TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %"

Transkript

1 NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 %

2 2 Innhold NASJONALE TALL... 3 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag-/utdanningsområde Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere... 6 HH TALL (studier i nasjonalt opptak)... 8 Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå)... 9 Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Tabell 1 Avdelingsvise søkertall - studiumnivå Tabell 2 Høgskolens endring i søkerinteresse sortert innen fagområder Tabell 3 Utvikling i totalt antall søkere og antall primærsøkere - HH Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Høgskoler og universitet rangert på prosentvis endring i søkertall Søkere pr studieplass alle studier ved HH Antall søkere fra hvert fylke

3 3 NASJONALE TALL Kilde: Samordna Opptak ( MERK! Alle statistikkene som er levert fra SO baserer seg på ca. 99 % av den totale søkermassen. Nasjonalt er det søkere totalt til studier som er med i det nasjonale I 2011 var tilsvarende tall ( 2010: ). Det er altså en økning i antall søkere på landsbasis på 6,6 % (7 159 søkere) i år. I fjor var økningen nasjonalt på 5 % (5 201 søkere). Antall personer som søker høyere utdanning varierer fra år til år. I perioden 2000 frem til 2005 økte tallene årlig. Fra og med 2006 har det vært en liten nedgang frem til 2008 for deretter å få en økning igjen i 2009, en utflating i 2010 og økning igjen i 2011 og 2012 Oppstillingen nedenfor viser antall personer som har søkt høgere utdanning i perioden totalt, og hvor mange primærsøkere Høgskolen i Hedmark har hatt i samme periode: År Nasjonalt Høgskolen i Hedmark Ant %-endring Ant %-endring , , , , , , : , , : , ,1 2007: , ,5 2006: , ,5 2005: , ,4 2004: , ,9 2003: , , , ,7 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag /utdanningsområde 2012 Alle studier som inngår i det nasjonale opptaket er kategorisert under utdanningsområdene som fremkommer i tabellen nedenfor. Tabellen nedenfor viser hvilke utdanningsområder (fagkategorier) som i år har økende eller minsket popularitet blant årets søkere (søketrender)

4 4 Oversikten er interessant med hensyn til om endringene i høgskolens søkertall følger de nasjonale søkertrendene. Dersom høgskolen opplever økt søkerinteresse til studier som nasjonalt har en nedgang, betyr dette styrket konkurransekraft. Videre vil f.eks nedgang i søkingen til noen av høgskolens studier kunne forklares i en generell lavere interesse nasjonalt osv. Forklaring til tabellen: - Prosenttallet er endringen fra 2011 til Rapporten er sortert på det siste tallet. Altså: De øverste er de utdanningstyper som har mest stigende popularitet. De nederste er de med mest synkende popularitet de to siste årene. - Studier som kommer til og fra vil ha innvirkning på økning i %. - Udanningsområdene som er markert med fet skrift viser utdanningsområder som HH tilbyr studier innen. Fagområder ØKNING Diff i ant studier Endring% LÆRER - ANNET % TEKNO - ANNET % HELSEFAG - RESEPTAR % TEKNO - INGENIØR % HELSEFAG - VERNEPL % LÆRER - FØRLÆRER % LANDBRUK % TEKNO - MARITIM % REISELIV % TEKNO - SIVING % PEDFAG % JUS % REALFAG % INFOTEKN % LÆRER - GRL % ØKADM % HELSEFAG - ODONT % HELSEFAG - SYKEPL % SPRÅK % HELSEFAG - RADIO % HELSEFAG - MEDISIN % LÆRER - GRL % HELSEFAG - ERNÆRING % HELSEFAG - BIOING % HELSEFAG - BARNEVER % TEKNO - ARKITEKT % MEDIEFAG %

5 5 Fagområder NEDGANG Diff i ant studier Endring% HELSEFAG - AUDIO % HELSEFAG - ANNET % HELSEFAG - VETERIN % HELSEFAG - FARMASI % ESTETISK % HELSEFAG - SOSIONOM % LÆRER - FAGLÆRER % HELSEFAG - ERGO % HELSEFAG - FYSIO % SAMFUNN % HISTORIE % IDRETT % LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT % HELSEFAG - ORTOPEDI I alt %

6 6 Høgskoler og universitet rangert på grunnlag av antall primærsøkere Av de statlige høgskolene er det kun høgskolene i Oslo, Sør-Trøndelag, Bergen, Telemark og Østfold som har flere primærsøkere enn Høgskolen i Hedmark. HH plasserer seg altså på listen som nummer 12 i landet, når vi ser på antall primærsøkere ved alle institusjoner som inngår i det samordna opptaket (og som nr 6 blant høgskolene) Oversikten nedenfor viser høgskoler og universitet sortert/rangert på grunnlag av antall primærsøkere: Lærestedsnavn Antall studier Ant studiepl. søkere søkere pr plass 1 UIO Universitetet i Oslo HIOA Høgskolen i Oslo og Akershus NTNU Norges teknisk naturvit. universitet UIB Universitetet i Bergen HIST Høgskolen i Sør Trøndelag UIA Universitetet i Agder UIS Universitetet i Stavanger HIB Høgskolen i Bergen UIT Universitetet i Tromsø HIØ Høgskolen i Østfold HIT Høgskolen i Telemark HIHM Høgskolen i Hedmark PHS Politihøgskolen HIL Høgskolen i Lillehammer NHH Norges Handelshøyskole HIVE Høgskolen i Vestfold HIBU Høgskolen i Buskerud UIN Universitetet i Nordland UMB Universitetet for miljø og biovitenskap HINT Høgskolen i Nord Trøndelag HVO Høgskulen i Volda HIG Høgskolen i Gjøvik HISF Høgskulen i Sogn og Fjordane HSH Høgskolen Stord/Haugesund HIÅ Høgskolen i Ålesund NVH Norges veterinærhøgskole NIH Norges idrettshøgskole DHS Diakonhjemmet Høgskole AHO Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

7 7 Lærestedsnavn Antall studier Ant studiepl. søkere søkere pr plass 30 HIM Høgskolen i Molde HIF Høgskolen i Finnmark HIN Høgskolen i Narvik DMMH Dronning Mauds Minne Høgskolen NLA NLA Høgskolen HIH Høgskolen i Harstad LDH Lovisenberg diakonale høgskole HINE Høgskolen i Nesna BDH Betanien diakonale høgskole HDH Haraldsplass diakonale høgskole MF Det teologiske Menighetsfakultet MHG Mediehøgskolen Gimlekollen HD Høyskolen Diakonova ATH Ansgar Teologiske Høgskole MHS Misjonshøgskolen STAF Høgskolen i Staffeldtsgate FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole SA/SH Sámi allaskuvla / Sámi Univ. College I alt Vedlegg 1 viser hvilke institusjoner som øker mest og minst (på grunnlag av prosentvis endring i søkerinteressen)

8 8 Høgskolen i Hedmark TALL (studier i nasjonalt opptak) Høgskolen tilbyr 50 studietilbud i det nasjonale opptaket (samme antall som i fjor). Høgskolen har hatt en fin utvikling i søkerinteresse de siste årene, men har opplevd litt nedgang de to siste årene (2010 og 2011). Tallene for 2012 viser derimot en stor økning i søkerinteresse, og årets tall er de høyeste høgskolen har hatt siden midten av 1990-tallet! Nasjonalt går søkingen til høgere utdanning opp med 6,6 % (7 159 søkere) - HH har samlet en økning på 26 % (534 primærsøkere). Alle avdelingene i høgskolen har en økning i søkertallene, aller størst er økningen ved campus Rena. Antall søkere pr avdeling siste 5 år og endring i søkerinteresse 11 12: LUNA, Campus Hamar FH, Campus Elverum ØLR, Campus Rena AØL, Campus Evenstad/ Blæstad HH TOTALT 2008 søkere 2009 søkere 2010 søkere 2011 søkere 2012 søkere Økning/ nedgang 2011 til (+ 17 %) (+ 16 %) (+ 61 %) (+ 8 %) (+ 26 %)

9 9 Utvikling i antall primærsøkere sett i forhold til antall studieplasser (institusjonsnivå) Høgskolen i Hedmark har totalt 2585 primærsøkere til 1385 studieplasser 1 i år (1,87 søkere pr studieplass). Ved å benytte heltidsekvivalenter som størrelse for studieplasser vil antall søkere pr plass bli 1, hadde høgskolen 2051 primærsøkere til 1321 studieplasser (1,55 søkere pr st.pl./ 1,63 i h.ekv). Flere søkere pr studieplass betyr i praksis at det blir lettere å fylle studieplassene Siste 12år: søkere studieplasser søkere pr st.pl (i ant personer) ,87 (1,97 i h.ekv) ,55 (1,63 i h.ekv) ,52 (1,61 i h.ekv) ,74 (1,83 i h.ekv) ,53 (1,59 i h.ekv) , , , , , , ,16 1 Omregnet fra heltidsekvivalenter til antall personer

10 10 Antall primærsøkere pr studieplass (avdelingsnivå) Avdeling LUNA, Campus Hamar FH, Campus Elverum ØLR, Campus Rena AØL, Campus Evenstad/Bl æstad HH TOTALT Ant studieplasser 2012 Søkere pr studieplass 2012 h.ekv personer personer personer , , , , ,87 (h.ekv 1,97) TABELL 1: Avdelingsvise søkertall studiumnivå Campus Hamar, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (LUNA) Studium Ant primærsøkere Primærsøkersøkersøkerplasser Primær- Primær- Studie- Adgangs- Regulering Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd Åpent Grunnskolel.utd 1. 7, Åpent samlingsbasert SUM GRUNNSKOLEL.UTD Faglærerutd i musikk Åpent Faglærerutd for tospråklige lærere, samlingsbasert SUM FAGLÆRERUTD I SO-statistikker fremkommer antall studieplasser med 1310 plasser. Avviket skyldes at studier som har 5 studieplasser er meldt inn med 10 plasser (som er minimum antall plasser for å delta i NOM-opptaket). I talloppsett der det foretas sammenligninger med andre institusjoner / for alndet samlet benyttes 1310 som antall studieplasser ved HH

11 11 Førskole Åpent Førskole, samlingsbasert Lukket SUM FØRSKOLEL Musikk (år) Lukket Engelsk (år) Åpent Norsk (år) Åpent Digital kommunikasjon (år) ny Åpent Språk- og kulturfag (BA) SUM SPRÅK/KULTUR FAG Samfunnsfag (år) Religion, livssyn og etikk (år) SUM SAMFUNNSFAG Animasjon (BA) Lukket Virtuell kunst & design (BA) Lukket Visuell simulering (BA) Lukket SUM DATA og DESIGNFAG Bioteknologi (BA) TOTALT LUNA (NOM) Campus Elverum (Avdeling for folkehelsefag FH) Studium Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere Studieplasser Adgangsregulering Sykepleierutd., Elv Lukket Sykepleierutd., Kongsv Lukket Tannpleie (BA) Lukket Mat, ernæring og helse (år) Lukket SUM HELSEFAG Faglærerutd.i kr.øv/idrett (BA) Lukket Idrett spesialisering i Lukket trenerrollen (BA) Folkehelse (BA) Lukket Idrett (år), Elverum Åpent Idrett (år), Kongsvinger Friluftsliv (år) Åpent SUM IDRETTSFAG Sosialpedagogikk (år) Åpent SUM PED.FAG TOTALT HI (NOM)

12 12 Campus Rena (Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, ØLR) Studium Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere Studieplasser Adgangsregulering Music Management (BA) Lukket Musikkproduksjon (BA) Lukket Digital medieproduksjon (BA) Lukket Ledelse og org.utvikl. (BA) Åpent Serviceled. og m.føring (BA) (+ 13 y-vei) 18 (+ 6 y-vei) 16 (+ 9 y-vei) Åpent Servicestudiet, deltid (år) (30 pers) 15 Åpent Kongsv. Mediefag (år) (10) 5 Lukket Innovasjon, Rena (år) Lukket Krisehåndtering, deltid (år) (30 pers) 15 Lukket samlingsbasert Org. og ledelse (år), heltid ny Åpent Org. og ledelse (år), deltid, 161 (40 pers) 20 Åpent samlinger 3 «ny» Adm og ledelse (år) LEDELSE OG MEDIEFAG (205 pers)155 Regnskap og revisjon (BA) ny Åpent Revisjonsfag (BA) Regnskapsførerfag (BA) Øk.adm., (BA) Åpent Markedsføring (BA) Åpent Bed.øk, Rena (år) Åpent Bed.øk deltid, nett & saml. (år) (50 pers) 25 Lukket SUM ØKONOMI (115 pers) 90 TOTALT ØLR (NOM) (320 pers) Studiet er flyttet fra LOK til NOM i opptaket 2012

13 13 Campus Evenstad (Avdeling før økologi- og landbruksfag, AØL) Studium Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere Studieplasser Adgangsregulering Skogbruk (BA) Åpent Skogbruk (år) (10) 5 Åpent SUM SKOGBRUK Utmarksforvaltning (BA) Lukket Vilt og fiskeforvaltn. 4 (år) Åpent Jakt, fiske og guiding (år) Bioenergi (år) SUM UTMARK Landbrukstekn., Blæstad (BA) Åpent Agronomi, Blæstad (BA) Åpent Landbrukstekn., Blæstad (år) Åpent Agronomi, Blæstad (år) ny (10) 5 Åpent Økologisk landbruk, deltid (år) (30 pers) Åpent nett & saml. 15 SUM LANDBRUKSFAG (75 pers) 60 Natur- og økoturisme (BA) Naturveiledning (BA) ny Åpent Naturveiledning (år) ny (10) 5 Åpent SUM NATURVEILEDNING TOTALT AØL (NOM) (135 pers) Navneendring: tidl årsstudium i utmarksforvaltning

14 14 Tabell Høgskolens studier sortert innen fagområder med endring i antall primærsøkere pr studium Utdanningsområde Studiekode Studiumhandboknavn Endring% Søknader førstevalg ESTETISK Animasjon, Hamar Musikk, årsstudium, Hamar % Virtuell kunst og design, Hamar % Visuell simulering, Hamar 38 I alt I alt % HELSEFAG Mat, ernæring og helse, Elverum % Sykepleierutdanning, Elverum % Sykepleierutdanning, Kongsvinger % Tannpleie, Elverum % I alt I alt % IDRETT Folkehelse, Elverum % Friluftsliv, Elverum % Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum % Idrett, årsstudium, Elverum % Idrett, årsstudium, Kongsvinger Naturveiledning, Evenstad (Koppang) Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang) 6 I alt I alt % INFOTEKN Visuell simulering, Hamar 48 LANDBRUK Agronomi, Blæstad (Hamar) % Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar) Bioenergi, Evenstad (Koppang) Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar) % Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) % Skogbruk, Evenstad (Koppang) % Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang) % Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) % Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad (Koppang) % Økologisk landbruk, nett " samlinger, deltid % I alt I alt % LÆRER Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum %

15 Faglærerutdanning i musikk, Hamar % Førskolelærerutdanning, Hamar % Førskolelærerutdanning, samlingsbasert % Grunnskolelærer trinn, Hamar % Grunnskolelærer trinn, Hamar % Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert % I alt I alt % MEDIEFAG Digital medieproduksjon, Rena % Mediefag, Rena % I alt I alt % PEDFAG Sosialpedagogikk, Elverum % REALFAG Bioteknologi, Hamar 7 REISELIV Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang) Naturveiledning, Evenstad (Koppang) 1 I alt I alt 40 SAMFUNN Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena % SPRÅK Digital kommunikasjon, Hamar Engelsk, Hamar % Norsk, Hamar % I alt I alt % ØKADM Bedriftsøkonomi, Rena Bedriftsøkonomi, nett- og samlingsbasert, deltid % Innovasjon og entreprenørskap, Rena % Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena % Markedsføring Music Management, Rena Musikkproduksjon, Rena % Organisasjon og ledelse, Rena % Organisasjon og ledelse, samlingsbasert, deltid Regnskap og revisjon, Rena % Regnskapsførerfag, Rena Serviceledelse og markedsføring, Rena % Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv Økonomi og administrasjon, Rena % I alt I alt % totalt %

16 16 Tabell Utvikling i totalt antall søkere og antall primærsøkere Høgskolen i Hedmark Tallene viser utvikling i totalt antall søknader (alle prioriteter) ved HH, og antall primærsøkere, siste 13 år: Primærsøkere: søkere som har valgt et studium ved HH som sitt studievalg nr 1 Totalt antall søknader: samlet antall søknader til NOM-studiene ved HH (søkere kan søke inntil 10 studier), Tot. antall søknader Primærsøkere Tot. antall søknader Primærsøkere søkerutvikling primærsøkere HH Fig.: utvikling antall primærsøkere

17 17 Hvilke institusjoner øker mest/minst? Vedlegg 1 Lærestedsnavn 2011-mai 2012-mai Endring% Sámi allaskuvla / Sámi University College % Høyskolen Diakonova % Høgskolen i Nesna % Høgskolen i Narvik % Ansgar Teologiske Høgskole % Høgskolen i Hedmark % Høgskolen i Gjøvik % Diakonhjemmet Høgskole % Mediehøgskolen Gimlekollen % Betanien diakonale høgskole % Høgskolen i Østfold % Universitetet i Agder % Universitetet i Tromsø % Høgskolen i Ålesund % Misjonshøgskolen % Høgskolen i Buskerud % NLA Høgskolen % Universitetet for miljø- og biovitenskap % Dronning Mauds Minne Høgskolen % Høgskulen i Volda % Høgskulen i Sogn og Fjordane % Høgskolen i Telemark % Haraldsplass diakonale høgskole % Norges Handelshøyskole % Universitetet i Nordland % Høgskolen i Sør-Trøndelag % Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo % Universitetet i Stavanger % Høgskolen i Bergen % Høgskolen i Staffeldtsgate % Universitetet i Oslo % Høgskolen i Finnmark % Høgskolen Stord/Haugesund % Lovisenberg diakonale høgskole % Høgskolen i Vestfold % Høgskolen i Nord-Trøndelag % Høgskolen i Lillehammer % Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet % Høgskolen i Molde %

18 18 Høgskolen i Akershus 1432 Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Universitetet i Bergen % Politihøgskolen % Norges idrettshøgskole % Det teologiske Menighetsfakultet % Fjellhaug Internasjonale Høgskole % Høgskolen i Harstad % Norges veterinærhøgskole % Sum %

19 19 Høgskolen i Hedmark Antall søkere pr studieplass (alle studier, sortert på fagområde) Vedlegg Studiekode studium 2012-april Utdanningsområde studieplasser søkere pr plass ESTETISK Animasjon, Hamar Musikk, årsstudium, Hamar Virtuell kunst og design, Hamar Visuell simulering, Hamar I alt I alt HELSEFAG Mat, ernæring og helse, Elverum Sykepleierutdanning, Elverum Sykepleierutdanning, Kongsvinger Tannpleie, Elverum I alt I alt IDRETT Folkehelse, Elverum Friluftsliv, Elverum Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum Idrett, årsstudium, Elverum Naturveiledning, Evenstad (Koppang) Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang) I alt I alt LANDBRUK Agronomi, Blæstad (Hamar) Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar) Landbruksteknikk årsstudium, Blæstad (Hamar) Landbruksteknikk, Blæstad (Hamar) Skogbruk, Evenstad (Koppang) Skogbruk, årsstudium, Evenstad (Koppang) Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang) Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad (Koppang) Økologisk landbruk, nett " samlinger, deltid I alt I alt LÆRER Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum Faglærerutdanning i musikk, Hamar Førskolelærerutdanning, Hamar

20 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert studieplasser søkere pr plass Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, Hamar Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert I alt I alt MEDIEFAG Digital medieproduksjon, Rena Mediefag, Rena I alt I alt PEDFAG Sosialpedagogikk, Elverum SAMFUNN Krisehåndtering, samlingsbasert, deltid, Rena SPRÅK Digital kommunikasjon, Hamar Engelsk, Hamar Norsk, Hamar I alt I alt ØKADM Bedriftsøkonomi, Rena Bedriftsøkonomi, nett- og samlingsbasert, deltid Innovasjon og entreprenørskap, Rena Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena Markedsføring Music Management, Rena Musikkproduksjon, Rena Organisasjon og ledelse, Rena Organisasjon og ledelse, samlingsbasert, deltid Regnskap og revisjon, Rena Serviceledelse og markedsføring, Rena Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv Økonomi og administrasjon, Rena I alt I alt totalt

21 21 Vedlegg Hvor kommer Høgskolen i Hedmarks søkere fra? Antall -søkere fra hvert fylke Fylke antall søkere Hedmark 1202 Oppland 338 Akershus 280 Oslo 158 Sør Trøndelag 82 Østfold 65 Møre og Romsdal 53 Hordaland 61 Buskerud 50 Rogaland 40 Vestfold 56 Nordland 32 Troms 29 Sogn og Fjordane 20 Telemark 26 Vest Agder 22 Nord Trøndelag 23 Aust Agder 17 Finnmark 24 Ukjent 5 Svalbard 2 sum / Ann-Lisbeth Framaas Opptaksleder

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 29. august 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 29. august 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid Sønsteby Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren,

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST

Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen i Hedmark STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2010 TALLENE HAR IKKE SPERREFRIST Høgskolen har pr 16. juli 1 815 søkere i det lokale opptaket. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 1 245 søkere

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret. Dato: 12.11.2015. Terningen arena. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (12.11.2015) Høgskolestyret Dato: 12.11.2015 Sted: Terningen arena Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 65/15 Tildeling av graden philosophiae

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen.

Det er registrert snaut førstevalgsøkere til vel studieplasser innen sykepleierutdanningen. Pressemelding Nr.: 47 Dato: 19.04. Søkertall i høyere utdanning: Flere velger helsefag Søkningen til helse- og sosialfag øker med over 13 prosent sammenliknet med i fjor. Det viser søkertallene fra Samordna

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon HØGSKOLEN I INNLANDET STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak 2017 Versjon 31.01.2017 Følgende minstekrav gjelder for vurdering av opptak på grunnlag av realkompetanse:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes

Info-ansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Universitetet i Stavanger Styret US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013 ephortesak: 2011/3095 Møtedag: 13.06.2013 Saksansvarlig: Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes Info-ansvarlig:

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016

FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 FAKTAFLAK Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2016 Hovedopptaket er nå gjennomført. Søkerne fikk beskjed om at resultatet av opptaket var klart 17. juli. Nøkkeltall - 91 773 søkere har fått tilbud

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer