Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse. Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse. Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum"

Transkript

1 Komplekse prosjekter Hvordan øke samspillet og få full utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum

2

3

4 4

5 5

6

7

8 Organisasjonskart JBV

9 IC utbygging 1:23 (2:14) Oslo - Lillehammer 0:55 (1:23) Oslo - Hamar 0:47 (1:08) Oslo - Fredrikstad 1:00 (1:28) Oslo - Tønsberg 1:36 (2:45) Oslo - Skien 1:08 (1:45) Oslo - Halden

10 Total investering mrd NOK

11 Handlingsprogrammet Største satsing - IC de neste ti år Handlingsprogrammet Ringeriksbanen som en del av IC Utarbeides av Jernbaneverket med grunnlag i Tildelingsbrevet og NTP Follobanen Buskerudbyen, dobbeltspor Drammen Hokksund Bergensbanen, Arna Bergen Stavangerområdet, plattformforlengelser som muliggjør doble togsett Planlegging av dobbeltspor Stavanger Nærbø Elektrifisering av Trønderbanen Dobbeltspor Hell Værnes Ofotbanen, nye og forlengede krysningsspor ERTMS 6 mrd neste ti år Ny grunnrute des diverse punktlighetstiltak og stasjonstiltak Diverse utredninger gods og Oslo-nav! Tilkobling til Sørlandsbanen 168 milliarder til jernbane i tiårsperioden!

12 «Dette skal vi klare!»

13 Byggherre-rollen Representere eier som profesjonell flergangsbyggherre Fokus på styring og ledelse av prosjekter Organisere utbyggingene etter prosjektenes egenart Bruke kontraktsformer som gir den beste prosjektgjennomføringen Økt bruk av totalentrepriser og samarbeidskontrakter Egenprosjekteringen reduseres til et minimum Flest mulig oppgaver skal løses i leverandørmarkedet Ivareta sektoransvar kompetanse jernbane 91,5% av investeringsbudsjett 2013 anvendt i leverandørmarkedet

14 Hvem samhandler JBV med? Naboer, berørte, politikere og andre interessenter

15 15

16 Utvikling i kontraktstørrelser Mill NOK

17 Utførelsesentrepriser, sånn gjør vi det nå: Markedsføring og forutsigbarhet Kontraktsstørrelser/pakker på ca. 1-2 mrd Enhetspriskontrakter Tilstrekkelig tid til å regne Prekvalifisering Doffin/Ted Norsk Kjøp etter forhandling Pris 80 % - organisering/plan/hms 20 % Åpen evaluering og debreafing

18 Rådgivertjenester sånn gjør vi det Tidlig planfase utredning/kommuneplan (eks IC): Kjøp etter forhandling Prekvalifisering via TransQ 60 % erfaring/organisasjon og 40 % pris Timeprisbasert Byggeplanarbeid / anbudsdokumenter: Kjøp etter forhandling Prekvalifisering via TransQ / Doffin Pris-mekanisme: Fast pris Bonus/malus Målpris Øvre ramme Oslo S

19 Utfordringer med/i dagens kontrakter Har de siste årene vært tøff konkurranse på pris Ikke tilstrekkelig uttelling for kvalitet? Konflikter knyttet til både entreprenør- og rådgivertjenester For mange saker tar opp tid i rettssystemet? Feil fokus på alle sider av bordet Ikke ferdig prosjektert før oppstart medfører mange endringer Krav knyttet til mangler i prosjektering fra entreprenør Får ikke utnyttet kompetansen til aktørene til det beste for prosjektet Vi får ofte ikke de prosjektene vi fortjener, verken entreprenør, rådgiver eller byggherre! Ingen ny utfordring har vært en bransjeutfordring de siste 25 år, i hvert fall

20

21 «Nye» kontraktsformer Status: Bruk av dagens entrepriseformer er basert på tradisjon og erfaring Kompetanse på nye entrepriseformer må innarbeides Mål: Økt kvalitet Bedret samarbeid Lavere konfliktnivå Bedre prosjekter! Utnytte kompetansen hos hver aktør på en mer hensiktsmessig måte

22 Byggherreroller Rådgivere Tradisjonell modell: JBV ansvarlig for prosjektering Byggherre «Ny» modell: Rendyrket byggherre Byggherre Rådgivere Entreprenør

23 Kontraktsstrategi Follobanen Follobanen, kontraktsstrategi

24

25 Hva gjør de i andre land? Egne organisasjoner avstand mellom eier og byggherre. Høyt fokus på HMS, kvalitet, interessenter og risiko. Det trekkes erfaringer fra industrielle prosjekter. Early Contractor Involvment (ECI) som kontraktmodell er en metode som industrien ønsker. Aktørene i markedet er villige til å endre sine forretningsmodeller for å få oppdrag. Utstrakt bruk av totalentrepriser og store kontrakter: Sverige: 13 av sine største prosjekter i én organisasjon, hvorav om lag 60% av kontraktene er totalentrepriser. Västlänken legger opp til kontrakter på 3-4 mrd.sek. HS2 vil ha kontrakter på 10 mrd. NOK. Tours Bordeaux er under gjennomføring på 66 mrd. NOK. Frankrike: erfaring med å legge «all» gjennomføringsrisiko på entreprenør, inkludert reguleringsrisiko og risiko for grunnforhold (Tours Bordeaux og Bretagne Pays de la Loire).

26 Ulike kontraktstyper

27 Samhandling hvordan jobbe bedre sammen?

28 Elementer fra oppstart av samhandling Planlegging Kontraktuelle insentiver Forberedelser for alle deltaker Alle sentrale medarbeidere Samling Bli kjent med hverandre og arbeidet Informasjon - kommunikasjon Problemløsning, optimalisering Dokumentasjon Slides, tegninger og foto Oppfølgingspunkter Konklusjoner, planer videre Evaluering og neste samling

29 Samhandling hva gjør vi? Jernbaneverket skal VIDERE Samling 1: 2 dager Bli kjent, regler for kommunikasjon, gjennomgang av kontraktens bestemmelser kapittel C og D, SHA-plan, tegningshåndtering, månedsrapportering, kommunikasjon og forventninger Samling 2: 2 dager Forhold til andre etater, eksterne forhold, befaring. Betongkonstruksjoner gjennomgang av konstruksjoner og planer. Samling 3: 2 dager Tunneler og geologi, adgangskontroll, byggherrens halvtime, MWD, entreprenørens driftsopplegg. Deponier, grunnarbeid og arbeid i dagsoner. Samling 4: 2 dager Betongkontruksjoner. Kontrollplaner, sjekklister og varsler, informasjonsarbeid, grunnerverv, fornminner og regulering. Forhold til jernbaneteknikk.

30

31

32

33 Effekter av samhandling så langt Bedre kjent både med hverandre og prosjektet Enige om spilleregler Bedre forutsetninger for konflikthåndtering Flere uttalte og skriftlige felles mål og insentiver Optimalisering av tekniske løsninger og anleggsgjennomføring Entreprenørens innspill blir hensyntatt og partene får alle del av eventuell besparelse/optimalisering Det blir mer moro, meningsfullt og bedre prosjekter!

34 Oppsummering Hvordan bidra til øke samspillet og få bedre utnyttelse av ulike aktører sin kompetanse? Kontraktsstrategi Valg av kontraktsform på et tidlig stadium Grundig arbeid med kontraktsgrunnlag og kontraheringsfase Insentiver/sanksjoner Prisformat Vurdere prosjekteringsansvar og modenhet i prosjektet Samhandling bli kjent, bygge team/relasjoner og optimalisere løsningene Prosjektering, bevissthet rundt byggbare løsninger og ferdigprosjekterte løsninger før utførelse Konfliktråd meklingsløsning

35 Tid for tog 35

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen. Utbygging av jernbanen Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen Utbygging av jernbanen Uønskede hendelser med maskiner Fra 01.01.2010 01.01.2012 er det registrert 124 uønskede hendelser med bruk av kjøretøy på Jernbaneverkets

Detaljer

NTP 2014-2023 Et økonomisk løft Bjørn Sund Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden?

NTP 2014-2023 Et økonomisk løft Bjørn Sund Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden? NTP 2014-2023 Et økonomisk løft Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden? Bjørn Sund CEO og styreleder i ÅF Spekters samferdselskonferanse 2013 Klart for tidenes samferdselssatsing? NTP 2014-2023 Mange

Detaljer

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked

Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023. Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Jernbane i Nasjonal transportplan 2014-2023 Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked Hovedtrekk i NTP 2014-23 Mye penger Totale ramme øker over 50% 508 milliarder

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

NFF temadag 05.05.2015

NFF temadag 05.05.2015 Kontraktstrategier på Follobanen NFF temadag 05.05.2015 Follobanen Langhus Ski og Ski hensetting Informasjonsmøte 24. oktober 2012 Erik Smith Spørsmål ofte stilt om Follobanen Hvorfor benytte store kontrakter?

Detaljer

Dovre International AS

Dovre International AS Dovre International AS Dobbeltspor Lysaker - Sandvika Unntatt offentlighet Jf. offentlighetsloven 5.2.b OPPDRAGSGIVER Samferdselsdepartementet Finansdepartementet Avgradert Dette dokumentet er avgradert

Detaljer

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects

Den private byggherrens valg av entrepriseform. The Private Owner's Decision of Project Delivery Methods in Construction Projects Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for Matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 2014 30 stp Den private byggherrens valg av entrepriseform The Private Owner's Decision

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Notat. Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark. Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim 66/2014

Notat. Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark. Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim 66/2014 Notat 66/2014 Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Bård Norheim Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark Forord Urbanet Analyse har hatt i oppdrag fra Vest-Telemarkrådet å utrede alternative

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer