NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300"

Transkript

1 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

2 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere... 6 HØGSKOLEN I HEDMARK TALL FRA SØKNING GJENNOM SAMORDNA OPPTAK... 9 Utvikling i totalt antall søknader og antall primærsøkere... 9 Høgskolens resultat samlet og på avdelingsnivå Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå) Kort om lokalt opptak Avdelingsvise søkertall studiumnivå Vedlegg Vedlegg 1: Tall fra Samordna opptak Hvilke institusjoner øker mest/minst? Vedlegg 2: Antall primærsøkere pr studieplass alle studier ved HH i samordna opptak Vedlegg 3: Høgskolen i Hedmark: Antall førsteprioritet-søkere i nasjonalt opptak 2011 fordelt på fylke Vedlagt som egen fil: HØGSKOLEN I HEDMARK - LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall per 15. april

3 3

4 4 NASJONALE TALL Kilde: Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no) MERK! Alle statistikkene som er levert fra Samordna opptak (SO) baserer seg på ca. 99 % av den totale søkermassen. Nasjonalt er det totalt søkere til studier som er med i det nasjonale opptaket (når ca. 99 % av den totale søkermassen er registrert). I 2010 var tilsvarende tall ( 2009: ). Det er altså en økning i antall søkere på landsbasis på 5 % (5 201 søkere) i år, mens det i fjor var en nasjonal nedgang på 0,73 % (764 søkere). Antall personer som søker høyere utdanning, varierer fra år til år. I perioden 2000 frem til 2005 økte tallene årlig. Fra og med 2006 har det vært en liten nedgang frem til 2008 for deretter å få en økning igjen i 2009, en utflating i 2010 og en økning igjen i Den forventede økningen i antall søkere til høyere utdanning, som følge av større ungdomskull, har foreløpig ikke vært så stor som man tidligere antok den ville være for 2010 og Oppstillingen nedenfor viser antall personer som har søkt høgere utdanning i perioden totalt, og hvor mange primærsøkere Høgskolen i Hedmark (HH) har hatt i samme periode: År Nasjonalt HH Ant %-endring Ant %-endring , , , , : , , : , ,1 2007: , ,5 2006: , ,5 2005: , ,4 2004: , ,9 2003: , , , ,7

5 5 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011 Alle studier som inngår i det nasjonale opptaket er kategorisert av Samordna opptak under utdanningsområdene som fremkommer i tabellen nedenfor. Tabellen nedenfor er tatt med for å vise nasjonale trender - hvilke utdanningsområder (fagkategorier) som i år har økende eller minsket popularitet blant årets søkere (søketrender.) Forklaring til tabellen: - Prosenttallet er endringen fra 2010 til Rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de utdanningstyper som har mest stigende popularitet. De nederste er de med mest synkende popularitet de to siste årene. - Studier som kommer til og fra vil ha innvirkning på økning i %. - Udanningsområdene som er markert med fet skrift, viser utdanningsområder der ett eller flere av HHs studier er kategoriserte.. Utdanningstype/område Endring i % TEKNO - MARITIM % HELSEFAG - ANNET % LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT % IDRETT % HELSEFAG - SOSIONOM % HELSEFAG - FARMASI % ØKADM % INFOTEKN % REALFAG % SAMFUNN % HELSEFAG - BARNEVER % HELSEFAG - RADIO % HELSEFAG - VERNEPL % TEKNO - ANNET % HELSEFAG - RESEPTAR % PEDFAG % MEDIEFAG % HELSEFAG - SYKEPL % LÆRER - GRL % LÆRER - GRL % TEKNO - SIVING %

6 6 SPRÅK % LÆRER - FAGLÆRER % HELSEFAG - FYSIO % LÆRER - FØRLÆRER % TEKNO - INGENIØR % Utdanningstype/område Endring i % HELSEFAG - BIOING % HELSEFAG - ODONT % REISELIV % HELSEFAG - MEDISIN % ESTETISK % JUS % HELSEFAG - VETERIN % LÆRER - ANNET % HELSEFAG - ERGO % HISTORIE % LANDBRUK % TEKNO - ARKITEKT % HELSEFAG - ERNÆRING % HELSEFAG - AUDIO % HELSEFAG - ORTOPEDI % Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Sør-Trøndelag, Bergen, Telemark, Østfold og Lillehammer som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. Merk at HH har flere søkere pr plass (1,63) enn hva Høgskolen i Telemark (1,37) og Høgskolen i Lillehammer (1,62) har. Antall søkere pr plass sier noe om hvor lett eller vanskelig det vil være å fylle studieplassene. HH plasserer seg på listen som nummer 15 i landet, når vi ser på antall primærsøkere ved alle institusjoner som inngår i det samordna opptaket.

7 7 Oversikten nedenfor viser høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere: Nr Lærested Antall studier Ant studieplasser søkere (ant) søkere pr plass 1 Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Høgskolen i Oslo Universitetet i Bergen Høgskolen i Sør-Trøndelag Universitetet i Stavanger Høgskolen i Bergen Nr Lærested Antall studier Ant studieplasser søkere søkere pr plass 8 Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Høgskolen i Telemark Politihøgskolen Høgskolen i Østfold Høgskolen i Lillehammer Norges Handelshøyskole Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Universitetet i Nordland Høgskolen i Nord-Trøndelag Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Akershus Høgskulen i Volda Høgskulen i Sogn og Fjordane Norges veterinærhøgskole Norges idrettshøgskole Høgskolen i Gjøvik Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Ålesund Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde Diakonhjemmet Høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Dronning Mauds Minne Høgskolen NLA Høgskolen Høgskolen i Narvik Lovisenberg diakonale høgskole

8 8 38 Høgskolen i Nesna Haraldsplass diakonale høgskole Det teologiske Menighetsfakultet Betanien diakonale høgskole Mediehøgskolen Gimlekollen Ansgar Teologiske Høgskole Høyskolen Diakonova Høgskolen i Staffeldtsgate Misjonshøgskolen Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sámi allaskuvla / Sámi University College SUM

9 9 HØGSKOLEN I HEDMARK TALL FRA SØKNING GJENNOM SAMORDNA OPPTAK Høgskolen tilbyr i år 50 studietilbud med i alt 1261 studieplasser i det nasjonale opptaket. Det er fem færre studier og 50 færre plasser enn i fjor. Utvikling i totalt antall søknader og antall primærsøkere Hver søker kan søke inntil 10 studier i prioritert rekkefølge. Tabellen nedenfor viser utviklingen i det totale antallet søknader til høgskolen og i antallet søkere som har satt ett av de utlyste studiene ved Høgskolen i Hedmark som sitt valg nummer 1 (dvs. at han eller hun er primærsøker eller ritetsøker). Høgskolen har i år mottatt 9786 søknader. Det andre året med like høye tall (2000) hadde høgskolen imidlertid langt færre førsteprioritetsøknader enn i år (1552 mot 2051). Høgskolen i Hedmark Totale antall søknader Fig.: Utvikling antall primærsøkere ved Høgskolen i Hedmark

10 10 Høgskolens resultat samlet og på avdelingsnivå Antall søkere pr avdeling siste 5 år og,endring i søkerinteresse 10 11: LUNA* Campus Hamar HI Campus Elverum ØLR Campus Rena AØL Campus Evenstad/ Blæstad* HH TOTALT 2007 søkere 2008 søkere 2009 søkere 2010 søkere 2011 søkere Økning/ nedgang 2010 til (- 7,4 %) (+ 1,8 %) (- 3,0 %) (+ 8,5 %) (- 2,2 %) * Fra 2010 endret landbruksfagene avdelingstilknytning fra LUNA til AØL Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Avdeling Ant studieplasser 2011 Heltidse kvivalen t (fulltids Ant primærsøkere 2011 Søkere pr studieplass 2011 personer personer personer student) LUNA ,45 HI ,43 ØLR ,92

11 11 AØL ,67 HH ,55 TOTALT (h.ekv 1,63) Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå) HH har totalt 2051 primærsøkere til 1321 studieplasser 1 i år (1,55 søkere pr studieplass). Ved å benytte heltidsekvivalenter som størrelse for studieplasser vil antall søkere pr plass bli 1, hadde høgskolen 2097 primærsøkere til 1381 studieplasser (1,52 søkere pr st.pl./ 1,61 i heltidsekvivalenter). Flere søkere pr studieplass (grunnet færre st.pl.) betyr i praksis at det blir lettere å fylle studieplassene i 2011 enn i 2010 når man ser høgskolen under ett. Siste 11 år: Studieplasser (i ant personer) pr studieplass ,55 (1,63 i h.ekv) ,52 (1,61 i h.ekv) ,74 (1,83 i h.ekv) ,53 (1,59 i h.ekv) , , , , , , ,16 Kort om lokalt opptak Høgskolen har også lyst ut 517 studieplasser (målt i heltidsekvivalenter som tilsvarer 799 personer) gjennom lokalt opptak. Det gjelder alle mastergradsstudiene, praktisk pedagogisk utdanning, årsstudier og delemner, innpass på bachelorstudier og internasjonale studier. har 1845 personer søkt et studium ved høgskolen gjennom årets lokale opptak. Det er en økning på 17,5 % fra i fjor. Totalt viser tallene at det er 2,3 søkere per plass. Størst økning har Campus Rena med 38 % (fra 566 i 2010 til 781 i 2011) og Campus Hamar med 32 % (fra 497 i 2010 til 655 i 2011). For mer detaljert se eget vedlegg om Lokalt opptak. 1 Omregnet fra heltidsekvivalenter (1261) til antall personer (1321)

12 12 Avdelingsvise søkertall studiumnivå Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA) Studium Primærsøkersøkersøkerplasser Primær- Primær- Studie- Adgangs- Regulering Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd 1. 7, Åpent samlingsbasert SUM GRUNNSKOLEL.UTD Faglærerutd i musikk Åpent Faglærerutd for tospråklige Åpent lærere, samlingsbasert SUM FAGLÆRERUTD Førskole Åpent Førskole, samlingsbasert Lukket Førskole for tospråklige, nett SUM FØRSKOLEL Musikk (år) * Åpent Engelsk (år) Åpent Norsk (år) Åpent Språk- og kulturfag (BA) SUM SPRÅK/KULTUR FAG Samfunnsfag (år) Religion, livssyn og etikk (år) SUM SAMFUNNSFAG Animasjon (BA) Lukket Forts LUNA Studium Studieplasser Adgangs- Regulering Virtuell kunst & design (BA) Lukket Visuell simulering (BA) Lukket SUM DATA og DESIGNFAG Bioteknologi (BA) Åpent SUM NATURFAG/REALFAG TOTALT LUNA (Nasjonalt opptak) * Etter endt årsstudium i musikk kan studentene søke direkte opptak til andre år faglærerudanning i musikk.

13 13 Avdeling for helse- og idrettsfag (HI) (Nasjonalt opptak) ** I tillegg kommer 20 studieplasser samlingsbasert BA i sykepleie som har vært lyst ut gjennom lokalt opptak høsten søkere. 30 studenter begynte på studiet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Studium Studieplasser Adgangsregulering Sykepleierutd., Elverum** Lukket Sykepleierutd., Kongsv Lukket Tannpleie (BA) (LOK: 37) Lukket Mat, ernæring og helse (år) Lukket SUM HELSEFAG Faglærerutd.i kr.øv/idrett (BA) Lukket Idrett spesialisering i Åpent trenerrollen (BA) Folkehelse (BA) Lukket Idrett (år), Elverum Åpent Idrett (år), Kongsvinger Åpent Friluftsliv (år) Åpent SUM IDRETTSFAG Sosialpedagogikk (år) Åpent SUM PED.FAG TOTALT HI ,4 søkere pr st.pl Studium Studieplasser Adgangsregulering Skogbruk (BA) Åpent Skogbruk (år) Åpent SUM SKOGBRUK Bioenergi (år) Åpent Utmarksforvaltning (BA) Lukket Utmarksforvaltning (år) Åpent Natur- og økoturisme (BA) Åpent Jakt, fiske og guiding (år) Lukket Anvendt økologi (BA) SUM UTMARK Landbruksteknikk (BA) (LUNA) Åpent Agronomi, Blæatad (BA) (LUNA) Åpent Landbruksteknikk (år) (LUNA) Åpent Økologisk landbruk, deltid (år) (LUNA) (30 pers) 15 Åpent nett & saml. SUM LANDBRUKSFAG (65 pers) 50 TOTALT AØL (NOM) (130 pers) 115

14 14 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag (ØLR) Studium Studieplasser Adgangsregulering Adm. og ledelse (år) Åpent Mediefag (år) Lukket Innovasjon, Rena (år) Åpent Krisehåndtering, deltid (år) (30 pers) 15 Lukket samlingsbasert Music Management (BA) Lukket Musikkproduksjon (BA) Lukket Digital medieproduksjon (BA) Lukket Org.- og ledelsesfag (BA) Åpent Service Management (BA) (+ 3 y-vei) 27 (+ 13 y-vei) 18 (+ 6 y-vei) Åpent Servicestudiet, deltid (år) Info. og samfunnskontakt (BA) LEDELSE OG MEDIEFAG (135 pers)120 Bed.øk, Rena (år) Åpent Bed.øk deltid, nett & saml. (år) (60 pers) 30 Lukket Revisjonsfag (BA) Åpent Regnskapsførerfag (BA) Åpent Øk.adm., (BA) Åpent M.føring og internasj., (BA) SUM ØKONOMI (115 pers) 85 TOTALT ØLR (NOM) (250 pers) 205

15 15 Vedlegg 1 Tall fra Samordna opptak Hvilke institusjoner øker mest/minst? Lærestedsnavn prio prio %-endring MHG Mediehøgskolen Gimlekollen % NIH Norges idrettshøgskole % HIN Høgskolen i Narvik % FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole % HSH Høgskolen Stord/Haugesund % UIN Universitetet i Nordland % HIM Høgskolen i Molde % HSF Høgskulen i Sogn og Fjordane % HIØ Høgskolen i Østfold % HVO Høgskulen i Volda % HIAK Høgskolen i Akershus % UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap % HIÅ Høgskolen i Ålesund % UIS Universitetet i Stavanger % NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet % HIBU Høgskolen i Buskerud % HIVE Høgskolen i Vestfold % HIG Høgskolen i Gjøvik % BDH Betanien diakonale høgskole % NLA NLA Høgskolen % HIT Høgskolen i Telemark % LDH Lovisenberg diakonale høgskole % HIO Høgskolen i Oslo % HIL Høgskolen i Lillehammer % UIT Universitetet i Tromsø % UIO Universitetet i Oslo % HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag % UIA Universitetet i Agder % NHH Norges Handelshøyskole % HD Høyskolen Diakonova % ATH Ansgar Teologiske Høgskole % UIB Universitetet i Bergen % DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen %

16 16 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag % HIF Høgskolen i Finnmark % HIH Høgskolen i Harstad % MF Det teologiske Menighetsfakultet % HIHM Høgskolen i Hedmark % HIB Høgskolen i Bergen % NVH Norges veterinærhøgskole % HDH Haraldsplass diakonale høgskole % AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo % DHS Diakonhjemmet Høgskole % MHS Misjonshøgskolen % HINE Høgskolen i Nesna % PHS Politihøgskolen % SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi University College % Lærestedsnavn %

17 17 Høgskolen i Hedmark Vedlegg 2 Nasjonalt opptak Antall primærsøkere pr studieplass (alle studier, sortert på fagområdene som brukes hos Samordna opptak) Utdanningsområde Studiumhandboknavn 2011-mai Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Førstevalg pr plasser ESTETISK Animasjon, Hamar Musikk, årsstudium, Hamar Virtuell kunst og design, Hamar HELSEFAG Mat, ernæring og helse, Elverum Sykepleierutdanning, Elverum Sykepleierutdanning, Kongsvinger Tannpleie, Elverum IDRETT Folkehelse, Elverum Friluftsliv, Elverum Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum Idrett, årsstudium, Elverum Idrett, årsstudium, Kongsvinger INFOTEKN Visuell simulering, Hamar LANDBRUK Agronomi, Blæstad (Hamar) Bioenergi, Evenstad (Koppang) Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar) Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) Skogbruk, Evenstad (Koppang) Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang) Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang) Økologisk landbruk, årsstud, saml. " nett, deltid LÆRER Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Faglærerutdanning i musikk, Hamar Førskolelærerutdanning, Hamar Førskolelærerutdanning, samlingsbasert Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert MEDIEFAG Digital medieproduksjon, Rena Mediefag, Rena PEDFAG Sosialpedagogikk, Elverum REALFAG Bioteknologi, Hamar REISELIV Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang) Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang) SAMFUNN Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena SPRÅK Engelsk, Hamar Norsk, Hamar ØKADM Administrasjon og ledelse, Rena Bedriftsøkonomi, Rena Bedriftsøkonomi, samlings- og nettbasert, deltid Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena Music Management, Rena Musikkproduksjon, Rena Organisasjons- og ledelsesfag, Rena Regnskapsførerfag, Rena Revisjonsfag, Rena Service Management, Rena Servicestudiet, samlingsbasert, deltid Økonomi og administrasjon, Rena

18 18 sum Vedlegg 3 Høgskolen i Hedmark: Antall førsteprioritet-søkere i nasjonalt opptak 2011 fordelt på fylke Rangert på grunnlag av antall Fylke antall søkere Hedmark 833 Oppland 293 Akershus 226 Oslo 128 Sør-Trøndelag 78 Østfold 58 Møre og Romsdal 55 Hordaland 50 Buskerud 45 Rogaland 44 Vestfold 43 Nordland 31 Troms 27 Sogn og Fjordane 26 Telemark 26 Vest-Agder 26 Nord-Trøndelag 25 Aust-Agder 16 Finnmark 14 Ukjent

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Studieoversikten 2015. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2015. Sortert etter lærested Studieoversikten 2015 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Målet er høyere kvalitet

Målet er høyere kvalitet Forside 2 Målet er høyere kvalitet Forord Tidligere i år la jeg fram sju punkter som vil være førende for hva regjeringen skal gjøre innenfor forskning og høyere utdanning framover. Til høsten legges det

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer