Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsutvalget Protokoll fra møte"

Transkript

1 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid :30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 AU /16 Saken gjelder Søknad - UiN - Engasjementshelg Oppnevninger: AU til eksterne utvalg Organisering av NSOs sentralstyre - Diskusjonssak Valg av sted og økonomisk profil for LM Diskusjonssak Eventuelt Alternative opptakskrav til godkjenning 00 KONSTITUERING AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU38-14/15 godkjennes. Tilleggsforslag: Sak «AU /16 Oppnevninger: AU til eksterne utvalg» tas inn på sakslisten. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-15/ side(r)

2 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /16 Søknad - UiN - Engasjementshelg Søknaden avvises. NSO sender representanter fra NSOs kursgruppe til arrangementet. Endringsforslag fra Marie Gjerde Rolandsen: Studentorganisasjonen ved Universitetet i Nordland får innvilget inntil kr ,-, for sitt oppstartsseminar. Endelig vedtak: Studentorganisasjonen ved Universitetet i Nordland får innvilget inntil kr ,-, for sitt oppstartsseminar. NSO sender representanter fra NSOs kursgruppe til arrangementet. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU /16 Oppnevninger: AU til eksterne utvalg Arbeidsutvalget oppnevner følgende representanter for perioden : Til Styret i Universitets- og høgskolrådet oppnevnes Therese Eia Lerøen og Synne Trudesdotter Grønvold med Tine Borg og Susann Strømsvåg som vara. Til Utdanningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet oppnevnes Susann Strømsvåg og Tine Borg med Therese Eia Lerøen og Synne Trudesdotter Grønvold som vara. Til Forskningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet oppnevnes Susann Strømsvåg med Tine Borg som vara. Til styret i Senter for internasjonalisering av utdanning oppnevnes Helge Schwitters med Jørgen Ringen Andersen som vara. Til styret i Lånekassen oppnevnes Jørgen Ringen Andersen med Synne Trudesdotter Grønvold som vara. Til arbeidsutvalget til Nettverk for Private Høgskoler oppnevnes Tine Borg. Til styret i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond oppneves Helge Schwitters. Til Studentenes Fredspris oppnevnes Helge Schwitters. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-15/ side 2

3 AU /16 Organisering av NSOs sentralstyre - Diskusjonssak Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. AU /16 Valg av sted og økonomisk profil for LM Diskusjonssak Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-15/ side 3

4 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU02-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 Saken gjelder AU /16 Oppnevninger: Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (1) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU /16 Arbeidsutvalgets fordeling av komiteer 2015/2016 AU /16 Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2015/2016 Eventuelt 00 KONSTITUERING AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU01-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen eventueltsaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU02-15/ side(r)

5 04 VALG AU /16 Oppnevninger: Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (1) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Følgende oppnevnes: Arbeidsutvalget til Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag - Tommy Bjørnødegård - UiN Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag - Eirik Gjerde Angelsen - UiT Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning - Ida Susanna Fattah - UiO Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag - Henrik Johansen - UiO Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie - Per Grini - NTNU Nasjonalt fagråd for idrett - Maria Hagen - NTNU Nasjonalt fagråd for mediestudier - Arnfinn Storsveen - UiN Nasjonalt fagråd for statsvitenskap - Sharjeel Ahmad - UiT Nasjonalt fagråd for statsvitenskap - Tale Krogsæter Aarre - UiO Nasjonalt fagråd for tysk - Øyvind Sundstrøm - UiO Nasjonalt profesjonsråd for Fysioterapi - Markus Fosseli - UiT Nasjonalt profesjonsråd for odontologiske fag - Badra Hussain - UiO Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning - Anders Lillevik Thorsen - UiB Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie - Mia Andresen - HD Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - William Giffen Sæbø - HiOA Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag - Tommy Bjørnødegård - UiN 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU /16 Arbeidsutvalgets fordeling av komiteer 2015/2016 Arbeidsutvalget vedtar fordeling av komiteer i NSO. AU /16 Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2015/2016 Arbeidsutvalget vedtar fordeling av medlemslag 2015/2016. Arbeidsutvalget vedtar oppfølgingsrutiner for NSOs medlemslag 2015/2016. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU02-15/ side 2

6 AU02-15/16 Protokoll AU02-15/ vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: ARBEIDSUTVALGETS FORDELING AV KOMITEER 2015/ Komiteer i NSO Helse- og sosialfag Lærerutdanning og utdanningsvitenskap Velferds-, og likestillingspolitisk komité Juridiske fag Kunstfag Internasjonal komité Valgkomiteen Vedtektskomiteen Kontrollkomiteen Prinsipprogramkomiteen Teknologisk utdanning Økonomisk-administrative fag Fag- og forskningspolitisk komité Humanistiske fag Realfag Samfunnsvitenskapelige fag TBO TBO JRA HLS HLS HLS TEL JRA SVV TBO & SVV SSV JRA SSV 1 sider

7 AU02-15/16 Protokoll AU02-15/ vedlegg VEDLEGG 2: ARBEIDSUTVALGETS FORDELING AV MEDLEMSLAG 2015/2016 Medlemsinstitusjon Medlemslag Krets Campus Ansvar BAS HDH Bergen Arkitektskole Haraldsplass Diakonale Høgskole Studentrådet SiB Bergen HLS Studentrådet SiB Bergen HLS UIB Universitetet i Bergen Studentparlamentet SiB Bergen HLS HiB Høgskolen i Bergen Studentparlamentet SiB Bergen HLS NHH Norges Handelshøgskole Studentpolitisk utvalg SiB Bergen HLS NLA NLA Høgskolen Studentrådet SiB Bergen HLS KhiB KhiO AHO UiT Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo UiT - Norges Arktiske Universitet Studentrådet SiB Bergen HLS Studentrådet SiO Oslo HLS Studentutvalget SiO Oslo HLS Studentparlamentet Norges Arktiske Samskipnad Tromsø, Alta JRA HiH Høgskolen i Studentparlamentet SiHa Harstad JRA Harstad HiN Høgskolen i Narvik Studentparlamentet SSiN Narvik JRA HiNe Høgskolen i Nesna Studentparlamentet SiNe Nesna JRA UiN Universitetet i Studentorganisasjonen SsiB Bodø JRA Nordland NiH Norges Studentstyret SiO Oslo JRA Idrettshøgskole NMH Norges Studentutvalget SiO Oslo JRA Musikkhøgskole DMMH Dronning Mauds Studentrådet SiT Trondheim SSV Minne Høgskole HiST Høgskolen i Sør- Trøndelag Studentparlamentet SiT Trondheim SSV 3 sider

8 NTNU HiNT Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Høgskolen i Nord- Trøndelag Studenttiget SiT Trondheim SSV Studentorganisasjonen SiNOT Levanger, Steinkjer, Namsos HiM Høgskolen i Molde Studentparlamentet SFRN Molde SSV HiÅ Høgskolen i Studentparlamentet SfS Ålesund SSV Ålesund HVO Høgskolen i Volda Studenttinget SfS Volda SSV HiG Høgskolen i Gjøvik Studentparlamentet SOPP Gjøvik SSV UiS Universitetet i Studentorganisasjonen SiS Stavanger Stavanger MHS Misjonshøgskolen Studenrådet SiS Stavanger HBV Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentparlamentet SiBu og SiV Drammen, Hønefoss, Elverum, Tønsberg, Larvik HSH Høgskolen Stord/Haugesund Studentparlamentet SSH Stord, Haugesund JRA HiT Høgskolen i Telemark Studentorganisasjonen SiTel Bø, Notodden, Raulad, Porsgrunn UiA Universitetet i Agder Studentorganisasjonen SiA Kristiansand, Grimstad NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studenttinget SiÅs Ås HiØ Høgskolen i Østfold Studentparlamentet SiØ Fredrikstad, Halden HH HiSF NDH LDH Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Sogn og Fjordane Norges Dansehøgskole Lovisenberg Diakonale Høgskole Studentorganisasjonen SiHa Hamar, Elverum, Rena, Evenstad Vedlegg 2 til sak AU02-15/16: Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2015/2016 side 2 Studentparlamentet SiSOF Sogndal, Førde Studentforeningen SiO Oslo TBO Studentparlamentet SiO Oslo TBO BI BI Oslo Studentforeningen SiO Oslo TBO DHS Diakonhjemmets Studentparlamentet DiaVelferd Oslo TBO Høgskole HD Høgskolen Diakonova Studentrådet SiO Oslo TBO

9 4 MF Menighetsfakultetet Studentrådet SiO Oslo TBO UiO Universitetet i Oslo Studentparlamentet SiO Oslo TBO HiOA Høgskolen i Oslo Studentparlamentet SiO Oslo TBO og Akershus HiL Høgskolen i Lillehammer Studentparlamentet SOPP Lillehammer TBO Vedlegg 2 til sak AU02-15/16: Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2015/2016 side 3

10 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU03-15/16 Dato/tid :00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /16 AU /16 Saken gjelder Drøftingssak om høring ang. styring og ledelse i UH-sektoren Eventuelt 00 KONSTITUERING AU /16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU02-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER AU /16 Drøftingssak om høring ang. styring og ledelse i UH-sektoren Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 04 VALG Ingen valgsaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU03-15/ side(r)

11 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU03-15/ side 2

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer

Til: Styret Sted: Oslo Dato: 30.04.2015

Til: Styret Sted: Oslo Dato: 30.04.2015 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 30.04.2015 STYRET Møtedato 08.05.2015 Tidspunkt Kl. 13.00 Lunsj serveres fra kl. 12.30 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-11/12 Dato/tid 25.11.2011 11:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011006106 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 8 LS2 00.05-11/12 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-11/12

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer