Høyere utdanning Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten"

Transkript

1 Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

2 Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene? Studenter med innvandrerbakgrunn Hvor internasjonale er studiemiljøene? Utenfrablikk En fleksibel utdanning? Morgendagens forskere Fagpersonalets kompetanse Forskning eller utdanning?

3 Forkortelser Statlige høyskoler (SH) HiB Høgskolen i Bergen HiBu Høgskolen i Buskerud HiFm Høgskolen i Finnmark HiG Høgskolen i Gjøvik HiH Høgskolen i Harstad HiHe Høgskolen i Hedmark HiL Høgskolen i Lillehammer HiN Høgskolen i Narvik HiNe Høgskolen i Nesna HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiSF Høgskolen i Sogn og Fjordane HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag HiT Høgskolen i Telemark HiVe Høgskolen i Vestfold HiVo Høgskolen i Volda HiØ Høgskolen i Østfold HiÅ Høgskolen i Ålesund HSH Høgskolen Stord/Haugesund SH Samisk høgskole Universiteter (U) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap UiA Universitetet i Agder UiB Universitetet i Bergen UiN Universitetet i Nordland UiO Universitetet i Oslo UiS Universitetet i Stavanger UiT Universitetet i Tromsø Statlige vitenskapelige høyskoler (SVH) AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo HiM Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk NHH Norges handelshøyskole NIH Norges idrettshøgskole NMH Norges musikkhøgskole NVH Norges veterinærhøgskole Kunsthøyskoler (KH) KHiB Kunsthøgskolen i Bergen KHiO Kunsthøgskolen i Oslo Private vitenskapelige høyskoler (PVH) MF Det teologiske menighetsfakultet BI Handelshøyskolen BI MHS Misjonshøgskolen Private høyskoler (PH) - institusjonsakkrediterte ATH Ansgar Teologiske Høgskole CK Campus Kristiania - Markedshøyskolen DH Diakonhjemmet høgskole DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole HDH Haraldsplass diakonale høgskole LDH Lovisenberg diakonale høgskole NLA Norsk Lærerakademi Høgskolen NITH Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 2

4 Forord Hvor vil studentene? Hvor lykkes de? Hvor mange vil bli lærere? Hvor internasjonale er lærestedene? Hvilke universiteter og høyskoler tilrettelegger best for fleksibel utdanning? Hvordan er de ansattes kompetanse? Hva betyr forskningen for utdanningene? Universiteter og høyskoler er sentrale samfunnsinstitusjoner, og det er viktig å ha god kunnskap om status og utvikling i sektoren. Kunnskapsdepartementet utgir derfor hvert år en tilstandsrapport for de høyere utdanningsinstitusjonene. Rapporten viser en rekke sider ved lærestedenes aktivitet og utgjør sammen med et omfattende tabellvedlegg, et oppslagsverk på mange hundre sider. For å utfylle bildet har vi også intervjuet noen studenter, som forteller om bakgrunnen sin for å søke det aktuelle studiet og om hvilke erfaringer de har gjort seg som student. Liste over forkortelser som er brukt i rapporten, finnes foran i publikasjonen. I år utgis for første gang også en kortversjon. Den gir ikke noe fullstendig bilde, men formidler hovedtrekk og nøkkelfunn fra tilstandsrapporten. Her er de mest aktuelle lærestedene valgt ut under hvert tema, mens tilstandsrapporten inneholder tall for alle institusjonene. 3

5 Over tid ser vi klare mønstre i søkningen, der institusjoner i de største byene er de mest populære Hvor vil studentene? Universitetene og høyskolene konkurrerer om å tiltrekke seg studenter, nasjonalt og i økende grad også internasjonalt. Over tid ser vi klare mønstre i søkningen, der institusjoner i de største byene er de mest populære, mens enkelte høyskoler, spesielt i Nord-Norge, sliter med rekrutteringen. I var Norges veterinærhøgskole det klart mest populære førstevalget av lærestedene med nesten ni kvalifiserte førstevalgssøkere for hver ledige studieplass. Figuren illustrerer variasjonen i søkning. 4

6 Kvalifiserte førstevalgssøkere pr ledige studieplass, NVH NIH NHH UiO HiOA HiB NTNU HiST UiT UiN HiFm HiH HiNe HiN 1,3 1 0,9 0,7 0,6 0,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 4,2 4,8 8,7 Langt fra alle søkerne får oppfylt sitt førstevalg, og det er derfor de med best karakterer som står friest til å velge studiested. Karaktersnittet blant søkerne gir dermed en annen pekepinn på hvor attraktive lærestedene er. Den neste figuren viser poengsnittet for førstevalgssøkerne til de samme institusjonene som ovenfor. Tilleggspoeng er regnet med. Vi ser at universitetene og høyskolene i de største byene også har det høyeste poengsnittet blant søkerne, med NTNU og NHH helt på topp. Igjen er tendensen klar over tid, selv om tallene varierer noe fra år til år. Poengsnitt for førstevalgssøkere NTNU NHH NVH UiO HiB UiT HiNe HiOA HiST NIH HiN UiN HiFm HiH

7 Mitt møte med... Julie Amanda Grønneberg er førsteårsstudent ved bachelorstudiet i Music Management, Høgskolen i Hedmark, Campus Rena. Hvorfor valgte du å studere ved akkurat denne institusjonen? Jeg ønsker å jobbe innenfor businessdelen av musikkbransjen og søkte derfor Music Management-studiet på Rena. Høyskolen er den eneste i landet som tilbyr en fullverdig bachelorgrad innenfor denne bransjen, så valget var enkelt. Hvordan er du fornøyd med kvaliteten på studiet? Jeg er veldig fornøyd med studiet som helhet, og spesielt med forelesningene som retter seg konkret mot musikkbransjen. Foreleserne våre i disse fagene er fagpersoner som jobber i bransjen på forskjellige områder. Det bidrar til at vi får et veldig realistisk bilde av hvordan bransjen fungerer. Ellers har vi også en del økonomifag og markedsføring. Det kan iblant virke tørt, men er viktig og nødvendig. Studiet er også lagt opp slik at vi kan reise som utvekslingsstudenter i ett semester, samt være utplassert i musikkbransjen et annet. Dette gir gode muligheter for nettverkbygging og forståelse av en spennende bransje som stadig er i utvikling. Hvordan er du fornøyd med valget du har gjort totalt sett? Jeg er fornøyd med studievalget fordi vi får god oppfølging av foreleserne, et godt innblikk i hvordan markedet fungerer og ikke minst hjelp til å få et bein innenfor en spennende bransje med mye konkurranse. Vi får muligheten til å jobbe praktisk og ikke bare teoretisk. Rena er en liten lysning i skogen der alle blir kjent med alle. Dette setter de fleste pris på, og studentene blir en sammensveiset gjeng. Det er enkelt å finne et sted å bo, og det er gode tog- og bussforbindelser. Vi studentene driver vår egen studentpub, der det er mye liv. Studentene har også tilgang på proffe studioer i høyskolens lokaler hele døgnet. Det finnes også kulturhus med kino, restauranter, bowling og treningssentre. Men selvfølgelig, du får ikke mer moro enn du lager selv, og det må jeg si Rena-studentene er svært flinke til! Så selv om Rena er en liten plass er jeg veldig fornøyd med studentmiljøet og det sosiale som skjer her. Hva planlegger du å gjøre når du er ferdig? Jeg går første året og er derfor enda ikke helt sikker på hvilken del av bransjen jeg kommer til å lande i. Men at jeg lander, det er helt sikkert! Jeg synes management virker spennende, jeg synes promotering virker spennende, samt å jobbe i plateselskap eller med publishing. Jeg skal tenke på det fram til jeg skal være utplassert i bransjen. Da kan jeg prøve å få en praksisplass der jeg tror jeg vil trives best. Det er også en kjempefin mulighet til å høste erfaring og føle på hva jeg vil jobbe med og hva jeg får mest utbytte av for framtiden. 6

8 Magnus Wirkola studerer ved Norges handelshøyskole Hvorfor valgte du å studere ved akkurat denne institusjonen? Jeg hadde hørt mye positivt om studiet og NHH. Jeg hadde flere bekjente som gikk der fra før som var veldig fornøyde. Det faktum at NHH var høyest rangert i landet innenfor økonomi og administrasjon var jo også en faktor. Hvordan er du fornøyd med kvaliteten på studiet? Veldig godt så langt, selv om vi ikke har kommet til det stadiet at vi har begynt å spesialisere oss i særlig grad. Foreleserne holder generelt høy kvalitet, selv om det selvfølgelig varierer noe. Det blir spennende å se hvordan skolen blir når utbyggingen er ferdig og den blir samlet i ett bygg. Hvordan er du fornøyd med valget du har gjort totalt sett? NHH er jo en skole som er lokalisert litt utenfor Bergen sentrum. En del velger da å bosette seg i nærheten, og derfor har vi nok ikke den sterke tilknytningen til studentmiljøet i sentrum. Samtidig fører dette til at studentene ved NHH får god tilknytning til hverandre. Vi har en studentforening med veldig mange forskjellige underutvalg med høy aktivitet, slik at så og si alle finner noe som passer for dem. og det har ført til at jeg kan se for meg å arbeide innenfor dette fagfeltet etter hvert. Jeg snakket med en som jobber i NORAD for en stund siden, og det virket veldig interessant. Jeg hadde hørt mye positivt om studiet og NHH. Jeg hadde flere bekjente som gikk der fra før som var veldig fornøyde. Hva planlegger du å gjøre når du er ferdig? Det er tidlig å si, men akkurat nå frister det å ta en del samfunnsøkonomi senere i studieløpet. Jeg har vært engasjert i bistandsarbeid gjennom studentforeningen, 7

9 Ett av målene med den nye grunnskolelærerutdanningen var nettopp at det skulle bli mer attraktivt å bli lærer Hvor mange vil bli lærere? Beregninger viser at Norge vil ha for få lærere i framtida. Ett av målene med den nye grunnskolelærerutdanningen var nettopp at det skulle bli mer attraktivt å bli lærer. Søkningen til grunnskolelærerutdanningen økte litt i, men flere av institusjonene hadde likevel færre enn én førstevalgssøker til hver plass. Etter opptaket sto 224 studieplasser tomme, hovedsakelig på studieretningen for trinn. Gledelig nok har søkningen tatt seg opp i 2012, med en økning på ca. 7,5 prosent i antall søknader. 8

10 Hvor mange som søker seg til lærerutdanningene rundt om i landet varierer. Høgskolen i Oslo og Akershus har høyest pågang, mens søkningen til lærerutdanning ved Høgskolen i Nesna er lavest. Her ble det bare tatt opp 37 søkere til 90 ledige plasser i. Høgskolen i Oslo og Akershus og høyskolene i Sør- Trøndelag og Telemark utmerker seg ved å ha en lav andel (35-38 prosent) søkere fra fylket der de ligger. Med andre ord tiltrekker de seg mange søkere fra andre fylker. Ved høyskolene i Østfold og Vestfold og Universitetet i Stavanger var derimot over 80 prosent av søkerne fra lærestedsfylket. Søkning til grunnskolelærerutdanningene Søkning til grunnskolelærerutdanningene 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 HiOA UiS HiB UiA HiST HiFm UiN UiT HiNe Kvalifiserte primærsøkere per plass GLU 1-7 Kvalifiserte primærsøkere per plass GLU 5-10 Kilde: Følgegruppen for lærerutdanningsreformen 9

11 I gjennomsnitt oppnår studentene nå 86 prosent av de studiepoengene de hadde planlagt Hvor lykkes studentene? Kjernen i Kvalitetsreformen i høyere utdanning er at studentene skal lykkes i utdanningen, blant annet gjennom bedre veiledning og oppfølging og dermed et tettere forhold mellom student og lærested. Her benytter vi antall avlagte studiepoeng, gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan og hvor mange som gjennomfører på normert tid på bachelorog masternivå som mål for i hvilken grad studentene lykkes i studiene. Jo høyere søyle, jo bedre resultat. Figurene viser et representativt utvalg av institusjoner. Ved universitetene kan tallene for gjennomføring på normert tid på bachelornivå i noen tilfeller være for lave på grunn av mangelfull registrering. 10

12 Avlagte studiepoeng og gjennomføring i forhold til utdanningsplan Avlagte studiepoeng og gjennomføring i forhold til utdanningsplan Studiepoeng Utdanningsplan 10 0 KHiO HiSF HiB HiNT HiST HiOA NIH UiA UiT HINe UiO HiFm NHH Gjennomføring på normert tid, bachelor og master Bachelor Master m 11

13 Frafall på bachelor- og masternivå, prosent av opprinnelig kull Frafall på bachelor - og masternivå. Prosent av opprinnelig kull Bachelor Master 10 0 m Et annet mål for gjennomføring er hvor mange studenter som slutter underveis i studiet, det vil si blir borte fra institusjonen. Studenter som bytter studieprogram internt, regnes altså ikke med. Her er det de med lavest søyler som har de beste resultatene. Nærmere 30 prosent av studentene som ble tatt opp til bachelorutdanning høsten 2008, hadde sluttet tre år senere. På mastergradsnivå hadde ca. 18 prosent sluttet to år etter opptak. Generelt er gjennomføringsgraden høyest og frafallet lavest ved institusjonene i de store byene. Som vi har sett, er det også de som har best søkning. I tillegg viser noen enkeltinstitusjoner, som høyskolene i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, gode tall. Aller best er resultatene ved kunsthøyskolene og de vitenskapelige høyskolene. For sektoren sett under ett har antall studiepoeng som avlegges av hver student, økt jevnt etter Kvalitetsreformen. I gjennomsnitt oppnår studentene nå 86 prosent av de studiepoengene de hadde planlagt. Samtidig viser undersøkelser fra NIFU og SSB at antallet som slutter har holdt seg relativt stabilt over tid. Det betyr at de studentene som er igjen, har blitt mer effektive. 12

14 I 2010 var det om lag studenter med innvandrerbakgrunn som studerte ved norske universiteter og høyskoler Studenter med innvandrerbakgrunn Første og annen generasjons innvandrere utgjør en stadig større del av studentene ved norske universiteter og høyskoler. I 2010 var det om lag studenter med innvandrerbakgrunn, nesten 11 prosent av det samlede studenttallet. De fleste hadde ikke-vestlig bakgrunn, og det er en høyere andel med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn blant studentene enn i befolkningen som helhet. Som før er naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag mest populære blant studentene i denne gruppen, mens andelen er lav innenfor lærerutdanning. Studenter med innvandrerbakgrunn, prosent 2010 Studenter med innvandrerbakgrunn Gruppe 1 (vestlig) 6 Gruppe 2 (ikke-vestlig) 4 Totalt

15 Hvis norske læresteder skal lykkes i å tiltrekke seg studenter fra ikke-nordiske land, må de gi studietilbud på engelsk Hvor internasjonale er studiemiljøene? Utenlandske studenter gjør norske læresteder mer internasjonale. I var det nesten registrerte studenter med ikke-norsk statsborgerskap. Det tilsvarer drøyt 8 prosent av alle studentene, men bak dette tallet skjuler det seg store forskjeller mellom lærestedene. Høyest andel har noen av de vitenskapelige høyskolene og høyskolene nord i landet, samt kunsthøyskolene og UMB. Lavest andel finner vi ved enkelte høyskoler utenfor det sentrale østlandsområdet. 14

16 Utenlandske studenter, prosent Andel utenlandske studenter, HiFm, SH, NMH, KHiB UMB, KhiO AHO HiN UiO, NHH UiB, UiN NTNU, UiS, MHS UiT, NVH HiOA, HiM, BI HiBu, NIH HiT, HiØ, HSH HiHe, UiA, MF HiB, HiG, HiH, HiVe, HiVo, HiNT, HiSF, HiL, HiNe, HiST Hvilke land kommer så de utenlandske studentene fra? De siste fire årene har antallet økt fra Russland, Tyskland, Kina, Frankrike og USA, fem land som norske myndigheter ønsker mer samarbeid med. Norge blir dessuten et stadig mer populært studieland blant våre svenske og danske naboer, som av språklige grunner har et bredere studietilbud enn andre utlendinger. Veksten i antallet svenske og danske studenter kan delvis skyldes at flere har kommet til Norge for å jobbe, og så har blitt studenter. Utenlandske studenter i Norge, antall 2008 og Utenlandske studenter i Norge, 2008 og Russland Sverige Tyskland Kina Frankrike Spania Danmark Iran USA Polen

17 Hvis norske læresteder skal lykkes i å tiltrekke seg studenter fra ikke-nordiske land, må de gi studietilbud på engelsk. De fire eldste universitetene tilbyr flest slike grader. I forhold til studenttallet kommer UMB og Norges musikkhøgskole høyt opp på lista. Disse to er også blant lærestedene med høyest andel utenlandske studenter. Engelskspråklige mastergradsprogrammer, antall Engelskspråklige mastergradsprogrammer, UiO NTNU UiB UiT UMB UiS BI HiOA, NHH, UiA, UiN NMH AHO, HiG, HiM, HiT, HiVe HiB, HiÅ, KHiB, MF, MHS DH, HBu, HiHe, HiØ, NLA Fellesgrader bidrar til varige og forpliktende relasjoner mellom norske og utenlandske læresteder. De siste tre årene har det vært en dobling i antallet internasjonale fellesgrader, og tolv norske læresteder er nå involvert i slike. Universitetene har flest, men også høyskoler i og rundt Oslo har de siste årene etablert internasjonale fellesgrader. Internasjonale fellesgrader, antall 2009 og Internasjonale fellesgrader, 2009 og NTNU Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Nordland Universitetet i Stavanger Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Buskerud Høyskolen diakonova Norges idrettshøgskole Universitetet i Tromsø Høgskolen i Østfold Høgskolen i Gjøvik

18 Utenfrablikk Daddy Omari Hassan har siden høsten fulgt masterprogrammet International Social Welfare and Health Policy ved HiOA. Han er fra Kilimanjaro-regionen i Tanzania og har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap og fransk fra Universitetet i Dar-es Salaam. Etter bachelorgraden har han jobbet for Mkombozi, en organisasjon for gatebarn i Moshi der han kommer fra. Hvorfor valgte du å studere i Norge? Norge har generelt et godt rykte og anbefales også av uteksaminerte studenter jeg kjenner i Tanzania. I tillegg er det økonomisk gunstig å studere i Norge fordi det ikke kreves skolepenger. Hvordan trives du? Jeg liker meg og synes det er stille og rolig her. Det er et velorganisert og fredelig samfunn. Hva synes du om studiet og om høyskolen? Det er et intenst studieløp jeg følger. Samtidig er programmet godt koordinert og tilrettelagt for å sosialisere seg med medstudenter. Det er tilrettelagt for studenter med variert bakgrunn når det gjelder landtilhørighet og praksis. Og ved at individuelle erfaringer knyttes til teori, får studentene økt perspektiv på eget arbeid. Videre har HiOA et bra utdanningsmiljø og gode muligheter for tilgang på relevant litteratur og lesesalsplass. Hva er de største forskjellene fra hjemlandet ditt? Ved HiOA er det en nærhet mellom student og foreleser som jeg ikke har opplevd tidligere. Som student kan jeg komme med feedback til foreleseren om selve undervisningen uten at det anses som upassende. Hva planlegger du å gjøre når du er ferdig? Jeg ønsker å påvirke policyen innenfor helse- og sosialsektoren generelt og jobbe med både globale og lokale problemstillinger. 17

19 Det er stor variasjon mellom lærestedene i hvor stor grad de har studenter på såkalte fleksible studietilbud ARBEID + UTDANNING En fleksibel utdanning? For å legge til rette for livslang læring må høyere utdanning gjøres tilgjengelig utover de ordinære, campusbaserte grunnutdanningene. Høyere utdanning skjer ikke lenger bare på campus i en avgrenset periode i tidlig voksenliv. Det er stor variasjon mellom lærestedene i hvor stor grad de har studenter på såkalte fleksible studietilbud. Flere har over en femtedel av studentene på denne typen studier. De gamle universitetene har derimot en lav andel. Det er en tydelig tendens til at institusjoner med svak rekruttering har større andel av studentene registrert på tilbud utenfor campus, mens institusjoner med god rekruttering har lavere andel. Figuren skiller mellom ekstern- og internfinansierte studenter på fleksible studietilbud. Det er vanskelig å gi noen god forklaring på variasjonen mellom institusjonene når det gjelder finansieringsmodell for fleksible tilbud. Mens Høgskolen i Vestfold tar studieavgift for tilbud innen fitness og personlig trening, velger Høgskolen i Nesna å gi lignende tilbud innenfor egen budsjettramme. 18

20 Registrerte studenter på fleksible tilbud, prosent A n d e l r e g is t r e r t e s t u d e n t e r p å f le k s ib le t ilb u d Handelshøyskolen BI Universitetet i Bergen Mediehøgskolen Gimlekollen Høgskolen Stord/Haugesund Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger NTNU Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bergen Høgskolen i Østfold Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Ålesund Universitetet i Agder Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Vestfold Det teologiske menighetsfakultet NLA Høgskolen Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Narvik Høgskolen i Telemark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Harstad Høgskolen i Volda Rudolf Steinerhøyskolen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Buskerud Universitetet i Nordland Høgskolen i Nesna Høgskolen i Finnmark Internt finansierte studenter på fleksible tilbud Eksternt finansierte studenter på fleksible tilbud 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 19

21 Erfaringsbaserte mastergradsprogrammer retter seg mot personer i arbeids- og næringsliv som ønsker mer utdanning. For å komme inn på slike mastere kreves det minst to års relevant yrkespraksis. I var rundt 5550 studenter registrert på slike programmer. Lærestedene tilbyr i svært varierende grad erfaringsbaserte programmer, og det er ikke noen entydig sammenheng mellom antall studieprogrammer og antall registrerte studenter på slike tilbud. For eksempel er BI den institusjonen som har flest registrerte studenter på erfaringsbaserte masterprogrammer, med nær 1700 studenter på ett program, Master of management. Brorparten av de registrerte studentene på erfaringsbaserte mastergradsprogrammer går på programmer innenfor styring og ledelse, eller programmer som er spesielt rettet mot skolen og helsevesenet. Det ser dermed ut til at disse studietilbudene retter seg inn mot samfunnets behov på spesielle områder. Erfaringsbaserte masterprogrammer som tilbys ved de ulike UH-institusjonene, antall A nt all erf arings bas ert e mas t erprogrammer s om t ilby s ved de ulike UH- ins t it us jonene UiT UiO UiN NTNU HiOA HiHe UiB, HiB HiHa, HiÅ, AHO, DH HiBu, HiØ, UiA, HiM HiFm, HiG, MF, BI, RS HiNT, HiSF, HiVe, UMB, UiS, NHH, MH, LDH

22 Over tid har omfanget av doktorgradsutdanningen i Norge vokst kraftig Morgendagens forskere Doktorgradsutdanningen er den høyeste akademiske utdanningen i Norge. Den skal forsyne universiteter og høyskoler med framtidens undervisnings- og forskerpersonale. Den skal også utdanne høyt kompetent arbeidskraft til et stadig mer kunnskapsintensivt arbeids- og næringsliv. Etterspørselen etter doktorgradskandidater er høy på de fleste fagområder. Det er derfor viktig at flere fullfører utdanningen, og at de gjør det på kortere tid. Om lag 9000 personer er i dag i gang med doktorgradsutdanning i Norge. Doktorgradskandidater som fullfører utdanningen innen 6 år etter opptak, prosent Andel doktorgradskandidater som f ullfører utdanningen innen 6 år etter opptak

23 Det er et mål at fire av fem doktorgradskandidater fullfører utdanningen innen seks år etter opptak. De fleste institusjonene har et stykke igjen til dette målet. Figuren foran omfatter alle institusjonene som tok opp personer på doktorgradsprogram i For små institusjoner kan andelen fullførte i være litt tilfeldig på grunn av få opptatte kandidater. Alle de fire gamle universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT tok imidlertid opp mange kandidater. Ved disse institusjonene fullførte om lag to av tre fra 2005-kullet innen. Norges idrettshøgskole uteksaminerte flest doktorgradskandidater per ansatt i vitenskapelig stilling i. Deretter fulgte de tre største universitetene. Resultatene for disse fire institusjonene tilsvarer en doktorgradskandidat cirka hvert femte år i gjennomsnitt per vitenskapelig ansatt. Over tid har omfanget av doktorgradsutdanningen i Norge vokst kraftig. Det gjenspeiles i langt flere doktorgradkandidater per vitenskapelig ansatt i enn sju år tidligere. Antall doktorgrader per vitenskapelig stilling Antall doktorgrader per vitenskapelig stilling NMH UiA 0,25 NIH HiG UiO 0,2 0,15 0,1 NTNU UiB 2004 UiN 0,05 0 UMB BI MHS UiS MF AHO NHH UiT NVH 22

24 Jo høyere andel professorer, jo høyere kompetanse i fagpersonalet Fagpersonalets kompetanse Andel førstestillinger av fast faglig personale Fagpersonalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten i undervisning og forskning. Figuren på neste side viser andelen av faglig ansatte med kompetanse på førstestillingsnivå, det vil si på doktorgradsnivå eller tilsvarende. Andelen sier noe om institusjonenes forutsetninger for å oppnå gode forskningsresultater og for å gi forskningsbasert utdanning. 90 prosent av UMBs fagpersonale var førstestillingskompetente. Også Norges handelshøyskole, Misjonshøyskolen og de tre største universitetene skårer høyt på denne indikatoren. Lavest andel førstestillingskompetanse finnes ved enkelte mindre høyskoler. Der hadde om lag 30 prosent av fagpersonalet slik kompetanse i. Fra 2004 til har det likevel skjedd en kraftig kompetanseheving ved høyskolene. Høyest førstestillingskompetanse i sektoren i hadde Universitetet for miljø- og biovitenskap. Over 23

25 HiFm DH DMMHHiNe HiSF HiFm HiNT DH HSH HDH HiNe DMMH HiÅ HiB HiSF NLA HiNT LDH 100 ATH 80 CK HiL HBu 60 HiN LDH 40 NITH 100 ATH CK HiL 20 HiH 80 HBu HiN HiST NITH HiVe HiØ HiH HiT SH HiOAHiST HiG HiVo HiVe HiHe HiØ HiÅ 100 UMB HiOA HiB HiM NHH HiG NLA HiVo UiN HiT80 HiHe MHS SH KHiO 60 NTNU NIH AHOKHiO NIH UiS AHO UiS HSH HDH UiA KHiB MF UMB HiM NHH UiN MHS UiB 0 60 NTNU UiO UiT BI NVH NMH UiB UiO NMH UiA NVH KHiB BI Andel professorer av faglig MF personale UiT i førstestillinger Førstestilling av faglig personale, prosent Andel professorer av faglig personale i førstestillinger 24

26 HiNT SH HiFm 80 HiNT SH HiHiFm HiBHiH 60 DMMHHiB 40 DMMH 40 HiST 20 HiST 20 HSH 0 HSH 0 HiØ HiØ HiSF HiSF NITH NITHHiNe HiNeNLA NLA HiÅ CK HiÅ CK HiL HiL DH DH HiVo HiVo HBu HBu HiVe HiVe HiT HiT ATH ATH HDH HDH HiG HiNHiG HiOA HiN LDH HiHe HiOA LDH HiHe HiM 80 AHO 80 AHO KHiB UiS HiM KHiB NHH 60 UiS NHH UiN 60 MF 40 UiN MF 40 UiA 20 MHS UiA 20 MHS 0 BI UiO 0 BI UiO UiTø UiB UiTø UiB NVH KHiO NVH UMB NTNU KHiO UMB NIH NMH NTNU NIH NMH Andel professorer av faglig personale i førstestillinger Jo høyere andel professorer, jo høyere kompetanse i fagpersonalet. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ligger høyest på denne indikatoren. Deretter følger Kunsthøgskolen i Bergen, Norges handelshøyskole og Menighetsfakultetet. Ved alle disse institusjonene var andelen professorer over 50 prosent blant personalet på førstestillingsnivå. Blant høyskolene lå Samisk høgskole på topp, fulgt av Høgskolen i Lillehammer. Fra 2004 har andelen professorer vokst kraftig ved de fleste høyskolene. Ved universiteter og vitenskapelige høyskoler har den derimot økt lite, eller til og med falt. Dette skyldes at det var ansatt langt flere førstestillingskompetente i forsker- og postdoktorstillinger ved disse institusjonene i enn sju år tidligere. 25

27 Selv om både antall studenter og samlet produksjon av studiepoeng har økt, har det vært en balansert vekst i undervisningspersonalet Forskning eller utdanning? En uttrykt bekymring i forbindelse med Kvalitetsreformen var at tettere oppfølging av studentene ville gå på bekostning av tid til forskning. Antall publiseringspoeng per vitenskapelige stiling har imidlertid økt fra 2005 til. Økningen ser heller ikke ut til å ha ført til lavere studiepoengsproduksjon per vitenskapelige stilling, som har holdt seg stabil fra 2005 til. Selv om både antall studenter og samlet produksjon av studiepoeng har økt, har det vært en balansert vekst i undervisningspersonalet. Forskningsproduksjonen har økt både ved universitetene og høyskolene, med noen unntak. Figuren viser at de nye universitetene i Agder og Stavanger har omtrent samme forskningsintensitet som de eldre universitetene, men at de samtidig skårer be- 26

28 Utdanningsintensitet ved lærestedene, 2005 og 15,00 NTNU 2005 UiT 10,00 UMB UiS UiT 5,00 NTNU 15,00 0,00 10,00 UMB UiA 2005 UiS UiO 5,00 0,00 UiB UiA UiN UiOHiØ HiVO HiVE HiT HiØ HiST HiVO HiÅ 15,00 HiA 2005 HiB HiBU UiB 10,00 HiFm UiN 5,00 HiG HiÅ 15,00 HiA 2005 HiB 0,00 HiHA HiBU 10,00 HiFm HiHE HiVEHSH 5,00 HiLHiG HiT HiST HiSF 0,00 HiO HiNT HiNE HiNA HiHA HiHE HSH HiL HiSF HiO HiNT HiNE HiNA tydelig høyere på utdanningsintensiteten. Det ser dermed ikke ut til at en satsing på forskning ved de nye universitetene har gått på bekostning av studiepoengsproduksjonen. Derimot kan tallene tyde på at de øvrige universitetene har et forbedringspotensial når det gjelder avlagte studiepoeng. Høgskolen i Lillehammer skiller seg positivt ut med både høy utdannings- og forskningsintensitet. Høgskolene i Narvik og Finnmark har noe lavere utdanningsintensitet enn de andre høyskolene. For øvrig er høyskolene i større grad enn universitetene en ensartet gruppe. 27

29 Forskningsintensitet ved lærestedene, 2005 og UiS UiS UiT UiT UiO 1,20 NTNU 1,00 0,80 0,60 0,40 1,20 NTNU 1,00 0,20 0,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 UMB UMB UiB UiA UiA UiN UiO HiØ HiVO HiVE HiØ HiT HiVO HiST HiVE HSH HiT HiSF HiST HSH UiB HiÅ 1,20 HiA UiN HiB 1,00 HiBU 0,80 HiFm 0,60 HiÅ 0,40 1,20 HiA HiG 0,20 HiB 1,00 HiBU 0,00 HiHA 0,80 HiFm 0,60 HiHE 0,40 HiG 0,20 0,00 HiL HiNA HiHA HiO HiNE HiNT HiHE HiL HiSF HiO HiNT HiNE HiNA 28

30 Forkortelser UUStatlige høyskoler (SH) HiB Høgskolen i Bergen HiBu Høgskolen i Buskerud HiFm Høgskolen i Finnmark HiG Høgskolen i Gjøvik HiH Høgskolen i Harstad HiHe Høgskolen i Hedmark HiL Høgskolen i Lillehammer HiN Høgskolen i Narvik HiNe Høgskolen i Nesna HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiSF Høgskolen i Sogn og Fjordane HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag HiT Høgskolen i Telemark HiVe Høgskolen i Vestfold HiVo Høgskolen i Volda HiØ Høgskolen i Østfold HiÅ Høgskolen i Ålesund HSH Høgskolen Stord/Haugesund SH Samisk høgskole UUUUniversiteter (U) NTNU Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap UiA Universitetet i Agder UiB Universitetet i Bergen UiN Universitetet i Nordland UiO Universitetet i Oslo UiS Universitetet i Stavanger UiTø Universitetet i Tromsø UUUStatlige vitenskapelige høyskoler (SVH) AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo HiM Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk NHH Norges handelshøyskole NIH Norges idrettshøgskole NMH Norges musikkhøgskole NVH Norges veterinærhøgskole Kunsthøyskoler (KH) KHiB Kunsthøgskolen i Bergen KHiO Kunsthøgskolen i Oslo Private vitenskapelige høyskoler (PVH) MF Det teologiske menighetsfakultet BI Handelshøyskolen BI MHS Misjonshøgskolen Private høyskoler (PH) - institusjonsakkrediterte ATH Ansgar Teologiske Høgskole CK Campus Kristiania - Markedshøyskolen DH Diakonhjemmet høgskole DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole HDH Haraldsplass diakonale høgskole LDH Lovisenberg diakonale høgskole NLA Norsk Lærerakademi Høgskolen NITH Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: E-post: Telefon: Publikasjonskode: F-4275 Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Allkopi AS 05/2012 opplag 500

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Målet er høyere kvalitet

Målet er høyere kvalitet Forside 2 Målet er høyere kvalitet Forord Tidligere i år la jeg fram sju punkter som vil være førende for hva regjeringen skal gjøre innenfor forskning og høyere utdanning framover. Til høsten legges det

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Rapport. Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 Rapport Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 2 Tilstandsrapport for UH-institusjoner 2010 Versjon 1.0, 21. april 2010 3 Versjonshåndtering 1.0, 21.04.10 4 Forord I forbindelse med den

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002 Synnøve Skjersli Rekruttering til private høgskoler NIFU skriftserie nr. 2/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord På oppdrag

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/13. Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

SØF-rapport nr. 03/13. Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning av Bjarne Strøm Torberg Falch Trude Gunnes Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 2150: Analyse av karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Prosjektet er finansiert

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer