NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300"

Transkript

1 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

2 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere... 6 HØGSKOLEN I HEDMARK TALL FRA SØKNING GJENNOM SAMORDNA OPPTAK... 9 Utvikling i totalt antall søknader og antall primærsøkere... 9 Høgskolens resultat samlet og på avdelingsnivå Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå) Kort om lokalt opptak Avdelingsvise søkertall studiumnivå Vedlegg Vedlegg 1: Tall fra Samordna opptak Hvilke institusjoner øker mest/minst? Vedlegg 2: Antall primærsøkere pr studieplass alle studier ved HH i samordna opptak Vedlegg 3: Høgskolen i Hedmark: Antall førsteprioritet-søkere i nasjonalt opptak 2011 fordelt på fylke Vedlagt som egen fil: HØGSKOLEN I HEDMARK - LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall per 15. april

3 3

4 4 NASJONALE TALL Kilde: Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no) MERK! Alle statistikkene som er levert fra Samordna opptak (SO) baserer seg på ca. 99 % av den totale søkermassen. Nasjonalt er det totalt søkere til studier som er med i det nasjonale opptaket (når ca. 99 % av den totale søkermassen er registrert). I 2010 var tilsvarende tall ( 2009: ). Det er altså en økning i antall søkere på landsbasis på 5 % (5 201 søkere) i år, mens det i fjor var en nasjonal nedgang på 0,73 % (764 søkere). Antall personer som søker høyere utdanning, varierer fra år til år. I perioden 2000 frem til 2005 økte tallene årlig. Fra og med 2006 har det vært en liten nedgang frem til 2008 for deretter å få en økning igjen i 2009, en utflating i 2010 og en økning igjen i Den forventede økningen i antall søkere til høyere utdanning, som følge av større ungdomskull, har foreløpig ikke vært så stor som man tidligere antok den ville være for 2010 og Oppstillingen nedenfor viser antall personer som har søkt høgere utdanning i perioden totalt, og hvor mange primærsøkere Høgskolen i Hedmark (HH) har hatt i samme periode: År Nasjonalt HH Ant %-endring Ant %-endring , , , , : , , : , ,1 2007: , ,5 2006: , ,5 2005: , ,4 2004: , ,9 2003: , , , ,7

5 5 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011 Alle studier som inngår i det nasjonale opptaket er kategorisert av Samordna opptak under utdanningsområdene som fremkommer i tabellen nedenfor. Tabellen nedenfor er tatt med for å vise nasjonale trender - hvilke utdanningsområder (fagkategorier) som i år har økende eller minsket popularitet blant årets søkere (søketrender.) Forklaring til tabellen: - Prosenttallet er endringen fra 2010 til Rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de utdanningstyper som har mest stigende popularitet. De nederste er de med mest synkende popularitet de to siste årene. - Studier som kommer til og fra vil ha innvirkning på økning i %. - Udanningsområdene som er markert med fet skrift, viser utdanningsområder der ett eller flere av HHs studier er kategoriserte.. Utdanningstype/område Endring i % TEKNO - MARITIM % HELSEFAG - ANNET % LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT % IDRETT % HELSEFAG - SOSIONOM % HELSEFAG - FARMASI % ØKADM % INFOTEKN % REALFAG % SAMFUNN % HELSEFAG - BARNEVER % HELSEFAG - RADIO % HELSEFAG - VERNEPL % TEKNO - ANNET % HELSEFAG - RESEPTAR % PEDFAG % MEDIEFAG % HELSEFAG - SYKEPL % LÆRER - GRL % LÆRER - GRL % TEKNO - SIVING %

6 6 SPRÅK % LÆRER - FAGLÆRER % HELSEFAG - FYSIO % LÆRER - FØRLÆRER % TEKNO - INGENIØR % Utdanningstype/område Endring i % HELSEFAG - BIOING % HELSEFAG - ODONT % REISELIV % HELSEFAG - MEDISIN % ESTETISK % JUS % HELSEFAG - VETERIN % LÆRER - ANNET % HELSEFAG - ERGO % HISTORIE % LANDBRUK % TEKNO - ARKITEKT % HELSEFAG - ERNÆRING % HELSEFAG - AUDIO % HELSEFAG - ORTOPEDI % Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Sør-Trøndelag, Bergen, Telemark, Østfold og Lillehammer som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. Merk at HH har flere søkere pr plass (1,63) enn hva Høgskolen i Telemark (1,37) og Høgskolen i Lillehammer (1,62) har. Antall søkere pr plass sier noe om hvor lett eller vanskelig det vil være å fylle studieplassene. HH plasserer seg på listen som nummer 15 i landet, når vi ser på antall primærsøkere ved alle institusjoner som inngår i det samordna opptaket.

7 7 Oversikten nedenfor viser høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere: Nr Lærested Antall studier Ant studieplasser søkere (ant) søkere pr plass 1 Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Høgskolen i Oslo Universitetet i Bergen Høgskolen i Sør-Trøndelag Universitetet i Stavanger Høgskolen i Bergen Nr Lærested Antall studier Ant studieplasser søkere søkere pr plass 8 Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Høgskolen i Telemark Politihøgskolen Høgskolen i Østfold Høgskolen i Lillehammer Norges Handelshøyskole Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Universitetet i Nordland Høgskolen i Nord-Trøndelag Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Akershus Høgskulen i Volda Høgskulen i Sogn og Fjordane Norges veterinærhøgskole Norges idrettshøgskole Høgskolen i Gjøvik Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Ålesund Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde Diakonhjemmet Høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Harstad Dronning Mauds Minne Høgskolen NLA Høgskolen Høgskolen i Narvik Lovisenberg diakonale høgskole

8 8 38 Høgskolen i Nesna Haraldsplass diakonale høgskole Det teologiske Menighetsfakultet Betanien diakonale høgskole Mediehøgskolen Gimlekollen Ansgar Teologiske Høgskole Høyskolen Diakonova Høgskolen i Staffeldtsgate Misjonshøgskolen Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sámi allaskuvla / Sámi University College SUM

9 9 HØGSKOLEN I HEDMARK TALL FRA SØKNING GJENNOM SAMORDNA OPPTAK Høgskolen tilbyr i år 50 studietilbud med i alt 1261 studieplasser i det nasjonale opptaket. Det er fem færre studier og 50 færre plasser enn i fjor. Utvikling i totalt antall søknader og antall primærsøkere Hver søker kan søke inntil 10 studier i prioritert rekkefølge. Tabellen nedenfor viser utviklingen i det totale antallet søknader til høgskolen og i antallet søkere som har satt ett av de utlyste studiene ved Høgskolen i Hedmark som sitt valg nummer 1 (dvs. at han eller hun er primærsøker eller ritetsøker). Høgskolen har i år mottatt 9786 søknader. Det andre året med like høye tall (2000) hadde høgskolen imidlertid langt færre førsteprioritetsøknader enn i år (1552 mot 2051). Høgskolen i Hedmark Totale antall søknader Fig.: Utvikling antall primærsøkere ved Høgskolen i Hedmark

10 10 Høgskolens resultat samlet og på avdelingsnivå Antall søkere pr avdeling siste 5 år og,endring i søkerinteresse 10 11: LUNA* Campus Hamar HI Campus Elverum ØLR Campus Rena AØL Campus Evenstad/ Blæstad* HH TOTALT 2007 søkere 2008 søkere 2009 søkere 2010 søkere 2011 søkere Økning/ nedgang 2010 til (- 7,4 %) (+ 1,8 %) (- 3,0 %) (+ 8,5 %) (- 2,2 %) * Fra 2010 endret landbruksfagene avdelingstilknytning fra LUNA til AØL Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Avdeling Ant studieplasser 2011 Heltidse kvivalen t (fulltids Ant primærsøkere 2011 Søkere pr studieplass 2011 personer personer personer student) LUNA ,45 HI ,43 ØLR ,92

11 11 AØL ,67 HH ,55 TOTALT (h.ekv 1,63) Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå) HH har totalt 2051 primærsøkere til 1321 studieplasser 1 i år (1,55 søkere pr studieplass). Ved å benytte heltidsekvivalenter som størrelse for studieplasser vil antall søkere pr plass bli 1, hadde høgskolen 2097 primærsøkere til 1381 studieplasser (1,52 søkere pr st.pl./ 1,61 i heltidsekvivalenter). Flere søkere pr studieplass (grunnet færre st.pl.) betyr i praksis at det blir lettere å fylle studieplassene i 2011 enn i 2010 når man ser høgskolen under ett. Siste 11 år: Studieplasser (i ant personer) pr studieplass ,55 (1,63 i h.ekv) ,52 (1,61 i h.ekv) ,74 (1,83 i h.ekv) ,53 (1,59 i h.ekv) , , , , , , ,16 Kort om lokalt opptak Høgskolen har også lyst ut 517 studieplasser (målt i heltidsekvivalenter som tilsvarer 799 personer) gjennom lokalt opptak. Det gjelder alle mastergradsstudiene, praktisk pedagogisk utdanning, årsstudier og delemner, innpass på bachelorstudier og internasjonale studier. har 1845 personer søkt et studium ved høgskolen gjennom årets lokale opptak. Det er en økning på 17,5 % fra i fjor. Totalt viser tallene at det er 2,3 søkere per plass. Størst økning har Campus Rena med 38 % (fra 566 i 2010 til 781 i 2011) og Campus Hamar med 32 % (fra 497 i 2010 til 655 i 2011). For mer detaljert se eget vedlegg om Lokalt opptak. 1 Omregnet fra heltidsekvivalenter (1261) til antall personer (1321)

12 12 Avdelingsvise søkertall studiumnivå Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA) Studium Primærsøkersøkersøkerplasser Primær- Primær- Studie- Adgangs- Regulering Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd 1. 7, Åpent samlingsbasert SUM GRUNNSKOLEL.UTD Faglærerutd i musikk Åpent Faglærerutd for tospråklige Åpent lærere, samlingsbasert SUM FAGLÆRERUTD Førskole Åpent Førskole, samlingsbasert Lukket Førskole for tospråklige, nett SUM FØRSKOLEL Musikk (år) * Åpent Engelsk (år) Åpent Norsk (år) Åpent Språk- og kulturfag (BA) SUM SPRÅK/KULTUR FAG Samfunnsfag (år) Religion, livssyn og etikk (år) SUM SAMFUNNSFAG Animasjon (BA) Lukket Forts LUNA Studium Studieplasser Adgangs- Regulering Virtuell kunst & design (BA) Lukket Visuell simulering (BA) Lukket SUM DATA og DESIGNFAG Bioteknologi (BA) Åpent SUM NATURFAG/REALFAG TOTALT LUNA (Nasjonalt opptak) * Etter endt årsstudium i musikk kan studentene søke direkte opptak til andre år faglærerudanning i musikk.

13 13 Avdeling for helse- og idrettsfag (HI) (Nasjonalt opptak) ** I tillegg kommer 20 studieplasser samlingsbasert BA i sykepleie som har vært lyst ut gjennom lokalt opptak høsten søkere. 30 studenter begynte på studiet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Studium Studieplasser Adgangsregulering Sykepleierutd., Elverum** Lukket Sykepleierutd., Kongsv Lukket Tannpleie (BA) (LOK: 37) Lukket Mat, ernæring og helse (år) Lukket SUM HELSEFAG Faglærerutd.i kr.øv/idrett (BA) Lukket Idrett spesialisering i Åpent trenerrollen (BA) Folkehelse (BA) Lukket Idrett (år), Elverum Åpent Idrett (år), Kongsvinger Åpent Friluftsliv (år) Åpent SUM IDRETTSFAG Sosialpedagogikk (år) Åpent SUM PED.FAG TOTALT HI ,4 søkere pr st.pl Studium Studieplasser Adgangsregulering Skogbruk (BA) Åpent Skogbruk (år) Åpent SUM SKOGBRUK Bioenergi (år) Åpent Utmarksforvaltning (BA) Lukket Utmarksforvaltning (år) Åpent Natur- og økoturisme (BA) Åpent Jakt, fiske og guiding (år) Lukket Anvendt økologi (BA) SUM UTMARK Landbruksteknikk (BA) (LUNA) Åpent Agronomi, Blæatad (BA) (LUNA) Åpent Landbruksteknikk (år) (LUNA) Åpent Økologisk landbruk, deltid (år) (LUNA) (30 pers) 15 Åpent nett & saml. SUM LANDBRUKSFAG (65 pers) 50 TOTALT AØL (NOM) (130 pers) 115

14 14 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag (ØLR) Studium Studieplasser Adgangsregulering Adm. og ledelse (år) Åpent Mediefag (år) Lukket Innovasjon, Rena (år) Åpent Krisehåndtering, deltid (år) (30 pers) 15 Lukket samlingsbasert Music Management (BA) Lukket Musikkproduksjon (BA) Lukket Digital medieproduksjon (BA) Lukket Org.- og ledelsesfag (BA) Åpent Service Management (BA) (+ 3 y-vei) 27 (+ 13 y-vei) 18 (+ 6 y-vei) Åpent Servicestudiet, deltid (år) Info. og samfunnskontakt (BA) LEDELSE OG MEDIEFAG (135 pers)120 Bed.øk, Rena (år) Åpent Bed.øk deltid, nett & saml. (år) (60 pers) 30 Lukket Revisjonsfag (BA) Åpent Regnskapsførerfag (BA) Åpent Øk.adm., (BA) Åpent M.føring og internasj., (BA) SUM ØKONOMI (115 pers) 85 TOTALT ØLR (NOM) (250 pers) 205

15 15 Vedlegg 1 Tall fra Samordna opptak Hvilke institusjoner øker mest/minst? Lærestedsnavn prio prio %-endring MHG Mediehøgskolen Gimlekollen % NIH Norges idrettshøgskole % HIN Høgskolen i Narvik % FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole % HSH Høgskolen Stord/Haugesund % UIN Universitetet i Nordland % HIM Høgskolen i Molde % HSF Høgskulen i Sogn og Fjordane % HIØ Høgskolen i Østfold % HVO Høgskulen i Volda % HIAK Høgskolen i Akershus % UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap % HIÅ Høgskolen i Ålesund % UIS Universitetet i Stavanger % NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet % HIBU Høgskolen i Buskerud % HIVE Høgskolen i Vestfold % HIG Høgskolen i Gjøvik % BDH Betanien diakonale høgskole % NLA NLA Høgskolen % HIT Høgskolen i Telemark % LDH Lovisenberg diakonale høgskole % HIO Høgskolen i Oslo % HIL Høgskolen i Lillehammer % UIT Universitetet i Tromsø % UIO Universitetet i Oslo % HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag % UIA Universitetet i Agder % NHH Norges Handelshøyskole % HD Høyskolen Diakonova % ATH Ansgar Teologiske Høgskole % UIB Universitetet i Bergen % DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen %

16 16 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag % HIF Høgskolen i Finnmark % HIH Høgskolen i Harstad % MF Det teologiske Menighetsfakultet % HIHM Høgskolen i Hedmark % HIB Høgskolen i Bergen % NVH Norges veterinærhøgskole % HDH Haraldsplass diakonale høgskole % AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo % DHS Diakonhjemmet Høgskole % MHS Misjonshøgskolen % HINE Høgskolen i Nesna % PHS Politihøgskolen % SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi University College % Lærestedsnavn %

17 17 Høgskolen i Hedmark Vedlegg 2 Nasjonalt opptak Antall primærsøkere pr studieplass (alle studier, sortert på fagområdene som brukes hos Samordna opptak) Utdanningsområde Studiumhandboknavn 2011-mai Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Førstevalg pr plasser ESTETISK Animasjon, Hamar Musikk, årsstudium, Hamar Virtuell kunst og design, Hamar HELSEFAG Mat, ernæring og helse, Elverum Sykepleierutdanning, Elverum Sykepleierutdanning, Kongsvinger Tannpleie, Elverum IDRETT Folkehelse, Elverum Friluftsliv, Elverum Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum Idrett, årsstudium, Elverum Idrett, årsstudium, Kongsvinger INFOTEKN Visuell simulering, Hamar LANDBRUK Agronomi, Blæstad (Hamar) Bioenergi, Evenstad (Koppang) Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar) Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) Skogbruk, Evenstad (Koppang) Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang) Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang) Økologisk landbruk, årsstud, saml. " nett, deltid LÆRER Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Faglærerutdanning i musikk, Hamar Førskolelærerutdanning, Hamar Førskolelærerutdanning, samlingsbasert Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert MEDIEFAG Digital medieproduksjon, Rena Mediefag, Rena PEDFAG Sosialpedagogikk, Elverum REALFAG Bioteknologi, Hamar REISELIV Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang) Natur- og økoturisme, Evenstad (Koppang) SAMFUNN Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena SPRÅK Engelsk, Hamar Norsk, Hamar ØKADM Administrasjon og ledelse, Rena Bedriftsøkonomi, Rena Bedriftsøkonomi, samlings- og nettbasert, deltid Innovasjon, entreprenørsk. og foretaksutv., Rena Music Management, Rena Musikkproduksjon, Rena Organisasjons- og ledelsesfag, Rena Regnskapsførerfag, Rena Revisjonsfag, Rena Service Management, Rena Servicestudiet, samlingsbasert, deltid Økonomi og administrasjon, Rena

18 18 sum Vedlegg 3 Høgskolen i Hedmark: Antall førsteprioritet-søkere i nasjonalt opptak 2011 fordelt på fylke Rangert på grunnlag av antall Fylke antall søkere Hedmark 833 Oppland 293 Akershus 226 Oslo 128 Sør-Trøndelag 78 Østfold 58 Møre og Romsdal 55 Hordaland 50 Buskerud 45 Rogaland 44 Vestfold 43 Nordland 31 Troms 27 Sogn og Fjordane 26 Telemark 26 Vest-Agder 26 Nord-Trøndelag 25 Aust-Agder 16 Finnmark 14 Ukjent

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelsen 2013

Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Hedmark Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens studenter tatt opp i februar 2013 2. utgave, 16.4.3013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon HØGSKOLEN I INNLANDET STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak 2017 Versjon 31.01.2017 Følgende minstekrav gjelder for vurdering av opptak på grunnlag av realkompetanse:

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer