuressaares toimuv üritus keskendub pretensiooni esitamise õigusele, räägivad spetsialistid ka e-kaubandusest, ülepiirilistest ostudest ja ebaausatest kauplemisvõtetest. Ühtlasi räägib üks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni esimeestest kaebuste lahendamisest komisjonis. Kuressaare koolitus toimub 30. mail Ajamaja ärihoones. Osavõtuks tuleb 26. maiks registreeruda ( ja maksta osalustasu 15 eurot, millele lisandub käibemaks. Kahele ja enamale inimesele kehtib grupisoodustus 10 eurot, millele lisandub käibemaks. Programmi ja lisainfo leiab tarbijakaitseameti kodulehelt suunanaitaja/. Infopäeval saad vastused küsimustele: Mis tulemusi näitas Eesti poodides läbi viidud kontrollost? Mis vahe on pretensiooni esitamise õigusel ja garantiil? Millised on kaebuse esitamisel poolte õigused ja kohustused? Kuidas tõendada ostu ja tooteviga? Kuidas käituda esmakordse ja korduva tootmisdefekti puhul? Kuidas toimub kaebuste lahendamine tarbijakaebuste komisjonis? Millised on tarbija õigused teistest Euroopa Liidu riikidest ostmisel? Millised on tarbija õigused teiste riikide e-poodidest ostmisel? Kuidas toimub piiriüleste ostudega seotud kaebuste lahendamine? Millised on poolte õigused ja kohustused e-poest ostes? Millised on ebaausad kauplemisvõtted? Astrid Jõeäär, linnamajanduse osakonna spetsialist Kuressaare Linnavalitsus KARJÄÄRIKOOL Jätkame loengute sarjaga 13. mail kell Teemad: Kaugtöö võimalustest Saaremaal (Asko Berens) Ettevõtlikkus ja kogemused (Ergo Oolup) Info ja eelregistr tel , Garnisoni 16, Kuressaare www. ktg.edu.ee Väljaandja Kuressaare Linnavalitsus Tehniline teostus Saaremaa Raadio OÜ Toimetaja Kristiina Maripuu, tel , Reklaam Helen Rauk, tel , Küljendus Valmar Voolaid,

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne

Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne NR 24 (68) 14. juuni 2007 Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne Anni talu taks Tito viskab end külalisi nähes rõõmsalt selili ja siputab

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT Hea lugeja, Riigi siseelu ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Oleme juba kümme aastat Eestit üles ehitanud, kuid

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse MEIE VISIOON: OLLA HINNATUIM TURVALAHENDUSTE PAKKUJA MEIE VÄÄRTUSED: KLIENDIKESKSUS, PÄDEVUS, TULEMUSLIKKUS, PARIMAD TÖÖTAJAD, AUSUS, KOOSTÖÖ Loe lk 2 Meil on 2700 töötajat ehk siis 2700 saadikut klientide

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016 Rail Baltic: tark ei torma ISSN 0131-5862 (trükis) ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne) Antarktika ja Mongoolia Kuslapuu nägu ja nimi

Detaljer

Armsad hingamispäevakooli liikmed!

Armsad hingamispäevakooli liikmed! Armsad hingamispäevakooli liikmed! Sellel kvartalil on tähelepanu keskmes Euro-Aasia divisjon, mis hõlmab 11 ajavööndit ja 13 riiki Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias. Sellesse divisjoni kuuluvad riigid on: Afganistan,

Detaljer

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud.

A5 -lisaleht KOGU EESTIT HÕLMAV KODUSISUSTUS- JA SUVE ERINUMBER REMONDIKAUBAD korterid, suvilad ja kinnisvaratehingud. The Baltic Guide ajalehe mitmekülgne igakuiselt vahelduv sisu hõlmab kultuurisündmusi, Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht aastast 1993 Soomekeelne Ilmub igakuiselt, 12 korda aastas Tasuta Trükiarv

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

Hummuli läbi aegade. Hummuli Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar.

Hummuli läbi aegade. Hummuli Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar. HUMMULI LÄBI AEGADE Hummuli läbi aegade Töögrupi liikmed: Vello Jaska, Enn Mihailov, Endla Miske, Ene Vent, Asta Lihu, Anu Unt, Kalev Laar Fotod: Fototöötlus: Rein Mikk Raamatu ilmumist toetasid: Esikaanel:

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat? AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 1 2.osa AdWords i põhitõedkuidas korraldada edukat kampaaniat? www.wsionline.ee2 AdWords i põhitõed kuidas korraldada edukat kampaaniat? // 2

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

evangeeliumi wõidua paganamaailmas.

evangeeliumi wõidua paganamaailmas. Kolmas anne. hind 30 marka. evangeeliumi wõidua paganamaailmas. Coimetanfl b. Cuttar endine Aafrika misionäär. K.*U. Mlwaja" trükk, Keilas 1925. 65 g= _ r j 7. Christian Friedrich Schwartz ja Taani-Hallc

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI.

EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT. Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI. EGS-I TALLINNA OSAKONNA LAUALEHT PÕLVNEMISLUGU Sugu ei lahku soosta, võsu ei veere kännusta. (Väike-Maarja) Nr. 14 detsember 1999.a. TALUJUTUD VI Helgi Laht Suuremad pühad, mida talus pühitseti, olid lihavõtted,

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

NÄIDE. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut AAR0030 Sessejuhatus Robotitehnikasse Kodutöö Tööstusroboti Kinemaatika ja Juhtimine Mitsubishi RV-3S Koostanud: Sergei Astapov 0987

Detaljer

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne Uurimus on teostatud võrdsete võimaluste aasta raames Euroopa Komisjoni toel ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna tellimusel. Materjal kajastab autori

Detaljer

Nõmme tähistas juubelit

Nõmme tähistas juubelit Linnaosa tunnustuse pälvisid Piret Loide ja Mart Poom LK 2 25. november 2016 Nõmme Sõnumid nr 21 (521) Järgmine number ilmub 9. detsembril 2016 LÜHIDALT Nõmme tähistas juubelit Nõmme Kevade kevadlaat toimub

Detaljer

2. Matemaatiline põhivara

2. Matemaatiline põhivara Maemaailine põhivara Maemaaika olulisus Teooria on maailmapil ehk maailma mudel, mis käiviub meie mõlemises Mõlemise ugev külg on suhelisel keerukae süseemide kiire kvaliaiivne analüüs Kuid mõõmise ulemuseks

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab Postimees 09. aastakäik. Ilmub iga päew «varahommikul..postimehe" esmaspäevane nr. ilmub keskpäeval. rahastuse Ja talituse aadress: Postimees", Taita. K&oftraadid: talitusel m. 80, toimetusel nz. 186 ja

Detaljer

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed

arh. 01/09 > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated > EAL uued liikmed arh. 01/09 EESTI ARHITEKTIDE LIIDU TEATAJA > NEWSLETTER OF THE UNION OF ESTONIAN ARCHITECTS > Intervjuu Ülar Markiga > EAL eestseisuses > ACE uudised A2 A3 A11 > Eesti arhitektuurivõistlused > EAL teated

Detaljer

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100 Eestlane ära unusta oma langenud sõdureid, kes on andnud oma elu Eesti maa ja rahva eest. Nende kalmukünkad olgu pühad igavesti, ükskõik kus need paiknevad! Võitleja toimetus ja talitus Nr. 1 (503) 61.

Detaljer

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN

RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN NÕUKOGUDE KOOL Nr. 6 1946-3S- RK»PEDAGOOGILINE K!R3ANDUS< TALLINN SISUKORD: Juunivõidu kuuendaks aastapäevaks... 325 Vihalem, P. Nõukogude rahva elatustaseme tõstmine IV viisaastakul... 328 Abiks õpetajale.

Detaljer

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS

JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS JUUBEL JÄTKUS VILJANDIS Viljandi osakonna kavatsusest tähistada Seltsi juubeliaastat ka Viljandis oli juba pikka aega ette teada. Nii toimuski laupäeval 15. aprillil k.a. Viljandi Kultuurikolledžis genealoogialalane

Detaljer

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 PAASTU- JA PALVEPÄEV VAIKSEL LAUPÄEVAL Nii nagu meie igapäevane elu on täidetud erinevate toimetuste ja tegevustega,

Detaljer

Helsingisse

Helsingisse Helsingisse 1.01.-30.04.2005 E-L Tallinn 18.00-2130 Helsinki P Tallinn 16.00-19.30 Helsinki Helsinki 8.00-11.30 Tallinn Helsinki 10.00-13.30 Tallinn Hinnad 1.01.-30.04., Eesti kroonides Tekipiletid Täiskasvanud

Detaljer

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6

Sisukord. 1. Koguduse usutunnistus Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud Pastori läkitus... 6 Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2011 Sisukord 1. Koguduse usutunnistus... 3 2. Kohila Baptistikoguduse vaimulikud, juhatus ja tööharud... 4 3. Pastori läkitus... 6 4. Juhatuse tegevusaruanne... 7 5.

Detaljer

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat

Detaljer

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002-

1 x nädalas , 2 x kuus al Eesti Ekspress TLÜAR RR Eesti Elu (Kanada) TLÜAR 1 x nädalas reedeti 2002- seisuga 4.08.2015 AJALEHED valik - Raamatukogud bibliografeerivad valikuliselt, lähtuvalt teemavaldkondadest TABEL 1 bibliografeeritavad ajalehed TABEL 2 mitte-bibliografeeritavad ajalehed TABEL 3 ilmumise

Detaljer

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated

K. L. Tallinna 4 Maleva. Teated K. L. Tallinna 4 Maleva Toimetas Ja talitu» Kaarli t. 10, Tallinna maleva staap. Telef. 9-98. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul. Teksti ees 10 s. mm. 1 veerul. Tekstis 20 s. mm. 1 veerul.

Detaljer

Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring

Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring Tartu Võru postitee ajaloolise teeruumi uuring (Koostatud projekti Postitee perspektiivse väljaarendamise kava ja sotsiaalmajandusliku tasuvuse analüüsi koostamine raames) Koostanud: Marge Rennit, Eesti

Detaljer

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi määrustik 11. väljaanne, kehtiv alates 1. jaanuarist 2014 Muudatused kehtivad alates 1. jaanuarist 2017 Printed in Switzerland Copyright 2017 Fédération

Detaljer

Ansambel FIX jätab hüvasti. ÄP indeks 822,72-0,33% HEX indeks 6319,26 +1,92%

Ansambel FIX jätab hüvasti. ÄP indeks 822,72-0,33% HEX indeks 6319,26 +1,92% Äripäeva online-uudised: www.aripaev.ee 06.11.2003 ÄP indeks 822,72-0,33% 822,72 06.11.2003 HEX indeks 6319,26 +1,92% Tänases Puhkepäevas: Ansambel FIX jätab hüvasti reede 7. november 2003 nr 202 (2507)

Detaljer

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik. vene õppekeelega koolile

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik. vene õppekeelega koolile Mare Kitsnik Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile Tallinn 2008 Õppekomplekt on valminud Integratsiooni Sihtasutuse projekti Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides raames

Detaljer

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS 1 KUJUTIS Kui inimene lähendab mingit eset oma silmadele, siis tekib tema ajus pidevalt suurenev kujutis kuni kauguseni 25 cm, mida nimetatakse I PARIMA NÄGEMISE KAUGUSEKS. Parima nägemise kaugus cm on

Detaljer

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 *

EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * EUROOPA KOHTU OTSUS 6. oktoober 1970 * Kohtuasjas 9/70, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Finanzgericht München i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Detaljer

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall

Laulu- ja tantsujuhtidele jäi entusiasmi tunnustuseks soe sall Loe 4. lk Loe 6. lk Loe järgmisest Koidust Põlgaste kool väärtustab vana ja vaatab tulevikku. Kust saab koolilaps puudumistõendi? Nr 123 Laupäev, 27. oktoober 2007 Süvahavval pääseb taas üle Võhandu mööda

Detaljer

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine Teooria LP-mudeli teoreetilised ja empiirilised alused Analüüsimudel Mudeli kirjeldus ja rakendamine LP-rühmades Muutuste juhtimine Kuidas LP-mudelit koolis kasutusele võtta See raamat on eesti keeles

Detaljer

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine Uuringu lõpparuanne Maris

Detaljer

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna Tallinna Teataja Svwews sa talltu» UalttNUMs- Ottfd tma ot* tši* Mttnft telefon - 281. Noholitkude finnmite osakonna telefon 281. Toimeteta telefon 288. Toimetaja telefon kodn

Detaljer

Eesti Sõna. j Saksa õhutõrje

Eesti Sõna. j Saksa õhutõrje Toimetas Ja talitas: Tallinn, Pikk 2 KoOtma eetefioajkeäkjaasa 435-B TeJÜiulsie ja äuulsteista 1 vaäkftttt Eataskaevu tea. & telefion «t-e? Tarritamatei fcäaüclrjo e 4 säilitata TO!aaeutise JcCaetunoid

Detaljer

TALLINNA ARENGUKAVA

TALLINNA ARENGUKAVA TALLINNA ARENGUKAVA 2009 2027 1 2 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn 19. juuni 2008 nr 129 Tallinna arengukava 2009 2027 kinnitamine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 7, 37 lõike

Detaljer

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID

POS TER. MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS KEVADISED TOITUMISNIPID EESTI TENNISEAJAKIRI NR. 1 (32) / 4 / 2015 KEVAD MEISTRIKLASS: EKATERINA MAKAROVA ja ANDREAS SEPPI LUGEJAID NAERUTAB SEPO SEEMAN KEVADISED TOITUMISNIPID PSÜHHOLOOG: VÕISTLEMISEST NOORES EAS PILATESEST

Detaljer

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust.

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Mai 2005 Mõtteid Prahikolli päevast Volbripäeva hommik oli tuuline ja tibutas vaikselt vihmagi. Polnud just kõige me

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Mai 2005 Mõtteid Prahikolli päevast Volbripäeva hommik oli tuuline ja tibutas vaikselt vihmagi. Polnud just kõige me Nr.5 (49) Mai 2005 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Klaveri eluiga on pikk, tihti pikemgi kui inimesel. Kallis on ta ka, nii hinge kui ihu poolest. Kohelda tuleb teda õrnalt, teadjad lavamehed panevad klaveri

Detaljer

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd

Kinnisvara. v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus V Raamatupidamisteenus V Avariiteenus 24 h V Väiksemahulised remonttööd Kinnisvara KINNISVARAHALDAJATE JA-HOOLDAJATE TOP september 2014 nr7 (71) ITATOIJS Müügiinfo: andero.mardo@bcghaldus.ee + 372 581 39 639 www.bcghaldus.ee v Kinnisvara haldamine ja hooldamine V Heakorrateenus

Detaljer

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp.

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp. VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NÕO VALLA LEHT NÕO VALD NR 3 (189) MÄRTS 2013 Nõo näitetrupp tähistas oma 15. tegevusaastat Meie valla üks populaarsemaid publikumagneteid, Nõo näitetrupp tähistas

Detaljer

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu

2x ARVO SAAL. Baltikumi suurima rattavõistluse, 11. Tartu rattamaratoni võitis taas tartlane Jaan Kirsipuu ILMUB 2 KORDA KUUS! Asutatud 1932 P U K A vald P A L U P E R A vald Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Reede, Nr 16 (261) SANGASTE vald O T E P Ä Ä vald Otepää vallavalitsus jätkab

Detaljer

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu

UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer. Getter Kallastu UNIVERSITETET I TARTU Avdeling for skandinavistikk College for fremmede språk og kulturer Getter Kallastu SAMMENLIGNING AV TO MASKINOVERSETTELSESPROGRAMMER GOOGLE TRANSLATE OG BING TRANSLATE BASERT PÅ

Detaljer

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel 119 211 inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Lasnamäe Leht Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht Veebruar

Detaljer

Füüsikalise looduskäsitluse alused

Füüsikalise looduskäsitluse alused Füüsikalise looduskäsitluse alused Kirjuta sõnade sõnade mina, maailm, loodus ja füüsika tähendus enda jaoks. Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna. Ava mõistete sündmus, signaal, retseptor, aisting ja

Detaljer

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1.

Kinnitatud ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kinnitatud 19.03.2010 ameti- ja kutsekogu otsusega KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda (1) Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite

Detaljer

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a.

PÄRNU LINNA KOOLINOORTE AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts a. PÄRNU LINNA KOOLINOORTE 2008. AASTA SISEKERGEJÕUSTIKU MV Hansagümnaasiumi Spordihallis 6. märts 2008. a. B klass poisid 60 m jooks Eesnimi Perekonnanimi Sünniaeg Kool Eeljooks Finaal Koht 1 Martin Pulst

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 32 SEPTEMBER 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Jumal on lähedal, ka Nõos Sel suvel külastas meie koguduse

Detaljer

kambakesi koos. - voistlustoo

kambakesi koos. - voistlustoo L F tt T L-" oo Tartu ulikooli eetikakeskus Sdnad iiksi ja T T kambakesi koos. - voistlustoo Eesti keele 6petamise kogemuste v6istlus lasteaia6petajatele T T t P61va, oktoober 2012 Sirje Jiirgenson vanempedagoog

Detaljer

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia

VÄÄRT ELU HARITUD MAAL. Tartu maakonna arengustrateegia Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia VÄÄRT ELU HARITUD MAAL Tartu maakonna arengustrateegia 2014 2020 Tartu Maavalitsus Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia Tartu 2012 Sisukord 1 Strateegia taotlused ja sisu... 8 1.1 Taotlused... 8

Detaljer